Philosophy 2016-2020

Grahn-Wilder, M. (Ed.). (2016). Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia. Gaudeamus.

Kaukua, J., & Ekenberg, T. (Eds.). (2016). Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy. Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. doi:10.1007/978-3-319-26914-6

Arentshorst, H. (2016). Towards a reconstructive approach in political philosophy : Rosanvallon and Honneth on the pathologies of todays democracy. Thesis Eleven, 134 (1), 42-55. doi:10.1177/0725513616646019

Backman, J. (2016). Lauri Rauhala (1914–2016). In Verkkoloki. Filosofia.fi: Portti filosofiaan (pp. 0). Tampere, Finland: Filosofia.fi; Eurooppalaisen filosofian seura. Retrieved from http://filosofia.fi/node/7195 Open access

Backman, J., Lehtovaara, J., Lehtovaara, M., & Rauhala, E. (2016, 7.5.2016). Lauri Rauhala. Helsingin Sanomat, p. C23. Retrieved from http://www.hs.fi/muistot/a1306040275410

Elmgren, H. (2016). Naiset filosofiassa : tilaa distinktiolle?. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 112-125). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Grahn-Wilder, M. (2016). Intersektionaalisuus, feministinen filosofia ja ymmärtämisen kehä. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 14-28). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Grahn-Wilder, M. (2016). Alkutaival epäilevän filosofian historiaan. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 7-21). Gaudeamus.

Grahn-Wilder, M. (2016). Onnellisuus vailla uskomuksia : antiikin skeptisismi tunneterapiana. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 109-134). Gaudeamus.

Hartimo, M. (2016). Book Review : M. van Atten, Essays on Gödel's Reception of Leibniz, Husserl, and Brouwer. History and Philosophy of Logic, 37 (3), 297-299. doi:10.1080/01445340.2015.1084683

Hartimo, M., & Okada, M. (2016). Syntactic reduction in Husserl’s early phenomenology of arithmetic. Synthese, 193 (3), 937-969. doi:10.1007/s11229-015-0779-0

Heinämaa, S. (2016). Ihmistieteellinen kriisi-diagnoosi. Tieteessä tapahtuu, 34 (4), 1-2. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/58541/20132 Open access

Heinämaa, S. (2016). Epokhe ja olemukset : Edmund Husserlin fenomenologian skeptiset ja antiskeptiset juonteet. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 359-379). Gaudeamus.

Hietalahti, J. (2016). Tyrion's Humor. In E. J. Silverman, & R. Arp (Eds.), The Ultimate Game of Thrones and Philosophy : You Think or Die (pp. 27-33). Popular Culture and Philosophy, 105. Open Court Publishing Company.

Hietalahti, J. (2016). The dynamic concept of humor : Erich Fromm and the possibility of humane humor. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 552. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6612-6 Open access

Hietalahti, J. (2016, 4.8.2016). Huumori on muutakin kuin viatonta ilottelua. Uutistamo. Retrieved from http://www.uutistamo.fi/huumori-muutakin-viatonta-ilottelua Open access

Hietalahti, J. (2016). Huumorin dynaaminen käsite. Erich Fromm ja humaanin huumorin mahdollisuus. Ajatus, 73, 281-287.

Hietalahti, J. (2016). Humor and Disobedience : Understanding Controversial Humor. Filosofiska Notiser, 3 (3), 23-44. Retrieved from http://filosofiskanotiser.com/Hietalahti16_3_1.pdf Open access

Hietalahti, J. (2016). Erich Fromm and Critical Humor Research. Fromm Forum, 20, 41-49. Retrieved from http://www.fromm-gesellschaft.eu/images/pdf-Dateien/Hietalahti_J_2017.... Open access

Hietalahti, J., Hirvonen, O., Toivanen, J., & Vaaja, T. (2016). Insults, humour and freedom of speech. French Cultural Studies, 27 (3), 245-255. doi:10.1177/0957155816648091

Hirvonen, O. (2016). Democratic institutions and recognition of individual identities. Thesis Eleven, 134 (1), 28-41. doi:10.1177/0725513616646023

Hirvonen, O. (2016). Sukupuoli ja tunnustuksen politiikka. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 203-215). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Hirvonen, O., & Laitinen, A. (2016). Recognition and democracy : an introduction. Thesis Eleven, 134 (1), 3-12. doi:10.1177/0725513616646022

Jukola, S. (2016). The Commercialization of Research and the Quest for the Objectivity of Science. Foundations of Science, 21 (1), 89-103. doi:10.1007/s10699-014-9377-8

Jukola, S. (2016). Tieteen objektiivisuuden ehdoista. Ajatus, 73, 289-297.

Kaukua, J. (2016). Self, Agent, Soul : Abū al-Barakāt al-Baghdādī’s Critical Reception of Avicennian Psychology. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 75-89). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_6

Kaukua, J., & Ekenberg, T. (2016). Introduction: Subjectivity and Selfhood in the History of Philosophy. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 1-7). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_1

Kortetmäki, T. (2016). Reframing Climate Justice : A Three-dimensional View on Just Climate Negotiations. Ethics, Policy and Environment, 19 (3), 320-334. doi:10.1080/21550085.2016.1226238 Open access

Kortetmäki, T. (2016). Out of feta in 2050? Sustainability and substitution in future food. In A. S. Olsson, S. M. Araújo, & M. F. Vieira (Eds.), Food futures: ethics, science and culture (pp. 160-166). Wageningen Academic Publishers. doi:10.3920/978-90-8686-834-6_24

Kortetmäki, T. (2016). Is Broad the New Deep in Environmental Ethics? A Comparison of Broad Ecological Justice and Deep Ecology. Ethics and the environment, 21 (1), 89-108. doi:10.2979/ethicsenviro.21.1.04 Open access

Kortetmäki, T., & Oksanen, M. (2016). Food Systems and Climate Engineering : A Plate Full of Risks or Promises?. In C. J. Preston (Ed.), Climate Justice and Geoengineering (pp. 121-135). Rowman & Littlefield Publishers. Open access

Kotkavirta, J. (2016). Häpeästä ja itsetietoisuudesta. In M. Ahteensuu (Ed.), E pluribus unum : Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis (pp. 83-98). Reports from the Department of Philosophy, 35. University of Turku. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6396-6

Niemi, I. P. (2016). Six Challenges for Ethical Conduct in Science. Science and Engineering Ethics, 22 (4), 1007-1025. doi:10.1007/s11948-015-9676-7

Nivalainen, M. (2016). On Thinking the Tragic with Adorno. European Legacy: Toward New Paradigms, 21 (7), 644-663. doi:10.1080/10848770.2016.1200276 Open access

Paloviita, A., Kortetmäki, T., Puupponen, A., & Silvasti, T. (2016). Vulnerability matrix of the food system : operationalizing vulnerability and addressing food security. Journal of Cleaner Production, 135, 1242-1255. doi:10.1016/j.jclepro.2016.07.018 Open access

Pennanen, J. (2016). Sukupuoli olennaisesti kiisteltynä käsitteenä. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 29-42). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2016). Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet : sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue ja ympäristö, 45 (1), 39-54. Retrieved from http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2016_1_s39-54.pdf Open access

Rolin, K., Moisio, O.-P., Reuter, M., & Tuominen, M. (Eds.). (2016). Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 131. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Saarinen, J. (2016). Filosofisesti psykoanalyysistä. Psykologia, 51 (3), 233-234.

Seinälä, H. (2016). Nietzsche, Dionysos ja Ariadne : naiseus ja toiseus Nietzschen filosofiassa. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 151-164). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Sinokki, J. (2016, 5.12.2016). Isänmaallisuutta tarvitaan arvotyhjiön täyttäjäksi. Helsingin Sanomat. Open access

Slavov, M. (2016). Ikuisuuskysymyksistä, keskustellen. Agricolan kirja-arvostelut, 27.10.2016. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3990 Open access

Slavov, M. (2016). Empiricism and Relationism Intertwined: Hume and Einstein’s Special Theory of Relativity. Theoria, 31 (2), 247-263. doi:10.1387/theoria.14846 Open access

Slavov, M. (2016). Esseitä Humen luonnonfilosofiasta. Ajatus, 73, 299-308. Open access

Slavov, M. (2016). Newtonian and Non-Newtonian Elements in Hume. Journal of Scottish Philosophy, 14 (3), 275-296. doi:10.3366/jsp.2016.0143 Open access

Slavov, M. (2016). Essays concerning Hume's natural philosophy. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 556. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6731-4 Open access

Taipale, J. (2016). Self-regulation and Beyond : Affect Regulation and the Infant–Caregiver Dyad. Frontiers in Psychology, 7, 00889. doi:10.3389/fpsyg.2016.00889 Open access

Taipale, J. (2016). Social mirrors : Tove Jansson’s Invisible Child and the importance of being seen. Scandinavian Psychoanalytic Review, 39 (1), 13-25. doi:10.1080/01062301.2016.1227195

Taipale, J. (2016). Varhaisten objektisuhteiden sukupuolittuneisuudesta. In K. Rolin, O.-P. Moisio, M. Reuter, & M. Tuominen (Eds.), Sukupuoli ja filosofia (pp. 58-70). SoPhi, 131. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Taipale, J. (2016). Kanjyoinyuu To Syounin. [Empathy and Recognition]. Genshogaku nenpo : Annual Review of the Phenomenological Association of Japan, 32, 33-49.

Taipale, J. (2016). Empatia ja samastuminen yhteisöjen perustana. Osviitta, 2016 (3), 11-16.

Taipale, J. (2016). From Types to Tokens: Empathy and Typification. In T. Szanto, & D. Moran (Eds.), The Phenomenology of Sociality : Discovering the 'We' (pp. 143-158). New York: Routledge.

Taipale, J. (2016). Tove Janssonin "Näkymätön lapsi" ja sosiaalinen peilaaminen. Psykoterapia, 35 (1), 20-32.

Taipale, J. (2016). Toisten kokeminen ja mielentilojen melodisuus. Niin & näin, 23 (4), 59-68. Retrieved from http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn164-12.pdf Open access

Taipale, J. (2016). Filosofiasta psykoanalyysiin. Niin & näin, 23 (3), 130-131. Retrieved from https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn163-32.pdf Open access

Toivanen, J. (2016). Voluntarist Anthropology in Peter of John Olivi's De contractibus. Franciscan Studies, 74, 41-65.

Toivanen, J. (2016). Beasts, Human Beings, or Gods? : Human Subjectivity in Medieval Political Philosophy. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 181-197). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_12

Toivanen, J. (2016). Peter Olivi on Political Power, Will, and Human Agency. Vivarium, 54 (1), 22-45. doi:10.1163/15685349-12341311

Tuominen, M. (2016). Aikuisen ajattelua koskeva käsitteistö : filosofista tarkastelua. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 355-379). Kasvatusalan tutkimuksia, 71. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tuominen, M. (2016). Ajattelun kehityksestä tiedollis-henkisenä saavutuksena : antiikin filosofikoulujen näkemyksiä. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 57-81). Kasvatusalan tutkimuksia, 71. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tuominen, M. (2016). Mistä pyrrhonisti pidättäytyy pidättäytyessään arvostelemasta? : Sekstos Empeirikoksen tietoteoreettinen skeptisismi. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 80-108). Gaudeamus.

Vaaja, T. (2016). Ludwig Wittgensteinin mielenfilosofiassa toisten mielet eivät ole tavoittamattomia. Ajatus, 73, 323-331.

Värri, V.-M., Lehtovaara, M., Lehtovaara, J., & Backman, J. (2016). In memorian: Lauri Rauhala 1914-2016. Psykologi, 2016 (4).

Yrjönsuuri, M. (2016). "Tunne itsesi!" : skeptisismi keskiajalla ja renessanssissa. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 179-196). Gaudeamus.