Civil Society 2011-2015

Konttinen, E. (2015). Pierre Rosanvallon - demokratian uusi arkkitehti. In M. Pyykkönen, & I. Kauppinen (Eds.), 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (pp. 339-360). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Pirkkalainen, P. (2015). The Role of the Diaspora in the Civil Society Development of Somalia/Somaliland: Reflections on the Finland-based Somali Diaspora. Journal für Entwicklungspolitik, 31 (1), 83-99.

Pirkkalainen, P. (2015). Maahanmuuttajajärjestöt kolmannen sektorin muutoksessa. Kansalaisyhteiskunta, 6 (1), 51-73. Retrieved from http://plus.yudu.com/item/details/3698771/Kansalaisyhteiskunta-1-2015 Open access

Mezzetti, P., Saggiomo, V., & Pirkkalainen, P. (2014). Interaction between Somali organizations and Italian and Finnish development actors. In L. Laakso, & P. Hautaniemi (Eds.), Diasporas, development and peacemaking in the Horn of Africa (pp. 165-189). London: Zed Books.

Pirkkalainen, P. (2014). Finnish Somali associations doing development. Afrikan sarvi. Retrieved from http://afrikansarvi.fi/issue8/82-artikkeli/219-finnish-somali-associat... Open access

Siisiäinen, M. (2014). Nuorten työttömien järkevät valinnat ja nuorisotakuu. In A. Gretschel, K. Paakkunainen, A.-M. Souto, & L. Suurpää (Eds.), Nuorisotakuun arki ja politiikka (pp. 139-141). Nuorisotutkimusseura ry.

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2013). The Promised Land of NGOs. In I. Taipale (Ed.), 100 Social Innovations from Finland (pp. 246-249). Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2013). Yhdistysten maa. In I. Taipale (Ed.), 100 sosiaalista inovaatiota Suomesta (pp. 232-235). Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Konttinen, E. (2013). Ympäristösosiologian tutkimusryhmä Jyväskylässä. Yhys-tiedotuslehti, 2013 (1), 2-6. Retrieved from http://109.163.208.130/~yhysnet/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/T... Open access

Lappalainen, P. (2013). Välähdyksiä demokratian tilasta. Kansalaisyhteiskunta, 4 (1), 74-88. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/numero-1-2013/lehden-nakoisversio Open access

Lappalainen, P. (2013). Kokemuksen ääniä. Alue ja ympäristö, 42 (1), 91-95.

Blomqvist, J. (2012). Pidemmälle vietyä johdatusta biopolitiikkaan. Kansalaisyhteiskunta-lehti, 2012 (1), 80-84. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/numero-1-2012 Open access

Konttinen, E. (2012). Kansalaisyhteiskunta ja kollektiivisen toiminnan koordinaatit : tarkastelussa ympäristöliike. In J. Nikula, & L. Granberg (Eds.), Talonpoikaisuuden ja post-sosialismin jäljillä : todellisuuksia tutkimassa Ilkka Alasen seurassa = Traces of peasantry and post-socialism : researching realities with Ilkka Alanen (pp. 161-176). SoPhi, 118. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4823-8 Open access

Lappalainen, P. (2012). Kansalaisten osallisuus. Kansalaisyhteiskunta, 3 (1), 1-4. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti Open access

Lappalainen, P. (2012). Two ways to produce civil society. In Democratization, Marketization, and the Third Sector. 10th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR). ISTR Conference Working Papers, VIII. Open access

Lappalainen, P. (2012). Kansalaisosallistuminen. Kansalaisyhteiskunta, 3 (2), 1-5. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti Open access

Luhtakallio, E., & Siisiäinen, M. (2012). The Movement of the Unemployed in Finland. In D. Chabanet, & J. Faniel (Eds.), The Mobilization of the Unemployed in Europe - From Acquiescence to Protest? (pp. 109-130). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Siisiäinen, M. (2012, kevät 2012). Yhdistykset elävänä sosiaalisena pääomana Lievestuoreella. Keski-Suomen maaseutu, p. 27.

Alanen, L., & Siisiäinen, M. (Eds.). (2011). Fields and capitals: constructing local life. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Kivelä, P. (2011). Between work and family - habitus, gender and change over the individual life course. In L. Alanen, & M. Siisiäinen (Eds.), Fields and capitals: constructing local life (pp. 125-164). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Konttinen, E. (2011). Civil Society - State Relationships of the Finnish Environmental Movement. In K. H. Sivesind (Ed.), The voluntary sector in the Nordic countries - Change agents and contract partners? Bergen: University of Bergen. Retrieved from http://sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Senternyheter/Conference-papers

Konttinen, E. (2011). Pohjoismaisten kansalaisyhteiskuntien erityislaatu kumpuaa historiasta. Kansalaisyhteiskunta, 2 (2), 249-261. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-2 Open access

Lappalainen, P. (2011). Potentiaalinen valta. Kansalaisyhteiskunta, 2 (1), 1-4. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti Open access

Lappalainen, P. (2011). Deliberatiivinen kansalaistoiminta. Kansalaisyhteiskunta, 2 (2), 1-5. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti Open access

Näkki, P., Bäck, A., Ropponen, T., Kronqvist, J., Hintikka, K. A., Harju, A., . . . , & Kola, P. (2011). Social media for citizen participation. Report on the Somus project. Espoo: VTT. VTT Publications, 755. Retrieved from http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P755.pdf Open access

Siisiäinen, M. (2011). Yhdistykset, joukkotoiminta ja myöhäismoderni hegemonia. In R. Rinne, & A. Jauhiainen (Eds.), Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (pp. 148-167). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Siisiäinen, M., & Alanen, L. (2011). Introduction: Researching local life in a Bourdieusian frame. In L. Alanen, & M. Siisiäinen (Eds.), Fields and capitals: constructing local life (pp. 11-28). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Siisiäinen, M., Kankainen, T., & Salminen, V.-M. (2011). Networks and voluntary associations as social capital in local fields. In L. Alanen, & M. Siisiäinen (Eds.), Fields and capitals: constructing local life (pp. 165-213). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.