Cultural Policy 2001-2005

Kangas, A. (2005). Arvioinnin kontekstit kulttuuripolitiikassa. In S. Häyrynen (Ed.), Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät (pp. 103-130). CUPORE, 12. Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Manninen, M. (2005). Säätiöt Suomessa. Helsinki, Finland: CUPORE. Cuporen julkaisuja, 7.

Maukonen, P. (2005). Experienced Institutional Confidence - New Justification for Nordic Cultural Policy? Macro-level Analysis of Nordic Political Tradition. In Proceedings. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning Borås 25-26 augusti 2005. Borås: Högskolan i Borås. Retrieved from http://www.hb.se/bhs/kpc/konferens/proceedings.pdf

Pyykkönen, M. (2005). Pyhiinvaeltajia, kotoutujia vai nomadeja: Maahanmuuttajayhdistysten kolme diskurssia diasporisesta etnisyydestä. In S. Paasonen (Ed.), Aktivismi. Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. (pp. 108-136). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Simanainen, N. (2005). Coceptual and Professional Fluidities: New Media Artists Discuss New Technologies. In Proceedings. Den andra nordiska konferensen för kulturipolitisk forskning Borås 25-26 augusti 2005. Borås: Högskolan i Borås. Retrieved from http://www.hb.se/bhs/kpc/konferens/proceedings.pdf

Sokka, S. (2005). Sisältöä kansallisvaltiolle: Taide-elämän järjestäytyminen ja asiantuntijavaltaistuva taiteen tukeminen. Helsinki, Finland: Cupore. Cuporen julkaisuja, 8.

Sokka, S., & Kangas, A. (2005). From Private Initiatives towards the State Patronage. In A. Kangas (Ed.), Proceedings: The second Nordic Conference for Cultural Political Research (pp. 39-50). Borås.

Kangas, A., & Ahponen, P. (Eds.). (2004). Construction of Cultural Policy. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus. SoPhi, 94.

Häyrynen, S. (2004). Kulttuuristen vaikutusten arviointi kulttuuripolitiikan toimenkuvana: lähtökohtia. Helsinki, Finland: Helsingin yliopistopaino.

Häyrynen, S. (2004). Cultural Impact Assessment and Cultural Policy. In The Third International Conference on Cultural Policy.

Kalvina, I. (2004). Searching for Impacts of Cultural Participation. In A. Kangas, & P. Ahponen (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 41-66). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Kangas, A. (2004). Decentralisation and Cultural Policy. In S. Royseng, & D. Solhjell (Eds.), Kultur, politikk og forskning (pp. 133-144). Telemark: Telemarksforsking-Bo.

Kangas, A. (2004). New Clothes for Cultural Policy. In Construction of Cultural Policy (pp. 21-41). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus.

Kangas, A. (2004). Third Sector and Cultural Policy. In A. Kangas, & P. Ahponen (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 67-87). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus.

Kangas, A. (2004). Technology and Public Art Institutions. In The Third International Conference on Cultural Policy.

Loisa, R.-L. (2004). Cultural Industry as Paradox or Synergy. In A. Kangas, & P. Ahponen (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 151-169). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Mäkinen, K. (2004). Citizenship, Culture and Sense of Togetherness. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 87-105). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus/Sophi.

Simanainen, N. (2004). Artists and New Technologies - Questions on the New Playground. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 171-186). Sophi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Sokka, S. (2004). Hegemoniakamppailun kuvaus (kirja-arvostelu). Agricola - Suomen historiaverkko. Retrieved from http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=haku_kaikki&...

Siisiäinen, M., Kangas, A., & Hänninen, S. (Eds.). (2003). Mitä yhdistykset välittävät?. Jyväskylä, Finland: Atena.

Häyrynen, S. (2003). Spatial Nature of Cultural Recognition. Constructing Finnish North Karelia in the Centre/periphery -dimension of Cultural Policy. International Journal of Cultural Policy, 9 (1), 65-81.

Häyrynen, S. (2003). Kansakunnan ja maakunnan välissä. Alue ja ympäristö, 10 (1).

Kangas, A. (2003). Culture as a Local Tool and Public Service. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 31 (4), 332-340.

Kangas, A. (2003). Kolmas sektori ja kulttuuripolitiikka. . In S. Hänninen, A. Kangas, & M. Siisiäinen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori. (pp. 38-70). Jyväskylä, Finland: Atena.

Kangas, A. (2003). Cultural Policy in Finland. In P. Duelund (Ed.), The Nordic Cultural Model. Nordic Cultural Policy in Transition (pp. 79-113). Copenhagen: Nordic Cultural Institute.

Kangas, A. (2003). Sosiokulttuurisesta animaatiosta sosiokulttuuriseen innostamiseen. In A. Puhakka, M. Suutari, & S. Tedre (Eds.), Notkea liike (pp. 63-72). Joensuu: Joensuun yliopisto.

Kangas, A., & Pirnes, E. (2003). Kulttuuri kehittyy yhteiskunnan osana - ja yhteiskunta kulttuurin. In Kulttuurin aika. Kulttuurin ja kulttuuripolitiikan merkityksestä yhteiskunnassa (pp. 65-74). Opetusministeriön julkaisu, 13. Helsinki, Finland: Opetusministeriö.

Loisa, R.-L. (2003). The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 217.

Loisa, R.-L. (2003). Lectio praecursoria. Kulttuuripoliittiset tekstit. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/kultpol/ktext.htm

Maukonen, P., Hannakaisa, A., Heidi, K., Sari, M., Janne, O., Terhi, P., . . . Leena, U. (2003). Tietoyhteiskuntakeskustelun uhkaulottuvuuksista Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa 1977-1997. . In Vai pelkkää retoriikkaa? 8 Johtolankoja. (pp. 52-71). Valtio-opin julkaisuja, 78. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / Valtio-opin yksikkö.

Pyykkönen, M. (2003). Integraatio ja maahanmuuttajien yhdistystoiminta. In Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori. (pp. 89-120). Jyväskylä, Finland: Atena.

Pyykkönen, M. (2003). Ristissä kaiken aikaa. Jäsenyydet nuorten maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. In P. Harinen (Ed.), Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. (pp. 193-237). Nuorisotutkimusseuran julkaisuja, 38. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto.

Pyykkönen, M. (2003). Innovations of becoming citizen. Diasporic communities and their local voluntary associations in Finland. . Realidad. The South Cone Journal for Social and PoliticalPsychology, 3 (2), 149-171.

Kangas, A., Ilkka, Heiskanen, Ritva, & Mitchell (Eds.). (2002). Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. Jyväskylä, Finland: Tietosanoma.

Häyrynen, S. (2002). The Construction of a Community in the Centre/periphery Dimension of Cultural Policy. In The Second International Conference on Cultural Policy. Wellington.

Häyrynen, S. (2002). Culture as a Field of Policy: a popular orientation in the cultural policies of New Zealand and Finland. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 7 (1), 212-239.

Häyrynen, S. (2002). Kansakunnan ja maakunnan välissä. Pohjois-Karjalan alueyhteisön rakentuminen kulttuuripoliittisen edunvalvonnan keskus/periferia-suhteessa. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.

Kangas, A. (2002). Taidekasvatus ja -koulutus. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 228-258). Jyväskylä, Finland: Tietosanoma.

Kangas, A. (2002). Alueellisen taidepolitiikan syklit. In Taiteen mahdollisuuksista enemmän. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelmaehdotuksen oheisjulkaisu (pp. 32-39). Helsinki, Finland: Opetusministeriö.

Kangas, A. (2002). Euroopan unionin rakennerahastot suomalaisen kulttuurielämän tukijoina. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 4/2002 (4), 375-390.

Kangas, A. (2002). Cultural Policy in Finland: Background, Resources and Perspectives. In P. Duelund (Ed.), The Nordic Cultural Model (pp. xx). Copenhagen: Nordic Cultural Institute.

Kangas, A., Heiskanen, I., & Hirvonen, J. (2002). Kulttuuripoliittinen päätöksenteko, lainsäädäntö ja hallinto. In A. Kangas, I. Heiskanen, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 28-89). Jyväskylä, Finland: Tietosanoma.

Loisa, R.-L. (2002). Taide ja markkinat, Taidekulttuuri versus populaarikulttuuri, Media: yleisöt kohteena vai viestit lähteenä. Kulttuuripoliittiset tekstit. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/kultpol/ktext.htm

Mäkinen, J. (2002). Kulttuuri ja alue maakuntarahastojen verkostoissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Simanainen, N. (2002). Artisti e nuove tecnologie: riflessioni sul nuovo scenario. Economia della Cultura, 2 (2/2002), 231-238.

Hirvonen, J., & Kangas, A. (2001). Kulttuuriprojekti. EU:n rakennerahastot, alueet ja kulttuuri. Helsinki, Finland: Opetusministeriö. Opetusministeriön EU-rakennerahastot julkaisu, 7.

Häyrynen, S. (2001, 1). Eurooppalaisen kulttuuripolitiikan paradoksi. Helsingin Sanomat.

Kangas, A. (2001). Kulttuuripolitiikan murros. Venyvä käsite ja sen muuttuvat perustelut. In S. Riukulehto (Ed.), Perinnettä vai bisnestä? (pp. 18-31). Jyväskylä, Finland: Atena Kustannus Oy.

Kangas, A. (2001). Cultural Policy in Finland. Journal of Arts Management, Law & Society, 31 (1), 57-80.

Kangas, A. (2001). Ulkopuolisen rahoituksen edut ja haittapuolet- yhteiskuntatieteen näkökulma. Yliopistotieto, 29 (2), 35-39.