Cultural Policy 2006-2010

Aaltonen, T. (2010). "Taiteilija ei vanhene": haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikääntymiskokemuksista taidemaailmassa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 397.

Freise, M., Pyykkönen, M., & Vaidelyté, E. (Eds.). (2010). A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe. Baden-Baden: Nomos.

Freise, M., Pyykkönen, M., & Vaidelyté, E. (2010). A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe. In A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe (pp. 9-21). Baden-Baden: Nomos.

Timofeeva, E. (2010). Book Review: Ericka Johnson Dreaming of a Mail-order Husband: Russian-American Internet Romance Durham, NC: Duke University Press, 2007, £13.99 pbk (ISBN: 978-0-8223-4029-4), 208 pp. Sociology, 44 (1), 174-176. doi:10.1177/00380385100440011204

Timofeeva, E. (2010). Book Review: Lena Dominelli (ed.) Revitalising Communities in a Globalising World. Sociology, 44 (3), 593-595. doi:10.1177/00380385100440031206

Pyykkönen, M. (2010). Governmentalisation of the Civil Society? Power, Governance and Civil Society in Gramsci’s and Foucault’s Analytics of Power. In A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe (pp. 25-42). Baden-Baden: Nomos.

Pyykkönen, M., & Kaisto, J. (Eds.). (2010). Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kangas, A., Sokka, S., & Mertanen, T. (2010). Insomniac Isomorphia? Homogenization in Finnish Cultural Policy. In The 6th International Conference on Cultural Policy Research, 24.-27,8.2010.

Kangas, A., & Vestheim, G. (2010). Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 13 (2). Retrieved from http://www.idunn.no

Kaisto, J., & Pyykkönen, M. (2010). Johdanto: Hallinnan analytiikan suuntaviivoja. In J. Kaisto, & M. Pyykkönen (Eds.), Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. (pp. 7-24). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Pyykkönen, M., Koikkalainen, R., & Kuortti, J. (Eds.). (2010). Kulttuurintutkimus 4/2010 - Monikulttuurisuus -teemanumero. Jyväskylä, Finland: Kulttuurintutkimuksen seura ry. Kulttuurintutkimus -lehti, 4/2010.

Pyykkönen, M., & Sokka, S. (2010, 14.11.2010). Kulttuurioikeudet sanoista teoiksi. Lapin Kansa, p. 2.

Soini, K. (2010). Maaseudun monet muodot ja tulkinnat. In Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu (pp. 79-82). Helsinki : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä .

Loisa, R.-L. (2010). Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella. Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen . Cuporen verkkojulkaisuja, 5. Retrieved from http://www.cupore.fi/documents/LuovuudenBarometri.pdf Open access

Timofeeva, E. (2010). Review of Romantic prose fiction. eLanguage, 2010 (2010.10.11). Retrieved from http://elanguage.net/blogs/booknotices/?p=1192 Open access

Mertanen, T. (2010). Taiteen tukijat ja tekijät. Valtion taidelautakunnat sekä valtiollinen kulttuuri- ja taidepolitiikka 1940-1950-luvun Suomessa. Helsinki, Finland: CUPORE. Cuporen julkaisuja, 18.

Soini, K., & Haas, Y. d. (2010). Trends in cattle diversity and cattle production in Europe. In Local cattle breeds in Europe: development of policies and strateies for self-sustaining breeds (pp. 22-39). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. doi:10.3921/978-90-8686-697-7

Pyykkönen, M. (2010). UNESCO's Diversity Convention - the Shining Path of Global Commodification and Governmentalization of Culture?. In Proceedings of the 6th International Conference on Cultural Policy research.

Pyykkönen, M. (2010). Yhteisöistä yrityksiksi? Sosiaalinen yritys ja muuttuva kolmas sektori. In J. Kaisto, & M. Pyykkönen (Eds.), Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. (pp. 119-142). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Granberg, L., Soini, K., Osva, A., & Kantanen, J. (2009). A new millenium for the Yakutian Cattle. In L. Granberg, K. Soini, & J. Kantanen (Eds.), Sakha Ynaga - Cattle of the Yakuts (pp. 189-197). Helsinki, Finland: Finnish Academy of Science and Letters.

Timofeeva, E. (2009). Assembling the building blocks of identity: Representation of Santa Lucia's holiday in the Syracusaine newspapers. In E. Timofeeva (Ed.), Actas del IX Congreso "Cultura Europea" (pp. 487-497). Cizur Menor (Navarra) Spain: Aranzadi .

Timofeeva, E. (2009). Book review: Calhoun, C., Gerteis, J., Moody, J. Pfaff, S., and Virk, I. (eds.) Contemporary Sociological Theory: Second Edition. Sociology, 43 (6), 1206-1208. doi:10.1177/00380385090430061303

Timofeeva, E. (2009). Book review: Conboy, M. The Language of the News. Routledge: London. 2007. Discourse and Society, 20 (1), 173-175.

Timofeeva, E. (2009). Book review: MARTIN CONBOY, The Language of the News. Discourse & Society, Volume 20 (No 1), 173-175. Retrieved from http://das.sagepub.com/content/vol20/issue1/

Timofeeva, E. (2009). Book review: MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ GONZÁLEZ, J. LACHLAN MACKENZIE and ELSA M. GONZÁLEZ ÁLVAREZ (eds), Languages and Cultures in Contrast and Comparison. Discourse and Society, 11 (5), 625-627. doi:10.1177/1461445609342501

Pyykkönen, M. (2009). Deportation vs. Sanctuary. The Rationalities, Technologies, and Subjects of Finnish Sanctuary Practices. Refuge, 26 (1), 20-32.

Kangas, A. (2009). Die Kulturpolitik als Förderung des Sozialisationsumfeldes der Kinder und Jugendlichen - das finnische System der Kulturpolitik und kulturelle Einrichtungen. Historischer Überblick und heutige Herausforderungen. In E. Skiera, & A.-L. Matthies (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 215-236). Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag.

Pyykkönen, M. (2009). Disciplining the Other: Genealogical Insights to the Governance of the Roma in Finland. In S. Binkley, & J. Capetillo-Ponce (Eds.), A Foucault for the 21st Century. Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millennium (pp. 188-202). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Palonen, E. (2009). Energiantuotannon, konsensuksen ja eurovaalien vaikeat valinnat. Ydin, 43 (2), 3. Retrieved from http://www.ydinlehti.fi

Palonen, E. (2009). Euroopan unionin politiikka jää taustalle. Ydin, 43. (2009/01), 30-32.

Sokka, S. (2009). Forging Familiar Paths? Cast of Finnish Art Policy. In 9th European Conference of European Sociological Association, ESA2009. European Society or European Societies? Full Papers.

Pyykkönen, M. (2009). From Politics to Business? Social firms as the locomotives of the third sector transition in Finland. Arctic & Antarctic - International Journal of Circumpolar Sociocultural Issues, 3 (3), 79-99.

Mertanen, T. (2009). Harkinnanvaraisuudesta lakisääteiseen. Suomen valtiollisen taidehallinnon sekä taiteenalojen tukijärjestelmien muotoutuminen 1960-1980-luvulla. Helsinki, Finland: CUPORE. Cuporen julkaisuja, 17.

Soini, K., Granberg, L., & Kantanen, J. (2009). Introduction. In L. Granberg, K. Soini, & J. Kantanen (Eds.), Sakha Ynaga - Cattle of the Yakuts (pp. 9-18). Helsinki, Finland: Finnish Academy of Science and Letters.

Pyykkönen, M., Simanainen, N., & Sokka, S. (2009). Introduction - O Culture, Where Art Thou?. In M. Pyykkönen, N. Simanainen, & S. Sokka (Eds.), What About Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. (pp. 11-28). SoPhi, 114. Helsinki / Jyväskylä: Minerva.

Pyykkönen, M., Kaisto, J., & Selin, J. (2009). Järjestys ja metodi. Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Sosiologia, 46 (1), 20-34.

Sallanen, M. (2009). Kaupungin kulttuurivelvollisuudesta kultturipalveluksi. Kunnallisten teattereiden ja orkestereiden kehittyminen 1940-1980. Helsinki, Finland: CUPORE. Cuporen julkaisuja, 16.

Sokka, S. (2009). Kulttuuripolitiikan tutkimuksen ajankohtaisia haasteita. TAKU, 2009 (3), 8.

Kangas, A. (2009). Kulttuuripolitiikassa keskustellaan. TAKU, 4 (4), 8-9.

Palonen, E. (2009). Közösségek kialakítása: Budapest posztkommunista városszövete’. Café Bábel, 69-77. Retrieved from http://www.cafebabel.hu/szamok/utca/palonen

Palonen, E. (2009). Losing the “Left” in Hungary?. transform! european journal for alternative thinking and political dialogue, 2009 (5), 180-189. Retrieved from http://www.transform-network.net/en/home/journal-transformeurope/displ...

Pyykkönen, M. (2009). Maahanmuuttajayhdistysten kulttuuritoiminta ja kulttuurille annetut merkitykset. In T. Joronen (Ed.), Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla (pp. 142-158). Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, 2009/4. Helsinki, Finland: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Pyykkönen, M., & Saukkonen, P. (2009). Nuorisotoiminta, kulttuuri ja monikulttuuriset nuoret. In P. Harinen, V. Honkasalo, A.-M. Souto, & L. Suurpää (Eds.), Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen (pp. 111-131). Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja, 91. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto.

Palonen, E. (2009). Political Polarisation and Populism in Contemporary Hungary. Parliamentary Affairs, 62 (2), 318-334.

Soini, K., Granberg, L., & Kantanen, J. (Eds.). (2009). Sakha Ynaga - Cattle of the Yakuts. Helsinki, Finland: Finnish Academy of Science and Letters.

Palonen, E. (2009). Takaisin Neuvostoliittoon?. Ydin, 43. (2009/01), 3.

Soini, K. (2009). The Golden Stock. In K. Soini (Ed.), Sakha Ynaga - Cattle of the Yakuts (pp. 169-188). Helsinki, Finland: Finnish Academy of Science and Letters.

Palonen, E. (2009). Vaihtoehto etsii muotoa. Ydin, 43 (3), II-III.

Palonen, E. (2009). Vaihtoehtolehti luo poliittisia yhteisöjä. Ydin, 43 (2), XVI. Retrieved from http://www.ydinlehti.fi

Pyykkönen, M., & Ojajärvi, J. (2009). Valta, toimijuus ja tunnustus. Lois McNayn haastattelu. Kulttuurintutkimus, 26 (1), 3-14.

Pyykkönen, M., Simanainen, N., & Sokka, S. (Eds.). (2009). What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. Helsinki / Jyväskylä: Minerva.

Palonen, E., Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Yliopistolakia on vastustettava. Keskisuomalainen, 14.2.2009.

Palonen, E. (2009). Yliopistouudistus periferiassa?. In Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta (pp. 45-55). Tampere, Finland: Vastapaino.

Timofeeva, E. (2008). "Shouts of Excitement and Applauses”: Representation of Celebration Audience in Newspaper. The International Journal of the Arts in Society, 3 (2), pp.85-92. Retrieved from http://ija.cgpublisher.com/product/pub.85/prod.299

Palonen, E. (2008). Alas sortovalta! Hyvästi samanmielisyys!. Ydin, 42 (2), 3.

Timofeeva, E. (2008). BOOK REVIEW: Discourse Analysis by Brian Paultridge. Journal of Sociolinguistics, 12 (2), 265-268. Retrieved from http://www3.interscience.wiley.com/journal/119417527/abstract

Timofeeva, E. (2008). Book review: MATS EKSTRÖM, ÅSA KROON and MATS NYLUND (eds), News from the Interview Society. Göteborg: NORDICOM, Göteborg University, 2006. 267 pp. 30.00/ US$ 37.00 (pbk). ISBN 9189471377. Discourse and Society, 19 (6), 847-850. Retrieved from http://das.sagepub.com/content/vol19/issue6/

Saukkonen, P., & Pyykkönen, M. (2008). Cultural policy and cultural diversity in Finland. International Journal of Cultural Policy, 14 (1), 49-63.

Kangas, A. (2008). Die Kulturpolitik als Förderung des Sozialisationsumfeldes der Kinder und Jugendlichen – Das finnische System der Kulturpolitik und kulturelle Einrichtungen. Historischer Überblick und heutige Herausforderungen. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 229-241). Flensburg,: Universität Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/Finnland-Schulwesen-Matthies-Skiera

Palonen, E. (2008). Euroopan sosiaalifoorumi keräsi jengit - Vaihtoehtomedia marginaalissa. Ydin, 42 (4/2008), 42-43.

Tietäväinen, A., Pyykkönen, M., & Kaisto, J. (2008). Globalization and Power - Governmentalization of Europe? An Interview with William Walters. Foucault Studies, 5 (5), 63-73. Retrieved from http://ej.lib.cbs.dk/index.php/foucault-studies/issue/view/229/showToc

Palonen, E. (2008, 28.8.2008). Kauhu kaukana uutisista. Journalisti, p. 26. Retrieved from http://kotisivukone.fi/files/journalistiliitto.kotisivukone.com/kuvat/...

Soini, K. (2008). Kestävän kehityksen maisema. In K. Soini, P. Eija, U. Marja, & K. Tapani (Eds.), Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus (pp. 133-149). Maa- ja elintarviketalous, 135. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Retrieved from http://www.mtt.fi/met/pdf/met135.pdf

Soini, K. (2008). Kulttuuri - kestävän kehityksen neljäs pilari. Arsis, 25. (2/08), 34-35.

Pyykkönen, M. (2008). Kulttuurien kohtaaminen maahanmuuttajajärjestöjen toiminnassa. Areena, (1/08), 27-30.

Kangas, A. (2008). Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vaikuttavuus. ARSIS, 25 (2), 33.

Sokka, S. (2008). Lehti + kulttuuri kuin kulttuuri = kulttuurilehti? (kirja-arvostelu). Agricola - Suomen historiaverkko. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1428

Soini, K. (2008). Maaseudun asukkailla ja asiantuntijoilla eri käsityksiä maaseutuluonnon monimuotoisuudesta. Kuntapuntari , (1/2008), 28-30.

Soini, K., Pouta, E., Uusitalo, M., & Kivinen, T. (Eds.). (2008). Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maa- ja elintarviketalous, 135. Retrieved from http://www.mtt.fi/met/pdf/met135.pdf

Palonen, E. (2008). Mahdollisuuksien kaupunki: Nähdäänkö metsää puilta?. Ydin, 42 (2), 36-7.

Soini, K., Pouta, E., Uusitalo, M., & Kivinen, T. (2008). Maiseman arvottaminen monitieteisenä tutkimushaasteena. In K. Soini, P. Eija, U. Marja, & K. Tapani (Eds.), Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus (pp. 10-19). Maa- ja elintarviketalous, 135. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Retrieved from http://www.mtt.fi/met/pdf/met135.pdf

Timofeeva, E. (2008). Mediated Myths and Rituals: Critical Discourse Analysis Revisited. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (8), 133-144. Retrieved from http://iji.cgpublisher.com/product/pub.88/prod.615

Kumpulainen, K. (2008). Mistä on Vuoden Kylät tehty?. Maaseudun uusi aika, 2008 (2), 44-58. Retrieved from http://www.mua.fi

Kangas, A. (2008). Nauji kulturos politikos drabužiai. In S. G. Zaidyte (Ed.), Kulturos Politika. Straipsniu rinktine. (pp. 38-63). Liettua: Baltos Lankos.

Mangset, P., Kangas, A., Skot-Hansen, D., & Vestheim, G. (2008). Nordic cultural policy. The International Journal of Cultural Policy, 14 (1/2008), 1-5.

Palonen, E. (2008). Nyky-Suomessa on luovittava tukevasti pohjavirtauksissa. Ydin, 42 (1), 3.

Palonen, E. (2008). Populisti-pragmatisti presidentti keskittyy kotimaahan. Ydin, 42 (4/2008), 16-18.

Palonen, E. (2008). Sisäpolitiikkaa tekemässä. Ydin, 42 (3), 3.

Timofeeva, E. (2008). Socially Shaping Discourse: Making CDA Work for Cultural Policy. The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations , 8 (3), 241-248. Retrieved from http://ijd.cgpublisher.com/product/pub.29/prod.714

Huotari, T., Pyykkönen, M., & Pättiniemi, P. (Eds.). (2008). Sosiaalisen ja taloudellisen välimaastossa. Tutkimusnäkökulmia suomalaiseen sosiaaliseen yritykseen. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Palonen, E. (2008). Suomessa ei näy Obama-vallankumousta. Ydin, 42 (4), 3.

Palonen, E. (2008, 27.10.2008). USA:n poliittinen kahtiajako ei ole uhka demokratialle. Helsingin Sanomat, p. 2. Retrieved from http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/USAn+poliittinen+kahtiajako++e...

Sokka, S. (2007). A Sociohistorical View of Cultural Policies. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 10 (2), 60-81. Open access

Sokka, S., & Kangas, A. (2007). At the Roots of Finnish Cultural Policy: Intellectuals, Nationalism, and the Arts. International Journal of Cultural Policy, 13 (2), 185-202. Open access

Sokka, S. (2007). Cultural Policy in a Spatiotemporal Review. In The Third Nordic Conference on Cultural Policy Research. Retrieved from http://www.hit.no/main/af/senter_for_kultur_og_idrettsstudiar/all_pape...

Pyykkönen, M., Kolehmainen, J., & Tietäväinen, A. (2007). Euroopan unionin hallinnallisuuden jäljillä. William Waltersin haastattelu. Yhteiskuntapolitiikka, 72 (1), 98-101.

Timofeeva, E. (2007). Gemeinschaft, Metaphorically Speaking: Representation of Santa Lucia’s Holiday in the Syracusaine Newspapers. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2 (3), 75-80. Retrieved from http://iji.cgpublisher.com/product/pub.88/prod.281

Pyykkönen, M. (2007). Integrating Governmentality. Alternatives, 32 (2), 197-224.

Sokka, S. (2007). Jälkisanat. In I. Satu, & K. Kaija (Eds.), Kansalliset kulttuurilaitokset (pp. 113-115). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1116 . Helsinki, Finland: SKS (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

Pyykkönen, M. (2007). Järjestäytyvät diasporat. Työelämän tutkimus, 5 (3), 257-259.

Pyykkönen, M. (2007). Järjestäytyvät diasporat. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 2 (2), 38-40.

Pyykkönen, M. (2007). Järjestäytyvät diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 306.

Soini, K. (2007). Kulttuurisien kestävyyden jäljillä. TAKU, 4/2007 (4), 9.

Pyykkönen, M. (2007). Maahanmuuttajayhdistykset ja niiden toimintamahdollisuudet. In M. Zakeri, & M. Tuunainen (Eds.), Osaamisen poluilla - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa (pp. 29-36). Helsinki, Finland: Suomen Pakolaisapu ry.

Soini, K. (2007). Maatiaiseläinten monet arvot. In M. Karja, & T. Lilja (Eds.), Alkuperäisrotujen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat. (pp. 17-40). Maa- ja elintarviketalous, 106. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Retrieved from http://www.mtt.fi/met/pdf/met106.pdf

Pyykkönen, M. (2007). Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura. Retrieved from http://www.nuorisotutkimusseura.fi/jarjesto.pdf

Pyykkönen, M. (2007). Organisering av Diasporan: Medborgarskap, Etnicitet, Integration och Styrning i Invandrarnas Föreningsverksamhet. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 10 (2), 139-144.

Timofeeva, E. (2007). Representation of Swedishness in the Sicilian Newspapers: Santa Lucia’s Holiday. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, 7 (3), 11-18. Retrieved from http://ijd.cgpublisher.com/product/pub.29/prod.527

Sokka, S. (2007). Slutord. In I. Satu, K. Kaija, S. Lehtinen, & B. Cederqvist (Eds.), Våra nationella kulturinstitutioner (pp. 113-115). Helsingfors: SLS (Svenska litteratursällskapet i Finland).

Pyykkönen, M., & Juppi, P. (2007). Social movements and identity politics in a mediated society. Realidad. Revista del Cono Sur de Psicologia Social y Politica , 6 (1-2).

Soini, K., & Aakkula, J. (2007). Soini, K. & Aakkula, J. 2007. Framing the biodiversity of agricultural landscape: The essence of local conceptions and constructions. Land Use Policy , 24 (2), 311-321. Retrieved from http://doi:10.1016/j.landusepol.2006.03.001

Helminen, M. (2007). Säätyläistön huvista kaikkien kaupunkilaisten ulottuville. Esittävän sävel- ja näyttämötaiteen paikallinen institutionalisoituminen ja kehitys taidelaitosten verkostoksi 1870-1939. Helsinki, Finland: CUPORE. 978-952-5573-19-2, 13.

Soini, K., Takamaa, H., & Ikonen, A. (2007). Viljelijöiden näkemyksiä erikoiskasviviljelystä. In J. Salonen, M. Keskitalo, & M. Segerstedt (Eds.), Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus (pp. 164-177). Maa- ja elintarviketalous, 110. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Retrieved from http://www.mtt.fi/met/pdf/met110.pdf

Pyykkönen, M. (2007). Visual construction of the indigenousness. In Third Nordic Conference on Cultural Policy Research. Retrieved from http://www.hit.no/main/af/senter_for_kultur_og_idrettsstudiar/all_pape...

Pyykkönen, M. (2007). visual Construction of Cultural Identities of 'Others': Lapland travellers' photographs of the Saami people and culture. Arctic & Antarctic, 1 (1), 169-210.

Sokka, S., & Kangas, A. (2006). Behind the Beginnings of the Finnish Cultural Policy. In ICCPR 2006, Fourth International Conference on Cultural Policy Research: Proceedings.

Kangas, A. (2006). Elävän kulttuurin kautta yhdyskunnat todellistuvat. Aluekeskusohjelma katsaus, 2 (2), 6-8.

Pyykkönen, M. (2006). Ethnicity on the Move. Ethno-cultural discourses within immigrant associations’ sports activity. In Fourth International Conference on Cultural Policy Research - Proceedings.

Pyykkönen, M. (2006). Etnisyys liikkeessä – Maahanmuuttajien yhdistysten liikuntatoiminnan etniskulttuuriset diskurssit. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 1 (1), 34-44. Retrieved from http://www.etmu.fi/FJEM_1_2006.pdf

Sokka, S., & Kangas, A. (2006). From Private Initiatives towards the State Patronage. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 9 (1), 116-136.

Sokka, S. (2006). Kulttuurihallinto muovautui kokonaisuuden osana. Arsis, 23 (1), 7-9.

Pyykkönen, M. (2006). Maahanmuuttopolitiikan (moni)kulttuuriset vaikutukset. In S. Häyrynen (Ed.), Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät (pp. 129-159). Cuporen julkaisuja, 12. Helsinki, Finland: CUPORE.

Sokka, S. (2006). Pitkän aikavälin historian tutkimusta (kirja-arvostelu). Agricola - Suomen historiaverkko. Retrieved from http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=&jarjestys=&...

Kangas, A., & Mutke, L. (2006). Survey on the implementation of the Bologna Process in interdisciplinary degree programme in Arts or Cultural Management and Cultural Policy across Europe. In A. Kangas, & L. Mutke (Eds.), SECEB Documents. Brussels: ENCATC. Retrieved from http://www.encatc.org/downloads/BOLOGNA_RESEARCH_POLICY_PAPER_EN.pdf

Kangas, A. (2006). Tutkimus selvittää Suomen kulttuuripolitiikan historiaa. , 8.

Kalvina, I. (2006). “Life in Balance through Amateur Arts?”. In I. 2. T. F. I. C. o. C. P. Research (Ed.), ICCPR 2006, The Fourth International Conference of Cultural Policy Research: Proceedings.