Cultural Policy 2011-2015

Harding, T. (2016). Kortare recensioner : My Klockar Linder, Kulturpolitik: Formering av en modern kategori. Historisk tidskrift, 136 (2), 362-364.

Harding, T. (2016). Book review: National museums and nation-building In Europe 1750-2010. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 664-666. doi:10.1080/10286632.2016.1198340

Harding, T. (2016). The dawn of the secular state? : Heritage and identity in Swedish church and state debates 1920–1939. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 631-647. doi:10.1080/10286632.2015.1017474 Open access

Harni, E., Pyykkönen, M., & Costa, S.-B. (2016, 9.3.2016). Yrittäjyys tulee, jääkö politiikka?. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/yrittajyys-tulee-jaako-politiikka/ Open access

Horsti, K. (2016). Imagining Europe's Borders : Commemorative Art of Migrant Tragedies. In L. Mannik (Ed.), Migration by Boat : Discourses of Trauma, Exclusion and Survival (pp. 83-100). Berghahn Books. Open access

Horsti, K. (2016). Visibility without voice : Media witnessing irregular migrants in BBC online news journalism. African Journalism Studies, 37 (1), 1-20. doi:10.1080/23743670.2015.1084585 Open access

Horsti, K., & Pellander, S. (2016). Mummot mediassa : julkinen keskustelu kahdesta "isoäititapauksesta" 2009-2010. In O. Fingerroos, A.-M. Tapaninen, & M. Tiilikainen (Eds.), Perheenyhdistäminen : kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi (pp. 161-177). Vastapaino.

Jakonen, M. (2016). Suomalainen talouskeskustelu on liian yksioikoista. Kansan Tahto, p. 35.

Jakonen, M. (2016). Needed but Unwanted. Thomas Hobbes’s Warnings on the Dangers of Multitude, Populism and Democracy. Las Torres de Lucca : Revista Internacional de Filosofía Política, 5 (9), 89-118. Retrieved from http://www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/article/view/110 Open access

Jakonen, M. (2016). Kiinalaisen yhteiskuntaopin avainteos. Kosmopolis, 46 (2), 72-74.

Jakonen, M. (2016). Turvaa ja turvattomuutta Ranskassa. Tiede ja edistys, 41 (4), 325-337.

Kangas, A. (2016). The local cultural sector : Reinvigorating its public functions and foundations. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5 (2), 31-37. Retrieved from http://www.ntik.dk/2016/Nr2/Kangas.pdf Open access

Kivitalo, M., & Anttila, T. (2016). Yksinäisyys saa hahmon. Sosiologia, 53 (4), 434-436.

Kivitalo, M., Kumpulainen, K., & Soini, K. (2016). Exploring culture and sustainability in rural Finland. In J. Dessein, E. Battaglini, & L. Horlings (Eds.), Cultural Sustainability and Regional Development : Theories and Practices of Territorialisation (pp. 94-107). Abingdon: Routledge.

Kraatari, E. (2016). Domestic dexterity and cultural policy : the idea of cottage industry and historical experience in Finland from the great famine to the reconstruction period. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 544. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6456-6 Open access

Kumpulainen, K. (2016). Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 384-400.

Kumpulainen, K. (2016). The Village of the Year Competition Constructing an Ideal Model of a Rural Community in Finland. Sociální studia, 13 (2), 55-71. Retrieved from https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6231 Open access

Ruusuvirta, M. (2016). Tanssifestivaalit kulttuuripolitiikan kohteina ja toteuttajina. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 166-171). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Tuukkanen, J. (2016). Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI - Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 49-55). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Harding, T., & Nordvall, H. (Eds.). (2015). Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, vol. 18 (2). Thematic issue: Bildung and popular education. Borås: Högskolan i Borås. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Retrieved from https://www.idunn.no/nkt/2015/02 Open access

De Beukelaer, C., Pyykkönen, M., & Singh, J. P. (Eds.). (2015). Globalization, Culture, and Development : The UNESCO Convention on Cultural Diversity. Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137397638

Asikainen, S. (Ed.). (2015). Abstract book : International Transdisciplinary Conference : culture(s) in sustainable futures : theories, policies, practices : Helsinki, Finland 6-8 May 2015. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Retrieved from https://congress.cc.jyu.fi/helsinki2015/schedule/proceed.html

Blanc, N., & Soini, K. (2015). Cultural and Biological Diversity: Interconnections in Ordinary Places. In C. De Beukelaer, M. Pyykkönen, & J. P. Singh (Eds.), Globalization, Culture, and Development : The UNESCO Convention on Cultural Diversity (pp. 75-90). Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137397638_6

De Beukelaer, C., & Pyykkönen, M. (2015). Introduction: UNESCO’s “diversity convention” — ten years on. In C. De Beukelaer, M. Pyykkönen, & J. P. Singh (Eds.), Globalization, Culture, and Development : The UNESCO Convention on Cultural Diversity (pp. 1-10). Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137397638

Harding, T. (2015). Bildning as a Central Concept in the Cultural Policy of the Swedish Government : From Arthur Engberg to Alice Bah Kuhnke. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 18 (2), 161-181. Retrieved from https://www.idunn.no/nkt/2015/02/bildning_as_a_central_concept_in_the_... Open access

Harding, T. (2015). Review of “Performing Nordic Heritage : Everyday Practices and Institutional Culture,” edited by Peter Aronsson and Lizette Gradén. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 45 (4), 274-276. doi:10.1080/10632921.2015.1065533

Harding, T. (2015). Secular and sacred? The Scandinavian case of religion in human rights, law and public sphere. International Journal of Cultural Policy, 21 (5), 633-636. doi:10.1080/10286632.2014.987669

Harding, T. (2015). Borgerligheten och kulturpolitiken under hundra år. In L. A. Johansson (Ed.), Varken bildning eller piano : vantrivs borgerligheten i kulturen? Timbro.

Harni, E., & Pyykkönen, M. (2015, 4.2.2015). Tutkimus- ja innovaationeuvoston esitys uhkaa korkeakoulujen tutkimusta ja innovatiivisuutta. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/tutkimus-ja-innovaationeuvoston-esitys-uhkaa-ko... Open access

Horsti, K. (2015). Psychogeographies of Lampedusa: Race and gender in exploration. Re-configuring Ruins. Retrieved from http://reconfiguringruins.blogs.sas.ac.uk/ruins-elsewhere-otherwise/ps... Open access

Horsti, K. (2015, 7.9.2015). Remains of Rescue and Confinement : Humanitarian Bordering in Lampedusa. Border Criminologies. Retrieved from https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/ce... Open access

Horsti, K. (2015). Techno-cultural opportunities: the anti-immigration movement in the Finnish mediascape. Patterns of Prejudice, 49 (4), 343-366. doi:10.1080/0031322X.2015.1074371 Open access

Horsti, K., & Pellander, S. (2015). Conditions of cultural citizenship: intersections of gender, race and age in public debates on family migration. Citizenship Studies, 19 (6-7), 751-767. doi:10.1080/13621025.2015.1008998 Open access

Isar, Y. R., & Pyykkönen, M. (2015). Confusing Culture, Polysemous Diversity: “Culture” and “Cultural Diversity” in and after the Convention. In C. De Beukelaer, M. Pyykkönen, & J. P. Singh (Eds.), Globalization, Culture, and Development : The UNESCO Convention on Cultural Diversity (pp. 13-28). Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137397638

Kangas, A. (2015). Koetellut kulttuuritoiminnot : KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:21. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/... Open access

Kangas, A., & Halonen, K. (2015). Taidekasvatuksen ja -koulutuksen tavoitteet ja haasteet. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 191-230). Tietosanoma Oy.

Kangas, A., & Heiskanen, I. (2015). Muutoksen suunnat, haasteet ja mahdollisuudet. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 444-455). Tietosanoma Oy.

Kangas, A., & Pirnes, E. (2015). Kulttuuripoliittinen päätöksenteko, lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 23-108). Tietosanoma Oy.

Kangas, A., & Sokka, S. (2015). Cultural access and activation: Civic participation in local sustainable communities. In S. Hristova, M. D. Šešić, & N. Duxbury (Eds.), Culture and Sustainability in European Cities : Imagining Europolis (pp. 141-153). Routledge. Open access

Kokkonen, L., & Pyykkönen, M. (2015). Tutkija, tukija vai ystävä? : neuvotteluja vallasta ja luottamuksesta maahanmuuttajien haastattelututkimuksessa. In S. Aaltonen, & R. Högbacka (Eds.), Umpikujasta oivallukseen : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa (pp. 89-114). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 164. Tampere University Press; Nuorisotutkimusverkosto.

Kulbok-Lattik, E. (2015). The historical formation and development of Estonian cultural policy : tracing the development of Estonian community houses (rahvamaja). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 537. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6309-5 Open access

Pyykkönen, M. (2015). Liberalism, Governmentality and Counter-Conduct; An Introduction to Foucauldian Analytics of Liberal Civil Society Notions. Foucault Studies, 20, 8-35. Retrieved from http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/4925 Open access

Pyykkönen, M. (2015). Kulttuuripolitiikan uusi vaih(d) e: luovaa taloutta ja yrittäjyyttä. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 122-143). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Pyykkönen, M. (2015). Ethically ethnic: the ethno-culturalization of the moral conduct of the Sámi and the Roma in the governance in Finland between the 1850s and 1930s. Journal of Political Power, 8 (1), 39-59. doi:10.1080/2158379X.2015.1010805 Open access

Pyykkönen, M. (2015). Introductory Note : Foucault and Civil Society. Foucault Studies, 20, 4-7. Retrieved from http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/4926/5355 Open access

Pyykkönen, M. (2015). Michel Foucault - vallan, tiedon ja subjektiuden tutkija. In M. Pyykkönen, & I. Kauppinen (Eds.), 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (pp. 193-214). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Pyykkönen, M., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Ruusuvirta, M. (2015). Luottamuksesta kontrolliin, estetiikasta markkinaorientaatioon : markkinaistuminen julkisen sektorin ja kulttuurialan kolmannen sektorin suhteessa. Kansalaisyhteiskunta, 6 (1), 5-27. Retrieved from https://asiakas.kotisivukone.com/files/kyts.kotisivukone.com/KY-lehti/... Open access

Ruusuvirta, M., & Saukkonen, P. (2015). Taiteen ja kulttuurin kolmas sektori. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 354-374). Tietosanoma Oy.

Saukkonen, P., & Pyykkönen, M. (2015). Vähemmistöt, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka. In I. Heiskanen, A. Kangas, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet (pp. 375-402). Tietosanoma Oy.

Siltaoja, M., Malin, V., & Pyykkönen, M. (2015). ‘We are all responsible now’: Governmentality and responsibilized subjects in corporate social responsibility. Management Learning, 46 (4), 444-460. doi:10.1177/1350507614541199 Open access

Sokka, S. (2015). Eurooppalaisen kulttuuriperinnön jäljillä. TAKU, 2015 (1), 15. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_nro_1_2015_net Open access

Sokka, S. (2015). Taide ja tasa-arvo. TAKU, 2015 (4), 5. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_lehti_nro_4_2015 Open access

Sokka, S. (2015). Book Reviews : Raymond Williams on culture and society: essential writings. International Journal of Cultural Policy, 21 (5), 631-633. doi:10.1080/10286632.2015.1017475 Open access

Sokka, S. (2015). Kulttuuri tukee osallistumista ja yhteiskunnan kehitystä. TAKU, 2015 (3), 7. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_nro_3_2015_net Open access

Boynik, S. (2014). Towards a theory of political art : cultural politics of 'Black Wave' film in Yugoslavia, 1963-1972. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 511. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5980-7 Open access

Harding, T. (2014). Country Profile Sweden : Compendium Cultural Policies and Trend in Europe, 15th edition 2014. Council of Europe; ERICarts. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Open access

Harding, T., Håkansson, P., & Tannå, S. (2014). Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna: Utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram. Stockholm: Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet utvärderar, 2014:4. Open access

Horsti, K. (2014). The Cultural Diversity Turn: Policies, Politics and Influences at the European Level. In G. Titley, K. Horsti, & G. Hultén (Eds.), National Conversations? Public Service Media and Cultural Diversity in Europe (pp. 43-60). Bristol: Intellect ltd.. Open access

Horsti, K. (2014). The politics of a multicultural mission: Finland’s YLE in a changing society. In G. Titley, K. Horsti, & G. Hultén (Eds.), National Conversations? Public Service Media and Cultural Diversity in Europe (pp. 167-183). Bristol: Intellect ltd.. Open access

Titley, G., Horsti, K., & Hultén, G. (Eds.). (2014). National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe. Bristol: Intellect ltd..

Håkansson, P., & Harding, T. (2014). Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av studieförbundens kulturprogram. Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet utvärderar, 2014:2. Retrieved from http://issuu.com/folkbildningsradet/docs/folkbildningsradet-rapport-ku...

Kangas, A., Jakonen, O., & Havimäki, S.-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia: KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Helsinki, Finland: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 11. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/...

Kraatari, E. (2014). Poliittisista hevosista järjestelmäpäivityksiin: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät Joensuussa. Kulttuurintutkimus, 31 (2), 41-43.

Kulbok-Lattik, E. (2014). The sovietization of Estonian community houses (Rahvamaja): Soviet guidelines. Acta Historica Tallinnensia, 20 (1), 157-190. doi:10.3176/hist.2014.1.06 Open access

Kumpulainen, K. (2014). Kun pienestä kunnasta tulee kylä : kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä. Helsinki, Finland: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 33. Retrieved from https://www.tem.fi/files/40946/TEMjul_33_2014_web_17092014.pdf Open access

Kumpulainen, K. (2014). Kun pieni maaseutukunta muuttuu liitoksen myötä kyläksi. Maaseutu Plus : kylät & korttelit, p. 18. Retrieved from http://issuu.com/maaseutuplus/docs/mp2_2014_verkkoon Open access

Kumpulainen, K. (2014). Eläkeläisenä maaseudulla. Gerontologia, 28 (1), 61-62.

Pyykkönen, M. (2014). Osuuden mekin ansaitsemme. Kansalaisyhteiskunta, 2014 (1), 188-190. Open access

Pyykkönen, M. (2014). Ylistetty yrittäjyys. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 127. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5844-2 Open access

Soini, K., & Birkeland, I. (2014). Exploring the scientific discourse on cultural sustainability. Geoforum, 51 (January), 213-223. doi:10.1016/j.geoforum.2013.12.001

Sokka, S. (2014). Taiteilijan työ. TAKU, 2014 (2), 29.

Sokka, S. (2014). Kulttuuri, kehitys ja kestävyys. TAKU, 2014 (3), 27. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_nro_3_net Open access

Sokka, S. (2014). Fakkiutunut hallinto ei ymmärrä kulttuuripoliittista valtaa. Tiede ja edistys, 39 (3), 214-224. Open access

Sokka, S. (2014). Mitä, missä, milloin? : Jyväskylässä se selvitetään. TAKU, 2014 (4), 32-33. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_nro_4_2014_net Open access

Sokka, S., Kangas, A., Itkonen, H., Matilainen, P., & Räisänen, P. (2014). Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, 77. Retrieved from http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_77_net.pdf Open access

Harding, T. (2013). Faith-Based Organizations and the Secular State: The Establishment of a Muslim Study Association in Sweden. Journal of Muslim Minority Affairs, 33 (3), 341-355. doi:10.1080/13602004.2013.863077

Harding, T., Tannå, S., & Lejhall, J. (2013). Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället: Utvärdering 1 av studieförbundens kulturprogram. Stockholm: Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet utvärderar, No 2: 2013. Retrieved from http://www.folkbildning.se/Rapporter-publikationer/Utvarderingar/Utvar...

Horsti, K. (2013). De-ethnicized victims: Mediatized advocacy for asylum seekers. Journalism: Theory, Practice & Criticism, 14 (1), 78-95. doi:10.1177/1464884912473895

Horsti, K. (2013). Maahanmuuttajat mediamaisemassa. In Muuttoliikkeet, etnisyys ja monikulttuurisuus (pp. 301-317). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Horsti, K. (2013). National and ethnic borderings. In L.-M. Rossi, & K. Soinio (Eds.), Bodies, Borders, Crossings - Rajanylityksiä (pp. 14-19). New York: Finnish cultural institute in New York.

Horsti, K. (2013). Kansallisia ja etnisiä rajaamisia. In L.-M. Rossi, & K. Soinio (Eds.), Bodies, Borders, Crossings - Rajanylityksiä (pp. 21-27). New York: Finnish cultural institute in New York.

Horsti, K., & Nikunen, K. (2013). The ethics of hospitality in changing journalism: The response to the rise of the anti-immigrant movement in Finnish media publicity. European Journal of Cultural Studies, 16 (4), 489-504. doi:10.1177/1367549413491718

Kraatari, E. (2013). Finnish Cottage Industry and Cultural Policy: A Historical View. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 16 (1), 137-153. Retrieved from http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/01/finnish_cottage_industry_and_cultur... Open access

Kraatari, E., & Aikio, Á. (2013). Nili-Ailin nuket ja käsityön tulkinta-avaruudet. In M. Autti, & P. Rantala (Eds.), Tavallisen epätavallisia naisia: historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa (pp. 135-155). Rovaniemi: Lapland University Press. Retrieved from http://www.doria.fi/handle/10024/94621

Kumpulainen, K. (2013). Kylien asuttuna pitäminen vaatii paikallista aktiivisuutta ja yrittäjämäistä asennetta. Hyvinvointikatsaus, 2013 (3), 23-27.

Kumpulainen, K. (2013). Tutkimusmatka suomalaiseen kylätutkimukseen. Maaseudun uusi aika, 2013 (2-3), 12-22.

Pyykkönen, M., & Martikainen, T. (2013). Muuttoliike ja kansalaisyhteiskunta. In T. Martikainen, P. Saukkonen, & M. Säävälä (Eds.), Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. (pp. 281-300). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ruusuvirta, M. (2013). Hybrid third sector organizations in Finland - Arts and cultural institutions in focus. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 16 (2), 217-238. Retrieved from http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/02 Open access

Sokka, S. (2013). Kulttuuripolitiikan tutkimus vakiintuu – mutta sen tutkimuskohde pysyy liikkeessä. TAKU, 2013 (3), 9. Retrieved from http://issuu.com/taku.ry/docs/taku_lehti_nro_3_2013_net_a199a3bac4ab3a Open access

Sokka, S. (2013). Maisemantutkimus lisää ymmärrystä elinympäristöstämme. TAKU, 2013 (4), 25. Open access

Sokka, S. (2013). Taiteen kokemuksen mysteeriä ratkomassa. TAKU, 2013 (2), 6.

Čopič, V., Inkei, P., Kangas, A., & Srakar, A. (2013). Trends in Public Funding for Culture in the EU. European Expert Network on Culture (EENC) / Interarts Foundation and Culture Action Europe. Open access

Boynik, S. (2012). New Collectives: Art Networking and Cultural Policies in post-Yugoslav Spaces. In Retracing Images: Visual Culture after Yugoslavia (pp. 81-106). Balkan Studies Library, 4. Leiden: Brill Academic Publishers.

Boynik, S. (2012). On Makavejev, On Ideology — The Concrete and the Abstract in the Readings of Dušan Makavejev’s Films. In Surfing the Black: Yugoslav Black Wave Cinema... (pp. 106-169). Maastricht: Jan van Eyck Academie.

Boynik, S. (2012). The Art of Slogans (the constative part). TkH Journal for Perfoming Arts Theory, 2012 (20), 83-95. Open access

Boynik, S. (2012). Discontents with theoretical practice in contemporary political artworks: Theory as vanishing mediator in the art of Chto Delat. Journal of Visual Art Practice, 2012 (10), 125-148. doi:10.1386/jvap.10.2.125_1

Jakonen, M. (2012). Näkökulmia Hobbesin kansainvälisen politiikan teoriaan. Kosmopolis, 42 (4/2012), 55-59.

Jakonen, M. (2012, 5.9.2012). Politiikkaa täytyy vaalia. Suur-Jyväskylän lehti , p. 10.

Jakonen, M. (2012, 25.8.2012). Onko vapaa-aika luokkakysymys?. Suur-Jyväskylän lehti, p. 4.

Jakonen, M. (2012, 29.12.2012). Maailma vailla loppua. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2012, 31.10.2012). Kuka auttaisi langennutta?. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2012). Hobbesin sanaston onnistunut kartoitus. Niin & Näin, 19 (75 - 4/2012), 151-152.

Jakonen, M. (2012). Kollektiivinen vakuus kannattelee kapitalismia. Sosiologia, 49 (4/2012), 350-351.

Jakonen, M., Peltokoski, J., & Toivanen, T. (2012). Occupy Life! Precarity and Basic Income. In 14th BIEN congress papers. München: BIEN . Retrieved from http://www.bien2012.org/sites/default/files/paper_199_en.pdf Open access

Kangas, A. (2012). Cultural citizenship and local cultural policy. In A. Kangas (Ed.), The 7th International Conference on Cultural Policy Research, 9.-12.7.2012.

Kangas, A., & Ruokolainen, V. (2012). Toimintamalli muutoksessa - tutkimus kuntien kuttuuripalveluista. Helsinki, Finland: Yliopistopaino. Cuporen verkkojulkaisuja, 16. Retrieved from http://www.cupore.fi/documents/KuntienKulttuuripalvelut.pdf Open access

Karttunen, S. (2012). Cultural policy indicators: reflections on the role of official statisticians in the politics of data collection. Cultural Trends, 21 (2), 133-147. doi:10.1080/09548963.2012.674753

Karttunen, S. (2012). Kulttuurin alueellinen saatavuus. Hyvinvointikatsaus, 2012 (2), 48-54.

Karttunen, S. (2012). Nykytaide on alojen, paikkojen ja kansallisuuksien rajoja ylittävää keskustelua (Miklos Gaálin haastattelu). In P. Rajakari (Ed.), Pohjan tähdet (pp. 119-125). Helsinki, Finland: Suomen valokuvataiteen museon säätiö.

Karttunen, S. (2012). Valokuvan verkostoista kohti globaaleja taidemarkkinoita: Katsaus 1990-luvun puolenvälin tapahtumiin. In P. Rajakari (Ed.), Pohjan tähdet (pp. 43-75). Helsinki, Finland: Suomen valokuvataiteen museon säätiö.

Karttunen, S. (2012). Yhdysvaltojen kansallinen taideindeksi – arvio poliittisen ja analyyttisen hyödyn näkökulmista. Helsinki, Finland: Cupore. Cuporen verkkojulkaisuja, 8. Open access

Karttunen, S., & Herranen, K. (2012). Kuvataidealan osaamistarpeet tulevaisuudessa. Olemassa oleviin aineistoihin pohjautuva kuvaus sekä ehdotus laadullisen ennakoinnin kehittämisestä. Helsinki, Finland: Cupore. Open access

Kulbok-Lattik, E. (2012). Estonian Community Houses as Local Tools for the Development of Estonian Cultural Policy. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2012 (02), 253-283. Open access

Kulbok-Lattik, E. (2012, 21.09.2012). Kommentaar. Omaalgatuste tähtis roll. Sirp, Eesti Kultuurileht. Open access

Kulbok-Lattik, E. (2012, 27.04.2012). Mis on kultuuridemokraatia?. Sirp, Eesti Kultuurileht. Retrieved from http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14731:... Open access

Kulbok-Lattik, E., Aadamsoo, M., Arujärv, E., Ibrus, I., Jõesaar, A., Karulin, O., . . . Väljataga, M. (2012). Main trends of the Estonian cultural policy during last 20 years. Tallinn: Estonian Ministry of Culture . Open access

Kumpulainen, K. (2012). Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 457. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4972-3 Open access

Kumpulainen, K. (2012). Kylä sosiaalisena tilana. Maaseudun Uusi Aika, 2012 (3), 5-13.

Lippert, R., & Pyykkönen, M. (2012). Contesting Family in Finnish and Canadian Immigration and Refugee Policy. Nordic Journal of Migration Research, 2 (1), 45-56. doi:10.2478/v10202-011-0026-9 Open access

Lippert, R., & Pyykkönen, M. (2012). Introduction - Immigration, governmentality, and integration assemblages. Nordic Journal of Migration Research, 2 (1), 1-4. doi:10.2478/v10202-011-0021-1 Open access

Loga, J., Pyykkönen, M., & Stenvaag, H. (2012). Holy Territories and Hospitality. Nordic exceptionality and national differences in sanctuary incidents. In Sanctuary Practices in International Perspectives (pp. 121-134). Routledge.

Pyykkönen, M. (2012). Freedom, Civility and Activeness. On the government of leisure self-formation of Finnish multicultural youth. Nordic Journal of Migration Research, 2 (1), 16-25. doi:10.2478/v10202-011-0023-z Open access

Pyykkönen, M. (2012). UNESCO and cultural diversity: democratisation, commodification or governmentalisation of culture?. International Journal of Cultural Policy, 18 (5), 545-562. Retrieved from http://www.tandfonline.com/toc/gcul20/18/5

Pyykkönen, M. (2012). Governmentality and 'Counter-Conduct'. Power, Government and Resistance in Foucauldian Civil Society Notions. In International Society for Third Sector Research conference 2012: Democratization, Marketization and the Third Sector, Siena, Italy, 10.-13.7.2012. ISTR Conference Working Papers, VIII. ISTR.

Salminen, V.-M. (2012). Socially Differentiated Networks and Attachment to Locality: A Study of the Inhabitants of Lievestuore and Pabrade. In S. Häyrynen, R. Turunen, & J. Nyman (Eds.), Locality, Memory, Reconstruction: The Cultural Challenges and Possibilities of Former Single-Industry Communities (pp. 197-222). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Soini, K., Kivitalo, M., & Kangas, A. (2012). Exploring Culture in Sustainable Rural Development. In The 7th International Conference on Cultural Policy Research, 9.-12.7.2012.

Sokka, S. (2012). Vertaisarviointi ja vallankäyttö valtion taidelautakunnissa 1918-1939. Historiallinen Aikakauskirja, 110 (1), 21-34.

Sokka, S. (2012). "Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!": taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 452. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4920-4 Open access

Sokka, S. (2012). Tiedetorilla tutustutaan ajankohtaiseen tutkimukseen. TAKU, 2012 (2), 9.

Sokka, S. (2012). Can public support of arts be fair?. In The 7th International Conference on Cultural Policy Research, 9.-12.7.2012.

Sokka, S. (2012). Kenelle maistuu karjalanpaisti?. TAKU, 2012 (3), 4.

Sokka, S. (2012). "'Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!' Taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa" Lectio praecursoria 24.11.2012. Ennen ja nyt - Historian tietosanomat, 2012 (2). Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/ Open access

Ilmonen, K., & Soini, K. (Eds.). (2011). Maaseudun uusi aika. Ilomantsi: Maaseudun uusi aika ry.

Kangas, A., & Kivistö, K. (Eds.). (2011). Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka. Helsinki, Finland: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 12. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/... Open access

Kangas, A., & Sokka, S. (2011). L'impératif de la politique culturelle finlandaise: renforcer la nation en cultivant la population. In P. Poirrier (Ed.), Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011 (pp. 215-240). Paris: La Documentation française.

Ovaska, U., & Soini, K. (2011). OVASKA, U., SOINI, K. 2011. The conservation values of Yakutian Cattle. 49: 97-106. Animal Genetic Resources, 2011 (49), 97-106. doi:10.1017/S2078633611000087 Open access

Pyykkönen, M. (2011). "Luonnollinen suomalaisuus" ja etnosentrismi kahdeksan suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmissa 2011. Politiikka, 53 (2), 147-152.

Pyykkönen, M. (2011). All in the Name of Diversity - Dialectics of the Naming and Framing in Cultural Heterogeneity. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 14 (1-2), 120-125. Open access

Soini, K., Ilmarinen, K., Yli-Viikari, A., & Kirveennummi, A. (2011). Green care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka , 76 (3), 320-330. Open access

Soini, K., Pouta, E., Maija, S., Kivinen, T., & Uusitalo, M. (2011). Perceptions of power transmission lines among local residents: A case study from Finland. Land Use Policy , 28 (1), 294-305.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T., & Uusitalo, M. (2011). Local residents’ perceptions of energy landscape: the case of transmission lines. Land Use Policy , 28 (1), 294-305. Retrieved from http://doi:10.1016/j.landusepol.2010.06.009

Soini, K., Vaarala, H., & Pouta, E. (2011). Residents’ sense of place and landscape perceptions at the rural–urban interface. Landscape and Urban Planning, 104 (1), 124-134. Retrieved from http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/ Open access