Gender Studies 2001-2005

Pulkkinen, T. (2005). "Valtio" opillisena ongelmana. Politiikka, 1/2005 (2005), 80-82.

Saresma, T. (2005). 'Teen runosta rakastetun. Taideomaelämäkertojen sukupuolittuneet yksinäisyyskuvaukset. In K. Jokinen (Ed.), Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä ja yksinolosta (pp. 37-128). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Jokinen, E. (2005). Aikuisten arki. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Saresma, T. (2005). Ajatuksia tekstien äärellä. Kollaasi. In U. Kovala, K. Eskola, K. Jokinen, V. Niinikangas, & E. Sironen (Eds.), Tarkkoja siirtoja. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Retrieved from http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/saresma.html

Jokinen, E. (2005). Arki satuttaa. . Sosiologia , 42 (3), 246-248.

Modinos, T. (2005). Fantastiset musiikkivideot. In K. Blomberg, I. Hirsjärvi, & U. Kovala (Eds.), Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. (pp. 223-246). Helsinki, Finland: BTJ Kirjastopalvelu.

Werner, L., & Oksala, J. (Eds.). (2005). Feministinen filosofia. Suomi: Gaudeamus.

Werner, L. (2005). Feministinen filosofia likaisena ajatteluna. In Feministinen filosofia (pp. 11-24). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Pulkkinen, T. (2005). Feministisestä filosofiasta feministiseen teoriaan. In J. Oksala, & L. Werner (Eds.), Feministinen filosofia (pp. 119-127). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Modinos, T. (2005). Katrinasta ei mitään uutta?. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 45-47.

Kaskisaari, M. (2005). Mitä on feministinen metodologia?. Naistutkimus, 18 (4), 74-77.

Modinos, T. (2005). Naisten aika?. Kulttuurintutkimus, 22 (3), 53-54.

Saresma, T. (2005). Poissa- ja läsnäoleva ruumis. Kirja-arvostelu. Tiedonjyvä, 40 (2), 29.

Rojola, S. (2005). Popular Music Genres. review article of Popular Music Genres by Stuart BOrthwick & Ron Moy. Popular Musicology Online, (5).

Saresma, T. (2005). Pätkäakatemia. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 1-2.

Saresma, T. (2005). Pätkäakatemia. Pääkirjoitus. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 1-2.

Saresma, T. (2005). Sukupuoli - laadullisen tutkimuksen peruselementti. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 21 (3), 53-55.

Saresma, T. (2005). Tarinoiden siivet kantavat. Elämäntarina, 5 (4), 8-9.

Werner, L. (2005). The Dilemma of Artificial Love: The Ethics of Love and Recognition in A.I. - Artificial Intelligence. Film and Philosophy, 9, 44-56.

Pulkkinen, T. (2005). The Politics of Good and Evil. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History., Volume 9, 9-12.

Saresma, T. (2005). The politics of reading the autobiographical I's. The 'truth' about Outi. thirdspace, 5 (1). Retrieved from http://www.thirdspace.ca/vol5/5_1_Saresma.htm

Reinikainen, M.-R. (2005). Vammaisuus, sukupuoli ja naiseus tutkimuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia. Retrieved from http://www.minna.fi/minna/artikkelit/reinikainenvammaisuus.html

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Pulkkinen, T. (2004). Die 'postmoderne Wende' im politischen Denken. In C. Häntsch (Ed.), Philosophie im Ostseeraum (pp. 173-180).

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

Reinikainen, M.-R. (2004). Gendered Subject Positions for the Disabled Woman and Man. In K. Kristiansen, & R. Traustadottir (Eds.), Gender and Disability Research in the Nordic Countries (pp. 257--275). Lund: Studentlitteratur .

Werner, L. (2004). Hegel's Politics of Love and Gender. In La passió per la llibertat / Passion for Freedom. Action, passion and Politics - Feminist controversies. (pp. 235-9). Barcelona: Universidad Barcelona.

Charpentier, S. (2004). Heteronormatiivisuus ja työelämänkulku yli 45-vuotiaiden kertomana. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä (pp. 92-116). ESR tutkimukset ja selvitykset, 2/2004.

Charpentier, S. (2004). Heteronormativity and Working Life Course in the Stories of People over the Age of 45. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Straight people don't tell, do they..?" Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work.

Jokinen, E. (2004). Hämmentyneitä veljiä ja rakenteellista isättömyyttä. Isyyden kaunokirjallisia esityksiä vuosituhannen alussa. In I. Aalto, & J. Kolehmainen (Eds.), Isyyskirja (pp. 193-222). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2004). Kodin työt, tavat, tasa-arvo ja rento refleksiivisyys. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 285-304). Tampere, Finland: Vastapaino.

Pulkkinen, T. (2004). Liberal tolerance, Civilization, Civil Society and Progress. In Redescriptions. Yearbook of Political Theory and Conceptual History (pp. 8-10).

Harjunen, H. (2004). Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka, 69 (4/2004), 412-418.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus, sukupuoli ja stigma. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis Töihin! (pp. 243-262). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M. (2004). Nuorten lesbojen ja bi-naisten työssä jaksaminen. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. (pp. 117-126). Tutkimukset ja selvitykset, 11. Työministeriö. .

Pulkkinen, T. (2004). Political Identity - An Inquiry into the Concept. In B. F., & A. P. M.I. (Eds.), La passió per la llibertat / Passion fo Freedom. Action, Passion and Politics - Feminist Controversies. (pp. 484-487.). Barcelona.: University of Barcelona..

Jokinen, E. (2004). Päiväkirjaäidin elettävä elämä. In M. Liljeström (Ed.), Naistutkimuksen metodit. Tampere, Finland: Vastapaino.

Saresma, T. (2004). Pään ja sydämen tieto. In E. Peltonen, J. Latvala, & T. Saresma (Eds.), Tutkija kertojana: Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (pp. 93-108). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Kaskisaari, M. (2004). Ruumiin taju. Rakenteet, kokemukset, subjekti. In E. Jokinen, M. Husso, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö! (pp. 7-13). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M., Husso, M., & Jokinen, E. (Eds.). (2004). Ruumis töhin! Käsite ja käytäntö. Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2004). The Makings of Motherhood in Diary Narratives. Qualitative Inquiry, 3 (10), 339-359.

Kaskisaari, M. (2004). Tunteiden käsittelyä vanhustyössä. Gerontologia, 18 (3), 228-229.

Johanna, L., eeva, P., & Saresma, T. (Eds.). (2004). Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 79.

Saresma, T., Peltonen, E., & Latvala, J. (2004). Tutkijat kertovat - konventiot murtuvat?. In T. Saresma, E. Peltonen, & J. Latvala (Eds.), Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (pp. 5-49). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Virkki, T. (2004). Työelämän haavoittamat. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 218-240). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M. (2004). Työstä uupunut: kärsimyksen modaalisuus. In E. Jokinen, M. Husso, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö! (pp. 125-149). Tampere, Finland: Vastapaino.

Reinikainen, M.-R. (2004). Vammaisuuden ja sukupuolen käytäntöjen jäljillä. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 176-198). Tampere, Finland: Vastapaino.

Charpentier, S. (2004). Vanheneminen, postmoderni lähestymistapa ja erot. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! (pp. 77-96). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M. (2004). Yhteiskuntakriittinen näkökulma työuupumustutkimukseen. Työelämän tutkimus, (1), 99-109.

Pulkkinen, T. (2003). "Identiteetti ja politiikka - harjoitus". Nuori Voima, 2003 (1/03), 23.

Pulkkinen, T. (2003). "Valtio" . In Ponjatie gosudarstva b tsetyreh jazykah. Toim. Oleg Kharkhordin (pp. 114-151). Sankt-Petersburg- Moskow: Evropeiskij universitet b Sankt.Petesburge.

Saresma, T. (2003). 'Art as a Way to life.' Bereavement and the Healing Power of Art and Writing. Qualitative Inquiry, 9 (4 ), 603-620. Retrieved from http://qix.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/4/603

Saresma, T. (2003). 'Art as a way to life': The healing power of art and writing. Qualitative Inquiry, 9 (4), 603-620.

Jokinen, E. (2003). Arjen kyseenalaisuus. Naistutkimus, (1), 4-17.

Jokinen, E. (2003). Arkinen äitiys. In Löytöretki äitiyteen. Lasten oikeuksien päivän 2002 seminaariraportti (pp. 35-46).

Modinos, T. (2003). BSB:n elämää suuremmat fanit - pojat?. In A.-V. Kärjä (Ed.), Etnomusikologian vuosikirja 15 (pp. 41-56). Helsinki, Finland: SES.

Pulkkinen, T. (2003). Hannah Arendt and the Politics of Philosophy . Alternatives, Vol. 28, 2003. (2), 215-231.

Kaskisaari, M. (2003). Hiljaisuuksia homoseksuaalisuuden varjolla. Sosiologia, 40 (4), 347-348.

Kaskisaari, M. (2003). Hiljaisuuksia homosekusaalisuuden valjolla. Sosiologia, 40 (4), 347-348.

Harjunen, H. (2003). Hundred Years of Beauty. PáP Magazine, 1 (1/2003).

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T., & Stenius, H. (2003). Johdanto . In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 9-18). Tampere, Finland: Vastapaino.

Saresma, T., & Kovala, U. (2003). Kultit - Fanaattista palvontaa, yhteisöllistä toimintaa vai ironista leikkiä?. In U. Kovala, & T. Saresma (Eds.), Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä (pp. 9-21). Tietolipas, 195. Helsinki, Finland: SKS.

Kovala, U., & Saresma, T. (Eds.). (2003). Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Helsinki, Finland: SKS.

Hyvärinen, M., Palonen, K., Pulkkinen, T., Stenius, H., Aarnio, E., Alapuro, R., . . . Saastamoinen, K. (2003). Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere, Finland: Vastapaino.

Modinos, T., & Suoninen, A. (Eds.). (2003). Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Saresma, T. (2003). Minuuden tarina. Elämäntarina, 4 (3), 2-4.

Kaskisaari, M. (2003). Moderni luottamus ja hyvää tekevä työ. Kulttuurintutkimus, 20 (3), 67-69.

Kaskisaari, M. (2003). Moderni luottamus ja hyvää tekevä työ. Kultturintutkimus, 20 (3), 67-69.

Modinos, T. (2003). Murrostuva suomalainen mediakulttuuri; tekijän, tekstin ja nuoren kohtaamisia. Opetusmoniste YLE:n sisäiseen käyttöön.

Modinos, T. (2003). Musiikkivideo murroksen merkkinä. In T. Modinos, & A. Suoninen (Eds.), Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. (pp. 124-149). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kaskisaari, M. (2003). Parisuhteen rekisteröinti tunnustuksen performatiivina. Naistutkimus, (2), 2-17.

Kaskisaari, M. (2003). Professional burnout within violating work rhythms. Shiftwork International Newsletter, 20 (2).

Harjunen, H. (2003). Rokkaava turisti . Keskisuomalainen, Syke .

Modinos, T., & Suoninen, A. (2003). Tulikärpäset lasipurkissa. In Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa (pp. 9-16). Jyväskylä, Finland: SOLKI.

Pulkkinen, T. (2003). “ Foucault fenomenologi?” . Tiede ja Edistys, 2003 (3/2003), 170-178..

Pulkkinen, T. (2003). ”History of Gender Concepts. Contingency, Change and Action” . Lambda Nordica, 138-147..

Pulkkinen, T. (2003). ”Valtio”. In Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Toim. Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen & Henrik Stenius. (pp. 213-255). Tampere, Finland: Vastapaino.

Saresma, T. (2002). "Dokumentti, satu ja totuus." Keskustelua. Elämäntarina, 3 (3).

Saresma, T. (2002). "Dokumentti, satu ja totuus." Keskustelua. Elämäntarina, 3 (3/2002), 38.

Jokinen, E. (2002). "Kuulin aamuradiosta että tänään kerätään kirjoituksia" Kertomuksia 55-64 -vuotiaiden arkipäivästä. In S. Apo, A. Koivunen, L.-M. Rossi, & K. Saarikangas (Eds.), Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta (pp. 101-121). Helsinki, Finland: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Saresma, T. (2002). 'Pienten' ihmisten suuret tarinat. Kirja-arvostelu. Elämäntarina, 3 (3), 43-45.

Saresma, T. (2002). 'Pienten' ihmisten suuret tarinat. Kirja-arvostelu. Elämäntarina, 3 (3/2002), 43-45.

Pulkkinen, T. (2002, 31). Feminist Interpretations of Nietzsche. Nietzsche-Studien, pp. 382-392.

Pulkkinen, T. (2002). Foundationalism or Antifoundationalism. Hanna Arendt and Politics of Philosophy. Alternatives: Special Issue, (1).

Harjunen, H. (2002). Girls behaving badly. PáP Magazine , (2/2002).

Pulkkinen, T. (2002). Hannah Arendt ja Identiteetti. Modernia vai postmodernia ajattelua. Tiede ja Edistys, (1), 1-15.

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Harjunen, H. (2002). Ihana kamala ruoka . Keskisuomalainen, Syke .

Pulkkinen, T. (2002). Judith Butler und die Deconstruktion des Gesschlechts. In W. Stegmaier, & H. Frank (Eds.), Dekonstruktion und Hermeneutik.

Jokinen, E. (2002). Kaksin vai yhdessä?. Naistutkimus, (1), 58-62.

Pulkkinen, T., Jyränki, A., Abu-Hanna, U., Immonen, K., Soininvaara, O., & Varis, T.-L. (2002). Keskusteluja Hopealahdessa 1998-2000. Joensuu: Joensuu University Press.

Charpentier, S., & Järnefelt, N. (2002). Kiire ja vanheneminen työelämässä - ikääntyminen työntekijöille tarjoutuvana tulkintatapana. Gerontologia, 2002 (2/2002), 62-73.

Saresma, T. (2002). Kirjoittamalla elämälle merkitys ja muoto. Elämäntarina, 2 (2/2002), 8-12.

Saresma, T. (2002). Kirjoittamalla elämälle merkitys ja muoto. Elämäntarina, 3 (2), 8-12.

Harjunen, H. (2002). Kuinka tyydyttää festivaalinälkä oikeaoppisesti . Keskisuomalainen, Syke .

Modinos, T. (2002). Mallina moninainen ja moniääninen maailmamme. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 57-62.

Saresma, T. (2002). Medikalisoitu ja metaforisoitu syöpä. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 64-67.

Saresma, T. (2002). Medikalisoitu ja metaforisoitu syöpä. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 64-67.

Harjunen, H. (2002). Naisten paikallishistoriaa . Naistutkimus-Kvinnoforskning, 15 (4/2002).

Modinos, T. (2002). Nuoret ja musiikkivideo muuttuvassa mediamaisemassa. Peili, 25 (1), 28-31.

Harjunen, H. (2002). The Construction of Acceptable female body in Finnish school. In Gendered and Sexualized Violence in School Environment. Femina Borealis, 5. Oulu: University of Oulu.

Pulkkinen, T. (2002, Spring). The History of Gender Concepts - The Concept of Woman. History of Concepts Newsletter, pp. 2-5.

Pulkkinen, T. (2002). The Postmodern and Political Agency. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kaskisaari, M. (2002). Työuupumuksen yhteys työelämän sukupuolistaviin rakenteisiin. In Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Raportteja, 269. Helsinki, Finland.

Reinikainen, M.-R. (2002). Vammaisuus ja sukupuoli yhteiskunnassa. Sukupuolen eriarvoistavat vaikutukset vammaiselle naiselle. Seksuaalipoliittinen aikakauskirja , 1 (1 -- 2002). Retrieved from http://www.sexpo.fi/aikakauskirja_01.htm

Jokinen, E. (2002). Äitiys, isyys ja julkiset fantasiat. In L. Kolbe, & K. Järvinen (Eds.), Onks ketään kotona (pp. 75-91). Helsinki, Finland: Tammi.

Charpentier, S. (2001). Feministisiä ajattelijoita. Kirja-arvostelu. Sosiologia, 2001 (2), 127-129.

Pulkkinen, T. (2001). Hannah Arendt zur Identität. Zwischen Moderne und Postmoderne. In H. Kahlert, & C. Lenz (Eds.), Die Neubestimmung des politischen. Denkbewegungen im Dialog mit Hannah Arendt. (pp. 47-76).

Kaskisaari, M. (2001). Kesäpaikka saaristossa. In E. Peltonen, & U. Seppälä (Eds.), Elämää, kerrontaa ja hiihtoa. Anni Vilkon juhlakirja.

Jokinen, E. (2001). Kuinka asiantuntijat vaikenevat sukupuolesta?. Naistutkimus, (3).

Harjunen, H. (2001). Laihuuden ihanne ja hoikkuuden vaatimus. In Mitä Missä Milloin vuosikirja 2001 (pp. 276-278). Helsinki, Finland: otava.

Luukka, M.-R., Pietikäinen, S., Modinos, T., Lokka, A., Hujanen, J., & Suoninen, A. (2001). Mediat nuorten arjessa. 13-19 -vuotiaiden nuorten mediakäytöt vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kaskisaari, M. (2001). Menetelmällisiä mietteitä. Opettajan ja opiskelijoiden arvio naistutkimuksen metodiseminaarista. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja. Opetuksen laadun arviointia toisin.

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2), 107-110.

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2).

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2), 107-110.

Modinos, T. (2001). Musiikkivideon erityisyys ja tulkinnan paikantuneisuus. Naistutkimus, 14 (4), 66-70.

(2001). Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, naistutkimus. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut

Pulkkinen, T. (2001). Nations within Nations - Nationalism and Identity Politics. In F. R. Dallmayr, & J. M. Rosales (Eds.), Beyond Nationalism? Sovereignty and Citizenship (pp. 43-56).

Modinos, T. (2001). Nuoret uuden ja vanhan rajalla. Peili, 24 (4), 24-27.

Kaskisaari, M. (2001). Omaelämäkertojen ruumiillisuus. Naistutkmus, (2), 58-61.

Kaskisaari, M. (2001). Perheen ajan puute. Kulttuuritutkimus, 18 (4), 50-52.

Charpentier, S. (2001). Pyhä, sukupuoli ja heteronormatiivisuus - sukupuolten pyhä järjestys lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Naistutkimus, 2001 (1), 4-15.

Charpentier, S. (2001). Sukupuoliusko - valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Pulkkinen, T. (2001). Tieteen ja totuuden politiikka - Feministinen teoria toimii. Naistutkimus, pp. 48-50.

Saresma, T. (2001). Tutkimus ja sen kirjoittaminen. Raportti Personal Writing - The 7th Summer School of Cultural Studies -kesäkoulusta. Elore, 8 (1).

Saresma, T. (2001). Tutkimus ja sen kirjoittaminen. Raportti Personal Writing. The 7th Summer School of Cultural Studies -kesäkoulusta. Elore, 8 (1).

Reinikainen, M.-R. (2001, 131). Vain ei-vammaisten totuus on "oikeaa". Keskisuomalainen.

Saresma, T. (2001). Valamossa ja seminaarissa. Naistutkimuksen rukouskirja eli Opetuksen laadun arviointia toisin. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut

Jokinen, E., & Veijola, S. (2001). Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki, Finland: WSOY.