Gender Studies 2001-2005

Werner, L., & Oksala, J. (Eds.). (2005). Feministinen filosofia. Suomi: Gaudeamus.

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Jokinen, E. (2005). Aikuisten arki. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Jokinen, E. (2005). Arki satuttaa. . Sosiologia , 42 (3), 246-248.

Kaskisaari, M. (2005). Mitä on feministinen metodologia?. Naistutkimus, 18 (4), 74-77.

Modinos, T. (2005). Fantastiset musiikkivideot. In K. Blomberg, I. Hirsjärvi, & U. Kovala (Eds.), Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. (pp. 223-246). Helsinki, Finland: BTJ Kirjastopalvelu.

Modinos, T. (2005). Naisten aika?. Kulttuurintutkimus, 22 (3), 53-54.

Modinos, T. (2005). Katrinasta ei mitään uutta?. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 45-47.

Pulkkinen, T. (2005). The Politics of Good and Evil. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History., Volume 9, 9-12.

Pulkkinen, T. (2005). "Valtio" opillisena ongelmana. Politiikka, 1/2005 (2005), 80-82.

Pulkkinen, T. (2005). Feministisestä filosofiasta feministiseen teoriaan. In J. Oksala, & L. Werner (Eds.), Feministinen filosofia (pp. 119-127). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Reinikainen, M.-R. (2005). Vammaisuus, sukupuoli ja naiseus tutkimuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia. Retrieved from http://www.minna.fi/minna/artikkelit/reinikainenvammaisuus.html

Rojola, S. (2005). Popular Music Genres. review article of Popular Music Genres by Stuart BOrthwick & Ron Moy. Popular Musicology Online, (5).

Saresma, T. (2005). Ajatuksia tekstien äärellä. Kollaasi. In U. Kovala, K. Eskola, K. Jokinen, V. Niinikangas, & E. Sironen (Eds.), Tarkkoja siirtoja. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Retrieved from http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/saresma.html

Saresma, T. (2005). The politics of reading the autobiographical I's. The 'truth' about Outi. thirdspace, 5 (1). Retrieved from http://www.thirdspace.ca/vol5/5_1_Saresma.htm

Saresma, T. (2005). Tarinoiden siivet kantavat. Elämäntarina, 5 (4), 8-9.

Saresma, T. (2005). Pätkäakatemia. Pääkirjoitus. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 1-2.

Saresma, T. (2005). 'Teen runosta rakastetun. Taideomaelämäkertojen sukupuolittuneet yksinäisyyskuvaukset. In K. Jokinen (Ed.), Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä ja yksinolosta (pp. 37-128). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Saresma, T. (2005). Poissa- ja läsnäoleva ruumis. Kirja-arvostelu. Tiedonjyvä, 40 (2), 29.

Saresma, T. (2005). Sukupuoli - laadullisen tutkimuksen peruselementti. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 21 (3), 53-55.

Saresma, T. (2005). Pätkäakatemia. Kulttuurintutkimus, 22 (4), 1-2.

Werner, L. (2005). The Dilemma of Artificial Love: The Ethics of Love and Recognition in A.I. - Artificial Intelligence. Film and Philosophy, 9, 44-56.

Werner, L. (2005). Feministinen filosofia likaisena ajatteluna. In Feministinen filosofia (pp. 11-24). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kaskisaari, M., Husso, M., & Jokinen, E. (Eds.). (2004). Ruumis töhin! Käsite ja käytäntö. Tampere, Finland: Vastapaino.

Charpentier, S. (2004). Vanheneminen, postmoderni lähestymistapa ja erot. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! (pp. 77-96). Tampere, Finland: Vastapaino.

Charpentier, S. (2004). Heteronormativity and Working Life Course in the Stories of People over the Age of 45. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Straight people don't tell, do they..?" Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work.

Charpentier, S. (2004). Heteronormatiivisuus ja työelämänkulku yli 45-vuotiaiden kertomana. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä (pp. 92-116). ESR tutkimukset ja selvitykset, 2/2004.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka, 69 (4/2004), 412-418.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus, sukupuoli ja stigma. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis Töihin! (pp. 243-262). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

Jokinen, E. (2004). Hämmentyneitä veljiä ja rakenteellista isättömyyttä. Isyyden kaunokirjallisia esityksiä vuosituhannen alussa. In I. Aalto, & J. Kolehmainen (Eds.), Isyyskirja (pp. 193-222). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2004). Kodin työt, tavat, tasa-arvo ja rento refleksiivisyys. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 285-304). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2004). Päiväkirjaäidin elettävä elämä. In M. Liljeström (Ed.), Naistutkimuksen metodit. Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2004). The Makings of Motherhood in Diary Narratives. Qualitative Inquiry, 3 (10), 339-359.

Kaskisaari, M. (2004). Yhteiskuntakriittinen näkökulma työuupumustutkimukseen. Työelämän tutkimus, (1), 99-109.

Kaskisaari, M. (2004). Nuorten lesbojen ja bi-naisten työssä jaksaminen. In J. Lehtonen, & K. Mustola (Eds.), "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. (pp. 117-126). Tutkimukset ja selvitykset, 11. Työministeriö. .

Kaskisaari, M. (2004). Työstä uupunut: kärsimyksen modaalisuus. In E. Jokinen, M. Husso, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö! (pp. 125-149). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M. (2004). Ruumiin taju. Rakenteet, kokemukset, subjekti. In E. Jokinen, M. Husso, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö! (pp. 7-13). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M. (2004). Tunteiden käsittelyä vanhustyössä. Gerontologia, 18 (3), 228-229.

Pulkkinen, T. (2004). Liberal tolerance, Civilization, Civil Society and Progress. In Redescriptions. Yearbook of Political Theory and Conceptual History (pp. 8-10).

Pulkkinen, T. (2004). Die 'postmoderne Wende' im politischen Denken. In C. Häntsch (Ed.), Philosophie im Ostseeraum (pp. 173-180).

Pulkkinen, T. (2004). Political Identity - An Inquiry into the Concept. In B. F., & A. P. M.I. (Eds.), La passió per la llibertat / Passion fo Freedom. Action, Passion and Politics - Feminist Controversies. (pp. 484-487.). Barcelona.: University of Barcelona..

Reinikainen, M.-R. (2004). Vammaisuuden ja sukupuolen käytäntöjen jäljillä. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 176-198). Tampere, Finland: Vastapaino.

Reinikainen, M.-R. (2004). Gendered Subject Positions for the Disabled Woman and Man. In K. Kristiansen, & R. Traustadottir (Eds.), Gender and Disability Research in the Nordic Countries (pp. 257--275). Lund: Studentlitteratur .

Johanna, L., eeva, P., & Saresma, T. (Eds.). (2004). Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 79.

Saresma, T. (2004). Pään ja sydämen tieto. In E. Peltonen, J. Latvala, & T. Saresma (Eds.), Tutkija kertojana: Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (pp. 93-108). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Saresma, T., Peltonen, E., & Latvala, J. (2004). Tutkijat kertovat - konventiot murtuvat?. In T. Saresma, E. Peltonen, & J. Latvala (Eds.), Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (pp. 5-49). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Virkki, T. (2004). Työelämän haavoittamat. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (pp. 218-240). Tampere, Finland: Vastapaino.

Werner, L. (2004). Hegel's Politics of Love and Gender. In La passió per la llibertat / Passion for Freedom. Action, passion and Politics - Feminist controversies. (pp. 235-9). Barcelona: Universidad Barcelona.

Harjunen, H. (2003). Hundred Years of Beauty. PáP Magazine, 1 (1/2003).

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Harjunen, H. (2003). Rokkaava turisti . Keskisuomalainen, Syke .

Kovala, U., & Saresma, T. (Eds.). (2003). Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Helsinki, Finland: SKS.

Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T., & Stenius, H. (2003). Johdanto . In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 9-18). Tampere, Finland: Vastapaino.

Hyvärinen, M., Palonen, K., Pulkkinen, T., Stenius, H., Aarnio, E., Alapuro, R., . . . Saastamoinen, K. (2003). Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2003). Arjen kyseenalaisuus. Naistutkimus, (1), 4-17.

Jokinen, E. (2003). Arkinen äitiys. In Löytöretki äitiyteen. Lasten oikeuksien päivän 2002 seminaariraportti (pp. 35-46).

Kaskisaari, M. (2003). Parisuhteen rekisteröinti tunnustuksen performatiivina. Naistutkimus, (2), 2-17.

Kaskisaari, M. (2003). Moderni luottamus ja hyvää tekevä työ. Kultturintutkimus, 20 (3), 67-69.

Kaskisaari, M. (2003). Hiljaisuuksia homoseksuaalisuuden varjolla. Sosiologia, 40 (4), 347-348.

Kaskisaari, M. (2003). Professional burnout within violating work rhythms. Shiftwork International Newsletter, 20 (2).

Kaskisaari, M. (2003). Hiljaisuuksia homosekusaalisuuden valjolla. Sosiologia, 40 (4), 347-348.

Kaskisaari, M. (2003). Moderni luottamus ja hyvää tekevä työ. Kulttuurintutkimus, 20 (3), 67-69.

Modinos, T. (2003). Musiikkivideo murroksen merkkinä. In T. Modinos, & A. Suoninen (Eds.), Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. (pp. 124-149). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Modinos, T. (2003). Murrostuva suomalainen mediakulttuuri; tekijän, tekstin ja nuoren kohtaamisia. Opetusmoniste YLE:n sisäiseen käyttöön.

Modinos, T. (2003). BSB:n elämää suuremmat fanit - pojat?. In A.-V. Kärjä (Ed.), Etnomusikologian vuosikirja 15 (pp. 41-56). Helsinki, Finland: SES.

Modinos, T., & Suoninen, A. (Eds.). (2003). Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Modinos, T., & Suoninen, A. (2003). Tulikärpäset lasipurkissa. In Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa (pp. 9-16). Jyväskylä, Finland: SOLKI.

Pulkkinen, T. (2003). Hannah Arendt and the Politics of Philosophy . Alternatives, Vol. 28, 2003. (2), 215-231.

Pulkkinen, T. (2003). ”Valtio”. In Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Toim. Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen & Henrik Stenius. (pp. 213-255). Tampere, Finland: Vastapaino.

Pulkkinen, T. (2003). "Valtio" . In Ponjatie gosudarstva b tsetyreh jazykah. Toim. Oleg Kharkhordin (pp. 114-151). Sankt-Petersburg- Moskow: Evropeiskij universitet b Sankt.Petesburge.

Pulkkinen, T. (2003). “ Foucault fenomenologi?” . Tiede ja Edistys, 2003 (3/2003), 170-178..

Pulkkinen, T. (2003). ”History of Gender Concepts. Contingency, Change and Action” . Lambda Nordica, 138-147..

Pulkkinen, T. (2003). "Identiteetti ja politiikka - harjoitus". Nuori Voima, 2003 (1/03), 23.

Saresma, T. (2003). Minuuden tarina. Elämäntarina, 4 (3), 2-4.

Saresma, T. (2003). 'Art as a way to life': The healing power of art and writing. Qualitative Inquiry, 9 (4), 603-620.

Saresma, T. (2003). 'Art as a Way to life.' Bereavement and the Healing Power of Art and Writing. Qualitative Inquiry, 9 (4 ), 603-620. Retrieved from http://qix.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/4/603

Saresma, T., & Kovala, U. (2003). Kultit - Fanaattista palvontaa, yhteisöllistä toimintaa vai ironista leikkiä?. In U. Kovala, & T. Saresma (Eds.), Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä (pp. 9-21). Tietolipas, 195. Helsinki, Finland: SKS.

Charpentier, S., & Järnefelt, N. (2002). Kiire ja vanheneminen työelämässä - ikääntyminen työntekijöille tarjoutuvana tulkintatapana. Gerontologia, 2002 (2/2002), 62-73.

Harjunen, H. (2002). Girls behaving badly. PáP Magazine , (2/2002).

Harjunen, H. (2002). Naisten paikallishistoriaa . Naistutkimus-Kvinnoforskning, 15 (4/2002).

Harjunen, H. (2002). The Construction of Acceptable female body in Finnish school. In Gendered and Sexualized Violence in School Environment. Femina Borealis, 5. Oulu: University of Oulu.

Harjunen, H. (2002). Ihana kamala ruoka . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Kuinka tyydyttää festivaalinälkä oikeaoppisesti . Keskisuomalainen, Syke .

Jokinen, E. (2002). "Kuulin aamuradiosta että tänään kerätään kirjoituksia" Kertomuksia 55-64 -vuotiaiden arkipäivästä. In S. Apo, A. Koivunen, L.-M. Rossi, & K. Saarikangas (Eds.), Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta (pp. 101-121). Helsinki, Finland: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Jokinen, E. (2002). Äitiys, isyys ja julkiset fantasiat. In L. Kolbe, & K. Järvinen (Eds.), Onks ketään kotona (pp. 75-91). Helsinki, Finland: Tammi.

Jokinen, E. (2002). Kaksin vai yhdessä?. Naistutkimus, (1), 58-62.

Kaskisaari, M. (2002). Työuupumuksen yhteys työelämän sukupuolistaviin rakenteisiin. In Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Raportteja, 269. Helsinki, Finland.

Modinos, T. (2002). Nuoret ja musiikkivideo muuttuvassa mediamaisemassa. Peili, 25 (1), 28-31.

Modinos, T. (2002). Mallina moninainen ja moniääninen maailmamme. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 57-62.

Pulkkinen, T. (2002). Hannah Arendt ja Identiteetti. Modernia vai postmodernia ajattelua. Tiede ja Edistys, (1), 1-15.

Pulkkinen, T. (2002, Spring). The History of Gender Concepts - The Concept of Woman. History of Concepts Newsletter, pp. 2-5.

Pulkkinen, T. (2002, 31). Feminist Interpretations of Nietzsche. Nietzsche-Studien, pp. 382-392.

Pulkkinen, T. (2002). Judith Butler und die Deconstruktion des Gesschlechts. In W. Stegmaier, & H. Frank (Eds.), Dekonstruktion und Hermeneutik.

Pulkkinen, T. (2002). The Postmodern and Political Agency. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Pulkkinen, T. (2002). Foundationalism or Antifoundationalism. Hanna Arendt and Politics of Philosophy. Alternatives: Special Issue, (1).

Pulkkinen, T., Jyränki, A., Abu-Hanna, U., Immonen, K., Soininvaara, O., & Varis, T.-L. (2002). Keskusteluja Hopealahdessa 1998-2000. Joensuu: Joensuu University Press.

Reinikainen, M.-R. (2002). Vammaisuus ja sukupuoli yhteiskunnassa. Sukupuolen eriarvoistavat vaikutukset vammaiselle naiselle. Seksuaalipoliittinen aikakauskirja , 1 (1 -- 2002). Retrieved from http://www.sexpo.fi/aikakauskirja_01.htm

Saresma, T. (2002). Medikalisoitu ja metaforisoitu syöpä. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 64-67.

Saresma, T. (2002). Kirjoittamalla elämälle merkitys ja muoto. Elämäntarina, 2 (2/2002), 8-12.

Saresma, T. (2002). "Dokumentti, satu ja totuus." Keskustelua. Elämäntarina, 3 (3/2002), 38.

Saresma, T. (2002). 'Pienten' ihmisten suuret tarinat. Kirja-arvostelu. Elämäntarina, 3 (3/2002), 43-45.

Saresma, T. (2002). 'Pienten' ihmisten suuret tarinat. Kirja-arvostelu. Elämäntarina, 3 (3), 43-45.

Saresma, T. (2002). Kirjoittamalla elämälle merkitys ja muoto. Elämäntarina, 3 (2), 8-12.

Saresma, T. (2002). "Dokumentti, satu ja totuus." Keskustelua. Elämäntarina, 3 (3).

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Saresma, T. (2002). Häivähdys kauneutta. Taide suomalaisten arjessa. Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Saresma, T. (2002). Medikalisoitu ja metaforisoitu syöpä. Kirja-arvostelu. Kulttuurintutkimus, 19 (4), 64-67.

(2001). Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, naistutkimus. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut

Charpentier, S. (2001). Sukupuoliusko - valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Charpentier, S. (2001). Pyhä, sukupuoli ja heteronormatiivisuus - sukupuolten pyhä järjestys lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Naistutkimus, 2001 (1), 4-15.

Charpentier, S. (2001). Feministisiä ajattelijoita. Kirja-arvostelu. Sosiologia, 2001 (2), 127-129.

Harjunen, H. (2001). Laihuuden ihanne ja hoikkuuden vaatimus. In Mitä Missä Milloin vuosikirja 2001 (pp. 276-278). Helsinki, Finland: otava.

Jokinen, E. (2001). Kuinka asiantuntijat vaikenevat sukupuolesta?. Naistutkimus, (3).

Jokinen, E., & Veijola, S. (2001). Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki, Finland: WSOY.

Kaskisaari, M. (2001). Omaelämäkertojen ruumiillisuus. Naistutkmus, (2), 58-61.

Kaskisaari, M. (2001). Kesäpaikka saaristossa. In E. Peltonen, & U. Seppälä (Eds.), Elämää, kerrontaa ja hiihtoa. Anni Vilkon juhlakirja.

Kaskisaari, M. (2001). Menetelmällisiä mietteitä. Opettajan ja opiskelijoiden arvio naistutkimuksen metodiseminaarista. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja. Opetuksen laadun arviointia toisin.

Kaskisaari, M. (2001). Perheen ajan puute. Kulttuuritutkimus, 18 (4), 50-52.

Luukka, M.-R., Pietikäinen, S., Modinos, T., Lokka, A., Hujanen, J., & Suoninen, A. (2001). Mediat nuorten arjessa. 13-19 -vuotiaiden nuorten mediakäytöt vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Modinos, T. (2001). Musiikkivideon erityisyys ja tulkinnan paikantuneisuus. Naistutkimus, 14 (4), 66-70.

Modinos, T. (2001). Nuoret uuden ja vanhan rajalla. Peili, 24 (4), 24-27.

Pulkkinen, T. (2001). Hannah Arendt zur Identität. Zwischen Moderne und Postmoderne. In H. Kahlert, & C. Lenz (Eds.), Die Neubestimmung des politischen. Denkbewegungen im Dialog mit Hannah Arendt. (pp. 47-76).

Pulkkinen, T. (2001). Nations within Nations - Nationalism and Identity Politics. In F. R. Dallmayr, & J. M. Rosales (Eds.), Beyond Nationalism? Sovereignty and Citizenship (pp. 43-56).

Pulkkinen, T. (2001). Tieteen ja totuuden politiikka - Feministinen teoria toimii. Naistutkimus, pp. 48-50.

Reinikainen, M.-R. (2001, 131). Vain ei-vammaisten totuus on "oikeaa". Keskisuomalainen.

Saresma, T. (2001). Tutkimus ja sen kirjoittaminen. Raportti Personal Writing - The 7th Summer School of Cultural Studies -kesäkoulusta. Elore, 8 (1).

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2), 107-110.

Saresma, T. (2001). Valamossa ja seminaarissa. Naistutkimuksen rukouskirja eli Opetuksen laadun arviointia toisin. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2), 107-110.

Saresma, T. (2001). Miesten kerrotut ruumiillisuudet. Kirja-arvostelu. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (2).

Saresma, T. (2001). Tutkimus ja sen kirjoittaminen. Raportti Personal Writing. The 7th Summer School of Cultural Studies -kesäkoulusta. Elore, 8 (1).