Gender Studies 2006-2010

Harjunen, H. (2010). Kuinka naisten pätevyyttä arvioidaan?. Tasa-arvoklinikka.fi. Retrieved from http://www.tasa-arvoklinikka.fi/index.php?option=com_content&task=blog...

Juvonen, T., Rossi, L.-M., & Saresma, T. (2010). Kuinka sukupuolta voi tutkia?. In Käsikirja sukupuoleen (pp. 9-17). Tampere, Finland: Vastapaino.

Saresma, T., Rossi, L.-M., & Juvonen, T. (Eds.). (2010). Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Eräsaari, L. (2010). Miksi hyvinvointivaltio on tärkeä naisille?. In T. Juvonen, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen (pp. 210-222). Tampere, Finland: Vastapaino.

Juvonen, T. (2010). Naisaktivismin muuttuvat ehdot. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen (pp. 257-273). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Naiset ja lihavuus: näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen lihavuustutkimukseen. Naistutkimus_kvinnoforskning, (2).

Harjunen, H. (2010). Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset. In T. Saresma, T. Juvonen, & L.-M. Rossi (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Yhdenvertaisuus vai tasa-arvo?. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Juvonen, T. (2009). Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842—1999. Gender & History, 21 (1), 223-225.

Harjunen, H. (2009). Eikö lihava voi nauttia seksistä?. Helsingin sanomat, 3.7.2009.

Harjunen, H., & Carbin, M. (2009). Feminism, Gender and the War on Terror. Social Semiotics, 19 (2).

Juvonen, T., Katainen, R., Puolakka, S., Säilävaara, J., & Vanhanen, H. (2009). Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen. Naistutkimus-Kvinno¬forskning, 22 (1), 49-57.

Juvonen, T. (2009). Non-normative Sexualities in High Politics - Reconstructing the Intimate and Public Spheres of Male Politicians. In W. Asato, & K. Aoyama (Eds.), Reconstruction of the Intimate and Public Spheres. Proceedings of the 1st Next-Generation Global Workshop, January 11-12, 2009 Kyoto University. Kyoto University Global COE Program for Reconstruction of the Intimate and Public Spheres in 21st Century Asia (pp. 13-20). Kyoto: Univeristy of Kyoto.

Harjunen, H. (2009). Onko normiruumiista tulossa seksuaalisen hyvinvoinnin ehto?. Neuvola ja Kouluterveys-lehti.

Juvonen, T., Hekanaho, P. L., Savolainen, M., & Vänskä, A. (2009). Pervot arkistot ja kaapit. Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta. SQS-Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 3 (2), 58-68. Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_08/sqs_contents2_08.html

Luther, A., & Harjunen, H. (2009). The "fat" female body in focus. Social Semiotics, 19 (3), 363-366.

Harjunen, H. (2009). Women and Fat: approaches to the social study of fatness. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 379.

Harjunen, H. (2008). Context Study Finland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/cs_finland.pdf

Patosalmi, M. (2008). Controlling Reproductive Choices: A Feminist Redescription of the Mexico City Policy. Saarbrücken: VMD Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Virkki, T. (2008). Habitual Trust in Encountering Violence. Journal of Social Work, 8 (3), 247-267.

Modinos, T. (2008). Kansan äänestä hiljaisuuden ääniin. Kulttuurintutkimus, 25 (2), 78-80.

Juvonen, T., & Hekanaho, P. L. (2008). Leaving a Glorious Future Behind? Queer in the Finnish Academia. Trikster, (#2). Retrieved from http://trikster.net/2/juvonenhekanaho/1.html

Juvonen, T. (2008). Naisia rakastavat naiset. In K. Häggman, m. kuisma, P. Markkola, P. Pulma, R.-L. Kuosmanen, R. Forslund, & A. Mäkinen (Eds.), Hyvinvoinnin Suomi. Suomalaisen arjen historia, 4. WSOY.

Virkki, T. (2008). The Art of Pacifying an Aggressive Client: Preventing Violence at Work. Gender, Work & Organization, 15 (1), 72-87.

Pirskanen, J. (2008). The Other and the Real. How Does Judith Butler's Theorizing of the Subject and Contingency Differ from the New Lacanian Thought?. SQS-journal, (1/2008). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_08/sqs_contents1_08.html

Juvonen, T. (2008). Which Are the Stories that Suit Us Best? The Story of Gad Beck. SQS-Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 3 (1). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_08/sqs12008juvonen.pdf

Lahti, A. (2007). "Ihan samanlaisia ku muutki ihmiset" – bi-naisten ja kumppanien parisuhteen tuottamisen strategiat. SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti - Tidskrift för Queerforskning i Finland - Journal of Queer Studies in Finland, Vol. 2 (Nr 1 / 2007 ). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs_contents1_07.html

Werner, L. (2007). "Sukupuolisoppaa hämmentämässä". Kirja-arvio Judith Butlerin "Gender Trouble"-teoksen suomennoksesta. Tiede & Edistys, 2007 (3), 252-5.

Patosalmi, M. (2007). Controlling Choices, Minds and Bodies: The Case of the Mexico City Policy. In H. Taru, & K. Hanna-Mari (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 9 Tutkimuksia poliittisesta ilmaisusta, tilasta ja toiseudesta (pp. 184-197). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Juvonen, T. (2007). Det heteronormativa samhällsbygget. Historisk Tidskrift för Finland, 92 (4), 548-550.

Kuusipalo, J. (2007). Elisabeth Rehn - kvinnan som krossade glastaket i politiken. In J. Aminof-Winberg, M. Rautelin, & H. Silius (Eds.), Feminister i farten. 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland (pp. 224-254). Borgå, Porvoo: WS Bookwell.

Virkki, T. (2007). Emotional Capital in Caring Work. In C. Härtel, N. Ashkanasy, & W. Zerbe (Eds.), Functionality, Intentionality and Morality (pp. 265-286). Research on Emotions in Organization. , 3. Amsterdam: Elsevier.

Kuusipalo, J. (2007). Feministisen diskurssin rajat Suomessa ja Britanniassa. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 2007 (2), 77-81.

Virkki, T. (2007). Gender, Care and the Normalization of Violence: Similarities between Occupational Violence and Intimate Partner Abuse in Finland. NORA - Nordic Journal of Womens Studies, 15 (4), 220-232.

Juvonen, T. (2007). Isa Aspin kuolemanjälkeinen elämä. In K. Mustola, & J. Pakkanen (Eds.), Sateenkaari-Suomi - Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa (pp. 113-119). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Issue Histories Finland: Series of Timelines of Policy Debates, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ih_finland.pdf

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Johdanto: Lihavuustutkimusta toisin. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 9-48). Helsinki, Finland: Like.

Pulkkinen, T. (2007). KAI ALHANEN Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Teologinen aikakauskirja, 2007 (5), 459-460.

Elomäki, A. (2007). Kansalaisuuden sukupuolittuneet representaatiot suomalaisissa eduskuntavaalijulisteissa. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 20 (2).

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (Eds.). (2007). Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Kuka puolustaisi lihavaa siskoa?. Tulva. Feministinen aikakauslehti, ( 4/2007.).

Harjunen, H. (2007). Lihavuus välitilana. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 205-228). Helsinki, Finland: Like.

Juvonen, T. (2007). Naaraita vai naisia?. Naistutkimus, 20 (2), 82-84.

Kuusipalo, J. (2007). Presidenttipelin sukupuolittuminen. In P. Isotalus, & S. Borg (Eds.), Presidentinvaalit 2006 (pp. 98-114). Helsinki, Finland: WSOY.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Sanoilla on väliä: uusi lihavuussanakirja. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 297-313). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). State of the Art and Mapping of Competences Report: Finland, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/soa_finland.pdf

Reinikainen, M.-R. (2007). Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit: Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 304. Retrieved from http://julkaisut.jyu.fi?id=978-951-39-2846-9

Werner, L. (2006). "That which is different from difference is identity" - Hegel on gender. NORA - Nordic Journal of Women's Studies, 14 (3), 183-194.

Reinikainen, M.-R. (2006). Everyday Discourses on Disability: A barrier to successful disability policy?. Nordisk Sosialt Arbeid, 26 (3), 194--206.

Pulkkinen, T. (2006). J.V.Snellman poliittisena ajattelijana. In I. Niiniluoto, & R. Vilkko (Eds.), J.V.Snellman -- filosofi ja valtio-oppinut. (pp. 169-186). Helsinki, Finland: Suomen Filosofinen Yhdistys ry..

Modinos, T. (2006). Ja helvetti jäätyi. Kulttuurintutkimus, 23 (2), 50-52.

(2006). Judith Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Rojola, S. (2006). Kaikki oikeudet pidätetään. Kulttuurintutkimus, (1).

Kuusipalo, J. (2006). Kuka voi edustaa "kansan tahtoa"? Uusia kysymyksiä äänioikeuskamppailusta. In Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta - verkkosivut: artikkelit. Sivujen tuottaja on sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin kanssa. Retrieved from http://www.äänioikeus.fi/artikkelit/kuusipalo.htm

Kuusipalo, J. (2006). Kvinnan som politiker och politikern som kvinna: Hur könet påverkar poliiken i Finland. In Kön och politik. 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland (pp. 27-35). Helsinki, Finland: Otava.

Saresma, T. (2006). Lapsia, murheita, tunteita, tarinoita. Elämäntarina, 6 (2), 10-13.

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Jokinen, E. (2006). Luontevuuden tunto ja varmuuden laatu. In Merkityksellistymisen pohjasäikeet (pp. 71-78). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Kuusipalo, J. (2006). Nainen poliitikkona ja poliitikko naisena: Politiikan sukupuolittuminen Suomessa. In A. Moring (Ed.), Sukupuolen politiikka. Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa (pp. 27-34). Helsinki, Finland: Otava.

Kuusipalo, J. (2006). Niinistön monet kasvot. Journalisti-Journalisten, (16.12.2006).

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Modinos, T. (2006). Pelin henki. Kulttuurintutkimus, 23 (3), 39-41.

Werner, L., & Alanen, L. (2006). Strong Women, Great Men. Framework, (5).

Kuusipalo, J. (2006). Sukupuolittava presidenttipeli. Tulva, (4), 13.

Pulkkinen, T., & Rossi, L.-M. (2006). Suomentajilta. In Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous (pp. 7-13). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kuusipalo, J. (2006). Vem kan representera "folkets vilja"? Nya frågor om kampen för rösträtt. In "Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år" webbsidan: publikationer. Helsinki, Finland: Sidorna produceras av social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Kristinainstitutet vid Helsingfors universitet.. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi/sv/artiklar/folketsvilja.htm

Werner, L., & Ruokonen, F. (Eds.). (2006). Visions of Value and Truth: Understanding philosophy and literature. Helsinki, Finland: Suomen filosofinen yhdistys. Acta Philosophica Fennica, 79.

Kuusipalo, J. (2006). Who has the right to represent the "will of the people"? New questions on the fight for suffrage. In Centenary of women's full political rights in Finland website: publications. Helsinki, Finland: The web site is produced by the Ministry of Social Affairs and Health together with the Christina Institute of the University of Helsinki. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi/en/articles/people.htm

Kuusipalo, J. (2006). Women as politicians, politicians as women. Gender-based politics in Finland. In P. Humphreys (Ed.), Politics of Gender. A century of women's suffrage in Finland (pp. 27-34). Helsinki, Finland: Otava.

Modinos, T., Havola, L., Halvari, A., Tuokko, E., Chandler, Z., Gray, S., & Lowe, G. (2006). YKItreenit. Tavoitteena yleinen kielitutkinto. Helsinki, Finland: YLE. (YLE Kulttuuri / Oppiminen) http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl. Retrieved from http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl