Gender Studies 2006-2010

Saresma, T., Rossi, L.-M., & Juvonen, T. (Eds.). (2010). Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Eräsaari, L. (2010). Miksi hyvinvointivaltio on tärkeä naisille?. In T. Juvonen, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen (pp. 210-222). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Kuinka naisten pätevyyttä arvioidaan?. Tasa-arvoklinikka.fi. Retrieved from http://www.tasa-arvoklinikka.fi/index.php?option=com_content&task=blog...

Harjunen, H. (2010). Naiset ja lihavuus: näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen lihavuustutkimukseen. Naistutkimus_kvinnoforskning, (2).

Harjunen, H. (2010). Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset. In T. Saresma, T. Juvonen, & L.-M. Rossi (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Yhdenvertaisuus vai tasa-arvo?. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Juvonen, T. (2010). Naisaktivismin muuttuvat ehdot. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen (pp. 257-273). Tampere, Finland: Vastapaino.

Juvonen, T., Rossi, L.-M., & Saresma, T. (2010). Kuinka sukupuolta voi tutkia?. In Käsikirja sukupuoleen (pp. 9-17). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2009). Eikö lihava voi nauttia seksistä?. Helsingin sanomat, 3.7.2009.

Harjunen, H. (2009). Women and Fat: approaches to the social study of fatness. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 379.

Harjunen, H. (2009). Onko normiruumiista tulossa seksuaalisen hyvinvoinnin ehto?. Neuvola ja Kouluterveys-lehti.

Harjunen, H., & Carbin, M. (2009). Feminism, Gender and the War on Terror. Social Semiotics, 19 (2).

Juvonen, T. (2009). Non-normative Sexualities in High Politics - Reconstructing the Intimate and Public Spheres of Male Politicians. In W. Asato, & K. Aoyama (Eds.), Reconstruction of the Intimate and Public Spheres. Proceedings of the 1st Next-Generation Global Workshop, January 11-12, 2009 Kyoto University. Kyoto University Global COE Program for Reconstruction of the Intimate and Public Spheres in 21st Century Asia (pp. 13-20). Kyoto: Univeristy of Kyoto.

Juvonen, T. (2009). Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842—1999. Gender & History, 21 (1), 223-225.

Juvonen, T., Hekanaho, P. L., Savolainen, M., & Vänskä, A. (2009). Pervot arkistot ja kaapit. Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta. SQS-Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 3 (2), 58-68. Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_08/sqs_contents2_08.html

Juvonen, T., Katainen, R., Puolakka, S., Säilävaara, J., & Vanhanen, H. (2009). Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen. Naistutkimus-Kvinno¬forskning, 22 (1), 49-57.

Luther, A., & Harjunen, H. (2009). The "fat" female body in focus. Social Semiotics, 19 (3), 363-366.

Harjunen, H. (2008). Context Study Finland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/cs_finland.pdf

Juvonen, T. (2008). Naisia rakastavat naiset. In K. Häggman, m. kuisma, P. Markkola, P. Pulma, R.-L. Kuosmanen, R. Forslund, & A. Mäkinen (Eds.), Hyvinvoinnin Suomi. Suomalaisen arjen historia, 4. WSOY.

Juvonen, T. (2008). Which Are the Stories that Suit Us Best? The Story of Gad Beck. SQS-Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 3 (1). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_08/sqs12008juvonen.pdf

Juvonen, T., & Hekanaho, P. L. (2008). Leaving a Glorious Future Behind? Queer in the Finnish Academia. Trikster, (#2). Retrieved from http://trikster.net/2/juvonenhekanaho/1.html

Modinos, T. (2008). Kansan äänestä hiljaisuuden ääniin. Kulttuurintutkimus, 25 (2), 78-80.

Patosalmi, M. (2008). Controlling Reproductive Choices: A Feminist Redescription of the Mexico City Policy. Saarbrücken: VMD Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Pirskanen, J. (2008). The Other and the Real. How Does Judith Butler's Theorizing of the Subject and Contingency Differ from the New Lacanian Thought?. SQS-journal, (1/2008). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_08/sqs_contents1_08.html

Virkki, T. (2008). Habitual Trust in Encountering Violence. Journal of Social Work, 8 (3), 247-267.

Virkki, T. (2008). The Art of Pacifying an Aggressive Client: Preventing Violence at Work. Gender, Work & Organization, 15 (1), 72-87.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (Eds.). (2007). Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki, Finland: Like.

Elomäki, A. (2007). Kansalaisuuden sukupuolittuneet representaatiot suomalaisissa eduskuntavaalijulisteissa. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 20 (2).

Harjunen, H. (2007). Kuka puolustaisi lihavaa siskoa?. Tulva. Feministinen aikakauslehti, ( 4/2007.).

Harjunen, H. (2007). Lihavuus välitilana. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 205-228). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Issue Histories Finland: Series of Timelines of Policy Debates, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ih_finland.pdf

Harjunen, H. (2007). State of the Art and Mapping of Competences Report: Finland, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/soa_finland.pdf

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Johdanto: Lihavuustutkimusta toisin. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 9-48). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Sanoilla on väliä: uusi lihavuussanakirja. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 297-313). Helsinki, Finland: Like.

Juvonen, T. (2007). Det heteronormativa samhällsbygget. Historisk Tidskrift för Finland, 92 (4), 548-550.

Juvonen, T. (2007). Naaraita vai naisia?. Naistutkimus, 20 (2), 82-84.

Juvonen, T. (2007). Isa Aspin kuolemanjälkeinen elämä. In K. Mustola, & J. Pakkanen (Eds.), Sateenkaari-Suomi - Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa (pp. 113-119). Helsinki, Finland: Like.

Kuusipalo, J. (2007). Presidenttipelin sukupuolittuminen. In P. Isotalus, & S. Borg (Eds.), Presidentinvaalit 2006 (pp. 98-114). Helsinki, Finland: WSOY.

Kuusipalo, J. (2007). Elisabeth Rehn - kvinnan som krossade glastaket i politiken. In J. Aminof-Winberg, M. Rautelin, & H. Silius (Eds.), Feminister i farten. 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland (pp. 224-254). Borgå, Porvoo: WS Bookwell.

Kuusipalo, J. (2007). Feministisen diskurssin rajat Suomessa ja Britanniassa. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 2007 (2), 77-81.

Lahti, A. (2007). "Ihan samanlaisia ku muutki ihmiset" – bi-naisten ja kumppanien parisuhteen tuottamisen strategiat. SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti - Tidskrift för Queerforskning i Finland - Journal of Queer Studies in Finland, Vol. 2 (Nr 1 / 2007 ). Retrieved from http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs_contents1_07.html

Patosalmi, M. (2007). Controlling Choices, Minds and Bodies: The Case of the Mexico City Policy. In H. Taru, & K. Hanna-Mari (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 9 Tutkimuksia poliittisesta ilmaisusta, tilasta ja toiseudesta (pp. 184-197). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Pulkkinen, T. (2007). KAI ALHANEN Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Teologinen aikakauskirja, 2007 (5), 459-460.

Reinikainen, M.-R. (2007). Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit: Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 304. Retrieved from http://julkaisut.jyu.fi?id=978-951-39-2846-9

Virkki, T. (2007). Emotional Capital in Caring Work. In C. Härtel, N. Ashkanasy, & W. Zerbe (Eds.), Functionality, Intentionality and Morality (pp. 265-286). Research on Emotions in Organization. , 3. Amsterdam: Elsevier.

Virkki, T. (2007). Gender, Care and the Normalization of Violence: Similarities between Occupational Violence and Intimate Partner Abuse in Finland. NORA - Nordic Journal of Womens Studies, 15 (4), 220-232.

Werner, L. (2007). "Sukupuolisoppaa hämmentämässä". Kirja-arvio Judith Butlerin "Gender Trouble"-teoksen suomennoksesta. Tiede & Edistys, 2007 (3), 252-5.

Werner, L., & Ruokonen, F. (Eds.). (2006). Visions of Value and Truth: Understanding philosophy and literature. Helsinki, Finland: Suomen filosofinen yhdistys. Acta Philosophica Fennica, 79.

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Jokinen, E. (2006). Luontevuuden tunto ja varmuuden laatu. In Merkityksellistymisen pohjasäikeet (pp. 71-78). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Kuusipalo, J. (2006). Nainen poliitikkona ja poliitikko naisena: Politiikan sukupuolittuminen Suomessa. In A. Moring (Ed.), Sukupuolen politiikka. Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa (pp. 27-34). Helsinki, Finland: Otava.

Kuusipalo, J. (2006). Kvinnan som politiker och politikern som kvinna: Hur könet påverkar poliiken i Finland. In Kön och politik. 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland (pp. 27-35). Helsinki, Finland: Otava.

Kuusipalo, J. (2006). Women as politicians, politicians as women. Gender-based politics in Finland. In P. Humphreys (Ed.), Politics of Gender. A century of women's suffrage in Finland (pp. 27-34). Helsinki, Finland: Otava.

Kuusipalo, J. (2006). Kuka voi edustaa "kansan tahtoa"? Uusia kysymyksiä äänioikeuskamppailusta. In Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta - verkkosivut: artikkelit. Sivujen tuottaja on sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin kanssa. Retrieved from http://www.äänioikeus.fi/artikkelit/kuusipalo.htm

Kuusipalo, J. (2006). Vem kan representera "folkets vilja"? Nya frågor om kampen för rösträtt. In "Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år" webbsidan: publikationer. Helsinki, Finland: Sidorna produceras av social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Kristinainstitutet vid Helsingfors universitet.. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi/sv/artiklar/folketsvilja.htm

Kuusipalo, J. (2006). Who has the right to represent the "will of the people"? New questions on the fight for suffrage. In Centenary of women's full political rights in Finland website: publications. Helsinki, Finland: The web site is produced by the Ministry of Social Affairs and Health together with the Christina Institute of the University of Helsinki. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi/en/articles/people.htm

Kuusipalo, J. (2006). Sukupuolittava presidenttipeli. Tulva, (4), 13.

Kuusipalo, J. (2006). Niinistön monet kasvot. Journalisti-Journalisten, (16.12.2006).

Modinos, T. (2006). Pelin henki. Kulttuurintutkimus, 23 (3), 39-41.

Modinos, T. (2006). Ja helvetti jäätyi. Kulttuurintutkimus, 23 (2), 50-52.

Modinos, T., Havola, L., Halvari, A., Tuokko, E., Chandler, Z., Gray, S., & Lowe, G. (2006). YKItreenit. Tavoitteena yleinen kielitutkinto. Helsinki, Finland: YLE. (YLE Kulttuuri / Oppiminen) http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl. Retrieved from http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl

Pulkkinen, T. (2006). J.V.Snellman poliittisena ajattelijana. In I. Niiniluoto, & R. Vilkko (Eds.), J.V.Snellman -- filosofi ja valtio-oppinut. (pp. 169-186). Helsinki, Finland: Suomen Filosofinen Yhdistys ry..

(2006). Judith Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Pulkkinen, T., & Rossi, L.-M. (2006). Suomentajilta. In Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous (pp. 7-13). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Reinikainen, M.-R. (2006). Everyday Discourses on Disability: A barrier to successful disability policy?. Nordisk Sosialt Arbeid, 26 (3), 194--206.

Rojola, S. (2006). Kaikki oikeudet pidätetään. Kulttuurintutkimus, (1).

Saresma, T. (2006). Lapsia, murheita, tunteita, tarinoita. Elämäntarina, 6 (2), 10-13.

Werner, L. (2006). "That which is different from difference is identity" - Hegel on gender. NORA - Nordic Journal of Women's Studies, 14 (3), 183-194.

Werner, L., & Alanen, L. (2006). Strong Women, Great Men. Framework, (5).