Gender Studies 2011-2015

Kantola, J., & Harjunen, H. (2015). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 212-233). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Mankki, L., & Sippola, M. (2015). Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla : intersektionaalisuus ja "hyvä kansalainen" työmarkkina-aseman määrittäjänä. Työelämän tutkimus, 13 (3), 193-208.

Reuter, M. (2015). Varför så få kvinnor? : könsfördelningen inom den akademiska filosofin. Tidskrift for politisk filosofi, 19 (3), 5-19. Retrieved from http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2015-3/pdf/TPF_2015-3_05-19_re... Open access

Reuter, M. (2015). Naisten asema filosofiassa. Sukupuolentutkimus, 28 (1), 50-54.

Harjunen, H. (2014). A Truly Enjoyable Read : But is There Room for Fat Femmes in Feminism?. lambda nordica : tidskrift om homosexualitet, 19 (2), 156-159. Retrieved from http://www.lambdanordica.se/ Open access

Reuter, M. (2014). "Like a fanciful kind of half being": Mary Wollstonecraft's criticism of Jean-Jacques Rousseau. Hypatia, 29 (4), 925-941. doi:10.1111/hypa.12105

Reuter, M. (2014). Concepts and Concept Formation in Early Modern Philosophy. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 281-297). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0_18

Reuter, M. (2014). Filosofi och politik. Niin & näin, 21 (1), 45-46.

Reuter, M., Grahn, M., & Paakkinen, I. (2014). Psychology of Gender. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 641-669). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0_40

Reuter, M., Halldenius, L., & Coffee, A. (2014). Cluster Introduction : Mary Wollstonecraft: Philosophy and enlightenment. Hypatia, 29 (4), 906-907. doi:10.1111/hypa.12108

Saresma, T. (2014). Sukupuolipopulismi ja maskulinistinen standpoint-empirismi. Sukupuolentutkimus - Genusforskning, 27 (2), 46-51.

Harjunen, H. (2013). Sairaat ja päättömät. Kulttuurintutkimus, 30 (2), 41-44. Retrieved from http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_41-44_Sairaat_ja_paatto...

Harjunen, H. (2013). Housuvallankumous. Kirja-arvio Arja Turusen väitöskirjasta ’Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?’ Naisen päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (2), 62-64.

Harjunen, H. (2013). Syömishäiriökirjallisuus ilmiön kuvaajana ja rakentajana. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (3), 53-55.

Reuter, M. (2013). Freedom of the will as a basis of equality: Descartes, Princess Elisabeth and Poullain de la Barre. In Q. Skinner, & M. van Gelderen (Eds.), Freedom and the Construction of Europe, volume II (pp. 65-83). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Reuter, M. (2013). Hannah Arendt ja John Rawls kansalaistottelemattomuudesta. Tiede ja edistys, 38 (4), 288-299.

Reuter, M. (2013, 106). Kontinuitet och kritik. Nya argus, pp. 131-134. Retrieved from http://www.kolumbus.fi/nya.argus/2013/05/kommentar-5-2013.html

Reuter, M. (2013, 106). Omvärderad upplysning. Nya argus, pp. 319-322. Retrieved from http://www.kolumbus.fi/nya.argus/2013/10-11/reuter-10-11-2013.html

Saresma, T. (2013). Kirjaroviot ja mahdottoman mahdollisuus. Kulttuurintutkimuksen seura. Retrieved from http://kultut.fi/kolumni/ Open access

Saresma, T. (2013). Rahaa ja rauhaa. Kulttuurintutkimuksen seura. Retrieved from http://kultut.fi/kolumni/ Open access

Saresma, T. (2013). Kammottu ja kaivattu kosketus. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 26 (4), 106-109.

Saresma, T. (2013). Hyvikset ja pahikset. Kulttuurintutkimuksen seura. Retrieved from http://kultut.fi/kolumni/ Open access

Harjunen, H., & Saresma, T. (Eds.). (2012). Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Kampus Kustannus/JYY:n julkaisusarja, 87.

Harjunen, H. (2012). Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä. In Sukupuoli Nyt! purkamisia ja neuvotteluita (pp. 160-183). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus kustannus.

Harjunen, H. (2012). Pohjoismaiset kolonialisimin jäljet puntarissa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 20 (1), 100-103.

Harjunen, H., Carbin, M., & Kvist, E. (2012). (In )Appropriate Mothers: Policy Discourses on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland, and Sweden. In Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices (pp. 59-78). Ljubljana: Peace Institute.

Karkulehto, S., Saresma, T., Harjunen, H., & Kantola, J. (2012). Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 25 (4), 16-27.

Saresma, T. (2012). Miesten tasa-arvo ja kaunapuhe blogikeskustelussa. In H. Harjunen, & T. Saresma (Eds.), Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja (pp. 13-34). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Saresma, T. (2012, 12). Naiset kirjoittavat aikaa. Kirja-arvio teoksesta Nina Sääskilahti: Ajan partaalla. Omaelämäkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri. Elämäntarina, pp. 58-59.

Saresma, T. (2012). Sukupuolen luenta ja elämän kerronnan kolmio. In T. Kinnunen, T. Ylimaunu, & J. Ylipulli (Eds.), Elämäntarina, elinkaari. (pp. 13-27). Oulu: Oulun yliopisto. Retrieved from http://herkules.oulu.fi/isbn9789514297465/isbn9789514297465.pdf Open access

Saresma, T. (2012). On-line- ja off-line -etiikka. Helsinki, Finland: Kulttuurintutkimuksen seura. Retrieved from http://kultut.fi/kolumni/aiemmat/ Open access

Saresma, T., & Harjunen, H. (2012). Ikuisuuskysymys nyt. In H. Harjunen, & T. Saresma (Eds.), Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja (pp. 5-12). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Harjunen, H. (2011). Kansainvälistyvän Suomen sukupuolitettu ja rodullistettu historia. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 25 (3), 59-60.

Harjunen, H. (2011). Intersectionality Report: Finland. Report analysing intersectionality in gender equality policies for each country and the EU, Deliverable D47: STRIQ. Vienna: IWM. Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ir_finland.pdf

Harjunen, H. (2011). Normaalius on yliarvostettua. NHL-Normihomolehti.