Philosophy 2001-2005

(2005). Heidegger ja totuuden korrespondenssiteorian rajat. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 25-49). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

(2005). Muoto ja metodi. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle. Filosofian julkaisuja , 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Kaitaro, T., Yrjönsuuri, M., Roinila, M., & Aho, T. (Eds.). (2005). René Descartes Teokset IV. Helsinki, Finland: Gaudeamus. Teokset IV (René Descartes).

Huttunen, R., & Moisio, O.-P. (2005). Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan teoksen johdosta. Aikuiskasvatus, 2005 (2), 167-170.

Ikäheimo, H. (2005). On the Role of Intersubjectivity in Hegel's Encyclopaedic Phenomenology and Psychology. The Bulletin of the Hegel Society of Great Britain, 2005 (49/50), 73-95.

Ikäheimo, H. (2005). Recognition as Inclusion. In Inclusions and exclusions in the new Europe (pp. 100-109). Society for Applied European Thought, 7. Newport & Bratislava: Society for Applied European Thought.

Ikäheimo, H. (2005). Instituutioiden olemassaolosta eli filosofinen saunailta Searlen ja Hegelin seurassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 163-173). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kakkori, L. (2005). Martin Heidegger ruumissta ja elämästä. In J. Haukioja, & J. Räikkä (Eds.), Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä. (pp. 129-138). Suomi: UNIpress.

Kotkavirta, J. (2005). Lodz mielessäni. In M. Itkonen, H. V.A., & I. Sam (Eds.), Kadonnen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus (pp. 322-336). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Haaga Instituutti, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti.

Kotkavirta, J. (2005). Cogito. Johdatus filosofiaan (1. painos). Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, J. (2005). "Too good to be true" - Fried, Freud ja depersonalisaatio. Psykoterapia, 24 (2005) (4), 232-242.

Kotkavirta, J. (2005). Nopeammin, nopeammin! Tekniikan vauhdista ja sen kokemisesta. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle (pp. 106-121). Filosofian julkaisuja, 69.

Kotkavirta, J. (2005). Miksi kuolemanvietti kuuluu elämään?. In Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä (pp. 413-425). Kuopio: Uniprint.

Kotkavirta, J. (2005). Scheler ja Freud. Niin & näin, 2005/1 (44), 77-84.

Kotkavirta, J. (2005). Olympismi moraalifilosofiana. In M. Hintikka, V. Tikander, & M. Ylimaa (Eds.), Suomen Olympia-Akatemian 18. istunto (pp. 36-40). Suomen Olympiakomitea.

Kotkavirta, J., & Sairanen, J. (2005). Cogito. Opettajan materiaali (1. painos). Porvoo: WSOY.

Laitinen, A. (2005). Yhteismitattomuus, vertailukelvottomuus ja paremmuuden ratkeamattomuus. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja Metodi. Juhlakirja Veli Verroselle. (pp. 81-89). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Filosofian julkaisuja.

Laitinen, A. (2005). Cultures, groups and recognition. In G. Calder (Ed.), Inclusions and exclusions in the new Europe.

Laitinen, A. (2005). Vahvan arvostamisen rooli inhimillisen elämän kannalta. Ajatus, 62, 111-137.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden ongelma-alkuperäinen ja omaperäinen teos. Niin & Näin filosofinen aikakauslehti, 12 (46), 89-94.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden toinen puoli: moraalinen oikeus. Tiedepolitiikka, 30 (3), 7-18.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden tehokkuus. In Muoto ja metodi (pp. 174-192). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä oy.

Lyyra, P. (2005). Representational emotions represented. In K. Camilla, G. Ylva, K. Tom, & M. Michael (Eds.), Emotions, others and the self. Turku: Åbo Akademis Trykkeri.

Lyyra, P. (2005). Review of José Luis Bermúdez: Thinking without Words. Psyche, 11 (2). Retrieved from http://psyche.cs.monash.edu.au/

Lähteenmäki, V. (2005). Ajattelun ajattelemisesta ja muista refleksiivisistä suhteista Descartesin filosofiassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle . Filosofian julkaisuja , 69.

Moisio, O.-P. (2005). Karl Marx ja ihmisen juuri. Kulttuurivihkot, 2005 (3), 50-53.

Moisio, O.-P. (2005). Kapitalismin elämän - elämä kapitalismissa: Karl Marx. In J. Haukioja, & J. Räikkä (Eds.), Elämän merkitys (pp. 103-114). Turku: UNIpress.

Moisio, O.-P. (2005). Muunnelmia kokemuksen laulamista lauluista. Sosiologia, 2005 (4), 340-342.

Moisio, O.-P. (2005). Kuusi fragmenttia ajastamme. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 100-105). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2005). How Should we Understand Creativity in History?. In H. Salmi (Ed.), History in Words and Images. Turku: University of Turku. Retrieved from http://www.hum.utu.fi/historia/2002/hwibook.pdf

Moisio, O.-P. (2005). Max Horkheimer on the Mimetic Element in Education. In I. Gur-Ze'ev (Ed.), Critical Theory and Critical Pedagogy Today: Toward a New Language in Education (pp. 261-277). Haifa: Studies in Education.

Niemi, I. P. (2005). Fysikaalinen ja rationaalinen vaikuttaminen. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 132-147). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Filosofian julkaisuja.

Pursiainen, M. (2005). Body and Technology Intertwined: Some Accounts to the Reconfiguration of 'Cyborg'. In Lost and Found in Virtual Reality: Women and Information Technology (pp. 163-188). Rovaniemi: University of Lapland.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2005). Kriittinen pedagogiikka aikalaisanalyysina. In O. Luukkainen, & R. Valli (Eds.), 12 teesiä opettajalle (pp. 189-204). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Yrjönsuuri, M. (2005). Gerson, Jean de. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Mirecourt, John of. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Olivi, Peter John. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Onni ja sen viholliset. Helsinki, Finland: Kirjastudio.

Yrjönsuuri, M. (2005). Ihmisruumiin kuvaus. In Teokset IV (René Descartes). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., Laitinen, A., & Lyyra, P. (Eds.). (2004). Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'. Jyväskylä, Finland: Publications in Philosophy. Publications in Philosophy, 68.

Kotkavirta, J., & Niemi, I. P. (Eds.). (2004). Persoona. SoPhi.

Ikäheimo, H. (2004). Hegel, subjekti ja tunnustussuhteet. Ajatus, 2005.

Ikäheimo, H. (2004). Recognitive attitudes and dimensions of personhood. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 82-89). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Ikäheimo, H. (2004). Tunnustusasenteet ja persoonuuden konstituutio. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ikäheimo, H. (2004). Analysing Social Inclusion in Terms of Recognitive Attitudes. In O. Modjeska (Ed.), Social Inclusion Today. Retrieved from http://www.crsi.mq.edu.au/ResearchSit.htm

Ikäheimo, H., Laitinen, A., & Quante, M. (2004). Leistungsgerechtigkeit: Ein Prinzip der Anerkennung für kulturelle Besonderheiten?. In M. Quante, & C. Halbig (Eds.), Axel Honneth: Sozialphilosophie zwischen Ethik und Anerkennung (pp. 81-86). Münsteraner Vorlesungen zur Philosophie, Bd. 5. Münster: LIT Verlag.

Kakkori, L. (2004). Egon hylkääminen - ihmisen perustavanlaatuiset luonnehdinnat Medard Bossin Dasein-analyysissä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 223-234). SoPhi, 84. Jyväskylä : Minerva kustannus.

Kaukua, J. (Ed.). (2004). Stoalaisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2004). Juokseminen, toisto ja kehollisuus. Persoonallisia huomioita eräästä tapakulttuurista. In M. I. V. A. H. S. Inkinen (Ed.), Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsoimässä (pp. 510-527). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos ja Haaga Instituutti.

Kotkavirta, J. (2004). Hegel, Individualität und Gemeinschaftlichkeit. In C. Häntsch (Ed.), Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und Osteuropäieschen Forums für Philosophie (pp. 145-160). Veröffentlichungen des Osteuropa Institutes München, Band 8. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kotkavirta, J. (2004). Person and the Psychoanalytic Unconscious. In Personhood. Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 113-120).

Kotkavirta, J. (2004). Persoonan käsite Hegelillä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 110-117). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2004). Urheilun moraali ja etiikka. In K. Ilmanen (Ed.), Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta (pp. 31-56). Liikunnan sosiaalitieteiden laitos. Tutkimuksia., 3/2004. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Liikunnan sosiaalitieteiden laitos.

Kotkavirta, J., & Quante, M. (Eds.). (2004). Moral Realism. Helsinki, Finland: The Philosophical Society in Finland. Acta Philosophica Fennica, vol. 76.

Kotkavirta, J. (2004). Moral Motivation, Realism, and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, vol 76.

Kotkavirta, J. (2004). Hyvän ja pahan lähteellä. In A. Hirvonen, & T. Kotkas (Eds.), Radikaali paha ja muita kirjoituksia pahasta. (pp. 73-92). Helsinki, Finland: Loki.

Kotkavirta, J. (2004, 26.9.2004). Fried ja Freud. Keskisuomalainen.

Kotkavirta, J., Ilmanen, K., & Itkonen, H. (2004). Liikunnan ja urheilun etiikan seurakoulutusmateriaali. SLU.

Lagerspetz, E. (2004). Predictability and the growth of knowledge. Synthese-.

Lagerspetz, E. (2004). Talouden moraali, moraaliton talous ja F. A. Hayekin uusliberalismi. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 92-134). Tampere, Finland: Vastapaino.

Laitinen, A. (2004). Charles Taylor ja persoonat päämäärinä sinänsä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 201-211). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Laitinen, A. (2004). Hegel on Intersubjective and Retrospective Determination of Intention . Bulletin of the Hegel Society of Great Britain, 2004 (49-50), 54-72.

Laitinen, A. (2004). Constitution and Persons. In A. Laitinen, H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, & P. Lyyra (Eds.), Personhood. Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 127-134). Jyvaskyla: Publications in Philosophy.

Laitinen, A. (2004). Narsismi, autenttisuus ja eettiset kriisit. Mielenterveys, 2004 (3), 28-30.

Laitinen, A. (2004). A Critique of Charles Taylor’s Notions of “Moral Sources” and “Constitutive Goods”. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 73-104). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Lyyra, P. (2004). Lynne Rudder Baker's 'First-Person Perspective' and the Immunity to Error through Misidentification. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood: workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 143-151). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Lähteenmäki, V. (2004). John Searlen nestemäisyysanalogia ja ymmärrettävyyden vaatimus. niin&näin, (3/2004), 96-103.

Lähteenmäki, V. (2004). Consciousness Behind Its Role as a Constituent of Identity of Persons: Descartes and Cudworth. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 135-142). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). Unia Alvar Aallon seinällä. In R. Koikkalainen (Ed.), Koettu kampus (pp. 7-26). Jyväskylän yliopiston museon julkaisu, 18. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). The End of Personality. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood (pp. 171-177). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). Sääli sosiaalisena siteenä: uudesta solidaarisuudesta. In S. Hänninen, T. Helne, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 67-95). Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Karl Marx persoonasta. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 118-126). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Kielto, ristiriita ja kritiikki - Karl Marx yhteiskunnan luonteesta. In G. Heta, K. S. Albert, & V. Risto (Eds.), Kielto (pp. 50-62). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Niemi, I. P. (2004). Persoonan käsite Kantilla. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 97-109). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Pohjola, P. (2004). From Tacit to Explicit: Contextualistic account of knowledge and information systems. In IPSI-2004 Stockholm Proceedings. Belgrade: IPSI.

Pohjola, P. (2004). Sharing knowledge: How intentional experiences become organizational knowledge. In POT 3 - Proceedings (pp. 4-15). Rovaniemi: University of Lappland.

Pohjola, P. (2004, 5100). Kulttuurimme sisältönä koneet ja laitteet. Tieteessä tapahtuu, pp. 64-66.

Toivanen, J., Yrjönsuuri, M., Teija, K., & Jari, K. (2004). Guillaume du Vair: Stoalaisten moraalifilosofia (käännöstyö). In K. Jari, & K. Teija (Eds.), Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2004). Tuomas Akvinolainen: Sielun romahdus ja ruumiin kuolema. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 108-114). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2004). William Ockham: Tieteentekijät ja musta surma. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 115-119). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2004). Jousella ampumisen taito eli stoalainen etiikka keskiajalla. In J. Kaukua, & T. Kaarakainen (Eds.), Stoalaisuus - Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia (pp. 115-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heinämaa, S., Reuter, M., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2003). Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kakkori, L. (Ed.). (2003). Katseen tarkentaminen - Kirjoituksia Martin Heideggerin Olemisesta ja ajasta. Jyväskylä, Finland: SopHi.

Ikäheimo, H. (2003). Persoonien välisestä rakkaudesta: lähtökohtia teoriaan. In J. Kotkavirta, & H. Ikäheimo (Eds.), Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto (pp. 157-169). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 220. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Ikäheimo, H. (2003). Tunnustussuhteet ja persoonuden konstituutio. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 319-331). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ikäheimo, H. (2003). Kiittämisen filosofiaa. In Elinkeinoelämä kiittää (pp. xxxx). Helsinki, Finland: Keskuskauppakamarin palvelu Oy.

Ikäheimo, H. (Ed.). (2003). Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto: Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 220.

Kaukua, J. (2003). Ibn Rushd yksimielisyydestä. niin & näin, 2003 (2), 55-63.

Kotkavirta, J. (2003). Mitä elämänkatsomustieto voisi olla?. In P. Elo (Ed.), Hyvän elämän katsomustieto (pp. 41-49). Helsinki, Finland: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry.

Kotkavirta, J. (2003). Miksi moraali pettää?. Liikunta & Tiede, (3/2003), 10-14.

Kotkavirta, J. (2003). Liebe und Vereinigung. In B. Merker, M. Quante, & G. Mohr (Eds.), Subjektivität und Anerkennung (pp. 15-31).

Kotkavirta, J. (2003). Hooked on Images. In M. Itkonen, & G. Backhaus (Eds.), Lived Images. Mediations in Experience, Life-World and I-hood (pp. 122-131).

Kotkavirta, J. (2003). Filosofia, tieteellinen ihmiskuva ja hyvä elämä . In V. Palonen (Ed.), Poimintoja tieteen historiasta (pp. 43-44). Vaasa.

Kotkavirta, J. (2003). Personlig identitet och histori. Laboratorium, (2-3/2004), 3-7.

Lagerspetz, E. (2003). Monen vaihtoehdon kansanäänestykset ja enemmistöjen mystiikka. Politiikka, 45 (2.), 85-102.

Lagerspetz, E. (2003). Editorial: Was Kant Wrong? Some Republican Reflections on War and Peace. Finnish Yearbook of Political Thought, 7 (1), 5-11.

Lagerspetz, E. (2003). Institutions and Collective Actions. Remarks on Hegel, Hobbes, and Democracy. Associations, 7 (1.), 51-62.

Lagerspetz, E. (2003). Analytical Philosophy of Institutions. In Analytical Philosophy in Finland (pp. 465-488). Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, 80.. Amsterdam-New York: Rodopi.

Lagerspetz, E. (2003). Enemmistösäännön muodonmuutokset. Oikeus, (4), 340-358.

Laine, T. (2003). Maailman avautumisen syntyperät. In L. Kakkori (Ed.), Katseen tarkentaminen (pp. 167-182). Jyväskylä, Finland: Sophi.

Laitinen, A. (2003). Charles Taylor and Nicholas H. Smith on Human Constants and Transcendental Arguments. Sats. Nordic Journal of Philosophy, 4 (2), 191-201.

Laitinen, A. (2003). Strong Evaluation Without Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Cultural Moral Realism. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Laitinen, A. (2003). Social Equality, Recognition, and Preconditions of Good Life. In et al. (Ed.), Social Inequality Today: Refereed Conference Proceedings, 12 November 2003. Retrieved from http://www.crsi.mq.edu.au/research_sit_aitinen.pdf

Leppämäki, L. (2003). Tekijänoikeus ja unohtunut taide. Synteesi:taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 22 (4 / 2003), 40-47.

Lyyra, P. (2003). Käännös kirjeistä Meslandille teoksessa René Descartes: Teokset III. In René Descartes: Teokset III (pp. 371-377, 381-386, 393-394, 398-399). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Lyyra, P. (2003). Itsetietoisuus Paul Ricoeurin tekstin hermeneutiikassa. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, 68.

Moisio, O.-P. (2003). Linnoitus todellisuutta vastaan - Max Horkheimerin elämästä. Kulttuurintutkimus, 20 (1), 3-16.

Pohjola, P. (2003). Technological Shaping of Social Reality. In Proceedings of social and cultural aspects of technological development. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Yrjönsuuri, M. (2003). Johdanto. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 7-17). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Filosofian periaatteet 1-2. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 21-101). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Finnish studies in the history of ancient and medieval philosophy. In Analytic Philosophy in Finland (pp. 357-369). Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, 80. Amsterdam: Rodopi.

Yrjönsuuri, M., & Kaarakainen, T. (2003). Oliko Medeia heikkoluontoinen?. In Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta (pp. 29-44). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (Eds.). (2002). Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Dordrecht: Kluwer.

Huttunen, R., & Kakkori, L. (2002). The Hermeneutics of Truth and Selfhood - Heidegger´s, Gadamer´s and Ricouer´s Significanse in the Autobiographical Research. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen, & L. Syrjälä (Eds.), Narrative Research. Voices of Theachers and Philosophers (pp. 77-99). SopHi, 67. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä kustannusyhtiö.

Ikäheimo, H. (2002). Kant, Hegel ja pragmatismi. In K. Rolin, F. Ruokonen, & S. Pihlström (Eds.), Käytäntö (pp. xxxx). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Ikäheimo, H. (2002). Tunnustus, tottumus ja intentionaalisuus Hegelin konkreettisen subjektiviteetin teoriassa. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen todellisuus (pp. xxxx). Oulu: Sophopolis.

Ikäheimo, H. (2002). On the Genus and Species of Recognition. Inquiry, 45 (4), 447-462.

Ikäheimo, H. (2002). Taylor on Something Called 'Recognition'. In A. Laitinen, & N. H. Smith (Eds.), Perspectives on the philosophy of Charles Taylor (pp. xxxx). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.

Kakkori, L. (2002). The Masters of the Truth - Nietzsche´s and Foucault´s Concept of Truth in Light of Narrative. In R. Huttunen, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers (pp. 105-117). SopHi, 67. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä Kustannusyhtiö.

Kotkavirta, J. (2002). Kokemuksen ehdot ja hahmot: Kritik de reinen Vernunft ja Phänomenologie des Geistes. In L. Haaparanta, & E. Oesch (Eds.), Kokemus (pp. 15-36). Acta Philosophia Tamperensia, vol.1. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kotkavirta, J. (2002). Käytännöllinen realismi. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 243-249). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Kotkavirta, J. (2002). Sokrates ja filosofian suhde arkiajatteluun. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen todellisuus (pp. 9-18). Oulu: Sophopolis.

Kotkavirta, J. (2002). The Concept of Infinity in Kant and Hegel. In E. Martikainen (Ed.), Infinity, Causality and Determinism (pp. 73-88). Contributions to Philosophical Theology, vol.6. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kotkavirta, J. (2002). Charles Taylor and the Concept of Person. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 65-82). Acta Philosophica Fennica, vol. 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Kotkavirta, J. (2002). Moral Realism, Internalism and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Acta Philosophica Fennica.

Kotkavirta, J. (2002). Aesthetic Experience and Inrinsic Values. In A. Haapala, & O. Kuisma (Eds.), Aesthetic Experience and the Ethical Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics (pp. 83-100). Helsinki, Finland.

Kotkavirta, J. (2002). Vastaväittäjän lausunto teoksesta Jarkko Tontti, Right and Jurispudence. Lakimies, 100 (6), 1042-1047.

Lagerspetz, E. (2002). Arrowin teoreeman yhteiskuntafilosofisesta merkityksestä. In V. Launis, & M. Oksanen (Eds.), Viisauden ystävyys. Kirjoituksia Juhani Pietariselle. (pp. 98-104). Turku: Turun yliopisto, Filosofian laitos.

Lagerspetz, E. (2002). The Problem of Legislative Intent. In G. Meggle (Ed.), Social Facts & Collective Intentionality (pp. 167-183). Deutsche Bibliothek der Wissenschaften/Philosophische Forschung, 1.. Frankfurt a.M.: Dr. Hänsel-Hohenhausen AG.

Lagerspetz, E. (2002). Demokratia, tieto ja arvot. In V.-P. Viljanen (Ed.), Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus (pp. 49-71). Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, B:10. Turku: Turun yliopiston oikeustieellinen tiedekunta.

Lagerspetz, E. (2002). Poliittinen teoria ja käytäntö. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 15-30). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Lagerspetz, E. (2002). The Legitimacy of Majority Rule. Associations, 6 (2), 261-291.

Lagerspetz, E. (2002). Oikeusvaltion itsepuolustus ja itsetuho. In A. Aarnio, & T. Uusitupa (Eds.), Oikeusvaltio (pp. 39-60). Helsinki, Finland: Lakimiesliiton Kustannus.

Lagerspetz, E. (2002). On the History and Theory of Majority Rule. In T. Korte, & J. Räikkä (Eds.), Philosophical Perspectives (pp. 21-52). Reports from the Department of Philosophy, 9.. Turku: Turun yliopiston filosofian laitos.

Lagerspetz, E. (2002). Is Democracy Compatible with Moral Knowledge?. Turku Law Journal, 3 (3), 3-25.

Laitinen, A. (2002). Charles Taylor and Paul Ricoeur on Self-interpretations and Narrative Identity. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen, & L. Syrjälä (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers (pp. 57-71). SoPhi, 67. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laitinen, A. (2002). Elämismaailman ensisijaisuudesta: John McDowell ja Charles Taylor. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen Todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 1. (pp. 277-298). Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 26, 26. Oulu: Sophopolis.

Laitinen, A. (2002). Käytäntöjen sisäiset hyvät ja erinomaisuuden standardit. In K. Rolin, F. Ruokonen, & S. Pihlström (Eds.), Käytäntö (pp. 126-133). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Laitinen, A. (2002). Strong evaluations and personal identity. In C. Kanzian, E. Runggaldier, & J. Quitterer (Eds.), Persons: An Interdisciplinary Approach. Papers from 25th International Wittgenstein Symposium. (pp. 127-9). Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Volume X. Kirchberg Am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society.

Laitinen, A. (2002). Interpersonal recognition - a response to value or a precondition of personhood?. Inquiry, 45 (4), 463-478.

Laitinen, A. (2002). Joseph Raz - sen puolesta mitä jokainen tiesi eilen?. Niin et Näin, - (35), 32-36.

Laitinen, A. (2002). Arvojen arvoitus. Joseph Razin haastattelu. Niin et Näin, - (35), 37-42.

Laitinen, A. (2002). Culturalist moral realism. In A. Laitinen, & N. H. Smith (Eds.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 115-131). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). Interview: Charles Taylor (Montreal): "Tocqueville statt Marx. Über Identität, Entfremdung und die Konsequenzen des 11. September". Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 50 (1), 127-148.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). On Identity, Alienation and Consequences of September 11th. An Interview with Charles Taylor. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 165-195). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (Eds.). (2002). Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (2002). Introduction. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 5-9). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Leppämäki, L. (2002). Tekijänoikeus ja sen kritiikki. Tiede ja Edistys: monitieteinen aikakauslehti. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 27 (4), 329-338.

Moisio, O.-P. (2002). Utopia ja järki: porvarillisen historianfilosofian alusta Max Horkheimerilla. Niin & Näin, 02 (4), 59-65.

Moisio, O.-P. (2002). Käytännön teoriasta vai teorian käytännöllisyydestä? Karl Marxin Feuerbach teeseistä. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 64-73). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, M. (2002). Reconsidering the Need for Selves. In Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 83-98). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Yrjönsuuri, M. (2002). Kirjeitä 1640-1641. In Teokset 2 (Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2002). You are a donkey - Some medieval obligational disputations. In Philosophical Perspectives (pp. 115-127). Reports from the Department of Philosophy, 9. Finland: University of Turku.

Yrjönsuuri, M. (2002). Free will and Self-Control. In M. Yrjönsuuri, & H. Lagerlund (Eds.), Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (2002). Introduction. In Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Heikkinen, H. L. T., Kakkori, L., & Huttunen, R. (2001). This is my truth tell me yours. Some aspects of action research quality in the light of truth theories. Educational Action Research, 9 (1), 9-24. doi:10.1080/09650790100200142

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., & Lagerspetz, E. (Eds.). (2001). On the Nature of Social and Institutional Reality. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ikäheimo, H., Lagerspetz, E., & Kotkavirta, J. (2001). Editor's Introduction. In On the Nature of Social and Institutional Reality (pp. 4-13). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kakkori, L. (2001). Heideggerin aukeama. Tutkimuksia totuudesta ja taiteesta Martin Heidegegrin avaamassa horisontissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kakkori, L. (2001). Martin Heideggerin tulkinta Nietzschen filosofiasta, Tahto valtaan -metafysiikka nihilisminä. niin & näin.

Kotkavirta, J. (2001). Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet. In J. Tontti, H. Gylling, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus I (pp. 169-186). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 2. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Kotkavirta, J. (2001). Paul Ricoeur ja oikeuden kehät. In H. Gylling, J. Tontti, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus II (pp. 239-256). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 3. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Kotkavirta, J. (2001). Järjen kritiikki ja kritiikin genealogia - Kant ja Nietzsche tiedon perusteista. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä (pp. 45-68). SoPhi, 59. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2001). Charakter und Versprechen. Über Paul Ricoeurs hermeneutische Ethik. Associations. Journal for Legal and Social Theory, 5 (1/2001), 115-134.

Kotkavirta, J., & Karjalainen, K. (2001). Narratiivinen lääketiede - Mitä se on ja miksi se on tärkeää?. Lääkärilehti, 2001 (49-50), 5138-5141.

Lagerspetz, E. (2001). Tulevaisuuden ennustamisen etiikasta. In J. Kotkavirta, & A. Tuomi (Eds.), Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa (pp. 99-110). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lagerspetz, E. (2001). Collective Intentions, Legislative Intents, and Social Choice. In A. Soeteman (Ed.), Pluralism and Law (pp. 375-385). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lagerspetz, E. (2001). Editorial: The Modes of Political Theory. The Finnish Yearbook of Political Thought, 5. (1), 5-8.

Lagerspetz, E. (2001). Ronald Dworkin. In H. Gylling, & J. Tontti (Eds.), Filosofien oikeus II (pp. 293-311). Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Lagerspetz, E. (2001). Obligations, Sanctions, and Coercion. In P. Chiassoni (Ed.), The Legal Ought (pp. 117-139). Analisi e diritto, 50. Torino: G. Giappichelli editore.

Lagerspetz, E. (2001). On the Existence of Institutions. In H. Ikäheimo, E. Lagerspetz, & J. Kotkavirta (Eds.), On the Nature of Social and Institutional Reality (pp. 70-101). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laitinen, A. (2001). Pardon? A review of Paul Ricoeur: The Just. Radical Philosophy, 30 (105).

Laitinen, A. (2001). Today and Tomorrow. A review of Ruth Abbey: "Charles Taylor". Radical Philosophy, 30 (108).

Laitinen, A. (2001). Moderni moraalinen identiteetti: tarvitaanko moraalisuuden lähteitä?. "Explanatory connections. Electronic essays dedicated to Matti Sintonen."-.

Laitinen, A. (2001). Hyvyyden muunnelmia suomeksi. Agricola-. Retrieved from http://www.utu.fi/agricola/nyt/arvos/tekstit/407.html

Laitinen, A. (2001). Review of Alasdair MacIntyre: Dependent rational animals. Associations. Journal for legal and social theory-.

Yrjönsuuri, M. (2001). Duties, rules and interpretations in obligational disputations. In Medieval Formal Logic: Consequences, obligations and insolubles. New Synthese Historical Library, 49. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2001). Descartesin dualismin vaikutus tieteelliseen ajatteluun. In Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle (pp. 44-54). Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, 17. Helsinki, Finland: Luther-Agricola-Seura.

Yrjönsuuri, M. (2001). Exemplum ja filosofian opit: Aristoteleesta renesanssifilosofiaan. In Esimerkin voima (pp. 51-67). Turku: Kirja-Aurora.

Yrjönsuuri, M., Aho, T., Jansson, S., & Kaitaro, T. (2001). Selitykset. In Teokset 1(Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2001). Medieval Formal Logic. Dordrecht: Kluwer.