Philosophy 2011-2015

Tuominen, M. (2015). 'Diotiman erôs : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin. Niin & näin, 22 (1), 52-59. Open access

Pitkänen, O. (2015). (Pathologies of) Recognition in Schelling's Thought on Evil. Studies in Social and Political Thought, 25, 227-243. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/36 Open access

Saarinen, J. (2015). A conceptual analysis of the oceanic feeling : with a special note on painterly aesthetics. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 518. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6078-0 Open access

Nivalainen, M. (2015). Aikalaiskritiikin mahdollisuus : etiikka ja estetiikka Theodor W. Adornon kulttuurifilosofiassa. Kulttuurintutkimus, 32 (3), 3-12. Open access

Kaukua, J. (2015). Al-Jurjānī as-Sayyid ash-Sharīf. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_9-1

Kaukua, J. (2015). Al-Jāmī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_8-1

Kaukua, J. (2015). Al-Nasafī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_14-1

Kaukua, J. (2015). Al-Taftazānī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_10-1

Kaukua, J. (2015). Al-Ījī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_7-1

Moisio, O.-P., & Rautiainen, M. (2015). Alussa(kin) oli lupaus : huomioita kouluun liittyvän lupauksen katoamisista ja palautumisista. In E. Harni (Ed.), Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen (pp. 20-36). Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Heinämaa, S. (2015). Anonymity and personhood: Merleau-Ponty’s account of the subject of perception. Continental Philosophy Review, 48 (2), 123-142. doi:10.1007/s11007-015-9329-1

Heinämaa, S. (2015, 25.9.2015). Ansaitsemme parempaa johtamista. Suomen kuvalehti, p. 49.

Yrjönsuuri, M. (2015, 10.09.2015). Antakaa meille työrauha!. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/yrjonsuuri Open access

Lukkari, H., & Ruonakoski, E. (2015). Beauvoir naisten alisteisesta asemasta ja muutoksen ehdoista. In M. Pyykkönen, & I. Kauppinen (Eds.), 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (pp. 97-114). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Taipale, J. (2015). Beyond Cartesianism: Body-perception and the immediacy of empathy. Continental Philosophy Review, 48 (2), 161-178. doi:10.1007/s11007-015-9327-3

Koenig-Pralong, C., Montefusco, A., Piron, S., & Toivanen, J. (2015). Bibliographie des travaux récents sur Olivi, 2004-2012. Oliviana, 2012 (4). Retrieved from http://oliviana.revues.org/696 Open access

Arentshorst, H. (2015). Book Review : Freedom’s Right. The Social Foundations of Democratic Life. Journal of Social Ontology, 1 (1), 167-170. doi:10.1515/jso-2014-0049 Open access

Backman, J. (2015). Book review : Ziarek, Krzysztof. Language after Heidegger. The Review of Metaphysics, 68 (3), 684-686. Open access

Backman, J. (2015). Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being. Albany, NY: State University of New York Press. SUNY series in Contemporary Continental Philosophy.

Taipale, J., & Zahavi, D. (Eds.). (2015). Continental Philosophy Review, Vol. 48 issue 2 : Special Issue: Nordic Perspectives on Phenomenology. Springer Netherlands.

Järvelä, M., & Kortetmäki, T. (2015). Coping with climate change : rural livelihoods, vulnerabilities and farm resilience. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 147-158). Routledge.

Kaukua, J. (2015). Dawānī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-4). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_38-1

Hakola, O., Heinämaa, S., & Pihlström, S. (Eds.). (2015). Death and Mortality : From Individual to Communal Perspectives. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Collegium : studies across disciplines in the humanities and social sciences, 19. Retrieved from http://www.helsinki.fi/collegium/journal/volumes/volume_19/index_19.ht... Open access

Tuominen, M. (2015). Diotiman eros : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin Pidoissa. Niin & näin, 22 (1), 52-59.

Taipale, J. (2015). Empathy and the Melodic Unity of the Other. Human Studies, 38 (4), 463-479. doi:10.1007/s10746-015-9365-1

Kauppinen, A. (2015). Favoring. Philosophical Studies, 172 (7), 1953-1971. doi:10.1007/s11098-014-0381-1

Kortetmäki, T. (2015). Food security and ethics : the first world hunger. In D. E. Dumitras, I. M. Jitea, & S. Aerts (Eds.), Know your food : Food ethics and innovation (pp. 198-204). Wageningen Academic Publishers. doi:10.3920/978-90-8686-813-1_29

Mihkelsaar, J. (2015). Giorgio Agamben and post-foundational political ontology. Tartu: University of Tartu Press. Dissertationes philosophicae Universitatis Tartuensis, 13. Retrieved from http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/47434/mihkelsaar_... Open access

Salice, A., & Taipale, J. (2015). Group-Directed Empathy: A Phenomenological Account. Journal of Phenomenological Psychology, 46 (2), 163-184. doi:10.1163/15691624-12341300

Heinämaa, S. (2015). Hermeneutics and Feminist Philosophy. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 557-572). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch68

Heinämaa, S. (2015). Hermeneutics and the Analytic-Continental Divide. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 573-584). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch69

Backman, J. (2015). Hermeneutics and the Ancient Philosophical Legacy: Hermeneia and Phronesis. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 22-33). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch2

Elmgren, H. (2015). Huomioita ansaitsemisen ideologiasta. Tiede ja edistys, 40 (2), 123-140.

Heinämaa, S. (2015). Husserl's Ethics of Renewal : A Personalistic Approach. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 196-212). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers. doi:10.1163/9789004282582_011

Hietalahti, J. (2015). Huumorin kahlittu vapaus. In P. Hakamies, S. Knuuttila, & E. Lampela (Eds.), Huumorin skaalat : esitys, tyyli, tarkoitus (pp. 19-35). Kalevalaseuran vuosikirja, 94. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Korhola, A., & Heinämaa, S. (2015, 43). Ilmastotutkimus on kriisissä. Kanava, pp. 40-42.

Kotkavirta, J. (2015). Important thoughts on images and words. Scandinavian Psychoanalytic Review, 38 (1), 49-51. doi:10.1080/01062301.2015.1062609

Ruonakoski, E. (2015). Interdisciplinarity in The Second Sex: Between Phenomenology and Psychoanalysis. In T. Petterson, & A. Bjørsnøs (Eds.), Simone de Beauvoir - A Humanist Thinker (pp. 41-56). Value Inquiry Book Series, 279. Leiden: Brill.

Rabbås, Ø., Emilsson, E. K., Fossheim, H., & Tuominen, M. (2015). Introduction. In Ø. Rabbås, E. K. Emilsson, H. Fossheim, & M. Tuominen (Eds.), The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (pp. 1-27). Oxford University Press.

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (2015). Introduction : Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy - Nature, Knowledge, and the Good. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 1-27). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers. doi:10.1163/9789004282582_002

Nivalainen, M. (2015). Jumalaton näytelmä. Maailmankirjat. Käännöskirjallisuuden verkkolehti, 24.11.2015. Retrieved from http://www.maailmankirjat.ma-pe.net/?p=2125 Open access

Heinämaa, S. (2015, 24.12.2015). Kasvatuksen yhteisöllinen merkitys unohtunut. Keskisuomalainen, p. 9.

Ruonakoski, E. (2015). Kiintymyksen lähteillä : koira ja ihminen matkalla tulevaan. In E. Aaltola, & S. Keto (Eds.), Eläimet yhteiskunnassa (pp. 261-283). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Hietalahti, J. (2015). Kilpailun läpäisemä huumori. In P. Hakamies, S. Knuuttila, & E. Lampela (Eds.), Huumorin skaalat : esitys, tyyli, tarkoitus (pp. 379-392). Kalevalaseuran vuosikirja, 94. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Yrjönsuuri, M. (2015). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 129-143). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Rautiainen, M., & Moisio, O.-P. (2015, 19.9.2015). Koulutuksesta on tehty talouden palvelija. Helsingin Sanomat, p. A5.

Arentshorst, H. (2015). Kritik von Lebensformen. Studies in Social and Political Thought, 25, 271-276.

Kaukua, J. (2015). Laqānī, ʻAbd al-Salām. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_143-1

Hietalahti, J. (2015). Laughing at Oneself : on the New Social Character. Studies in Social and Political Thought, 25, 116-131. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/30 Open access

Vuori, J. (2015). Maailma vailla mahdollisuuksia: Depression fenomenologiasta. Tiede ja edistys, 40 (3), 289-293.

Jukola, S. (2015). Meta-Analysis, Ideals of Objectivity, and the Reliability of Medical Knowledge. Science and Technology Studies, 28 (3), 101-120. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/sts/article/view/55344 Open access

Pajunen, J. (2015). Metodologia ja Pragma-dialektinen argumentaatioteoria. In T. Salonen, & S. I. Sotasaari (Eds.), Ajatuksia tutkimiseen : metodisia lähtökohtia (pp. 270-282). Rovaniemi: Lapin yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-845-9 Open access

Nivalainen, M. (2015). Mitä otat mukaasi muistoksi sivistyksestä?. Maailmankirjat. Käännöskirjallisuuden verkkolehti, 11.11.2015. Retrieved from http://www.maailmankirjat.ma-pe.net/?p=2115 Open access

Kaukua, J. (2015). Mullā Ṣadrā. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-9). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_154-1

Kaukua, J. (2015). Mīr Damad, Muhammad Bāqir. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-5). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_152-1

Tuominen, M. (2015). Naturalized versus Normative Epistemology: An Aristotelian Alternative. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 66-91). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers.

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (Eds.). (2015). New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics. Leiden: Brill academic publishers. Brill's Studies in Intellectual History, 233.

Joutsi, J., & Slavov, M. (2015, 11.9.2015). Newton, Isaac. Logos-ensyklopedia. Retrieved from http://filosofia.fi/node/7124 Open access

Seinälä, H. (2015). Nietzschen historiakäsitys. In K. Väyrynen, & J. Pulkkinen (Eds.), Historianfilosofia : klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen (pp. 238-269). Tampere, Finland: Vastapaino.

Taipale, J., & Zahavi, D. (2015). Nordic perspectives on phenomenology: an introduction. Continental Philosophy Review, 48 (2), 103-106. doi:10.1007/s11007-015-9320-x

Heinämaa, S., Relander, J., & Remes, P. (2015, 6.3.2015). Nykyinen tiedepolitiikka on tuhoisaa. Image. Retrieved from http://www.image.fi/image-lehti/nykyinen-tiedepolitiikka-on-tuhoisaa Open access

Yrjönsuuri, M. (2015). Obligations and conditionals. Vivarium, 53 (2-4), 322-335. doi:10.1163/15685349-12341302 Open access

Backman, J. (2015). Olemisen oikeudenmukaisuus: laki ja järjestys esisokraattisilla ajattelijoilla. Tiede ja edistys, 40 (1), 27-42.

Holmlund, C.-J. (2015). Olemisen semiosis - todellisuus tulkintana : todellisuuden luonne filosofian ja erityisesti kirjallisuuden filosofian ongelmana. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 535. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6302-6 Open access

Jukola, S. (2015). On the conditions for objectivity : how to avoid bias in socially relevant research. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 532. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6273-9 Open access

Elmgren, H. (2015). Opettelua heikkousalueella : Giorgio Agamben ja oppimaan oppimisen kritiikki. In E. Harni (Ed.), Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen (pp. 137-151). Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Moisio, O.-P., & Heinämaa, S. (2015, 28.3.2015). Opiskelijat eivät osaa arvioida opetuksen laatua. Helsingin Sanomat, p. A5.

Hirvonen, O. (2015). Pathologies of Collective Recognition. Studies in Social and Political Thought, 25, 209-226. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/35 Open access

Kaukua, J. (2015). Philosophy in Safavid Persia. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-5). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_158-1

Pennanen, J. (2015). Political Liberalism and the Preventive Containment of Unreasonable Beliefs and Behavior. Studies in Social and Political Thought, 25, 191-208. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/34 Open access

Moisio, O.-P., Silvasti, T., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). Polkuja yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Backman, J. (2015). Postmetafyysisen ajattelun musta kirja. Niin & näin, 22 (2), 107-117. Open access

Pursiainen, M. (2015). Proosaa tieteen ja taiteen kynnyksellä. Sosiologia, 52 (3), 298-300.

Hirvonen, O. (2015). Recognition : Between Politics and Anthropology. Res Publica : a journal of moral, legal and social philosophy, 21 (1), 105-109. doi:10.1007/s11158-014-9261-y

Elmgren, H. (2015). Recognition and the Ideology of Merit. Studies in Social and Political Thought, 25, 152-173. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/32 Open access

Kaukua, J. (2015). Self-Awareness in Islamic Philosophy : Avicenna and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Backman, J. (2015). Situationaalinen säätöpiiri: Rauhalan filosofinen kädenjälki. In Kokemuksen tutkimus V : Lauri Rauhala 100 vuotta (pp. 73-102). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-969-8 Open access

Puupponen, A., Kortetmäki, T., Paloviita, A., & Järvelä, M. (2015). Social Acceptance of Climate Change Adaptation in Farms and Food Enterprises : a Case Study in Finland. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22 (2), 105-123. Retrieved from http://www.ijsaf.org/contents/22-2/puupponen/index.html Open access

Arentshorst, H. (2015). Social Freedom in Contemporary Capitalism : a Reconstruction of Axel Honneth's Normative Approach to the Economy. Studies in Social and Political Thought, 25, 132-151. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/31 Open access

Heinämaa, S. (2015, 7.11.2015). Suomen kriisi kadottaa yhteiset merkitykset. Helsingin Sanomat, p. A5.

Taipale, J. (2015). The Anachronous Other: Empathy and Transference in Early Phenomenology and Psychoanalysis. Studia Phaenomenologica, 15, 331-348. doi:10.5840/studphaen20151517

Saarinen, J. (2015). The Concept of the Oceanic Feeling in Artistic Creativity and in the Analysis of Visual Artworks. Journal of Aesthetic Education, 49 (3), 15-31. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.5406/jaesteduc.49.3.0015 Open access

Toivanen, J. (2015). The Fate of the Flying Man : Medieval Reception of Avicenna’s Thought Experiment. In R. Pasnau (Ed.), Oxford Studies in Medieval Philosophy (pp. 64-98). Oxford: Oxford University Press.

Heinämaa, S. (2015). The Many Senses of Death : Phenomenological Insights into Human Mortality. In O. Hakola, S. Heinämaa, & S. Pihlström (Eds.), Death and Mortality : from Individual to Communal Perspectives (pp. 100-117). Collegium : studies across disciplines in the humanities and social sciences, 19. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158344/The%20Many%20S... Open access

Niemi, I. P. (2015). The Professional Form of Recognition in Social Work. Studies in Social and Political Thought, 25, 174-190. Retrieved from http://journals.sussex.ac.uk/index.php/sspt/article/view/33 Open access

Rabbås, Ø., Emilsson, E. K., Fossheim, H., & Tuominen, M. (Eds.). (2015). The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness. Oxford University Press.

Vaaja, T. (2015). The problem of other minds : themes from Wittgenstein. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 531. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6264-7 Open access

Niemi, I. P., & Pajunen, J. (2015). Tiede. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 21-61). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Backman, J. (2015). Towards a Genealogy of the Metaphysics of Sight: Seeing, Hearing, and Thinking in Heraclitus and Parmenides. In A. Cimino, & P. Kontos (Eds.), Phenomenology and the Metaphysics of Sight (pp. 11-34). Studies in Contemporary Phenomenology, 13. Brill. doi:10.1163/9789004301917_003 Open access

Pennanen, J. (2015). Tulkintoja olennaisesti kiistellyistä käsitteistä. Tiede ja edistys, 40 (2), 141-163. Open access

Saarinen, J. (2015). Valtamerellisestä tunteesta ja käsitteellisestä tutkimuksesta. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 2015 (11), 95-98.

Vuori, J. (2015). Velka on totaalinen sosiaalinen fakta. Niin & näin, 22 (2), 132-133.

Tuominen, M. (2015). Why Do We Need Other People to Be Happy? : Happiness and Concern for Others in Aspasius and Porphyry. In Ø. Rabbås, E. K. Emilsson, H. Fossheim, & M. Tuominen (Eds.), The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (pp. 241-264). Oxford University Press.

Moisio, O.-P. (2015). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 8-17). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Heinämaa, S. (2015, 6.3.2015). Yliopistojen kurjistuminen tuhoaa tulevaisuutemme. Suomen kuvalehti, p. 67.

Nivalainen, M. (2015). Yritys saada tolkkua elämästä ja kulttuuripolitiikasta. Agricolan kirja-arvostelut, 2015 (23.7.2015). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3834 Open access

Nivalainen, M. (2015). “Palaa kasvot tummuen, syliin oman äidin alla pommien”. Maailmankirjat. Käännöskirjallisuuden verkkolehti, 14.1.2015. Retrieved from http://www.maailmankirjat.ma-pe.net/?p=1943 Open access

Tuominen, M. (2014). 'Tell him to follow me as quickly as possible': Plato's Phaedo (60c-63c) on taking one's own life. In M.-L. Honkasalo, & M. Tuominen (Eds.), Culture, Suicide, and the Human Condition (pp. 77-104). New York: Berghahn Books.

Kaukua, J. (2014). A Closed Book: Opacity of the Human Self in Mullā Ṣadrā. Vivarium, 52 (3-4), 241-260. doi:10.1163/15685349-12341273 Open access

Pitkänen, O. (2014). A Response to Magus Gilmore. In R. Arp (Ed.), The Devil and Philosophy : The Nature of His Game. Popular Culture and Philosophy, 83. Chicago: Open Court.

Särkelä, A. (2014). A restless spirit : immanent critique as inquiry into inquiry in Hegel and Dewey. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 72-95.). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Silva, J. F., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2014). Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy. Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. doi:10.1007/978-3-319-04361-6

Laitinen, A. (2014). Against representations with two directions of fit. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 13 (1), 179-199. doi:10.1007/s11097-013-9328-9 Open access

Slavov, M. (2014). Ajan ja avaruuden käsitteet ovat sekä filosofiaa että fysiikkaa. Tieteessä tapahtuu, 32 (4), 49-55. Retrieved from http://www.tieteessatapahtuu.fi/files/TT04_2014_web.pdf Open access

Lähteenmäki, V. (2014). Ajattelu ja ajatteleva olio. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 253-263). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Saarinen, J., & Mäkinen, T. (2014). Ajatuksia "Sándor Ferenczi ja psykoanalyysin vastavuoroisuus" seminaarista. Psykoterapia, 33 (3), 231-233.

Yrjönsuuri, M., Knuuttila, S., Tuominen, M., & Heinämaa, S. (2014). Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä. Tiede ja edistys, 39 (2), 177-183.

Tuominen, M. (2014). Ancient Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 39-59). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Tuominen, M. (2014). Ancient Theories of Reasoning. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 313-322). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Lähteenmäki, V. (2014). Anthony Collins on the status of consciousness. Vivarium, 52 (3-4), 315-332. doi:10.1163/15685349-12341279

Kaukua, J. (2014). Avicenna on the Soul's Activity in Perception. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 99-116). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_6

Laitinen, A. (2014). Collective intentionality and recognition from others. In A. K. Ziv, & H. B. Schmid (Eds.), Institutions, emotions, and group agents. Contributions to social ontology (pp. 213-227). Studies in the Philosophy of Sociality, 2. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6934-2_13

Tuominen, M. (2014). Common Sense and Phantasia in Antiquity. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 107-129). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Honkasalo, M.-L., & Tuominen, M. (Eds.). (2014). Culture, Suicide, and the Human Condition. New York: Berghahn Books.

Pihlström, S. (2014). Does Death Make Us Equal?. Philosophy Today, 58 (2), 163-177. doi:10.5840/philtoday201421913

Lähteenmäki, V. (2014). Early Modern Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 447-459). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0_28

Heinämaa, S. (2014, 98). Elämän tarkoituksesta. Suomen kuvalehti, pp. 35-41.

Vaaja, T. (2014). Expressivism, Self-Knowledge, and Describing One’s Experiences. The Journal of Mind and Behavior, 35 (3), 151-166. Open access

Heinämaa, S. (2014). Fenomenologia cielesności a róznica plciowa (Phenomenology of Embodiment and Sexual Difference). In W. Plotka (Ed.), Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy. Warsaw: IFiS PAN.

Kaukua, J. (2014). Fichten alkuperäisestä oivalluksesta. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 42-55). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Pihlström, S. (2014). Filosofian paikattomuudesta : mitä filosofia ei ole ja mitä se (ehkä) voisi olla. Niin & näin, 21 (1), 38-40.

Hirvonen, O. (2014). From Cooperation to Liberal Institutions. Quaderni della ginestra, 3 (13). Retrieved from http://www.laginestra.unipr.it/wp-content/uploads/2010/10/Hirvo-scar.p... Open access

Backman, J. (2014). From the Ultimate God to the Virtual God: Post-Ontotheological Perspectives on the Divine in Heidegger, Badiou, and Meillassoux. META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 6 (Special), 113-142. Retrieved from http://www.metajournal.org/current_issue.php?id=67 Open access

Backman, J. (2014). Fronēsis hermeneuttisena hyveenä : Aristoteles, Heidegger, Gadamer. In N. Hämäläinen, J. Lemetti, & I. Niiniluoto (Eds.), Hyve (pp. 155-167). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 45. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Open access

Hirvonen, O. (2014). Funktionalistinen mieli ja persoonan rajat. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 233-252). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Kotkavirta, J. (2014). Homoseksuaalisuuden haasteesta psykoanalyysille. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 10, 19-30.

Hietalahti, J. (2014). Huumorintaju hyveenä. In N. Hämäläinen, J. Lemetti, & I. Niiniluoto (Eds.), Hyve (pp. 91-103). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 45. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Toivanen, J. (2014). Ihmisenkaltainen eläin : näkökulmia rationaalisuuteen, ihmisyyteen ja eläimyyteen. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 264-286). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Nivalainen, M. (2014). Kasvatuksen taide ja taidekasvatus. Agricolan kirja-arvostelut, 2014 (10.10.2014). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3561 Open access

Tuominen, M. (2014). Kirja-arvostelu : Holger Thesleff, Platonin arvoitus. Teologinen aikakauskirja, 119 (5-6), 504-506.

Saarinen, J. (2014). Leikin merkitys jalkapallossa. In J. Saarinen, & M. Melan (Eds.), Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa (pp. 22-39). Jyväskylä, Finland: Docendo.

Pennanen, J. (2014). Limittyvät kontekstit, käytännöllinen järkeily ja harkintatasapaino. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 483-512). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lähteenmäki, V. (2014). Locke and Active Perception. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 223-239). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_12

Toivanen, J., & Yrjönsuuri, M. (2014). Medieval Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 429-445). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Vaaja, T. (2014). Meeting other minds. In R. V. d. Cunha, C. Morando, & S. Migens (Eds.), From Minds to Persons : Proceedings from the First MLAG Graduate Conference (pp. 181-198). MLAG Discussion Papers, 6. Porto: Universidade do Porto. Retrieved from http://mlag.up.pt/wp-content/uploads/2014/11/2012-MLAG-From-Minds-to-P... Open access

Kauppi, A., & Takalo, A. (2014). Mentalisaation psykoanalyyttiset juuret. In A. Viinikka (Ed.), Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa (pp. 8-25). Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Laitinen, A. (2014). Michael Walzer on recognition as a dominated good. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 586-621). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lyyra, P. (2014). Mikä tekee jalkapallosta erityistä?. Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa, pp. 72-94.

Yrjönsuuri, M. (2014). Minä ja minun ruumiini : kolme 1200-luvun teoriaa kehollisuudesta. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 207-219). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lyyra, P. (2014). Mitä halu esittää?. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 316-335). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Pitkänen, O. (2014). Mitä tarkoittaa pahan selittäminen? Huomioita Jussi Kotkavirran kirjoituksesta Hyvän ja pahan lähteillä. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 688-708.). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Saarinen, J. (2014). Monimuotoinen valtameri – katsaus valtamerellisen tunteen eri ulottuvuuksiin. Psykoterapia, 33 (3), 204-216.

Huttunen, R., & Kakkori, L. (2014). Moraalin kehitys ja täysi-ikäisyys : Gilligan–Kohlberg -kiista. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 709-729). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Pihlström, S. (2014). Muisti ja kuolema. In J. Hakkarainen, M. Hartimo, & J. Virta (Eds.), Muisti (pp. 221-228). Acta Philosophica Tamperensia, 6. Tampere University Press.

Hietalahti, J. (2014). Naurun päässä häämöttää kauhu. Paatos : filosofinen kulttuurilehti, 2014 (2). Retrieved from http://jarjestot.uta.fi/aatos/paatos/2014-02/naurukauhu.html Open access

Niemi, I. P. (2014). Näyttöön perustuvan käytännön sosiaalialalle soveltamisen tieteenfilosofiset haasteet. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 301-319). Tampere, Finland: Vastapaino.

Nivalainen, M. (2014). Olipa kerran representaatio. Agricolan kirja-arvostelut, 2014 (20.10.2014). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3563 Open access

Tuominen, M. (2014). On Activity and Passivity in Perception : Aristotle, Philoponus, and Pseudo-Simplicius. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 55-78). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_4

Kaukua, J., & Lähteenmäki, V. (2014). On the Historiography of Subjectivity. Vivarium, 52 (3-4), 187-195. doi:10.1163/15685349-12341274 Open access

Pitkänen, O. (2014). Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta. Lahti: Viides Askel.

Tuominen, M. (2014). Pelin runoudesta : eeppis-herooinen maalikamppailu ja lyyrinen yhteistoiminta. In J. Saarinen, & M. Melan (Eds.), Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa (pp. 112-127). Jyväskylä, Finland: Docendo.

Ikäheimo, H. (2014). Persoonien tunnustaminen, inhimillinen elämänmuoto ja Marxin James Mill-muistiinpanot. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 113-135). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Nivalainen, M. (2014). Peter Handke: Suuri putous. Maailmankirjat. Käännöskirjallisuuden verkkolehti, 7.2.2014. Retrieved from http://www.maailmankirjat.ma-pe.net/?p=1708 Open access

Heinämaa, S., Hartimo, M., & Miettinen, T. (Eds.). (2014). Phenomenology and the Transcendental. London: Routledge. Routledge Research in Phenomenology, 1.

Pihlström, S. (2014). Pragmatic Realism. In K. R. Westphal (Ed.), Realism, Science, and Pragmatism (pp. 251-282). Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 58. New York: Routledge.

Kaukua, J. (2014). Psychology. In I. Kalin (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam (pp. 144-148). Oxford: Oxford University Press.

Pitkänen, O. (2014). Satan : A Good Guy?. In R. Arp (Ed.), The Devil and Philosophy : The Nature of His Game. Popular Culture and Philosophy, 83. Chicago: Open Court.

Yrjönsuuri, M. (2014). Seeing Distance. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 187-206). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_10

Slavov, M. (2014). Sensualismi mielenfilosofiassa : Hume ja Condillac Descartesin vastapelureina. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 220-232). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Niemi, I. P. (2014). Social work and recognition. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 534-559). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Tuominen, M. (2014). Stoalainen filosofinen terapia : elämä sarjana valintoja. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 756-769). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Kaukua, J. (2014). Substance and Accident. In I. Kalin (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam (pp. 283-286). Oxford: Oxford University Press.

Kaukua, J. (2014). Suhrawardi's Knowledge as Presence in Context. Studia Orientalia, 114, 309-324. Retrieved from http://www.suomenitamainenseura.org/studiaorientalia/

Pitkänen, O. (2014). Susan Neimanin ylihistoriallinen tulkinta pahan ongelmasta. In N. Hämäläinen, J. Lemetti, & I. Niiniluoto (Eds.), Hyve (pp. 277-288). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 45. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Open access

Saarinen, J. (2014). Taidemaalareiden ykseyden kokemuksista. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 651-664). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Heinämaa, S. (2014). The Animal and the Infant: From Embodiment and Empathy to Generativity. In S. Heinämaa, M. Hartimo, & T. Miettinen (Eds.), Phenomenology and the Transcendental (pp. 129-146). Routledge Research in Phenomenology, 1. London: Routledge.

Saarinen, J. (2014). The Oceanic Feeling: A Case Study in Existential Feeling. Journal of Consciousness Studies, 21 (5-6), 196-217. Open access

Kaukua, J. (2014). The Problem of Intentionality in Avicenna. Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 2014 (25), 215-242. Retrieved from http://www.sismel.it/tidetails.asp

Saarinen, J. (2014). The oceanic feeling in painterly creativity. Contemporary Aesthetics, 12. Retrieved from http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID... Open access

Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O.-P., & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part one). The National Teaching & Learning Forum, 23 (3), 8-10. doi:10.1002/ntlf.20014

Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O.-P., & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part two). The National Teaching & Learning Forum, 23 (4), 5-7. doi:10.1002/ntlf.20015

Backman, J. (2014). Transcendental Idealism and Strong Correlationism: Meillassoux and the End of Heideggerian Finitude. In S. Heinämaa, M. Hartimo, & T. Miettinen (Eds.), Phenomenology and the Transcendental (pp. 276-294). Routledge Research in Phenomenology, 1. London: Routledge. doi:10.4324/9780203797037 Open access

Hirvonen, O. (2014). Tunnustusta Hegelin ja Kantin välissä. Tiede ja edistys, 39 (4), 361-365.

Moisio, O.-P. (2014). Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teoria täysin toisen kaipuuna. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 805-816). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Yrjönsuuri, M. (2014). Will in Early Modern Philosophy. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 581-590). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Nivalainen, M. (2014). Yö ja katkos. Nuori voima, pp. 52-53.

Backman, J. (2014). Äärellisyyden loppu : Kant, Heidegger, Meillassoux. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 23-41). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Heinämaa, S. (2014). “An Equivocal Couple Overwhelmed by Life”: A Phenomenological Analysis of Pregnancy. philoSOPHIA, 4 (1), 31-49. Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/philosophia/v004/4.1.heinamaa.pdf

Kauppinen, A. (2013). A Humean theory of moral intuition. Canadian Journal of Philosophy, 43 (3), 360-381. doi:10.1080/00455091.2013.857136

Ciprotti, N., & Piazza, T. (2013). Alethic determinism. Or: How to make free will inconsistent with timeless truth. Logique et analyse, 56 (221), 85-99.

Tedre, M., & Pajunen, J. (2013). An easy approach to epistemology and ontology in computing theses. In Proceedings of the 13th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 97-104). New York: ACM. doi:10.1145/2526968.2526979

Kortetmäki, T. (2013). Anthropocentrism versus Ecocentrism Revisited: Theoretical Confusions and Practical Conclusions. SATS: Northern European Journal of Philosophy, 14 (1), 21-37. doi:10.1515/sats-2013-0002 Open access

Pihlström, S. (2013). Conversations on Peirce: Reals and Ideals by Douglas R. Anderson and Carl R. Hausman. Pluralist, 8 (2), 130-134. doi:10.1353/plu.2013.0017

Moisio, O.-P. (2013). Critical Theory. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 558-560). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_1642

Moisio, O.-P. (2013). Das Heilige, Concept of. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 585-587). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_705

Tuominen, M. (2013). Edistys!. Tiede ja edistys, 2013 (1), 3-8. Open access

Kakkori, L. (2013). Education and the concept of time. Educational philosophy and theory, 45 (5), 571-583. doi:10.1111/j.1469-5812.2011.00838.x

Ojakangas, M. (2013). Erēmos Aporos as the Paradigmatic Figure of Western (Thanato) Political Subject. Alternatives, 38 (3), 194-207. doi:10.1177/0304375413497843

Kauppinen, A. (2013). Ethics and Empirical Psychology – Critical Remarks to Empirically Informed Ethics. In M. Christen, C. van Schaik, J. Fischer, M. Huppenbauer, & C. Tanner (Eds.), Empirically Informed Ethics: Morality between Facts and Norms Empirically Informed Ethics: Morality between Facts and Norms (pp. 279-305). Library of Ethics and Applied Philosophy, 32. New York: Springer. doi:10.1007/978-3-319-01369-5_16

Jukola, S., & Koskinen, I. (2013). Helen Longino tieteiden rajalinjoilla. niin ja näin, 2013 (3), 6-10.

Hietalahti, J. (2013). Helvetin hauskaa - näkökulma komiikan ja naurun väkivaltaisuuteen. In Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan. Filosofian graduantologia (pp. 112-140). Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Slavov, M. (2013, 12.03.2012). Hume, David. Logos Ensyklopedia. Retrieved from http://filosofia.fi/node/6466 Open access

Niemi, I. P. (2013). Hyvä, paha valta. In M. Laitinen, & A. Niskala (Eds.), Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (pp. 31-54). Tampere, Finland: Vastapaino.

Perälä, M. (2013). IV Sleep and Dreams. IV.1 Ancient Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook of the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 173-186). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Backman, J. (2013). Idean politiikka: Arendt ja Badiou. Tiede ja edistys, 38 (4), 271-287. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1620343

Kotkavirta, J. (2013). Johdatusta Hegelin ajatteluun. In G. W. F. Hegel: Taiteenfilosofia (pp. 9-20). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Vaaja, T. (2013, 1.7.2013). Joose Järvenkylä & Ilmari Kortelainen (toim.) - Tavallisen kielen filosofia. Keskisuomalainen.

Kotkavirta, J. (2013). Kantin moraalifilosofia. In V. Oittinen (Ed.), Immanuel Kantin filosofia (pp. 162-190). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Slavov, M. (2013). Kattavasti filosofian ja tieteen historioiden liitoksista. niin ja näin, 20 (78), 136-137.

Yrjönsuuri, M. (2013). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 127-141). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Jukola, S. (2013). Kysymyksistä, oletuksista ja luokitteluista - Kuinka tutkia empiiristä tiedettä filosofisesti. Naistutkimus, 26 (4), 100-103.

Moisio, O.-P., & Pihlström, S. (2013). Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia. Diakonian tutkimus, 10 (2), 99-117. Retrieved from http://dts.fi/files/2009/10/DT2_2013.pdf Open access

Kortetmäki, T. (2013). Kööpenhaminan ilmastokokous: Epäonnistumisen retoriikkaa. In H. Nikulainen (Ed.), Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan: Filosofian graduantologia (pp. 30-42). JYY julkaisusarja, 88. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Moisio, O.-P. (2013). Liberal Theology. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 1161-1164). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_757

Saarinen, J. (2013). Linda A. W. Brakel: Philosophy, Psychoanalysis, and the A-rational Mind. Psykoterapia, 32 (1), 60-63.

Yrjönsuuri, M., & Spade, P. V. (2013). Medieval Theories of Obligationes. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 (Fall). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/obligationes/ Open access

Laitinen, A. (2013). Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?. Tutkiva sosiaalityö, 2013, 5-10. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/tutki...

Yrjönsuuri, M. (2013). Modernin mielen synty. In J. Hämeen-Anttila, K. Katajala, A. Sihvola, & I. Hetemäki (Eds.), Kaikki syntyy kriisistä (pp. 253-266). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Slavov, M. (2013). Newton's Law of Universal Gravitation and Hume's Conception of Causality. Philosophia Naturalis, 50 (2), 277-305. doi:10.3196/003180215815620396 Open access

Backman, J. (2013). Olemisen ainutkertaisuudesta ainutkertaisuuden politiikkaan: Parmenides, Heidegger, Nancy. Tiede ja edistys, 38 (2), 108-124. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1619803

Toivanen, J. (2013). Perception and the Internal Senses. Leiden: Brill Academic Publishers. Investigating Medieval Philosophy, 5.

Toivanen, J. (2013). Perceptual Self-Awareness in Seneca, Augustine, and Olivi. Journal of the History of Philosophy, 51 (3), 355-382. doi:10.1353/hph.2013.0061 Open access

Pasnau, R., & Toivanen, J. (2013). Peter John Olivi. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 (Summer 2013 edition). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/olivi/ Open access

Toivanen, J. (2013). Peter of John Olivi. In The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine (pp. 976-978). Oxford University Press.

Kaukua, J. (2013). Review of Mohammed Rustom: The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mullâ Sadrâ. Journal of Islamic Studies, 24 (3), 363-366. Retrieved from http://jis.oxfordjournals.org/content/24/3/363.full.pdf+html

Kauppinen, A. (2013). Review of Robert Audi’s Moral Perception. Notre Dame Philosophical Reviews, 2013 (2013.06.29). Open access

Laitinen, A. (2013). Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla. Teologinen aikakauskirja, 118 (5-6), 389-400.

Kauppinen, A. (2013). Sentimentalism. In H. LaFollette (Ed.), The International Encyclopedia of Ethics. Hoboken: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781444367072.wbiee767

Laitinen, A. (2013). Solidarity. In B. Kaldis (Ed.), Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences (pp. 948-950). Los Angeles: SAGE Publications.

Kaukua, J. (2013). Suhrawardî's Knowledge as Presence in Context. Studia Orientalia, 114 (2), 309-324.

Moisio, O.-P. (2013). Suurisieluisesta dialektiikasta : ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 183-192). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Aho, O. (2013). Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Tiede ja edistys, 38 (1), 82-84.

Piazza, T. (2013). The Evidence of the Senses is no Evidence from the Senses. Husserl’s Sixth Logical Investigation on the Justification of Perceptual Beliefs. Logical Analysis and History of Philosophy. Philosophiegeschichte und logische Analyse, 16: The Philosophy of Edmund Husserl (1), 1-29.

Itkonen, M. (2013). The Finland of Poetry. Four snapshots. Phenomenological Inquiry. A Review of Philosophical Ideas and Trends, 37 (October), 35-42.

Heikinheimo, A., & Vaaja, T. (2013). The Redundancy of the Zombie Argument in The Conscious Mind. Journal of Consciousness Studies, 20 (5-6), 6-26. Retrieved from http://ingentaconnect.com/content/imp/jcs/2013/00000020/F0020005/art00...

Ojakangas, M. (2013). Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau on liberty and slavery of conscience in the context of Christian political theology. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 106-124). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Jukola, S. (2013). Tieteen objektiivisuudesta Helen Longinon teoriassa ja kaupallistuneessa tutkimuskulttuurissa. In H. Nikulainen (Ed.), Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan: filosofian graduantologia (pp. 43-58). Kampus Kustannus.

Kotkavirta, J. (2013). Tunteiden talous. In I. Niiniluoto, R. Vilkko, & J. Kuorikoski (Eds.), Talous ja filosofia (pp. 71-88). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Backman, J. (2013). Unity in Crisis: Protometaphysical and Postmetaphysical Decisions. In A. Magun (Ed.), Politics of the One: Concepts of the One and the Many in Contemporary Thought (pp. 87-112). New York: Bloomsbury Academic. doi:10.5040/9781501301643.ch-007 Open access

Keinänen, M., & Takalo, A. (2013). Uutta tutkimustietoa psykodynaamisen psykoterapian tuloksellisuudesta. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 2013 (9), 4-10. Open access

Perälä, M. (2013). VII Judgement and Reasoning. VII.1 Ancient Theories of Judgement. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook of the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 301-312). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Perälä, M. (2013). VII Judgement and Reasoning. VII.3 Medieval Theories of Judgement and Reasoning. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook of the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 323-334). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Perälä, M. (2013). VIII Psychology of Language. VIII.1 Ancient and Early Medieval Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook of the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 359-378). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Kotkavirta, J. (2013). Vesa Talvitie: Foundations of psychoanalytic theories. Project for a scientific enough psychoanalysis. Psykologia, 2013 (03), 242-244.

Laitinen, A. (2013). Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?. Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 70 (1), 69-93.

Laitinen, A. (2013). Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla?. In T. Eskelinen, & S. Heikkilä (Eds.), Talous ja arvo (pp. 34-66). SoPhi, 119. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4936-5 Open access

Moretti, L., & Piazza, T. (2013). When warrant transmits and when it doesn’t: towards a general framework. Synthese, 190 (13), 2481-2503. doi:10.1007/s11229-011-0018-2

Vaaja, T. (2013). Wittgenstein ja solipsismi: kriittiset huomiot myöhäisfilosofiassa. In H. Nikulainen (Ed.), Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan: filosofian graduantologia (pp. 13-29). Kampus Kustannus.

Vaaja, T. (2013). Wittgenstein’s “Inner and Outer”: Overcoming Epistemic Asymmetry. Nordic Wittgenstein Review, 2 (1), 107-129. Retrieved from http://www.degruyter.com/view/j/nwr.2013.2.issue-1/issue-files/nwr.201... Open access

Moisio, O.-P., Korhonen, P., & Wilska, T.-A. (Eds.). (2013). Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 121. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Moisio, O.-P. (2012). "Hän haluaa masturboida kuolemaa". Katkelmia ajattelusta, estetiikasta ja yhteiskunnasta. In V. Kyllönen, & M. Pekkola (Eds.), Väen tunto. Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta (pp. 108-116). Hamina: Idiootti.

Tuominen, M. (2012). 'Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista' – Platonin Faidon (60c-63c) itsensä surmaamisesta. Tiede & edistys, 2012 (4), 303-319.

Kotkavirta, J. (2012). Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa. Tiede & edistys, 37 (3), 237-242.

Tuominen, M. (2012). Aristoteles ymmärryksen onnellisuutta lisäävästä vaikutuksesta. In V. Viljanen, H. Siipi, & M. Sintonen (Eds.), Ymmärrys (pp. 25-36). Reports from the department of philosophy, 25. Turku: University of Turku. Open access

Tuominen, M., & Kakkuri-Knuuttila, M.-L. (2012). Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations. In Oxford Studies in Ancient Philosophy (pp. 55-81). Oxford Studies in Ancient Philosophy, 43. Oxford: Oxford University Press.

Tuominen, M. (2012). Book Review: Mariska Leunissen.: Explanation and teleology in Aristotle's Science of Nature. Journal of the History of Philosophy, 50 (4), 611-612.

Nivalainen, M. (2012). Esteettisen teorian esteettinen teoria: Theodor Adornon dialektinen estetiikka. Niin & näin, 19 (1), 102-108. Retrieved from http://www.netn.fi/artikkeli/esteettisen-teorian-esteettinen-teoria-th... Open access

Kotkavirta, J. (2012). Ex Libris: Tietoisuuden ruumiillisuus. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 2012 (8), 69-72.

Ikäheimo, H. (2012). Globalising Love: On the Nature and Scope of Love as a Form of Recognition. Res Publica, 18 (1), 11-24. doi:10.1007/s11158-012-9182-6

Yrjönsuuri, M. (2012). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 106-120.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Lähteenmäki, V. (2012). Locke on Consciousness and What It is about. Studia Leibnitiana, 44 (1), 30-57.

Pajunen, J. (2012). Logiikan välineitä kriittiselle ajattelulle. In J. Ritola (Ed.), Tutkimuksia argumentaatiosta (pp. 149-161). Reports from the Department of Philosophy University of Turku, 24. Turku: Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos Turun yliopisto.

Reuter, M. (2012). Mary Wollstonecrafts kritik av Jean-Jacques Rousseau. Tidskrift för politisk filosofi, 2012 (2), 51-61.

Slavov, M. (2012). Metafysiikkakritiikki ja Humen haarukka: Humen empiristisen tietoteorian avainkysymykset. Ajatus, 2011 (68), 87-114.

Laitinen, A. (2012). Murhenäytelmä laidunmaalla, merellä ja ilmassa. Tiede ja Edistys, 2012 (4), 355-357.

Ikäheimo, H., & Deranty, J.-P. (Eds.). (2012). Nature in Spirit, Special Issue of Critical Horizons. Sheffield: Equinox Publishing Ltd. Critical Horizons, Vol 13, No 2.

Tuominen, M. (2012). Oikeudenmukaisuus Platonin Valtiossa. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 252-266.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Niemi, I. P. (2012). Oikeuksien kunnioitus, arvostus ja välittäminen sosiaalisen hyvinvoinnin osatekijöinä. In M. Heikkilä, & R. Haaki (Eds.), KOSKE - Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta 10 vuotta (pp. 10-11). Jyväskylä, Finland: KOSKE.

Kortetmäki, T., & Slavov, M. (2012). Olemuserosta aste-eroon. Filosofianhistoriallinen katsaus eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta. Alue ja ympäristö, 41 (2), 3-10. Open access

Niemi, I. P. (2012). Onnellisuudesta. Jenergia. Retrieved from http://www.jenergia-lehti.fi/

Laitinen, A. (2012). Ovatko vastaukset normatiivisiin kysymyksiin maailmassa?. In J. Kotkavirta, O.-P. Moisio, S. Pihlström, & H. Seinälä (Eds.), Maailma (pp. 281-291). SoPhi, 116. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4280-9 Open access

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2012, 24.1-29.1.2012). Paikkansa voi löytää eksymällä vieraaseen. Kun tie vie Mekkaan. Docpoint Paper, p. 15.

Hietalahti, J. (2012, VII). Parempi elämä pokerilla?. Pokeri-lehti, pp. 40-42.

Toivanen, J. (2012). Peter Olivi on Practical Reasoning. In Universality of Reason, Plurality of Philosophies in the Middle Ages (pp. 1033-1045). Palermo: Officina di Studi Medievali.

Seinälä, H. (2012). Schopenhauer - Nietzsche: tahdon maailmat. In J. Kotkavirta, O.-P. Moisio, S. Pihlström, & H. Seinälä (Eds.), Maailma (pp. 172-181). SoPhi, 116. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, SoPhi. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4280-9 Open access

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2012). Stephen Brookfield - kasvatus ja kriittisen teorian voima. In T. Aittola (Ed.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (pp. 364-390). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2012). Taide, uskonto ja taideuskonto. In Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan (pp. 224-238). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Saarinen, J. (2012). Teoreettisia lähtökohtia psykoanalyyttiseen taiteentutkimukseen. In A. Waenerberg, & S. Kähkönen (Eds.), Taidetta tutkimaan – menetelmiä ja näkökulmia (pp. 259-279). JYY julkaisusarja, 86. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Tuominen, M. (2012). The Philosophy of the Ancient Commentators on Aristotle. Philosophy Compass, 7 (12), 852-895. doi:10.11117/j.1747-9991.2012.00529.x

Kakkori, L., & Huttunen, R. (2012). The Sartre‐Heidegger Controversy on Humanism and the Concept of Man in Education. Educational Philosophy and Theory, 44 (4), 351-365. doi:10.1111/j.1469-5812.2010.00680.x

Ikäheimo, H. (2012). The Times of Desire, Hope and Fear: On the Temporality of Concrete Subjectivity in Hegel’s Encyclopaedia. Critical Horizons, 13 (2), 197-219. doi:10.1558/crit.v13i2.197

Saarinen, J. (2012). The oceanic state: A conceptual elucidation in terms of modal contact. The International Journal of Psychoanalysis, 93 (4), 939-961. doi:10.1111/j.1745-8315.2012.00620.x

Saarinen, J. (2012). Tiedostamattoman rakastaminen – taiteellisen luovuuden ydin?. AGON, 11 (33), 17-20.

Vaaja, T. (2012). Toiset mielet ja solipsismi: Wittgenstein ja P.F. Strawson. In V. Viljanen, H. Siipi, & M. Sintonen (Eds.), Ymmärrys (pp. 372-378). Reports from the Department of Philosophy, University of Turku, 25. Turku: University of Turku.

Ikäheimo, H. (2012). Tunnustus eettis-ontologisena käsitteenä. In S. Lindberg (Ed.), Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2012). Työn antropologia ja Karl Marx. Niin & Näin, 19 (1/2012), 77-83.

Parviainen, J. (2012). Vallan ja resistanssin koreografioita kaupunkitilassa. Tieteessä tapahtuu , 30 (1), 13-16. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/4935 Open access

Kotkavirta, J. (2012). Yli ymmärryksen: psykoanalyysi ja toisen ymmärtämisen rajat. In Ymmärrys (pp. 362-371). Turku: Turun yliopisto. Open access

Hietalahti, J. (2012). Äärimmäistä hauskaa. Hybris, V (2). Retrieved from http://www.hybrislehti.net/hybris-22012/%C3%A4%C3%A4rimm%C3%A4ist%C3%A... Open access

Laitinen, A. (2012). “Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen”. In S. Lindberg (Ed.), Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan (pp. 57-77). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2012). “Misrecognition, Misrecognition, and Fallibility”. Res Publica, 18 (1), 25-38. Retrieved from http://www.springerlink.com/content/c64275j017r83645/

Laitinen, A. (2012). “Oikeus toimia väärin”. Ajatus, 2012 (1), 11-41. Open access

Laitinen, A. (2012). “Onko toisten ihmisten ymmärtäminen normatiivista ymmärtämistä?”. In V. Viljanen, H. Siipi, & M. Sintonen (Eds.), Ymmärrys (pp. 330-339). Turku: Turun yliopisto.

Laitinen, A. (2012). ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel”. In P. Koikkalainen, & P.-E. Korvela (Eds.), Klassiset poliittiset ajattelijat (pp. 386-421). Tampere, Finland: Vastapaino.

Saarinen, J. (2011). (Kirja-arvio) George Hagman: The artist’s mind. A psychoanalytic perspective on creativity, modern art and modern artists. Psykoterapia, 30 (4), 443-447.

Pajunen, J. (2011). Acceptance, Epistemic Concepts, and Argumentation Theory. In F. H. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, & G. Mitchell (Eds.), Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation, June 29 to July 2, 2010, Amsterdam (pp. 1428-1437). Amsterdam: Rozenberg Publishers & Sic Sat Publishers.

Yrjönsuuri, M. (2011). Anicii Manlii Severini Boethii De Syllogismo Categorico. Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, and Indexes, and: Anicii Manlii Severini Boethii Introductio ad Syllogismos Categoricos. Critical Edition with Introduction and Indexes (review). Journal of the History of Philosophy, 49 (2), 244-245. doi:10.1353/hph.2011.0020

Tuominen, M. (2011). Aristoteles. In Logos-ensyklopedia. tampere: eurooppalaisen filosofian seura. Retrieved from http://filosofia.fi/node/5562 Open access

Kaukua, J. (2011). Avicenna. The Physics of the Healing, Books I-IV, Jon McGinnis, translator, Brigham Young University Press (review). Journal of the History of Philosophy, 49 (2), 245-246. doi:10.1353/hph.2011.0027

Yrjönsuuri, M. (2011). Consciousness. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 227-229). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_129

Ikäheimo, H. (2011). Holism and Normative Essentialism in Hegel's Social Ontology. In H. Ikäheimo, & A. Laitinen (Eds.), Recognition and Social Ontology (pp. 145-210). Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11. Leiden: Brill.

Moisio, O.-P. (2011). Huoli, empatia ja kunnioitus vuorovaikutuksessa. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 211-223). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kaukua, J. (2011). I in the Light of God: Selfhood and Self-awareness in Suhrawardi's Hikma al-ishraq. In P. Adamson (Ed.), In the Age of Averroes (pp. 141-157). Lontoo: Warburg Institute.

Moisio, O.-P. (2011). Ihminen, työ ja vieraantuminen. Karl Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844. Tiede ja edistys, 36 (1/2011), 19-32.

Yrjönsuuri, M. (2011). Insolubles. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 550-551). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_242

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2011). Johdanto. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 4-28). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Moisio, O.-P. (2011). Karl Marx, alkuperäinen kasautuminen ja maailmantalous. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 38-56). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Niemi, I. P. (2011). Kosketus olisi säilytettävä (Filosofin ikkuna). Sosiaalitieto, 2011 (9), 20-21. Retrieved from http://www.sosiaalitieto.fi/

Moisio, O.-P. (2011). Marx Horkheimer ja Karl Marx. In M. Pekkola (Ed.), Kriittinen teoria ja Marx (pp. 35-51). SoPhi, 115. [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2011). Marxilaisesta emansipaatioteoriasta, työväenluokasta ja kriittisestä teoriasta. In M. Pekkola (Ed.), Kriittinen teoria ja Marx (pp. 7-34). SoPhi, 115. [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto.

Yrjönsuuri, M. (2011). Matthew of Aquasparta. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 729-730). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_320

Niemi, I. P. (2011). Minä itse ja sen määrääminen. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 169-197). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Moniongelmainen solidaarisuus. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 7-29). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ikäheimo, H. (2011). Natural impurities in spirit? Hegel between Kant and Hobbes. Parrhesia, 2011 (11), 84-88. Retrieved from http://www.parrhesiajournal.org/about.html Open access

Yrjönsuuri, M. (2011). Obligations Logic. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 901-903). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_362

Vaaja, T. (2011). On Certainty, Skepticism and Berkeley's Idealism. SATS: Northern European Journal of Philosophy, 12 (2), 253-265.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Onko auttaminen solidaarista?. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 135-150). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2011). Peter John Olivi. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 947-950). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_381

Järvilehto, L. (2011). Pragmatic a priori knowledge: a pragmatic approach to the nature and object of what can be known independently of experience. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 429. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4565-7 Open access

Kotkavirta, J. (2011). Psykoanalyysin suhteista tieteisiin ja arkipsykologiaan. Psykoterapia, 30 (3), 225-229.

Keinänen, M., & Takalo, A. (2011). Psykoanalyyttisella psykoterapialla on perustanaan kiistaton tieteellinen näyttö. Tieteessä tapahtuu, 29 (2), 44-47.

Takalo, A. (2011, 6). Psykohistorian paljastuksia. Hermeetikko, p. 21.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (Eds.). (2011). Recognition and Social Ontology. Leiden: Brill. Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (2011). Recognition and Social Ontology - An Introduction. In H. Ikäheimo, & A. Laitinen (Eds.), Recognition and Social Ontology (pp. 1-22). Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11. Leiden: Brill.

Laitinen, A. (2011). Recognition, Acknowledgement, and Acceptance. In H. Ikäheimo, & A. Laitinen (Eds.), Recognition and Social Ontology (pp. 309-348). Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11. Leiden: Brill.

Kaukua, J. (2011). Review of Ibrahim Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy, Oxford University Press. Philosophy in Review, 31 (5). Retrieved from http://journals.uvic.ca/index.php/pir/issue/view/484 Open access

Laitinen, A. (2011). Ricoeur's surprising take on recognition. Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal, 2 (1), 35-50. doi:10.5195/errs.2011.57 Open access

Heikinheimo, A. (2011). Rule-following, Intentionality and Non-reductive Physicalism. Sats - Northern European Journal of Philosophy, 12 (1), 36-59. doi:10.1515/sats.2011.004

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (Eds.). (2011). Solidaarisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 260-262). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2011). Sophisms. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 1207-1208). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_469

Niemi, I. P., Kotiranta, T., & Haaki, R. (2011). Sosiaalisen muutos, monimuotoisuus ja tutkimus. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 7-20). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotiranta, T., Niemi, I. P., & Haaki, R. (Eds.). (2011). Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotiranta, T., Haaki, R., & Niemi, I. P. (2011). Sosiaalisuus ja sosiaalinen hyvinvointi. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 241-250). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2011). Tieteen saturaatio. In M. Jakonen, & J. Tilli (Eds.), Yhteinen yliopisto. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (Eds.). (2011). Tieto ja globalisaatio. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Niemi, I. P. (2011). Toiminta, vapaus ja sosiaalipalvelumarkkinat (Filosofin ikkuna). Sosiaalitieto, 2011 (12), 22-23. Retrieved from http://www.sosiaalitieto.fi/

Moisio, O.-P. (2011). Valehtelu politiikassa. Kansalaisyhteiskunta, 2 (2), 262-268. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-2 Open access

Laitinen, A., Pessi, A. B., & Saari, J. (2011). Yhteiskuntien solidaarisuus: kolme peruskysymystä. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 95-108). Helsinki, Finland: Gaudeamus.