Political Science 2001-2005

Kotonen, T. (2005). "Hän eli neljäkymmentäneljä vuotta ja oli joka suhteessa ruhtinas" Kritiikki teoksesta Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. Kiiltomato-nettijulkaisu . Retrieved from http://www.kiiltomato.net/?rcat=Muu+kirjallisuus&rid=1054

Kotonen, T. (2005). "Kesäklassikko: Puhetta ja teatteria historian lavasteissa" Kritiikki Konstantinos Kavafiksen runokokoelmasta Barbaarit tulevat tänään. Kiiltomato-nettijulkaisu . Retrieved from http://www.kiiltomato.net/?rcat=K%E4%E4nn%F6skirjallisuus&rid=1009

Palonen, K. (2005). Begriffspolitik der Nachkriegszeit (kirja-arvostelu). Neue politische Literatur, 49 (3), 491-493.

Palonen, K. (2005). Den begreppshistoriska Verfremdungseffekten . In B. Lindberg (Ed.), Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria. (pp. 35-50). Kungl. Vitterhets Histgorie och Antikvitets Akademien, Konferenser , 59. Stockholm: Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin.

(2005). Eduskunnasta puhekunnaksi? Parlamentarismi retorisena politiikkana. Politiikka, 47 (2, 2005), 142-148.

Palonen, K. (2005). Eduskunnasta puhekunnaksi? Parlamentarismi retorisena politiikkana. Politiikka, 47 (2, 2005), 142-148.

Parvikko, T. (2005). From Human Rights to Politics of Exile. In Jyrki Kakonen & Sanjay Chaturvedi (eds.): Globalization. Spaces, Identities and (In)securities. In Globalization. Spaces, Identities and (In)securities (pp. 214-231). New Delhi: South Asian Publishers.

Soininen, S. (2005). From a 'Necessary Evil' to the Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Exeter, UK, Charlottesville, USA: Imprint Academic.

Korvela, P.-E. (2005). Hallitsijan voima - johdanto teoksessa Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. In Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. Tampere, Finland: Eurooppalaisen filosofian seura.

Siisiäinen, L., & Torvinen, J. (2005). Homo musicus et politicus. Musiikin suunta, 15 (3), 3-4.

Luomala, A. (2005). Innovaatiot kunnallisessa päätöksenteossa. Paikallisen vaikuttamisen uusia haasteita. In V. Kanninen (Ed.), Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä. Helsinki, Finland: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus / Kirjapaino Picascript Oy.

Nyyssönen, H. (2005). Kahtia jaettu muisti. Yliopisto.

Palonen, K. (2005). Kiinankielinen käännös teoksesta Quentin Skinner. History, Politics, Rhetoric. Shanghai: East China Normal University Press.

Soininen, S. (2005). Kirja-arvostelu: Petri Koikkalainen: The Life of Political Philosophy After Its Death. Politiikka, 47 (2), 169-170.

Korhonen, P. (2005). Maailmankarttojen fantasiat. In I. Hirsjärvi (Ed.), Totutun tuolla puolen (pp. 19-32). Helsinki, Finland: BTJ.

Korvela, P.-E. (2005). Machiavelli's Critique of Christianity. Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 9, 183-213.

Palonen, K. (2005). Max Weber als Begriffspolitiker. Etica & politica, Ethics & politics, 6 (2, 2005). Retrieved from http://www.units.it/etica/

Soininen, S. (2005). Michael Oakeshott and the Conversational Paradigm of Politics. In T. Modinos (Ed.), Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. (pp. 135-156). Münster: LIT Verglag.

(2005). Miten naisten poliittinen toiminta 1900-luvulla epäpolitisoitiin?. Helsinki, Finland. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi

Korhonen, P. (2005). Mitä maailmanpolitiikka on?. Politiikka, 47 (1), 75-79.

Siisiäinen, L. (2005). Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma. Musiikin suunta, 15 (3), 5-13.

Palonen, K. (2005). Parliamentarism: A Politics of Temporal and Rhetorical Distances . Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 15 (3, 2005), 111-125.

Palonen, K. (2005). Parliaments and the Rhetorical Language of Politics. Redesriptions , 9 ((vuosikirja)), 5-8 (pääkirjoitus).

Palonen, K. (2005). Political Theorizing as a Dimension of Political Life . European Journal of Political Theory, 4 (4), 351-366.

(2005). Political Times and the Temporalisation of Concepts. In L.-F. Landgren, & P. Hautamäki (Eds.), People, Citizen, Nation. Festschrift Henrik Stenius (pp. 51-66). Helsinki, Finland: Renvall Institute.

Palonen, K. (2005). Political Times and the Temporalisation of Concepts. In L.-F. Landgren, & P. Hautamäki (Eds.), People, Citizen, Nation. Festschrift Henrik Stenius (pp. 50-66). Helsinki, Finland: Renvall-Institute.

Vaarakallio, T. (2005). Politiikan populistinen yksinkertaisuus. Politiikka, 47 (2), 164-167.

Palonen, K. (2005). Politikum der Sprache (kirja-arv. teoksesta Peter A. Kraus, Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik). Neue Politische Literatur, 49 (2, 2004), 265-266.

Takeuchi, R. (2005). Shin no Shinshi (true gentleman) and Ese Shinshi (pseudo-gentleman): Social Construction of West and Japan. Japanese Sociological Review, 56 (3), 745-59.

Turkka, T. (2005). Suomen perustuslaki ja Locken oppi. Politiikka, Vol. XLVII (2), 155-163.

Siisiäinen, L. (2005). Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle. Synteesi, 20 (1), 90-115.

Palonen, K. (2005). The Politics of Conceptual History . Contributions to the History of Concepts, 1 (1), 37-50. Retrieved from http://contributions.iuperj.br

Soininen, S. (2005). The Three Faces of Oakeshott. The European Journal of Political Theory, 4 (1), 109-118.

Vaarakallio, T. (2004). "Rotten to the core". Variations of French nationalist anti-system rhetoric. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 250.

Parvikko, T. (2004). A Note on Max Weber's Impact on Hannah Arendt's Thought. Max Weber Studies, 4 (2), 235-252.

Vauhkonen, J. (2004). Alkibiadeen taito. Bertrand de Jouvenelin Pseudo-Alkibiades poliitikon puolustuspuheena. Politiikka, 2004 (2), 80-93.

Mäkinen, K. (2004). Citizenship, Culture and Sense of Togetherness. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 87-105). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus/Sophi.

Nyyssönen, H. (2004). Dealing with the past as a political argument - History in the Hungarian Parliament 1990-1994. In K. Vainio-Korhonen, & A. Lahtinen (Eds.), History and Change. Helsinki, Finland: SKS.

Palonen, K. (2004). Die Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Münster: LIT Verlag.

Hänninen, S. (2004). Documentation, assessment and social control: ASI and the shaping of the discourse on addiction. Journal of Substance Use, 9 (3-4), 205-211.

Korhonen, P. (2004). Euroopan kiinalainen nimi. Opettavainen tragedia jesuiittojen nimipolitiikasta. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen. (pp. 12-32). SoPhi, 81. Jyväskylä, Finland: Minerva.

Korhonen, P. (2004). Filippiiniläinen globalisaatio. Kirja-arvio Raoul Pertierran teoksesta The Work of Culture. Kosmopolis, 34 (1), 73-75.

Luomala, A. (2004). Hakalaista voimistelun juhlaa Valkeakoskella. In L. Laine, & A. Sarje (Eds.), Naisvoimistelun juhlaa. Seminaarisarja Suomalaisen naisvoimistelun jäljillä osa 2 (pp. 115-126). Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen julkaisusarja, 2. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitos.

Parvikko, T. (2004). Hannah Arendt Jerusalemissa. Adolf Eichmann ja arvostelukyvyn ylpeys. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen (pp. 61-86). SoPhi, 81. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Palonen, K. (2004). Historia contemporanea. Historia contemporánea, 2, 2003 (27), 519-535.

Keränen, M. (2004). Hukassa idän ja lännen välissä; Juuret Karjalassa, teoksessa Sakari Hänninen & Kari Palonen: Lue poliittisesti. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti (pp. 33-46). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Nyyssönen, H. (2004). Iso Veli valvoo Orwellin aukiolla. Yliopistolehti.

Kotonen, T., & Oja, O. (2004). J.L. Runebergin idyllejä ja epigrammeja. Tuli & Savu, 3/2004.

Nyyssönen, H. (2004). Kansanäänestys uhkaa Hugo Cháveszin asemaa. Savon Sanomat.

Lindroos, K. (2004). Katso poliittisesti. Lähtökohtia visuaaliseen politiikantutkimukseen. In K. Palonen, & S. Hänninen (Eds.), Lue Poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Korvela, P.-E. (2004). Katumuksen voima. niin & näin, 11. (4), 44-45.

Turkka, T. (2004). Laslett and Beyond: John Locke's Second Treatise Revisited. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos.

Hänninen, S., & Palonen, K. (Eds.). (2004). Lue poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Korvela, P.-E. (2004). Machiavelli ja Firenzen sotilaallinen heikkous. Tieteessä tapahtuu, 22. (4), 27-31.

Palonen, K. (2004). Macht als Chance. Zur Geschichte von Max Webers politischer Innovation. In C. Häntsch (Ed.), Beiträge des Nord- und Osteuropäischen Forums für Philosophie (pp. 161-172). Forschungen zum Ostseeraum, 8. Wiesbaden: Harrassovitz Verlag.

Nyyssönen, H. (2004). Matkat Etelä-Amerikassa tekivät Che Guevaran. Savon Sanomat.

Eliaeson, S., & Palonen, K. (2004). Max Weber Studies. Max Weber Studies , 4, 2004 (2), 135-142.

Palonen, K. (2004). Max Weber, Parliamentarism and the Rhetorical Culture of Politics. Max Weber Studies , 4, 2004 (2), 273-292.

Parvikko, T. (2004). Memory, History, and the Holocaust. Notes on the Problem of Representation of the Past. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 8, 189-210.

Peltola, J. (2004). Metafora verkkokeskustelussa. Tiedotustutkimus, 27 (3/2004), 39-48.

Nyyssönen, H. (2004). Metsoja, peikkoja ja vampyyrejä. Poliittinen kulttuuri ja stereotypiat. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Soininen, S. (2004). Michael Oakeshott's conception(s) of political activity; The figure of a politician. In PSA Conference Proceedings 2004. Retrieved from http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2004/Soininen.pdf

Siisiäinen, L. (2004). Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika. In S. Sintonen, & E. Kauppinen (Eds.), Musikaalinen elämä (pp. 156-174). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa?. Kosmopolis, 34 (1), 25-45.

Luomala, A. (2004). Networks and Power. New challenges for municipal decision-making processes in Finland. In The European Consortium for Political Research: Joint Session in Uppsala, Sweden: Workshop 25. Policy networks in Sub National Governance: Understanding Power Relations. . Retrieved from http://www.essex.ac.uk/ecpr

Korhonen, P. (2004). Our World Government. Global Politician, 1 (1). Retrieved from http://www.globalpolitician.com/articles.asp?ID=217

Hänninen, S. (2004). Perustulo - kenen tahansa oikeus?. In T. Helne, H. Sakari, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 269-288). Jyväskylä, Finland.

Palonen, K. (2004). Politics of Renaming. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History (formerly Finnish Yearbook of Political Thought), 8, 2004 (vuoskirja), 5-7.

Palonen, K. (2004). Politiikan ajattelu politiikan ulottuvuutena. Historiallinen aikakauskirja, 102, 2004 (1), 80-89.

Palonen, K., & Hänninen, S. (2004). Politologian profiloituminen . In K. Palonen, & S. Hänninen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen (pp. 4-11). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Hänninen, S., Helne, T., & Karjalainen, J. (Eds.). (2004). Seis yhteiskunta - tahdon sisään!. Jyväskylä, Finland.

Lindroos, K. (2004). The Concept of Culture in the Era of Cultural Studies. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Treuthardt, L. (2004). Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa. Tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 245.

Nyyssönen, H. (2004). Ungern i skuggan av Trianon. Nordisk Ost-forum, 2004 (1/2004).

Nyyssönen, H. (2004). Unkarin lääkärin lahjaraha kiikkuu korruption rajoilla. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Uruguay on purskuri ja entinen hyvinvointivaltio. In Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Uskonto, seksi ja politiikka ovat Chilen vaikeat aiheet. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Visegrád-yhteistyö hakee uusia uomia. Kanava.

Korvela, P.-E. (2003). "Nascono Liberi e non Schiavi". Finnish Yearbook of Political Thought, 7, 181-188.

Korhonen, P. (2003). Aasiaksi nimetty tila. Kosmopolis, 33 (1), 9-37.

Lindroos, K. (2003). Aesthetic Political Thought:Benjamin and Marker Revisited. Alternatives, 28 (2), 233-252.

Palonen, K. (2003). Arendt, politiikka ja poliitikot. Niin&Näin, 10 (36), 32-33.

Palonen, K. (2003). Begriffsgeschichte und/als Politikwissenschaft. Archiv für Begriffsgeschichte, 44 (Vuosikirja), 221-234.

Nyyssönen, H. (2003). Cheaper Eggs and Other Experiences. Finland and the EU in the 1990s. In J. Janczak, & T. R. Szymczynski (Eds.), The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union. Berlin: Logos.

Turkka, T. (2003). Danby's Measures: A Study of the Management of Parliament. In Finnish Yearbook of Political Thought (pp. 139-160). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Palonen, K. (2003). Die Verzeitlichung der Begriffe bei Max Weber. In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Zeit, Geschichte und Politik/Time, History and Politics (pp. 85-104). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 223. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Keränen, M. (2003). Discourse and Politics for Gender Equality in Late 20th Century Finland; Anne Maria Hollin väitöskirjan arvio, Naistutkimus 4/2003. Naistutkimus, 16. (4/2003), 91-94.

Nyyssönen, H. (2003). EU-kansanäänestys on pelkkä seremonia. Savon Sanomat.

Peltola, J. (2003). Esipuhe. In Vai pelkkää retoriikkaa? (pp. 4-6). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto/valtio-opin yksikkö.

Palonen, K. (2003). Eurooppalaiset poliittiset käsitteet suomalaisissa pelitiloissa. In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 569-587). Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K. (2003). Four Times of Politics. Alternatives. Global, Local, Political, 28 (2), 171-186.

Soininen, S. (2003). From a 'Necessary Evil' to an Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 231.

Korhonen, P. (2003). Geonimen politiikka - mikä on Aasia?. In S. Moisio, & V. Harle (Eds.), Muuttuva geopolitiikka (pp. 190-206). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Palonen, K. (2003). Ist Begriffsgeschichte altmodisch? (Kirja-arvostelu). Neue Politische Literatur., 48, 2003, (2), 308-309.

Nyyssönen, H. (2003). Itäinen Keski-Eurooppa EU-jäsenyyden kynnyksellä. In H. Nyyssönen (Ed.), Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004.

Nyyssönen, H. (Ed.). (2003). Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki, Finland: Kikimora Publications.

Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T., & Stenius, H. (2003). Johdanto . In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 9-18). Tampere, Finland: Vastapaino.

Peltola, J. (2003, 20). Kaksi näkökulmaa 2000-luvun teledemokratiaan. Kulttuurintutkimus, pp. 35-46.

Korvela, P.-E., & Korhonen, P. (2003). Kirja-arviot; Mikko Yrjönsuuri: Roistovaltion raunioilla. Filosofinen arvio Irakin sodasta. Politiikka, XLV (4), 325-326.

Ruohomäki, J. (2003). Kolmastoista Apostoli: Vladimir Majakovski ja runouden politiikka. In J. Peltola (Ed.), Vai pelkkää retoriikkaa 8. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Korhonen, P. (2003). Kolumni. Euroopan rajat. Tiedonjyvä, 38 (1), 9.

Luomala, A. (2003). Kunnallinen päätöksenteko murroksessa - uusien hallintamuotojen tuottamia haasteita vallitseville politiikkakäytännöille. . In A. Haveri, & S. Saastamoinen (Eds.), Kuinka kunnat selviävät tehtävistään - kuntien uudet toimintatavat. Tampere, Finland: Kunnallistieteellinen yhdistys/ Tampereen yliopistopaino Oy.

Hyvärinen, M., Palonen, K., Pulkkinen, T., Stenius, H., Aarnio, E., Alapuro, R., . . . Saastamoinen, K. (2003). Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere, Finland: Vastapaino.

Loisa, R.-L. (2003). Lectio praecursoria. Kulttuuripoliittiset tekstit. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/kultpol/ktext.htm

Hänninen, S. (2003). Letters (Cahiers) as sources of diversion. In M. Vuorinen, & R. Särkelä (Eds.), Silent Voices (pp. 59-63). Helsinki.

Korvela, P.-E. (2003). Miksi Machiavelli järkytti?. Tiede & edistys, 28 (2), 119-129.

Korhonen, P. (2003). Monopolizing Asia. The Politics of a Metaphor. In P. W. Preston (Ed.), Political Change in East Asia. Aldershot: Ashgate.

Luomala, A. (2003). Moving from Bureaucratic Governance - Towards Innovative Governing. A Study of Political Innovations in Finnish Municipalities - Case Jyväskylä. In The 8th Summer School for Local Government /ECPR. Retrieved from http://www.ucc.ie/euroloc

Nyyssönen, H. (2003). Nobeln palkinto, Budapestin Terrorin talo ja antisemitismi. Kanava.

Palonen, K., & R.J.B.Walker (2003). Politics Revisited. Alternatives. Global, Local, Political, 28 (2, 2003), 167-170.

Palonen, K. (2003). Politiikka. In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, H. Stenius, & T. Pulkkinen (Eds.), Käsitteet liikkeessä (pp. 467-518). Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K. (2003). Politologian monet historiat. In V. Palonen (Ed.), Poimintoja tieteen historiasta (pp. 76-85). Tritoniana , 2. Vaasa: Vaasan tiedekirjasto.

Luomala, A. (2003). Päätöksenteko liikkeessä. In S. Hänninen, A. Kangas, & M. Siisiäinen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori. . Jyväskylä, Finland: Atena.

Palonen, K. (2003). Quentin Skinner. History, Politics, Rhetoric. Cambridge: Polity Press .

Palonen, K. (2003). Questioning the Present by the Past. New German Studies on Conceptual History. (Review article). History of Concepts Newsletter, - (6), 24-30.

Nyyssönen, H. (2003). Remembrance and Oblivion: 1956 and the Politics of Memory in Hungary. In G. T. Rittersporn, M. Rolf, & J. C. Behrends (Eds.), Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschften sowjetischen Typs. Komparatistische Bublithek, 11. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Siisiäinen, L. (2003). Rockmusiikin politiikka ja massat. Politiikka, 45 (2), 103-117.

Matikainen, U.-M. (2003). Ruumiillisten kokemusten etsiminen - Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia kulttuurihistoriallisen tutkimuksen perustana. In S. Ollitervo, J. Parikka, & T. Väntsi (Eds.), Kohtaamisia ajassa Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria (pp. 186-205). Cultural History - Kulttuurihistoria, 3. Turku (Turun yliopisto): Kulttuurihistoria.

Nyyssönen, H. (2003). Slovakia - mainettaan parempi. Economic Trends, 2003 (5).

Nyyssönen, H. (2003). Slovakia, Unkarin ja Tshekin varjossa. In H. Nyyssönen (Ed.), Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004.

Hänninen, S. (2003). The Eternal return of Politics. Alternatives, 28, 287-304.

Loisa, R.-L. (2003). The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 217.

Maukonen, P., Hannakaisa, A., Heidi, K., Sari, M., Janne, O., Terhi, P., . . . Leena, U. (2003). Tietoyhteiskuntakeskustelun uhkaulottuvuuksista Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa 1977-1997. . In Vai pelkkää retoriikkaa? 8 Johtolankoja. (pp. 52-71). Valtio-opin julkaisuja, 78. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / Valtio-opin yksikkö.

Palonen, K. (2003). Translation, Politics and Conceptual Change. Finnish Yearbook of Political Thought.

Nyyssönen, H. (2003). Unkari ärsyttää naapureitaan. Helsingin Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). Unkarin kruunu ja rajantakaiset vähemmistöt. Idäntutkimus, 2003 (4).

Nyyssönen, H. (2003). Visegrád on avoin mahdollisuus. Helsingin Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). Visegrád-yhteistyö kaipaa roimasti uutta potkua. Savon Sanomat.

Lindroos, K. (2003). Walter Benjamin's Concepts of Historical Time. In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Time, History and Politics (pp. 157-174). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Sakari, H. (2003). Yhdistykset uuden aloittajina. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & H. Sakari (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät (pp. 228-246). Jyväskylä, Finland: Atena.

Siisiäinen, L., & Touraine, A. (2003). Yhteiskunnalliset liikkeet. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & S. Hänninen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 247-257). Jyväskylä, Finland: Atena.

Palonen, K., & Narr, W.-D. (2003). Zeit, Zeitlichkeit und Geschichte. Reinhart Koselleck im Gespräch mit Wolf-Dieter Narr und Kari Palonen (1999). In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Zeit, Geschichte und Politik/Time, History and Politics (pp. 9-33). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 223. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Peltola, J. (2003). ”Aktiivisen verkkokansalaisen” retorisesta tuottamisesta. Tiedotustutkimus, 26 (3), 54-62.

Vauhkonen, J. (2002). A Rhetoric of Reduction. Bertrand de Jouvenel's Pure Theory of Politics as Persuasion. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 209.

Palonen, K. (2002). Aatekriitikon "rooli" (julkaistu ensimmäisen kerran 1975). In Jan-Magnus Jansson opponens et XVIII doctores (pp. 138-144). Acta politica, 22. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto: Yleisen valtio-opin laitos.

Korhonen, P. (2002). Asia's Chinese Name. Inter-Asia Cultural Studies, 3 (2), 253-270.

Nyyssönen, H. (2002). Diplomatian puutteesta juontuva laki. Kaleva.

Palonen, K. (2002). Eine Lobrede für Politiker. Kommentar zu Max Webers "Politik als Beruf". Opladen: Leske+Budrich.

Korhonen, P. (2002). Globaali Leviathan. Ulkopolitiikka, 39 (2), 76-86.

Palonen, K. (2002). Herrschaft und Rhetorik bei Max Weber. Vorgänge, 41 (4), 59-68.

Nyyssönen, H. (2002). History in the First Parliament. The Politics of Memory in Hungary 1990-1994. In A. Halmesvirta (Ed.), Kádár's Hungary - Kekkonen's Finland. Hungarologische Beiträge, 14. Jyväskylä, Finland: Universität Jyväskylä.

Palonen, K. (2002). History of Concepts as a Style of Political Theorizing. European Journal of Political Theory, 1 (1), 91-106. Retrieved from http://www.sagepub.co.uk/frame.html?http://www.sagepub.co.uk/journals/...

Palonen, K. (2002). Individualismin puolustuspuhe. Keskisuomalainen, pp. 2-2.

Luomala, A. (2002). Innovaatioista paikallisesssa tilassa. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. (pp. 10-14). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Hänninen, S. (2002). Kerovatko hallinnon tekstit hallinnon käytännöistä?. In A. Mauranen, & T. Liisa (Eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä (pp. 34-44). AFinlan Vuosikirja, 60. Jyväskylä, Finland.

Korvela, P.-E. (2002). Kirja-arvostelu; Maurizio Viroli: Republicanism. Politiikka, XLIV (2), 197-199.

Korvela, P.-E. (2002). Machiavellin demonisaatio. Kosmopolis, 32 (3), 53-64.

Turkka, T. (2002). On the Formation of a ‘Strange Doctrine’, A Study in Locke’s Second Treatise. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 88 (Heft 2), 193-206.

Nyyssönen, H. (2002). On the Preferential Treatment on Hungarians living in neighbouring countries. The Anthropology of East Europe Review, Vol 20 (Autumn 2002).

Palonen, K. (2002). Poliitikon arvostelukyvystä. Politiikka, 44 (1), 64-69.

Korvela, P.-E. (2002). Raison d'Etat and Machiavelli: The Misconceptions of His Notoriety. Flinders Journal of History and Politics, 22, 41-58.

Palonen, K. (2002). Rehabilitating the Politician. On a neglected genre of political theorizing. Archives européennes de sociologie, 53 (1), 132-153.

Nyyssönen, H. (2002). Saksan PDS ja menneisyyden työstämisen ongelma. Kanava.

Nyyssönen, H. (2002). Slovakiassa tulossa myös Nato- ja EU-vaali. Savon Sanomat, p. 20.9..

Nyyssönen, H. (2002). Sudeettikysymyksen poliittinen myrsky. Kanava.

Siisiäinen, L. (2002). The Ancient Heritage of Sonorous Politics. In A. Pöllänen, & M. Turunen (Eds.), Vai Pelkkää Retoriikkaa? (pp. 115-129). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Luomala, A. (2002). Tieto, toiminta ja innovaatiot. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. (pp. 112-130). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry..

Korvela, P.-E. (2002). Viimeaikaisesta Machiavellin tutkimuksesta. Historiallinen Aikakauskirja, 100. (3 / 2002), 269-278.

Luomala, A. (2002). Yhdistykset ja tieto paikallispolitiikan käytännöissä. . In V. Niiranen, & L. Niina (Eds.), Tiedolla tulevaisuuteen/ Seminaarikirja 31. Kunnallistieteen päivät. Lappeenranta: Kunnallistieteellinen yhdistys.

Korhonen, P. (2002). Ympäristönsuojelu komediana. Arvostelu Björn Lomborgin teoksesta The Sceptical Environmentalist, Measuring the Real State of the World. Sosiologia, 39 (4), 341-2.

Nyyssönen, H. (2001). "Eurooppalaista tietä eurooppalaisella tavalla" - Politiikan kieli Unkarin 1998 vaaleissa. In Ünnepi könyv Keresztes László tisteletére. Debrecen-Jyväskylä: Kapitális.

Palonen, K. (2001). A Geology of Historical Times? Reflections on Reinhart Koselleck's Zeitschichten. History of Concepts Newsletter, 3 (4), 9-11.

Siisiäinen, L. (2001). Aforistinen kommunikaatio. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 105-127). SopHi.

Luomala, A. (Ed.). (2001). Budjettipuheen kunta, kuntalainen ja päättäjä. Helsinki, Finland: Suomen Kuntaliitto.

Keränen, M. (2001). Citizenship, Universal-Speak, and Local-Speak. ProtoSociology, An International Journal of Interdisciplina Research, Vol 15 (1), 200-215.

Korvela, P.-E., & Kauppinen, M. (2001). Esipuhe. In P.-E. Korvela, & M. Kauppinen (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti (pp. 5-6). Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi.

Korvela, P.-E. (2001). Helvetillistä politiikkaa; Huomioita patriotismista ja Machiavellin kristinuskon kritiikistä. In P.-E. Korvela, & M. Kauppinen (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti (pp. 61-80). Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi.

Korhonen, P. (2001). Japanese Studies in Finland. In T. Kern (Ed.), Japanese Studies Around the World 2000 (pp. 109-116). Kyoto: International Research Center for Japanese Studies.

Nyyssönen, H. (2001, 26.9.2001). Kruunu on osa Unkarin identiteettiä. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2001, 5.11.2001). Maakaupoista mallia EU-hakijoille. Keskisuomalainen.

Palonen, K. (2001). Ort der Rede. Neue politische Literatur, 45 (4), 537-539.

Hänninen, S. (2001). Pohjoismaisen hyvinvoinnin eetos. Tiede&Edistys, (1), 19-33.

Palonen, K. (2001). Politik statt Ordnung. Figuren der Kontingenz bei Max Weber. In H. J. Lietzmann (Ed.), Moderne Politik. Politikverständnisse im 20. Jahrhundert (pp. 9-23). Opladen: Leske+Budrich.

Ruohomäki, J. (2001). Polls Apart. The Scope.

Lindroos, K. (2001). Scattering Community. Philosophy & Social Criticism, 27 (6), 19-42.

Nyyssönen, H. (2001). Status-laki tuo etuja ulkounkarilaisille. Suomi-Unkari.

Korvela, P.-E. (2001). Sympatiaa paholaiselle? Abduktiivisia huomioita Machiavellin kristinuskon kritiikistä. Politiikka, XLIII (1 / 2001), 3-11.

Korhonen, P. (2001). The Geography of Okakura Tenshin. Nichibunken Japan Review, 13 (13), 107-127.

Palonen, K. (2001). Transforming a Common European Concept into Finnish: Conceptual Changes in the Understanding of 'Politiikka. Finnish Yearbook of Political Thought, 5 (Vuosikirja), 113-154.

Ruohomäki, J. (2001). Two Elections, two contests: the June 2001 elections in Northern Ireland. . Discussion Papers. Retrieved from http://www.democraticdialogue.org/working/Elect.htm

Korvela, P.-E., & Kauppinen, M. (Eds.). (2001). Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi. Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76.

Keränen, M. (2001). Vertaileva ja poikkikulttuurinen tutkimus. Kaksi tapaa lähestyä muita maita. Politiikka, XLIII (2), 82-92.

Palonen, K. (2001). Was Max Weber a 'Nationalist'? A Study in the Rhetoric of Conceptual Change. Max Weber Studies, 2 (1.2), 195-213.