Political Science 2001-2005

(2005). Political Times and the Temporalisation of Concepts. In L.-F. Landgren, & P. Hautamäki (Eds.), People, Citizen, Nation. Festschrift Henrik Stenius (pp. 51-66). Helsinki, Finland: Renvall Institute.

(2005). Eduskunnasta puhekunnaksi? Parlamentarismi retorisena politiikkana. Politiikka, 47 (2, 2005), 142-148.

(2005). Miten naisten poliittinen toiminta 1900-luvulla epäpolitisoitiin?. Helsinki, Finland. Retrieved from http://www.aanioikeus.fi

Korhonen, P. (2005). Maailmankarttojen fantasiat. In I. Hirsjärvi (Ed.), Totutun tuolla puolen (pp. 19-32). Helsinki, Finland: BTJ.

Korhonen, P. (2005). Mitä maailmanpolitiikka on?. Politiikka, 47 (1), 75-79.

Korvela, P.-E. (2005). Machiavelli's Critique of Christianity. Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 9, 183-213.

Korvela, P.-E. (2005). Hallitsijan voima - johdanto teoksessa Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. In Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. Tampere, Finland: Eurooppalaisen filosofian seura.

Kotonen, T. (2005). "Hän eli neljäkymmentäneljä vuotta ja oli joka suhteessa ruhtinas" Kritiikki teoksesta Niccolò Machiavelli: Castruccio Castracanin elämä. Kiiltomato-nettijulkaisu . Retrieved from http://www.kiiltomato.net/?rcat=Muu+kirjallisuus&rid=1054

Kotonen, T. (2005). "Kesäklassikko: Puhetta ja teatteria historian lavasteissa" Kritiikki Konstantinos Kavafiksen runokokoelmasta Barbaarit tulevat tänään. Kiiltomato-nettijulkaisu . Retrieved from http://www.kiiltomato.net/?rcat=K%E4%E4nn%F6skirjallisuus&rid=1009

Luomala, A. (2005). Innovaatiot kunnallisessa päätöksenteossa. Paikallisen vaikuttamisen uusia haasteita. In V. Kanninen (Ed.), Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä. Helsinki, Finland: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus / Kirjapaino Picascript Oy.

Nyyssönen, H. (2005). Kahtia jaettu muisti. Yliopisto.

Palonen, K. (2005). Kiinankielinen käännös teoksesta Quentin Skinner. History, Politics, Rhetoric. Shanghai: East China Normal University Press.

Palonen, K. (2005). Political Times and the Temporalisation of Concepts. In L.-F. Landgren, & P. Hautamäki (Eds.), People, Citizen, Nation. Festschrift Henrik Stenius (pp. 50-66). Helsinki, Finland: Renvall-Institute.

Palonen, K. (2005). Political Theorizing as a Dimension of Political Life . European Journal of Political Theory, 4 (4), 351-366.

Palonen, K. (2005). Eduskunnasta puhekunnaksi? Parlamentarismi retorisena politiikkana. Politiikka, 47 (2, 2005), 142-148.

Palonen, K. (2005). Begriffspolitik der Nachkriegszeit (kirja-arvostelu). Neue politische Literatur, 49 (3), 491-493.

Palonen, K. (2005). Den begreppshistoriska Verfremdungseffekten . In B. Lindberg (Ed.), Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria. (pp. 35-50). Kungl. Vitterhets Histgorie och Antikvitets Akademien, Konferenser , 59. Stockholm: Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin.

Palonen, K. (2005). Parliaments and the Rhetorical Language of Politics. Redesriptions , 9 ((vuosikirja)), 5-8 (pääkirjoitus).

Palonen, K. (2005). Max Weber als Begriffspolitiker. Etica & politica, Ethics & politics, 6 (2, 2005). Retrieved from http://www.units.it/etica/

Palonen, K. (2005). Parliamentarism: A Politics of Temporal and Rhetorical Distances . Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 15 (3, 2005), 111-125.

Palonen, K. (2005). Politikum der Sprache (kirja-arv. teoksesta Peter A. Kraus, Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik). Neue Politische Literatur, 49 (2, 2004), 265-266.

Palonen, K. (2005). The Politics of Conceptual History . Contributions to the History of Concepts, 1 (1), 37-50. Retrieved from http://contributions.iuperj.br

Parvikko, T. (2005). From Human Rights to Politics of Exile. In Jyrki Kakonen & Sanjay Chaturvedi (eds.): Globalization. Spaces, Identities and (In)securities. In Globalization. Spaces, Identities and (In)securities (pp. 214-231). New Delhi: South Asian Publishers.

Siisiäinen, L. (2005). Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma. Musiikin suunta, 15 (3), 5-13.

Siisiäinen, L. (2005). Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle. Synteesi, 20 (1), 90-115.

Siisiäinen, L., & Torvinen, J. (2005). Homo musicus et politicus. Musiikin suunta, 15 (3), 3-4.

Soininen, S. (2005). Kirja-arvostelu: Petri Koikkalainen: The Life of Political Philosophy After Its Death. Politiikka, 47 (2), 169-170.

Soininen, S. (2005). From a 'Necessary Evil' to the Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Exeter, UK, Charlottesville, USA: Imprint Academic.

Soininen, S. (2005). Michael Oakeshott and the Conversational Paradigm of Politics. In T. Modinos (Ed.), Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. (pp. 135-156). Münster: LIT Verglag.

Soininen, S. (2005). The Three Faces of Oakeshott. The European Journal of Political Theory, 4 (1), 109-118.

Takeuchi, R. (2005). Shin no Shinshi (true gentleman) and Ese Shinshi (pseudo-gentleman): Social Construction of West and Japan. Japanese Sociological Review, 56 (3), 745-59.

Turkka, T. (2005). Suomen perustuslaki ja Locken oppi. Politiikka, Vol. XLVII (2), 155-163.

Vaarakallio, T. (2005, 18.11.2005). Vahva äärioikeisto on hallinnut siirtolaiskeskustelua Ranskassa. Helsingin sanomat.

Vaarakallio, T. (2005). Politiikan populistinen yksinkertaisuus. Politiikka, 47 (2), 164-167.

Hänninen, S., & Palonen, K. (Eds.). (2004). Lue poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Hänninen, S., Helne, T., & Karjalainen, J. (Eds.). (2004). Seis yhteiskunta - tahdon sisään!. Jyväskylä, Finland.

Eliaeson, S., & Palonen, K. (2004). Max Weber Studies. Max Weber Studies , 4, 2004 (2), 135-142.

Hänninen, S. (2004). Documentation, assessment and social control: ASI and the shaping of the discourse on addiction. Journal of Substance Use, 9 (3-4), 205-211.

Hänninen, S. (2004). Perustulo - kenen tahansa oikeus?. In T. Helne, H. Sakari, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 269-288). Jyväskylä, Finland.

Keränen, M. (2004). Hukassa idän ja lännen välissä; Juuret Karjalassa, teoksessa Sakari Hänninen & Kari Palonen: Lue poliittisesti. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti (pp. 33-46). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Korhonen, P. (2004). Euroopan kiinalainen nimi. Opettavainen tragedia jesuiittojen nimipolitiikasta. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen. (pp. 12-32). SoPhi, 81. Jyväskylä, Finland: Minerva.

Korhonen, P. (2004). Filippiiniläinen globalisaatio. Kirja-arvio Raoul Pertierran teoksesta The Work of Culture. Kosmopolis, 34 (1), 73-75.

Korhonen, P. (2004). Our World Government. Global Politician, 1 (1). Retrieved from http://www.globalpolitician.com/articles.asp?ID=217

Korvela, P.-E. (2004). Machiavelli ja Firenzen sotilaallinen heikkous. Tieteessä tapahtuu, 22. (4), 27-31.

Korvela, P.-E. (2004). Katumuksen voima. niin & näin, 11. (4), 44-45.

Lindroos, K. (2004). Katso poliittisesti. Lähtökohtia visuaaliseen politiikantutkimukseen. In K. Palonen, & S. Hänninen (Eds.), Lue Poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lindroos, K. (2004). The Concept of Culture in the Era of Cultural Studies. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Luomala, A. (2004). Hakalaista voimistelun juhlaa Valkeakoskella. In L. Laine, & A. Sarje (Eds.), Naisvoimistelun juhlaa. Seminaarisarja Suomalaisen naisvoimistelun jäljillä osa 2 (pp. 115-126). Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen julkaisusarja, 2. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitos.

Luomala, A. (2004). Networks and Power. New challenges for municipal decision-making processes in Finland. In The European Consortium for Political Research: Joint Session in Uppsala, Sweden: Workshop 25. Policy networks in Sub National Governance: Understanding Power Relations. . Retrieved from http://www.essex.ac.uk/ecpr

Mäkinen, K. (2004). Citizenship, Culture and Sense of Togetherness. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy (pp. 87-105). SoPhi, 94. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus/Sophi.

Nyyssönen, H. (2004). Dealing with the past as a political argument - History in the Hungarian Parliament 1990-1994. In K. Vainio-Korhonen, & A. Lahtinen (Eds.), History and Change. Helsinki, Finland: SKS.

Nyyssönen, H. (2004). Visegrád-yhteistyö hakee uusia uomia. Kanava.

Nyyssönen, H. (2004). Iso Veli valvoo Orwellin aukiolla. Yliopistolehti.

Nyyssönen, H. (2004). Unkarin lääkärin lahjaraha kiikkuu korruption rajoilla. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Matkat Etelä-Amerikassa tekivät Che Guevaran. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Uskonto, seksi ja politiikka ovat Chilen vaikeat aiheet. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Kansanäänestys uhkaa Hugo Cháveszin asemaa. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Uruguay on purskuri ja entinen hyvinvointivaltio. In Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2004). Ungern i skuggan av Trianon. Nordisk Ost-forum, 2004 (1/2004).

Nyyssönen, H. (2004). Metsoja, peikkoja ja vampyyrejä. Poliittinen kulttuuri ja stereotypiat. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Oja, O., & Kotonen, T. (2004). J. L. Runebergin Idyllejä ja epigrammeja. Tuli & Savu, (3/2004).

Palonen, K. (2004). Politiikan ajattelu politiikan ulottuvuutena. Historiallinen aikakauskirja, 102, 2004 (1), 80-89.

Palonen, K. (2004). Macht als Chance. Zur Geschichte von Max Webers politischer Innovation. In C. Häntsch (Ed.), Beiträge des Nord- und Osteuropäischen Forums für Philosophie (pp. 161-172). Forschungen zum Ostseeraum, 8. Wiesbaden: Harrassovitz Verlag.

Palonen, K. (2004). Max Weber, Parliamentarism and the Rhetorical Culture of Politics. Max Weber Studies , 4, 2004 (2), 273-292.

Palonen, K. (2004). Historia contemporanea. Historia contemporánea, 2, 2003 (27), 519-535.

Palonen, K. (2004). Politics of Renaming. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History (formerly Finnish Yearbook of Political Thought), 8, 2004 (vuoskirja), 5-7.

Palonen, K. (2004). Die Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Münster: LIT Verlag.

Palonen, K., & Hänninen, S. (2004). Politologian profiloituminen . In K. Palonen, & S. Hänninen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen (pp. 4-11). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Parvikko, T. (2004). A Note on Max Weber's Impact on Hannah Arendt's Thought. Max Weber Studies, 4 (2), 235-252.

Parvikko, T. (2004). Memory, History, and the Holocaust. Notes on the Problem of Representation of the Past. Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 8, 189-210.

Parvikko, T. (2004). Hannah Arendt Jerusalemissa. Adolf Eichmann ja arvostelukyvyn ylpeys. In S. Hänninen, & K. Palonen (Eds.), Lue poliittisesti. Profiileja politiikan tutkimukseen (pp. 61-86). SoPhi, 81. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Peltola, J. (2004). Metafora verkkokeskustelussa. Tiedotustutkimus, 27 (3/2004), 39-48.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa?. Kosmopolis, 34 (1), 25-45.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika. In S. Sintonen, & E. Kauppinen (Eds.), Musikaalinen elämä (pp. 156-174). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Soininen, S. (2004). Michael Oakeshott's conception(s) of political activity; The figure of a politician. In PSA Conference Proceedings 2004. Retrieved from http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2004/Soininen.pdf

Treuthardt, L. (2004). Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa. Tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 245.

Turkka, T. (2004). Laslett and Beyond: John Locke's Second Treatise Revisited. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos.

Vaarakallio, T. (2004). "Rotten to the core". Variations of French nationalist anti-system rhetoric. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 250.

Vauhkonen, J. (2004). Alkibiadeen taito. Bertrand de Jouvenelin Pseudo-Alkibiades poliitikon puolustuspuheena. Politiikka, 2004 (2), 80-93.

Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T., & Stenius, H. (2003). Johdanto . In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 9-18). Tampere, Finland: Vastapaino.

Hyvärinen, M., Palonen, K., Pulkkinen, T., Stenius, H., Aarnio, E., Alapuro, R., . . . Saastamoinen, K. (2003). Käsitteet liikkeessä.Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere, Finland: Vastapaino.

Hänninen, S. (2003). Letters (Cahiers) as sources of diversion. In M. Vuorinen, & R. Särkelä (Eds.), Silent Voices (pp. 59-63). Helsinki.

Hänninen, S. (2003). The Eternal return of Politics. Alternatives, 28, 287-304.

Keränen, M. (2003). Discourse and Politics for Gender Equality in Late 20th Century Finland; Anne Maria Hollin väitöskirjan arvio, Naistutkimus 4/2003. Naistutkimus, 16. (4/2003), 91-94.

Korhonen, P. (2003). Geonimen politiikka - mikä on Aasia?. In S. Moisio, & V. Harle (Eds.), Muuttuva geopolitiikka (pp. 190-206). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Korhonen, P. (2003). Aasiaksi nimetty tila. Kosmopolis, 33 (1), 9-37.

Korhonen, P. (2003). Monopolizing Asia. The Politics of a Metaphor. In P. W. Preston (Ed.), Political Change in East Asia. Aldershot: Ashgate.

Korhonen, P. (2003). Kolumni. Euroopan rajat. Tiedonjyvä, 38 (1), 9.

Korvela, P.-E. (2003). Miksi Machiavelli järkytti?. Tiede & edistys, 28 (2), 119-129.

Korvela, P.-E. (2003). "Nascono Liberi e non Schiavi". Finnish Yearbook of Political Thought, 7, 181-188.

Korvela, P.-E., & Korhonen, P. (2003). Kirja-arviot; Mikko Yrjönsuuri: Roistovaltion raunioilla. Filosofinen arvio Irakin sodasta. Politiikka, XLV (4), 325-326.

Lindroos, K. (2003). Walter Benjamin's Concepts of Historical Time. In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Time, History and Politics (pp. 157-174). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Lindroos, K. (2003). Aesthetic Political Thought:Benjamin and Marker Revisited. Alternatives, 28 (2), 233-252.

Loisa, R.-L. (2003). The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 217.

Loisa, R.-L. (2003). Lectio praecursoria. Kulttuuripoliittiset tekstit. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/kultpol/ktext.htm

Luomala, A. (2003). Päätöksenteko liikkeessä. In S. Hänninen, A. Kangas, & M. Siisiäinen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori. . Jyväskylä, Finland: Atena.

Luomala, A. (2003). Moving from Bureaucratic Governance - Towards Innovative Governing. A Study of Political Innovations in Finnish Municipalities - Case Jyväskylä. In The 8th Summer School for Local Government /ECPR. Retrieved from http://www.ucc.ie/euroloc

Luomala, A. (2003). Kunnallinen päätöksenteko murroksessa - uusien hallintamuotojen tuottamia haasteita vallitseville politiikkakäytännöille. . In A. Haveri, & S. Saastamoinen (Eds.), Kuinka kunnat selviävät tehtävistään - kuntien uudet toimintatavat. Tampere, Finland: Kunnallistieteellinen yhdistys/ Tampereen yliopistopaino Oy.

Matikainen, U.-M. (2003). Ruumiillisten kokemusten etsiminen - Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia kulttuurihistoriallisen tutkimuksen perustana. In S. Ollitervo, J. Parikka, & T. Väntsi (Eds.), Kohtaamisia ajassa Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria (pp. 186-205). Cultural History - Kulttuurihistoria, 3. Turku (Turun yliopisto): Kulttuurihistoria.

Maukonen, P., Hannakaisa, A., Heidi, K., Sari, M., Janne, O., Terhi, P., . . . Leena, U. (2003). Tietoyhteiskuntakeskustelun uhkaulottuvuuksista Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa 1977-1997. . In Vai pelkkää retoriikkaa? 8 Johtolankoja. (pp. 52-71). Valtio-opin julkaisuja, 78. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / Valtio-opin yksikkö.

Nyyssönen, H. (2003). Unkarin kruunu ja rajantakaiset vähemmistöt. Idäntutkimus, 2003 (4).

Nyyssönen, H. (2003). Slovakia, Unkarin ja Tshekin varjossa. In H. Nyyssönen (Ed.), Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004.

Nyyssönen, H. (2003). Nobeln palkinto, Budapestin Terrorin talo ja antisemitismi. Kanava.

Nyyssönen, H. (2003). Slovakia - mainettaan parempi. Economic Trends, 2003 (5).

Nyyssönen, H. (2003). Unkari ärsyttää naapureitaan. Helsingin Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). EU-kansanäänestys on pelkkä seremonia. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). Visegrád-yhteistyö kaipaa roimasti uutta potkua. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). Visegrád on avoin mahdollisuus. Helsingin Sanomat.

Nyyssönen, H. (2003). Cheaper Eggs and Other Experiences. Finland and the EU in the 1990s. In J. Janczak, & T. R. Szymczynski (Eds.), The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union. Berlin: Logos.

Nyyssönen, H. (2003). Remembrance and Oblivion: 1956 and the Politics of Memory in Hungary. In G. T. Rittersporn, M. Rolf, & J. C. Behrends (Eds.), Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschften sowjetischen Typs. Komparatistische Bublithek, 11. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Nyyssönen, H. (Ed.). (2003). Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki, Finland: Kikimora Publications.

Nyyssönen, H. (2003). Itäinen Keski-Eurooppa EU-jäsenyyden kynnyksellä. In H. Nyyssönen (Ed.), Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004.

Palonen, K. (2003). Eurooppalaiset poliittiset käsitteet suomalaisissa pelitiloissa. In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, T. Pulkkinen, & H. Stenius (Eds.), Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (pp. 569-587). Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K. (2003). Die Verzeitlichung der Begriffe bei Max Weber. In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Zeit, Geschichte und Politik/Time, History and Politics (pp. 85-104). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 223. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Palonen, K. (2003). Four Times of Politics. Alternatives. Global, Local, Political, 28 (2), 171-186.

Palonen, K. (2003). Begriffsgeschichte und/als Politikwissenschaft. Archiv für Begriffsgeschichte, 44 (Vuosikirja), 221-234.

Palonen, K. (2003). Arendt, politiikka ja poliitikot. Niin&Näin, 10 (36), 32-33.

Palonen, K. (2003). Quentin Skinner. History, Politics, Rhetoric. Cambridge: Polity Press .

Palonen, K. (2003). Translation, Politics and Conceptual Change. Finnish Yearbook of Political Thought.

Palonen, K. (2003). Questioning the Present by the Past. New German Studies on Conceptual History. (Review article). History of Concepts Newsletter, - (6), 24-30.

Palonen, K. (2003). Politiikka. In M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K. Palonen, H. Stenius, & T. Pulkkinen (Eds.), Käsitteet liikkeessä (pp. 467-518). Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K. (2003). Ist Begriffsgeschichte altmodisch? (Kirja-arvostelu). Neue Politische Literatur., 48, 2003, (2), 308-309.

Palonen, K. (2003). Politologian monet historiat. In V. Palonen (Ed.), Poimintoja tieteen historiasta (pp. 76-85). Tritoniana , 2. Vaasa: Vaasan tiedekirjasto.

Palonen, K., & Narr, W.-D. (2003). Zeit, Zeitlichkeit und Geschichte. Reinhart Koselleck im Gespräch mit Wolf-Dieter Narr und Kari Palonen (1999). In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Zeit, Geschichte und Politik/Time, History and Politics (pp. 9-33). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 223. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Palonen, K., & R.J.B.Walker (2003). Politics Revisited. Alternatives. Global, Local, Political, 28 (2, 2003), 167-170.

Peltola, J. (2003). ”Aktiivisen verkkokansalaisen” retorisesta tuottamisesta. Tiedotustutkimus, 26 (3), 54-62.

Peltola, J. (2003, 20). Kaksi näkökulmaa 2000-luvun teledemokratiaan. Kulttuurintutkimus, pp. 35-46.

Peltola, J. (2003). Esipuhe. In Vai pelkkää retoriikkaa? (pp. 4-6). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto/valtio-opin yksikkö.

Ruohomäki, J. (2003). Kolmastoista Apostoli: Vladimir Majakovski ja runouden politiikka. In J. Peltola (Ed.), Vai pelkkää retoriikkaa 8. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Sakari, H. (2003). Yhdistykset uuden aloittajina. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & H. Sakari (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät (pp. 228-246). Jyväskylä, Finland: Atena.

Siisiäinen, L. (2003). Rockmusiikin politiikka ja massat. Politiikka, 45 (2), 103-117.

Siisiäinen, L., & Touraine, A. (2003). Yhteiskunnalliset liikkeet. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & S. Hänninen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 247-257). Jyväskylä, Finland: Atena.

Soininen, S. (2003). From a 'Necessary Evil' to an Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 231.

Turkka, T. (2003). Danby's Measures: A Study of the Management of Parliament. In Finnish Yearbook of Political Thought (pp. 139-160). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Hänninen, S. (2002). Kerovatko hallinnon tekstit hallinnon käytännöistä?. In A. Mauranen, & T. Liisa (Eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä (pp. 34-44). AFinlan Vuosikirja, 60. Jyväskylä, Finland.

Korhonen, P. (2002). Ympäristönsuojelu komediana. Arvostelu Björn Lomborgin teoksesta The Sceptical Environmentalist, Measuring the Real State of the World. Sosiologia, 39 (4), 341-2.

Korhonen, P. (2002). Asia's Chinese Name. Inter-Asia Cultural Studies, 3 (2), 253-270.

Korhonen, P. (2002). Globaali Leviathan. Ulkopolitiikka, 39 (2), 76-86.

Korvela, P.-E. (2002). Machiavellin demonisaatio. Kosmopolis, 32 (3), 53-64.

Korvela, P.-E. (2002). Kirja-arvostelu; Maurizio Viroli: Republicanism. Politiikka, XLIV (2), 197-199.

Korvela, P.-E. (2002). Viimeaikaisesta Machiavellin tutkimuksesta. Historiallinen Aikakauskirja, 100. (3 / 2002), 269-278.

Korvela, P.-E. (2002). Raison d'Etat and Machiavelli: The Misconceptions of His Notoriety. Flinders Journal of History and Politics, 22, 41-58.

Luomala, A. (2002). Tieto, toiminta ja innovaatiot. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. (pp. 112-130). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry..

Luomala, A. (2002). Innovaatioista paikallisesssa tilassa. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. (pp. 10-14). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Luomala, A. (2002). Yhdistykset ja tieto paikallispolitiikan käytännöissä. . In V. Niiranen, & L. Niina (Eds.), Tiedolla tulevaisuuteen/ Seminaarikirja 31. Kunnallistieteen päivät. Lappeenranta: Kunnallistieteellinen yhdistys.

Nyyssönen, H. (2002). Saksan PDS ja menneisyyden työstämisen ongelma. Kanava.

Nyyssönen, H. (2002). Sudeettikysymyksen poliittinen myrsky. Kanava.

Nyyssönen, H. (2002). Diplomatian puutteesta juontuva laki. Kaleva.

Nyyssönen, H. (2002). Slovakiassa tulossa myös Nato- ja EU-vaali. Savon Sanomat, p. 20.9..

Nyyssönen, H. (2002). On the Preferential Treatment on Hungarians living in neighbouring countries. The Anthropology of East Europe Review, Vol 20 (Autumn 2002).

Nyyssönen, H. (2002). History in the First Parliament. The Politics of Memory in Hungary 1990-1994. In A. Halmesvirta (Ed.), Kádár's Hungary - Kekkonen's Finland. Hungarologische Beiträge, 14. Jyväskylä, Finland: Universität Jyväskylä.

Palonen, K. (2002). Eine Lobrede für Politiker. Kommentar zu Max Webers "Politik als Beruf". Opladen: Leske+Budrich.

Palonen, K. (2002). History of Concepts as a Style of Political Theorizing. European Journal of Political Theory, 1 (1), 91-106. Retrieved from http://www.sagepub.co.uk/frame.html?http://www.sagepub.co.uk/journals/...

Palonen, K. (2002). Rehabilitating the Politician. On a neglected genre of political theorizing. Archives européennes de sociologie, 53 (1), 132-153.

Palonen, K. (2002). Poliitikon arvostelukyvystä. Politiikka, 44 (1), 64-69.

Palonen, K. (2002). Aatekriitikon "rooli" (julkaistu ensimmäisen kerran 1975). In Jan-Magnus Jansson opponens et XVIII doctores (pp. 138-144). Acta politica, 22. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto: Yleisen valtio-opin laitos.

Palonen, K. (2002). Individualismin puolustuspuhe. Keskisuomalainen, pp. 2-2.

Palonen, K. (2002). Herrschaft und Rhetorik bei Max Weber. Vorgänge, 41 (4), 59-68.

Siisiäinen, L. (2002). The Ancient Heritage of Sonorous Politics. In A. Pöllänen, & M. Turunen (Eds.), Vai Pelkkää Retoriikkaa? (pp. 115-129). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Turkka, T. (2002). On the Formation of a ‘Strange Doctrine’, A Study in Locke’s Second Treatise. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 88 (Heft 2), 193-206.

Vauhkonen, J. (2002). A Rhetoric of Reduction. Bertrand de Jouvenel's Pure Theory of Politics as Persuasion. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 209.

Hänninen, S. (2001). Pohjoismaisen hyvinvoinnin eetos. Tiede&Edistys, (1), 19-33.

Keränen, M. (2001). Citizenship, Universal-Speak, and Local-Speak. ProtoSociology, An International Journal of Interdisciplina Research, Vol 15 (1), 200-215.

Keränen, M. (2001). Vertaileva ja poikkikulttuurinen tutkimus. Kaksi tapaa lähestyä muita maita. Politiikka, XLIII (2), 82-92.

Korhonen, P. (2001). The Geography of Okakura Tenshin. Nichibunken Japan Review, 13 (13), 107-127.

Korhonen, P. (2001). Japanese Studies in Finland. In T. Kern (Ed.), Japanese Studies Around the World 2000 (pp. 109-116). Kyoto: International Research Center for Japanese Studies.

Korvela, P.-E. (2001). Helvetillistä politiikkaa; Huomioita patriotismista ja Machiavellin kristinuskon kritiikistä. In P.-E. Korvela, & M. Kauppinen (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti (pp. 61-80). Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi.

Korvela, P.-E. (2001). Sympatiaa paholaiselle? Abduktiivisia huomioita Machiavellin kristinuskon kritiikistä. Politiikka, XLIII (1 / 2001), 3-11.

Korvela, P.-E., & Kauppinen, M. (2001). Esipuhe. In P.-E. Korvela, & M. Kauppinen (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti (pp. 5-6). Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi.

Korvela, P.-E., & Kauppinen, M. (Eds.). (2001). Vai pelkkää retoriikkaa? 6; Valta, politiikka, subjekti. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / valtio-oppi. Jyväskylän yliopisto / valtio-oppi, Julkaisuja publications, 76.

Lindroos, K. (2001). Scattering Community. Philosophy & Social Criticism, 27 (6), 19-42.

Luomala, A. (Ed.). (2001). Budjettipuheen kunta, kuntalainen ja päättäjä. Helsinki, Finland: Suomen Kuntaliitto.

Nyyssönen, H. (2001). Status-laki tuo etuja ulkounkarilaisille. Suomi-Unkari.

Nyyssönen, H. (2001, 26.9.2001). Kruunu on osa Unkarin identiteettiä. Savon Sanomat.

Nyyssönen, H. (2001, 5.11.2001). Maakaupoista mallia EU-hakijoille. Keskisuomalainen.

Nyyssönen, H. (2001). "Eurooppalaista tietä eurooppalaisella tavalla" - Politiikan kieli Unkarin 1998 vaaleissa. In Ünnepi könyv Keresztes László tisteletére. Debrecen-Jyväskylä: Kapitális.

Palonen, K. (2001). Was Max Weber a 'Nationalist'? A Study in the Rhetoric of Conceptual Change. Max Weber Studies, 2 (1.2), 195-213.

Palonen, K. (2001). Politik statt Ordnung. Figuren der Kontingenz bei Max Weber. In H. J. Lietzmann (Ed.), Moderne Politik. Politikverständnisse im 20. Jahrhundert (pp. 9-23). Opladen: Leske+Budrich.

Palonen, K. (2001). A Geology of Historical Times? Reflections on Reinhart Koselleck's Zeitschichten. History of Concepts Newsletter, 3 (4), 9-11.

Palonen, K. (2001). Ort der Rede. Neue politische Literatur, 45 (4), 537-539.

Palonen, K. (2001). Transforming a Common European Concept into Finnish: Conceptual Changes in the Understanding of 'Politiikka. Finnish Yearbook of Political Thought, 5 (Vuosikirja), 113-154.

Ruohomäki, J. (2001). Two Elections, two contests: the June 2001 elections in Northern Ireland. . Discussion Papers. Retrieved from http://www.democraticdialogue.org/working/Elect.htm

Ruohomäki, J. (2001). Polls Apart. The Scope.

Siisiäinen, L. (2001). Aforistinen kommunikaatio. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 105-127). SopHi.