Political Science 2011-2015

Palonen, K., & Rosales, J. M. (Eds.). (2015). Parliamentarism and Democratic Theory : Historical and Contemporary Perspectives. Verlag Barbara Budrich.

Roshchin, E. (Ed.). (2015). СОВРЕМЕННАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕОРИЯ СВОБОДЫ. Pietari: European University of St. Petersburg Press. Res Publica, 9.

Korvela, P.-E., Palonen, K., & Björk, A. (Eds.). (2015). The politics of world politics. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 130. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Soininen, S., & Vaarakallio, T. (Eds.). (2015). Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform. Nomos. Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. doi:10.5771/9783845265001

Harni, E. (Ed.). (2015). Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). Talouden uudet muodot. Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Wiesner, C., Roshchin, E., & Boilard, M.-C. (Eds.). (2015). In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories. Nomos.

Adiputri, R. D. (2015). Political culture in the Indonesian Parliament : analyzing parliamentary debates on the regional parliaments 1999-2009. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 528. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6248-7 Open access

Adiputri, R. D. (2015). Pekka Korhonen and Asian Studies at the University of Jyväskylä. In P.-E. Korvela, K. Palonen, & A. Björk (Eds.), The politics of world politics (pp. 362-373). SoPhi, 130. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Adiputri, R. D. (2015). Studying the Indonesian Parliament Through Its Parliamentary Debates. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 163-168). Nomos.

Björk, A. (2015). Parliamentary Politics and Migration : Re-interpreting the Citizenry in the Case of Germany. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 79-98). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-79

Björk, A. (2015). On time : very briefly. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 37-40). Nomos.

Boilard, M.-C. (2015). The United Nations General Assembly as a Site of Conceptual Depate. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 169-178). Nomos.

Caro, E., Berntsen, L., Lillie, N., & Wagner, I. (2015). Posted Migration and Segregation in the European Construction Sector. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (10), 1600-1620. doi:10.1080/1369183X.2015.1015406 Open access

Friman-Korpela, S., & Kallio, H. (2015). Politik als Leben. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 269-274). Nomos.

Gaur, M., Hirabayashi, H., Arase, D., Kesavan, K. V., Korhonen, P., Glosserman, B., . . . Badawi, H. (2015). Studies on Japan. New Delhi: Foreign Policy Research Centre. Country-specific Study Project. Retrieved from http://www.fprc.in/pdf/japan-pragya.pdf

Haapala, T. (2015). Cambridge and Oxford Union Societies as Parliamentary Bodies : Legitimating Politics through the Adoption of the House of Commons Procedure. In K. Palonen, & J. M. Rosales (Eds.), Parliamentarism and Democratic Theory : Historical and Contemporary Perspectives (pp. 53-72). Verlag Barbara Budrich.

Haapala, T. (2015). The issue of the secret ballot in the Cambridge and Oxford Union Societies, c.1830–72: an extension of the nineteenth-century parliamentary culture of debate. Parliaments, Estates and Representation, 35 (1), 66-83. doi:10.1080/02606755.2014.976435 Open access

Haapala, T. (2015). The Politics of Dissensus and the Concept of Debate. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 93-97). Nomos.

Haapala, T. (2015). Parliamentary Reform at Westminster. Parliaments, Estates and Representation, 35 (1), 139-140. doi:10.1080/02606755.2014.997616

Harni, E. (2015). "Opeta, mittaa, kehitä": yrittäjyyskasvatuksen mittaristo hallinnallisena artefaktina. Aikuiskasvatus, 35 (2), 99-110, 159.

Harni, E. (2015). "Houkuttelevaa osaamista lasiseinän takana" : tilan politiikka tulevaisuuden koulussa. In E. Harni (Ed.), Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen (pp. 88-108). Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Harni, E. (2015). Velan vallat ja voimat. Kasvatus ja aika, 9 (4), 257-267. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=743 Open access

Harni, E. (2015). Mielivaltaista kasvatusta, yrittäjyyskasvatusta. In K. Brunila, J. Onnismaa, & H. Pasanen (Eds.), Koko elämä töihin : koulutus tietokykykapitalismissa (pp. 102-111). Aikuiskasvatuksen vuosikirja, 52. Vastapaino.

Hirvi, M., & Whitfield, L. (2015). Public-service provision in clientelist political settlements: Lessons from Ghana's urban water sector. Development Policy Review, 33 (2), 135-158. doi:10.1111/dpr.12095

Hyvönen, A.-E. (2015). Vallankumouksen filosofiaa nykyajassa. Niin & näin, 22 (4), 131-132.

Hänninen, R., & Kotonen, T. (2015). "It's not Just Another Symbol" : Constructing the Boy London Eagle in a Finnish Lifestyle Blog. In F. Martínez, & P. Runnel (Eds.), Hopeless Youth! (pp. 377-402). Tartu: Estonian National Museum.

Jakonen, M. (2015). Gilles Deleuze ja Félix Guattari - yhteiskuntateorian remonttimiehet. In M. Pyykkönen, & I. Kauppinen (Eds.), 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (pp. 215-236). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Jakonen, M. (2015, 28.01.2015). Toimistotyö kertoo talouden muutoksista. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201504_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015, 25.02.2015). Koneistettua politiikkaa?. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201509_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015, 25.03.2015). Perustulo on vaalien jälkeinen iso kysymys. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201513_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015, 27.05.2015). Tiede ja koulutus ei kaipaa valjaita. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201523_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015, 10.06.2015). Kristinusko koetuksella. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201524_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015). Pelon talous ja uudet kyvyt. In K. Brunila, J. Onnismaa, & H. Pasanen (Eds.), Koko elämä töihin : koulutus tietokykykapitalismissa (pp. 282-311). Aikuiskasvatuksen vuosikirja, 52. Vastapaino.

Jakonen, M. (2015, 24.06.2015). Suomi tarvitsee utopian. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201526_ke/SY_20150624_10.PDF Open access

Jakonen, M. (2015, 22.07.2015). Valta toimii muutoksessa. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201530_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015). Työ utopioiden jälkeen. Tiede ja edistys, 40 (2), 188-197.

Jakonen, M. (2015, 26.08.2015). Kun fiksuista ihmisistä tulee tappajia. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201535_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015). Ekologinen kriisi ja työ. Työelämän tutkimus, 13 (2), 60-62.

Jakonen, M. (2015). The Devil's Mountain : Thomas Hobbes on the History of English Civil Wars. In P.-E. Korvela, K. Palonen, & A. Björk (Eds.), The politics of world politics (pp. 224-246). SoPhi, 130. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Jakonen, M. (2015, 23.9.2015). Keski-Suomi tarvitsee valtion rautateitä. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201539_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2015). Let's Kill the Messenger! The Reception and Recognition of the Precarity Movement and Argument in Finland. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 177-196). Palgrave Macmillan.

Jakonen, M. (2015). Ulkopolitiikka on sisäpolitiikkaa : Thomas Hobbesin kansainvälisten suhteiden teorian uudelleenluenta. Kosmopolis, 45 (3), 7-26.

Jakonen, M. (2015, 25.11.2015). Hyvin tehty. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201548_ke/SY_20151125_10.PDF Open access

Jakonen, M. (2015). Time, Space and Body in the Age of Precarious Work. In S. Dwyer, R. Franks, & R. Green (Eds.), With(Out) Trace : Interdisciplinary Investigations into Time, Space and the Body (pp. 283-296). Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Jakonen, M. (2015). Ioannis D. Evrigenis: Images of Anarchy [review]. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 18 (2), 230-235. doi:10.7227/R.18.2.6

Jakonen, M. (2015, 20.05.2015). Faktat ovat politiikan polttoainetta. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/jakonen-blogi3 Open access

Jakonen, M. (2015). Talous ja työ prekaarissa yhteiskunnassa. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 92-121). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jakonen, M., & Järvensivu, A. (2015). Yhteisöllisyys ja verkostot uudessa työelämässä. In P. Houni, & H. Ansio (Eds.), Duunia kimpassa : yhteisölliset työtilat Helsingissä (pp. 22-31). Tutkimuksia (Helsingin kaupungin tietokeskus), 2015:4. Helsinki, Finland: Helsingin kaupungin tietokeskus. Open access

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Palvelukseen halutaan: talouden uudet muodot. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 9-23). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Päätäntö. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 286-297). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Kallio, H. (2015). Parliamentary Politics, Rhetoric and Means of Talking about Economic Policy. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 125-144). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-125

Kauppi, N. (2015). Kari Palonen and Me. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 217-220). Nomos.

Kauppi, N., & Swartz, D. (2015). Global Bourdieu. Comparative Sociology, 14 (4), 565-586. doi:10.1163/15691330-12341358

Kettunen, A. (2015). Aika-, yksilö- ja yhteiskuntakäsitykset suomalaisessa tulevaisuuspolitiikassa. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 514. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6025-4 Open access

Kivistö, H.-M. (2015). Politics, Debating, Rights. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 81-85). Nomos.

Kleidosty, J. (2015). The Concert of Civilizations : The Common Roots of Western and Islamic Constitutionalism. Ashgate. Rethinking Political and International Theory.

Koivusalo, M. (2015). Klinikan synnystä. Niin & näin, 22 (1), 11-12. Open access

Koivusalo, M. (2015). Dispositiivi. In K. Eriksson (Ed.), Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa (pp. 64-85). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Koivusalo, M. (2015). Kuollut ruumis positivistisen tiedon ehtona : kliininen silmä ja sairauden sekularisaatio. Tiede ja edistys, 40 (1), 63-71.

Korhonen, P. (2015). Kirja-arvostelut : Mestari Kongin keskustelut : kungfutselaisuuden ydinolemus. Politiikka, 57 (3), 199-200.

Korhonen, P. (2015). Youthful Days. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 253-258). Baden-Baden: Nomos. doi:10.5771/9783845255439-253

Korhonen, P. (2015). On ASEM and the Cartography of Asia, Africa and Europe. AEI Insights : An International Journal of Asia-Europe Relations, 1 (1), 35-53. Open access

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2015). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 99-126). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Korvela, P.-E. (2015). Mittausten politiikkaa. Politiikka, 57 (2), 71-74.

Korvela, P.-E. (2015). History of concepts in the study of international relations : outlines of a neglected research agenda. In P.-E. Korvela, K. Palonen, & A. Björk (Eds.), The politics of world politics (pp. 159-175). SoPhi, 130. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Korvela, P.-E. (2015). Kukaanko ei osannut ennustaa?. Politiikka, 57 (4), 203-207. Open access

Korvela, P.-E. (2015). Weberian-Inspired Defence of Politics. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 133-137). Nomos.

Kotonen, T. (2015). Rotujen Ruotsi. Tieteessä tapahtuu, 33 (4), 78-80.

Kotonen, T. (2015). Pekka Siitoin ja äärioikeiston lonkerot. In M. Pohjola (Ed.), Mitä Pekka Siitoin tarkoittaa? (pp. 97-124). Turku: Savuketehdas.

Kotonen, T. (2015). Suomalainen syksy : äärioikeiston poliittinen väkivalta 1970-luvun Suomessa. Kosmopolis, 45 (3), 44-56.

Kotonen, T. (2015). Suojeluskuntien omaisuuden jakamisen hallintohistoriaa. Agricolan kirja-arvostelut, 2015 (14.1.2015). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3746 Open access

Lehtonen, E., Pekonen, O., Korhonen, P., & Palonen, K. (2015). Politiikka ja poliitikko. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 185-211). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Lindroos, K. (2015). 'Time-Images'. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 41-45). Nomos.

Mankki, L., & Sihto, T. (2015). Elävää luokkaa tutkimassa. Sukupuolentutkimus, 28 (3), 68-69.

Morais, I. N. d., & Virtanen, P. (2015). Emerging and Traditional Donors in the ‘Post-Busan’ Context: Assessing Brazil’s and Finland’s Cooperation Practices in Mozambique. Forum for Development Studies, 42 (3), 415-440. doi:10.1080/08039410.2015.1041549

Mäkinen, K. (2015). Mobility and Unspoken Citizens’ Rights in EU-Documents. New Zealand Journal of Research on Europe, 9 (1), 1-58. Open access

Ndukwe, T. (2015). Between Multiculturalism and Conservatism in Finland : Experiences of African Immigrants in the Helsinki Region. Omnes : The Journal of Multicultural Society, 5 (2), 146-193.

Ndukwe, T. (2015). The Role of the Church and Mosque in the Political Mobilization of Black African Immigrants in Finland at the Municipal Level. Politics, Religion and Ideology, 16 (4), 391-410. doi:10.1080/21567689.2015.1132413 Open access

Nikkola, T., & Harni, E. (2015). Sisäistyneet ristiriidat, tunnetyö ja tietotyöläissubjektiviteetin rakentuminen. Aikuiskasvatus, 35 (4), 244-253.

Nikkola, T., & Harni, E. (2015). Vaihtoehtoinen tapa järjestää koulutusta ja koulutuksellinen hallinta. In E. Harni (Ed.), Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen (pp. 208-226). Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Nousiainen, M. (2015). A Political Perspective on LEADER in Finland - Democracy and the Problem of 'Troublemakers'. In L. Granberg, K. Andersson, & I. Kovách (Eds.), Evaluating the European approach to rural development : grass-roots experiences of the LEADER programme (pp. 95-110). Ashgate.

Nousiainen, M., & Mäkinen, K. (2015). Multilevel Governance and Participation: Interpreting Democracy in EU-programmes. European Politics and Society, 16 (2), 208-223. doi:10.1080/23745118.2014.986970 Open access

Ojakangas, M. (2015). Lutheranism and Nordic Bio-politics. Retfaerd: Nordisk juridisk tidsskrift, 38 (3), 5-23.

Palonen, K. (2015). Die Zeit als Medium des politischen Spiels : Figuren der parlamentarischen Zeit des Westminster-Typus. In H. Straßheim, & T. Ulbricht (Eds.), Zeit der Politik : Demokratisches Regieren in einer beschleunigten Welt (pp. 239-254). Leviathan Sonderband, 30. Nomos Verlagsgesellschaft.

Palonen, K. (2015). Politics in the Language of Medical Doctors. Contributions to the History of Concepts, 10 (1), 119-125. doi:10.3167/choc.2015.100106

Palonen, K. (2015). Two 'French Webers' : conceptual horizons in the translations of Politik als Beruf. In P.-E. Korvela, K. Palonen, & A. Björk (Eds.), The politics of world politics (pp. 264-280). SoPhi, 130. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Palonen, K. (2015). Professorit poliitikkoina : Pelikentät ja retoriikan lajit. Politiikka, 57 (3), 163-177.

Palonen, K. (2015). In Defence of Procedural Democracy. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 18 (1), 105-116. doi:10.7227/R.18.1.6

Palonen, K. (2015). Poliitikko, tiede ja arvostelukyky : tieteen arvovapaus politiikan puolustuksena. In T. Salonen, & S. I. Sotasaari (Eds.), Ajatuksia tutkimiseen : metodisia lähtökohtia (pp. 145-158). Rovaniemi: Lapin yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-845-9 Open access

Palonen, K. (2015). Parliamentarism Challenged. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 17-36). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-17

Palonen, K. (2015, 29.9.2015). Politiikka-allergiasta yliopistoissa. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/politiikka-allergiasta-yliopistoissa/ Open access

Palonen, K. (2015). Von der Diktion zur Debatte : Rhetorik in Quentin Skinners Forschungsprogramm. In O. Hidalgo, & K. Nonnenmacher (Eds.), Die sprachliche Formierung der politischen Moderne : Spätmittelalter und Renaissance in Italien (pp. 267-285). Politisches Denken und literarische Form, 2015:1. Springer VS. doi:10.1007/978-3-658-08050-1

Palonen, K., & Rosales, J. M. (2015). Introduction: The Theory and Practice of Parliamentary Democracy. In K. Palonen, & J. M. Rosales (Eds.), Parliamentarism and Democratic Theory : Historical and Contemporary Perspectives (pp. 11-30). Verlag Barbara Budrich.

Palonen, K., & Rosales, J. M. (2015). Epilogue: Recasting the Parliamentary Culture of Politics. In K. Palonen, & J. M. Rosales (Eds.), Parliamentarism and Democratic Theory : Historical and Contemporary Perspectives (pp. 299-318). Verlag Barbara Budrich.

Pankakoski, T. (2015). Sanasumua ja poliittisen erottelun selkeyttä : Carl Schmittin käsiteteoria. Tiede ja edistys, 40 (1), 43-62.

Parvikko, T. (2015). Sotaisaa politiikkaa. Niin & näin, 22 (4), 142-143.

Parvikko, T. (2015). Kirja-arvostelu : Pierre Rosavallon (2013), "Demokraattinen oikeutus". Politiikka, 57 (2), 137-138.

Parvikko, T. (2015). Heart of Darkness : rereading Hannah Arendt's Critique of Colonialism and race-thinking with Edward W. Said. In P.-E. Korvela, K. Palonen, & A. Björk (Eds.), The politics of world politics (pp. 247-263). SoPhi, 130. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6284-5 Open access

Parvikko, T. (2015). Tuokiokuvia Palestiinasta. Kosmopolis, 45 (1), 66-68.

Parvikko, T. (2015). From Piazza to Parliament : Reflections on Kari Palonen's Intellectual Shifts. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 145-150). Nomos.

Pekonen, O. (2015). Lectio praecursoria : Debating ‘the ABCs of Parliamentary Life’: The Learning of Parliamentary Rules and Practices in the Late Nineteenth-Century Finnish Diet and the Early Eduskunta”. Ennen ja nyt : historian tietosanomat, 08.01.2015. Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/2015/01/onni-pekonen-debating-the-abcs-of-pa... Open access

Pekonen, O. (2015). Kari as a ‘Parliamentary Academic’ or ‘Academic Parliamentarian’. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 259-263). Nomos.

Roshchin, E. (2015). Political Theory of a Different Sort. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 19-23). Nomos.

Saari, A., & Harni, E. (2015). Kyyhky ja opetuskone : inhimillisen ja ei-inhimillisen yhteenliittymiä B. F. Skinnerin behaviorismissa. Kasvatus ja aika, 9 (1), 41-55. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=673 Open access

Saari, A., & Harni, E. (2015). Onnellisuuden Hermes : positiivisen psykologian hegemoniapyrkimykset. Agon, 14 (3), 4-11. Retrieved from http://agon.fi/article/onnellisuuden-hermes-positiivisen-psykologian-h... Open access

Siisiäinen, L. (2015). Precarious Voice or Precarious Noise?. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 197-212). Palgrave Macmillan.

Siisiäinen, L. (2015). Foucault, pastoral power, and optics. Critical Research on Religion, 3 (3), 233-249. doi:10.1177/2050303214567668

Soininen, S. (2015). Defending Parliamentary Politics and Individual Freedom in a Disillusioned World. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 145-166). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-145

Soininen, S. (2015). On Academic and Individual Freedom in a Civil Association. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 195-200). Nomos.

Soininen, S., & Vaarakallio, T. (2015). Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 7-16). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-7

Suuronen, V. (2015). Erottelu ystävään ja viholliseen poliittisen kriteerinä. Carl Schmitt, Poliittisen käsite. Kulttuurintutkimus, 32 (2), 58-60.

Vaarakallio, T. (2015, 15.1.2015). Arvoasein terroria vastaan. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/arvoasein-terroria-vastaan/ Open access

Vaarakallio, T. (2015). The Ideological Framework of the French Nouvelle Droite and the Contemporary Finnish Far Right : Differentialism and Anti-egalitarianism in Xenophobic Discourse . Redescriptions, 18 (2), 202-224. doi:10.7227/R.18.2.5

Vaarakallio, T. (2015). The Borderline between Parliamentary and Extra-Parliamentary Rhetoric: the Case of the Populist (True) Finns Party. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 99-124). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-99

Vaarakallio, T. (2015). Passion for Politics : a Student's Point of View. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 207-210). Nomos.

Vesikko, A. (2015). Kosketuksia prekaariin nykyisyyyteen. Kulttuurintutkimus, 32 (2), 55-57.

Virtanen, P. (2015). Democracy, poverty and civil society in Mozambique. Africa Review, 7 (2), 89-103. doi:10.1080/09744053.2015.1033824

Wagner, I. (2015). Rule Enactment in a Pan-European Labour Market : Transnational Posted Work in the German Construction Sector. British Journal of Industrial Relations, 53 (4), 692-710. doi:10.1111/bjir.12053

Wagner, I. (2015). Posted work and deterritorialization in the European Union : a study of the German construction and meat industry. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 521. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6124-4 Open access

Wiesner, C. (2015). The Politics of Concepts in European Integration. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 105-111). Nomos.

Adiputri, R. D. (2014). "The Dutch Legacy in the Indonesian Parliament". Political Sciences and Public Affairs, 2 (2), 1000118. doi:10.4172/2332-0761.1000118 Open access

Björk, A. (2014). Dissensus and the Contingent Polity: Parliamentary Debates on Citizenship Tests in Germany. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 475-494). Social Sciences and Humanities, 2. Santander : Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Björk, A. (2014). Accessing Citizenship: The Conceptual and Political Changes of the German Naturalization Policy, 1999–2006. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 74-87. doi:10.3167/choc.2014.090105 Open access

Boynik, S. (2014). Towards a theory of political art : cultural politics of 'Black Wave' film in Yugoslavia, 1963-1972. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 511. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5980-7 Open access

Friman-Korpela, S. (2014). Romanipolitiikasta romanien politiikkaan : poliittisen asialistan ja toimijakonseption muutos 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 513. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6012-4 Open access

Haapala, T. (2014). Parliament as a Model for Debating: Procedure Debates in the Cambridge and Oxford Union Societies. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 279-300). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Haapala, T. (2014). Review : Markku Peltonen. Rhetoric, Politics and Popularity in Pre-Revolutionary. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 17 (1), 114-118.

Harni, E. (2014). Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatuksen uusliberalistiset tendenssit ordoliberalismin näkökulmasta. Kansalaisyhteiskunta, 2014 (1), 71-90. Open access

Harni, E. (2014). Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun. Kasvatus ja aika, 8 (2), 80-88. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=621 Open access

Harni, E. (2014). Valotuksia aikamme viitatuimman yhteiskuntatieteilijän ajatteluun. Kasvatus ja aika, 8 (2), 92-96. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=624 Open access

Harni, E. (2014, 19.12.2014). Alexander Stubbin psykopolitiikka ja Diogeneen haaste. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/kolumni/alexander-stubbin-psykopolitiikka-j... Open access

Harni, E. (2014). Nykytaidekokemuksen poliittisuus museokontekstissa. Kulttuurintutkimus, 31 (2), 66-68.

Harni, E., & Lohtaja, A. (2014). Klinikan synty eli "kun tieto tunkeutui toukkien tyyssijoille". Kulttuurintutkimus, 31 (1), 59-61.

Hyvönen, A.-E. (2014). Tentative lessons of experience: Arendt, essayism, and "the social" reconsidered. Political theory, 42 (5), 569-589. doi:10.1177/0090591714538428 Open access

Hyvönen, A.-E. (2014). Muisti, menneisyys ja ajallisuus : Arendt ja menneen elävöittäminen ajattelussa. In J. Hakkarainen, M. Hartimo, & J. Virta (Eds.), Muisti (pp. 123-134). Acta Philosophica Tamperensia, 6. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Hyvönen, A.-E. (2014). From Event to Process: The EU and the ‘Arab Spring’. In D. d. Porta, & A. Mattoni (Eds.), Spreading Protest : Social Movements in Times of Crisis (pp. 91-116). Colchester: ECPR Press.

Jakonen, M. (2014). Jälkikeynesiä keltanokille. Tiede ja edistys, 39 (2), 151-159.

Jakonen, M. (2014). Saudi-Arabian monimutkainen muutos. Peruste, 4 (1), 77-80.

Jakonen, M. (2014). Talouden ihmettelyä?. Tiede ja edistys, 39 (3), 257-263.

Jakonen, M. (2014). Taloudesta politiikkaan. Kritiikki : Nuoren voiman kirjakatsaus, pp. 117-122.

Jakonen, M. (2014, 31.12.2014). Homeinen juttu. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/nakoislehti/ Open access

Jakonen, M. (2014, 11). Kantin ensimmäinen filosofia. Kritiikki : Nuoren voiman kirjakatsaus, pp. 115-126. Open access

Jakonen, M. (2014, 29.01.). Ankeuttajat. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201405_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 19.11.2014). Avuliaat tontut. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201447_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 30.4.2014). Euroopan linjavaalit. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201418_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 17.9.2014). Jyväskylän syksy on täynnä runoutta. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201438_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 16.7.2014). Kaljaa ja kulttuuria. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201429_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 20.8.2014). Kimppakyydit kunniaan. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201434_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 15.10.2014). Liikenne on yhteinen asia. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201442_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 26.2.2014). Maailman huonoin vitsi. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201409_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 28.5.2014). Nurkkiin kuseskelua. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201422_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 18.6.2014). Taloutta tarpeen mukaan. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201425_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014, 26.3.2014). Toisenlainen loma on mahdollinen. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10. Retrieved from http://www.surkkari.fi/pdf/2014/201413_ke/index.php Open access

Jakonen, M. (2014). Uusi työ ja prekarisaatio: Työn muutosten vaikutukset suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja poliittiseen järjestäytymiseen. Tiede ja edistys, 39 (4), 287-320.

Jakonen, M., & Lahikainen, L. (2014). Suomentajien esipuhe. In Elävä luokka (pp. 18-25). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jakonen, M., & Tilli, J. (2014). Keynesin toinen tuleminen?. Tiede ja edistys, 39 (1), 3-4. Retrieved from http://www.tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/Keynesin%20toinen%20...

Juntunen, T., & Hyvönen, A.-E. (2014). Resilience, security and the politics of processes. Resilience : international policies, practices and discourses, 2 (3), 195-209. doi:10.1080/21693293.2014.948323

Keiski, V. (2014). Kansainvälisyyden korostunut merkitys tutkimuksen arvioinnissa. In L. Mankki, & A. Vesikko (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 12, Jokapäiväinen valtamme : Kielen ja ajan politologiaa (pp. 145-168). YFI julkaisuja, 1. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5694-3 Open access

Keränen, M. (2014). Onko politiikkaprosessi politiikkaa vai hallintoa?. In L. Häikiö, & H. Leino (Eds.), Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin (pp. 33-55). Tampere University Press. Open access

Kivistö, H.-M. (2014). The Status of the Right to Political Asylum: A Rhetorical Analysis of German and United Nations Debates. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 449-476). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Kivistö, H.-M. (2014). Rights of Noncitizens: Asylum as an Individual Right in the 1949 West German Grundgesetz. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 60-73. doi:10.3167/choc.2014.090104

Koikkalainen, P., & Korvela, P.-E. (2014, 30.7.2014). Politiikkapuheesta on matkaa politiikan tutkimukseen. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/kolumni/politiikkapuheesta-matkaa-politiika... Open access

Korhonen, P. (2014). Leaving Asia? The Meaning of Datsu-A and Japan’s Modern History. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 12 (9, 3). Retrieved from http://www.japanfocus.org/-Pekka-Korhonen/4083 Open access

Korvela, P.-E. (2014). Widening the scope of comparative political theory. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 17 (2), 245-247. doi:10.7227/R.17.2.9

Korvela, P.-E. (2014). Babylonin tornista McWorldiin: käsitteiden historian mahdollisuuksista maailmanpolitiikan tutkimuksessa. Kosmopolis, 44 (3-4), 149-161.

Korvela, P.-E., & Wass, H. (2014, 11.5.2014). Kaksi vuotta suomalaista kansalaisaloitetta: aloiteinstituution merkityksestä, mahdollisuuksista ja haasteista. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/artikkeli/kaksi-vuotta-suomalaista-kansalai... Open access

Kotonen, T. (2014). Kattava ja monipuolinen analyysi eurovaalien brittiläisestä suosikista. Tieteessä tapahtuu, 32 (6), 78-80. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/48265/14038

Kotonen, T. (2014, 19.11.2014). Äärioikeisto kylmän sodan Suomessa. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/artikkeli/%C3%A4%C3%A4rioikeisto-kylm%C3%A4...

Kotonen, T. (2014). Sissisotaa kansallisen yhtenäisyyden puolesta : äärioikeisto Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla. Politiikka, 56 (3), 175-190.

Kotonen, T. (2014). Heinrich Himmlerin yksityiselämä kirjeiden ja kalenterimerkintöjen valossa. Agricolan kirja-arvostelut, 2014 (4.4.2014). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3500 Open access

Kotonen, T. (2014). 1960-luvun kuva turkulaisittain. Agricolan kirja-arvostelut, 2014 (5.6.2014). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3525 Open access

Kulovaara, K. (2014). Kapitalismin kolmas henki ja managerialismi uuden hallinnan ideologiana. Politiikka, 56 (2), 101-131.

Lillie, N., Caro, E., Berntsen, L., & Wagner, I. (2014). Migration and human resource management. In M. M. Lucio (Ed.), International Human Resource Management: An Employment Relations Perspective (pp. 220-237). London: SAGE. Open access

Lillie, N., Wagner, I., & Berntsen, L. (2014). Posted Migration, Spaces of Exception, and the Politics of Labour Relations in the European Construction Industry. In M. Hauptmeier, & M. Vidal (Eds.), The Comparative Political Economy of Work (pp. 312-331). Palgrave Macmillan.

Lindberg, S., Ojakangas, M., & Prozorov, S. (Eds.). (2014). Europe Beyond Universalism and Particularism. Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137361820

Lindroos, K. (2014). Valta, kritiikki ja Walter Benjamin. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 411-427). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lindroos, K., Cardinal, L., Sawer, M., & St-Laurent, M. (2014). IPSA Gender Monitoring Report 2013. Montreal: The International Political Science Association. Retrieved from https://www.ipsa.org/sites/default/files/gender_monitoring_report_2013...

Loisa, R.-L. (2014). Monarchism, Republic and Parliamentary Government: Finland after the Civil War. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 149-170). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Malkopoulou, A. (2014). Euro-zone Crisis and Parliamentary Democracy: Lessons from the Greek Case. In C. Wiesner, & M. Schmidt-Gleim (Eds.), The Meanings of Europe : Changes and Exchanges of a Contested Concept (pp. 160-178). Routledge Advances in Sociology, 118. New York: Routledge.

Mankki, L. (2014). Performatiivinen sukupuoli : Judith Butlerin kritiikin ja politiikan tyylit. In L. Mankki, & A. Vesikko (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 12, Jokapäiväinen valtamme : Kielen ja ajan politologiaa (pp. 300-326). YFI julkaisuja, 1. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5694-3 Open access

Mäkinen, K. (2014). Constructing Europe as an area via EU documents on citizenship and culture. In C. Wiesner, & M. Schmidt-Gleim (Eds.), The meanings of Europe : Changes and exchanges of a contested concept (pp. 130-143). Routledge Advances in Sociology, 118. London: Routledge.

Mäkinen, K. (2014). Union Citizenship Representing Conceptual (Dis)continuities in EU Documents on Citizenship and Culture. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 105-120. doi:10.3167/choc.2014.090107 Open access

Mäkinen, K., & Nousiainen, M. (2014, 9.5.2014). Eliittien vai kansalaisten EU?. Keskisuomalainen, p. 4. Open access

Nousiainen, M., & Mäkinen, K. (2014, 10.5.2014). Euroopan tulevaisuus on kansalaisten käsissä. Turun Sanomat, p. 23.

Ojakangas, M. (2014). Jacques Lacan : yliminä, halu ja asia. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 307-315). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Ojakangas, M. (2014). Yliopistojen ohjausjärjestelmästä. Tiede ja edistys, 39 (3), 233-236.

Ojakangas, M. (2014). European Political Universalism : A Very Short History. In S. Lindberg, M. Ojakangas, & S. Prozorov (Eds.), Europe Beyond Universalism and Particularism (pp. 13-32). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137361820.0006

Palonen, K. (2014). Politics and Conceptual Histories: Rhetorical and Temporal Perspectives. Baden-Baden: Nomos. Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 1. doi:10.5771/9783845252858_1

Palonen, K. (2014). Les trois types d’hommes politiques professionnels chez Max Weber: Une approche rhetorique. In C. Colliot-Thélène, & P. Portier (Eds.), La métamorphose du prince: Politique et culture dans l'espace occidental (pp. 121-143). Presses universitaires de Rennes.

Palonen, K. (2014). Max Weber (1864–2014). Politiikka, 56 (4), 330-338.

Palonen, K. (2014). Parliament/Parliamentarism. In M. T. Gibbons, D. Coole, E. Ellis, & K. Ferguson (Eds.), Encyclopedia of Political Thought (pp. 2647-2648). Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118474396

Palonen, K. (2014). Skinner, Quentin 1940-. In M. T. Gibbons, D. Coole, E. Ellis, & K. Ferguson (Eds.), Encyclopedia of Political Thought (pp. 3457-3464). Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118474396

Palonen, K. (2014). The Politics of Parliamentary Procedure : The Formation of the Westminster Procedure as a Parliamentary Ideal Type. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Palonen, K. (2014). Parlamentarismin pelivarat Euroopan uninonissa. In J. Mykkänen, & K. Paakkunainen (Eds.), Johdatus Euroopan Unionin politiikkaan (pp. 54-80). Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, 16. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Open access

Palonen, K. (2014). Parliamentarism as a European Type of Polity: Constructing the Presidentialism Versus Parliamentarism Divide in Walter Bagehot’s English Constitution. In C. Wiesner, & M. Schmidt-Gleim (Eds.), The Meanings of Europe : Changes and Exchanges of a Contested Concept (pp. 74-87). Routledge Advances in Sociology, 118. New York: Routledge.

Palonen, K. (2014). FairPlay and Scarce Time: Aspects of the 1882 Procedure Reform Debates in the British House of Commons. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus. Parliament in Debate (pp. 327-348). Social Sciences & Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; Mc-Graw Hill.

Palonen, K. (2014). Euroopan unioni politisoivana mahtina. Politiikka, 56 (1), 7-14.

Palonen, K. (2014). Was Weber Wrong about Westminster?. History of Political Thought, 35 (3), 519-537.

Palonen, K. (2014). Editorial: The European Union as an Agency of Politicisation. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 17 (2), 133-139. doi:10.7227/R.17.2.1

Pankakoski, T. (2014). Tarmo Kunnas: Fasismin Lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Politiikka, 56 (3).

Pankakoski, T. (2014). Poleemista melankoliaa ja muita järjenvastaisuuksia. Kritiikki : Nuoren voiman kirjakatsaus, pp. 92-97.

Pankakoski, T. (2014). Kielipoliisin matkassa. Kritiikki : Nuoren voiman kirjakatsaus, pp. 20-23.

Pankakoski, T. (2014). Aikakauden merkit ja epookkikokemus. Nuori voima, pp. 18-23.

Pankakoski, T. (2014). The Carl Schmitt Kaleidoscope. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 125-130.

Parvikko, T. (2014, 13.3.2014). Liberaali tutustui perussuomalaisiin. Arvio teoksesta Leena Sharma: Ne. Kohtaamisia perus-Suomessa. Otava. Helsingin Sanomat, p. B3.

Parvikko, T. (2014). "Wherever You Go, You Will Be the Polis": Europe Without Borders. In C. Wiesner, & M. Schmidt-Gleim (Eds.), The Meanings of Europe. Changes and Exchanges of a Contested Concept (pp. 207-220). Routledge Advances in Sociology, 118. Routledge.

Pekonen, O. (2014). Debating "the ABCs of parliamentary life" : the learning of parliamentary rules and practices in the late nineteenth-century Finnish Diet and the early Eduskunta. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 505. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5843-5 Open access

Pekonen, O. (2014). Adoption of Parliamentary Models in Finland: Question of Free Mandate in the Early Debates on the Procedures of the Finnish Eduskunta. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 349-374). Social Sciences and Humanities, 2. Santander : Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Roshchin, E. (2014). Friendship and International Order : An Ambiguous Liaison. In S. Koschut, & A. Oelsner (Eds.), Friendship and International Relations (pp. 89-106). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137396341.0011

Ruohomäki, J. (2014, 4.8.2014). Urheilu, rasismi ja Washingtonin punanahat. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/artikkeli/urheilu-rasismi-ja-washingtonin-punan... Open access

Siisiäinen, L. (2014). The Shepherd Meets the Divine Economy : Foucault, Agamben, and the Christian Genealogy of Governance. Journal for Cultural and Religious Theory, 14 (1), 53-69. Retrieved from http://www.jcrt.org/archives/14.1/lauri.pdf

Siisiäinen, L. (2014). Critical Inquiry and/or Art of Critique: Koopman’s Genealogy as Critique. Theory and Event: an online journal of political theory, 17 (1). Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v017/17.1.siisiainen.htm... Open access

Soininen, S. (2014). The Parliamentary Style of Politics and its Rivals: Responses to the Crisis of Parliamentarism in Britain. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 249-278). Social Sciences and Humanities, 2. Santander : Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Stephanov, D. (2014). Patriotism in Transition: The Thought of Butrus al-Bustani, Mehmed Said Pasha and Ziya Gokalp. In A. Beshara (Ed.), Butrus al-Bustani : Spirit of the Age (pp. 188-227). Iphoenix Publishing.

Stephanov, D. (2014). Sultan Abdülmecid’s Tour of Rumelia and the Trope of Love. The Journal of Ottoman Studies, 2014 (44), 475-501.

Stephanov, D. (2014). Sultan Mahmud II (1808-1839) and the First Shift in Modern Ruler Visibility in the Ottoman Empire. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 1 (1-2), 129-148.

Tilli, J. (2014). Suomen pyhä sota : papit jatkosodan julistajina. Jyväskylä, Finland: Atena Kustannus Oy.

Tilli, J. (2014). The idea of mission in Finnish clerical Lutheranism during the Continuation War 1941–1944. Nations and nationalism, 20 (4), 782-800. doi:10.1111/nana.12072 Open access

Vaarakallio, T. (2014). Re-Activating the Parliament of Eloquence? Sarkozy’s Reform of Procedure in the French Assemblée Nationale. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 375-398). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Vesikko, A. (2014). Resonoivia merkintöjä : Olavi Paavolainen jatkosodan kriitikkona. In L. Mankki, & A. Vesikko (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 12, Jokapäiväinen valtamme : Kielen ja ajan politologiaa (pp. 80-124). YFI julkaisuja, 1. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5694-3 Open access

Vesikko, A. (2014). Länsimaisen animaation kaanon. Agricolan kirja-arvostelut, 27.10.2014. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3567 Open access

Vesikko, A. (2014). "Huutava ihminen ei ole tanssiva karhu" : Mahamat-Saleh Haroun ja puuttuva kansa. Kulttuurintutkimus, 31 (3), 36-40.

Vesikko, A. (2014). "Kansantajuista modernismia?" - Matti Kassila x 24. Filmihullu, 2014 (1), 42.

Vesikko, A. (2014). ”Pako pimeyteen” : Olavi Paavolaisen havaintoja totalitarismista. Agricolan kirja-arvostelut, 2014 (13.5.2014). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3515 Open access

Vesikko, A. (2014, 14.3.2014). Perinteiden muodonmuutoksia : Tampere Film Festival 2014 -raportti. Film-o-Holic.com. Retrieved from http://www.film-o-holic.com/festivaalit/tampere-film-festival-2014-rap... Open access

Vesikko, A. (2014, 28.2.2014). Pikselimaisemista Raken raihnoihin : Tampere Film Festival 2014 -esittely. Film-o-Holic.com. Retrieved from http://www.film-o-holic.com/festivaalit/tampere-film-festival-2014-esi... Open access

Virtanen, P. (2014). Budjettitukiyhteistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi: Suomen yleinen budjettituki Mosambikille. Hallinnon tutkimus, 33 (2), 131-144. Open access

Wagner, I., & Lillie, N. (2014). European Integration and the Disembedding of Labour Markets: Transnational Labour Relations at the European Central Bank Construction Site. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52 (2), 403-419. doi:10.1111/jcms.12096/full

Wiesner, C. (2014). From Safeguarding Peace in Europe to Financial Crisis : Old Questions and New Challenges of European Integration. In C. Wiesner, & M. Schmidt-Gleim (Eds.), The Meanings of Europe : Changes and Exchanges of a Contested Concept (pp. 91-106). Routledge Advances in Sociology, 118. New York: Routledge.

Wiesner, C. (2014). The Europeanization of Citizenship: Conceptual Innovations, Legal Changes, and Development of New Institutional Practices. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 88-104. doi:10.3167/choc.2014.090106

Wiesner, C., & Björk, A. (2014). Introduction: Citizenship in Europe after World War II — the Challenges of Migration and European Integration. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 50-59. doi:10.3167/choc.2014.090103

Yrjölä, R. (2014). The global politics of celebrity humanitarianism. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 498. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5691-2 Open access

Moisio, O.-P., Korhonen, P., & Wilska, T.-A. (Eds.). (2013). Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 121. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Ahonen, P., Korvela, P.-E., & Palonen, K. (2013). Yliopistokeskustelu yliopistouudistuksen jälkeen. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 5-16). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Björk, A. (2013). Kansalaisuustestit: Integraatiopuhe ja aika. Politiikka, 55 (2), 36-41.

Haapala, T. (2013). The mockery of Adbusters Magazine in the classical tradition of political rhetoric. In T. Vaarakallio, & T. Haapala (Eds.), The distant present (pp. 71-89). SoPhi, 122. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5102-3 Open access

Haapanen, J. (2013). Adaptation to world trends: a rereading of the May Fourth Movement radicalization. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 463. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5114-6 Open access

Haapanen, J. (2013). New World Trends in May Fourth Movement Journals. In J. Rosker, & N. V. Suhadolnik (Eds.), Modernisation of Chinese Culture: Continuity and Change (pp. 47-67). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Hyvönen, A.-E. (2013, 15.5.2013). Arendt, Hannah. Logos Ensyklopedia. Retrieved from http://filosofia.fi/node/6539

Hyvönen, A.-E. (2013). Elämän ja kuoleman politiikka. niin ja näin, 4 (1), 129-130.

Hyvönen, A.-E. (2013, 12.02.2013). Kokemus, menneisyys, ja poliittinen ajattelu. Alusta: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. Retrieved from http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/02/12/kokemus-menneisyys-ja-polii... Open access

Hyvönen, A.-E. (2013). Totalitarismin syntyä jäljittämässä. Tiede ja edistys, 38 (4/2013), 329-332.

Jakonen, M. (2013, IX). (Epä)dialektinen vallankumousopas. Kritiikki : Nuoren Voiman kirjakatsaus, pp. 128-137.

Jakonen, M. (2013). Multitude in motion: re-readings on the political philosophy of Thomas Hobbes. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 466. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5164-1 Open access

Jakonen, M. (2013, VII). Oppitunti islamin sotaisasta historiasta. Kritiikki, pp. 75-78.

Jakonen, M. (2013). Prekarisaatiosta ranskalaisittain. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21 (1/2013), 86-89.

Jakonen, M. (2013, 28.12.2013). Itsetekemisen kulttuuria. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013, 4.9.2013). Jakaminen joka kodin käytännöksi. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013, 10.7.2013). Koulu TV. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013, 15.5.2013). Autoilua tarpeen mukaan. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013, 20.3.2013). Jyväskylä on futsal -kaupunki. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013, 23.1.2013). Yksinpuhelua kaupunkitilassa. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2013). Thomas Hobbes ja pelon talous. Poliittinen talous, 1 (1/2013). Retrieved from http://www.poliittinentalous.fi/ojs/index.php/poltal/article/view/5 Open access

Jakonen, M. (2013, 14.12.2013). Kansa hyvä, väkijoukko paha. Aamulehti. Retrieved from http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194860569068/artikkeli/puheenaihe+kia... Open access

Jakonen, M. (2013). Eihän Suomessa ole äärioikeistoa?. Kulttuurintutkimus, 30 (4/2013).

Jakonen, M. (2013). Tosi tv:n affektiivinen politiikka. Naistutkimus, 26 (4), 95-97.

Jakonen, M. (2013). Prekariaatin läpimurto?. Peruste, 4 (3/2013), 85-87.

Jakonen, M. (2013). Väki liikkeessä: uudelleenluentoja Thomas Hobbesin poliittisesta filosofiasta. Kosmopolis, 43 (2/2013), 21-25.

Jakonen, M. (2013, 13.9.2013). Kaupunki tyhjän päällä. Nykytaidekeskus Kronika rakentaa uutta poliittista toimintaa rappeutuvassa kaivoskaupungissa. Kansan Uutiset.

Jakonen, M. (2013, 20.11.2013). Vuoden '45 henki. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M., & Harjunen, H. (2013, 6.9.2013). Tylsää yläilmoissa leijumista?. Keskisuomalainen. Retrieved from http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/tylsaa-ylailmoissa-... Open access

Kananen, A. (2013). Yliopisto opettaa, julkaisee ja sensuroi. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 31-48). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Keränen, M. (2013). Tiedosta, politiikasta ja politiikkatieteen yleisöstä. Kansalaisyhteiskunta, 4 (1), 89-93. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti/numero-1-2013 Open access

Keränen, M. (2013). Autonomiaa joka lähtöön. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 60-78). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Kivistö, H.-M. (2013). Debating right to asylum: a conceptual and rhetorical reading of the German post-war deliberations. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 490. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5556-4 Open access

Korhonen, P. (2013). Visio: Uusintaottelu Itä-Länsi. Chydenius, pp. 16-19. Open access

Korhonen, P. (2013). Tora-san and Kurosagi as Symbols of Changing Japanese Society. Journal of Intimate and Public Spheres, 2 (1), 145-146. Open access

Korvela, P.-E. (2013). Editorial: "Rectifying the Names" or "Newspeak"?. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 5-10). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Korvela, P.-E. (2013). Meluton sopusointu. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 79-105). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Kotonen, T. (2013). Ylikansallista nationalismia: Ruotsalainen äärioikeisto Suomessa 1970-luvulla. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat, 14 (1), 0. Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/?p=666

Kotonen, T. (2013). Suomalainen äärioikeisto tutkmuksen kohteena. Tieteessä tapahtuu, 31 (4), 82-84.

Kotonen, T. (2013, 41). Äärioikeisto norjalaisesta näkökulmasta. Kanava, pp. 60-61.

Kotonen, T. (2013). Walter Horn jääkäriliikkeen ja Pohjola-aktivismin taustavaikuttajana. Agricolan kirja-arvostelut, 2013 (22.10.2013), 0. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3408

Kotonen, T. (2013). Auschwitzin ihmiskokeet uhrien näkökulmasta. Agricolan kirja-arvostelut, 2013 (16.5.2013). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3342 Open access

Kronlund, A. (2013). Parliamentary oversight of the exceptional situations in a presidential system: debating the reassertion of the constitutional powers of the US Congress. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 468. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5219-8 Open access

Kulovaara, K. (2013). Kilpailukykyistä tulevaisuutta luomassa? EAY, BusinessEurope ja Euroopan sosiaalisen mallin modernisaatio. Talous ja yhteiskunta, 41 (1), 50-55. Retrieved from http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty12013/pdf/ty12013.pdf Open access

Malkopoulou, A. (2013). Electoral Reform and Ideological Contingency: Has Compulsory Voting Move from Right to Left?. In J. C. Rosas, & A. R. Ferreira (Eds.), Left and Right: The Great Dichotomy Revisited (pp. 165-179). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Mankki, L. (2013). Familismi ideologiana ja yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Peruste, 4 (3/2013), 62-69.

Mäkinen, K. (2013). Ohjelmoidut eurooppalaiset Kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa : Lektio. Kulttuurintutkimus, 30 (4), 52-57.

Ndukwe, T. (2013). From politics to pleasure and protest : what does the future hold in the political arena, given the alleged growing “youth de-politisation” today?. In N. Jentl, & J. Kaskinen (Eds.), Proceedings of the Conference “To be Young! Youth and the Future”, 6-8 June 2012, Turku (pp. 75-89). FFRC eBOOK, 8/2013. Turku: Finland Futures Research Centre, University of Turku. Retrieved from https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_20... Open access

Nousiainen, M., & Pylkkänen, P. (2013). Responsible local communities – A neoliberal regime of solidarity in Finnish rural policy. Geoforum, 48 (August 2013), 73-82. doi:10.1016/j.geoforum.2013.04.015

Ojakangas, M. (2013). Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau on liberty and slavery of conscience in the context of Christian political theology. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 106-124). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Ojakangas, M. (2013). Erēmos Aporos as the Paradigmatic Figure of Western (Thanato) Political Subject. Alternatives, 38 (3), 194-207. doi:10.1177/0304375413497843

Ojakangas, M. (2013). The Voice of Conscience: A Political Genealogy of Western Ethical Experience. New York: Bloomsbury Academic.

Palonen, K. (2013). The Life and Work of Reinhart Koselleck. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 192-198). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16 (1 (vuosikirja)). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Palonen, K. (2013). Arvostelu teoksesta Markku Peltonen, Rhetoric, Politics and Popularity in Pre-revolutionary England. Politiikka, 55 (3), 200-201.

Palonen, K. (2013). Kari Palonen [intellektuaalinen profiili, julkaistu kirjoittajien nimellä]. In M. H. Jeppesen, F. Stjernfelt, & M. Thorup (Eds.), Intellectual History. 5 Questions (pp. 127-133). Kööpenhamina: Vince Inc Press.

Palonen, K. (2013). Contingentia, theoría política e historia onceptual. In J. F. S. G. C. d. Miguel (Ed.), Conceptos políticos, tiempo e historia (pp. 351-376). Santandert: McGraw-Hill.

Palonen, K. (2013). Yliopiston "parlamentarisoinnin" mahdollisuuksista. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 158-180). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Parvikko, T. (2013, 21.4.2013). Uuden rodun piti hävittää kaikki vanha. Miten on mahdollista, että valistuksen luonut Eurooppa synnytti myös tuhoamisleirit?. Helsingin Sanomat, pp. C16-17.

Parvikko, T. (2013, 31.7.2013). Elämä menetti tarkoituksensa. Helsingin Sanomat.

Parvikko, T. (2013). Aikamme taakka. niin ja näin, 20 (78, syksy 3/2013), 132-133.

Roshchin, E. (2013). (Un)Natural and Contractual International Society: a Conceptual Inquiry. European Journal of International Relations, 19 (2), 257-279. doi:10.1177/1354066111422118

Ruohomäki, J. (2013, 21.1.). Amerikan poikki asuntovaunussa: Kertomus erilaisesta sapattivapaasta. Tiedonjyvä verkkolehti. Retrieved from https://www.jyu.fi/tiedonjyva/terveisia-maailmalta/amerikan-poikki-asu... Open access

Ruohomäki, J. (2013, 2). Politiikan tutkija 9/11-muistomerkillä. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/kolumni/politiikan-tutkija-911-muistomerkillä Open access

Ruohomäki, J. (2013). Pohjois-Irlannin kuuma kesä. Ulkopolitiikka, 50 (2), 43.

Ruohomäki, J. (2013). Katalaanit itsenäisyyttä vaatimassa. Tieteessä tapahtuu, 31 (5), 78-81.

Ruohomäki, J. (2013, 2). New Yorkin pormestarivaalit ja uusi urbaani populismi. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/kolumni/new-yorkin-pormestarivaalit-ja-uusi-urb... Open access

Ruohomäki, J. (2013). A tipper full of skinned limbs : fiction and the Northern Ireland Troubles. J@rgonia, 11 (22), 17-36. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42534 Open access

Soininen, S. (2013). Conversations with Michael Oakeshott: an interlude to Oakeshott scholarship. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 172-187). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Soininen, S. (2013, 23,11,2013). Yliopisto ja opiskelijan vapaus. Kansan Uutiset. Retrieved from http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2916916/yliopisto-ja-opisk... Open access

Soininen, S. (2013). Michael Oakeshott ja yliopiston erityisyys. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 49-59). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Syros, V. (2013). Galenic Medicine and Social Balance in Early Modern Florence and the Islamic Empires. Journal of Early Modern History, 17 (2), 161-213. doi:10.1163/15700658-12342361

Tilli, J. (2013). The Continuation War 1941-1944 as a Metanoic Moment. A Burkean Reading of Finnish Clerical Rhetoric. Saksa: Peter Lang publishing group.

Tilli, J. (2013). Paimen, joka johdattaa vihreille niityille. Reisjärvi-lehti, 10.4.2013 (15), 4.

Tilli, J. (2013). Elina Sana's Luovutetut and the Politics of History. In S. Muir, & H. Worthen (Eds.), Finland's Holocaust.Silences of History. (pp. 151-172). New York: Palgrave Macmillan.

Vaarakallio, T. (2013). Review ;: Ilie, Cornelia (ed.), European Parliaments under Scrutiny. Discourse strategies and interaction practices. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 222-229). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Vaarakallio, T., & Haapala, T. (Eds.). (2013). The distant present. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 122. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5102-3 Open access

Van der Vet, I. (2013). The United Nations child policy: international games of morality and power. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 474. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5272-3 Open access

Vesikko, A. (2013). Kansalainen Peter ja valitut herjat -kirja-arvostelu. Agricolan kirja-arvostelut, 12.11.2013. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3427 Open access

Vesikko, A. (2013). Orientti länsimaisen omantunnon vapahtajana. Filmihullu, 2013 (nro 6), 18-19.

Vesikko, A. (2013). Rajankäyntiä ”ryssävihasta” -kirja-arvostelu. Agricolan kirja-arvostelut, 31.12.2013 (juokseva numero). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3444 Open access

Vesikko, A., & Jauhiainen, O.-P. (2013, 7.6.2013). Selluloidiaurinko valaisee jälleen Sodankylän juhlateltat. Film-o-Holic.com. Retrieved from http://www.film-o-holic.com/festivaalit/sodankylan-elokuvajuhlat-2013-... Open access

Vesikko, A., & Jauhiainen, O.-P. (2013, 20.6.2013). Balkanin filmitynnyri ja faabeleita muukalaisuudesta. Film-o-Holic.com. Retrieved from http://www.film-o-holic.com/festivaalit/sodankylan-elokuvajuhlat-2013-... Open access

Vesikko, A., & Jauhiainen, O.-P. (2013, 28.6.2013). "Elokuvalle ominaista on aika" - Cristian Mungiun haastattelu. Film-o-Holic.com. Retrieved from http://www.film-o-holic.com/haastattelut/cristian-mungiu/ Open access

Vesikko, A., & Jauhiainen, O.-P. (2013). Rajatun todellisuuden lumo – Cristian Mungiun elokuvien arkeologiaa. Mustekala, 4.7.2013. Retrieved from http://www.mustekala.info/node/3694 Open access

Vesikko, A., & Jauhiainen, O.-P. (2013). Claire Denis ja pinnan tuntu. niin ja näin, syksy 3/2013 (nro 78), 112-117.

Virtanen, P. (2013). Saying the Saffu and beating the law: the changing role of sacred sites in the Oromo politico-juridical system. In A. Wagner, & R. Sherwin (Eds.), Law, culture and visual studies (pp. 547-572). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-90-481-9322-6

Wagner, I., & Lillie, N. (2013). Institutionalismus und räumliche Desintegration in der Vergleichenden Kapitalismusforschung: Arbeitsbeziehungen an der EZB-Baustelle Frankfurt. In I. Bruff, M. Ebenau, C. May, & A. Nölke (Eds.), Vergleichende Kapitalismusforschung: Stand, Perspektiven, Kritik (pp. 133-147). Münster: Westfälisches Dampfboot.

Salzborn, S., Wiesner, C., Birsl, U., Derichs, C., & Quednau, T. (Eds.). (2013). Demokratie in der Krise? -- Die Suche nach der Demokratie (Democracy in crisis? The quest for democracy). Lucius und Lucius Verlagsgesellschaft. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 2013/1.

Koikkalainen, P., & Korvela, P.-E. (Eds.). (2012). Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere, Finland: Vastapaino.

Haapala, T. (2012). Debating Societies, the Art of Rhetoric, and the British House of Commons: Parliamentary Culture of Debate before and after the 1832 Reform Act. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 25-36. Open access

Haapala, T. (2012). "That in the opinion of this House": the parliamentary culture of debate in the nineteenth-century Cambridge and Oxford Union Societies. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 456. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4970-9 Open access

Haapanen, J. (2012). Time Rhetoric and the May Fourth Movement. In International Rhetoric Studies, Vol. 2. Peking: Higher Education Press.

Ikkala, M. (2012). Institutional Resistance of the Welfare State against a Basic Income. In R. K. Caputo (Ed.), Basic Income Guarantee and Politics: International Experiences and Perspectives on the Viability of Income Guarantee (pp. 63-81). New York: Palgrave Macmillan.

Jakonen, M. (2012). Kaaoksen ja järjestyksen filosofi Thomas Hobbes. In P.-E. Korvela, & K. Petri (Eds.), Klassiset poliittiset ajattelijat (pp. 203-242). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jakonen, M. (2012, 14). Occupy Eurooppa. Voima , pp. 34-35. Open access

Jakonen, M. (2012). Tapahtumista todellisuuksiin. Kulttuurintutkimus, 29 (4), 79-81.

Jakonen, M. (2012, 26.1.2012). Lomalla vapaa-ajasta. Suur-Jyväskylän lehti, p. 4.

Jakonen, M. (2012, 14.3.2012). Koulukiusaaminen on kivaa. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2012, 11.7.2012). Pärinäpojat. Suur-Jyväskylän lehti, p. 10.

Jakonen, M. (2012, 1). Perustulo ja palkkatyön tulevaisuus. Massit massoille -portaali. Retrieved from http://massitmassoille.net/2012/02/mikko-jakonen-perustulo-ja-palkkaty... Open access

Jakonen, M., Peltokoski, J., & Toivanen, T. (2012). Vallataan elämä! - Prekariaatin perustulo. In J. Perkiö, & K. Suopanki (Eds.), Perustulon aika (pp. 40-54). Helsinki, Finland: Into.

Keränen, M. (2012). Demokratia Suomessa - ketä kiinnostaa?. www.Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/kolumnit/48-demokratia-suomessa-keta-kiinno... Open access

Kivistö, H.-M. (2012). The Concept of 'Human Dignity' in the Post-War Human Rights Debates. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 99-108. Retrieved from http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/respublica/numeros/27/08.pdf Open access

Korhonen, P. (2012). What is Asia? International Studies as Political Linguistics. In P. Aalto, V. Harle, & S. Moisio (Eds.), Global and Regional Problems. Towards and Interdisciplinary Study (pp. 131-149). Farnham and Burlington: Ashgate. Open access

Korhonen, P. (2012). Changing definitions of Asia. Asia Europe Journal, 10 (2-3), 99-112. doi:10.1007/s10308-012-0323-5 Open access

Korhonen, P. (2012). The Birth of Orientalism by App, Urs Review by: Pekka Korhonen. The Journal of Religion, 92 (3), 464-466. doi:10.1086/667567 Open access

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2012). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 78-105.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Korvela, P.-E. (2012). Sources of Governmentality: Two notes on Foucault's lecture. History of the Human Sciences, 25 (4), 73-89.

Korvela, P.-E. (2012). Postdemokratia. Politiikka, 54. (2), 148-157.

Korvela, P.-E. (2012). Hyveestä hyötyyn: Niccolò Machiavelli. In P. Koikkalainen, & P.-E. Korvela (Eds.), Klassiset poliittiset ajattelijat (pp. 175-202). Tampere, Finland: Vastapaino.

Korvela, P.-E. (2012). Vallankumouksen filosofiaa. Tieteessä tapahtuu, 30 (6), 74-77. Open access

Korvela, P.-E. (2012, 30.11.2012). Uudet osallistumisen tavat saattavat heikentää demokratiaa. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi Open access

Kotonen, T. (2012). Arthur Liebehenschel - Auschwitzin hyvä komendantti. Agricolan kirja-arvostelut, 13.2.2012. Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1907 Open access

Kotonen, T. (2012, 35). Holokaustin kiistäminen Suomessa. Hakehila , pp. 17-18.

Kotonen, T. (2012). To write a republic: American political poetry from Whitman to 9/11. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 444.

Kotonen, T. (2012). Vallankumouksen eturintamassa - punaupseeri Vilho Rosendahlin elämäkerta. Ennen ja nyt - historian tietosanomat, 2012 (1/2012). Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/

Kronlund, A. (2012). Emergency Rhetoric in the US Congress After World War II: Debating the National Emergencies Act of 1976. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 145-156.

Kulovaara, K. (2012). Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja strategiset valinnat: identiteetit, ideologiat ja diskurssit. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 440. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4782-8 Open access

Kulovaara, K. (2012). Yhteiskuntaliikeunionismi ja eurooppalaisen ay-liikkeen riiausretket kansalaisyhteiskunnassa. Kansalaisyhteiskunta, 3 (2), 128-145. Retrieved from http://plus.yudu.com/item/details/746441/Kansalaisyhteiskunta-numero-2... Open access

Laitinen, A. (2012). ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel”. In P. Koikkalainen, & P.-E. Korvela (Eds.), Klassiset poliittiset ajattelijat (pp. 386-421). Tampere, Finland: Vastapaino.

Lehtonen, E., Pekonen, O., Korhonen, P., & Palonen, K. (2012). Politiikka ja poliitikko. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 142-168.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Malkopoulou, A. (2012, 29.4.2012). Greek elections 6th May 2012: a political laboratory?. Politiikasta. Retrieved from http://www.politiikasta.fi Open access

Malkopoulou, A. (2012, 30.5.2012). Greek repeat elections, 17 June 2012: European integration bottom-up?. Politiikasta. Retrieved from http://www.politiikasta.fi Open access

Mäkinen, K. (2012). Ohjelmoidut eurooppalaiset: kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 111. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5237-2 Open access

Mäkinen, K. (2012). Kansalaisten osallistuminen ja eurooppalainen identiteetti EU-asiakirjoissa. Kansalaisyhteiskunta, 3 (2), 146-169. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/numero-2-2012 Open access

Ojakangas, M. (2012). Michel Foucault and the enigmatic origins of bio-politics and governmentality. History of the Human Sciences, 25 (1), 1-14. Retrieved from http://hhs.sagepub.com/content/early/2012/01/06/0952695111426654

Ojakangas, M. (2012). Potentia absoluta et potentia ordinata Dei: on the theological origins of Carl Schmitt’s theory of constitution. Continental Philosophy Review, 45 (4), 505-517. Retrieved from http://link.springer.com/journal/11007

Ojakangas, M. (2012). Miksi Sokrates on todellinen poliitikko? Eremos aporos länsimaisen eettis-poliittisen subjektin paradigmaattisena figuurina. Tiede & edistys, 37 (4), 195-209. Retrieved from http://www.tutkijaliitto.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=...

Ojakangas, M. (2012). Special section on political theology. Continental Philosophy Review, 45 (4), 481-482. Retrieved from http://link.springer.com/journal/11007

Palonen, K. (2012). Bielefeld versus Cambridge? Zur neueren Literatur über Werke von Reinhart Koselleck und Quentin Skinner. Neue Politische Literatur, 56 (3), 347-365. Retrieved from http://www.ifs.tu-darmstadt.de/index.php?id=npl_start&no_cache=1&L=2%2...

Palonen, K. (2012). Koselleck’s Two Visions of History. Review of Reinhart Koselleck, Vom Sinn und Unsinn der Geschichte, Hg. Carsten Dutt. Contributions to the History of Concepts, 6 (2), 124-129. Retrieved from http://journals.berghahnbooks.com/choc/

Palonen, K. (2012). The Search for a New Beginning: Hannah Arendt and Karl Jaspers as Critics of West German Parliamentarism. In M. Goldoni, & C. McCorkingdale (Eds.), Hannah Arendt and the Law (pp. 151-169). Oxford, UK: Hart.

Palonen, K. (2012). Parlament und Freiheit. Eine rhetorische Perspektive zur Kontingenz. In K. Toens, & U. Willems (Eds.), Politik und Kontingenz (pp. 99-116). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Palonen, K. (2012). Parlamentarische Politik und parlamentarische Rhetorik. Eine begriffs- und debattengeschichtliche Perspektive. In A. Schulz, & A. Wirsching (Eds.), Parlamentarische Kulturen in Europa. Das Parlament als Kommunikationsraum (pp. 75-90). Parlamente in Europa, 1. Düsseldorf: Droste Verlag.

Palonen, K. (2012). Parliamentary Procedure as an Inventory of Disputes. A Comparison between Jeremy Bentham and Thomas Erskine May. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 13-23.

Palonen, K. (2012). Parlamentarismi retorisena politiikkana. Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K. (2012). Reinhart Koselleck on Translation, Anachronism and Conceptual Change. In M. J. Burke, & M. Richter (Eds.), Why Concepts Matter (pp. 73-92). Studies in the history of political thought, 6. Leiden: Brill Academic Publishers.

Palonen, K. (2012). Rhetorik des Unbeliebten. Lobreden auf Politiker im Zeitalter der Demokratie. Baden-Baden: Nomos verlagsgesellschaft.

Palonen, K. (2012). Der Begriff des Parlamentarismus bei Max Weber. In O. Asbach, R. Schäfer, V. Selk, & A. Weiß (Eds.), Zur kritischen Theorie der politischen Gesellschaft. Festschrift Michael Th. Greven zum 65. Geburtstag (pp. 195-206). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Palonen, K. (2012). Parlamentaarinen retoriikka – puntaroivan ja suostuttelevan politiikan tyyli. In V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä, & M. Lounela (Eds.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä (pp. 30-62). Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Retrieved from http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf Open access

Palonen, K. (2012). Towards a history of parliamentary concepts. Parliaments. Estates and Representation, 32 (2), 123-138. Retrieved from http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=abstractingInd...

Pekonen, O. (2012). Disputing the '(Un)parliamentary': Learning Rules of Debate in the Early Finnish Eduskunta. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 37-48. Retrieved from http://saavedrafajardo.um.es/Biblioteca/IndicesW.nsf/HemerotecaR01N?Op... Open access

Pekonen, O. (2012). From the Four-Estate Diet to the Unicameral Parliament: International Models of Parliamentary Politics in Finland. In L. Ionescu-Ruxandoiu (Ed.), Parliamentary Discourses across Cultures: Interdisciplinary Approaches (pp. 35-48). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Ruohomäki, J. (2012). Bernard Wasserstein, On the Eve. Jews of Europe Before the Second World War. Historiallinen Aikakauskirja, 110 (4), 469-470.

Ruohomäki, J. (2012, 4.11,2012). Obama vai Romney? Vaaliennakko tien päältä. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/ Open access

Ruohomäki, J. (2012, 1). Fiscal Cliff: Kuilu lamaan vai uusi näytös poliittisessa teatterissa?. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/ Open access

Siisiäinen, L. (2012). Foucault and the Politics of Hearing. Abingdon/Oxford and /New York: Routledge.

Siisiäinen, L. (2012). Confession, Voice and the Sensualization of Power: the Significance of Michel Foucault's 1962 Encounter with Jean-Jacques Rousseau. Foucault Studies, 2012 (14), 138-153. Retrieved from http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/index Open access

Syros, V. (2012). Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought. Toronto: University of Toronto Press.

Syros, V. (2012). Shadows in heaven and clouds on earth: The emergence of social life and political authority in the early modern islamic empires. Viator, 43 (2), 377-406.

Syros, V. (2012). Indian Emergencies: Baranī’s Fatāwā-i Jahāndārī, the Diseases of the Body Politic, and Machiavelli’s accidenti. Philosophy East and West, 62 (4), 545-573.

Syros, V. (2012). An Early Modern South Asian Thinker on the Rise and Decline of States and Empires: Shah Wali Allah of Delhi, the Mughals, and the Byzantines. Journal of World History, 23 (4), 793-840.

Tilli, J. (2012). Presidentinvaalit 2012: uutta, vanhaa, lainattua, sinistä ja vihreää. Kansalaisyhteiskunta-lehti, 3 (1), 70-79. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/numero-1-2012 Open access

Tilli, J. (2012). The Continuation War as a metanoic moment: a Burkean reading of lutheran hierocratic rhetoric. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 449. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4864-1 Open access

Tilli, J. (2012). Yksi kansalainen, kaksi valtakuntaa. Reisjärvi-lehti, 7.11.2012 (45), 4.

Turkka, T. (2012). Of Locke's Presence. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 75-85.

Vesikko, A. (2012). Miten pieni saa ajatus olla täyttääkseen elämän (Ludwig Wittgenstein). Filmihullu, 2012 (2.), 24-27.

Vesikko, A. (2012). Työnteon trilogia (1998-2011) : Michael Glawoggerin elokuvallinen triptyykki. Filmihullu, 2012 (2), 27.

Virtanen, P. (2012). The role of customary institutions in the conservation of biodiversity: Sacred forests in Mozambique. In S. Johnson (Ed.), Indigenous knowledge (pp. 88-101). Cambridge: White Horse Press. Open access

Yrjölä, R. (2012, 26.7.2012). Kaikkien aikojen poliisioperaatio. Urheilulehti, p. 2.

Yrjölä, R. (2012, 3.8.2012). Maailmanpolitiikan arkkitetuurin muutoksia: Kahvihetki Hong Kongissa. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/artikkelit/62-maailmanpolitiikan-arkkitehtuurin... Open access

Yrjölä, R. (2012, 18.10.2012). Nakymaton, tuntematon Hong Kong. Politiikasta.fi. Retrieved from http://www.politiikasta.fi/kolumnit/85-nakymaton-tuntematon-hongkong Open access

Yrjölä, R. (2012). "From Street into the World: Towards a Politicised Reading of Celebrity Humanitarianism". British Journal of Politics & International Relations, Volume 14 (Issue 3 / August), 357-374.

Keränen, M., Dahl, H. M., & Kovalainen, A. (Eds.). (2011). Europeanization, Care and Gender - Global Complexities. Lontoo: Palgrave.

Malkopoulou, A., & Palonen, K. (Eds.). (2011). Rhetoric, Politics and Conceptual Change. Athens: Finnish Institute in Athens.

Jakonen, M., & Tilli, J. (Eds.). (2011). Yhteinen yliopisto (1. painos). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Syros, V. (Ed.). (2011). Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources. Tempe, AZ: Arizona Center fo Medieval & Renaissance Studies. Medieval Confluences Series, 1.

Björk, A. (2011). Naispuolueen menetetty tilaisuus. Politiikka, 53 (2), 136-143.

Björk, A. (2011). The politics of citizenship tests: time, integration and the contingent polity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 431. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4598-5 Open access

Björk, A. (2011). Kansalaisuustestit ja "integraatio": ajallinen näkökulma keskusteluihin. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 43-50). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Haapala, T. (2011). Kirja-arvostelu: Kyösti Pekonen (2011) Puhe eduskunnassa. Politiikka, 53 (3), 254-255.

Haapala, T. (2011). Cambridgen ja Oxfrodin Unioniyhdistykset brittiläisessä parlamentaarisessa kulttuurissa 1800-luvulla. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 51-59). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Haapala, T. (2011). Debattiyhdistykset parlamentaarisena kansalaistoimintana. Kansalaisyhteiskunta, 1/2011 (1), 43-56. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-1 Open access

Haapanen, J. (2011). Language, Time and the May Fourth Movement. Graduate Journal of Asia-Pacific Studies, 7 (2), 99-116. Retrieved from http://www.arts.auckland.ac.nz/uoa/home/about/departments-and-schools/... Open access

Heinonen, V. (2011). Suomalaisen turvallisuuspolitiikan tila: suomalaisen 2000-luvun alun turvallisuuspoliittisen debatin käsiteanalyyttinen tarkastelu. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 416.

Jakonen, M. (2011). Thomas Hobbes on fear, mimesis, aisthesis and politics. Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory, 12 (2), 157-176.

Jakonen, M. (2011). Thomas Hobbes on Revolution. In Rupture(s) in Revolution. Perceiving and managing ruptures in revolutionary times. Paris: Université de Paris I. Retrieved from http://lrf.revues.org/index321.html Open access

Jakonen, M. (2011). The Concept of Multitude and Thomas Hobbes’s Theory of International Relations / World Politics. In S. I. f. E. Studies (Ed.), Shanghai Institute for European Studies (SIES) Working Paper –series. Vol. 2011 no. 7. . Shanghai, Kiina: Shanghai Institute for European Studies. Retrieved from http://sies-cn.org/UploadFiles/file/WorkingPaper/201109210424487968_...

Jakonen, M. (2011, 20). Don’t Speak. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 25.

Jakonen, M. (2011, 20). Mongolian jälkiteolliset kulkukauppiaat (. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 25.

Jakonen, M. (2011, 20). Epävarmuuden aika tuli Japaniin. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 25.

Jakonen, M. (2011, 20). Kiinan ylimielinen nuoriso. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 25.

Jakonen, M. (2011, 20). Perustulo kyseenalaistaa palkkatyön. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 15.

Jakonen, M. (2011, 20). Vertaistuotanto voi vapauttaa työn kriisistä. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 15.

Jakonen, M. (2011, 20). Pelkkä lakkoilu ei enää riitä. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 12.

Jakonen, M. (2011, 20). Kaikkeen aina valmis sukupolvi. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 12.

Jakonen, M. (2011, 20). Vasemmisto puhuu eilispäivän kieltä. Kansan uutiset -viikkolehti, p. 12.

Jakonen, M. (2011, 92). Amerikka vanhalla kaavalla (Kirja-arvio teoksesta V. Majakovski: Minun löytämäni Amerikka ja V. Majakovski: Runoja Amerikasta). Nuori voima, pp. 46-47.

Jakonen, M., & Hyttinen, E. (2011, 12). Hullut päivät (Suomennos Naomi Kleinin artikkelista Looting With The Lights On). Voima, pp. 3-4.

Jakonen, M., & Jokinen, E. (2011). Nainen lähtee, nainen jää. In Yrittäkää edes! Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa (pp. 43-70). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Jakonen, M., Jokinen, E., Hirsiaho, A., & Sorainen, A. (2011). Julma arki. Tieteessä tapahtuu, 29 (8), 8-14. Retrieved from http://www.tieteessatapahtuu.fi/ Open access

Jakonen, M., & Korvela, P.-E. (2011). Demokratia ilman kansaa. EU:n legitimiteetin lähteistä. Politiikka, 53 (2), 95-105. Retrieved from http://elektra.helsinki.fi/se/p/politiikka/53/2/demokrat.pdf Open access

Jakonen, M., & Korvela, P.-E. (2011, 4.1.2011). Kansanvaltaa ilman valmista kansaa. Aamulehti, p. A02.

Jakonen, M., & Tilli, J. (2011). Esipuhe. In M. Jakonen, & J. Tilli (Eds.), Yhteinen yliopisto (pp. 9-35). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Juntti, E. (2011). Images of Ideal Citizens and Gender in mid-19th Century Finland. In K. Palonen, & A. Malkopoulou (Eds.), Rhetoric, Politics and Conceptual Change (pp. 48-60). Athens: The Finnish Institute at Athens. Open access

Juntti, E. (2011). "Kansalliset harjoitukset" ja sukupuolitetut sfäärit 1840- ja 1850-luvuilla sanomalehtikeskustelussa. In T. Pulkkinen, & A. Sorainen (Eds.), Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia (pp. 56-82). Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Keränen, M. (2011). Kirja-arvio: Jaana Kuusipalo (2010), Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Acta Universitas Tamperensis, 1614. Kansalaisyhteiskunta, Vol 2 (No 1), 125-131. Retrieved from http://www.kans.jyu.fi/lehti/2011-1 Open access

Kivistö, H.-M. (2011). Ihmisarvo sodanjälkeisessä (Länsi-) Saksan debateissa. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 60-69). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Korhonen, P. (2011). On the Metageography of Euro-Asia. In J. Kakonen, S. Chaturvedi, & A. Sengupta (Eds.), 'Euro-Asia' at the Crossroads. Geopolitics, Identities and Dialogues (pp. 19-43). Delhi: Shipra Publications. Open access

Korhonen, P. (2011). Japanese Island Geopolitics. Shanghai: Shanghai Institute for European Studies. SIES Working Papers, 2011/04.

Korvela, P.-E. (2011). Kirja-arvio teoksesta "Suomi, terrorismi, Supo. Koira, joka ei haukkunut. Miksi ja miten Suomi on välttynyt terroristisen toiminnan leviämiseltä?". Politiikka, 53 (4), 325-326.

Korvela, P.-E. (2011, 140). Demokratiasta tullut häiriötila. Keskisuomalainen. Open access

Korvela, P.-E. (2011, 140). Tehokas elämä vai hyvä elämä?. Keskisuomalainen.

Korvela, P.-E. (2011). Tasavallan ja ruhtinaskunnan välimaastossa. Niin & näin, 18 (1), 18-20.

Korvela, P.-E. (2011). Tutkielma Firenzen valtiomuodosta nuoremman Lorenzo de' Medicin kuoleman jälkeen (suomennos). Niin & näin, 18 (1), 22-29.

Korvela, P.-E. (2011, 29.5.2011). Kansainvälisen järjestelmän todelliset haastajat. Keskisuomalainen.

Kotonen, T. (2011). Vuosi Treblinkassa. Agricola - Suomen historiaverkko, 2011 (27.5.2011). Retrieved from http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php Open access

Kronlund, A. (2011). “9/11” as a limit for rhetoric? The contemporary ‘state of exception’ discussions in the context of the United States. In K. Palonen, & A. Malkopoulou (Eds.), Rhetoric, Politics and Conceptual Change (pp. 61-71). Ateena: Suomen Ateenan instituutin säätiö .

Kronlund, A. (2011). Poikkeustilan retoriikka Yhdysvaltain kongressikeskusteluissa: esimerkkinä the National Emergencies Act of 1976. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 70-78). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Kronlund, A. (2011). Banishing the rhetoric of the Exception. Nomi Claire Lazar: States of Emergencies in Liberal Decmocracies (book review). In Redescriptions (pp. 211-219). Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 15. Münster: LIT Verlag.

Lepistö, A. (2011). Kritiikki, politiikka, estetiikka: näkökulmia Marcusen kriittiseen teoriaan ja negatiiviseen filosofiaan. In M. Pekkola (Ed.), Kriittinen teoria ja Marx (pp. 79-109). SoPhi, 115. [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto.

Lindroos, K. (2011). Review on "The Political Life of Sensation”. In Redescriptions (pp. 242-245). Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 15. Münster: LIT Verlag. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/articles_2011.htm

Malkopoulou, A. (2011). Rhetorical Reform of Voting Rights in Nineteenth Century France. In A. Malkopoulou, & K. Palonen (Eds.), Rhetoric, Politics and Conceptual Change (pp. 36-47). Helsinki/Athens: Finnish Institute of Athens.

Malkopoulou, A. (2011). Democracy's duty: the history of political debates on compulsory voting. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4759-0 Open access

Ojakangas, M. (2011). Becoming Whosoever: Re-examining Pauline Universalism. The Bible and Critical Theory, 7 (2), 17-26. Retrieved from http://www.relegere.org/index.php/bct/index Open access

Ojakangas, M. (2011). Pimeä solidaarisuus. In Solidaarisuus (pp. 263-271). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Palonen, K. (2011). Begriffsdebatten und Debattenbegriffe. Das parlamentarische Paradigma des Begriffsstreits und -wandels. Zeitschrift für Politische Theorie , 1 (2), 155-172.

Palonen, K. (2011, 55 vsk.). Parlamentarismi objektiivisuuden ideaalityyppinä. Katsaus, pp. 2-6. Retrieved from http//:www.kriittinenkorkeakoulu.fi/katsaus.html Open access

Palonen, K. (2011). The Fair Distribution of Parliamentary Times. The europeanisation of parliamentary politics in a historical perspective. In C. Wiesner, T. Turkka, & K. Palonen (Eds.), Parliament and Europe (pp. 41-58). Baden-Baden : Nomos .

Palonen, K. (2011). Human Rights, International Law and the British Parliament – Three modes of regulating political activity. In K. Lindroos, K. Palonen, T. Pulkkinen, H. Buchstein, M. Lloyd, K. Saastamoinen, & L. Werner (Eds.), Redescriptions (pp. 9-12). Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 15. Münster: LIT Verlag. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/articles_2011.htm

Palonen, K. (2011). "Objectivity" as "Fair Play" [in Russian]. Polis Journal [in Russian], 20 (5/2010), 129-145.

Palonen, K. (2011). Making Sense of the Parliamentary Jargon. In A. Malkopoulou, & K. Palonen (Eds.), Rhetoric, Politics and Conceptual Change (pp. 13-25). Athens: The Finnish Institute in Athens.

Palonen, K. (2011). Parlamentarisointi. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 13-23). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Palonen, K. (2011). Contingency, Political Theory and Conceptual History. In J. F. Sebastián (Ed.), Political Concepts and Time. New approaches to Conceptual History (pp. 179-204). Santander : Cantabria University Press.

Palonen, K. (2011). The State as a ‘Chance’ Concept. Max Weber’s de-substatialization and neutralization of the concept. Maz Weber Studies, 11 (1), 99-117. Retrieved from http://www.maxweberstudies.org/

Pietikäinen, M. (2011). Laulu ja amor mundi: tutkimus laulusta eräänä maailmasta huolehtimisen perusaktiviteettina. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 418. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4385-1 Open access

Pulkkinen, O. (2011). Statesmanship and Scottish Jurisprudence. Giornale di storia costituzionale, 2010 (2), 83-92.

Roshchin, E. (2011). Friendship of the Enemies: 20th century treaties of the United Kingdom and the USSR. International Politics, Vol. 48 (1), 71-91. Open access

Ruohomäki, J. (2011). Uskonto kansainvälisen politiikan teoriassa. Tieteessä tapahtuu, 29 (4), 59-61. Open access

Ruohomäki, J. (2011). Ruhtinas rauhaa rakentamassa. Ulkopolitiikka, 48 (3), 70.

Ruohomäki, J. (2011, 7.7.). Pohjois-Irlannin rauhanprosessia on jatkettava. Helsingin Sanomat, p. 2.

Skaniakos, T., & Keränen, M. (2011). Jaettua ohjaajuutta: valtio-opin pro-gradujen ohjauskokeilu. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 141-155). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Soininen, S. (2011). Parlamentarismia vai massademokratiaa. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 79-86). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Syros, V. (2011). Founders and Kings Versus Orators: Medieval and Early Modern Views on the Origins of Social Life. Viator, 42 (1), 383-407.

Syros, V. (2011). Did the Physician from Padua Meet the Rabbi from Cordoba?: Marsilius of Padua and Moses Maimonides on the Political Utility of Religion. Revue des Études Juives, 170 (1-2), 51-71.

Tilli, J. (2011). Kiipesikö Suomi takaisin puuhun?. Kansalaisyhteiskunta-lehti, 2 (1), 80-86. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-1 Open access

Tilli, J. (2011). Universitas, auto ja nomos - lakeja, vapautta ja retoriikkaa. In M. Jakonen, & J. Tilli (Eds.), Yhteinen yliopisto (pp. 166-192). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Turkka, T. (2011). Of the Political Constitutionalisation of Non-State Contexts. In C. Wiesner, T. Turkka, & K. Palonen (Eds.), Parliament and Europe (pp. 79-94). Baden-Baden: Nomos.

Turkka, T. (2011). Of the Political Constitutionalization of Non-State Contexts. In C. Wiesner, T. Turkka, & K. Palonen (Eds.), Patrliament and Europe (pp. 79-94). Baden-Baden: Nomos .

Turkka, T. (2011). Kolme näkökohtaa politiikan tutkimuksesta Politiikan tutkimuksen laitoksella. In O. Borg (Ed.), Ruudusta Raunioon. Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010 (pp. 110-118). Studia Politica Tamperensia , 19. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8671-5 Open access

Turkka, T. (2011). Valtion tuolle puolen ulottuvan konstitutionalisoitumisen ongelma. Kansalaisyhteiskunta, 2011 (1), 5-42. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-1 Open access

Turkka, T., Palonen, K., & Wiesner, C. (2011). Parliament and Europe - Introductory Reflections on Relationships under Construction. In T. Turkka, K. Palonen, & C. Wiesner (Eds.), Parliament and Europe (pp. 9-21). Baden-Baden: NOMOS.

Vesikko, A. (2011). Uusprimitivistinen sielunvaellus : Michelangelo Frammartinon kontemplatiivinen elokuva Le Quattro Volte. Filmihullu, XI. (6.), 10-13.

Virtanen, P., & Gemechu, D. T. (2011). Global climate policies, local institutions and food security in a pastoral society in Ethiopia. Consilience: The Journal of Sustainable Development, 5 (1), 96-118. Retrieved from http://www.consiliencejournal.org/ Open access

Wiesner, C. (2011). The Rhetorical Construction of EU-Europe and National EU Concepts. In C. Wiesner, T. Turkka, & K. Palonen (Eds.), Parliament and Europe. Rhetorical and conceptual studies on their contemporary connections (pp. 129-144). Baden-Baden: Nomos.

Wiesner, C., Turkka, T., & Palonen, K. (Eds.). (2011). Parliament and Europe. Baden-Baden: Nomos. doi:10.5771/9783845231822

Yrjölä, R. (2011, 5.3.2011). Gaddafin poika kuohuttaa Lontoota. Aamulehti, p. 2.

Yrjölä, R. (2011). Visual politics and celebrity humanitarianism: How colonial culture is revitalized in the West. In M. Stocchetti, & K. Kukkonen (Eds.), Images in Use (pp. 199-224). Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC), Volume 44. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Yrjölä, R. (2011). The Global Politics of Celebrity Humanitarianism. In L. Tsaliki, C. A. Frangonikolopoulos, & A. Huliaras (Eds.), Transnational Celebrity Activism in Global Politics. Changing the World? (pp. 175-192). United Kingdom: Intellect Publishing / The University of Chicago Press.

Yrjölä, R., & Repo, J. (2011). "The Gender Politics of Celebrity Humanitarianism in Africa". International Feminist Journal of Politics, Volume 13 (Issue 1), 44-62.