Social and Public Policy 2001-2005

Järvelä, M., Jokinen, P., & Puupponen, A. (Eds.). (2005). Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110.

(2005). Vastamykkyä pelon kulttuurille - Ulrich Beck ja riskiyhteiskunnan diagnoosi . In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 228-254). Helsinki : Yliopistopaino.Helsinki University Press. .

Anttila, T. (2005). Reduced working hours. Reshaping the duration, timing and tempo of work. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä yliopisto.

Anttila, T., Nätti, J., & Väisänen, M. (2005). The Experiments of Reduced Working Hours in Finland. Impact on work–family interaction and the importance of the sociocultural setting. Community, Work & Family , Vol 8 (2), 187-209.

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Heiskala, R. (2005). Miten yhteiskunta pakottaa yhteiskunnan tutkijaa?. In P. Räsänen, A.-H. Anttila, & H. Melin (Eds.), Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat (pp. 29-38). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Husso, M. (2005). Perhe- ja parisuhdeväkivalta yhteiskunnallisena ongelmana. In E. n. v. julkaisu (Ed.), Perheväkivalta (pp. 11-17). Helsinki, Finland: Kustannusliike Susi.

Huttunen, S. (2005). Paikallista kestävää energiaa maaseudulle. In M. Järvelä, P. Jokinen, & A. Puupponen (Eds.), Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 123-143). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2005). Rural-Environmental Governance and Local Sustainability . In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 205-222). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Julkunen, R. (2005). Vastamyrkkyä pelon kulttuurille - Ulrich Beck ja riskiyhteiskunnan diagnoosi. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analyusoimassa (pp. 228-254). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Julkunen, R. (2005). Hyvinvointivaltion uusi politiikka - Paul Piersonin historiallinen institutionalismi. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 332-359). Helsinki, Finland: Yliopistopaino .

Julkunen, R. (2005). Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä - Jane Lewisin feministinen teoria. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 360-387). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Julkunen, R. (2005). Tämän ajan liberalismi. Liberalismen i vår tid. . In P. Hyttinen (Ed.), Yhteinen vapaus. Anders Chydeniuksen ajatukset nykyajassa. Den gemensamma friheten. Anders Chydenius tankar i dagens värld. (pp. 93-103, 110-220). Kokkola: Anders Chydenius Säätiö.

Järvelä, M. (2005). Yhteiskuntapoliitikon notkea liike. Janus, 13 (4), 485-490.

Järvelä, M. (2005). Maaseutu, paikallisuus ja kestävä kehitys. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 9-34). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M., & Rinne, E.-M. (2005). Purity and dirt as social constructions. Environmental health in an urban shantytown of Lagos. International Journal of Urban and Regional Research, 29 (2), 375-388.

Kivitalo, M. (2005). Kuka muuttaisi syrjäiseen pikkukaupunkiin?. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot - Local Sustainability Networks (pp. 35-65).

Lybäck, K., & Loukola, O. (2005). Arvot ja (metsä)poliittinen päätöksenteko. In H. Roiko-Jokela (Ed.), Metsien pääomat Metsä taloudellisena, poliittisena, kulttuurisena ja media-ilmiönä keskiajalta EU-aikaan. . Jyväskylä, Finland: Minerva-kustannus.

Mauno, S., Kinnunen, U., Mäkikangas, A., & Nätti, J. (2005). Psychological consequences of fixed-term employment and perceived job insecurity among health care staff. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14 (3), 209-237.

Myllylä, S. (2005, 13.3.2005). Halpa sellu käy intiaaneille kalliiksi. Helsingin Sanomat.

Myllylä, S. (2005). Globaaliyritysten monokulttuurin vaikutuksia intiaanien elämään Brasilian itärannikolla. Ensimmäiset kansat, (2), 6-9.

Myllylä, S. (2005). Alkuperäiskansojen maataistelu suuryritystä vastaan Brasilian rannikkosademetsän alueella – tutkijan näkökulma. Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanjan verkkojulkaisu. Retrieved from http://www.vientiluotto.net/Intiaanit.pdf

Myllylä, S., & Kuvaja, K. (2005). Societal Premises for Sustainable Development in Large Southern Cities . Global Environmental Change, Vol 15 (Issue 3), 224-237.

Mäkinen, J. (2005). Säätiö ja maakunta - maakuntarahastojärjestelmän kentät ja verkostot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 265.

Nätti, J. (2005). Employers’ and employees’ preferences on working time in Finland. In B. Peper, A. van Doorne-Huiskes, & L. d. Dulk (Eds.), Flexible working and organisational change (pp. 181-200). Cheltenham: Edward Elgar.

Nätti, J., & Anttila, T. (2005). Dimensions of working time and well-being. In B. Jansen, G. Kerkhof, M. Koopman, & A. Witmond (Eds.), Shiftwork International Newsletter (pp. 114). Amsterdam.

Nätti, J., Anttila, T., & Väisänen, M. (2005). Tietotyö, työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa. In Perheiden Ajankäyttö (pp. 41-66). Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Nätti, J., Manninen, M., Väisänen, M., & Anttila, T. (2005). Vuorotellen virkeäksi. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus, 279.

Nätti, J., Mika, H., Ulla, K., & Mauno, S. (2005). Job insecurity, flexible work and trade union membership in Finland. In H. De Witte (Ed.), Job insecurity, Union Membership and Union Activism (pp. 11-49). -, -. Belgia: Ashgate.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2005). Tietotyö, ansiotyö kotona ja perhe. Työ ja ihminen, 19 (1), 71-90.

Puupponen, A. (2005). Verkostot, yhteistyö ja paikallinen ruokajärjestelmä. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 67-92). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland.

Sirkkilä, H. (2005). Elättäjyyttä vai erotiikkaa. Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen kanssa?. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 268.

Penttinen, J., Sorsa, V.-P., & Ylönen, M. (Eds.). (2005). More Taxes - Promoting Strategies for Global Taxation. Helsinki, Finland: Attac ry. Retrieved from http://www.attac.fi/moretaxes

Sorsa, V.-P. (2005). Veroparatiisit globaalin talouden riskitekijänä. In Mitä Missä Milloin 2006. Otava. Retrieved from http://www.otava.fi/kirjat/tieto/fi_FI/?book_id=2352&subcategory_id=24

Sorsa, V.-P. (2005, 25.4.2005). Oikeudenmukainen verotus parasta kehityspolitiikkaa. Helsingin Sanomat.

Sorsa, V.-P. (2005, 18.11.2005). Hallintarekisteri edustaa haitallista verokilpailua. Turun Sanomat.

Södor, U., Järvelä, M., & Tarasov, M. (2005). Living Off the Forests: Sustainable Forestry Livelihoods in Northwest Russia (SUSFOLI). In A. Erkkilä, R. E. Heinonen, G. Oesten, P. Pelkonen, & O. Saastamoinen (Eds.), European Forests and Beyond, an Ethical Discourse (pp. 271-189). Silva Carelica , 49.

Taipale, S. (2005). Liikkuvuus teknologisissa kulttuureissa. Kirja-arvostelu Peter Frank Petersin teoksesta Time, Innovation and Mobilities: Travel in Technological Cultures. Sosiologia, 43 (3), 248-249.

Taipale, S. (2005). Transforming Technologies: Altered Selves. Mobile Phone and Internet Use in the Philippines, Book Review. Pilipinas, (44), 80-83.

Taipale, S. (2005). Syöksykierrettä ja sosiaalipolitiikkaa – Manuel Castellsin näkemyksiä hyvinvointivaltiosta. In Hyvinvointivaltio - Suomen mallia analysoimassa (pp. 205-227). Helsinki, Finland: Helsingin yliopistopaino.

Kaskisaari, M., Husso, M., & Jokinen, E. (Eds.). (2004). Ruumis töhin! Käsite ja käytäntö. Tampere, Finland: Vastapaino.

Heiskala, R. (Ed.). (2004). Artikkelikokoelma tutkimushankkeesta Sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnan uudistumiskyky ja taloudellinen menestys. Helsinki, Finland: Sitra. Sitran muut julkaisut. Retrieved from http://www.sitra.fi/Julkaisut/Heiskala.pdf

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

Harrikari, T. (2004). Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto.

Heiskala, R. (2004). Modernity and the articulation of the gender system – order, conflict, and chaos. . Polish Sociological Review, 146 (2), 111-124.

Heiskala, R. (2004). Informationaalinen vallankumous, verkko ja identiteetti: Manuel Castellsin "Informaation ajan" kritiikki. In Sosiologisia nykykeskusteluja (pp. 40-63). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Husso, M. (2004). Innovaatioiden aika – sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito. Open access

Husso, M. (2004). Innovaatioiden aika. Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito.

Husso, M. (2004). Why doesn't She Leave? The Time and Space of Intimate Violance. In R. Fisher, & A. Kallis (Eds.), Cultures of Violence.

Husso, M., Jokinen, E., & Kaskisaari, M. (2004). Ruumiin taju. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin. käsite ja käytäntö (pp. 7-15). Tampere, Finland: Vastapaino.

Hämäläinen, T. J., & Heiskala, R. (2004). Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Helsinki, Finland: Edita. Sitran julkaisusarja, 271.

Julkunen, R. (2004). Suunnanmuutoksen moraalitalous . In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 235-253). Tampere, Finland: Vastapaino .

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointivaltio ja sukupuoli. In K. S. P. M. M. Sarantola-Weiss (Ed.), Suomen kulttuurihistoria (pp. 176-185). Helsinki, Finland: Tammi.

Julkunen, R. (2004). Kaikki tyylit sallittuja. Kirjaesittely (Notkea liike - Pirkkoliisa Ahposen juhlakirja). Yhteiskuntapolitiikka, 69 (1), 92-94.

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointiyhteiskunnan ihme. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous (pp. 223-241). Minerva Kustannus/Sophi.

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointipalvelujen uusi politiikka. In L. Henriksson, & S. Wrede (Eds.), Hyvinvointityön ammatit (pp. 168-187). Helsinki : Gaudeamus.

Julkunen, R. (2004). Yhteiskunta vakuutuksena, vakuutus yhteiskuntana. In T. Helne, S. Hänninen, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 249-288). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus/SoPhi.

Julkunen, R. (2004). Sosiaalipolitiikan ruumis. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin (pp. 17-40). Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R. (2004). Hullua rakkautta ja sopimustohtoreita. Jyväskylä : Minerva Kustannus/SoPhi.

Julkunen, R. (2004). Harvinaisesta moninaiseksi - väittelevät naiset . In M.-L. Hyvönen, & L. Harjula (Eds.), Harvinaisesta moninaiseksi (pp. 62-104). Jyväskylä : Gummerus.

Julkunen, R. (2004). Naisten yliopisto . In L. Harjula, & M.-L. Hyvönen (Eds.), Harvinaisesta moninaiseksi (pp. 189-217). Gummerus.

Julkunen, R., Niemi, R., & Virkki, T. (2004). Vakuutus, luottamus ja vääryys. In T. Helne, & K. Hellsten (Eds.), Vakuuttava sosiaalivakuutus? (pp. 242-268). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Julkunen, R., Nätti, J., & Anttila, T. (2004). Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R., Nätti, J., & Anttila, T. (2004). Tietotyön työajat. Työ ja ihminen, 18 (3), 159-168.

(2004). Forestry Livelihoods in Mondoma. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

(2004). Otset Po Resultatami Pilotnogo Projekta. Ustoitsivoe Blagosostojanie. Derevnja Mondoma. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

(2004). Forestry Livelihoods in Podporozje & Kurba. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Kinnunen, U., Nätti, J., Mauno, S., & Mäkikangas, A. (2004). Työttömyys ja työn epävarmuus koetun terveyden riskitekijöinä: kokemuksia vertaileva tutkimus. Työelämän tutkimus, 2 (1), 1-11.

Lybäck, K. (2004). Kansalaisten arvot metsäpoliittisessa päätöksenteossa – empiirinen arvotutkimus politiikan apuna. . In O. Loukola, & M. Tervo (Eds.), Metsien kestävä käyttö – periaatteita ja tavoitteita. . Metsäekonomian laitos, Julkaisuja , 14.

Lybäck, K., & Laakso, M. (2004). Kestävät ohjauskeinot metsäpolitiikassa – lainsäädäntö ja metsäohjelmat kestävyyden näkökulmasta. . Hallinnon tutkimus, 2004 (4), 17-28.

Lybäck, K., & Laakso, M. (2004). “Ympäristö hyvinvoinnin edellytyksenä - miksi julkista ympäristöpäätöksentekoa tarvitaan”. JANUS, 2004 (3), 282-297.

Nätti, J. (2004). Korkeakouluopettajien aikanyrjähdys. Acatiimi, (Huhtikuu 2004), 21-22.

Nätti, J. (2004). Työn epävarmuus ja ammatillinen järjestäytyminen. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous (pp. 81-104). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Nätti, J. (2004). Analyse socioeconomique de la repartition du temps entre vie professionnelle et vie privee. In E. Istace, M. Laffut, R. Plasman, & C. Ruyters (Eds.), Speheres privee et professionnelle (pp. 107-118). Bruxelles: De Boeck.

Rinne-Koistinen, E.-M. (2004). Perceptions of Health Water and Sanitation Problems in Rural and Urban Communities in Nigeria. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Studies in Education, Psychology and Social Research, 240.

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Heiskala, R. (2003). Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Heiskala, R. (2003). Instituutiot, sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan rakenteellinen muutos. In H. Melin (Ed.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 15-27). Tampere, Finland: Vastapaino.

Heiskala, R. (2003). Informational revolution, the net, and cultural identity. A conceptual critique of Manuel Castells' "The Information Age". European Journal of Cultural Studies, 6 (2), 233-245.

Heiskala, R. (2003). The emergence and transformation of meaning. Saussure, Peirce and phenomenological sociology. In E. Tarasti (Ed.), Understanding/ Misunderstanding. Contributions to the Study of the Hermeneutics of Signs (pp. 289-309). Acta Semiotica Fennica, XVI. Helsinki, Finland: International Semiotics Institute.

Husso, M. (2003). Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila (I .). Tampere, Finland: Vastapaino.

Husso, M. (2003). Parisuhdeväkivalta, inhimillinen kärsimys ja kerroksellinen subjektius . Naistutkimus / Kvinnoforskning, 16. (2 / 2003), 62-66. Open access

Julkunen, R. (2003). Työelämä ohjauksen ympäristönä. . In S. Puukari, & M. Lairio (Eds.), Ohjauksen uudet orientaatiot (pp. 55-71). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimulaitos.

Julkunen, R. (2003). Palvelutyö 2000-luvun alussa. In Yhteiskunnan kehityssuuntia ja PAM. Helsinki, Finland: PAM.

Julkunen, R. (2003). Myyttinen ja todellinen pohjoismainen malli. In S. Keränen (Ed.), Omalla pohjalla Euroopassa (pp. xx). Vaasa: Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura..

Julkunen, R. (2003). Kuusikymmentä ja työssä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, SoPhi. SoPhi, 73. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5888-6 Open access

Julkunen, R. (2003). Uusinstitutionalismin jäljillä. In J. Saari (Ed.), Instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimukseen (pp. 71-92). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Julkunen, R. (2003). Hyvinvointistrategisen ajattelun muutos. In P. Kinnunen, & K. Kostamo-Pääkkö (Eds.), Alueelliset hyvinvointistrategiat (pp. 16-37). Oulu: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Julkunen, R. (2003). Suunnanmuutosta lukemassa. In J. Saari (Ed.), Instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimukseen (pp. 71-92). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Julkunen, R. (2003). Outoako? (kirja-arvio Tuula Juvonen: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. 2002). Yhteiskuntapolitiikka, 68 (1), 108-110.

Julkunen, R. (2003). Suomi 2015: Vain osaajille ja menestyjille?. In P. Heino, & H. Westermarck (Eds.), Studia Generalia 2002. Kenen Suomi? (pp. 23-44). Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Julkunen, R. (2003). Hiipivä ja ryömivä - pääoma valtaamassa hyvinvointivaltiota?. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 181-192). Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R. (2003). Sosiologia - valtaa välttelevä tiede?. Sosiologia, 40 (2), 110-114.

Julkunen, R. (2003). Sosiaalinen politiikka. Helsinki, Finland: WSOY.

Julkunen, R., & Anttila, T. (2003). Tietotyön työkulttuuri - työn yksilöllistyminen kulttuuripiirteenä. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitaito. Knowledge Work and Occupational Competence. (pp. 89-102). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nätti, J. (2003). Tietotyötä etsimässä. Kirja-arvostelu teoksesta Raimo Blom (toim.) Tietotyö ja työelämän muutos. Sosiologia, 40 (4), 335-337.

Nätti, J. (2003). Tilasto, sukupuoli ja työ. Kirja-arvostelu kolmesta teoksesta. . Työelämän tutkimus, 1 (1), 49-53.

Nätti, J., Anttila, T., Kandolin, I., & Härmä, M. (2003). Knowledge intensive work, working time and well-being. In Shiftwork International Newsletter (pp. 139).

Järvelä, M., Lybäck, K., & Jokinen, M. (Eds.). (2002). Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Anttila, T., & Nätti, J. (2002). Tietotyön työajat, perhe ja työkulttuurit. In M. Härmä, & T. Nupponen (Eds.), Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa (pp. 68-80). Raportteja, 22. Helsinki, Finland: Sitra.

Harjunen, H. (2002). Eettisen opetuksen tarjonta ja tarve Jyväskylän yliopistossa. . .

Heiskala, R. (2002). Talouden valta. Sosiologia, 39 (2), 119-124.

Heiskala, R. (2002). Mitä yhteiskuntapolitiikka on?. Janus, 10 (4), 353-359.

Heiskala, R. (2002). Sosiologian julkisuus (pääkirjoitus). Sosiologia, 39 (1), 1-3.

Heiskala, R. (2002). Kolme laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta. Arvostelu teoksesta Timo Piirainen & Juho Saari (toim.): "Yhteiskunnalliset jaot". Sosiologia, 39 (4), 326-327.

Heiskala, R., & Luhtakallio, E. (2002). Sosiologia 2001-2002 (pääkirjoitus). Sosiologia, 39 (4), 273.

Julkunen, R. (2002). Onko julkinen talous ahtaalla - vai arvot?. Sosiaali- ja terveysviesti, x (2), 7-9.

Julkunen, R. (2002). Työtä vastaan?. Yhteiskuntapolitiikka, 67 (4), 315-323.

Julkunen, R. (2002). Sosiaalipolitiikan linjanmuutokset. In T. Immonen, & J. Ahonen (Eds.), Hyvinvoinnin haasteet ja työelämä (pp. 26-38). Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä, 2002:14. Helsinki, Finland: STM.

Julkunen, R. (2002). Kansainvälistyvä työ ja perhe-elämä. In S. Lehtinen, & M. Joronen (Eds.), Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen (pp. 42-53). Helsinki, Finland: Työterveyden Edistämisyhdistys & Työterveyslaitos.

Julkunen, R. (2002). Timanttejakin parempi ystävä? Hyvinvointivaltion murroksen sukupuolittuneet seuraukset. In A. M. Holli, E. Sana, & T. Saarikoski (Eds.), Tasa-arvopolitiikan haasteet (pp. 32-49). Helsinki, Finland: WSOY.

Julkunen, R. (2002). A laboratory of retrenchment - Finnish social policy in the 1990s. Nordic Journal of Social Work, 22 (3B), 39-50.

Julkunen, R. (2002). 1990-luvun reformismia. Yhteiskuntapolitiikka, 67 (2), 168-171.

Julkunen, R. (2002). Armotonta menoa (Kirja-arvio Raimo Blom ym: Tietotyö ja työelämän muutos). Yhteiskuntapolitiikka, 67 (1), 81-83.

Julkunen, R., & Niemi, R. (2002). Mihin luotamme, kun luotamme hyvinvointivaltioon?. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. (pp. 161-180). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Julkunen, R., & Nätti, J. (2002). Sukupuolijaot taloudellisessa nousussa. In T. Piirainen, & J. Saari (Eds.), Yhteiskunnalliset jaot. 1990-luvun perintö? (pp. 241-257). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Julkunen, R., & Nätti, J. (2002). Reforming Working Times in Finland During the 1990s. In P. Koistinen, & W. Sengenberger (Eds.), Labour Flexibility. A Factor of the Economic and Social Peformance of Finland in the 1990s (pp. 123-152). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Julkunen, R., & Pärnänen, A. (2002). Keskellä kriisissä?. Hyvinvointikatsaus, xx (3), 6-12.

Järvelä, M. (2002). Kehitysmaatutkimuksesta kansainvälisen kehitystyön tutkimukseen. Janus, 10 (2), 81-84.

Järvelä, M. (2002). Miksi arvokeskustelu on tärkeää ympäristöpolitiikassa?. In O. Loukola, M. Tervo, & K. Lybäck (Eds.), Arvot, ympäristö ja teknologia. Yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. (pp. 24-48). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Järvelä, M. (2002). Ajankohtaisia avauksia kaupunkiliikenteen tutkimukseen. In M. Järvelä, M. Jokinen, & K. Lybäck (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 209-240). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Järvelä, M. (2002). Makroskoopissa todennäköinen yhteiskunta. Sosiologia, 39 (1), 53-54.

Järvelä, M., & Lybäck, K. (2002). Ecosocial City Transport: Perspectives for Sustainable Urban Mobility. In International Sociological Association, 15th World Congress of Sociology,.

Lybäck, K. (2002). Ekososiaalinen liikenne ja sen esteet makrotasolla. In M. Järvelä, K. Lybäck, & M. Jokinen (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 9-27). Jyväskylän yliopistopaino: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Lybäck, K. (2002). Yksityisautoilu kansalaisten liikkumisessa - tilastollinen tapaustutkimus kaupunkilaisten autoasenteista. In M. Järvelä, K. Lybäck, & M. Jokinen (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 114-141). Jyväskylän yliopistopaino: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Lybäck, K. (2002). Ympäristökysymykset mikrotason toimijoiden arjessa: asenteiden ja käyttäytymisen välinen ristiriita. In O. Loukola, M. Tervo, & K. Lybäck (Eds.), Arvot, ympäristö ja teknologia - yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset (pp. ?). ?: Yliopistopaino.

Lybäck, K. (2002). Moniarvoinen metsä. In O. Loukola (Ed.), Tapion taskukirja 24. painos. . Metsälehti Kustannus..

Lybäck, K., & Loukola, O. (2002). Arvot ja metsäpolitiikka. Suomen metsäyhdistys ry, . Päättäjien metsäakatemian kurssin 13 kurssijulkaisu..

Nätti, J. (2002). Job rotation in Finland: national and local experiences. In S. Rouault, I. Schömann, & H. Oschmiansky (Eds.), Reacting in time to qualification needs: Towards a cooperative implementation? (pp. 57-91). Discussion Paper, FS 1 02-202. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

(2002). Perhe, työttömyys ja lama. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 204.

Väisänen, M., Anttila, T., & Nätti, J. (2002). Experiences de reduction de la duree du travail dans les services publics finlandais: Impacts sur la societe et les individus. Territoires 2020, 2 (6), 87-96.

Väisänen, M., & Nätti, J. (2002). Working time preferences in dual-earner households. European Societies, 4 (3), 307-329.

Järvelä, M., Korpela, M., & Kuvaja, K. (Eds.). (2001). African Flows - Interim Report of the Research Network ENHICA. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Prinrting House. Working Papers, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, 107.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). The retail sector in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndorff (Eds.), New forms of employment and working time in the service economy (NESY) (pp. 97-106). Brussels: ETUI.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). Information technologies in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndoff (Eds.), New forms of employment and working time in the service economy (NESY) (pp. 25-31). Brussels: ETUI.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). Home care in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndoff (Eds.), New forms of emplyment and working time in the service economy (pp. 242-248). Brussels: ETUI.

Heiskala, R. (2001). Theorizing power. Weber, Parsons, Foucault and neostructuralism. Social Science Information, 40 (2), 241-264.

Heiskala, R. (2001). Our time. Europe in the age of global networks and flowing identities. In M. Kohli, & M. Novak (Eds.), Will Europe Work? (pp. 111-126). London: Routledge.

Heiskala, R. (2001). Kulttuurinen konstruktionismi ja yhteiskunnalliset pakot. Sosiologia, 38 (1), 35-42.

Heiskala, R. (2001). Informationaalinen vallankumous, verkko ja kulttuurinen identiteetti. Manuel Castellsin "Informaation ajan" käsitteistön kritiikki. Tiede & edistys, 26 (1), 34-44.

Heiskala, R. (2001). Mikä ohjaa yhteiskuntatieteellistä järkeä?. Janus, 9 (4), 119-124.

Heiskala, R., & Luhtakallio, E. (2001). Hyvää sosiologiaa (pääkirjoitus). Sosiologia, 38 (1), 1-3.

Husso, M. (2001). Kommunikoitavuuden ongelma. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin (pp. 57-63). Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut/Marita

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmän tutkimuksen sosiaalinen tilaus 1980-luvulla ja nyt. In Hyvinvointivaltio organisoituu uudelleen - entä sukupuolijärjestelmä? (pp. 10-23). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, 2001:6. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Julkunen, R. (2001). Ruumiin merkit, ajan merkit. Futura, 20 (2), 30-39.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion hienosäätöäkö? Kun Suomi liittyi globaalitalouteen. Hyvinvointikatsaus, xx (3), 53-57.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion uusi politiikka. Yhteiskuntapolitiikka, 66 (4), 366-372.

Julkunen, R. (2001). Ammatti jälkiammatillisessa työelämässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 16-23.

Julkunen, R. (2001). Yhdeksän ja yksi myyttiä (kirja-arvostelu). Sosiologia, 38 (3), 238-239.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen & nyt - historian tietosanomat, 1 (4), xx. Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm

Julkunen, R. (2001). Eksaktia ja naisellista (kirja-arvostelu). Naistutkimus-Kvinnoforskning, 14 (3).

Julkunen, R. (2001). 1990-luvun kertomisesta. Tiedotustutkimus, 24 (4), 13-15.

Julkunen, R. (2001). Vieläkö valtio?. EVA-kirje, xx (3), 17-20. Retrieved from http://www.eva.fi

Julkunen, R. (2001). Jälkiekspansiivinen hyvinvointivaltio. Janus, 9 (4), 277-292.

Julkunen, R. (2001). Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R. (2001). Naistutkimuksen identiteetti. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (1), 44-48.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointiyhteiskunta - mikä se on ja mihin se kannustaa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 97 (2), 200-205.

Julkunen, R. (2001). Ett laboratorium för nedskärningar - 90-talets finländska socialpolitik. Nordisk Sosialt Arbeid, 21 (1), 45-58.

Järvelä, M. (2001). Kehitys on myös ongelma. Suomen luonto, 60 (1), 52.

Järvelä, M., & Kuvaja, K. (2001). Introduction to 'African Flows. Interim Report of the Research Network ENHICA'. In M. Järvelä, M. Korpela, & K. Kuvaja (Eds.),Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Järvelä, M., & Kuvaja-Puumalainen, K. (2001). Environmental Impact Assessment. In R. Chadwick (Ed.), Concise Encyclopedia of the Ethics of New Technologies (pp. 95-103). San Diego: Academic Press.

Nätti, J. (2001). Luokkatutkimus, tietotyö ja perhe. Sosiologia, 38 (3), 220-222.

Nätti, J., Aho, S., & Kunttu, S. (2001). Evaluating active labour market policies with matched control groups. In A. Holm, & T. P. Jensen (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 413-446). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Nätti, J., Happonen, M., Sallinen, M., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2001). Perceived job insecurity among Finnish employees in 1990-2000: Prevalence and antecedents. In J. Kalela, U. Kivikuru, J. Kiander, & H. Loikkanen (Eds.), Down from the heavens, up from the ashes (pp. 484-506). Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy.

Virmasalo, I., & Nätti, J. (2001). Unemployment across the Finnish households in the 1990s. In A. Holm, & T. P. Jensen (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 265-294). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Virmasalo, I., & Nätti, J. (2001). Unemployment Across Finnish Households in the 1990's. In T. Jensen, & A. Holm (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 267-294). TemaNord, 2001:593. Kööpenhamina: Nordic Council of Ministers.