Social and Public Policy 2001-2005

Myllylä, S. (2005). Alkuperäiskansojen maataistelu suuryritystä vastaan Brasilian rannikkosademetsän alueella – tutkijan näkökulma. Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanjan verkkojulkaisu. Retrieved from http://www.vientiluotto.net/Intiaanit.pdf

Lybäck, K., & Loukola, O. (2005). Arvot ja (metsä)poliittinen päätöksenteko. In H. Roiko-Jokela (Ed.), Metsien pääomat Metsä taloudellisena, poliittisena, kulttuurisena ja media-ilmiönä keskiajalta EU-aikaan. . Jyväskylä, Finland: Minerva-kustannus.

Nätti, J., & Anttila, T. (2005). Dimensions of working time and well-being. In B. Jansen, G. Kerkhof, M. Koopman, & A. Witmond (Eds.), Shiftwork International Newsletter (pp. 114). Amsterdam.

Sirkkilä, H. (2005). Elättäjyyttä vai erotiikkaa. Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen kanssa?. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 268.

Nätti, J. (2005). Employers’ and employees’ preferences on working time in Finland. In B. Peper, A. van Doorne-Huiskes, & L. d. Dulk (Eds.), Flexible working and organisational change (pp. 181-200). Cheltenham: Edward Elgar.

Myllylä, S. (2005). Globaaliyritysten monokulttuurin vaikutuksia intiaanien elämään Brasilian itärannikolla. Ensimmäiset kansat, (2), 6-9.

Sorsa, V.-P. (2005, 18.11.2005). Hallintarekisteri edustaa haitallista verokilpailua. Turun Sanomat.

Myllylä, S. (2005, 13.3.2005). Halpa sellu käy intiaaneille kalliiksi. Helsingin Sanomat.

Julkunen, R. (2005). Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä - Jane Lewisin feministinen teoria. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 360-387). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Julkunen, R. (2005). Hyvinvointivaltion uusi politiikka - Paul Piersonin historiallinen institutionalismi. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 332-359). Helsinki, Finland: Yliopistopaino .

Nätti, J., Mika, H., Ulla, K., & Mauno, S. (2005). Job insecurity, flexible work and trade union membership in Finland. In H. De Witte (Ed.), Job insecurity, Union Membership and Union Activism (pp. 11-49). -, -. Belgia: Ashgate.

Järvelä, M., Jokinen, P., & Puupponen, A. (Eds.). (2005). Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110.

Kivitalo, M. (2005). Kuka muuttaisi syrjäiseen pikkukaupunkiin?. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot - Local Sustainability Networks (pp. 35-65).

Taipale, S. (2005). Liikkuvuus teknologisissa kulttuureissa. Kirja-arvostelu Peter Frank Petersin teoksesta Time, Innovation and Mobilities: Travel in Technological Cultures. Sosiologia, 43 (3), 248-249.

Södor, U., Järvelä, M., & Tarasov, M. (2005). Living Off the Forests: Sustainable Forestry Livelihoods in Northwest Russia (SUSFOLI). In A. Erkkilä, R. E. Heinonen, G. Oesten, P. Pelkonen, & O. Saastamoinen (Eds.), European Forests and Beyond, an Ethical Discourse (pp. 271-189). Silva Carelica , 49.

Järvelä, M. (2005). Maaseutu, paikallisuus ja kestävä kehitys. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 9-34). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Heiskala, R. (2005). Miten yhteiskunta pakottaa yhteiskunnan tutkijaa?. In P. Räsänen, A.-H. Anttila, & H. Melin (Eds.), Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat (pp. 29-38). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Penttinen, J., Sorsa, V.-P., & Ylönen, M. (Eds.). (2005). More Taxes - Promoting Strategies for Global Taxation. Helsinki, Finland: Attac ry. Retrieved from http://www.attac.fi/moretaxes

Sorsa, V.-P. (2005, 25.4.2005). Oikeudenmukainen verotus parasta kehityspolitiikkaa. Helsingin Sanomat.

Huttunen, S. (2005). Paikallista kestävää energiaa maaseudulle. In M. Järvelä, P. Jokinen, & A. Puupponen (Eds.), Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 123-143). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Husso, M. (2005). Perhe- ja parisuhdeväkivalta yhteiskunnallisena ongelmana. In E. n. v. julkaisu (Ed.), Perheväkivalta (pp. 11-17). Helsinki, Finland: Kustannusliike Susi.

Mauno, S., Kinnunen, U., Mäkikangas, A., & Nätti, J. (2005). Psychological consequences of fixed-term employment and perceived job insecurity among health care staff. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14 (3), 209-237.

Järvelä, M., & Rinne, E.-M. (2005). Purity and dirt as social constructions. Environmental health in an urban shantytown of Lagos. International Journal of Urban and Regional Research, 29 (2), 375-388.

Anttila, T. (2005). Reduced working hours. Reshaping the duration, timing and tempo of work. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä yliopisto.

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2005). Rural-Environmental Governance and Local Sustainability . In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot – Local Sustainability Networks (pp. 205-222). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 110. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Myllylä, S., & Kuvaja, K. (2005). Societal Premises for Sustainable Development in Large Southern Cities . Global Environmental Change, Vol 15 (Issue 3), 224-237.

Taipale, S. (2005). Syöksykierrettä ja sosiaalipolitiikkaa – Manuel Castellsin näkemyksiä hyvinvointivaltiosta. In Hyvinvointivaltio - Suomen mallia analysoimassa (pp. 205-227). Helsinki, Finland: Helsingin yliopistopaino.

Mäkinen, J. (2005). Säätiö ja maakunta - maakuntarahastojärjestelmän kentät ja verkostot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 265.

Anttila, T., Nätti, J., & Väisänen, M. (2005). The Experiments of Reduced Working Hours in Finland. Impact on work–family interaction and the importance of the sociocultural setting. Community, Work & Family , Vol 8 (2), 187-209.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2005). Tietotyö, ansiotyö kotona ja perhe. Työ ja ihminen, 19 (1), 71-90.

Nätti, J., Anttila, T., & Väisänen, M. (2005). Tietotyö, työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa. In Perheiden Ajankäyttö (pp. 41-66). Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Taipale, S. (2005). Transforming Technologies: Altered Selves. Mobile Phone and Internet Use in the Philippines, Book Review. Pilipinas, (44), 80-83.

Julkunen, R. (2005). Tämän ajan liberalismi. Liberalismen i vår tid. . In P. Hyttinen (Ed.), Yhteinen vapaus. Anders Chydeniuksen ajatukset nykyajassa. Den gemensamma friheten. Anders Chydenius tankar i dagens värld. (pp. 93-103, 110-220). Kokkola: Anders Chydenius Säätiö.

(2005). Vastamykkyä pelon kulttuurille - Ulrich Beck ja riskiyhteiskunnan diagnoosi . In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 228-254). Helsinki : Yliopistopaino.Helsinki University Press. .

Julkunen, R. (2005). Vastamyrkkyä pelon kulttuurille - Ulrich Beck ja riskiyhteiskunnan diagnoosi. In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analyusoimassa (pp. 228-254). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Puupponen, A. (2005). Verkostot, yhteistyö ja paikallinen ruokajärjestelmä. In Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (pp. 67-92). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 110. Jyväskylä, Finland.

Sorsa, V.-P. (2005). Veroparatiisit globaalin talouden riskitekijänä. In Mitä Missä Milloin 2006. Otava. Retrieved from http://www.otava.fi/kirjat/tieto/fi_FI/?book_id=2352&subcategory_id=24

Nätti, J., Manninen, M., Väisänen, M., & Anttila, T. (2005). Vuorotellen virkeäksi. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus, 279.

Järvelä, M. (2005). Yhteiskuntapoliitikon notkea liike. Janus, 13 (4), 485-490.

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Julkunen, R., Nätti, J., & Anttila, T. (2004). Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harrikari, T. (2004). Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto.

Nätti, J. (2004). Analyse socioeconomique de la repartition du temps entre vie professionnelle et vie privee. In E. Istace, M. Laffut, R. Plasman, & C. Ruyters (Eds.), Speheres privee et professionnelle (pp. 107-118). Bruxelles: De Boeck.

Heiskala, R. (Ed.). (2004). Artikkelikokoelma tutkimushankkeesta Sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnan uudistumiskyky ja taloudellinen menestys. Helsinki, Finland: Sitra. Sitran muut julkaisut. Retrieved from http://www.sitra.fi/Julkaisut/Heiskala.pdf

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

(2004). Forestry Livelihoods in Mondoma. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

(2004). Forestry Livelihoods in Podporozje & Kurba. Report of preliminary fieldwork. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Julkunen, R. (2004). Harvinaisesta moninaiseksi - väittelevät naiset . In M.-L. Hyvönen, & L. Harjula (Eds.), Harvinaisesta moninaiseksi (pp. 62-104). Jyväskylä : Gummerus.

Julkunen, R. (2004). Hullua rakkautta ja sopimustohtoreita. Jyväskylä : Minerva Kustannus/SoPhi.

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointipalvelujen uusi politiikka. In L. Henriksson, & S. Wrede (Eds.), Hyvinvointityön ammatit (pp. 168-187). Helsinki : Gaudeamus.

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointivaltio ja sukupuoli. In K. S. P. M. M. Sarantola-Weiss (Ed.), Suomen kulttuurihistoria (pp. 176-185). Helsinki, Finland: Tammi.

Julkunen, R. (2004). Hyvinvointiyhteiskunnan ihme. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous (pp. 223-241). Minerva Kustannus/Sophi.

Heiskala, R. (2004). Informationaalinen vallankumous, verkko ja identiteetti: Manuel Castellsin "Informaation ajan" kritiikki. In Sosiologisia nykykeskusteluja (pp. 40-63). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Husso, M. (2004). Innovaatioiden aika – sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito.

Husso, M. (2004). Innovaatioiden aika. Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito.

Julkunen, R. (2004). Kaikki tyylit sallittuja. Kirjaesittely (Notkea liike - Pirkkoliisa Ahposen juhlakirja). Yhteiskuntapolitiikka, 69 (1), 92-94.

Lybäck, K. (2004). Kansalaisten arvot metsäpoliittisessa päätöksenteossa – empiirinen arvotutkimus politiikan apuna. . In O. Loukola, & M. Tervo (Eds.), Metsien kestävä käyttö – periaatteita ja tavoitteita. . Metsäekonomian laitos, Julkaisuja , 14.

Lybäck, K., & Laakso, M. (2004). Kestävät ohjauskeinot metsäpolitiikassa – lainsäädäntö ja metsäohjelmat kestävyyden näkökulmasta. . Hallinnon tutkimus, 2004 (4), 17-28.

Nätti, J. (2004). Korkeakouluopettajien aikanyrjähdys. Acatiimi, (Huhtikuu 2004), 21-22.

Heiskala, R. (2004). Modernity and the articulation of the gender system – order, conflict, and chaos. . Polish Sociological Review, 146 (2), 111-124.

Julkunen, R. (2004). Naisten yliopisto . In L. Harjula, & M.-L. Hyvönen (Eds.), Harvinaisesta moninaiseksi (pp. 189-217). Gummerus.

(2004). Otset Po Resultatami Pilotnogo Projekta. Ustoitsivoe Blagosostojanie. Derevnja Mondoma. Jyväskylä, Finland: Department of Social Sciences and Philosophy.

Rinne-Koistinen, E.-M. (2004). Perceptions of Health Water and Sanitation Problems in Rural and Urban Communities in Nigeria. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Studies in Education, Psychology and Social Research, 240.

Husso, M., Jokinen, E., & Kaskisaari, M. (2004). Ruumiin taju. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis töihin. käsite ja käytäntö (pp. 7-15). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kaskisaari, M., Husso, M., & Jokinen, E. (Eds.). (2004). Ruumis töhin! Käsite ja käytäntö. Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R. (2004). Sosiaalipolitiikan ruumis. In E. Jokinen, M. Kaskisaari, & M. Husso (Eds.), Ruumis töihin (pp. 17-40). Tampere, Finland: Vastapaino.

Hämäläinen, T. J., & Heiskala, R. (2004). Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Helsinki, Finland: Edita. Sitran julkaisusarja, 271.

Julkunen, R. (2004). Suunnanmuutoksen moraalitalous . In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 235-253). Tampere, Finland: Vastapaino .

Julkunen, R., Nätti, J., & Anttila, T. (2004). Tietotyön työajat. Työ ja ihminen, 18 (3), 159-168.

Nätti, J. (2004). Työn epävarmuus ja ammatillinen järjestäytyminen. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous (pp. 81-104). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kinnunen, U., Nätti, J., Mauno, S., & Mäkikangas, A. (2004). Työttömyys ja työn epävarmuus koetun terveyden riskitekijöinä: kokemuksia vertaileva tutkimus. Työelämän tutkimus, 2 (1), 1-11.

Julkunen, R., Niemi, R., & Virkki, T. (2004). Vakuutus, luottamus ja vääryys. In T. Helne, & K. Hellsten (Eds.), Vakuuttava sosiaalivakuutus? (pp. 242-268). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Husso, M. (2004). Why doesn't She Leave? The Time and Space of Intimate Violance. In R. Fisher, & A. Kallis (Eds.), Cultures of Violence.

Julkunen, R. (2004). Yhteiskunta vakuutuksena, vakuutus yhteiskuntana. In T. Helne, S. Hänninen, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 249-288). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus/SoPhi.

Lybäck, K., & Laakso, M. (2004). “Ympäristö hyvinvoinnin edellytyksenä - miksi julkista ympäristöpäätöksentekoa tarvitaan”. JANUS, 2004 (3), 282-297.

Julkunen, R. (2003). Hiipivä ja ryömivä - pääoma valtaamassa hyvinvointivaltiota?. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 181-192). Tampere, Finland: Vastapaino.

Julkunen, R. (2003). Hyvinvointistrategisen ajattelun muutos. In P. Kinnunen, & K. Kostamo-Pääkkö (Eds.), Alueelliset hyvinvointistrategiat (pp. 16-37). Oulu: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Heiskala, R. (2003). Informational revolution, the net, and cultural identity. A conceptual critique of Manuel Castells' "The Information Age". European Journal of Cultural Studies, 6 (2), 233-245.

Heiskala, R. (2003). Instituutiot, sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan rakenteellinen muutos. In H. Melin (Ed.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 15-27). Tampere, Finland: Vastapaino.

Nätti, J., Anttila, T., Kandolin, I., & Härmä, M. (2003). Knowledge intensive work, working time and well-being. In Shiftwork International Newsletter (pp. 139).

Julkunen, R. (2003). Kuusikymmentä ja työssä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, SoPhi. SoPhi, 73. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5888-6 Open access

Julkunen, R. (2003). Myyttinen ja todellinen pohjoismainen malli. In S. Keränen (Ed.), Omalla pohjalla Euroopassa (pp. xx). Vaasa: Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura..

Julkunen, R. (2003). Outoako? (kirja-arvio Tuula Juvonen: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. 2002). Yhteiskuntapolitiikka, 68 (1), 108-110.

Julkunen, R. (2003). Palvelutyö 2000-luvun alussa. In Yhteiskunnan kehityssuuntia ja PAM. Helsinki, Finland: PAM.

Husso, M. (2003). Parisuhdeväkivalta, inhimillinen kärsimys ja kerroksellinen subjektius . Naistutkimus / Kvinnoforskning, 16. (2 / 2003), 62-66.

Husso, M. (2003). Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila (I .). Tampere, Finland: Vastapaino.

Heiskala, R. (2003). Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Julkunen, R. (2003). Sosiaalinen politiikka. Helsinki, Finland: WSOY.

Julkunen, R. (2003). Sosiologia - valtaa välttelevä tiede?. Sosiologia, 40 (2), 110-114.

Julkunen, R. (2003). Suomi 2015: Vain osaajille ja menestyjille?. In P. Heino, & H. Westermarck (Eds.), Studia Generalia 2002. Kenen Suomi? (pp. 23-44). Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Julkunen, R. (2003). Suunnanmuutosta lukemassa. In J. Saari (Ed.), Instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimukseen (pp. 71-92). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Heiskala, R. (2003). The emergence and transformation of meaning. Saussure, Peirce and phenomenological sociology. In E. Tarasti (Ed.), Understanding/ Misunderstanding. Contributions to the Study of the Hermeneutics of Signs (pp. 289-309). Acta Semiotica Fennica, XVI. Helsinki, Finland: International Semiotics Institute.

Julkunen, R., & Anttila, T. (2003). Tietotyön työkulttuuri - työn yksilöllistyminen kulttuuripiirteenä. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitaito. Knowledge Work and Occupational Competence. (pp. 89-102). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nätti, J. (2003). Tietotyötä etsimässä. Kirja-arvostelu teoksesta Raimo Blom (toim.) Tietotyö ja työelämän muutos. Sosiologia, 40 (4), 335-337.

Nätti, J. (2003). Tilasto, sukupuoli ja työ. Kirja-arvostelu kolmesta teoksesta. . Työelämän tutkimus, 1 (1), 49-53.

Julkunen, R. (2003). Työelämä ohjauksen ympäristönä. . In S. Puukari, & M. Lairio (Eds.), Ohjauksen uudet orientaatiot (pp. 55-71). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimulaitos.

Julkunen, R. (2003). Uusinstitutionalismin jäljillä. In J. Saari (Ed.), Instituutiot ja sosiaalipolitiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimukseen (pp. 71-92). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Julkunen, R. (2002). 1990-luvun reformismia. Yhteiskuntapolitiikka, 67 (2), 168-171.

Julkunen, R. (2002). A laboratory of retrenchment - Finnish social policy in the 1990s. Nordic Journal of Social Work, 22 (3B), 39-50.

Järvelä, M. (2002). Ajankohtaisia avauksia kaupunkiliikenteen tutkimukseen. In M. Järvelä, M. Jokinen, & K. Lybäck (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 209-240). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Julkunen, R. (2002). Armotonta menoa (Kirja-arvio Raimo Blom ym: Tietotyö ja työelämän muutos). Yhteiskuntapolitiikka, 67 (1), 81-83.

Lybäck, K., & Loukola, O. (2002). Arvot ja metsäpolitiikka. Suomen metsäyhdistys ry, . Päättäjien metsäakatemian kurssin 13 kurssijulkaisu..

Järvelä, M., & Lybäck, K. (2002). Ecosocial City Transport: Perspectives for Sustainable Urban Mobility. In International Sociological Association, 15th World Congress of Sociology,.

Harjunen, H. (2002). Eettisen opetuksen tarjonta ja tarve Jyväskylän yliopistossa. . .

Lybäck, K. (2002). Ekososiaalinen liikenne ja sen esteet makrotasolla. In M. Järvelä, K. Lybäck, & M. Jokinen (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 9-27). Jyväskylän yliopistopaino: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Väisänen, M., Anttila, T., & Nätti, J. (2002). Experiences de reduction de la duree du travail dans les services publics finlandais: Impacts sur la societe et les individus. Territoires 2020, 2 (6), 87-96.

Nätti, J. (2002). Job rotation in Finland: national and local experiences. In S. Rouault, I. Schömann, & H. Oschmiansky (Eds.), Reacting in time to qualification needs: Towards a cooperative implementation? (pp. 57-91). Discussion Paper, FS 1 02-202. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Julkunen, R. (2002). Kansainvälistyvä työ ja perhe-elämä. In S. Lehtinen, & M. Joronen (Eds.), Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen (pp. 42-53). Helsinki, Finland: Työterveyden Edistämisyhdistys & Työterveyslaitos.

Järvelä, M., Lybäck, K., & Jokinen, M. (Eds.). (2002). Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Järvelä, M. (2002). Kehitysmaatutkimuksesta kansainvälisen kehitystyön tutkimukseen. Janus, 10 (2), 81-84.

Julkunen, R., & Pärnänen, A. (2002). Keskellä kriisissä?. Hyvinvointikatsaus, xx (3), 6-12.

Heiskala, R. (2002). Kolme laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta. Arvostelu teoksesta Timo Piirainen & Juho Saari (toim.): "Yhteiskunnalliset jaot". Sosiologia, 39 (4), 326-327.

Järvelä, M. (2002). Makroskoopissa todennäköinen yhteiskunta. Sosiologia, 39 (1), 53-54.

Julkunen, R., & Niemi, R. (2002). Mihin luotamme, kun luotamme hyvinvointivaltioon?. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. (pp. 161-180). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Järvelä, M. (2002). Miksi arvokeskustelu on tärkeää ympäristöpolitiikassa?. In O. Loukola, M. Tervo, & K. Lybäck (Eds.), Arvot, ympäristö ja teknologia. Yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. (pp. 24-48). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Heiskala, R. (2002). Mitä yhteiskuntapolitiikka on?. Janus, 10 (4), 353-359.

Lybäck, K. (2002). Moniarvoinen metsä. In O. Loukola (Ed.), Tapion taskukirja 24. painos. . Metsälehti Kustannus..

Julkunen, R. (2002). Onko julkinen talous ahtaalla - vai arvot?. Sosiaali- ja terveysviesti, x (2), 7-9.

(2002). Perhe, työttömyys ja lama. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 204.

Julkunen, R., & Nätti, J. (2002). Reforming Working Times in Finland During the 1990s. In P. Koistinen, & W. Sengenberger (Eds.), Labour Flexibility. A Factor of the Economic and Social Peformance of Finland in the 1990s (pp. 123-152). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Julkunen, R. (2002). Sosiaalipolitiikan linjanmuutokset. In T. Immonen, & J. Ahonen (Eds.), Hyvinvoinnin haasteet ja työelämä (pp. 26-38). Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä, 2002:14. Helsinki, Finland: STM.

Heiskala, R., & Luhtakallio, E. (2002). Sosiologia 2001-2002 (pääkirjoitus). Sosiologia, 39 (4), 273.

Heiskala, R. (2002). Sosiologian julkisuus (pääkirjoitus). Sosiologia, 39 (1), 1-3.

Julkunen, R., & Nätti, J. (2002). Sukupuolijaot taloudellisessa nousussa. In T. Piirainen, & J. Saari (Eds.), Yhteiskunnalliset jaot. 1990-luvun perintö? (pp. 241-257). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heiskala, R. (2002). Talouden valta. Sosiologia, 39 (2), 119-124.

Anttila, T., & Nätti, J. (2002). Tietotyön työajat, perhe ja työkulttuurit. In M. Härmä, & T. Nupponen (Eds.), Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa (pp. 68-80). Raportteja, 22. Helsinki, Finland: Sitra.

Julkunen, R. (2002). Timanttejakin parempi ystävä? Hyvinvointivaltion murroksen sukupuolittuneet seuraukset. In A. M. Holli, E. Sana, & T. Saarikoski (Eds.), Tasa-arvopolitiikan haasteet (pp. 32-49). Helsinki, Finland: WSOY.

Julkunen, R. (2002). Työtä vastaan?. Yhteiskuntapolitiikka, 67 (4), 315-323.

Väisänen, M., & Nätti, J. (2002). Working time preferences in dual-earner households. European Societies, 4 (3), 307-329.

Lybäck, K. (2002). Yksityisautoilu kansalaisten liikkumisessa - tilastollinen tapaustutkimus kaupunkilaisten autoasenteista. In M. Järvelä, K. Lybäck, & M. Jokinen (Eds.), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet (pp. 114-141). Jyväskylän yliopistopaino: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Lybäck, K. (2002). Ympäristökysymykset mikrotason toimijoiden arjessa: asenteiden ja käyttäytymisen välinen ristiriita. In O. Loukola, M. Tervo, & K. Lybäck (Eds.), Arvot, ympäristö ja teknologia - yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset (pp. ?). ?: Yliopistopaino.

Julkunen, R. (2001). 1990-luvun kertomisesta. Tiedotustutkimus, 24 (4), 13-15.

Järvelä, M., Korpela, M., & Kuvaja, K. (Eds.). (2001). African Flows - Interim Report of the Research Network ENHICA. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Prinrting House. Working Papers, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, 107.

Julkunen, R. (2001). Ammatti jälkiammatillisessa työelämässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 16-23.

Julkunen, R. (2001). Eksaktia ja naisellista (kirja-arvostelu). Naistutkimus-Kvinnoforskning, 14 (3).

Järvelä, M., & Kuvaja-Puumalainen, K. (2001). Environmental Impact Assessment. In R. Chadwick (Ed.), Concise Encyclopedia of the Ethics of New Technologies (pp. 95-103). San Diego: Academic Press.

Julkunen, R. (2001). Ett laboratorium för nedskärningar - 90-talets finländska socialpolitik. Nordisk Sosialt Arbeid, 21 (1), 45-58.

Nätti, J., Aho, S., & Kunttu, S. (2001). Evaluating active labour market policies with matched control groups. In A. Holm, & T. P. Jensen (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 413-446). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). Home care in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndoff (Eds.), New forms of emplyment and working time in the service economy (pp. 242-248). Brussels: ETUI.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion hienosäätöäkö? Kun Suomi liittyi globaalitalouteen. Hyvinvointikatsaus, xx (3), 53-57.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmän tutkimuksen sosiaalinen tilaus 1980-luvulla ja nyt. In Hyvinvointivaltio organisoituu uudelleen - entä sukupuolijärjestelmä? (pp. 10-23). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, 2001:6. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion suunnanmuutos. Ennen & nyt - historian tietosanomat, 1 (4), xx. Retrieved from http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointivaltion uusi politiikka. Yhteiskuntapolitiikka, 66 (4), 366-372.

Julkunen, R. (2001). Hyvinvointiyhteiskunta - mikä se on ja mihin se kannustaa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 97 (2), 200-205.

Heiskala, R., & Luhtakallio, E. (2001). Hyvää sosiologiaa (pääkirjoitus). Sosiologia, 38 (1), 1-3.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). Information technologies in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndoff (Eds.), New forms of employment and working time in the service economy (NESY) (pp. 25-31). Brussels: ETUI.

Heiskala, R. (2001). Informationaalinen vallankumous, verkko ja kulttuurinen identiteetti. Manuel Castellsin "Informaation ajan" käsitteistön kritiikki. Tiede & edistys, 26 (1), 34-44.

Järvelä, M., & Kuvaja, K. (2001). Introduction to 'African Flows. Interim Report of the Research Network ENHICA'. In M. Järvelä, M. Korpela, & K. Kuvaja (Eds.),Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Julkunen, R. (2001). Jälkiekspansiivinen hyvinvointivaltio. Janus, 9 (4), 277-292.

Järvelä, M. (2001). Kehitys on myös ongelma. Suomen luonto, 60 (1), 52.

Husso, M. (2001). Kommunikoitavuuden ongelma. In T. Saresma (Ed.), Naistutkijan rukouskirja eli opetuksen laadun arviointia toisin (pp. 57-63). Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut/Marita

Heiskala, R. (2001). Kulttuurinen konstruktionismi ja yhteiskunnalliset pakot. Sosiologia, 38 (1), 35-42.

Nätti, J. (2001). Luokkatutkimus, tietotyö ja perhe. Sosiologia, 38 (3), 220-222.

Heiskala, R. (2001). Mikä ohjaa yhteiskuntatieteellistä järkeä?. Janus, 9 (4), 119-124.

Julkunen, R. (2001). Naistutkimuksen identiteetti. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 14 (1), 44-48.

Heiskala, R. (2001). Our time. Europe in the age of global networks and flowing identities. In M. Kohli, & M. Novak (Eds.), Will Europe Work? (pp. 111-126). London: Routledge.

Nätti, J., Happonen, M., Sallinen, M., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2001). Perceived job insecurity among Finnish employees in 1990-2000: Prevalence and antecedents. In J. Kalela, U. Kivikuru, J. Kiander, & H. Loikkanen (Eds.), Down from the heavens, up from the ashes (pp. 484-506). Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy.

Julkunen, R. (2001). Ruumiin merkit, ajan merkit. Futura, 20 (2), 30-39.

Julkunen, R. (2001). Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Anttila, T., & Nätti, J. (2001). The retail sector in Finland. In E. Mermet, & S. Lehndorff (Eds.), New forms of employment and working time in the service economy (NESY) (pp. 97-106). Brussels: ETUI.

Heiskala, R. (2001). Theorizing power. Weber, Parsons, Foucault and neostructuralism. Social Science Information, 40 (2), 241-264.

Virmasalo, I., & Nätti, J. (2001). Unemployment Across Finnish Households in the 1990's. In T. Jensen, & A. Holm (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 267-294). TemaNord, 2001:593. Kööpenhamina: Nordic Council of Ministers.

Virmasalo, I., & Nätti, J. (2001). Unemployment across the Finnish households in the 1990s. In A. Holm, & T. P. Jensen (Eds.), Nordic Labour Market Research on Register Data (pp. 265-294). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Julkunen, R. (2001). Vieläkö valtio?. EVA-kirje, xx (3), 17-20. Retrieved from http://www.eva.fi

Julkunen, R. (2001). Yhdeksän ja yksi myyttiä (kirja-arvostelu). Sosiologia, 38 (3), 238-239.