Social and Public Policy 2006-2010

Gemechu, D. T. (2010). The implementation of a multilingual education policy in Ethiopia: the case of Afaan Oromoo in primary schools of Oromia Regional State. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 389.

Hartikainen, A. (2010). Työn ja perheen yhteensovittamisesta yhteensopivuuteen? Tutkimus työn ja perheen myönteisestä vuorovaikutuksesta. Työelämän tutkimus, 8 (3), 291-297.

Hartikainen, A., Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2010). Is Finland Different? Quality of Work Among Finnish and European Employees. Research on Finnish Society, 3 (2010) (3), 29-41. Retrieved from http://www.finnresearch.fi/

Hirvonen, H. (2010). Akateeminen yleisteos arkisesta ja ajankohtaisesta hoivapolitiikasta (Kirja-arvio). Janus, 18 (1), 75-78. Open access

Kaskisaari, M., Tammelin, M., Hirvonen, J., Hämeenaho, P., Ilmarinen, K., & Vartiainen, A. (2010). Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista. ParasSos-tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti, 6/2010.

Nätti, J., Pyöriä, P., Ojala, S., & Anttila, T. (2010). Suomalaisten palkansaajien kotona työskentely ja työssä liikkuminen. Alue ja ympäristö, 39 (2), 53-60.

Oinas, T. (2010). Sukupuolten välinen kotityönjako kahden ansaitsijan perheissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 402.

Oinas, T., Anttila, T., & Nätti, J. (2010). Yhteiskuntaluokat ja ajankäyttö Suomessa. In J. Erola (Ed.), Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (pp. 107-123). Gaudeamus.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka nousevana trendinä elintarviketuotannon muutoksessa. Maaseudun uusi aika, 18 (1), 56-60.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka ja paikallisuus muuttuvassa elintarviketaloudessa.

Taipale, S. (2010). Book Review: Jane Vincent and Leopoldina Fortunati, eds, Electronic Emotion: The Mediation of Emotion via Information and Communication Technologies. New Media & Society, 12 (4), 685-687.

Taipale, S. (2010). Book Review of The Global Social Policy Reader edited by Nicola Yeates and Chris Holden. Social Policy & Administration, 44 (3), 350-352.

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2010). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. Progress in Industrial Ecology - An International Journal.

Anttila, T., Nätti, J., Ojala, S., & Tammelin, M. (2009). Ansiotyö kotona - Yleisyys, ominaispiirteet, seuraukset ja hallinta palkansaajilla. Tampere, Finland: Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut. Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut. Retrieved from http://tampub.uta.fi

Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2009). Predictors of time famine among Finnish employees - Work, family or leisure?. electronic International Journal of Time Use Research, 6 (1/2009), 73-91. Retrieved from http://www.eijtur.org/

Husso, M. (2009). Verkkokurssit yhteistoiminnallisen oppimisen mahdollistajina sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmien opetuksessa. Retrieved from http://ktl.jyu.fi/pedamuisti/search/metadata/view/29

Husso, M., & Heiskala, R. (2009). The Power of institutions in Shaping Agency. The Case of Gender. In Conference proceedings of the American Sociological Association 2009 Meeting. Retrieved from http://www.asanet.org/

Husso, M., & Hirvonen, H. (2009). Feminism, Embodied Experience and Recognition: An Interview with Lois McNay. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 17 (1), 48-55. Retrieved from http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08038740.asp

Husso, M., & Hirvonen, H. (2009). Gendered Agency and Emotions in the Field of Care Work. In E. S. Association (Ed.), European Society or European Societies (pp. 1-24).

Huttunen, S. (2009). Ecological modernisation and discourses on rural non-wood bioenergy production in Finland from 1980 to 2005. Journal of Rural Studies, 25 (2), 239-247.

Jokinen, P., Järvelä, M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Do local food supply chains meet the targets of sustainable developmnet? A case study in Central Finland. In A. Fielsend, & J. Katona-Kovács (Eds.), Linking Competitiveness With Equity And Sustainability: New Ideas For The Socio-Economic Development Of Rural Areas. European Rural Development Network Studies, 7.

Järvelä, M. (2009). What about Cultural Policy? Perspectives on cultural policy research. In What about Cultural Policy. Minerva.

Järvelä, M., Jokinen, P., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2009). Local food and renewable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland. European Countryside, 1 (2), 113-124.

Oinas, T. (2009). Kattava tutkimus kotityöstä ja sen jaosta. Kirja-arvostelu teoksesta Miettinen Anneli: Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa. Janus, 17 (4/2009), 386-388.

Oinas, T. (2009). Tyytyväisyys työaikapankkiin. Työelämän tutkimus, 7 (2/2009), 81-91.

Pirkkalainen, P. (2009). The Finland based Somali diaspora - Associations and their involvement in co-development. In L. W. Thomas (Ed.), Migration for Development in the Horn of Africa: Health Expertise from the Somali diaspora in Finland . International Organisation for Migration, Regional Office for the Nordic and Baltic States, and the European Neighbourhood countries (East).

Puupponen, A. (2009). Kulttuuri, kestävyys ja vuorovaikutus paikallisen ruoantuotannon kehittämisessä. Terra, 121 (2), 95-106.

Puupponen, A. (2009). Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa.

Taipale, S. (2009). Recognizing human culture on the Internet. The Nordic Journal of Cultural Policy, 12 (1), 73-88.

Taipale, S. (Ed.). (2009). Transformative Technologies, Spatial Changes. Essays on Mobile Phones and the Internet. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3601-3

Taipale, S. (2009). Does Location Matter? A Comparative Study on Mobile Phone Use Among Young People in Finland. The Journal of New Media & Culture , 6 (1). Retrieved from http://www.ibiblio.org/nmediac/summer2009/MobileLocation.html#top

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. In M. Koskela, & M. Vinnari (Eds.), Proceedings of the conference "Future of the Consumer Society". Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publicati...

Kohl, J. (Ed.). (2008). Dialogues on Sustainable Paths for the Future. Ethics, Welfare and Responsibility. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen eJulkaisuja, 7. Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/julkaisut/tutue-jul...

Husso, M. (2008). Book review: Elsbeth Probyn, Blush: Faces of Shame (2005). European Journal of Cultural Studies, 11 (3), 377-378.

Husso, M., & Virkki, T. (2008). Sukupuolittunut luottamus ja väkivalta parisuhteissa. In E. Sevón, & M. Notko (Eds.), Perhesuhteet puntarissa. Helsinki, Finland: Palmenia. Helsinki University Press.

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2008). Ruoan tuotanto ja maaseudun kehityksen visiot. Futura, 27 (3), 71-75.

Jokinen, P., Järvelä, M., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2008). Experiments in sustainable rural livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 7 (3), 211-228.

Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista. Tampere, Finland: Vastapaino.

Järvelä, M. (2008). Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena riskinä. In H. Samuli (Ed.), Demokraattisen oikeuden ehdot (pp. 281-289). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Kohl, J. (2008). Tulevaisuusverstas kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa. In L. Rohweder, & a. virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. . Opetusministeriön julkaisuja, 3. Opetusministeriö. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Kohl, J. (2008). Linnanvouti, tonttu vai jockey?. Yliopisto-lehti, 6-7/2008.

Kohl, J. (2008). Agoralla-avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. Janus, 16 (4).

Kohl, J. (2008, 74/2008). Ilmastonmuutokseen pitää varautua Kirkkonummellakin. Länsiväylä.

Kohl, J. (2008). Ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset. Ympäristö, (5/2008).

Kohl, J. (2008). Huono-osaisuus ja ilmastonmuutos. Sosiaali- ja terveysviesti, (3/2008), 5-6.

Kohl, J., & Virtanen, A. (2008). Tulevaisuuden ammatilliset osaamistarpeet kestävän kehityksen näkökulmasta. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 31-38). Opetusministeriön julkaisuja, 3. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Lehtomäki, A., Huttunen, S., Rintala, J., & Lehtinen, T. (2008). Anaerobic digestion of grass silage in batch leach bed processes for methane production. Bioresource Technology, 99 (8), 3267-3278. doi:10.1016/j.biortech.2007.04.072

Nätti, J., Anttila, T., & Oinas, T. (2008). Aikapula. Yleisyys, ennustajat, seuraukset ja hallinta palkansaajilla. Retrieved from http://www.tsr.fi/files/TietokantaTutkittu/2005/105075Loppuraportti.pd...

Paloviita, A., & Puupponen, A. (2008). Ruoantuotannon merkitys maaseudun yritystoiminnalle Keski-Suomessa. Futura, 27 (3), 17-25.

Puupponen, A. (2008). Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa. Alue ja Ympäristö, 37 (1), 15-28.

Puupponen, A., & Taipale, S. (2008). Lähiruokatuotannon verkostot: sosiaalisten siteiden ja etäisyyksien tarkastelua Keski-Suomessa. Maaseudun uusi aika, (1), 21-34.

Rohweder, L., Virtanen, A., Tani, S., Kohl, J., & Sinkko, A. (2008). Näkökulmia oppimiseen ja opetukseen. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 104-120). Opetusministeriön julkaisuja, 3. Opetusministeriö. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Rohweder, L., Virtanen, A., Tani, S., Kohl, J., & Sinkko, A. (2008). Kestävän kehityksen pedagoginen malli. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 98-99). Opetusministeriön julkaisuja, 3. OPM. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Sama, T. B., & Järvelä, M. (2008). The Role of a Non-Governemental Organization in the Improvement of Emplopyment in Finland: a Case Study. International Journal of Social Work and Society, 6 (1). Retrieved from http://www.socwork.net/2008/1/researchnotes/samajarvela

Taipale, S. (2008). New Tech, New Ties: How Mobile Communication is Reshaping Social Cohesion, Book Review. Sociological Research Online, 13 (5). Retrieved from http://www.socresonline.org.uk/13/5/reviews/taipale.html

Taipale, S. (2008). Työn imu ja työelämän laatu. Mitä kuuluu, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 2. Retrieved from http://www.ksshp.fi/Public/download.aspx?ID=15532&GUID={6F714B82-EFAA-...

Taipale, S. (2008). Mobiliteettien sosiologiaa ja synkkiä tulevaisuuskuvia. Kirja-arvostelu John Urryn teoksesta Mobilities. Sosiologia, 45 (4), 368-369.

Taipale, S. (2008). Finland: report on emerging themes from the interviews. Utrecht: Utrecht Univeristy. Quality Deliverables, D. 4.1. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfQuality_D4.1_Finland.pdf

Taipale, S. (2008). Matkapuhelin, digitaaliset sisällöt ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa. In V. Eloranta (Ed.), Silmät auki! Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet (pp. 20-31). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu , 1/2008. Helsinki, Finland: Tulevaisuuusvaliokunta, Eduskunta. Retrieved from http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=xe11608093708578&...

Taipale, S. (2008). Kathryn C. Montgomery, Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of the Internet, Book review. International Journal of Communication, (2/2008), 285-288. Retrieved from http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/308/138

Taipale, S., Anttila, T., & Nätti, J. (2008). Organisational Culture and Work-Life Balance in Eight European Countries. Sociological Problems, Quarterly Journal of the Institute of Sociology, 40, 97-112.

Taipale, S., Anttila, T., & Nätti, J. (2008). National Report Finland: Job demands, autonomy and engagement. In L. D. Dulk, & T. van der Lippe (Eds.), National Reports for WP2 (pp. 131-150). Quality Deliverables , Deliverable 2.3. - March 2008. Utrecht: Utrecht University.

Sorsa, V.-P. (Ed.). (2007). Kehityksen kestävä rahoitus (1200. ed.). Helsinki, Finland: Attac ry. Retrieved from http://www.attac.fi/kehitysrahoitus

Hämäläinen, T. J., & Heiskala, R. (Eds.). (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. Cheltenham: Edward Elgar.

Anttila, T., Nätti, J., & Väisänen, M. (2007). Työ, perhe ja aikapulan hallinta. JANUS, 16 (3), 245-260.

Heiskala, R. (2007). Mitä elämänviivametodista ja Proppin juonirakennemallista edelleen voitaisiin oppia?. In J. Aro, & R. Heiskala (Eds.), Kulttuuri, tutkimus, metodi. Tampereen yliopisto. Retrieved from http://www.uta.fi/laitokset/sosio/julkaisut/TaYSosioA1-kulttuuri-tutki...

Heiskala, R. (2007). Sitra, hyvinvointivaltio, Julkunen ja ”me” (Keskustelua). Yhteiskuntapolitiikka , 72 (2), 211-213.

Heiskala, R. (2007). Economy and society: from Parsons through Habermas to semiotic institutionalism. Social Science Information, 46 (2), 243-271.

Heiskala, R. (2007). Social innovations: structural and power perspectives. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 52-79). Edward Elgar.

Heiskala, R., & Hämäläinen, T. J. (2007). Social innovation or hegemonic change? Paradigm change in Finland in the 1980s and 1990s. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 80-94). Edward Elgar.

Heiskala, R., & Hämäläinen, T. J. (2007). Introduction: historical transformation challenges established structures. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 1-7).

Hirvonen, H. (2007). Biologinen sosiaalisen mallina. Valintoja uuden hedelmöityshoitolain kentällä. Sosiologia, 44. vuosikerta (4), 279-296. Open access

Hirvonen, H. (2007). Projektiyhteiskunnan kritiikkiä hahmottamassa. Kirja-arvio. Sosiologia, 44. vuosikerta (2/2007), 158-159.

(2007). The Career Potential of Migrant Scholars in Finnish Higher Education: Emerging Perspectives and Dynamics. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 318.

(2007). Tasa-arvolaki kaksikymmentä vuotta. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja, 1:2007.

Julkunen, R. (2007). Työ - talouden ja minän välissä. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 18-48). Helsinki, Finland: WSOY.

Julkunen, R. (2007). Sitran hyvinvointihautomosta. Yhteiskuntapolitiikka , 72 (1), 72-79.

Julkunen, R. (2007). Ikääntyvät työhön. Terveydenhoitaja, 40 (3), 6-9.

Järvelä, M. (2007). Social resilience, every day life and sustainable livelihood in megacities of the South. In J. Gould, & L. Siitonen (Eds.), Anomalies of aid, A festschrift for Juhani Koponen (pp. 244-268). Intercont Books, 15. Helsinki, Finland: Institute of Development Studies, University of Helsinki. Retrieved from http://www.valt.helsinki.fi/kmi/english/publications.htm

Lehtomäki, A., Huttunen, S., & Rintala, J. (2007). Laboratory investigations on co-digestion of energy crops and crop residues with cow manure for methane production: Effect of crop to manure ratio. Resources, Conservation and Recycling, 51 (3), 591-609.

Taipale, S. (2007). The mobile phone: is it an urban phenomenon?. In R. Pertierra (Ed.), The Social Construction and Usage of Communication Technologies: Asian and European Experiences (pp. 82-99). Diliman, Quezon CIty: The University of the Philippines Press.

Taipale, S. (2007). Sairaanhoitopiirin elämänlaatu puntarissa. Mitä kuuluu, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, (6), 6. Retrieved from http://www.ksshp.fi/public/download.aspx?ID=11444&GUID={1F4CF70D-EF74-...

Taipale, S. (2007). Technolgies of Body and Soul. Book review of Transforming Technologies: Altered Selves - Mobile Phone and Internet Use in the Philippines. Plaridel: A Journal of Philippine Communication, Media, and Society , 4 (2), 163-168.

Järvelä, M., & Kristiina, K. (Eds.). (2006). Flows of transformation, Social orders and sustainable development in the South. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylän yliopisto yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Työpapereita 111. Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 111.

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Heiskala, R. (2006). Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros. In R. Heiskala, & L. Eeva (Eds.), Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? (pp. 14-42). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heiskala, R. (2006). Yhteiskunnallinen käytäntö ja yhteiskuntatutkimuksen käytäntö. Tiede & edistys , 31 (3), 46-52.

Husso, M. (2006). Diskursiivisia käytäntöjä ja sukupuolittuneita positioita. Sosiologia, 43 (3), 227-229.

Husso, M. (2006). Laadullinen tutkimus ja tutkimuksen laatu. In Alasuutari 50 vuotta. Retrieved from http://www.uta.fi/sosiologia/tutk

Husso, M. (2006). Sukupuolittuneita positoita ja diskursiivisia käytäntöjä. Sosiologia, 43 (3), 227-229.

Huttunen, S. (2006). Rural non-wood bioenergy production in Finland: Analysing marginality. In A. A. M. Sayigh (Ed.), World Renewable energy congress IX, full proceedings. Great Britain: Elsevier.

Häyrynen, S. (2006). suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Jokinen, E. (2006). Lasten hoitaminen. Teoksessa Mikko Jakonen, Jukka Peltokoski ja Akseli Virtanen (toim.): Uuden työn sanakirja. . In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Jokinen, E. (2006). Tunteiden hallintaa. In S. Kivimäki, M. Kinnunen, & o. Löytty (Eds.), Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. (pp. 91-95). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, E. (2006). Pieni muutto. Myötätuulta, mahdollisuuksia ja marginaalia. Tiedepolitiikka, 31 (1), 45-50.

Julkunen, R. (2006). Universalismista köyhyyspolitiikkaan?. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 61-76).

Julkunen, R. (2006). Perhe, työ, hoiva ja valtio - oma ja yhteinen, yksityinen ja julkinen hoivavastuu. In L. Hokkanen, & M. Sauvola (Eds.), Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä.

Julkunen, R. (2006). Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Helsinki, Finland: Stakes.

Julkunen, R. (2006). Kätketty hyvinvointivaltio vai pohjoismainen malli. Yhteiskuntapolitiikka , 71 (2), 179-185.

Julkunen, R. (2006). Vastuupuheen esiinmarssi. Yhteiskuntapolitiikka, 71 (5), 533-540.

Julkunen, R., Kaskisaari, M., Rikala, S., & Virkki, T. (2006). Valta ja haavoittuvuus työelämän luottamusrakenteissa. In P. Jokivuori, R. Latva-Karjanmaa, & A. Ropo (Eds.), Työelämän taitekohtia (pp. 95-116). Työpoliittinen tutkimus , 309.

Julkunen, R., & Vauhkonen, J. (2006). Suomalainen ihme - työeläkejärjestelmän synty. In J. Saari (Ed.), Historiallinen käänne (pp. 289-319). Gaudeamus.

Järvelä, M. (2006). Järvelä, Marja (2006) Akateeminen sosiaalipolitiikka ja kestävä kehitys. Puheenvuoro. Janus, 14 (2006) (3), 328-332.

Järvelä, M., Battaglini, E., Goebel, B., & Taipale, S. (2006). Thematic report: The Human Factor in Technology, Globalisation, and Environmental Issues. HERA Deliverables, 6.2.1. Retrieved from http://www.heranet.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFil...

Myllylä, S. (2006, 30.6.2006). Aracruz tahraa suomalaisyhtiöiden brändiä. Vihreä Lanka, pp. 6-6.

Niemi, R. (2006). Pitääkö hyvinvointivaltio lupauksensa? Universalismi ja ihmisten yksilölliset elämänkohtalot. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 61-75). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Niemi, R. (2006). Kuka pelkää kotiäitiä?. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 173-183). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Nätti, J., & Anttila, T. (2006). Tietotyö, työaika ja hyvinvointi. In A.-M. Lehto, & H. Sutela (Eds.), Artikkeleita työolotutkimuksesta. Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Nätti, J., Anttila, T., & Väisänen, M. (2006). Managers and working time. In J.-Y. Boulin, M. Lallement, & J. Messenger (Eds.), Decent Working Time, New trends new issues. Geneve: ILO.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2006). Ansiotyö kotona. In A.-M. Lehto, & H. Sutela (Eds.), Artikkeleita työolotutkimuksesta. Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2006). Paid work at home and work-family-relations in knowledge work in Finland. International Employment Relations Review.

Oksanen, K. (2006). Rhetoric of change and stability: the Hong Kong political double speak?. Asian Affairs, (27), 44-65.

Rantanen, J., Julkunen, R., & Vartia, P. (2006). Kansaneläkelaitoksen tutkimustoiminnan arviointi . Kelan tutkimuksen arviointiryhmän raportti. Kela.

Sorsa, V.-P. (2006). Työeläkevakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullinen osakesijoittaminen - Institutionalistinen näkökulma työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan legitimiteettiin. Retrieved from http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006187.pdf

Sorsa, V.-P. (2006, 14.5.2006). Globaali yhteiskuntavastuu on koko yhteiskunnan asia. Helsingin Sanomat.

Taipale, S. (2006). Ruumiin ja sielun teknologiat. Kirja-arvio. Tiedepolitiikka, 31 (3), 60-61.

Taipale, S. (2006). Reviews. Pertierra, Raul. Transforming Technolgies: Altered Selves, Mobile Phone and Internet Use in the Philippines. Manila: De La Salle University Press. Philippine Sociological Review, 54, 106-108.

Taipale, S. (2006). The mobile phone, disorder and moral panic: the hybridization of communication culture in Nigeria. In Flows of tranformation. Social orders and sustainable development in the south (pp. 133-158). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 111.

Taipale, S., & Hirvonen, H. (2006). National Report Finland: Socio-Economic Trends and Welfare Policies. In S. Kovacheva (Ed.), Quality Deliverables (pp. 135-170). Utrecht: Utrecht University. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfD3.1_Combined_National_Reports_...

Taipale, S., & Hirvonen, H. (2006). National Report Finland: Socio-Economic Trends and Welfare Policies. In National Reports on Socio-economic Trends and Welfare Policies (pp. 135-170). Utrehct: Utrecht University. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfD3.1_National_Reports_-_Finland...