Social and Public Policy 2006-2010

Hirvonen, H. (2010). Akateeminen yleisteos arkisesta ja ajankohtaisesta hoivapolitiikasta (Kirja-arvio). Janus, 18 (1), 75-78.

Taipale, S. (2010). Book Review of The Global Social Policy Reader edited by Nicola Yeates and Chris Holden. Social Policy & Administration, 44 (3), 350-352.

Taipale, S. (2010). Book Review: Jane Vincent and Leopoldina Fortunati, eds, Electronic Emotion: The Mediation of Emotion via Information and Communication Technologies. New Media & Society, 12 (4), 685-687.

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2010). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. Progress in Industrial Ecology - An International Journal.

Hartikainen, A., Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2010). Is Finland Different? Quality of Work Among Finnish and European Employees. Research on Finnish Society, 3 (2010) (3), 29-41. Retrieved from http://www.finnresearch.fi/

Kaskisaari, M., Tammelin, M., Hirvonen, J., Hämeenaho, P., Ilmarinen, K., & Vartiainen, A. (2010). Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista. ParasSos-tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti, 6/2010.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka ja paikallisuus muuttuvassa elintarviketaloudessa.

Puupponen, A. (2010). Lähiruoka nousevana trendinä elintarviketuotannon muutoksessa. Maaseudun uusi aika, 18 (1), 56-60.

Oinas, T. (2010). Sukupuolten välinen kotityönjako kahden ansaitsijan perheissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 402.

Nätti, J., Pyöriä, P., Ojala, S., & Anttila, T. (2010). Suomalaisten palkansaajien kotona työskentely ja työssä liikkuminen. Alue ja ympäristö, 39 (2), 53-60.

Gemechu, D. T. (2010). The implementation of a multilingual education policy in Ethiopia: the case of Afaan Oromoo in primary schools of Oromia Regional State. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 389.

Hartikainen, A. (2010). Työn ja perheen yhteensovittamisesta yhteensopivuuteen? Tutkimus työn ja perheen myönteisestä vuorovaikutuksesta. Työelämän tutkimus, 8 (3), 291-297.

Oinas, T., Anttila, T., & Nätti, J. (2010). Yhteiskuntaluokat ja ajankäyttö Suomessa. In J. Erola (Ed.), Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (pp. 107-123). Gaudeamus.

Anttila, T., Nätti, J., Ojala, S., & Tammelin, M. (2009). Ansiotyö kotona - Yleisyys, ominaispiirteet, seuraukset ja hallinta palkansaajilla. Tampere, Finland: Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut. Tampereen yliopiston sähköiset julkaisut. Retrieved from http://tampub.uta.fi

Ulvila, K.-M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Consumer's Perceptions of Sustainably Produced Food - A Focus Group Study. In M. Koskela, & M. Vinnari (Eds.), Proceedings of the conference "Future of the Consumer Society". Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publicati...

Jokinen, P., Järvelä, M., Paloviita, A., & Puupponen, A. (2009). Do local food supply chains meet the targets of sustainable developmnet? A case study in Central Finland. In A. Fielsend, & J. Katona-Kovács (Eds.), Linking Competitiveness With Equity And Sustainability: New Ideas For The Socio-Economic Development Of Rural Areas. European Rural Development Network Studies, 7.

Taipale, S. (2009). Does Location Matter? A Comparative Study on Mobile Phone Use Among Young People in Finland. The Journal of New Media & Culture , 6 (1). Retrieved from http://www.ibiblio.org/nmediac/summer2009/MobileLocation.html#top

Huttunen, S. (2009). Ecological modernisation and discourses on rural non-wood bioenergy production in Finland from 1980 to 2005. Journal of Rural Studies, 25 (2), 239-247.

Husso, M., & Hirvonen, H. (2009). Feminism, Embodied Experience and Recognition: An Interview with Lois McNay. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 17 (1), 48-55. Retrieved from http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08038740.asp

Husso, M., & Hirvonen, H. (2009). Gendered Agency and Emotions in the Field of Care Work. In E. S. Association (Ed.), European Society or European Societies (pp. 1-24).

Oinas, T. (2009). Kattava tutkimus kotityöstä ja sen jaosta. Kirja-arvostelu teoksesta Miettinen Anneli: Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa. Janus, 17 (4/2009), 386-388.

Puupponen, A. (2009). Kulttuuri, kestävyys ja vuorovaikutus paikallisen ruoantuotannon kehittämisessä. Terra, 121 (2), 95-106.

Järvelä, M., Jokinen, P., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2009). Local food and renewable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland. European Countryside, 1 (2), 113-124.

Puupponen, A. (2009). Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa.

Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2009). Predictors of time famine among Finnish employees - Work, family or leisure?. electronic International Journal of Time Use Research, 6 (1/2009), 73-91. Retrieved from http://www.eijtur.org/

Taipale, S. (2009). Recognizing human culture on the Internet. The Nordic Journal of Cultural Policy, 12 (1), 73-88.

Pirkkalainen, P. (2009). The Finland based Somali diaspora - Associations and their involvement in co-development. In L. W. Thomas (Ed.), Migration for Development in the Horn of Africa: Health Expertise from the Somali diaspora in Finland . International Organisation for Migration, Regional Office for the Nordic and Baltic States, and the European Neighbourhood countries (East).

Husso, M., & Heiskala, R. (2009). The Power of institutions in Shaping Agency. The Case of Gender. In Conference proceedings of the American Sociological Association 2009 Meeting. Retrieved from http://www.asanet.org/

Taipale, S. (Ed.). (2009). Transformative Technologies, Spatial Changes. Essays on Mobile Phones and the Internet. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3601-3

Oinas, T. (2009). Tyytyväisyys työaikapankkiin. Työelämän tutkimus, 7 (2/2009), 81-91.

Husso, M. (2009). Verkkokurssit yhteistoiminnallisen oppimisen mahdollistajina sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmien opetuksessa. Retrieved from http://ktl.jyu.fi/pedamuisti/search/metadata/view/29

Järvelä, M. (2009). What about Cultural Policy? Perspectives on cultural policy research. In What about Cultural Policy. Minerva.

Kohl, J. (2008). Agoralla-avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. Janus, 16 (4).

Nätti, J., Anttila, T., & Oinas, T. (2008). Aikapula. Yleisyys, ennustajat, seuraukset ja hallinta palkansaajilla. Retrieved from http://www.tsr.fi/files/TietokantaTutkittu/2005/105075Loppuraportti.pd...

Lehtomäki, A., Huttunen, S., Lehtinen, T., & Rintala, J. (2008). Anaerobic digestion of grass silage in batch leach bed processes for methane production. Bioresource Technology, 99 (8), 3267-3278.

Husso, M. (2008). Book review: Elsbeth Probyn, Blush: Faces of Shame (2005). European Journal of Cultural Studies, 11 (3), 377-378.

Kohl, J. (Ed.). (2008). Dialogues on Sustainable Paths for the Future. Ethics, Welfare and Responsibility. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen eJulkaisuja, 7. Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/julkaisut/tutue-jul...

Puupponen, A. (2008). Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa. Alue ja Ympäristö, 37 (1), 15-28.

Jokinen, P., Järvelä, M., Huttunen, S., & Puupponen, A. (2008). Experiments in sustainable rural livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 7 (3), 211-228.

Taipale, S. (2008). Finland: report on emerging themes from the interviews. Utrecht: Utrecht Univeristy. Quality Deliverables, D. 4.1. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfQuality_D4.1_Finland.pdf

Kohl, J. (2008). Huono-osaisuus ja ilmastonmuutos. Sosiaali- ja terveysviesti, (3/2008), 5-6.

Kohl, J. (2008, 74/2008). Ilmastonmuutokseen pitää varautua Kirkkonummellakin. Länsiväylä.

Kohl, J. (2008). Ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset. Ympäristö, (5/2008).

Järvelä, M. (2008). Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena riskinä. In H. Samuli (Ed.), Demokraattisen oikeuden ehdot (pp. 281-289). Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Taipale, S. (2008). Kathryn C. Montgomery, Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of the Internet, Book review. International Journal of Communication, (2/2008), 285-288. Retrieved from http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/308/138

Rohweder, L., Virtanen, A., Tani, S., Kohl, J., & Sinkko, A. (2008). Kestävän kehityksen pedagoginen malli. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 98-99). Opetusministeriön julkaisuja, 3. OPM. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Kohl, J. (2008). Linnanvouti, tonttu vai jockey?. Yliopisto-lehti, 6-7/2008.

Puupponen, A., & Taipale, S. (2008). Lähiruokatuotannon verkostot: sosiaalisten siteiden ja etäisyyksien tarkastelua Keski-Suomessa. Maaseudun uusi aika, (1), 21-34.

Taipale, S. (2008). Matkapuhelin, digitaaliset sisällöt ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa. In V. Eloranta (Ed.), Silmät auki! Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet (pp. 20-31). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu , 1/2008. Helsinki, Finland: Tulevaisuuusvaliokunta, Eduskunta. Retrieved from http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=xe11608093708578&...

Taipale, S. (2008). Mobiliteettien sosiologiaa ja synkkiä tulevaisuuskuvia. Kirja-arvostelu John Urryn teoksesta Mobilities. Sosiologia, 45 (4), 368-369.

Taipale, S., Anttila, T., & Nätti, J. (2008). National Report Finland: Job demands, autonomy and engagement. In L. D. Dulk, & T. van der Lippe (Eds.), National Reports for WP2 (pp. 131-150). Quality Deliverables , Deliverable 2.3. - March 2008. Utrecht: Utrecht University.

Taipale, S. (2008). New Tech, New Ties: How Mobile Communication is Reshaping Social Cohesion, Book Review. Sociological Research Online, 13 (5). Retrieved from http://www.socresonline.org.uk/13/5/reviews/taipale.html

Rohweder, L., Virtanen, A., Tani, S., Kohl, J., & Sinkko, A. (2008). Näkökulmia oppimiseen ja opetukseen. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 104-120). Opetusministeriön julkaisuja, 3. Opetusministeriö. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Taipale, S., Anttila, T., & Nätti, J. (2008). Organisational Culture and Work-Life Balance in Eight European Countries. Sociological Problems, Quarterly Journal of the Institute of Sociology, 40, 97-112.

Jokinen, P., & Järvelä, M. (2008). Ruoan tuotanto ja maaseudun kehityksen visiot. Futura, 27 (3), 71-75.

Paloviita, A., & Puupponen, A. (2008). Ruoantuotannon merkitys maaseudun yritystoiminnalle Keski-Suomessa. Futura, 27 (3), 17-25.

Husso, M., & Virkki, T. (2008). Sukupuolittunut luottamus ja väkivalta parisuhteissa. In E. Sevón, & M. Notko (Eds.), Perhesuhteet puntarissa. Helsinki, Finland: Palmenia. Helsinki University Press.

Sama, T. B., & Järvelä, M. (2008). The Role of a Non-Governemental Organization in the Improvement of Emplopyment in Finland: a Case Study. International Journal of Social Work and Society, 6 (1). Retrieved from http://www.socwork.net/2008/1/researchnotes/samajarvela

Kohl, J., & Virtanen, A. (2008). Tulevaisuuden ammatilliset osaamistarpeet kestävän kehityksen näkökulmasta. In L. Rohweder, & A. Virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. (pp. 31-38). Opetusministeriön julkaisuja, 3. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Kohl, J. (2008). Tulevaisuusverstas kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa. In L. Rohweder, & a. virtanen (Eds.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähetysmistapa. . Opetusministeriön julkaisuja, 3. Opetusministeriö. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/...

Taipale, S. (2008). Työn imu ja työelämän laatu. Mitä kuuluu, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 2. Retrieved from http://www.ksshp.fi/Public/download.aspx?ID=15532&GUID={6F714B82-EFAA-...

Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista. Tampere, Finland: Vastapaino.

Hirvonen, H. (2007). Biologinen sosiaalisen mallina. Valintoja uuden hedelmöityshoitolain kentällä. Sosiologia, 44. vuosikerta (4), 279-296. Open access

Heiskala, R. (2007). Economy and society: from Parsons through Habermas to semiotic institutionalism. Social Science Information, 46 (2), 243-271.

Julkunen, R. (2007). Ikääntyvät työhön. Terveydenhoitaja, 40 (3), 6-9.

Heiskala, R., & Hämäläinen, T. J. (2007). Introduction: historical transformation challenges established structures. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 1-7).

Sorsa, V.-P. (Ed.). (2007). Kehityksen kestävä rahoitus (1200. ed.). Helsinki, Finland: Attac ry. Retrieved from http://www.attac.fi/kehitysrahoitus

Lehtomäki, A., Huttunen, S., & Rintala, J. (2007). Laboratory investigations on co-digestion of energy crops and crop residues with cow manure for methane production: Effect of crop to manure ratio. Resources, Conservation and Recycling, 51 (3), 591-609.

Heiskala, R. (2007). Mitä elämänviivametodista ja Proppin juonirakennemallista edelleen voitaisiin oppia?. In J. Aro, & R. Heiskala (Eds.), Kulttuuri, tutkimus, metodi. Tampereen yliopisto. Retrieved from http://www.uta.fi/laitokset/sosio/julkaisut/TaYSosioA1-kulttuuri-tutki...

Hirvonen, H. (2007). Projektiyhteiskunnan kritiikkiä hahmottamassa. Kirja-arvio. Sosiologia, 44. vuosikerta (2/2007), 158-159.

Taipale, S. (2007). Sairaanhoitopiirin elämänlaatu puntarissa. Mitä kuuluu, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, (6), 6. Retrieved from http://www.ksshp.fi/public/download.aspx?ID=11444&GUID={1F4CF70D-EF74-...

Heiskala, R. (2007). Sitra, hyvinvointivaltio, Julkunen ja ”me” (Keskustelua). Yhteiskuntapolitiikka , 72 (2), 211-213.

Julkunen, R. (2007). Sitran hyvinvointihautomosta. Yhteiskuntapolitiikka , 72 (1), 72-79.

Hämäläinen, T. J., & Heiskala, R. (Eds.). (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. Cheltenham: Edward Elgar.

Heiskala, R., & Hämäläinen, T. J. (2007). Social innovation or hegemonic change? Paradigm change in Finland in the 1980s and 1990s. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 80-94). Edward Elgar.

Heiskala, R. (2007). Social innovations: structural and power perspectives. In T. J. Hämäläinen, & R. Heiskala (Eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (pp. 52-79). Edward Elgar.

Järvelä, M. (2007). Social resilience, every day life and sustainable livelihood in megacities of the South. In J. Gould, & L. Siitonen (Eds.), Anomalies of aid, A festschrift for Juhani Koponen (pp. 244-268). Intercont Books, 15. Helsinki, Finland: Institute of Development Studies, University of Helsinki. Retrieved from http://www.valt.helsinki.fi/kmi/english/publications.htm

(2007). Tasa-arvolaki kaksikymmentä vuotta. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja, 1:2007.

Taipale, S. (2007). Technolgies of Body and Soul. Book review of Transforming Technologies: Altered Selves - Mobile Phone and Internet Use in the Philippines. Plaridel: A Journal of Philippine Communication, Media, and Society , 4 (2), 163-168.

(2007). The Career Potential of Migrant Scholars in Finnish Higher Education: Emerging Perspectives and Dynamics. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 318.

Taipale, S. (2007). The mobile phone: is it an urban phenomenon?. In R. Pertierra (Ed.), The Social Construction and Usage of Communication Technologies: Asian and European Experiences (pp. 82-99). Diliman, Quezon CIty: The University of the Philippines Press.

Julkunen, R. (2007). Työ - talouden ja minän välissä. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 18-48). Helsinki, Finland: WSOY.

Anttila, T., Nätti, J., & Väisänen, M. (2007). Työ, perhe ja aikapulan hallinta. JANUS, 16 (3), 245-260.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2006). Ansiotyö kotona. In A.-M. Lehto, & H. Sutela (Eds.), Artikkeleita työolotutkimuksesta. Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Myllylä, S. (2006, 30.6.2006). Aracruz tahraa suomalaisyhtiöiden brändiä. Vihreä Lanka, pp. 6-6.

Husso, M. (2006). Diskursiivisia käytäntöjä ja sukupuolittuneita positioita. Sosiologia, 43 (3), 227-229.

Järvelä, M., & Kristiina, K. (Eds.). (2006). Flows of transformation, Social orders and sustainable development in the South. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylän yliopisto yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Työpapereita 111. Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työpapereita, 111.

Sorsa, V.-P. (2006, 14.5.2006). Globaali yhteiskuntavastuu on koko yhteiskunnan asia. Helsingin Sanomat.

Järvelä, M. (2006). Järvelä, Marja (2006) Akateeminen sosiaalipolitiikka ja kestävä kehitys. Puheenvuoro. Janus, 14 (2006) (3), 328-332.

Heiskala, R. (2006). Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros. In R. Heiskala, & L. Eeva (Eds.), Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? (pp. 14-42). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Rantanen, J., Julkunen, R., & Vartia, P. (2006). Kansaneläkelaitoksen tutkimustoiminnan arviointi . Kelan tutkimuksen arviointiryhmän raportti. Kela.

Niemi, R. (2006). Kuka pelkää kotiäitiä?. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 173-183). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Julkunen, R. (2006). Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Helsinki, Finland: Stakes.

Julkunen, R. (2006). Kätketty hyvinvointivaltio vai pohjoismainen malli. Yhteiskuntapolitiikka , 71 (2), 179-185.

Husso, M. (2006). Laadullinen tutkimus ja tutkimuksen laatu. In Alasuutari 50 vuotta. Retrieved from http://www.uta.fi/sosiologia/tutk

Jokinen, E. (2006). Lasten hoitaminen. Teoksessa Mikko Jakonen, Jukka Peltokoski ja Akseli Virtanen (toim.): Uuden työn sanakirja. . In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Nätti, J., Anttila, T., & Väisänen, M. (2006). Managers and working time. In J.-Y. Boulin, M. Lallement, & J. Messenger (Eds.), Decent Working Time, New trends new issues. Geneve: ILO.

Taipale, S., & Hirvonen, H. (2006). National Report Finland: Socio-Economic Trends and Welfare Policies. In S. Kovacheva (Ed.), Quality Deliverables (pp. 135-170). Utrecht: Utrecht University. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfD3.1_Combined_National_Reports_...

Taipale, S., & Hirvonen, H. (2006). National Report Finland: Socio-Economic Trends and Welfare Policies. In National Reports on Socio-economic Trends and Welfare Policies (pp. 135-170). Utrehct: Utrecht University. Retrieved from http://www.projectquality.org/files/pdfD3.1_National_Reports_-_Finland...

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Nätti, J., Väisänen, M., & Anttila, T. (2006). Paid work at home and work-family-relations in knowledge work in Finland. International Employment Relations Review.

Julkunen, R. (2006). Perhe, työ, hoiva ja valtio - oma ja yhteinen, yksityinen ja julkinen hoivavastuu. In L. Hokkanen, & M. Sauvola (Eds.), Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä.

Jokinen, E. (2006). Pieni muutto. Myötätuulta, mahdollisuuksia ja marginaalia. Tiedepolitiikka, 31 (1), 45-50.

Niemi, R. (2006). Pitääkö hyvinvointivaltio lupauksensa? Universalismi ja ihmisten yksilölliset elämänkohtalot. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 61-75). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Taipale, S. (2006). Reviews. Pertierra, Raul. Transforming Technolgies: Altered Selves, Mobile Phone and Internet Use in the Philippines. Manila: De La Salle University Press. Philippine Sociological Review, 54, 106-108.

Oksanen, K. (2006). Rhetoric of change and stability: the Hong Kong political double speak?. Asian Affairs, (27), 44-65.

Huttunen, S. (2006). Rural non-wood bioenergy production in Finland: Analysing marginality. In A. A. M. Sayigh (Ed.), World Renewable energy congress IX, full proceedings. Great Britain: Elsevier.

Taipale, S. (2006). Ruumiin ja sielun teknologiat. Kirja-arvio. Tiedepolitiikka, 31 (3), 60-61.

Husso, M. (2006). Sukupuolittuneita positoita ja diskursiivisia käytäntöjä. Sosiologia, 43 (3), 227-229.

Julkunen, R., & Vauhkonen, J. (2006). Suomalainen ihme - työeläkejärjestelmän synty. In J. Saari (Ed.), Historiallinen käänne (pp. 289-319). Gaudeamus.

Taipale, S. (2006). The mobile phone, disorder and moral panic: the hybridization of communication culture in Nigeria. In Flows of tranformation. Social orders and sustainable development in the south (pp. 133-158). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita , 111.

Järvelä, M., Battaglini, E., Goebel, B., & Taipale, S. (2006). Thematic report: The Human Factor in Technology, Globalisation, and Environmental Issues. HERA Deliverables, 6.2.1. Retrieved from http://www.heranet.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFil...

Nätti, J., & Anttila, T. (2006). Tietotyö, työaika ja hyvinvointi. In A.-M. Lehto, & H. Sutela (Eds.), Artikkeleita työolotutkimuksesta. Helsinki, Finland: Tilastokeskus.

Jokinen, E. (2006). Tunteiden hallintaa. In S. Kivimäki, M. Kinnunen, & o. Löytty (Eds.), Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. (pp. 91-95). Tampere, Finland: Vastapaino.

Sorsa, V.-P. (2006). Työeläkevakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullinen osakesijoittaminen - Institutionalistinen näkökulma työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan legitimiteettiin. Retrieved from http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006187.pdf

Julkunen, R. (2006). Universalismista köyhyyspolitiikkaan?. In T. Helne, & M. Laatu (Eds.), Vääryyskirja (pp. 61-76).

Julkunen, R., Kaskisaari, M., Rikala, S., & Virkki, T. (2006). Valta ja haavoittuvuus työelämän luottamusrakenteissa. In P. Jokivuori, R. Latva-Karjanmaa, & A. Ropo (Eds.), Työelämän taitekohtia (pp. 95-116). Työpoliittinen tutkimus , 309.

Julkunen, R. (2006). Vastuupuheen esiinmarssi. Yhteiskuntapolitiikka, 71 (5), 533-540.

Heiskala, R. (2006). Yhteiskunnallinen käytäntö ja yhteiskuntatutkimuksen käytäntö. Tiede & edistys , 31 (3), 46-52.

Häyrynen, S. (2006). suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka. Jyväskylä, Finland: SoPhi.