Social and Public Policy 2011-2015

Paloviita, A., & Järvelä, M. (Eds.). (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge. Routledge Advances in Climate Change Research.

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness. Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in European Political Sociology.

Vincent, J., Taipale, S., Sapio, B., Lugano, G., & Fortunati, L. (Eds.). (2015). Social Robots from a Human Perspective. Springer. doi:10.1007/978-3-319-15672-9

Anttila, A.-H., Anttila, T., Liikkanen, M., & Pääkkönen, H. (Eds.). (2015). Aika, ajankäyttö ja sosiaalinen muutos 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus. Retrieved from http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_aki_2...

Jakonen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). Talouden uudet muodot. Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Aideyan, O., Omoruyi, O., & Ideho, B. (2015). Political openness in post authoritarian Sub-Saharan Africa (SSA) : Domestic and external pressure to conformity. Journal of Third World Studies, 32 (2), 191-217.

Anttila, A.-H., Anttila, T., Liikkanen, M., & Pääkkönen, H. (2015). Aika, ajankäyttö ja sosiaalinen muutos 2000-luvun Suomessa. In A.-H. Anttila, T. Anttila, M. Liikkanen, & H. Pääkkönen (Eds.), Ajassa kiinni ja irrallaan : yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa (pp. 5-18). Tilastokeskus. Retrieved from http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_aki_2...

Anttila, T., & Oinas, T. (2015). Erään tutkimuksen tarina. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 62-83). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2015). Kadotettu viikonloppu : ajankäytön muutokset viikonloppuisin. In A.-H. Anttila, T. Anttila, M. Liikkanen, & H. Pääkkönen (Eds.), Ajassa kiinni ja irrallaan : yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa (pp. 19-32). Tilastokeskus. Retrieved from http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_aki_2...

Anttila, T., Oinas, T., Tammelin, M., & Nätti, J. (2015). Working-Time Regimes and Work-Life Balance in Europe. European Sociological Review, 31 (6), 713-724. doi:10.1093/esr/jcv070

Berntsen, L., & Lillie, N. (2015). Breaking the law? Varieties of social dumping in a pan-European labour market. In M. Bernaciak (Ed.), Market expansion and social dumping in Europe (pp. 43-60). London: Routledge.

Brunori, G., & Silvasti, T. (2015). Food security during climate change : the challenge of European diversity. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 70-81). Routledge. Open access

Caro, E., Berntsen, L., Lillie, N., & Wagner, I. (2015). Posted Migration and Segregation in the European Construction Sector. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (10), 1600-1620. doi:10.1080/1369183X.2015.1015406 Open access

Chou, Y.-C., Kröger, T., & Pu, C.-y. (2015). Models of long-term care use among older people with disabilities in Taiwan: institutional care, community care, live-in migrant care and family care. European Journal of Ageing, 12 (2), 95-104. doi:10.1007/s10433-014-0322-z Open access

Danaj, S., & Sippola, M. (2015). Organizing posted workers in the construction sector. In J. Drahokoupil (Ed.), The outsourcing challenge: organizing workers across fragmented production networks (pp. 217-235). Brussels: European Trade Union Institute (ETUI). Open access

Danaj, S., & Sippola, M. (2015). Organising hyper-mobile transnational construction workers. Brussels: European Trade Union Institute. ETUI Policy Briefs, 11/2015. Retrieved from https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Emp... Open access

Fortunati, L., Taipale, S., & Farinosi, M. (2015). Print and online newspapers as material artefacts. Journalism, 16 (6), 830-846. doi:10.1177/1464884914545439 Open access

Hirvonen, H. (2015). Reconstructing Care Professionalism in Finland. In T. Carvalho, & R. Santiago (Eds.), Professionalism, Managerialism and Reform in Higher Education and the Health Services : The European Welfare State and the Rise of the Knowledge Society (pp. 81-101). Palgrave Macmillan. Open access

Jakonen, M. (2015). Talous ja työ prekaarissa yhteiskunnassa. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 92-121). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Palvelukseen halutaan: talouden uudet muodot. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 9-23). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jakonen, M., & Silvasti, T. (2015). Päätäntö. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 286-297). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Jolanki, O. (2015). Elderly Parents’ Need for Help and Adult Children's Moving Decisions. Journal of Housing For the Elderly, 29 (1-2), 77-91. doi:10.1080/02763893.2015.989763

Jolanki, O. (2015). To work or to care? Working women's decision-making. Community, Work and Family, 18 (3), 268-283. doi:10.1080/13668803.2014.997194

Jolanki, O., & Kröger, T. (2015). Onko vanhalla vara valita? : vanhojen ihmisten uudet asumisvaihtoehdot. In J. Häkli, R. Vilkko, & L. Vähäkylä (Eds.), Kaikki kotona : asumisen uudet tuulet (pp. 82-92). Gaudeamus.

Jolanki, O., & Vilkko, A. (2015). The Meaning of a “Sense of Community” in a Finnish Senior Co-Housing Community. Journal of Housing For the Elderly, 29 (1-2), 111-125. doi:10.1080/02763893.2015.989767

Järvelä, M., & Kortetmäki, T. (2015). Coping with climate change : rural livelihoods, vulnerabilities and farm resilience. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 147-158). Routledge.

Järvelä, M., Silvasti, T., & Kröger, T. (2015). Yhteiskuntapolitiikan peruskysymyksiä. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 234-264). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Kabata, M., & Kaitila, J. (2015). Kriittisiä huomioita Rahatalous haltuun -kirjasta. Tiede ja edistys, 40 (3), 273-288. Open access

Kaitila, J. (2015). Kriisi, palkkakilpailu ja kysymys eurooppalaisesta tulopolitiikasta. In M. Jakonen, & T. Silvasti (Eds.), Talouden uudet muodot (pp. 66-91). Helsinki, Finland: Into Kustannus.

Kaitila, J., & Ronkainen, A. (2015). Talouskurista autonomiaan : euromaiden omaehtoiset toimet liikkumavaran lisäämiseksi. Vasemmistofoorumi ry. Raportteja, 2/2015. Retrieved from http://www.vasemmistofoorumi.fi/wp-content/uploads/2015/10/euroraportt...

Koistinen, P., Saloniemi, A., Tammelin, M., & Vainionmäki, J. (2015). Suomen työmarkkinoiden rakenteet, insituutiot ja toiminta. Työelämän tutkimus, 13 (3), 171-173.

Kontinen, T., Onali, A., & Robinson-Moncada, S. (2015). Kehitysjärjestöt hybridiorganisaatioina : toiminnan logiikat suomalaisessa ja liberialaisessa kansalaisjärjestössä. Kansalaisyhteiskunta, 6 (1), 97-123. Retrieved from https://asiakas.kotisivukone.com/files/kyts.kotisivukone.com/KY-lehti/... Open access

Kuronen, M., Kröger, T., Antón-Alonso, F., Cucca, R., Escobedo, A., Jensen, P. H., & Sabatinelli, S. (2015). The Relationships Between Local and National Childcare Policies – A Comparison of Nordic and Southern European Cities. In D. Kutsar, & M. Kuronen (Eds.), Local Welfare Policy Making in European Cities (pp. 119-134). Social Indicators Research Series, 59. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-16163-1_8

Lillie, N. (2015). Book review: Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity, by Kathleen Thelen. British Journal of Industrial Relations, 53 (1), 162-164. doi:10.1111/bjir.12105

Lillie, N., & Wagner, I. (2015). Subcontracting, insecurity and posted workers: evidence from construction, meat processing, and ship building. In J. Drahokoupil (Ed.), The outsourcing challenge: organizing workers across fragmented production networks (pp. 157-174). Brussels: European Trade Union Institute (ETUI). Open access

Mankki, L., & Sihto, T. (2015). Elävää luokkaa tutkimassa. Sukupuolentutkimus, 28 (3), 68-69.

Mankki, L., & Sippola, M. (2015). Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla : intersektionaalisuus ja "hyvä kansalainen" työmarkkina-aseman määrittäjänä. Työelämän tutkimus, 13 (3), 193-208.

Moisio, O.-P., Silvasti, T., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). Polkuja yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Mustosmäki, A. (2015). Tohtorit työmarkkinoilla : paneelikeskustelu LabourNet-tutkijakoulun konferenssissa "Shaping and reshaping the boundaries of working life" Tampereella. Työelämän tutkimus, 13 (3), 239-241.

Nätti, J., Oinas, T., & Anttila, T. (2015). Time pressure, working time control and long-term sickness absence. Occupational and Environmental Medicine, 72 (4), 265-270. doi:10.1136/oemed-2014-102435

Oinas, T., Tammelin, M., & Anttila, T. (2015). Epätyypillinen työaika ja lasten kanssa vietetty aika. In A.-H. Anttila, T. Anttila, M. Liikkanen, & H. Pääkkönen (Eds.), Ajassa kiinni ja irrallaan : yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa (pp. 99-108). Tilastokeskus. Retrieved from http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_aki_2...

Paloviita, A. (2015). Food processing companies, retailers and climate-resilient supply chain management. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 194-205). Routledge. Open access

Paloviita, A., & Järvelä, M. (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management : An overview. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 1-14). Routledge. Open access

Paloviita, A., Puupponen, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2015). Measuring Vulnerability in the Food System. Food Studies : An Interdisciplinary Journal, 5 (3), 59-70. Retrieved from http://ijo.cgpublisher.com/product/pub.199/prod.109 Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Precarization Effect. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 1-24). Palgrave Macmillan. Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Making and Unmaking of Precarity : Some Concluding Remarks. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 287-298). Palgrave Macmillan. Open access

Puupponen, A. (2015). Climate change, vulnerability and the local adaptation strategies of food enterprises in Finland. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 82-92). Routledge. Open access

Puupponen, A., Kortetmäki, T., Paloviita, A., & Järvelä, M. (2015). Social Acceptance of Climate Change Adaptation in Farms and Food Enterprises : a Case Study in Finland. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22 (2), 105-123. Retrieved from http://www.ijsaf.org/contents/22-2/puupponen/index.html Open access

Ronkainen, A., & Kaitila, J. (2015). Luokkapolitiikka finanssikapitalismin kriisissä. In Y. Hakanen (Ed.), Marxin Pääoman ajankohtaisuus (pp. 125-135). Marxilainen foorumi -julkaisusarja, 53. Helsinki, Finland: Kustannusyhtiö TA-Tieto.

Sihto, T. (2015). Choosing to Work? Mothers Return-to-Work Decisions, Social Class, and the Local Labor Market. Nordic Journal of Working Life Studies, 5 (3), 23-40. Retrieved from http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/download/4805/2488 Open access

Silvasti, T. (2015). Food Aid – Normalising the Abnormal in Finland. Social Policy and Society, 14 (3), 471-482. doi:10.1017/S1474746415000123

Silvasti, T. (2015, 18.11.2015). Tulevaisuuden ruoka- ja ravitsemusturva – mitä siitä?. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/blogit/tiedeblogi/silvasti Open access

Silvasti, T., & Hänninen, S. (2015). Giving up Farming as a Precarious Decision. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 159-176). Palgrave Macmillan. Open access

Silvasti, T., & Tikka, V. (2015). National report: Finland. Transmango. National media reports on Food and Nutrition Security. Retrieved from http://www.transmango.eu/userfiles/project%20reports/d2.2%20p7%20finla... Open access

Sippola, M. (2015). Miksi vain Venäjää tutkitaan?. Tieteessä tapahtuu, 33 (2), 45-47. Open access

Sippola, M. (2015, 43). Fennovoima tekee Suomesta pakotesodan heikon lenkin. Kanava, pp. 42-45.

Sorgenfrey, B., Ibsen, F., Ibsen, C. L., Andersen, S. K., Sippola, M., Ólafsdóttir, K., . . . Sjöberg, O. (2015). De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller i Global Konkurrence. København: Foreningen NORDEN. Retrieved from http://detnordiskearbejdsmarked.org/wp-content/uploads/rapport-de_nord...

Taipale, S. (2015). Book reviews : Theorizing cultural work: labour, continuity and change in the cultural and creative industries. International Journal of Cultural Policy, 21 (3), 360-362. doi:10.1080/10286632.2014.958479

Taipale, S. (2015). ICT mobility research in Finland: From immaterial consumption to material sustainability?. Mobility in History. The Yearbook of the International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, 6 (1), 89-96. doi:10.3167/mih.2015.060110 Open access

Taipale, S. (2015). Bodily dimensions of reading and writing practices on paper and digitally. Telematics and Informatics, 32 (4), 766-775. doi:10.1016/j.tele.2015.04.001

Taipale, S., Luca, F. d., Sarrica, M., & Fortunati, L. (2015). Robot Shift from Industrial Production to Social Reproduction. In J. Vincent, S. Taipale, B. Sapio, G. Lugano, & L. Fortunati (Eds.), Social Robots from a Human Perspective (pp. 11-24). Springer. doi:10.1007/978-3-319-15672-9_2

Taipale, S., Vincent, J., Sapio, B., Lugano, G., & Fortunati, L. (2015). Introduction: Situating the Human in Social Robots. In J. Vincent, S. Taipale, B. Sapio, G. Lugano, & L. Fortunati (Eds.), Social Robots from a Human Perspective (pp. 1-7). Springer. doi:10.1007/978-3-319-15672-9_1

Tammelin, M. (2015). Työtilajärjestelyjen monet merkitykset. Työelämän tutkimus, 13 (1), 1-2.

Tapiola, T., & Paloviita, A. (2015). Building resilient food supply chains for the future. In A. Paloviita, & M. Järvelä (Eds.), Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management (pp. 30-42). Routledge. Open access

Vasara, P. (2015). Not ageing in place: Negotiating meanings of residency in age-related housing. Journal of Aging Studies, 35, 55-64. doi:10.1016/j.jaging.2015.07.004

Vilakazi, F. (2015). The idea of international solidarity at UNESCO is dwingling. Journal of culture, society and development, 9, 121-125. Retrieved from http://www.iiste.org/Journals/index.php/JCSD/article/view/24583 Open access

Vincent, J., Taipale, S., Sapio, B., Lugano, G., & Fortunati, L. (2015). Conclusions. In J. Vincent, S. Taipale, B. Sapio, G. Lugano, & L. Fortunati (Eds.), Social Robots from a Human Perspective (pp. 139-144). Springer. doi:10.1007/978-3-319-15672-9_12

Zhang, C., & Lillie, N. (2015). Industrial citizenship, cosmopolitanism and European integration. European Journal of Social Theory, 18 (1), 93-111. doi:10.1177/1368431014553756 Open access

Anner, M., Greer, I., Hauptmeier, M., Lillie, N., & Winchester, N. (2014). Determinantes industriais da solidariedade transnacional : política intersindical global em três setores. Estudos Avançados, 28 (81), 229-250. Retrieved from http://www.scielo.br/pdf/ea/v28n81/v28n81a16.pdf Open access

Caro, E., Bailey, A., & Wissen, L. J. G. V. (2014). Exploring Links between Internal and International Migration in Albania: a View from Internal Migrants. Population, Space and Place, 20 (3), 264-276. doi:10.1002/psp.1763

Chou, Y.-C., & Kröger, T. (2014). Reconciliation of work and care among lone mothers of adults with intellectual disabilities: the role and limits of care capital. Health and Social Care in the Community, 22 (4), 439-448. doi:10.1111/hsc.12100 Open access

Danaj, S., & Mustosmäki, A. (2014). Asiakas palvelun asiantuntijana – Ajankohtaisia tutkimuksia asiakkaan roolista palveluiden tuotannossa (Dunkel, W. & Kleemann, F. (2013) Customers at Work. New Perspectives on Interactive Service Work). Työelämän tutkimus, 12 (1), 90-92.

Fortunati, L., & Taipale, S. (2014). The advanced use of mobile phones in five European countries. British Journal of Sociology, 65 (2), 317-337. doi:10.1111/1468-4446.12075

Hast, A., McDermott, L., Järvelä, M., & Syri, S. (2014). Green electricity products in the United Kingdom, Germany and Finland. In L. Sarkadi, N. Kroó, N. Armaroli, J. Ongena, & A. M. a. Z. Fülöp (Eds.), E2C 2013 – 3rd European Energy Conference (pp. 04002). EPJ Web of Conferences, 79. EDP Sciences. doi:10.1051/epjconf/20137904002 Open access

Hast, A., McDermott, L., Syri, S., & Järvelä, M. (2014). Impacts of green electricity markets in the United Kingdom, Germany and Finland. Journal of Green Engineering, 4 (2), 149-174.

Hast, A., McDermott, L., Syri, S., Järvelä, M., Huuskonen, M., Alimohammadisagvand, B., . . . , & Syrjämäki, E. (2014). Consumer Demand of Renewable Energy Services : Case Studies on Finland, Germany, Great Britain, USA and China. Aalto University; University of Jyväskylä. Aalto University publication series. Science + Technology, 8/2014. Retrieved from https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13863

Hirvonen, H. (2014). Habitus and care : investigating welfare service workers' agency. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 497. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5663-9 Open access

Hirvonen, H. (2014). Säröt hyvinvointityön kertomuksessa. Työelämän tutkimus, 12 (3), 272-276. Open access

Hirvonen, H. (2014). Doing gendered and (dis)embodied work. Care work in the context of medico-managerial welfare state. Nordic Social Work Research, 4 (2), 113-128. doi:10.1080/2156857X.2013.867895

Hirvonen, H. (2014). From Embodied to Disembodied Professionalism? Discussing the Implications of Medico-Managerial Management in Welfare Service Work. Social Policy & Administration, 48 (5), 576-593. doi:10.1111/spol.12045 Open access

Husso, M., & Mäntysaari, M. (2014). Obstacles and possibilities for domestic violence interventions in health care: Frame analysis of professional’s conception. In I. Needham, M. Kingma, K. McKenna, O. Frank, C. Tuttas, S. Kingma, & N. Oud (Eds.), Violence in the Health Sector : Proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector : Towards safety, security and wellbeing for all (pp. 335-338). Amsterdam: KAVANAH. Retrieved from http://www.oudconsultancy.nl/Resources/Proceedings%204th%20Workplace%2... Open access

Järvelä, M. (2014). Maa, ilma ja minä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (3), 299-305.

Kabata, M., & Kaitila, J. (2014). Jälkikeynesiläinen taloustiede ja marxilainen poliittisen taloustieteen kritiikki. Tiede ja edistys, 39 (1), 67-84.

Kekkonen, M., Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., & Malinen, K. (2014). Lapsiperheet 24/7 -taloudessa. In J. Lammi-Taskula, & S. Karvonen (Eds.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (pp. 52-70). Teema / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 21. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kortetmäki, T., & Järvelä, M. (2014, 3.2.2014). Maatalouteen tarvitaan tehokkaita ja samalla taloudellisia ilmastotoimia. Maaseudun tulevaisuus, p. 2.

Kröger, T. (2014). Yli-ikäinen sosiaalihuolto. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 25-41). Tampere, Finland: Vastapaino.

Lillie, N., Caro, E., Berntsen, L., & Wagner, I. (2014). Migration and human resource management. In M. M. Lucio (Ed.), International Human Resource Management: An Employment Relations Perspective (pp. 220-237). London: SAGE. Open access

Lillie, N., Wagner, I., & Berntsen, L. (2014). Distacco dei lavoratori, violazione delle norme e cambiamento istituzionale. Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 141 (1), 71-90. doi:10.3280/GDL2014-141003

Lillie, N., Wagner, I., & Berntsen, L. (2014). Posted Migration, Spaces of Exception, and the Politics of Labour Relations in the European Construction Industry. In M. Hauptmeier, & M. Vidal (Eds.), The Comparative Political Economy of Work (pp. 312-331). Palgrave Macmillan.

Möttönen, S., & Kettunen, P. (2014). Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 109-124). Tampere, Finland: Vastapaino.

Närhi, K., & Kokkonen, T. (2014). Transformation of participation politics and social citizenship in Finnish welfare governance. In A.-L. Matthies, & L. Uggerhøj (Eds.), Participation, Marginalization and Welfare Services: Concepts, Politics and Practices Across European Countries (pp. 95-111). Farnhamn: Ashgate.

Nätti, J., Oinas, T., Härmä, M., Anttila, T., & Kandolin, I. (2014). Combined effects of shiftwork and individual working time control on long-term sickness absence: a prospective study of finnish employees. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 56 (7), 732-738. doi:10.1097/JOM.0000000000000176

Palonen, K., Rosales, J. M., & Turkka, T. (2014). Introduction : The Parliamentary Politics of Dissensus. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 1-19). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Paloviita, A. (2014). Lähiruoan yhteiskunnalliset vaikutukset. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry,. Retrieved from http://www.japary.fi/pdf/Lahiruokaraportti_Paloviita.pdf

Punna, M., Aunola, K., Ekonen, M., Hofmann, K., Mäkelä, T., Rönkä, A., . . . Teppo, A. (2014). Hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta : työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa : Take Care 24/7 -hankkeen loppuraportti. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 195. Open access

Puupponen, A., & Paloviita, A. (2014). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen elintarvikeketjun hallinnan näkökulmasta : tapaustutkimus kolmen maakunnan alueella. Alue ja ympäristö, 43 (1), 61-72.

Riches, G., & Silvasti, T. (2014). Hunger in the Rich World: Food Aid and Right to Food Perspectives. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 1-14). Palgrave Macmillan.

Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., Metsäpelto, R.-L., Sevón, E., Turja, L., & Poikonen, P.-L. (2014). Aikuisen työ rytmittää lasten arjen. Hyvinvointikatsaus, 24 (1), 36-43. Retrieved from http://tilastokeskus.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2014_01.html

Silvasti, T. (2014). Maataloudesta luopuneet. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 126-158). Tampere, Finland: Vastapaino.

Silvasti, T. (2014). Sisällönanalyysi. In I. Massa (Ed.), Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen (pp. 33-48). Gaudeamus.

Silvasti, T. (2014). Participatory alternatives for charity food delivery? Finnish development in an international comparison. In A.-L. Matthies, & L. Uggerhøj (Eds.), Participation, Marginalization and Welfare Services: Concepts, Politics and Practices Across European Countries (pp. 183-197). Farnhamn: Ashgate. Open access

Silvasti, T., & Karjalainen, J. (2014). Hunger in a Nordic Welfare State : Finland. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 72-86). Palgrave Macmillan.

Silvasti, T., Lempiäinen, K., & Kankainen, T. (2014). Eriarvoisuuden uudet paikat. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 7-19). Tampere, Finland: Vastapaino.

Silvasti, T., & Riches, G. (2014). Hunger and Food Charity in Rich Societies: What Hope for the Right to Food?. In G. Riches, & T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? (pp. 191-208). Palgrave Macmillan. Open access

Sippola, M. (2014). Balancing between Exit, Voice and Loyalty: Labor Market Policy Choices in Estonia. In J. Sommers, & C. Woolfson (Eds.), The Contradictions of Austerity The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model (pp. 5. kappale). Abingdon: Routledge.

Sippola, M. (2014). Labour Migration in the Case of Estonia and Kyrgyzstan: Disillusionment with Lack of Opportunity in the Homeland. Журнал исследований социальной политики (The Journal of Social Policy Studies), 12 (4), 613-624. Retrieved from http://jsps.hse.ru/en/2014-12-4/140189147.html Open access

Sippola, M., & Domaniewski, S. (2014). The patterns of consumption in visa-free zones at Russia’s western borders. Nordia Geographical Publications, 43 (1), 19-25. Retrieved from https://wiki.oulu.fi/display/psms/NGP+Yearbook+2014 Open access

Tafor, P. (2014). Health care financing through micro insurance in Cameroon : a prelude to Universalism. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 509. Open access

Taipale, S. (2014). The dimensions of mobilities: The spatial relationships between corporeal and digital mobilities. Social Science Research, 43 (January), 157-167. doi:10.1016/j.ssresearch.2013.10.003

Taipale, S. (2014). The Affordances of Reading/Writing on Paper and Digitally in Finland. Telematics and Informatics, 31 (4), 532-542. doi:10.1016/j.tele.2013.11.003 Open access

Taipale, S., & Leopoldina, F. (2014). Capturing Methodological Trends in Mobile Communication Studies. Information, Communication and Society, 17 (5), 627-642. doi:10.1080/1369118X.2013.862562 Open access

Taipale, S., Oinas, T., & Salminen, V.-M. (2014). Internet use and informal help for surrounding communities in Finland. In T. Denison, M. Sarrica, & L. Stillman (Eds.), Theories, Practices and Examples for Community and Social Informatics (pp. 1-18). Clayton: Monash University Publishing. Retrieved from http://www.publishing.monash.edu/series/social-informatics.html Open access

Tammelin, M. (2014). Lehden toimitus Jyväskylään - jatkuvuuksia ja uudistumista. Työelämän tutkimus, 12 (1), 1-2.

Tammelin, M. (2014). Sukupuolinäkökulma perheellistymiseen jää ohueksi. Työelämän tutkimus, 12 (3), 309-311.

Vasara, P. (2014). Hoivan kertomuksia. Tarinamallit ikääntyneestä äidistään huolehtivien tytärten narratiiveissa. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (1), 3-18. Open access

Wagner, I., & Lillie, N. (2014). European Integration and the Disembedding of Labour Markets: Transnational Labour Relations at the European Central Bank Construction Site. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52 (2), 403-419. doi:10.1111/jcms.12096/full

Hildén, M., Hallanaro, E.-L., Karjalainen, L., & Järvelä, M. (Eds.). (2013). Uusi luonnonvaratalous, Onko biomassa avain kestävään kasvuun?. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Caro, E. (2013). Winners or Losers? The Adjustment Strategies of Rural-to-Urban Migrants in Tirana, Albania. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (3), 501-519. doi:10.1080/1369183X.2013.733866

Chou, Y.-C., Kröger, T., Chiao, C., & Pu, C.-y. (2013). Well-being among Employed and Non-employed Caregiving Women in Taiwan. International Journal of Social Welfare, 22 (2), 164-174. doi:10.1111/j.1468-2397.2011.00861.x

Eerola-Pennanen, P. (2013). Yksilönä vaan ei yksin : lapset minuuden muodostajina päiväkodissa. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 464. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5143-6 Open access

Fortunati, L., & Taipale, S. (2013). The diffusion and use of information and communication technologies and the city from 1996 to 2009. First Monday, 18 (11). doi:10.5210%2Ffm.v18i11.4960 Open access

Fortunati, L., Taipale, S., & Luca, F. d. (2013). What happened to body-to-body sociability?. Social Science Research, 43 (3), 893-905. doi:10.1016/j.ssresearch.2012.12.006 Open access

Heiskala, R., & Husso, M. (2013). Modernin maailman patologiat. In Suomen sillat tulevaisuuteen (pp. 297-323). Helsinki, Finland: Kuluttajatutkimuskeskus. Retrieved from http://www.ncrc.fi/files/5762/suomen_sillat_tulevaisuuteen_saari.pdf Open access

Hirvonen, H. (2013). From Embodied to Disembodied Practices of Care: Discussing Welfare State Transformation in Finland. In W. Asato, & Y. Sakai (Eds.), Reconstruction of the Intimate and Public Spheres: Proceedings of the 5th Next-Genration Global Workshop (pp. 143-156). Kyoto: Kyoto University. Open access

Hirvonen, H., & Kröger, T. (2013). Women, Class and Responses to Eldercare Needs – Composite Report on the Two Focus Groups in the City of Jyväskylä. In FLOWS: WP6. Women's Decision-Making.

Hirvonen, H., Sihto, T., & Kröger, T. (2013). Qualitative Report "Social Structures: Cohesion or Cleavages and Segregationin the City of Jyväskylä". In FLOWS. Work Package 7. Social Structures: cohesion or cleavages and segregation.

Husso, M. (2013). National Report Finland. In Mapping the Current Status an Potential of Administrative Sources of Data on Gender-based Violence in the EU . Bryssel, Belgia ja Vilna, Liettua: European Institute for gender equality.

Huttunen, S. (2013). Sustainability and meanings of farm-based bioenergy production in rural Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 458.

Jolanki, O., Szebehely, M., & Kauppinen, K. (2013). Family rediscovered? Working carers of older people in Finland and Sweden. In T. Kröger, & S. Yeandle (Eds.), Combining paid work and family care. Policies and experiences in international perspective (pp. 53-69). Bristol: Policy Press. doi:10.1332/policypress/9781447306818.003.0003

Julkunen, R. (2013). Hyvien kehien jäljitys. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (2), 223-226. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309024751 Open access

Julkunen, R. (2013). Markkinaratkaisut ja sosiaaliala. Katsaus Kunnat ja kilpailu -hankkeen tuloksiin. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21 (4), 366-375.

Julkunen, R. (2013). Suuria roskia vai tyytyväisiä miehiä? Eläkkeelle jääminen miehen elämän murroskohtana. In H. Ojala, & I. Pietilä (Eds.), Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (pp. 58-88). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Julkunen, R. (2013). Yhteiskuntasopimuksella kohti tulevaa. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (1), 111-114. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302281949 Open access

Kröger, T., & Yeandle, S. (2013). Reconciling Work and Care: An International Analysis. In T. Kröger, & S. Yeandle (Eds.), Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective (pp. 3-22). Bristol: Policy Press. doi:10.1332/policypress/9781447306818.003.0001

Mustosmäki, A., Anttila, T., & Oinas, T. (2013). Engaged or Not? A Comparative Study on Factors Inducing Work Engagement in Call Center and Service Sector Work. Nordic Journal of Working Life Studies, 3 (1), 49-67. Retrieved from http://www.nordicwl.com/?p=724 Open access

Mustosmäki, A., Anttila, T., Oinas, T., & Jouko, N. (2013). Konvergenssi vai divergenssi? Vertaileva tutkimus työelämän laadun muutoksesta Euroopassa 1995–2010. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (6), 618-631.

Ronkainen, S., & Husso, M. (2013). Sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi. Tieteessä tapahtuu, 31 (2), 51-53. Open access

Saari, J., & Taipale, S. (2013). Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio. In J. Saari, S. Taipale, & S. Kainulainen (Eds.), Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita (pp. 17-40). Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Retrieved from http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Documents/Diak%20A%2038.pdf Open access

Taipale, S. (2013). The relationship between Internet use, online and printed newspaper reading in Finland: investigating the direct and moderating effects of gender. European Journal of Communication, 28 (1), 5-18. doi:10.1177/0267323112453672 Open access

Taipale, S. (2013). Mobilities in Finland's Information Society Strategies from 1995 to 2010. Mobilities, 8 (2), 293-311. doi:10.1080/17450101.2012.655975 Open access

Taipale, S. (2013). The use of e-government services and the Internet: the role of socio-demographic, economic and geographical predictors. Telecommunications Policy, 37 (4/5), 413-422. doi:10.1016/j.telpol.2012.05.005 Open access

Taipale, S. (2013). Book review on Book review on "New Connectivities in China: Virtual, Actual and Local Interactions". International Journal of Communication, 7 (1), 1137-1140. Retrieved from http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/2204/912 Open access

Taipale, S. (2013). Informaatioaika – Manuel Castells ja verkostoituva hyvinvointivaltio. In J. Saari, S. Taipale, & S. Kainulainen (Eds.), Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita (pp. 173-197). Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Helsinki, Finland: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Retrieved from http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Documents/Diak%20A%2038.pdf Open access

Wagner, I., & Lillie, N. (2013). Institutionalismus und räumliche Desintegration in der Vergleichenden Kapitalismusforschung: Arbeitsbeziehungen an der EZB-Baustelle Frankfurt. In I. Bruff, M. Ebenau, C. May, & A. Nölke (Eds.), Vergleichende Kapitalismusforschung: Stand, Perspektiven, Kritik (pp. 133-147). Münster: Westfälisches Dampfboot.

Yeandle, S., & Kröger, T. (2013). Reconciling Work and Care for Older Parents, Disabled Children and Partners: Convergent or Separate Paths in Three Welfare Systems?. In T. Kröger, & S. Yeandle (Eds.), Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective (pp. 219-239). Bristol: Policy Press. doi:10.1332/policypress/9781447306818.003.0012

Yeandle, S., Kröger, T., Cass, B., Chou, Y.-C., Shimmei, M., & Szebehely, M. (2013). The Emergence of Policy Supporting Working Carers: Developments in Six Countries. In T. Kröger, & S. Yeandle (Eds.), Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective (pp. 23-50). Bristol: Policy Press. doi:10.1332/policypress/9781447306818.003.0002

Mononen, T., & Silvasti, T. (Eds.). (2012). Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Helne, T., & Silvasti, T. (Eds.). (2012). Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Anttila, T., & Oinas, T. (2012). Erään tutkimuksen tarina. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 56-77.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Fortunati, L., & Taipale, S. (2012). Organization of the social sphere and typology of the residential setting in Europe: how sociability affects the adoption of the mobile phone in rural and urban locations. Technology in Society, 34 (1), 33-43. doi:10.1016/j.techsoc.2011.12.004 Open access

Fortunati, L., & Taipale, S. (2012). Adoption of new forms of television and emotion in five European countires. In A. Abruzzese, N. Barile, J. Gabhardt, J. Vincent, & L. Fortunati (Eds.), The New Television Ecosystem (pp. 21-40). Participation in Broadband Society, 7. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group. Open access

Helne, T., & Silvasti, T. (2012). Johdanto: yhteyksiä luomassa eli askelia kestävämpään hyvinvointiin. In T. Helne, & T. Silvasti (Eds.), Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla (pp. 10-23). Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Hirvonen, H. (2012). Naiseus resurssina hyvinvointityössä. In H. Harjunen, & T. Saresma (Eds.), Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja (pp. 89-106). Kampus Kustannus/JYY:n julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Open access

Hirvonen, H., & Husso, M. (2012). Living on a knife's edge: Temporal conflicts in welfare service work. Time & Society, 21 (3), 351-370. doi:10.1177/0961463X12454382 Open access

Hirvonen, H., & Husso, M. (2012). Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat. Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning, 10 (2), 119-133. Open access

Husso, M. (2012). Näkökulmia sukupuolen tutkimukseen. Kulttuurintutkimus, 2 (29), 67-69.

Husso, M., & Hirvonen, H. (2012). Gendered Agency and Emotions in the Field of Care Work. Gender, Work and Organization, 19 (1), 29-51. doi:10.1111/j.1468-0432.2011.00565,x

Husso, M., Keskinen, S., & Ronkainen, S. (2012). Sukupuolistuneen väkivallan tutkimus. Tieteessä tapahtuu, 30 (6), 59-64. Open access

Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Holma, J., Laitila, A., & Mäntysaari, M. (2012). Making sence of domestic violence intervention in professional health care. Health and Social Care in the Community, 20 (4), 347-355. doi:10.1111/j.1365-2524.2011.01034.x

Järvelä, M., Hanhimäki, J., Kivisto, P., & Taipale, S. (2012). Research programme on power and society in Finland (VALTA) 2007–2010: Evaluation Report. Helsinki, Finland: Academy of Finland. Publications of the Academy of Finland, 2. Retrieved from http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/2_12_VALTA.pdf Open access

Kauppinen, K., & Jolanki, O. (2012). Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen - työssäjatkamisajatukset. In Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 41 (pp. 133-156). Työ ja ihminen, 41. Helsinki, Finland: Työterveyslaitos.

Kröger, T. (2012, x). Näin vanhuspalvelujen kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon. Setlementti-lehti, p. 13.

Kröger, T. (2012). Paikallisesta globaaliin sosiaalipolitiikkaan ja takaisin. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 20 (1), 47-50. Retrieved from http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/index.htm Open access

Kröger, T. (2012). Sosiaalipolitiikka yhteiskuntatieteiden kentässä. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 20 (4), 361-365. Retrieved from http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/index.htm Open access

Kröger, T., & Leinonen, A. (2012). Transformation by Stealth: The Retargeting of Home Care in Finland. Health and Social Care in the Community, 20 (3), 319-327. doi:10.1111/j.1365-2524.2011.01047.x

Leopoldina, F., & Taipale, S. (2012). Women's Emotions Towards the Mobile Phone. Feminist Media Studies, 12 (4), 538-549. doi:10.1080/14680777.2012.741870 Open access

Lillie, N., & Sippola, M. (2012). Integraatiopolitiikalla halvennettu työ. Lähetetyt työntekijät EU:n "vapaiden" työmarkkinoiden armoilla. Sosiologia, 49 (3), 260-268. Retrieved from http://www.westermarck.fi/sosiologia/indeksi/2012-3.html

Mononen, T., & Silvasti, T. (2012). Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus. Tuttuja asioita uusissa kehyksissä. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuottamisen ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 7-25). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Mustosmäki, A. (2012). Työelämän laatu -Onko instituutioilla merkitystä?. Työelämän tutkimus -Arbetslivforsking, 10 (2), 198-201.

Mustosmäki, A., & Anttila, T. (2012). Liukuhihna toimistossa. In P. Pyöriä (Ed.), Työhyvinvointi ja organisaation menestys (pp. 61-79). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Nätti, J., & Anttila, T. (2012). Työelämän laatua etsimässä. Työelämän tutkimus, 10 (2), 117-118.

Nätti, J., & Anttila, T. (2012). Joustava työaika, organisaation menestys ja henkilöstön hyvinvointi. In P. Pyöriä (Ed.), Työhyvinvointi ja organisaation menestys (pp. 155-173). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Nätti, J., Anttila, T., Oinas, T., & Mustosmäki, A. (2012). Night Work and Mortality: Prospective Study Among Finnish Employees Over the Time Span 1984 to 2008. Chronobiology International, 29 (5), 601-609. doi:10.3109/07420528.2012.675262

Nätti, J., Anttila, T., & Tammelin, M. (2012). Knowledge Work, Working Time and Use of Time among Finnish Dual-earner Families. Journal of Family Issues , 33 (3), 295-315.

Oinas, T., Anttila, T., Mustosmäki, A., & Nätti, J. (2012). The Nordic difference: Job quality in Europe 1995–2010. Nordic Journal of Working Life Studies, 2 (4), 135-152. Retrieved from http://ej.lib.cbs.dk/index.php/nordicwl/article/view/3952/4299 Open access

Perkiö-Mäkelä, M., Mutanen, P., Leino-Arjas, P., Hakanen, J., Hirvonen, M., Jolanki, O., . . . Vartia, M. (2012). Työssä jatkamisajatuksiin yhteydessä olevat tekijät - yhteenvetoanalyysi ja suositukset. In M. Perkiö-Mäkelä, & T. Kauppinen (Eds.), Työ, terveys ja työssäjatkamisajatukset (pp. 157-199). Työ ja ihminen. Tutkimusraportti, 41. Helsinki, Finland: Työterveyslaitos. Retrieved from http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tutkimusraportti_41.pdf Open access

Puupponen, A. (2012). Ruokaketjun sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Keski-Suomen maaseutu, p. 18. Retrieved from http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/496/keskisuomen_maaseutulehti_... Open access

Sama, T. B. (2012). NGOs and the implementation of active labour market policies: the case of Finland and Sweden. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 442. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4797-2 Open access

Selander, K., Ruuskanen, P., & Anttila, T. (2012). Työn ja perheen ristiriidat kolmannen sektorin palkkatyössä. Työelämän tutkimus, 10 (3).

Silvasti, T. (2012). Ruokapolitiikka. Terveyden ekologisen ja sosiaalisen yhteyksiä etsimässä. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 26-46). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Silvasti, T. (2012). Korttelikeittiö - kohti ekologista kansanterveyttä ja ekososiaalista ruokahuoltoa. In T. Helne, & T. Silvasti (Eds.), Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla (pp. 192-201). Helsinki, Finland: Kansaneläkelaitos. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/37654 Open access

Silvasti, T., Mononen, T., & Jokinen, P. (2012). Havaintoja maaseutusosiologian 13. maailmankongressista. Katse ruokaturvaan. Maaseudun Uusi Aika, 20 (2), 95-97.

Soini, K., Kivitalo, M., & Kangas, A. (2012). Exploring Culture in Sustainable Rural Development. In The 7th International Conference on Cultural Policy Research, 9.-12.7.2012.

Taipale, S. (2012). The Politics of Proximity: Mobility and Immobility in Practice. Journal of Urban Technology, 19 (1), 107-110. doi:10.1080/10630732.2012.673060

Taipale, S. (2012). Mobility of cultures and knowledge management in contemporary Europe. European review, 20 (2), 173-181. doi:10.1017/S1062798711000445 Open access

Tapio-Biström, M.-L., & Silvasti, T. (2012). Globaalin elintarvikejärjestelmän ekologiset ja sosiaaliset haasteet. In T. Mononen, & T. Silvasti (Eds.), Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 69-89). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Virmasalo, I. (2012). Karl Mannheim - Tiedon ja koulutuksen tuntematon klassikko. In T. Aittola (Ed.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (pp. 29-56). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yeandle, S., Kröger, T., & Cass, B. (2012). Voice and Choice for Users and Carers? Developments in Patterns of Care for Older People in Australia, England and Finland. Journal of European Social Policy, 22 (4), 432-445. doi:10.1177/0958928712449775

Ilmonen, K., & Soini, K. (Eds.). (2011). Maaseudun uusi aika. Ilomantsi: Maaseudun uusi aika ry.

Järvelä, M., & Juhola, S. (Eds.). (2011). Energy, Policy, and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North. New York: Springer.

Chou, Y.-C., Fu, L.-y., Kröger, T., & Chiu, R.-y. (2011). Job Satisfaction and Quality of Life among Home Care Workers: A Comparison of Home Care Workers Who Are and Who Are Not Informal Carers. International Psychogeriatrics, 23 (5), 814-825. doi:10.1017/S104161021000219X

Chou, Y.-C., Pu, C.-y., Kröger, T., Lee, W.-p., & Chang, S.-c. (2011). Outcomes of a New Residential Scheme for Adults with Intellectual Disabilities in Taiwan: A Two-Year Follow-up. Journal of Intellectual Disability Research, 55 (9), 823-831. doi:10.1111/j.1365-2788.2011.01394.x

Hirvonen, H. (2011). Paikallista asiaa. Kansalaisyhteiskunta, 2 (2), 234-241. Retrieved from http://content.yudu.com/Library/A1vhmm/Kansalaisyhteiskunta/resources/... Open access

Hirvonen, H. (2011, 11.2.2011). Hoivatyön logiikka 2000-luvun Suomessa. Revalvaatio. Retrieved from http://www.revalvaatio.org/wp/hirvonen-hoivatyon-logiikka-2000-luvun-s...

Huttunen, S. (2011). Embeddedness in local farm-scale bioenergy production. Journal of Depopulation and Rural Development. AGER, 11 (1), 107-127. Retrieved from http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrol... Open access

Huttunen, S. (2011). Bioenergy production and social sustainability in Finnish farms. In M. Järvelä, & S. Juhola (Eds.), Energy, policy and the environment. Modelling sustainable development for the North (pp. 173-192). New York: Springer.

Järvelä, M., & Juhola, S. (2011). Introduction: Energy, Policy and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North. In Energy, Policy and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North (pp. 1-10). New York: Springer.

Kivitalo, M. (2011). Bourdieuta paikallisesti. Pääomien spatiaaliset suhteet Lievestuoreella. Kirja-arvio teoksesta: Siisiäinen, Martti & Alanen Leena (toim.): Erot ja eriarvoisuudet. Paikallisen elämän rakentuminen. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti., Vol 19 (4), 381-384.

Kovacheva, S., Doorne-Huiskes, A., & Anttila, T. (2011). The Institutional Context of the Quality of Work. In M. Bäck-Wiklund, T. van der Lippe, L. d. Dulk, & A. Doorne-Huiskes (Eds.), Quality of Life and Work in Europe. Theory, Practice and Policy (pp. 32-54). Hampshire, UK: Palgrave.

Kröger, T. (2011). Retuning the Nordic Welfare Municipality: Central Regulation of Social Care under Change in Finland. International Journal of Sociology and Social Policy, 31 (3/4), 148-159. doi:10.1108/01443331111120591

Kröger, T. (2011). The Adoption of Market-Based Practices within Care for Older People: Is the Work Satisfaction of Nordic Care Workers at Risk?. Nordic Journal of Social Research, 2 (1). Retrieved from https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/viewFile/114/95 Open access

Kröger, T. (2011). Under Tension: Formal Care Work with Older People. In B. Pfau-Effinger, & T. Rostgaard (Eds.), Care between Work and Welfare in European Societies (pp. 115-128). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kröger, T. (2011). Defamilisation, Dedomestication and Care Policy: Comparing Childcare Service Provisions of Welfare States. International Journal of Sociology and Social Policy, 31 (7/8), 424-440. doi:10.1108/01443331111149860

Kröger, T., & Leinonen, A. (2011). Home Care in Finland. In LIVINDHOME Living Independently at Home: Reforms in Home Care in 9 European Countries (pp. 117-138). Copenhagen: SFI The Danish National Centre for Social Research. Retrieved from http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=7284 Open access

Leinonen, A. (2011). Family carers and lack of personal time: Descriptions of being outside the sphere of formal help. Nordic Social Work Research, 1 (2), 91-108. doi:10.1080/2156857X.2011.601142

Leinonen, A. (2011). Toimivat palvelut - edellytys ansiotyön ja omaishoivan yhdistämiselle?. Yhteiskuntapolitiikka, 76 (5), 553-563.

Leinonen, A. (2011). Masters of their own time? Working carers' visions of retirement. European Journal of Ageing, 8 (4), 243-253. doi:10.1007/s10433-011-0200-x

Mustosmäki, A., Anttila, T., Oinas, T., & Nätti, J. (2011). Job Quality Trends in Europe – Implications for Work-Life Balance. In S. Drobnic, & A. M. Guillén (Eds.), Work-Life Balance in Europe. The Role of Job Quality (pp. 17-41). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Nätti, J., Anttila, T., Tammelin, M., & Ojala, S. (2011). Work at home and time use in Finland. New Technology, Work and Employment, 26 (1), 68-77.

Oinas, T. (2011). Kotityönjako kahden työllisen perheissä. Työelämän tutkimus, 9 (1), 65-68.

Silvasti, T. (2011). Ruoka-avun vakiinnuttaminen Suomessa. Tarpeen ja oikeutuksen jäljillä. Janus, 19 (3), 279-289. Retrieved from http//www.osiaalipoliittinen yhdistys.fi/janus

Silvasti, T. (2011). Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin. Sosiaalitieto, 99 (5-6), 22.

Silvasti, T. (2011, 19). Täällä Pohjantähden alla 2011. Maaseudun uusi aika, pp. 91-91.

Silvasti, T. (2011). Riittääkö ruoka?. Alue ja ympäristö, 40 (1), 63-70.

Södor, U. (2011). Community resilience and wellbeing in Northwest Russian forestry settlements. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 408.

Taipale, S. (2011). Book review of "Experiencing Broadband Society" edited by Gerbhardt et al. Information, Communication & Society, 14 (7), 1080-1082. doi:10.1080/1369118X.2011.556653

Taipale, S. (2011). Book review of "Interacting with Broadband Society" edited by Fortunati et al. Global Media and Communication, 7 (2), 164-166.

Taipale, S., Beham, B., & Nätti, J. (2011). The Social Quality Instrument: Measuring the Social Quality of Work in European Workplaces. In M. Bäck-Wiklund, T. van der Lippe, L. d. Dulk, & A. Doornie-Huskies (Eds.), Quality of Life and Work in Europe (pp. 206-216). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., & Nätti, J. (2011). Work engagement in eight European countries: the role of job demands, autonomy, and social support. International Journal of Sociology and Social Policy, 31 (7/8), 486-504. doi:10.1108/01443331111149905

Virmasalo, I., Mustosmäki, A., Anttila, T., & Nätti, J. (2011). Polarisoituuko työelämän laatu? Työelämän laatu toimihenkilöiden ja työntekijöiden kokemana 1977-2008. Työelämän tutkimus, 1-2011 (1), 3-17.