Social Work 2001-2005

Kröger, T., & Sipilä, J. (Eds.). (2005). Overstretched: European Families Up Against the Demands of Work and Care. Oxford: Blackwell. Retrieved from http://www.blackwellpublishing.com/Book.asp?ref=1405132124&site=1

Kuronen, M., Kröger, T., & Pösö, T. (Eds.). (2005). Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti 3/05. Turku: Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Borgman, M., Kemppainen, T., Mäntysaari, M., Pohjola, A., & Vuorensyrjä, M. (Eds.). (2005). Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke. Väliraportti. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, 2005:12.

Alanen, L., Kuukka, A., Lehtinen, A.-R., & Kiili, J. (2005). Terveys, hyvinvointi ja lasten toimijuus. In Timantit terveyden edistämisen tutkimusohjelmasta (pp. 117-126). helsinki: Suomen syöpäyhdistys.

Alanen, L., Kuukka, A., Lehtinen, A.-R., & Kiili, J. (2005). Health, well-being and children's agency. In Gems of the Health Promotion Research Programme (pp. 116-125). Helsinki, Finland: Cancer Society of Finland.

Kröger, T. (2005). Interplay between Informal and Formal Care for Older People: The State of the Nordic Research. In M. Szebehely (Ed.), Äldreomsorgsforskning i Norden: En kunskapsöversikt (pp. 243-280). Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. Retrieved from http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:508

Kröger, T. (2005). Den nordiska omsorgsvardagen ur ett nytt perspektiv. Nordisk Sosialt Arbeid, 25 (2), 171-175.

Kröger, T. (2005). Hoivaköyhyys yksinhuoltajaperheissä: kenelle lastenhoito-ongelmat kasautuvat?. In P. Takala (Ed.), Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? (pp. 206-232). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Kröger, T. (2005). Teoreettinen yleiskatsaus sosiaalityöhön. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13 (3), 356-359.

Kröger, T., Kuronen, M., & Pösö, T. (2005). Jorma Sipilä ja sosiaalitieteen pitkä kesto. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13 (3), 229-231.

Kuronen, M. (2005). Etnografia viimesijaisuuden markkinoilla. Kirja-arvio. Janus, 13 (4), 480-482.

Malkamäki, M. (2005). Sosiaaliset ongelmat - jatkumo 1970-luvulta tähän päivään. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13 (3), 352-356.

Malkamäki, M. (2005). Sosiaalipäivystys - sosiaalityötä akuuttiin tarpeeseen. Sosiaaliturva, (5), 4-7.

Mäntysaari, M. (2005). Propitious Omens? Finnish social work research as a laboratory of change. European Journal of Social Work, 8 (3), 247-258.

Mäntysaari, M. (2005). Pohjoismainen hyöty. Janus, 13 (3), 329-340.

Mäntysaari, M. (2005). Johdanto. In Sosiaalialan osaamis- työvoima ja koulutustarpeiden ennakointihanke. Väliraportti (pp. 11-14). Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita , 2005:12. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Mäntysaari, M. (2005). Talouspolitiikan kielteisiä vaikutuksia huono-osaisiin ei saa sivuuttaa. Sosiaaliturva, 93 (16), 10-11.

Mäntysaari, M. (2005). Hyvinvointivaltiota kehittämässä. Richard Titmuss ja sosiaalihuolto. . In J. Saari (Ed.), Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa (pp. 388-405). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Mäntysaari, M. (2005). Realism as a foundation for social work knowledge. Qualitative Social Work, 4 (1), 87-98.

Mäntysaari, M., Makkonen, S., & Salminen, E. (2005). Palvelujärjestelmän muutoksen arviointi Harava-projektissa. Helsinki, Finland: Suomen Kuntaliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Mäntysaari, M., & Pösö, T. (2005). Reino Salo -- suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen uranuurtaja?. Janus, 13 (4), 385-402.

Petrelius, P. (2005). Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä -tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 266.

Vuorensyrjä, M. (2005). Menetelmä- ja aineistovalinnat ennakointitutkimuksessa. In Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke. Väliraportti (pp. 15-32). Sosiaali- ja terveysministeriö. Monisteita, 12/2005. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuorensyrjä, M. (2005). Lähihoitajakoulutuksen työelämävastaavuus vuosina 1994-2004. In Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke. Väliraportti (pp. 33-65). Sosiaali- ja terveysministeriö. Monisteita, 12/2005. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuorensyrjä, M. (2005). Match with Motivation. Empirical Evidence on the Labor Market Match of Practical Nurse Training in Finland. In ROA conference proceedings. Retrieved from http://www.roa.unimaas.nl/TIY2005/papers/10.vuorensyrja.pdf

Metteri, A., Kröger, T., Pohjola, A., & Rauhala, P.-L. (Eds.). (2004). Social Work Approaches in Health and Mental Health from Around the Globe. Binghamton, NY: The Haworth Press, Inc.. Retrieved from http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=5212

Raitakari, S., Roivainen, I., & Kröger, T. (Eds.). (2004). Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti 2/04. Turku: Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Metteri, A., Kröger, T., Pohjola, A., & Rauhala, P.-L. (Eds.). (2004). Social Work Visions from Around the Globe: Citizens, Methods and Approaches. Binghamton, NY: The Haworth Press, Inc.. Retrieved from http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=5212

(2004). Miehenä olemisen hinta ja palkka sukupuolieron talousopissa. In J. Kiili, & K. Närhi (Eds.), Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Burau, V., & Kröger, T. (2004). The Local and the National in Community Care: Exploring Policy and Politics in Finland and Britain. Social Policy & Administration, 38 (7), 793-810.

Chou, Y.-C., & Kröger, T. (2004). Community Care in Taiwan: Mere Talk, No Policy. Social Work in Mental Health, 2 (2/3), 139-156.

Heinonen, J. (2004). Mihin suuntaan kuntien tulisi kehittyä?. Kanava, (7/2004), 339-442.

Heinonen, J. (2004). Yhteisöllisyys - hyvän elämän perusedellytys. Mielenterveys, (6/2004), 9-13.

Häkli, H. (2004). Koti vai kasarmi ? Vanhusten ajatuksia vanhainkodista. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Open access

Hänninen, J. (2004). Sosiaalityön miehet ja huoltapitävä valta. In M. Kuronen, R. Granfelt, L. Nyqvist, & P. Petrelius (Eds.), Sukupuoli ja sosiaalityö. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kiili, J., & Närhi, K. (Eds.). (2004). Tutkiva sosiaalityö -liite. Talentia -lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. Tutkiva sosiaalityö -liite.

Kröger, T. (Ed.). (2004). Families, Work and Social Care in Europe. Luxembourg: European Communities. Retrieved from http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/report6.pdf

Kröger, T. (2004). Sosiaalipalvelujen tutkimus ja sosiaalityö. Janus, 12 (2), 200-216.

Kröger, T. (2004). Having an Influence, After All? Experiences from a ‘Policy-Relevant’ EU Research Project. In Socialt arbete och samhällsengagemang — diskurser och lokala praktiker (pp. 66-70). SSKH Notat, 1/2004. Helsinki, Finland: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Kröger, T., Metteri, A., Pohjola, A., & Rauhala, P.-L. (2004). Introduction: Women's and Men's Needs as a Challenge for Gender-Sensitive Services. Social Work in Health Care, 39 (1/2), 3-5.

Kuronen, M. (2004). Valtaistumista vai voimavaraistumista - feministisiä näkökulmia empowermentiin sosiaalityön käsitteenä ja käytäntönä. In M. Kuronen, R. Granfelt, L. Nyqvist, & P. Petrelius (Eds.), Sukupuoli ja sosiaalityö (pp. 277-296). Sosiaalityön tutkimuksen vuorikirja, 3. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kuronen, M. (2004). Sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön jaettu kiinnostus vuorovaikutukseen ja kieleen. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 12 (2), 277-296.

Kuronen, M., Granfelt, R., Nyqvist, L., & Petrelius, P. (2004). Sukupuolistunut ja sukupuoleton sosiaalityö. In M. Kuronen, R. Granfelt, L. Nyqvist, & P. Petrelius (Eds.), Sukupuoli ja sosiaalityö (pp. 5-18). Sosiaalityön tutkimuksen vuorikirja, 3. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Mäntysaari, M. (2004). Sosiaalityön identiteetin tulevaisuus. In A. Pohjola, S. Kallinen-Kräkin, & S. Kauppinen (Eds.), Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä - artikkelikokoelma (pp. 125-130). Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita , 2004:15. Helsinki, Finland: STM.

Mäntysaari, M., Murto, L., Rautniemi, L., Fredriksson, K., Ikonen, S., Niemi, L., . . . Saari, S. (2004). Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää. Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan arviointi yhteistyössä työelämän kanssa. Helsinki, Finland: Korkeakoulujen arviointineuvosto. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 5:2004.

Närhi, K. (2004). The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Studies in Education, Psychogy and Social Research, 243.

Pohjola, A., Metteri, A., Kröger, T., & Rauhala, P.-L. (2004). Introduction. Social Work in Mental Health, 2 (2/3), 1-5.

Raitakari, S., Roivainen, I., & Kröger, T. (2004). Sosiaalityön tutkimuksen moniäänisyys. Janus, 12 (2), 129-133.

Rauhala, P.-L., Metteri, A., Kröger, T., & Pohjola, A. (2004). Introduction. Social Work in Health Care, 39 (3/4), 227-229.

Satka, M., & Mason, J. (2004). Deconstructing post World War II conceptualisations of children and child-adult relations. The International Journal of Critical Psychology, 11, 87-110.

Satka, M., & Moilanen, J. (2004). Lasten mukaan ottamisen ja ulosjättämisen paikat – Lasten asema ja suomalaisten sukupolvisuhteiden siirtymät. In S. Hänninen, J. Karjalainen, & T. Helne (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 125-148). SoPhi, 80. Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Sipilä, J., & Kröger, T. (2004). Editorial Introduction: European Families Stretched between the Demands of Work and Care. Social Policy & Administration, 38 (6), 557-564.

Heinonen, J. (2003). Kaksi keskustelua hyvinvoinnista. Kulttuurivihkot, 30. (1/2003), 28-31.

Heinonen, J. (2003). Rakennemuutoksen vaikutukset työväenliikkeen sisvistystehtävään. In Työväenliikkeen sivistystehtävä tänään (pp. 2-8). Helsinki, Finland: DSL.

Heinonen, J., Kemppainen, H., & Partanen, L. (2003). Kansalaisten aktivoiminen. Palvelujen ja etuuksien käyttäjäksi. Aktiivinen kansalainen -hankkeen väliraportti. Helsinki, Finland: DSL&TSIL.

Kröger, T. (2003). Universalism in Social Care for Older People in Finland: Weak and Still Getting Weaker. Nordisk Sosialt Arbeid , 23 (1), 30-34.

Kröger, T. (2003). New kinds of families, new kinds of social care: shaping multi-dimensional policies for formal and informal care (SOCCARE). In L. Hantrais (Ed.), Policy Relevance of ‘Family and Welfare’ Research (pp. 89-92). Brussels: European Commission.

Kröger, T. (2003). Ei aivan yksin. Muuttuva perhe, (2), 3.

Kröger, T., Anttonen, A., & Sipilä, J. (2003). Social Care in Finland: Stronger and Weaker Forms of Universalism. In A. Anttonen, J. Baldock, & J. Sipilä (Eds.), The Young, the Old and the State: Social Care Systems in Five Industrial Nations (pp. 25-54). London & Northampton, MA: Edward Elgar.

Kröger, T., & Valokivi, H. (2003). Sosiaalityön yliopistokoulutus itseään etsimässä — mitä uutta PBL antaa?. In E. Poikela, & S. Öystilä (Eds.), Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä — kokemuksia ja kokeiluja (pp. 423-446). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kuronen, M. (2003). Pahantapaisten tyttöjen kasvatusta Virossa. Kirja-arvio. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 11 (1), 75-77.

Kuronen, M. (2003). Eronnut perhe?. In H. Forsberg, & R. Nätkin (Eds.), Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. (pp. 103-120). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kuronen, M., Simon, H., Aila-Leena, M., & Barbara, K. (2003). The motivation, professional development and identity of social work students in four European countries. . European Journal of Social Work, 6 (2), 163-178.

Mäntysaari, M. (2003). Tieteellisen kirjoittamisen opas / Merja Kinnunen ja Olli Löytty (toim.). Kirja-arvio. . Janus, 11 (3), 259-260.

Kiili, J. (2002). Lapset elinympäristönsä asiantuntijoina. Toimintatutkimus lasten osallistumisen kehittämiseksi. Jyväskylä, Finland: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkimuksia., 1.

Kuronen, M. (2002). Att lysna på välfärdstaten. Kirja-arvio. Nordisk sosialt arbeid , (4).

Mäntysaari, M. (2002). Johanna Hurtig ja Merja Laitinen (toim.): Pahan kosketus. Kirja-arvio. Janus, 10 (2), 170-171.

Mäntysaari, M. (2002). Sosiaalityö tutkimuksena, koulutuksena ja ammattikäytäntönä. Sosiaaliturva, 90 (3), 10-12.

Saarnio, P., & Mäntysaari, M. (2002). Rating Therapists who treat substance abusers. International Social Work, 45 (2), 167-183.

Satka, M. (2002). Research, knowledge, and the development of social work. In J. Almendera (Ed.), Servico Social: a accao e os sabares (pp. 1-7). Lisboa: Secretario do Departamento Editorial - ISSScoop.

Satka, M. (2002). What do the socially contextualised biographies of Finnish male and female pioneers tell about gender in social work?. In S. Hering, D. Schulte, & B. Waaldijk (Eds.), Gender and the history of social work in Europe (pp. 1-12). Siegen: Universität Siegen.

Satka, M., Moilanen, J., & Kiili, J. (2002). Suomalaisen lapsipolitiikan mutkainen tie. Yhteiskuntapolitiikka, 67 (3), 245-259. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116802

(2001). Sosiaalityöhön tarttumisen tarinatyypit. In M. Kuronen, & J. Hänninen (Eds.), Menneen ja tulevan muistot. Kertomuksia opiskelusta ja sosiaalityöstä. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön työpapereita, 1. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

(2001). Kemin kaupungin sosiaalityön sekä vanhus- ja vammaispalvelujen ulkoinen arviointi. Helsinki, Finland: Stakes - FinSoc. FinSoc arviointiraportteja, 2.

Kuronen, M. (2001). Motherhood in Family Context - Comparing Professional Practices in Maternity and Child Health Care in Finland and Scotland. In I. Söderling (Ed.), Yearbook of Population Research in Finland (pp. 5-22). Yearbook of Population Research in Finland, XXXVII 2001. Helsinki, Finland: The Population Research Institute.

Kuronen, M. (2001). Kirjoituksia sosiaalityöstä, opiskelusta ja elämästä. . In H. Jorma, & K. Marjo (Eds.), Mennen ja tulevan muistot – kertomuksia opiskelusta ja sosiaalityöstäl (pp. 94-99). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön työpapereita, nro 1. Jyväskylä, Finland.

Malkamäki, M. (2001). Sosiaalityötä - miksi ihmeessä?. In J. Hänninen, & M. Kuronen (Eds.), Menneen ja tulevan muistot: kertomuksia opiskelusta ja sosiaalityöstä. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön työpapereita , 1. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Mäntysaari, M. (2001). Karisto ja paranormaalit ilmiöt. In T. Lindqvist, m. Seppänen, O. Rahkonen, P. Karjalainen, & H. Schulman (Eds.), Sattumuksia Antti Kariston kanssa (pp. 97-100). Helsinki, Finland: Palmenia.

Satka, M. (2001). Finnish conceptions of children and the history of child welfare. In C. Hallet, & A. Prout (Eds.), Hearing the voices of children: Social Policy for a new century (pp. 1-20). Lontoo: Falmer Press.

Satka, M., & Kuronen, M. (2001). Forschende und screibende Sozialarbeiter aus der Universität Jyväskylä. In A.-L. Matthies (Ed.), Perspektiven europäischer Sozialarbeit. Ausbildung und Praxis im Vergleich (pp. 25-40). Magdeburger Reihe, Bd. 8. Magdeburg: Fachhohschule Magdeburg.