Social Work 2006-2010

Kuronen, M. (Ed.). (2010). Research on Families and Family policies in Europe: State of the Art. Retrieved from http://www.familyplatform.eu/en/1-major-trends/final-report-1/research...

Forsberg, H., & Kröger, T. (Eds.). (2010). Social Work and Child Welfare Politics: Through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press. Retrieved from http://www.policypress.co.uk/display.asp?ISB=9781847424068&

Chou, Y.-C., Kröger, T., & Lee, Y.-C. (2010). Predictors of Job Satisfaction among Staff in Residential Settings for Persons with Intellectual Disabilities: A Comparison between Three Residential Models. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23 (3), 279-289.

Chou, Y.-C., Pu, C.-Y., Fu, L.-y., & Kröger, T. (2010). Depressive Symptoms in Older Female Carers of Adults with Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (12), 1031-1044. doi:10.1111/j.1365-2788.2010.01332.x

Chou, Y.-C., Pu, C.-Y., Kröger, T., & Fu, L.-y. (2010). Caring, Employment and Quality of Life: Comparison of Employed and Nonemployed Mothers of Adults with Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115 (5), 406-420.

Eräsaari, L. (2010). Miesten omat kodit. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 18 (4), 418-420.

Eräsaari, L. (2010). Kaksi kuuta kerjäläisestä kesään. Tieteessä tapahtuu, 28. (4/5), 80-81. Retrieved from http://www.tieteessatapahtuu.fi/

Eräsaari, L. (2010). Miten tutkia laitoshoitoa?. In A. Teittinen (Ed.), [pois laitoksista!] vammaiset ja hoivan politiikka (pp. 199-214). Helsinki, Finland: Gaudeamus Helsinki University Press.

Eydal, G. B., & Kröger, T. (2010). Nordic Family Policies: Constructing Contexts for Social Work with Families. In H. Forsberg, & T. Kröger (Eds.), Social Work and Child Welfare Politics: Through Nordic Lenses (pp. 11-27). Bristol: Policy Press.

Feldmann-Wojtachnia, E., Gretschel, A., Helmisaari, V., Kiilakoski, T., Matthies, A.-L., Meinhold-Henschel, S., . . . , & Tasanko, P. (2010). Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations (On-line publication). Bonn: IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.. Retrieved from http://www.ijab.de/downloads/download-arbeitsergebnisse/Researchers_Pu...

Forsberg, H., & Kröger, T. (2010). Introduction. In H. Forsberg, & T. Kröger (Eds.), Social Work and Child Welfare Politics: Through Nordic Lenses (pp. 1-9). Bristol: Policy Press.

Heinonen, J. (2010). Tamperelainen näkökulma aikuissosiaalityöhön. Janus, 18 (3), 314-317.

Hietamäki, J., & Kantola, H. (2010). Sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen arviointitutkimus. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön julkaisusarja / Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 7.

Hietamäki, J., & Karttunen, T. (2010). Sosiaalityön tieteellisyyden vähättely huolestuttaa. Sosiaalitieto, 98 (10), 15-16.

Häkli, H. (2010). Ambulerande cirkus - Kiertävä sirkus kotihoidossa. Jyväskylä, Finland: Työryhmä Susiluoma . Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=1PoxujApxDk Open access

Häkli, H. (2010). Mielipiteitä pelaamalla : laatupeli vanhusten tulkkina. Yhteiskuntapolitiikka, 75 (4), 431-442.

Hänninen, J. (2010). Hyödyllinen yleisesitys sosiaalityöstä. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 18 (1), 82-85.

Jolanki, O. (2010). Vanhuspolitiikkaa. Gerontologia, (2), 217-219.

Jolanki, O. (2010). Työssäkäyvät omaishoitajat. Gerontologia, (4), 349-350.

Kannasoja, S., & Moilanen, J. (2010). Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö tiukan talouden oloissa – XIII Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2010 Jyväskylässä. Tutkiva sosiaalityö: Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö, pp. 4-7. Retrieved from http://www.talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2... Open access

Kirjonen, J., & Satka, M. (2010). Tieteidenvälisyys tutkimusryhmässä – vaativaa asiantuntijatyötä. In K. Collin, S. Paloniemi, & H. Rasku-Puttonen (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 57-78). Helsinki, Finland: WSOY.

Kröger, T. (2010). Lone Mothers and the Puzzles of Daily Life: Do Care Regimes Really Matter?. International Journal of Social Welfare, 19 (4), 390-401.

Kröger, T. (2010). Hoivatyön olot Suomessa – kaukana muista Pohjoismaista. Sosiaalitieto, 98 (8), 17.

Kröger, T. (2010). Hoivatyö pohjoismaisessa vertailussa. Pro terveys, (3), 10-11.

Kuronen, M. (2010). Mitä väliä on eriarvoistumisella? Pääkirjoitus. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 18 (4), 321-323. Retrieved from http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/

Kuronen, M., & Isomäki, H. (2010). Parempaa sosiaalityötä vai teknologian orjuutta? - Ihmisläheisen tietojärjestelmien kehittämisen mahdollisuudet sosiaalityössä. In A. Pohjola, A. Kääriäinen, & S. Kuusisto-Niemi (Eds.), Sosiaalityö, tieto ja teknologia (pp. 185-209). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kuronen, M., Jokinen, K., & Kröger, T. (2010). Social Care and Social Services. Retrieved from http://www.familyplatform.eu/en/1-major-trends/reports/6-social-care-s...

Kuronen, M., & Lahtinen, P. (2010). Supporting families: the role of family work in child welfare. In H. Forsberg, & T. Kröger (Eds.), Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lences (pp. 65-81). Bristol: Policy Press.

Leinonen, A. (2010). Tervetullut kotimainen lukupaketti hoivasta (kirjaesittely teoksesta Anttonen, Anneli ym. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki). Gerontologia, 24 (1), 41-43.

Leinonen, A. (2010). Lisää auttavia käsiä! - ja hoivatyöntekijöiden muita muutostoiveita. Pro Terveys, 38 (3), 12-13.

Leinonen, A. (2010). Mielekkäät palvelut - mielekäs elämä. Gerontologia, 24 (2), 214-215.

Matthies, A.-L. (2010). Von kostengünstiger Prävention zum teuren Risikomanagement: gute und schlechte Beispiele der Förderung kindlicher Entwicklung in Finnland. In K. Nicole, & K. Josef (Eds.), Hilfen zur Erziehung in Europa (pp. 75-86). Frankfurt am Main: internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen.

Matthies, A.-L. (2010). Was wirkt gegen Kinderarmut? Finnland - Ein Beispiel des nordischen familienpolitischen Modells. In M. Zander (Ed.), Kinderarmut. Ein einführendes Handbuch für Forschung und soziale Praxis (pp. 51-69). Wiesbaden: VS Verlag.

Matthies, A.-L. (2010, 27.9.2010). Keski-Pohjanmaa pilottialueeksi. Keskipohjanmaa, p. 7.

Matthies, A.-L. (2010). Participation and citizenship. In M. Gray, & S. A. Webb (Eds.), Ethics and value perspectives in social work (pp. 173-182). Hampshire: palgrave macmillan.

Matthies, A.-L. (Ed.). (2010). The Professional Standards of Care Workers –The Development of Standards for Social Work and Social Care Services for Families. FamilyPaltform /European Commission, European Research Area. Retrieved from http://www.familyplatform.eu/en/1-major-trends/reports/6b-development-...

Matthies, A.-L., Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2010, 23.7.2010). Maaseudun hyvinvointipalveluissa lisättävä kansalaisten osallisuutta. Maaseudun tulevaisuus, p. 2.

Mäntysaari, M. (2010). Pitkä marssi sosiaalihuollon kehittäjänä. In E. Pihlajamäki, P. Kinnunen, & K. Laiho (Eds.), Tahdolla tuloksia sosiaalialalla (pp. 212-215). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Mäntysaari, M. (2010). The Needs-based Approach Re-evaluated. In H.-U. Otto, L. Leppik, & T. Tulva (Eds.), Social Work in Times of Crisis, What can social work deliver -- and who benefits (pp. 127). Tallinn: Tallinn University.

Mäntysaari, M. (2010). Suomalaista sosiaalipolitiikkaa elokuvista etsimässä. Janus, 18 (3), 303-306.

Niemi, M. (2010). Moraalijärjestystä tuottamassa: tutkimus poliisityöstä lasten parissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 391.

Satka, M. (Ed.). (2010). Kun Suomi putos puusta.

Satka, M. (2010). Varhainen puuttuminen ja sosiaalityö. In A. Pohjola, & M. Laitinen (Eds.), Asiakkuus ja sosiaalityö (pp. 181-218). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Satka, M. (2010). Pohjoismaista perhe- ja lapsipolitiikkaa sosiaalityön tutkijoiden näkökulmasta. Janus, 18 (2), 187-190.

Satka, M., & Skehill, C. (2010). History of European Child Protection. In Oxford Bibliographies Online Social Work . New York: Oxford University Press.

Satka, M., & Skehill, C. (2010). History of Child Welfare and Child Protection in Europe. In S. Wagley (Ed.), Oxford Bibliographies Online / Social Work. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/OBO/9780195389678-0052

Ulfves, A.-M., Lääperi, R., Rautiainen, A., & Närhi, K. (2010). Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi- ja työllistämispalvelujen kustannuksia ja vaikutuksia. Jyväskylä, Finland: Koske. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus raportteja, 26. Retrieved from http://www.koskeverkko.fi/Public/download.aspx?ID=25327&GUID={7DACF464...

Matthies, A.-L., Alho-Konu, S., & Kokkonen, T. (Eds.). (2009). Sosiaalityö aikuisopintoina. Kokkola: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Mäntysaari, M., Pohjola, A., & Pösö, T. (Eds.). (2009). Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Alho-Konu, S. (2009). Tiedon, kokemuksen ja oppimisen vuoropuhelu aikuiskoulutuksessa. In Sosiaalityö aikuisopintoina (pp. 30-38).

Chou, Y. C., Pu, C. Y., Lee, Y. C., Lin, L. C., & Kröger, T. (2009). Effect of Perceived Stigmatisation on the Quality of Life among Ageing Female Family Carers. Journal of Intellectual Disability Research, 53 (7), 654-664.

Chou, Y.-C., Lee, Y.-C., Lin, L.-C., Kröger, T., & Chang, A.-N. (2009). Older and Younger Family Caregivers of Adults with Intellectual Disability: Factors Associated with Future Plans. Intellectual and Developmental Disabilities, 47 (4), 282-294.

Eräsaari, L. (2009). Jos ratkaisu on yhteisö, niin mikä on ongelma?. Aikuiskasvatuksen vuosikirja, 48., 67-86.

Eräsaari, L. (2009). New Public Management kaupungin hallinnossa. In Minne menet kaupunki? (pp. 19-33). Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja, C 73. Espoo: Tekninen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus.

Eräsaari, L. (2009). Laittoman valtion synty. In T. Helne, & L. Kalliomaa-Puha (Eds.), Filmi-Kela Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan (pp. 238-246). Helsinki, Finland: Kelan tutkimusosasto.

Eräsaari, L. (2009, 21.08.). Laittoman valtion synty. Vihreä lanka, p. 3.

Heinonen, J. (2009). Huomenna vasemmisto tulee. kulttuurivihkot, 37 (5), 44-48. Open access

Heinonen, J. (2009). Hyvinvointimallin kriisi. In Y. Hakanen (Ed.), Nykyinen kriisi ja Marx (pp. 168-178). Helsinki, Finland: TA-tieto.

Jolanki, O. (2009). Metodifestivaali. Gerontologia, (3), 179-190.

Jolanki, O. (2009). Loppukiri. Gerontologia, (3), 175-176.

Jolanki, O. (2009). Kun sata lähenee. Kotiliesi, pp. 88-91.

Jolanki, O. (2009). "En minä niin kauhean vanha ole". Mielenterveys, pp. 25-26.

Jolanki, O. (2009). Talk about old age, health and morality. In R. Edmondson, & H.-J. von Kondratowitz (Eds.), Valuing Older People. A humanist approach to ageing (pp. 261-274). Bristol: Policy Press.

Kokkonen, T. (2009). Siili ja kettu sosiaalityön aikuiskoulutuksen aikalaiskysymyksien äärellä. In Sosiaalityö aikuisopintoina (pp. 20-29).

Kröger, T. (2009). Hoivatyön organisoinnissa suuria ongelmia. Hoivapalvelut, (3/2009), 32-33.

Kröger, T. (2009). Care Research and Disability Studies: Nothing in Common?. Critical Social Policy, 29 (3), 398-420.

Kröger, T. (2009). Hoivapolitiikan rajanvetoja. In A. Anttonen, H. Valokivi, & M. Zechner (Eds.), Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki (pp. 99-125). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kröger, T. (2009). Yksinhuoltajuus ja isyys: outo yhdistelmä?. In F. Katja, H. Anita, & H. Mia (Eds.), Yksinhuoltajuus Suomessa (pp. 170-185). Helsinki, Finland: Väestöliitto.

Kröger, T., Leinonen, A., & Vuorensyrjä, M. (2009). Hoivan tekijät. Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa tarkastelussa. Sosiaalityön julkaisusarja, 6. Retrieved from http://www.tsr.fi/tsarchive/files/TietokantaTutkittu/2006/106110Loppur...

(2009). Hoivan tekijät. Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa tarkastelussa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön julkaisusarja, 6. Retrieved from http://www.tsr.fi/files/TietokantaTutkittu/2006/106110Loppuraportti.pd...

Kröger, T., & Zechner, M. (2009). Migration and Care: Giving and Needing Care Across National Borders. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 4 (2), 17-26. Retrieved from http://www.etmu.fi/fjem/index.html

Kuronen, M. (2009). Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys?. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 17 (1), 1-3.

Kuronen, M. (2009). Feministinen tutkimus ja sosiaalityön tutkimus - kohtaamisia ja kohtaamattomuutta. In M. Mäntysaari, A. Pohjola, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalityö ja teoria (pp. 111-130). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Leinonen, A. (2009). Hoivatyöntekijöiden muutostoiveiden topografia: kannanottoja vanhuksen kohteluun, henkilöstöresursseihin ja ikääntymispolitiikkaan. Yhteiskuntapolitiikka, 74 (2), 132-148.

Leinonen, A. (2009). Tutkittavana työssäkäynnin ja omaishoivan yhdistäminen: keskiarvoja, kokemuksia ja käsitteellistämisen tarpeita. Gerontologia, 23 (1), 14-22.

Matthies, A.-L. (2009). Koulutus- ja hyvinvointijärjestelmien suhde kansainvälisessä vertailussa. Esimerkkinä Saksa ja Suomi. In E. Korpinen, M.-L. Husso, & J. Juurikkala (Eds.), Näkökulmia ilon pedagogiikkaan (pp. 167-198). Tutkiva opettaja Journal of teacher researcher, 1/2009. Jyväskylä, Finland: TUOPE (Tutkiva opettaja).

Matthies, A.-L. (2009). Sozial- und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. In A.-L. Matthies (Ed.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 229-236). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Matthies, A.-L. (2009). Zukunftsperspektiven und aktuelle Probleme der Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Politik am Beispiel Finnlands. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 281-287). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Matthies, A.-L., & Skiera, E. (Eds.). (2009). Das Bildungswesen in Finnland. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Matthies, A.-L. (2009). Maaseudulta uusia ideoita hyvinvointipalveluihin. Sosiaali- ja terveysviesti, (4), 16-17.

Matthies, A.-L. (2009). Sosiaalityön aikuisopinnot koulutusyhteiskunnan virtauksissa. In A.-L. Matthies, & T. Kokkonen (Eds.), Sosiaalityö aikuisopintoina (pp. 11-19-). Kokkola: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Matthies, A.-L. (2009, 8.2.2009). Mistä kestävä suunta?. Keskipohjanmaa, pp. 11-12.

Matthies, A.-L. (2009, 31.7.2009). Maaseutu sosiaalityön edelläkävijäksi. Keskipohjanmaa, p. 11.

Matthies, A.-L. (2009, 30.8.2009). Koulu, jossa ketään ei jätetä. Keskipohjanaa, p. 11.

Matthies, A.-L. (2009, 29.11.2009). Paikallisuus ja oma valinta kriteereiksi. Keskipohjanmaa, p. 13.

Matthies, A.-L. (2009). Wohlfahrtstaatliche Aspekte des finnischen Bildungssystems in vergleichender Sicht. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 33-43). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Matthies, A.-L. (2009). "Anders lernen" - Förderpädagogische Massnahmen und Sonderunterricht in der finnischen Grundschule. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Das Bildungswesen in Finnland (pp. 157-164). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Matthies, A.-L. (2009). Saksalaisen sosiaalityön tiedepohja ja professionaalistumisnäkymät. In M. Mäntysaari, A. Pohjola, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalityö ja teoria (pp. 237-270). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Matthies, A.-L. (2009). The concept of subjetivization by Adorno - applied in social work. European Journal of Social Work, 12 (3), 319-332.

Moilanen, J. (2009). Tämän päivän tellervot ja mitä historia voi opettaa?. Sosiaalityön tutkimuksen seuran verkkosivut, kuukauden kolumni, Joulukuu 2009. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/kolumni.htm

Moilanen, J., Rajalin, M., & Tammelin, M. (2009). Kouluttajan opas ehkäisevän lastensuojelun vapaaehtoistoimintaan - esimerkkinä aikuisystävätoiminta. Jyväskylä, Finland: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja, 20. Retrieved from http://www.koskeverkko.fi/Public/default.aspx?contentid=15441

Mäntysaari, M. (2009, 97). THL:ssä on runsaasti sosiaalihuollon tietämystä. Sosiaalitieto, p. 6.

Mäntysaari, M. (2009). Vakiintuneen tutkijan kirja uraansa alkavalle?. Yhteiskuntapolitiikka, 74 (5), 571-572.

Mäntysaari, M. (2009). Marx sosiaalityön tutkimuksessa. In M. Mäntysaari, A. Pohjola, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalityö ja teoria (pp. 85-108). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Mäntysaari, M. (2009). Karpalon arviointi.

Mäntysaari, M., Pohjola, A., & Pösö, T. (2009). Johdanto. In M. Mäntysaari, A. Pohjola, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalityö ja teoria (pp. 7-14). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Mäntysaari, M., & Weatherley, R. (2009). Theory and Theorizing: Intellectual Contexts of Social Work Research. In The Sage Handbook of Social Work Research (pp. 180-194). London: Sage.

Rantamäki, N. (2009). Erilaisten työkokemusten limittyminen opintojen sisältöihin. In Sosiaalityö aikuisopintoina (pp. 59-65).

Repo, K., & Kröger, T. (2009). Lasten päivähoito: oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. In A. Anttonen, H. Valokivi, & M. Zechner (Eds.), Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki (pp. 200-218). Tampere, Finland: Vastapaino.

Satka, M. (2009). Investing in Future Citizens: Finnish Social Policies and Child Welfare Social Work after World War II. In G. Hauss, & D. Schulte (Eds.), Amid Social Contradictions. Towards a History of Social Work in Europe (pp. 237-247). Saksa: Budrich Verlag.

Satka, M. (2009). Review: Social Exclusion and the Politics of Order. Critical Social Policy , 29 (1), 161-163.

Satka, M. (2009). Varhainen puuttuminen, moraalinen käänne ja sosiaalisen asiantuntijat. Yhteiskuntapolitiikka, 74 (1), 17-32.

Satka, M. (2009). Sosiaalityö ja Sosiaalipoliittinen yhdistys. In R. Jaakkola, S. Kainulainen, & K. Rahkonen (Eds.), Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008 (pp. 187-208). Helsinki, Finland: Edita.

Satka, M., & Moilanen, J. (2009). The Roots of the Social Work Profession as a Resource in the Dialogical Teaching of Gender. In V. Leskosek (Ed.), Teaching Gender in Social Work. (pp. 35-58). Teaching with Gender. European Women’s Studies in International and Interdiciplinary Classrooms., 1. Utrecht: ATHENA3, and University of Utrecht and the Centre for Gender Studies, Stockholm University.

Sipilä, J., Anttonen, A., & Kröger, T. (2009). A Nordic Welfare State in Post-Industrial Society. In J. Powell, & J. Hendricks (Eds.), The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective (pp. 181-199). New York: Springer.

Chou, Y.-C., Tzou, P.-Y., Pu, C.-Y., Kröger, T., & Lee, W.-P. (2008). Respite Care as a Community Care Service: Factors Associated with the Effects on Family Carers of Adults with Intellectual Disability in Taiwan. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 33 (1), 12-21.

Heinonen, J. (2008). ”Uusi julkinen johtaminen”, markkina-arvo ja ihmisarvo. In Y. Hakanen, & E. Tuomi (Eds.), Vastavirtaan Pamfletti (pp. 73- 84). Helsinki, Finland: TA-tieto.

Hintikka, T., Metsomäki, M., & Moilanen, J. (2008). Verkostoitumista, profiloitumista ja uusia haasteita - Kannuste II -hankkeen arviointia. In K. Soanjärvi (Ed.), KANNUSTE - Keski-Suomessa tehty (pp. 130-165). Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset, 6, 2008. Helsinki, Finland: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hänninen, J. (2008). Arviointikeskustelun runsaudensarvi. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 16 (3), 259-261.

Kiili, J. (2008). Lasten osallistuminen, toimijuus ja koulu. Koulun yhteydessä toteutetun lapsiparlamenttitoiminnan tarkastelua. Kasvatus, 39 (1), 50-62.

Kokkonen, T. (2008). Epätoivon perinteestä onnellisuuden tavoitteluun. Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elämäntavan muutos J. K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa. Janus, 16 (1), 35-47.

Kotiranta, T. (2008). Aktivoinnin paradoksit. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 335. Retrieved from http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9789513932503.pdf

Kotiranta, T., & Mäntysaari, M. (2008). Johtopäätöksiä ja jatkokeskustelun aiheita. In I. P. Niemi, & T. Kotiranta (Eds.), Sosiaalialan normatiivinen perusta (pp. 315-323). Helsinki, Finland: Palmenia Helsinki University press.

Kröger, T. (2008). Familles monoparentales et mode de garde: les difficultés à concilier travail et garde des enfants. In B. L. Bihan-Youinou, & C. Martin (Eds.), Concilier vie familiale et vie professionnelle en Europé. Rennes: Éditions de l’EHESP.

Kröger, T. (2008). Hoivan, toimeentulon ja työn monet kytkökset. In P. Arajärvi, & R. Särkelä (Eds.), Leipää ja lämpöä. Näkökulmia sosiaaliturvan uudistamiseksi (pp. 75-83). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Kröger, T. (2008). Stora frågor för den finländska äldreservicen [available also in English: Major challenges facing elderly care in Finland]. NOPUS Nytt, 2008 (2). Retrieved from http://www.nopus.org/?id=7406

Kröger, T., & Vuorensyrjä, M. (2008). Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa vertailussa. Vanhuspalvelujen koti- ja laitoshoitotyön piirteitä ja ongelmia. Yhteiskuntapolitiikka, 73 (3), 250-266. Retrieved from http://www.stakes.fi/yp/2008/3/kroger.pdf

Kuronen, M. (2008). Janus vai Miinus? Januksen pääkirjoitus. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 16 (1), 1-3.

Kuronen, M. (2008). Vieläkö pohjoismainen yhteistyö on kiinnostavaa?. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 16 (3), 209-211.

Kuronen, M., & Hokkanen, T. (2008). Vanhemmuuspuhe ja sukupuolen tutkimisen vaikeus. In E. Sevón, & M. Notko (Eds.), Perhesuhteet puntarissa (pp. 27-42). Palmenia-sarja, 43. Helsinki, Finland: Palmenia. Helsinki University Press.

Lasonen, J. (2008). Sozialpolitische und pädagogische Antworten auf Probleme der Migration. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 265-272). Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Leinonen, A. (2008). Lleidaa muistellen. Gerontologia, 23 (4), 261-262.

Leinonen, A. (2008). Sosiaalipalvelut muutoksessa - Paras vai palveluaukko? Tutkimussuunnitelma ParasSos-tutkijaryhmälle. Helsinki, Finland: Stakes. Työpapereita, 14.

Leinonen, A. (2008). Kohti ikääntyvän yhteiskunnan rakennepiirteitä: esimerkkinä funktioanalyysin käyttö iän sosiologisessa tutkimuksessa. Gerontologia, 22 (1), 12-24.

Leinonen, A. (2008). Säpinää vanhusasioihin. Gerontologia, 22 (2), 108-110.

Maidell, H., & Mäntysaari, M. (2008). Sosiaalipalvelujen työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme. Sosiaaliturva, 96 (5), 16-17.

Malkamäki, M. (2008). Sosiaalipolitiikkaa sosiaalityöhön – ja päinvastoin. Kirja-arvio: Julkunen Raija: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 16 (2), 197-199.

Matthies, A.-L., & Skiera, E. (Eds.). (2008). Studien zum Bildungssystem und Schulwesen in Finnland. Flensburg: Univeristät Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Matthies, A.-L. (2008). Wohlfahrtsstaatliche Aspekte des finnischen Bildungssystems in vergleichender Sicht. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 28-37). Flensburg: Univeristät Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Matthies, A.-L. (2008). Sozial- und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 247-254). Flensburg: Universität Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Matthies, A.-L. (2008). „Anders lernen“ - Förderpädagogische Maßnahmen und Sonderunterricht in der finnischen Grundschule. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 165-173). Flensburg: Univeristät Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Matthies, A.-L. (2008). Zukunftsperspektiven und aktuelle Probleme der Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Politik am Beispiel Finnlands. In A.-L. Matthies, & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland (pp. 298-304). Flensburg: Univeristät Flensburg. Retrieved from http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Matthies, A.-L. (2008). Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys eurooppalaisen hyvinvointivaltion murroksessa. In A.-L. Matthies (Ed.), Yhteisöt ja sosiaalityö (pp. 61-79). Sosiaalityön vuosikirja, 6.. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Matthies, A.-L. (2008). Suomi tulee kansalaisvaikuttamisen jälkijunassa. Sosiaaliturva, 96. (4), 12-13.

Mäntysaari, M. (2008). Sosiaalityön teoria tutkimuksessa, "Minun teoriani". In P. Puurunen, M. Suonio, & M. Väänänen-Fomin (Eds.), Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tiede- ja teoriaperusta. (pp. 36-43). Helsinki, Finland: Talentia - Sosiaalityön tutkimuksen seura. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/Tutki...

Mäntysaari, M. (2008). Kristinuskon sosiaalinen rakentuminen. Janus, 16 (1), 91-94.

Mäntysaari, M. (2008). Lukemisen pakkoa. Sosiaaliturva, 96 (4), 16.

Mäntysaari, M., & Vuorensyrjä, M. (2008). Objectivity in Modern Policy Sciences. In I. M. Bryderup (Ed.), Evidence Based and Knowledge Based Social Work. Research methods and approaches in social work research (pp. 207-224). Århus: Aarhus University press.

Rantamäki, N. (2008). Keskipohjalaisen sosiaalialan työn tila ja tulevaisuus. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3244-2

Satka, M. (2008, 7.12.2008). Suomessa on siirrytty huolenpidosta lasten kontrolliin. Helsingin Sanomat.

Satka, M. (2008). Painava puheenvuoro oikeudenmukaisuudesta. Janus, 16 (3), 267-269.

Satka, M. (2008). Hilda Katteluksen muistolle. Talentia, (9), 20-21.

Satka, M. (2008). Tämän ajan järjestyksen politiikka ja historia. Janus, 16 (2), 203-204.

Satka, M., & Harrikari, T. (2008). The Present Finnish Formation of Child Welfare and History. The British Journal of Social Work , 38 (4), 645-661.

Turtiainen, K. (2008). Kommunikointia uuden kynnyksellä : luottamuksen rakentuminen kiintiöpakolaisten ja viranomaisten välillä. Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211213048

Seppänen, M., Karisto, A., & Kröger, T. (Eds.). (2007). Vanhuus ja sosiaalityö: Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Satka, M., Auvinen, A., Aho, S., & Jaakkkola, H. (Eds.). (2007). Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Satka, M., Julkunen, I., Meltti, T., & Yliruka, L. (Eds.). (2007). Käytännönopetuksen aakkoset. Praktiklärans ABC. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto . Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia, 2/2007.

Auvinen, A., & Satka, M. (2007). Ohjaussuhde. In M. Satka, I. Julkunen, T. Meltti, & L. Yliruka (Eds.), Käytännönopetuksen aakkoset. Pratiklärans ABC (pp. 99-107). Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia, 2/2007. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Heinonen, J. (2007). Työläisiltä pojille. Kolmen miessukupolven työkokemuksia. In A.-H. Anttila, & A. Suoranta (Eds.), Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Väki Voimakas 20. (pp. 77-112). Helsinki, Finland: Työväen historian ja perinteen seura .

Häkli, H. (2007). Rikosajatuksia vanhusten laitoshoidosta. In T. Kröger (Ed.), Vanhuus ja sosiaalityö (pp. 289-305). Jyväskylä, Finland: Ps-kustannus.

Kemppainen, T., Mäntysaari, M., & Pohjola, A. (2007). Sosiaalityö vuonna 2015. Tutkiva sosiaalityö 2007. Näkökulmia tulevaisuuteen ja innovaatioihin, 4-11.

Kiili, J. (2007). Lasten osallistuminen, sukupolvisuhteet ja vallankäyttö. Janus, 15 (2), 118-132.

Kröger, T. (2007). Perusteos suomalaisista yksinhuoltajista. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 15 (3), 280-281.

Kröger, T., Karisto, A., & Seppänen, M. (2007). Sosiaalityö vanhuuden edessä. In M. Seppänen, A. Karisto, & T. Kröger (Eds.), Vanhuus ja sosiaalityö: Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä (pp. 7-15). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kuronen, M. (2007). Kokemuksista huomisen käytäntöihin. In K. Tervonen-Arnkil (Ed.), Lapsen kanssa - olennaista etsimässä (pp. 169-175). Helsinki, Finland: Pelastakaa lapset.

Leinonen, A. (2007). Tuottava ikääntyminen: käsitteestä käyttömahdollisuuksiin. Yhteiskuntapolitiikka, 72 (3).

Leinonen, A. (2007). ParasSos valmistautuu tutkimaan sosiaalipalvelujen muutosta. Sosiaalialan menetelmien arviointi (FinSoc), (2/2007), 18-21.

Leinonen, A. (2007). Vanhuus ja sosiaalityö. Gerontologia, 21 (4), 358-361.

Leinonen, A. (2007). Vanhusneuvostot ja valtuutettu eläkeikäisten kuntalaisten asialle. Vanhusasia.fi -verkkokolumni, 20.12.2007. Retrieved from http://www.vanhusasia.fi

Mäntysaari, M. (2007). Mattilanniemestä Helsinkiin. Sosiaaliturva, 95 (3), 14.

Mäntysaari, M. (2007). Saksalaista tehokkuutta. Sosiaaliturva, 95 (16), 14.

Mäntysaari, M., & Haaki, R. (2007). Suomalainen sosiaalityön väitöskirjatutkimus vuosina 1982-2006. Janus, 15 (4), 357-366.

Satka, M. (2007). Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 15-16). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Oikeus apuun, velvollisuus auttaa. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 19-23). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Huoltotyöstä sosiaalityöksi, kotikäynneiltä toimistoon. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 47-51). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Vaivaistalosta vanhainkodiksi. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 99-101). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Ammatillistuminen ja sosiaalityöntekijän uudet urat. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 123-126). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Sosiaalityön tietoperustan ja osaamisen kehittäminen. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 185-188). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M. (2007). Huolenkantajat - eilen, tänään, tulevaisuudessa. In M. Satka, A. Auvinen, S. Aho, & H. Jaakkola (Eds.), Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (pp. 213-217). Jyväskylä : PS-kustannus.

Satka, M., Harrikari, T., Hoikkala, S., & Pekkarinen, E. (2007). The Diverse Impacts of the Neo-liberal Social POlicies on Child Welfare Social Work: The Finnish Perspective. Social Work & Society, 5 (Festschrift for Walter Lorenz. Reframing the Social - Social Work and Social Policy in Europe. edited by F. W. Seibel, H.-U. Otto and G. J. Friesenhahn ). Retrieved from http://www.socwork.net/2007/festschrift/esp/satkaetal

Hänninen, J. (2006). Vanhan miehen ruumis ja hegemoninen maskulinisuus. Gerontologia, 20 (2/2006), 67-74.

Kiili, J. (2006). Lektio: Lasten osallistuminen ja kansalaisuus. Nuorisotutkimus, 24. vuosikerta (3), 39-42.

Kiili, J. (2006). Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kröger, T. (2006). Lastenhoito yksinhuoltajaperheissä: palvelujen käyttöä, perheen sisäistä tukea ja hoivaköyhyyttä. In L. Hokkanen, & M. Sauvola (Eds.), Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä. (pp. 70-92). Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja, 22. Oulu: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Kuronen, M. (2006). Pohjoismaista tutkimusta isien väkivallasta. kirja-arvio. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 19 (2), 76-79.

Matthies, A.-L. (Ed.). (2006). Nordic Civic Society Organisations and the Future of Welfare Services. A model for Europe. TemaNord 2006:517. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Matthies, A.-L. (2006). Wohlfahrtsstaatliche und soziokulturelle Rahmenbedingungen von Bildung – ein europäisch vergleichender Blick nach Finnland. In A.-L. Matthies (Ed.), Ganztagsbildung - eine europäische Debatte. Impulse für die Bildungsreform in Österreich (pp. 139-160). Soziale Arbeit - Social Issues, 2. Wien: Lit Verlag.

Matthies, A.-L. (2006). Report of the “state of knowledge” –project on research of third sector in the area of welfare services in Nordic countries. In A.-L. Matthies (Ed.), Nordic civic society organisations and the future of welfara services (pp. 13-156). TemaNord, 517. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Moilanen, J. (2006). Mentorointi ja sukupolvityö ehkäisevän lastensuojelun käytäntönä. In H. Forsberg, A. Ritala-Koskinen, & M. Törrönen (Eds.), Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia (pp. 149-164). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Mäntysaari, M. (2006). Tarkentuva tieto sosiaalityössä / teoksessa Realismin haaste sosiaalitieteissä. In P. Kuusela, & V. Niiranen (Eds.), Realismin haaste sosiaalitieteissä (pp. 137-163). Kuopio: Unipress.

Vuorensyrjä, M. (2006). Lähihoitajat 2015. In Sosiaalialan osaajat 2015 (pp. 90-156). Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön julkaisusarja, 4.

Vuorensyrjä, M. (2006). Sosiaalialan koulutettu työvoima 2015: työvoiman ennakointimenetelmän mukainen peruslaskelma. In Sosiaalialan osaajat 2015 (pp. 32-89). Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön julkaisusarja, 4.

Vuorensyrjä, M. (2006). Blind to the Future? A Disciplined Look at the Demand for Skilled Manpower in Social Welfare Services in Finland, 2006-2015. In 2006 SPA ANNUAL CONFERENCE. Retrieved from http://www.york.ac.uk/depts/spsw/spa/conf.htm

Vuorensyrjä, M. (2006). The Dynamics of Collaborative Creation of New Knowledge. A Model with an Application to the Didactics of Quantitative Methods.

Vuorensyrjä, M., Borgman, M., Kemppainen, T., Mäntysaari, M., & Pohjola, A. (2006). Sosiaalialan osaajat 2015. Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA) loppuraportti. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön yksikkö. sosiaalityön julkaisusarja, 4.