Sociology 2001-2005

Kivelä, P. (2005). Ajatuksia Karstulan kehittämiseksi. In S. Kauko-Valli, & H. Niittykangas (Eds.), Alueellisen kehityksen tulevaisuudenkuvat - keskiössä Karstula.

Peltokoski, J. (2005). Bifo ja sekaantumisen politiikka. Megafoni-verkkojulkaisu, 2005-06-30. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=280&am=1

Ruuskanen, P. (2005). Defining Social Capital and Its Many Dimensions. In Euracademy Thematic Guide Series, Athens. In Papageorgiou, Fouli (ed.) Social Capital and Sustainable Rural Development. Retrieved from http://www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki/

Hintikka, K. A., Tarkka, M., & Salminen, O. (2005). Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana. Helsinki, Finland: Liikenne- ja viestintäministeriö. Retrieved from http://www.mintc.fi/oliver/upl126-Arvid%205%202005.pdf

Peltokoski, J. (2005). Franco Bifo Berardi: Mitä autonomia tarkoittaa tänään?. Megafoni-verkkojulkaisu, 8.4.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=266

Peltokoski, J. (2005). Giorgio Agamben: Liike. Megafoni-verkkojulkaisu, 10.3.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=258

Peltokoski, J. (2005). Identiteeteistä sommitelmiin. Megafoni-verkkojulkaisu, 2005-09-12. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=290

Peltokoski, J. (2005). Kaikkien maiden prekaarit... Megafoni-verkkojulkaisu. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=251

Ilmonen, K. (2005). Kanslaisyhteiskunta ja yhteiskunnan uudistusmiskyky. Helsinki, Finland: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Kivelä, P. (2005). Karstulan erityispiirteistä identiteettitarinoihin. In S. Kauko-Valli, & H. Niittykangas (Eds.), Alueellisen kehityksen tulevaisuudenkuvat - keskiössä Karstula. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta julkaisuja, 146.

Jokinen, K. (2005). Keskustelun aika?. Sosiologia, 42 (1), 1-3.

Peltokoski, J. (2005). Kuokkavieraat Reloaded. Megafoni-verkkojulkaisu. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=288

Kivelä, P., & Kolehmainen, J. (2005). Kääntämistä ja vääntämistä - kehittämistyötä ja mallintamista työllisyyshankkeissa. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla (pp. 36-115). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70.

(2005). Leimatut puhuvat. Akateemisesti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien leimautumista koskevan puheen diskurssianalyyttinen tulkinta. Retrieved from http://thesis.jyu.fi/05/URN_NBN_fi_jyu-2005131.pdf

Ilmonen, K. (2005). Luottamuksen operationalisoinnista. In Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 45-68). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

(2005). Luottamu´ksen operationalisoinnista. In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 45-68). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus.

Kivelä, P. (Ed.). (2005). Missä mennään? Itsearviointia kumppanuushankkeessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Operation Work -projekti.

Peltokoski, J. (2005). Moninaisuuden ABC. Megafoni-verkkojulkaisu, 15.2.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=247

Kurki, E. (2005). Näkyvä ja näkymätön. Nainen Suomen helluntailiikkeen kentällä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 262.

Siisiäinen, M. (2005). OWi -malli pakollisena kauttakulkukohtana. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla (pp. 10-35). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70. Jyväskylä, Finland: Sosiologian yksikkö.

Siisiäinen, M. (Ed.). (2005). OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla. Jyväskylä, Finland: Sosiologian yksikkö. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70.

Siisiäinen, M. (2005). OWi-malli pakollisena kauttakulkukohtana. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, sosiologian yksikkö.

Volanen, M. V., Siisiäinen, M., Kivelä, P., Kolehmainen, J., & Marin, M. (2005). OWi-malli sosiaalisena innovaationa. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? (pp. 154-162). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisusarja, 70.

Ruuskanen, P. (2005). Pk-yritysten innovaatiotoiminta ja sosiaalinen pääoma. . In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät.

Siisiäinen, M. (2005). Pääoman lajien muuntumissäännöt. In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 89-102). Jyväskylä, Finland: Minerva.

Siisiäinen, M. (2005). Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kehityssuuntia Suomessa. In A. Leppänen (Ed.), Kansalaisyhteiskunta liikkeessä yli rajojen (pp. 244-251). Helsinki, Finland: Palmenia-Kustannus.

Jokinen, K. (2005). Sosiologia ja kulttuurintutkimuksen "kulttuurinen" käänne. In Tarkkoja siirtoja. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/johdanto.html

Jokinen, K., & Salminen, V.-M. (2005). Sosiologina tulosjohtamisen aikakaudella. Sosiologia, 42 (4), 273-274.

Kaidesoja, T. (2005). The Trouble with Transcendental Arguments: Towards a Naturalization of Roy Bhaskar's Early Realist Ontology. Journal of Critical Realism , 4 (1), 28-61.

Kaidesoja, T. (2005). Thomas Kuhn ja tieteenfilosofinen naturalismi. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi: Juhlakirja Veli Verroselle (pp. 52-64). Filosofian julkaisuja, 69.

Salminen, V.-M. (2005). Toimijaverkostot ja sektorien yhteistyö Kukkuloiden Kuriirissa. In Kuusi tutkimusnäkökulmaa Kuriirin työhön (pp. 20-28). Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

Nilkula, J., Granberg, L., Kopoteva, I., & Alanen, I. (2005). Traditional in modern: enterprises and local community in Pryazha. In H. Melin (Ed.), Social Structure, Public Space and Civil Society in Karelia (pp. 25-59). Kikimoro Publications, B 34. Saarijärvi: Kikimora Publications.

Ilmonen, K. (2005). Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta. In P. Jokivuori, T. Oinas, & K. Ilmonen (Eds.), Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta (pp. 161). Työpoliittinen tutkimus, 284. Helsinki, Finland: Työministeriö.

Oinas, T., Jokivuori, P., & Ilmonen, K. (2005). Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta. Helsinki, Finland: Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus -sarja, 284. Retrieved from http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tu...

Jokinen, K. (2005). Yksinäisyys ajan ilmiönä. In K. Jokinen (Ed.), Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä ja yksinolosta (pp. 9-36). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 84. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto.

Hokkanen, T. (2005). Äitinä ja isänä eron jälkeen: yhteishuoltajavanhemmuus arjen kokemuksena. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 267.

Muhonen, R., & Ojala, H. (2004). Ajassa muuttuva kolmas ikä. Gerontologia, 18. (1), 10-17.

Siisiäinen, M. (2004). Askel eteen, toinen taakse: sosiaalinen pääoma ja yhdistysanalyysi. In R. Blom, & J. Nikula (Eds.), Plussat ja miinukset. Yhteiskuntatutkimuksen arviointia (pp. 46-56). Tampere, Finland: Lumikki-kustannus.

Kauppinen, I. (2004). Bioteknologiamarkkinoiden sosiaalinen rakentuminen ja moraalitalous. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 182-211). Tampere, Finland: Vastapaino.

Ilmonen, K. (2004). Emotions and the Appropriation of Rock n' Roll in Finland. Sociologisk Årsbok, 1/2004 (1), 195-228.

Kauppinen, I. (2004). Esipuhe teoksessa Moraalitalous. In Moraalitalous (pp. 5-20).

Kauppinen, I., Hokkanen, P., & Kojo, M. (2004). Haasteena teknologioiden hyväksyttävyys. In T. Lemola, & P. Honkanen (Eds.), Innovaatiopolitiikka (pp. 162-176).

Laari, J. (2004). Hegel and Nietzsche on Spinoza. In V. Oittinen (Ed.), Spinoza in Nordic Countries - Spinoza im Norden (pp. 217-236). Philosophical Studies from the University of Helsinki, 5. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Sankari, A. (2004). Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 88.

Ruuskanen, P. (2004). Innovaatioiden sosiaalisuus ja sosiaalinen pääoma. . In L. Tarmo, & H. Petri (Eds.), Innovaatiopolitiikka - kenen hyväksi keiden ehdoilla? (pp. 32-48). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Sabour, M., & Siisiäinen, M. (2004). Introduction. International Journal of Contemporary Sociology, 41 (1), 7-10.

Siisiäinen, M., & Sabour, M. (2004). Introduction. International Journal of Contemporary Sociology (Special Issue), 7-10.

Ruuskanen, P. (2004). Joseph A. Schumpeter - yrittäjyys, innovaatiot ja nykypäivän ongelmat. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 28-48). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Siisiäinen, M. (2004). Kansalais- ja järjestötoiminta. In S. Borg (Ed.), Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta (pp. 112-117). Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Peltokoski, J. (2004). Kansattomat, kasvottomat. In T. Hoikkala (Ed.), Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta. Retrieved from http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tiedoston_katsominen.php?dok_id=110

Alanen, I. (2004). Keskustellaan vaan Maailmanpankista. Idäntutkimus, 11 (1).

Alanen, I. (2004). Keskustellaan vaan Maailmanpankista. Idäntutkimus, 11 (1).

Ilmonen, K. (2004). Kulutus henkilökohtaisen Kondratjev-syklin laskusuhdanreessa. In T. Allén (Ed.), Pekka Korpinen: Metropolien rakentaja (pp. 120-133). Raportteja, 1. Helsinki, Finland: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Palmroth, A. (2004). Käännösten kautta kollektiiviin: tuuliosuuskunnat toimijaverkkoina. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Studies in Psychology, Education and Social Research, 241.

Jokinen, K., & Kovala, U. (2004). Laadullinen ja vertaileva tutkimus. In R. Alapuro, & I. Arminen (Eds.), Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia (pp. 81-95). Helsinki, Finland: WSOY.

Jokinen, K. (2004). Luovuus luottamus ja yhteisö. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen kulttuuria (pp. 8-27). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

(2004). Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. Aldershot: Ashgate.

Peltokoski, J. (2004). Maurizio Lazzarato: Media, kamppailu, tapahtuma. Megafoni-verkkojulkaisu, 26.7.2004. Retrieved from http://mega­foni.kul­ma.net/index.php?art=196

Konttinen, E. (2004). Mitä käyttöä tunteiden kategorialla on yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa?. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 202-222). Jyväskylä, Finland: Minervakustannus (SoPhi).

Kauppinen, I. (Ed.). (2004). Moraalitalous. Tampere, Finland: Vastapaino.

Ilmonen, K. (2004). Pohjoismainen kuluttajapolitiikka moraalitaloutena. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 258-292). Tampere, Finland: Vastapaino.

Siisiäinen, M. (2004). Protestcykler och föreningsväsendet i det självständiga Finland. Historisk tidskrift för Finland, 89 (4), 358-386.

Alanen, I. (2004). Ristiriitainen transitio. In R. Blom, & J. Nikula (Eds.), Plussat ja miinukset. Yhteiskuntatutkimuksen arviointia. Helsinki, Finland: Lumikki.

Alanen, I. (2004). Rural Problematics in the Baltic Countries. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 1-5). Aldershot: Ashgate.

Siisiäinen, M., & Sabour, M. (Eds.). (2004). Social Movement and Collective Action. Joensuu : Joensuu University Press. International Journal of Contemporary Sociology (Special Issue), Vol. 41, (1).

Ilmonen, K. (2004). Sosiaalinen pääoma - uusi ihmekäsite vai käytökelpoinen hypoteesi?. In K. Rahkonen (Ed.), Sosiologisia nykykeskusteluja (pp. 96-137). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2004). Sosiologia. Helsinki, Finland: WSOY.

Litmanen, T. (2004). Suomen ydinvoimaihme. In T. Litmanen (Ed.), Ydinvoima, valta ja vastarinta (pp. 209-230). Helsinki, Finland: Like.

Siisiäinen, M. (2004). Symbolinen väkivalta kriittisenä käsitteenä. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 242-254). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Siisiäinen, M. (2004). The Newness of the Movements for Animal Rights in Finland. In International Journal of Contemporary Sociology (pp. 79-102).

Alanen, I. (2004). The Significance of the Research Results. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 269-272). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2004). The Transformation of Agricultural Systems in the Baltic Countries - A Critique of the World Bank's Concept. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 5-58). Aldershot: Ashgate.

Ilmonen, K. (2004). The Use of and Commitments to Goods. Journal of Consumer Culture, 4 (1), 27-50.

(2004). Totuudet muutoksen kourissa. In P. Jukka, M. Pyykkönen, & P. Juppi (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 115-140). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Peltokoski, J. (2004). Tyylikästä politiikkaa. Megafoni-verkkojulkaisu, 29.2.2004. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=160

Kinnunen, U., Nätti, J., Mauno, S., & Mäkikangas, A. (2004). Työttömyys ja työn epävarmuus koetun terveyden riskitekijöinä: kokemuksia vertaileva tutkimus. Työelämän tutkimus, 2 (1), 1-11.

Virkki, T. (2004). Vihan voima. Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Jyväskylä, Finland: Atena. Open access

Siisiäinen, M. (2004). Yksilöllistyminen, sosiaaliset verkostot ja solidaarisuus. In O. Pekonen (Ed.), Luottamus (pp. 26-28). Jyväskylä, Finland: Agora Center.

Peltokoski, J. (2004). Yliopistokapina yritysyliopistossa. Megafoni-verkkojulkaisu, 29.4.2004. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=185

Konttinen, E., & Peltokoski, J. (2004). Ympäristöprotestin neljäs aalto. Eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla. Jyväskylä, Finland: Minervakustannus (SoPhi).

Konttinen, E. (2003). 'Finland's Route of Professionalization and Lawyer-Officials. In W. W. Pue, & D. Sugarman (Eds.), Lawyers and Vampires. Cultural Histories of Legal Professions (pp. 101-121). Oregon: Hart Publishing.

Nieminen, M. (2003). Ei ghettoja, ei ees kunnon katuja. Hiphop suomalaisessa kontekstissa. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 168-190). Tietolipas, 194. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Peltokoski, J. (2003). Elämä politiikkana. Veganismi ja vegetarismi protestin tihentyminä. In Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 91-111). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Nieminen, M. (2003). Globaalin ja paikallisen kohtaaminen luonnonsuojelussa. In L. S. J. Valkonen (Ed.), Pohjoinen luontosuhde. Elämäntapa ja luonnon politisoituminen (pp. 145-162). Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 43. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Pyykkönen, M. (2003). Identiteetti liikkeessä. In M. Pyykkönen, P. Juppi, & J. Peltokoski (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Siisiäinen, M. (2003). Järjestötoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. In Järjestöt ehkäisevän päihdetyön toimijoina - näkökulmia kehittämiseen (pp. 43-49). Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja , 10/2003. Helsinki, Finland: Terveyden Edistämisen Keskus.

Pohjanen, J. (2003). Kello ja ristiriitainen yksilöllistyminen. Sosiologia, (2), 85-96.

Pohjanen, J. (2003, 28.9.2003). Kellojen soitosta sisäiseen suntioon. Kaleva.

Jokinen, K. (2003). Kirjoitetut rockmuistot. Musiikki muistina. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n' roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 40-61). Helsinki, Finland: SKS.

Ilmonen, K. (2003, 40.). Kulutus, modernisaatio ja arkielämän "kolonisaatio". Sosiologia, pp. 10-22.

Juppi, P., Peltokoski, J., & Pyykkönen, M. (Eds.). (2003). Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 70.

Pohjanen, J. (2003, 18.5.2003). Mittaavatko kellot aikaa. Kaleva.

Siisiäinen, M., Kangas, A., & Hänninen, S. (Eds.). (2003). Mitä yhdistykset välittävät?. Jyväskylä, Finland: Atena.

Alanen, I. (2003). Monitoimisuutta ja palstanviljelyä - maaseudun sopeutuminen kapitalismiin Venäjän Karjalassa. Idäntutkimus, 10 (3), 11-17.

Siisiäinen, M. (2003). Muuttuvat yhdistykset. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 63-80). Tampere, Finland: Vastapaino.

Jokinen, K. (2003). Nuorten tarinoita osallistumiskokemuksista. Nuorisotutkimus , 21 (2/2003), 64-67.

Siisiäinen, M. (2003). One Concept, Two Approaches: Bourdieu and Putnam on Social Capital. International journal of Contemporary Sociology, 40 (2), 1-21.

Laari, J. (2003). Popmodernisaatiosta. Nuortenlehdet Stump ja Intro rockdiskurssin kätilöinä. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 62-90). Helsinki, Finland: SKS.

Alanen, I. (2003). Postsosialistinen transitio ja sosiologia. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 219-232). Tampere, Finland: Vastapaino.

Peltokoski, J., & Litmanen, T. (2003). Rauhanliike – Miksi juuri nyt?. Kosmopolis, 33 (4), 47-56.

Pohjanen, J. (2003, 24.6.2003). Samatahtisuudesta erilaisiin työaikoihin. Aamulehti.

Ilmonen, K. (2003). Suomalainen työelämä 2000-luvulla. In M. Antti-Poika, K. Husman, & K.-P. Martimo (Eds.), Työterveyshuolto (pp. 14-28). Jyväskylä, Finland: Duodeecim.

Ruuskanen, P. (2003). The Problem of Trust at the Margins of the Network Economy: trust and Confidence among Rural Entrepreneurs in Finland. In R. Almås, & G. Lawrence (Eds.), Globalization, Localization and Sustainable Livelihoods (pp. 241-256). Aldershot: Ahgate.

Ilmonen, K. (2003). Tunteet ja rockin "omiminen" eli kuinka käy kuusikymmentälukulaisilta rock n' roll. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock n' roll (pp. 191-219). Helsinki, Finland: SKS.

Ilmonen, K. (2003, 1). Työelämän ristiriitainen kuva ja työelämän tutkimus. Työelämän tutkimus, pp. 1-2.

Peltokoski, J. (2003). Uutta liikehdintää, uusia näkökulmia. In J. Peltokoski, M. Pyykkönen, & P. Juppi (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 266-283). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Pohjanen, J. (2003). Valkoposkihanhet eivät rukoile. Sosiologia, 40 (4), 331-334.

Ilmonen, K., Jokivuori, P., Uhmavaara, H., & Kairinen, M. (2003). Vasvuoroisuus on valttia. Helsinki, Finland: Työministeriö.

Peltokoski, J. (2003). Veganismi: lihan kielto lihallisena politiikkana. Megafoni-verkkojulkaisu, 9.7.2003. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=120

Ruuskanen, P. (2003). Verkostotalous ja luottamus. Jyväskylä, Finland: Sophi.

Peltokoski, J. (2003, 44). Virtuaalista torielämää. Hallinto, pp. 30-31.

Pohjanen, J. (2003, 9.11.2003). Voiko aikaa hallita?. Kaleva.

Siisiäinen, M. (2003). Vuoden 1997 yhdistykset. In S. Hänninen, A. Kangas, & M. Siisiäinen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 11-37). Jyväskylä, Finland: ATENA.

Siisiäinen, M. (2003). Vuosituhannen vaihteen yhteiskunnalliset liikkeet Suomessa. In M. Pyykkönen, P. Juppi, & J. Peltokoski (Eds.), Liike-elämää (pp. 45-63). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Jokinen, K. (2003). What do we talk about when we talk about racism and tolerance. Kirja-arvostelu Leena Suurpään teoksesta "Hierarchies of difference". Young, 11 (3/2003), 285-287.

Ilmonen, K. (2003). Yhdistyselämän muutos, ay-liike ja sosiaalinen pääoma. In T. Näsänen (Ed.), Yhteiskunnan kehityssuuntia ja PAM (pp. 14-31). Helsinki, Finland: PAM.

Siisiäinen, M. (2003). Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa: sosiaalinen pääoma Putnamilla ja Bourdieullä. Sosiologia, 40 (3), 204-218.

Huusko, M., & Muhonen, R. (2003). Yliopistojen jännitteiset arvot. Kasvatus, 34 (3), 219-229.

Peltokoski, J. (2003, 17). Ympäristöjärjestöt välittäjinä. Ympäristö, pp. 28-29.

Peltokoski, J. (2003). Ympäristökansalaisuus verkossa. Tietoverkko ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten vuorovaikutuspintana. Jyväskylä, Finland: Keski-Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö, 609.

(2002). Decision making for the spent fuel repository. Helsinki, Finland: Kauppa- ja teollisuusministeriö.

Kivelä, J., Luomala, A., Näsi, S., Siisiäinen, M., & Pyykkönen, M. (2002). Johtopäätöksiä ja suosituksia. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina (pp. 171-177). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Ruuskanen, P. (2002). Joustostrategiat ja luottamuksen prosessit 1990-luvun paperintuotannossa. In K. Ilmonen, M. Siisiäinen, & A. Kovalainen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 42-69). Swedish School of Economics and Business Administration Research Reports, 55. Helsinki, Finland: Swedish School of Economics and Business Administration.

Jokinen, K. (2002). Kirjastosta verkostoon. In L. Neittaanmäki (Ed.), Enemmän kuin yksi. Sosiologiaa oppimassa Jyväskylän yliopistossa - oppaana professori Faina Jyrkilä (pp. 95-98). Saarijärvi: Gummerus.

Siisiäinen, M. (2002). Kolmas sektori ja yhdistykset. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 7-10). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Jokinen, K. (2002). Koti ja koulu kasvattajina: mistä syntyy luottamus?. In S. Sulku (Ed.), Koti ja koulu - kavereita vai kiistakumppaneita? (pp. 26-30). Helsinki, Finland: MLL.

Siisiäinen, M. (2002). Kulttuuriyhdistykset kolmannen sektorin toimijoina Suomessa. In A. Kangas, I. Heiskanen, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät (pp. 290-302). Helsinki, Finland: Tietosanoma Oy.

Ilmonen, K., Siisiäinen, M., & Kovalainen, A. (Eds.). (2002). Lama ja luottamus. Helsinki, Finland: Svenska Handelshögskolan. Hanken-Forskningsrapporter, 55.

Ilmonen, K., & Jokinen, K. (2002). Luottamus modernissa maailmassa. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ilmonen, K. (2002). Luottamus paikallisiin instituutioihin ja sosiaalisiin verkostoihin. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi (pp. 136-160). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Ilmonen, K., Jokivuori, P., & Kevätsalo, K. (2002). Luottamus, luottavaisuus ja paikallinen sopiminen. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 98 (1), 56-69.

(2002). Mitä kello on? Kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 197.

Jokinen, K. (2002). Negotiating a strange text. CLCWebjournal . Retrieved from http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/clcweb02-4/contents02-4.html

Ilmonen, K. (2002). On measuring social capital. In P. Nanopoulos, & D. Ramprakash (Eds.), NEsis (pp. 121-138). http://nesis.jrc.cec.eu.int: New Statistical Information System.

Alanen, I. (2002). Privatisierung und Sowjetgeist. Die Zukunft der ländlinchen Täume in der baltischen Republiken. Berliner Gebatte Initial, 13 (1), 110-119.

(2002). Sitoutuminen työorganisaatioon ja ammattijärjestöön - kilpailevia vai täydentäviä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. Studies in Education, Psychology and Social Research, 206.

Ruuskanen, P. (2002). Sosiaalinen pääoma hyvinvointipoliittisessa keskustelussa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi (pp. 5-27). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Siisiäinen, M. (2002). Sosiaalinen pääoma näkökulmana yhdistystutkimuksessa. Liikunta & Tiede, 39 (1), 4-7.

Alanen, I. (2002). Soviet Community Spirit and The fight over the Rural Future in the Baltic Countries. Eastern European Countryside, 8 (1), 15-29.

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2002). Suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Finland: WSOY.

Jokinen, K. (2002). Terve elämä tämänhetkisyyden kulttuurissa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointo. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille (pp. 60-75). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Peltokoski, J. (2002). Uudet sodat, uudet käsitteet. Ydin, 2002 (5), 46.

Pyykkönen, M. (2002). Vapaaehtoistyö jyväskyläläisissä yhdistyksissä. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina (pp. 91-111). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Kauppinen, I. (2002). What Kind of Questions Should be Asked in Studying the Social Acceptability of Biotechnology? A Moral Economic Approach. EUBIOS Journal of Asian and International Bioethics, 12 (5), 182-185.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistyslaitoksen yleiskuva Jyväskylässä. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 17-67). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistyslaitos vuosituhannen vaihteessa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille (pp. 94-111). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistysten nykytila ja kehityksen suunnat. In V. Riikonen, & M. Siisiäinen (Eds.), Yhdistystoiminnan uusjako (pp. 10-34). Helsinki, Finland: Opintotoiminnan Keskusliitto.

Pyykkönen, M., & Luomala, A. (2002). Yhdistysten yhteistyökumppanit ja kanssakäymisen muodot. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 131-170). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Siisiäinen, M., & Riikonen, V. (Eds.). (2002). Yhdistystoiminnan uusjako. Helsinki, Finland: Opintotoiminnan Keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhteiskunnalliset liikkeet ja yhdistykset 1990-luvun Suomessa. In K. Ilmonen, A. Kovalainen, & M. Siisiäinen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 70-101). Svenska handelshögskolan, Forskningsrapporter, 55. Helsinki, Finland: Svenska handelshögskolan.

Pyykkönen, M., Kettunen, T., & Termonen, M. (2002, 19). ”Pysy liikkeessä”. Rosi Braidotti ja ihmisenä olemiseen kohdistuvan vallankäytön kritiikki. Kulttuurintutkimus, pp. 3-18.

Siisiäinen, M. (2001). Alasysteemien autopoieesista liikkeiden autopoieesiin. In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana (pp. 55-63). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Pyykkönen, M. (2001). Alkuperäiskansojen tie kuvattavista kuvaajiksi, selitettävistä selittäjiksi. Lähikuva, (1/2001), 71-78.

Laari, J. (2001). Alkusanat. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 5-15). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ilmonen, K. (2001). Consumption and Routine. In J. Gronow (Ed.), Ordinary Consumption (pp. 9-24). London: Routledge.

Alanen, I., Nikula, J., Põder, H., Tamm, M., & Ruutsoo, R. (2001). Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia. Aldershot: Ashgate.

Siisiäinen, M., & Lappalainen, P. (2001). Freiwillige Vereinigungen in der Gesellschaft und Gewerkschaften im politischen System: Finnland. In W. Reutter, & P. Rütters (Eds.), Verbände und Verbandssysteme in Westeuropa (pp. 103-124). Opladen: Leske + Budrich.

Alanen, I. (2001). Introduction. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 1-14). Aldershot: Ashgate.

Jokinen, K. (2001). Koulu neuvoteltavana . Nuorisotutkimus, 19 (4), 3-16.

Ilmonen, K. (2001). Luottamus Suomessa 1990. In K. Ilmonen, M. Siisiäinen, & A. Kovalainen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 1-20). Helsinki, Finland: Svenska Handelshögskolan.

Laari, J. (2001). Muistoja alikehityksen ajoilta - grynderit ja kulttuuri. In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 31-46). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Laari, J. (Ed.). (2001). Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta. Jyväskylä, Finland: SopHi.

Ilmonen, K. (2001). Recession and Trust in Finland. In ISTR (www.jhu.edu/~istr. Baltimeore: John Hopkins University Press.

Ilmonen, K. (2001). Recession and Trust in Finland. In M. Daniels (Ed.), ISTR (www.jhu.edu/~istr) (pp. 1-20). Baltimore: John Hopkins University Press.

Ilmonen, K. (2001). Social Capital: The Concept and its Problems. In Social Capital. Global and Local Perspectives (pp. 141-166). Helsinki, Finland: STAKES-VATT.

Ilmonen, K. (2001). Sociology of Consumption. In N. Smelser (Ed.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (pp. 2687-2691). Oxford: Pergamon.

Ilmonen, K. (2001). Sociology, Cosumption and Routine. In Ordinary Consumption (pp. 9-24). Guildford: Sage.

Ruuskanen, P. (2001). Sosiaalinen pääoma – käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. Helsinki, Finland: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Alanen, I. (2001). Soviet Patrimonialism and Peasant Resistance during the Transition - The Case of Estonia. In H. Tovey, I. Kovach, & L. Granberg (Eds.), Europe's Green Ring (pp. ?). Aldershot: Ashgate.

Laari, J. (2001). Spinoza ja Nietzsche olevaisesta. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 69-102). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Alanen, I. (2001). Suomen silta virolaisille ja Viron silta suomalaisille. In P. Rantamaa (Ed.), Läheltä ja kaukaa. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 69-77). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Jokinen, K. (2001). Tavallisen arjen ylistys. Nuorisotutkimus, 19 (3/2001).

Alanen, I. (2001). The Dissolution of Kanepi Kolkhoz. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 63-276). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I., Nikula, J., & Ruutsoo, R. (2001). The Significance of the Kanepi Study. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusioment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 389-406). -: Ashgate.

Nieminen, M. (2001). The Socio-Cultural Dimensions of Conservation Conflicts. European Nature, 2001 (6), 17-18.

Laari, J. (2001). Tieto kulttuurina vai tieto sosiaalisena?. Sosiologia, 38 (2), 135-138.

Pyykkönen, M. (2001). Tuumasta toimeen. ARA:n lähiöuudistusprojektien kehittämissuunnitelmien ja –ohjelmien tavoiteanalyysi. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita, 2001:9.

Siisiäinen, M. (2001). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. In Conference Working papers (pp. 1-26). -: Johns Hopkins University/ISTR.

Jokinen, K. (2001). Voiko ikään luottaa? . In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 133-139). Jyväskylä : Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Laari, J. (2001). Vuosituhannen vaihtumisen mystiikka. Politiikka, XLIII (1), 70-71.

(2001). Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Sosiologian yksikkö. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 67.