Sociology 2001-2005

(2005). Leimatut puhuvat. Akateemisesti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien leimautumista koskevan puheen diskurssianalyyttinen tulkinta. Retrieved from http://thesis.jyu.fi/05/URN_NBN_fi_jyu-2005131.pdf

(2005). Luottamu´ksen operationalisoinnista. In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 45-68). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus.

Siisiäinen, M. (Ed.). (2005). OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla. Jyväskylä, Finland: Sosiologian yksikkö. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70.

Hintikka, K. A., Tarkka, M., & Salminen, O. (2005). Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana. Helsinki, Finland: Liikenne- ja viestintäministeriö. Retrieved from http://www.mintc.fi/oliver/upl126-Arvid%205%202005.pdf

Hokkanen, T. (2005). Äitinä ja isänä eron jälkeen: yhteishuoltajavanhemmuus arjen kokemuksena. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 267.

Ilmonen, K. (2005). Kanslaisyhteiskunta ja yhteiskunnan uudistusmiskyky. Helsinki, Finland: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Ilmonen, K. (2005). Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta. In P. Jokivuori, T. Oinas, & K. Ilmonen (Eds.), Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta (pp. 161). Työpoliittinen tutkimus, 284. Helsinki, Finland: Työministeriö.

Ilmonen, K. (2005). Luottamuksen operationalisoinnista. In Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 45-68). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Jokinen, K. (2005). Sosiologia ja kulttuurintutkimuksen "kulttuurinen" käänne. In Tarkkoja siirtoja. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/johdanto.html

Jokinen, K. (2005). Keskustelun aika?. Sosiologia, 42 (1), 1-3.

Jokinen, K. (2005). Yksinäisyys ajan ilmiönä. In K. Jokinen (Ed.), Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä ja yksinolosta (pp. 9-36). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 84. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto.

Jokinen, K., & Salminen, V.-M. (2005). Sosiologina tulosjohtamisen aikakaudella. Sosiologia, 42 (4), 273-274.

Kaidesoja, T. (2005). The Trouble with Transcendental Arguments: Towards a Naturalization of Roy Bhaskar's Early Realist Ontology. Journal of Critical Realism , 4 (1), 28-61.

Kaidesoja, T. (2005). Thomas Kuhn ja tieteenfilosofinen naturalismi. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi: Juhlakirja Veli Verroselle (pp. 52-64). Filosofian julkaisuja, 69.

Kivelä, P. (2005). Karstulan erityispiirteistä identiteettitarinoihin. In S. Kauko-Valli, & H. Niittykangas (Eds.), Alueellisen kehityksen tulevaisuudenkuvat - keskiössä Karstula. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta julkaisuja, 146.

Kivelä, P. (2005). Ajatuksia Karstulan kehittämiseksi. In S. Kauko-Valli, & H. Niittykangas (Eds.), Alueellisen kehityksen tulevaisuudenkuvat - keskiössä Karstula.

Kivelä, P. (Ed.). (2005). Missä mennään? Itsearviointia kumppanuushankkeessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Operation Work -projekti.

Kivelä, P., & Kolehmainen, J. (2005). Kääntämistä ja vääntämistä - kehittämistyötä ja mallintamista työllisyyshankkeissa. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla (pp. 36-115). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70.

Kurki, E. (2005). Näkyvä ja näkymätön. Nainen Suomen helluntailiikkeen kentällä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 262.

Nilkula, J., Granberg, L., Kopoteva, I., & Alanen, I. (2005). Traditional in modern: enterprises and local community in Pryazha. In H. Melin (Ed.), Social Structure, Public Space and Civil Society in Karelia (pp. 25-59). Kikimoro Publications, B 34. Saarijärvi: Kikimora Publications.

Oinas, T., Jokivuori, P., & Ilmonen, K. (2005). Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta. Helsinki, Finland: Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus -sarja, 284. Retrieved from http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tu...

Peltokoski, J. (2005). Identiteeteistä sommitelmiin. Megafoni-verkkojulkaisu, 2005-09-12. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=290

Peltokoski, J. (2005). Kuokkavieraat Reloaded. Megafoni-verkkojulkaisu. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=288

Peltokoski, J. (2005). Bifo ja sekaantumisen politiikka. Megafoni-verkkojulkaisu, 2005-06-30. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=280&am=1

Peltokoski, J. (2005). Kaikkien maiden prekaarit... Megafoni-verkkojulkaisu. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=251

Peltokoski, J. (2005). Moninaisuuden ABC. Megafoni-verkkojulkaisu, 15.2.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=247

Peltokoski, J. (2005). Franco Bifo Berardi: Mitä autonomia tarkoittaa tänään?. Megafoni-verkkojulkaisu, 8.4.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=266

Peltokoski, J. (2005). Giorgio Agamben: Liike. Megafoni-verkkojulkaisu, 10.3.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=258

Ruuskanen, P. (2005). Defining Social Capital and Its Many Dimensions. In Euracademy Thematic Guide Series, Athens. In Papageorgiou, Fouli (ed.) Social Capital and Sustainable Rural Development. Retrieved from http://www.helsinki.fi/ruralia/seinajoki/

Ruuskanen, P. (2005). Pk-yritysten innovaatiotoiminta ja sosiaalinen pääoma. . In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät.

Salminen, V.-M. (2005). Toimijaverkostot ja sektorien yhteistyö Kukkuloiden Kuriirissa. In Kuusi tutkimusnäkökulmaa Kuriirin työhön (pp. 20-28). Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

Siisiäinen, M. (2005). Pääoman lajien muuntumissäännöt. In P. Jokivuori (Ed.), Sosiaalisen pääoman kentät (pp. 89-102). Jyväskylä, Finland: Minerva.

Siisiäinen, M. (2005). OWi-malli pakollisena kauttakulkukohtana. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, sosiologian yksikkö.

Siisiäinen, M. (2005). OWi -malli pakollisena kauttakulkukohtana. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? Työllisyyshanke toimijaverkkona pienillä paikkakunnilla (pp. 10-35). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 70. Jyväskylä, Finland: Sosiologian yksikkö.

Siisiäinen, M. (2005). Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kehityssuuntia Suomessa. In A. Leppänen (Ed.), Kansalaisyhteiskunta liikkeessä yli rajojen (pp. 244-251). Helsinki, Finland: Palmenia-Kustannus.

Volanen, M. V., Siisiäinen, M., Kivelä, P., Kolehmainen, J., & Marin, M. (2005). OWi-malli sosiaalisena innovaationa. In M. Siisiäinen (Ed.), OWi auki? (pp. 154-162). Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisusarja, 70.

(2004). Totuudet muutoksen kourissa. In P. Jukka, M. Pyykkönen, & P. Juppi (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 115-140). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kauppinen, I. (Ed.). (2004). Moraalitalous. Tampere, Finland: Vastapaino.

Siisiäinen, M., & Sabour, M. (Eds.). (2004). Social Movement and Collective Action. Joensuu : Joensuu University Press. International Journal of Contemporary Sociology (Special Issue), Vol. 41, (1).

(2004). Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2004). Ristiriitainen transitio. In R. Blom, & J. Nikula (Eds.), Plussat ja miinukset. Yhteiskuntatutkimuksen arviointia. Helsinki, Finland: Lumikki.

Alanen, I. (2004). Rural Problematics in the Baltic Countries. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 1-5). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2004). The Transformation of Agricultural Systems in the Baltic Countries - A Critique of the World Bank's Concept. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 5-58). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2004). The Significance of the Research Results. In I. Alanen (Ed.), Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside (pp. 269-272). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2004). Keskustellaan vaan Maailmanpankista. Idäntutkimus, 11 (1).

Ilmonen, K. (2004). The Use of and Commitments to Goods. Journal of Consumer Culture, 4 (1), 27-50.

Ilmonen, K. (2004). Pohjoismainen kuluttajapolitiikka moraalitaloutena. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 258-292). Tampere, Finland: Vastapaino.

Ilmonen, K. (2004). Sosiaalinen pääoma - uusi ihmekäsite vai käytökelpoinen hypoteesi?. In K. Rahkonen (Ed.), Sosiologisia nykykeskusteluja (pp. 96-137). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ilmonen, K. (2004). Emotions and the Appropriation of Rock n' Roll in Finland. Sociologisk Årsbok, 1/2004 (1), 195-228.

Ilmonen, K. (2004). Kulutus henkilökohtaisen Kondratjev-syklin laskusuhdanreessa. In T. Allén (Ed.), Pekka Korpinen: Metropolien rakentaja (pp. 120-133). Raportteja, 1. Helsinki, Finland: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Jokinen, K. (2004). Luovuus luottamus ja yhteisö. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen kulttuuria (pp. 8-27). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Jokinen, K., & Kovala, U. (2004). Laadullinen ja vertaileva tutkimus. In R. Alapuro, & I. Arminen (Eds.), Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia (pp. 81-95). Helsinki, Finland: WSOY.

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2004). Sosiologia. Helsinki, Finland: WSOY.

Kauppinen, I. (2004). Esipuhe teoksessa Moraalitalous. In Moraalitalous (pp. 5-20).

Kauppinen, I. (2004). Bioteknologiamarkkinoiden sosiaalinen rakentuminen ja moraalitalous. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 182-211). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kauppinen, I., Hokkanen, P., & Kojo, M. (2004). Haasteena teknologioiden hyväksyttävyys. In T. Lemola, & P. Honkanen (Eds.), Innovaatiopolitiikka (pp. 162-176).

Kinnunen, U., Nätti, J., Mauno, S., & Mäkikangas, A. (2004). Työttömyys ja työn epävarmuus koetun terveyden riskitekijöinä: kokemuksia vertaileva tutkimus. Työelämän tutkimus, 2 (1), 1-11.

Konttinen, E. (2004). Mitä käyttöä tunteiden kategorialla on yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa?. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 202-222). Jyväskylä, Finland: Minervakustannus (SoPhi).

Konttinen, E., & Peltokoski, J. (2004). Ympäristöprotestin neljäs aalto. Eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla. Jyväskylä, Finland: Minervakustannus (SoPhi).

Laari, J. (2004). Hegel and Nietzsche on Spinoza. In V. Oittinen (Ed.), Spinoza in Nordic Countries - Spinoza im Norden (pp. 217-236). Philosophical Studies from the University of Helsinki, 5. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Litmanen, T. (2004). Suomen ydinvoimaihme. In T. Litmanen (Ed.), Ydinvoima, valta ja vastarinta (pp. 209-230). Helsinki, Finland: Like.

Muhonen, R., & Ojala, H. (2004). Ajassa muuttuva kolmas ikä. Gerontologia, 18. (1), 10-17.

Palmroth, A. (2004). Käännösten kautta kollektiiviin: tuuliosuuskunnat toimijaverkkoina. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Studies in Psychology, Education and Social Research, 241.

Peltokoski, J. (2004). Kansattomat, kasvottomat. In T. Hoikkala (Ed.), Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta. Retrieved from http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tiedoston_katsominen.php?dok_id=110

Peltokoski, J. (2004). Yliopistokapina yritysyliopistossa. Megafoni-verkkojulkaisu, 29.4.2004. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=185

Peltokoski, J. (2004). Tyylikästä politiikkaa. Megafoni-verkkojulkaisu, 29.2.2004. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=160

Peltokoski, J. (2004). Maurizio Lazzarato: Media, kamppailu, tapahtuma. Megafoni-verkkojulkaisu, 26.7.2004. Retrieved from http://mega­foni.kul­ma.net/index.php?art=196

Ruuskanen, P. (2004). Innovaatioiden sosiaalisuus ja sosiaalinen pääoma. . In L. Tarmo, & H. Petri (Eds.), Innovaatiopolitiikka - kenen hyväksi keiden ehdoilla? (pp. 32-48). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ruuskanen, P. (2004). Joseph A. Schumpeter - yrittäjyys, innovaatiot ja nykypäivän ongelmat. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 28-48). Jyväskylä, Finland: Minerva Kustannus Oy.

Sabour, M., & Siisiäinen, M. (2004). Introduction. International Journal of Contemporary Sociology, 41 (1), 7-10.

Sankari, A. (2004). Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 88.

Siisiäinen, M. (2004). Askel eteen, toinen taakse: sosiaalinen pääoma ja yhdistysanalyysi. In R. Blom, & J. Nikula (Eds.), Plussat ja miinukset. Yhteiskuntatutkimuksen arviointia (pp. 46-56). Tampere, Finland: Lumikki-kustannus.

Siisiäinen, M. (2004). The Newness of the Movements for Animal Rights in Finland. In International Journal of Contemporary Sociology (pp. 79-102).

Siisiäinen, M. (2004). Symbolinen väkivalta kriittisenä käsitteenä. In P. Jokivuori, & P. Ruuskanen (Eds.), Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta (pp. 242-254). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Siisiäinen, M. (2004). Kansalais- ja järjestötoiminta. In S. Borg (Ed.), Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta (pp. 112-117). Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Siisiäinen, M. (2004). Protestcykler och föreningsväsendet i det självständiga Finland. Historisk tidskrift för Finland, 89 (4), 358-386.

Siisiäinen, M. (2004). Yksilöllistyminen, sosiaaliset verkostot ja solidaarisuus. In O. Pekonen (Ed.), Luottamus (pp. 26-28). Jyväskylä, Finland: Agora Center.

Siisiäinen, M., & Sabour, M. (2004). Introduction. International Journal of Contemporary Sociology (Special Issue), 7-10.

Virkki, T. (2004). Vihan voima. Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Jyväskylä, Finland: Atena. Open access

Juppi, P., Peltokoski, J., & Pyykkönen, M. (Eds.). (2003). Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 70.

Siisiäinen, M., Kangas, A., & Hänninen, S. (Eds.). (2003). Mitä yhdistykset välittävät?. Jyväskylä, Finland: Atena.

Alanen, I. (2003). Postsosialistinen transitio ja sosiologia. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 219-232). Tampere, Finland: Vastapaino.

Alanen, I. (2003). Monitoimisuutta ja palstanviljelyä - maaseudun sopeutuminen kapitalismiin Venäjän Karjalassa. Idäntutkimus, 10 (3), 11-17.

Huusko, M., & Muhonen, R. (2003). Yliopistojen jännitteiset arvot. Kasvatus, 34 (3), 219-229.

Ilmonen, K. (2003, 1). Työelämän ristiriitainen kuva ja työelämän tutkimus. Työelämän tutkimus, pp. 1-2.

Ilmonen, K. (2003, 40.). Kulutus, modernisaatio ja arkielämän "kolonisaatio". Sosiologia, pp. 10-22.

Ilmonen, K. (2003). Yhdistyselämän muutos, ay-liike ja sosiaalinen pääoma. In T. Näsänen (Ed.), Yhteiskunnan kehityssuuntia ja PAM (pp. 14-31). Helsinki, Finland: PAM.

Ilmonen, K. (2003). Tunteet ja rockin "omiminen" eli kuinka käy kuusikymmentälukulaisilta rock n' roll. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock n' roll (pp. 191-219). Helsinki, Finland: SKS.

Ilmonen, K. (2003). Suomalainen työelämä 2000-luvulla. In M. Antti-Poika, K. Husman, & K.-P. Martimo (Eds.), Työterveyshuolto (pp. 14-28). Jyväskylä, Finland: Duodeecim.

Ilmonen, K., Jokivuori, P., Uhmavaara, H., & Kairinen, M. (2003). Vasvuoroisuus on valttia. Helsinki, Finland: Työministeriö.

Jokinen, K. (2003). Kirjoitetut rockmuistot. Musiikki muistina. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n' roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 40-61). Helsinki, Finland: SKS.

Jokinen, K. (2003). Nuorten tarinoita osallistumiskokemuksista. Nuorisotutkimus , 21 (2/2003), 64-67.

Jokinen, K. (2003). What do we talk about when we talk about racism and tolerance. Kirja-arvostelu Leena Suurpään teoksesta "Hierarchies of difference". Young, 11 (3/2003), 285-287.

Juppi, P., Pyykkönen, M., & Peltokoski, J. (2003). Uutta liikehdintää, uusia näkökulmia. In P. Juppi, M. Pyykkönen, & J. Peltokoski (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 266-283). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Konttinen, E. (2003). 'Finland's Route of Professionalization and Lawyer-Officials. In W. W. Pue, & D. Sugarman (Eds.), Lawyers and Vampires. Cultural Histories of Legal Professions (pp. 101-121). Oregon: Hart Publishing.

Laari, J. (2003). Popmodernisaatiosta. Nuortenlehdet Stump ja Intro rockdiskurssin kätilöinä. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 62-90). Helsinki, Finland: SKS.

Nieminen, M. (2003). Globaalin ja paikallisen kohtaaminen luonnonsuojelussa. In L. S. J. Valkonen (Ed.), Pohjoinen luontosuhde. Elämäntapa ja luonnon politisoituminen (pp. 145-162). Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 43. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Nieminen, M. (2003). Ei ghettoja, ei ees kunnon katuja. Hiphop suomalaisessa kontekstissa. In K. Saaristo (Ed.), Hyvää pahaa rock'n'roll. Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista (pp. 168-190). Tietolipas, 194. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Peltokoski, J. (2003). Ympäristökansalaisuus verkossa. Tietoverkko ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten vuorovaikutuspintana. Jyväskylä, Finland: Keski-Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö, 609.

Peltokoski, J. (2003). Elämä politiikkana. Veganismi ja vegetarismi protestin tihentyminä. In Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa (pp. 91-111). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Peltokoski, J. (2003, 44). Virtuaalista torielämää. Hallinto, pp. 30-31.

Peltokoski, J. (2003, 17). Ympäristöjärjestöt välittäjinä. Ympäristö, pp. 28-29.

Peltokoski, J. (2003). Veganismi: lihan kielto lihallisena politiikkana. Megafoni-verkkojulkaisu, 9.7.2003. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=120

Peltokoski, J., & Litmanen, T. (2003). Rauhanliike – Miksi juuri nyt?. Kosmopolis, 33 (4), 47-56.

Pohjanen, J. (2003). Kello ja ristiriitainen yksilöllistyminen. Sosiologia, (2), 85-96.

Pohjanen, J. (2003). Valkoposkihanhet eivät rukoile. Sosiologia, 40 (4), 331-334.

Pohjanen, J. (2003, 18.5.2003). Mittaavatko kellot aikaa. Kaleva.

Pohjanen, J. (2003, 24.6.2003). Samatahtisuudesta erilaisiin työaikoihin. Aamulehti.

Pohjanen, J. (2003, 28.9.2003). Kellojen soitosta sisäiseen suntioon. Kaleva.

Pohjanen, J. (2003, 9.11.2003). Voiko aikaa hallita?. Kaleva.

Pyykkönen, M. (2003). Identiteetti liikkeessä. In M. Pyykkönen, P. Juppi, & J. Peltokoski (Eds.), Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ruuskanen, P. (2003). The Problem of Trust at the Margins of the Network Economy: trust and Confidence among Rural Entrepreneurs in Finland. In R. Almås, & G. Lawrence (Eds.), Globalization, Localization and Sustainable Livelihoods (pp. 241-256). Aldershot: Ahgate.

Ruuskanen, P. (2003). Verkostotalous ja luottamus. Jyväskylä, Finland: Sophi.

Siisiäinen, M. (2003). One Concept, Two Approaches: Bourdieu and Putnam on Social Capital. International journal of Contemporary Sociology, 40 (2), 1-21.

Siisiäinen, M. (2003). Järjestötoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. In Järjestöt ehkäisevän päihdetyön toimijoina - näkökulmia kehittämiseen (pp. 43-49). Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja , 10/2003. Helsinki, Finland: Terveyden Edistämisen Keskus.

Siisiäinen, M. (2003). Muuttuvat yhdistykset. In H. Melin, & J. Nikula (Eds.), Yhteiskunnallinen muutos (pp. 63-80). Tampere, Finland: Vastapaino.

Siisiäinen, M. (2003). Vuosituhannen vaihteen yhteiskunnalliset liikkeet Suomessa. In M. Pyykkönen, P. Juppi, & J. Peltokoski (Eds.), Liike-elämää (pp. 45-63). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Siisiäinen, M. (2003). Vuoden 1997 yhdistykset. In S. Hänninen, A. Kangas, & M. Siisiäinen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 11-37). Jyväskylä, Finland: ATENA.

Siisiäinen, M. (2003). Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa: sosiaalinen pääoma Putnamilla ja Bourdieullä. Sosiologia, 40 (3), 204-218.

Ilmonen, K., Siisiäinen, M., & Kovalainen, A. (Eds.). (2002). Lama ja luottamus. Helsinki, Finland: Svenska Handelshögskolan. Hanken-Forskningsrapporter, 55.

Siisiäinen, M., & Riikonen, V. (Eds.). (2002). Yhdistystoiminnan uusjako. Helsinki, Finland: Opintotoiminnan Keskusliitto.

Alanen, I. (2002). Privatisierung und Sowjetgeist. Die Zukunft der ländlinchen Täume in der baltischen Republiken. Berliner Gebatte Initial, 13 (1), 110-119.

Alanen, I. (2002). Soviet Community Spirit and The fight over the Rural Future in the Baltic Countries. Eastern European Countryside, 8 (1), 15-29.

Ilmonen, K. (2002). On measuring social capital. In P. Nanopoulos, & D. Ramprakash (Eds.), NEsis (pp. 121-138). http://nesis.jrc.cec.eu.int: New Statistical Information System.

Ilmonen, K. (2002). Luottamus paikallisiin instituutioihin ja sosiaalisiin verkostoihin. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi (pp. 136-160). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Ilmonen, K., & Jokinen, K. (2002). Luottamus modernissa maailmassa. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ilmonen, K., Jokivuori, P., & Kevätsalo, K. (2002). Luottamus, luottavaisuus ja paikallinen sopiminen. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 98 (1), 56-69.

Jokinen, K. (2002). Terve elämä tämänhetkisyyden kulttuurissa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointo. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille (pp. 60-75). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Jokinen, K. (2002). Koti ja koulu kasvattajina: mistä syntyy luottamus?. In S. Sulku (Ed.), Koti ja koulu - kavereita vai kiistakumppaneita? (pp. 26-30). Helsinki, Finland: MLL.

Jokinen, K. (2002). Kirjastosta verkostoon. In L. Neittaanmäki (Ed.), Enemmän kuin yksi. Sosiologiaa oppimassa Jyväskylän yliopistossa - oppaana professori Faina Jyrkilä (pp. 95-98). Saarijärvi: Gummerus.

Jokinen, K. (2002). Negotiating a strange text. CLCWebjournal . Retrieved from http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/clcweb02-4/contents02-4.html

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2002). Suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Finland: WSOY.

(2002). Sitoutuminen työorganisaatioon ja ammattijärjestöön - kilpailevia vai täydentäviä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. Studies in Education, Psychology and Social Research, 206.

Kauppinen, I. (2002). What Kind of Questions Should be Asked in Studying the Social Acceptability of Biotechnology? A Moral Economic Approach. EUBIOS Journal of Asian and International Bioethics, 12 (5), 182-185.

Kivelä, J., Luomala, A., Näsi, S., Siisiäinen, M., & Pyykkönen, M. (2002). Johtopäätöksiä ja suosituksia. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina (pp. 171-177). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

(2002). Decision making for the spent fuel repository. Helsinki, Finland: Kauppa- ja teollisuusministeriö.

Peltokoski, J. (2002). Uudet sodat, uudet käsitteet. Ydin, 2002 (5), 46.

(2002). Mitä kello on? Kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 197.

Pyykkönen, M. (2002). Vapaaehtoistyö jyväskyläläisissä yhdistyksissä. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina (pp. 91-111). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Pyykkönen, M., Kettunen, T., & Termonen, M. (2002, 19). ”Pysy liikkeessä”. Rosi Braidotti ja ihmisenä olemiseen kohdistuvan vallankäytön kritiikki. Kulttuurintutkimus, pp. 3-18.

Pyykkönen, M., & Luomala, A. (2002). Yhdistysten yhteistyökumppanit ja kanssakäymisen muodot. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 131-170). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Ruuskanen, P. (2002). Joustostrategiat ja luottamuksen prosessit 1990-luvun paperintuotannossa. In K. Ilmonen, M. Siisiäinen, & A. Kovalainen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 42-69). Swedish School of Economics and Business Administration Research Reports, 55. Helsinki, Finland: Swedish School of Economics and Business Administration.

Ruuskanen, P. (2002). Sosiaalinen pääoma hyvinvointipoliittisessa keskustelussa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi (pp. 5-27). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Siisiäinen, M. (2002). Sosiaalinen pääoma näkökulmana yhdistystutkimuksessa. Liikunta & Tiede, 39 (1), 4-7.

Siisiäinen, M. (2002). Kolmas sektori ja yhdistykset. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 7-10). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistyslaitoksen yleiskuva Jyväskylässä. In M. Siisiäinen (Ed.), Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä (pp. 17-67). Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistyslaitos vuosituhannen vaihteessa. In P. Ruuskanen (Ed.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille (pp. 94-111). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Siisiäinen, M. (2002). Kulttuuriyhdistykset kolmannen sektorin toimijoina Suomessa. In A. Kangas, I. Heiskanen, & R. Mitchell (Eds.), Taiteen ja kulttuurin kentät (pp. 290-302). Helsinki, Finland: Tietosanoma Oy.

Siisiäinen, M. (2002). Yhteiskunnalliset liikkeet ja yhdistykset 1990-luvun Suomessa. In K. Ilmonen, A. Kovalainen, & M. Siisiäinen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 70-101). Svenska handelshögskolan, Forskningsrapporter, 55. Helsinki, Finland: Svenska handelshögskolan.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistysten nykytila ja kehityksen suunnat. In V. Riikonen, & M. Siisiäinen (Eds.), Yhdistystoiminnan uusjako (pp. 10-34). Helsinki, Finland: Opintotoiminnan Keskusliitto.

Siisiäinen, M. (2002). Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina. Tutkimus jyväskyläläisistä yhdistyksistä. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Alanen, I. (2001). Suomen silta virolaisille ja Viron silta suomalaisille. In P. Rantamaa (Ed.), Läheltä ja kaukaa. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 69-77). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopistopaino.

Alanen, I. (2001). Soviet Patrimonialism and Peasant Resistance during the Transition - The Case of Estonia. In H. Tovey, I. Kovach, & L. Granberg (Eds.), Europe's Green Ring (pp. ?). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2001). The Dissolution of Kanepi Kolkhoz. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 63-276). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I. (2001). Introduction. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 1-14). Aldershot: Ashgate.

Alanen, I., Nikula, J., Põder, H., Tamm, M., & Ruutsoo, R. (2001). Decollectivisation, Destruction and Disillusionment - A Community Study in Southern Estonia. Aldershot: Ashgate.

Alanen, I., Nikula, J., & Ruutsoo, R. (2001). The Significance of the Kanepi Study. In I. Alanen, J. Nikula, H. Pöder, & R. Ruutsoo (Eds.), Decollectivisation, Destruction and Disillusioment - A Community Study in Southern Estonia (pp. 389-406). -: Ashgate.

Laari, J. (Ed.). (2001). Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta. Jyväskylä, Finland: SopHi.

Ilmonen, K. (2001). Sociology, Cosumption and Routine. In Ordinary Consumption (pp. 9-24). Guildford: Sage.

Ilmonen, K. (2001). Consumption and Routine. In J. Gronow (Ed.), Ordinary Consumption (pp. 9-24). London: Routledge.

Ilmonen, K. (2001). Recession and Trust in Finland. In ISTR (www.jhu.edu/~istr. Baltimeore: John Hopkins University Press.

Ilmonen, K. (2001). Social Capital: The Concept and its Problems. In Social Capital. Global and Local Perspectives (pp. 141-166). Helsinki, Finland: STAKES-VATT.

Ilmonen, K. (2001). Recession and Trust in Finland. In M. Daniels (Ed.), ISTR (www.jhu.edu/~istr) (pp. 1-20). Baltimore: John Hopkins University Press.

Ilmonen, K. (2001). Luottamus Suomessa 1990. In K. Ilmonen, M. Siisiäinen, & A. Kovalainen (Eds.), Lama ja luottamus (pp. 1-20). Helsinki, Finland: Svenska Handelshögskolan.

Ilmonen, K. (2001). Sociology of Consumption. In N. Smelser (Ed.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (pp. 2687-2691). Oxford: Pergamon.

Jokinen, K. (2001). Koulu neuvoteltavana . Nuorisotutkimus, 19 (4), 3-16.

Jokinen, K. (2001). Voiko ikään luottaa? . In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 133-139). Jyväskylä : Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Jokinen, K. (2001). Tavallisen arjen ylistys. Nuorisotutkimus, 19 (3/2001).

Laari, J. (2001). Alkusanat. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 5-15). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laari, J. (2001). Spinoza ja Nietzsche olevaisesta. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 69-102). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laari, J. (2001). Muistoja alikehityksen ajoilta - grynderit ja kulttuuri. In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana. Kirjoituksia työtovereilta Marjatalle ja Marjatasta (pp. 31-46). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Laari, J. (2001). Vuosituhannen vaihtumisen mystiikka. Politiikka, XLIII (1), 70-71.

Laari, J. (2001). Tieto kulttuurina vai tieto sosiaalisena?. Sosiologia, 38 (2), 135-138.

Nieminen, M. (2001). The Socio-Cultural Dimensions of Conservation Conflicts. European Nature, 2001 (6), 17-18.

(2001). Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Sosiologian yksikkö. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 67.

Pyykkönen, M. (2001). Tuumasta toimeen. ARA:n lähiöuudistusprojektien kehittämissuunnitelmien ja –ohjelmien tavoiteanalyysi. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita, 2001:9.

Pyykkönen, M. (2001). Alkuperäiskansojen tie kuvattavista kuvaajiksi, selitettävistä selittäjiksi. Lähikuva, (1/2001), 71-78.

Ruuskanen, P. (2001). Sosiaalinen pääoma – käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. Helsinki, Finland: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Siisiäinen, M. (2001). Alasysteemien autopoieesista liikkeiden autopoieesiin. In P. Rantamaa (Ed.), Lähellä ja kaukana (pp. 55-63). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Siisiäinen, M. (2001). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. In Conference Working papers (pp. 1-26). -: Johns Hopkins University/ISTR.

Siisiäinen, M., & Lappalainen, P. (2001). Freiwillige Vereinigungen in der Gesellschaft und Gewerkschaften im politischen System: Finnland. In W. Reutter, & P. Rütters (Eds.), Verbände und Verbandssysteme in Westeuropa (pp. 103-124). Opladen: Leske + Budrich.