Sociology 2006-2010

Tapio, T. (2010). "Meilä on kaikila samanlaiset tarinat": tarinankerrontatutkimus tornionlaaksolaisuudesta vanhimpien aapualaisten arjessa ja tulevaisuudessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 395.

Jokivuori, P. (2010). Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0912018s/fi0912019q.htm Open access

Kauppinen, I. (2010). Akateeminen kapitalismi aineettoman omaisuuden haltuunottamisena. Tiedepolitiikka, 35 (2), 17-32.

Jokivuori, P. (2010). Autumn 2010 collective bargaining round. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fi1010021i.htm Open access

Kari, M., Kojo, M., & Litmanen, T. (2010). Community divided: adaptation and aversion towards the spent nuclear fuel repository in Eurajoki and its neighbouring municipalities. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4149-9 Open access

Litmanen, T. (2010). Deconstructed Touraine. The Radical Sociologist for the Sake of Social Actors and Society. In G. Martin, D. Houston, P. McLaren, & J. Suoranta (Eds.), Havoc of Capitalism: Educating for Social and Environmental Justice (pp. 229-252). Rotterdam: SensePublishers.

Pirkkalainen, P., Sinatti, G., Ezzatti, R., Guglielmo, M., Horst, C., Mezzetti, P., & Saggiomo, V. (2010). Diasporas as partners in conflict resolution and peacebuilding. African Diaspora Policy Centre. DIASPEACE policy paper. Retrieved from http://www.diaspora-centre.org/PUBLICATIONS Open access

Jokivuori, P. (2010). Finland – Developments in social partner organisations: employer organisations. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/fi0910049q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Finland: Individual disputes at the workplace – alternative disputes resolution. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910039s/fi0910039q.htm Open access

Aro, R. (2010). Good Consemers? - Normality and Sustainability in Consumer Culture. Ethnologia Fennica (Finnish Studies in Ethnology), vol. 37 (vol. 37), 71-85.

Wilska, T.-A. (2010). Isovanhemmat lapsiperheiden taloudellisena turvana. In S. Fågel, A. Rotkirch, & I. Söderling (Eds.), Farkkumummoja ja pehmovaareja -uusia ikkunoita isovanhemmuuteen (pp. 23-33). Helsinki, Finland: Väestöliitto.

Selin, J. (2010). Kansalaisuuden tuottaminen yhteisöllisissä huumehoidoissa. In M. Pyykkönen, & J. Kaisto (Eds.), Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. (pp. 213-229). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Hemminki, A. (2010). Kertomuksia avioerosta ja parisuhteen päättymisestä: suomalainen eropuhe pohjalaisten kirjoituksissa ja naistenlehdissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 399. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5156-6 Open access

Pirkkalainen, P., Guglielmo, M., Mezzetti, P., Mohamoud, A., Ongayo, A. O., Schmitz-Pranghe, C., . . . , & Sinatti, G. (2010). Key criteria of “good practice” for constructive diaspora engagement in peacebulding. African Diaspora Policy Centre.. ADPC/ DIASPEACE discussion paper.. Retrieved from http://www.diaspora-centre.org/PUBLICATIONS Open access

Jokivuori, P. (2010). Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki, Finland: WSOYPro.

Siisiäinen, M. (2010). Kolmannen sektorin kehityksen suuntaviivat ja tulavaisuuden haasteet Suomessa. In Kehityksen eturintamassa - Invalidisäätiön juhlakirja 2010 (pp. 13-27). Helsinki, Finland: ORTON Invalidisäätiö.

Kaskiharju, E. (2010). Koteja ja kodinomaisuutta: tutkimus vanhenemisen paikoista valtiopäiväpuheissa 1950-2005. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 393.

Litmanen, T. (2010). Nuclear power in societal flux: the renewal of nuclear power in context of global concern over energy security. Nuclear Safety and Simulation, 1 (4), 280-290. Retrieved from http://222.33.68.58:8080/Journals/?type=common&action=home Open access

Konttinen, E., Ruuskanen, P., & Siisiäinen, M. (2010). Osallistuminen kansalaisyhteiskunnassa ja osallistumisen tutkimus. In K. Elo (Ed.), Suomalaisten kansalaisosallistumisen tutkimuksen bibliografia 2000-2009 (pp. 19-38). Oikeusministeriö: Selvityksiä ja ohjeita, 15 / 2010. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Siisiäinen, M. (2010). Osallistumisen ongelma. Kansalaisyhteiskunta, 1 (1), 8-40. Retrieved from http://www.kansalaisyhteiskunta.org Open access

Jokivuori, P. (2010). Representativeness of the European social partner organisations: Inland water transport – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0809017s/fi0809019q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Representativeness of the European social partner organisations: Metal sector – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0911017s/fi0911019q.htm Open access

Litmanen, T. (2010). Riski ympäristösosiologisena käsitteenä. In Ympäristösosiologia (pp. 167-182). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Ylönen, M., & Litmanen, T. (2010). Sosiologisia lähestymistapoja yhteiskunnan ympäristösuhteeseen. In Ympäristösosiologia (pp. 51-82). Helsinki, Finland: WSOYpro.

Litmanen, T. (2010). Teknologinen modernisaatio ja ympäristösosiologia. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 183-196). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Husu, H.-M. (2010). The Nation of Islam's Efforts to Raise Black Consciousness in 1950s and 1960s Usa: An Application of Bourdieu's Symbolic Domination and Doxa. The International Journal of Contemporary Sociology, 47 (2), 325-345.

Okkolin, M.-A., Lehtomäki, E., & Bhalalusesa, E. (2010). The Successful Education Sector Development in Tanzania – Comment on gender-balance and inclusive education. Gender and Education, 22 (1), 63-71. doi:10.1080/09540250802555416 Open access

Litmanen, T., Kojo, M., & Kari, M. (2010). The rationality of acceptance in a nuclear community: analysing residents' opinions on the expansion of the SNF repository in the municipality of Eurajoki, Finland. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Vol. 3 (No 1), 42-58.

Kojo, M., Kari, M., & Litmanen, T. (2010). The socio-economic and communication challenges of spent nuclear fuel management in Finland. The post site selection phase of the repository project in Eurajoki. Progress in Nuclear Energy, Vol. 52 (No. 2), 168-176.

Ylönen, M. (2010). Tieto, tiede ja asiantuntijuus. In Ympäristösosiologia (pp. 83-100). Helsinki, Finland: WSOY.

Jokivuori, P. (2010). Trade union strategies to recruit new groups of workers – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/fi0901029q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Tripartite programme to secure employment and sustainable economic growth. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fi1010031i.htm Open access

Ruuskanen, P. (2010). Trust, Gift and Power in Vertical Business Chains. In J. Heikkilä, M. Hannula, N. Helander, I. Iivonen, & M. Seppä (Eds.), Reseach Forum to Understand Business in knowledge Society. Proceedings of EBRF 2009. Tampere, Finland: Tampere University of Technology, University of Jyväskylä, University of Tampere.

Wilska, T.-A. (2010). Tytöt, pojat ja talous. In M.-L. Halko, A. Mikkola, & O.-P. Ruuskanen (Eds.), Naiset, miehet ja talous (pp. 119-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Siisiäinen, M. (2010). Uutta poliittista sosiologiaa. Työväentutkimus, 14, 87-89.

Wollebæk, D., Ibsen, B., & Siisiäinen, M. (2010). Voluntary Associations at the Local Level in Three Nordic Countries. In R. Alapuro, & H. Stenius (Eds.), Nordic Associations in a European Perspective (pp. 121-150). Baden-Baden: Nomos.

Kankainen, T. (2010). Yhdistykset ovat suomalaisille yhä tärkeitä. Avain, (4), 26-28.

Peltosalmi, J., & Siisiäinen, M. (2010). Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli II. Helsinki, Finland: Patentti- ja rekisterihallitus. Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja, 1/2010.

Valkonen, J., & Litmanen, T. (2010). Ympäristö, talous ja kulutus. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 143-166). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Wilska, T.-A. (2009). "Sosiologiset vastakkainasettelut nyky-yhteiskunnassa". Virkaanastujaisesitelmä. Sosiologia, 46 (4), 300-303.

Pirskanen, H. (2009). "Was your father a problem drinker?" The challenges of life story interviewing in researching adult sons of problem drinking fathers. Journal of Comparative Social Work, 4 (1).

Alanen, L., & Siisiäinen, M. (2009). Alkusanat. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet : Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 7-8). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M., & Blom, R. (2009). Associational Activeness and Attitudes Towards Political Citizenship in Finland from a Comparative Perspective. Journal of Civil Society, 5 (3), 265-281.

Kaidesoja, T. (2009). Bhaskar and Bunge on Social Emergence. Journal for the Theory of Social Behaviour, 39 (2), 300-322.

Jokivuori, P. (2009). Collective bargaining and continuous vocational training. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0804048s/fi0804049q.htm

Jokivuori, P. (2009). Collective bargaining and continuous vocational training. European Industrial Relations Observatory.

Siisiäinen, M. (2009). Differentia specifica of voluntary organizing in Finland. In A. Konttinen (Ed.), Civic Mind and Good Citizenship. Comparative Perspectives (pp. 85-111). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Okkolin, M.-A. (2009). Educational Agency – Conceptualising the Assessment and Evaluation of Gender Equality and Education. In Web Portal for Women’s Studies and Gender Equality in Finland. Retrieved from http://www.minna.fi/c/document_library/get_file?uuid=50c7b57f-46fb-47c...

Pohjola, K. (2009). Elokuvien ikärajoilla elämänhallintaa. In S. Kotilainen (Ed.), Suhteissa mediaan (pp. 149-166). Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja, 99. Jyväskylä, Finland: Gummerus Kirjapaino Oy/Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4750-7 Open access

(2009). Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M., & Alanen, L. (Eds.). (2009). Erot ja eriarvoisuudet: Paikallisen elämän rakentuminen. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Wilska, T.-A., & Haanpää, L. (2009). Ethical consumption among families with small children - a view from Finland. In Proceedings of 4th International Conference of Consumer Sciences. Queen Margaret University, Edinburgh. Edinburgh: Queen Margaret University.

Kojo, M., Kari, M., & Litmanen, T. (2009). Extension of the Repository Under Excavation. The Opinions of the Local Residents in the Municipality of Eurajoki. In Proceedings Valdor 2009 8-11 June, Stockholm, Sweden.

Jokivuori, P. (2009). FINLAND: EIRO annual review — 2007. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/fi0803029q.htm

Jokivuori, P. (2009). Finland – Greening the European economy: responses and initiatives by Member States and social partners. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0908019s/fi0908019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Finland: Wage formation. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0808019s/fi0808019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Flexicurity and industrial relations. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/fi0803039q.htm

Kauppinen, I., Eskelinen, T., Bruun, O., & Kuusela, H. (2009). Immateriaalitalous - kapitalismin uusin muoto. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Siisiäinen, M., & Kankainen, T. (2009). Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. In Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. (pp. 91-137). Helsinki, Finland: Oikeusministeriö. Retrieved from http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247667713779

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Mahdollisuus konkurssiin supistaisi yliopistoverkkoa. Ydin, 2009 (1).

Jokivuori, P. (2009). Multinational companies and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904049s/fi0904049q.htm

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2009). NPO no kuni. In I. Taipale (Ed.), Finrando wo sekai ni michibiita no shakai kaikaku (pp. 210-212). Tokyo: Koojin no yuusha.

Siisiäinen, M. (2009). New Voluntary Associations and the Representation of Interests. In M. Pyykkönen, N. Simanainen, & S. Sokka (Eds.), What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics (pp. 211-232). Jyväskylä, Finland: SoPhi/Minerva.

Siisiäinen, M. (2009). New and Old Associations as Trusting Networks: Tracing Social Capital in Jyväskylä. In J. Häkli, & C. Minca (Eds.), Social Capital and Urban Networks of Trust (pp. 267-294). Farnham: Ashgate.

Salminen, V.-M. (2009). Nuorten ja kolmekymppisten paikallinen kiinnittyminen ja pääoman lajit. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet: paikallisen elämän rakentuminen (pp. 141-173). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M. (2009). Resurssit, paikallisuus ja elämänkulku: tutkimushankkeen teoreettisialähtökohtia. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 35-46). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kankainen, T. (2009). Robert D. Putnam – sosiaalisen pääoman puolestapuhuja. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto . Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/robert-d-putnam-2013-sosiaalis...

Alanen, I. (2009). Shokkiterapian sosiologista arvostelua. In J. Nikula (Ed.), Maaseutuaiheita Rural Motifs. Essays in Honour of Professor Leo Granberg (pp. 218-232). Aleksanteri Series, 5/2009. Helsinki, Finland: Aleksanteri Institute and the Authors.

Ruuskanen, P. (2009). Sosiaalinen pääoma. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan ja -toiminnan sanasto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-paaoma/

Kankainen, T., & Salminen, V.-M. (2009). Sosiaaliset verkostot. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto . Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaaliset-verkostot/

Kouvo, A., & Kankainen, T. (2009). Sosiaalista pääomaa rakentamassa vai purkamassa? Suomalaiset hyvinvointipalvelut ja yleistynyt luottamus. Yhteiskuntapolitiikka, 74 (6/2009), 585-603.

Kaidesoja, T. (2009). Studies on ontological and methodological foundations of critical realism in the social sciences. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 376.

Kankainen, T., Pessala, H., Siisiäinen, M., Stranius, L., Wass, H., & Wilhelmsson, N. (2009). Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Litmanen, T. (2009). Temporary Nature of Societal Risk Evaluation. Understanding the Finnish Nuclear Decission. In The Renewal of Nuclear Power in Finland (pp. 192-217).

Litmanen, T., & Kojo, M. (Eds.). (2009). The Renewal of Nuclear Power in Finland. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Jokivuori, P. (2009). The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Finland. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/fi0710029q.htm

Jokivuori, P. (2009). The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/fi0710029q.htm

Autio, M., Wilska, T.-A., Lähteenmaa, J., & Kaartinen, R. (2009). The use of small instant loans among young adults – a gateway to a consumer insolvency?. International Journal of Consumer Studies, 33 (3), 407-415. Retrieved from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1470-6423

Litmanen, T. (2009). Transillumination of Finnish Nuclear Policy. Seeking a Shortcut a Low Carbon Society. In The Renewal of Nuclear Power in Finland (pp. 3-37). Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Maksimainen, J., Jokivuori, P., & Saariluoma, P. (2009). Value-Contents of Trust and CSR in the Field of ICT. In Research Forum to Understand Business in Knowledge Society - Program and Abstracts. EBRF.

Kivelä, P., & Salminen, V.-M. (2009). Viisi ikäryhmää Lievestuoreella - taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset resurssit. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet: paikallisen elämän rakentuminen (pp. 47-82). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kivelä, P. (2009). Viisikymppisten resurssit ja työelämään kiinnittyminen symbolisena pääomana. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet. Paikallisen elämän rakentuminen. (pp. 211-241). Jyväskylä, Finland: JY, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Jokinen, K. (2009). Virtuaaliympäristöt lapsen kotina. In R. Jallinoja (Ed.), Vieras perheessä (pp. 191-218). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Lehdonvirta, V., Wilska, T.-A., & Johnson, M. (2009). Virtual consumerism: case Habbo Hotel. Journal of Information, Communication & Society , 12 (7).

Kankainen, T. (2009). Voluntary associations and trust in Finland. Research on Finnish Society, 2009 (2), 5-17. Retrieved from http://www.finnresearch.fi/4_kankainen_2009.pdf

Jokivuori, P. (2009). Wage flexibility and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803019s/fi0803019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Wage flexibility and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803019s/fi0803019q.htm

Alanen, I. (2009). Why did Russia fail in its agricultural reform? A comparative analysis of property rights in Russia and the Baltic countries. In K. Andersson, M. Lehtola, E. Eklund, & P. Salmi (Eds.), Beyond the rural-urban divide. Cross-continental perspectives on the differentiated countryside and its regulation (pp. 79-105). Research in Rural Sosiology and Development, Volume 14. Bingley : Emerald.

Kankainen, T., & Siisiäinen, M. (2009). Yhdistykset ja sosiaaliset verkostot. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 243-282). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M., & Kankainen, T. (2009). Yhdistys. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/yhdistys

Nurmi, A., Kojo, M., & Litmanen, T. (2009). Yleisökysymyksiä vailla vastauksia : käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennushankkeen yleisötilaisuudet Eurajoella 2008-2009. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Nurmi, A., Kojo, M., & Litmanen, T. (2009). Yleisökysymyksiä vailla vastauksia.Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennushankkeen. Jyväskylän yliopiston sosiologian yksikön työraportteja. Retrieved from https://staff.jyu.fi/Members/tlitmane/Posiva%20raportti/view

Palonen, E., Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Yliopistolakia on vastustettava. Keskisuomalainen, 14.2.2009.

Ylönen, M. (2009). kirja-arvio: Ympäristöasiantuntijuuden haasteet. Yhdyskuntasuunnittelu, 47 (1), 75-77.

Itäpuisto, M. (2008). Alkoholiongelmaisten vanhempien lapset psykologian tutkimuskohteena. Psykologia, 43 (2), 84-94.

Kopomaa, T., Peltonen, L., & Litmanen, T. (Eds.). (2008). Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Litmanen, T., Peltonen, L., & Kopomaa, T. (2008). Epilogi: Nimby-ilmiö yhteiskunnan ja tutkimuksen dilemmana. In Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 266-280). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Saresma, T. (2008). Feministinen kulttuurintutkimus- tutkimusperheen sisarpuoliko?. In E. Vainikkala, & H. Mikkola (Eds.), Nykyaika kulttuurintutkimuksessa (pp. 116-144). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Litmanen, T., & Tuikkanen, A. (2008). Global Sense of Risk. Media Reporting on Scientific Studies and Potential Risks of Mobile Phones. Journal of research and practice in information technology, 40 (2), 143-162.

Okkolin, M.-A. (2008). Hey teacher, leave us kids alone: kokemuksia ja näkemyksiä opetustyön kehittämisestä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1208774130-1

Hintikka, K. A. (2008). Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä. Helsinki, Finland: TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja. Retrieved from http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/24123/file/julkaisu_32.pd...

Hintikka, K. A. (2008). Joukkoviestintä vai viestintäjoukko?. In A. Asola (Ed.), Journalistit ja demokratia (pp. 28-35). Oikeusministeriön julkaisuja, 2008:05. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Konttinen, E. (2008). Kansalaisyhteiskunta. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan sanasto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto

Salminen, V.-M. (2008). Kertomuksia sosiaalisen todellisuuden mittaamisesta. Sosiologia, 45 (1), 66-67.

Kankainen, T. (2008). Luottamus. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/luottamus

Peltonen, L., & Litmanen, T. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit. Sijoituspäätösten sanelusta kohti vuorovaikutteista suunnittelua. In T. Kopomaa, L. Peltonen, & T. Litmanen (Eds.), Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 237-266). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Litmanen, T., & Peltonen, L. (2008). Nimby-kiistojen ymmärtäminen ja selittäminen. In T. Kopomaa, L. Peltonen, & T. Litmanen (Eds.), Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 208-237). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Hintikka, K. A. (2008). Pirates in politics – Internet piracy as individualised politics. In T. Häyhtiö, & J. Rinne (Eds.), Net working/Networking: Citizen Initiated Internet Politics. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Hintikka, K. A. (2008). Politiikkaa 2.0 – internet uusien puolueiden alustana (Katsauksia ja keskustelua). Politiikka , 50 (1), 69-74.

Rannisto, A. (2008). Pragmatistisen ruumiinsosiologian mahdollisuuksia. Sosiologia, 45 (4), 366-367.

Pellizzoni, L., & Ylönen, M. (2008). Responsibility in Uncertain Times: An Institutional Perspective on Precaution. Global Environmental Politics, (3), 51-73.

Rannisto, A. (2008). Ruumiin merkityksestä. Sosiologia, 45 (2), 167-169.

Siisiäinen, M. (2008). Seurantalo - katoavaa yhdistysperinnettä?. In Yhdessä rakennetut - Suomalaiset seurantalot (pp. 39-41). Helsinki, Finland: Suomen Kotiseutuliitto. Retrieved from http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/

Siisiäinen, M. (2008). Symbolic power as a critical concept. In J. Houtsonen, & A. Antikainen (Eds.), Symbolic Power in Cultural Contexts (pp. 21-30). Rotterdam, Taipei: Sense Publishers.

Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2008). Taloudellisista intresseistä ja vanhoista kaunoista kumpuava korkeakoulupolitiikkamme. Tiedepolitiikka, 33 (3), 7-22.

Alanen, I., & Jokivuori, P. (2008). The Fate of employees in different status classes after decollectivisation from early 1990s until 2005 in one Estonian, Latvian and Lithuanian kolkhoz. In J. Abele (Ed.), 4th International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" (pp. 12-19). Jelgavas: LLU SZF.

Litmanen, T. (2008). The changing role and contribution of social science to nuclear waste management in Finland. Energy & Environment, 19 (3+4), 427-453.

Kauppinen, I. (2008). Tiedon omistaminen on valtaa. Globalisoituvan patenttijärjestelmän poliittinen moraalitalous ja globaali kapitalismi. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 338.

Hintikka, K. A. (2008). Tietokonevirusten mediaekologiaa (Arvostelu Jussi Parikan julkaistusta väitöskirjasta Digital Contagions: A Media Archaeology of Computer Viruses). Lähikuva, 22 (2).

Kankainen, T. (2008). Tocqueville, Alexis de. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/tocqueville-alexis-de

Heiskanen, T., Kokkonen, J., Hintikka, K. A., Kola, P., Hintsa, T., & Näkki, P. (2008). Tutkimusparvi: the open research swarm in Finland. In MindTrek. Proceedings of the 12th international conference on Entertainment and media in the ubiquitous era. (pp. 154-158). New York, USA: ACM (Association of Computing Machinery). Retrieved from http://portal.acm.org/dl.cfm

Litmanen, T. (2008). Uraanikaivoksien vastustaminen. Paikallistason nimby-kiistoja vai transnationaalia liikehdintää geopolitiikan ja globalisoituneen talouden muutoksiin?. In Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 123-152). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kuronen, M., & Hokkanen, T. (2008). Vanhemmuuspuhe ja sukupuolen tutkimisen vaikeus. In E. Sevón, & M. Notko (Eds.), Perhesuhteet puntarissa (pp. 27-42). Palmenia-sarja, 43. Helsinki, Finland: Palmenia. Helsinki University Press.

Hintikka, K. A. (2008). Web 2.0 and the collective intelligence. In MindTrek. Proceedings of the 12th international conference on Entertainment and media in the ubiquitous era (pp. 163-166). New York, USA: ACM (Association for Computing Machinery). Retrieved from http://portal.acm.org/dl.cfm

Itäpuisto, M., Haikonen, M., Kallas, M., Kekäläinen, M., Kortetmäki, T., Niskanen, M., . . . , & Taivassalo, L. (2007). Alkoholia mainostetaan eri kohderyhmille, myös nuorille. Dialogi, (5), 38-39.

Kaidesoja, T. (2007). Darwinismista ja realismista. Sosiologia, 44 (3), 243-249.

Jokivuori, P. (2007). Employers push for foreign labour recruitment drive. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/fi0710049i.htm

Kaidesoja, T. (2007). Exploring the Concept of Causal Power in a Critical Realist Tradition. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37 (1), 63-87.

Jokivuori, P. (2007). Impact of the working time directive on collective bargaining in the road transport sector — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704039s/fi0704039q.htm

Jokivuori, P. (2007). Industrial relations in the postal sector — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704018s/fi0704019q.htm

Pirskanen, H. (2007). Isät ja alkoholi. Lasinen lapsuus -verkkoportaali. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi/julkaisuja/verkkokolumnit/syyskuu_pirskan...

Ilmonen, K. (2007). Johan on markkinat. Tampere, Finland: Vastapaino.

Alanen, L., Veli-Matti, S., & Siisiäinen, M. (2007). Johdanto. In L. Alanen, S. Veli-Matti, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 3-10). Jyväskylä, Finland: Kouluksen tutkimuslaitos.

Hintikka, K. A. (2007). Kansalaisaktivismi internet-aikana. In M. Leskinen (Ed.), Sähköä toimintaan. Työväen Sivistysliitto.

Kankainen, T., & Kouvo, A. (2007). Kipinöivä kansalaisyhteiskunta. Sosiologia, 4 (2).

Salminen, V.-M. (2007). Kuoroharrastus - aktiivista kansalaistoimintaa ja kulttuurista eriytymistä. Musiikin suunta, 29 (1), 37-50.

Jokinen, K., & Pohjola, K. (2007). Lasten media ja toimijuus. In A. Gretschel, & T. Kiilakoski (Eds.), Lasten ja nuorten kunta (pp. 177-190). Nuorisotutkimusseura. Julkaisusarja, 77. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura.

Jokivuori, P. (2007). Massive job cuts due to restructuring in paper sector. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/11/articles/fi0711029i.htm

Peltokoski, J. (2007). Mielivallan mielivaltaisuus. Sosiologia, 44 (1), 66-67.

Itäpuisto, M. (2007). Miltä pullonkallistelu näyttää metrin korkeudelta katsottuna?. Kasper, (3), 11.

Rautio, S., & Pirskanen, H. (2007). Mistä mielekäs perhe-elämä koostuu?. Ryhmätyö, 36 (3), 30-36.

Jokivuori, P., & Hietala, R. (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki, Finland: WSOY.

Jokivuori, P. (2007). Nurses’ union rejects pay offer and calls for industrial action. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/fi0710039i.htm

Jokivuori, P. (2007). Progress towards sectoral collective agreements ongoing. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/fi0709019i.htm

Jokivuori, P. (2007). Rise in number of harassment cases in the workplace. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/fi0709029i.htm

Alanen, I. (2007). Rusija ir Baltijos šalys: nuosavybes teises ir dekolektyvizacijos politicos sekme. Žemes Ukio Mokslai / Agricultural Sciences, T. 14 (Priedas/Supplement), 73-77.

Itäpuisto, M. (2007). Sivistyksemme mitta?. Lapsiasiavaltuutettu. Retrieved from http://www.lapsiasia.fi/Resource.phx/lapsiasia/ajankohtaista/kolumni/a...

Siisiäinen, M. (2007). Something Old and Something New: Finnish Voluntary Associations around the Turn of the Millennium. In I. Hannu, S. Anna-Katriina, & M. Eileen (Eds.), The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture (pp. 110-119). Research reports / University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences, 3/2007. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Dept. of Sport Sciences.

Alanen, L., Salminen, V.-M., & Siisiäinen, M. (Eds.). (2007). Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kivelä, P., & Siisiäinen, M. (2007). Sosiaalinen pääoma ja verkostot - teoriasta empiriaan. In L. Alanen, S. Veli-Matti, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 149-180). Jyväskylä, Finland: Kouluksen tutkimuslaitos.

Ruuskanen, P. (2007). Sosiaalisella pääomalla selittäminen. In L. Alanen, V.-M. Salminen, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 11-38).

Kaidesoja, T. (2007). Sosiaalisen rakenteen käsite Roy Bhaskarin kriittisessä realismissa. Sosiologia, 44 (2), 79-94.

Pirskanen, H. (2007). Sosialisaatio ja yksilön sosiaalinen kehitys. In P. Kuusela (Ed.), Sosiaalipsykologia. Yksilöstä yhteiskuntaan. (pp. 111-148). Kuopio: UniPress.

Ilmonen, K. (2007). Suomalaiset yhdistykset ja luottamus vuosituhannen vaihteessa. Sosiologia, 44 (1), 3-18.

Jokinen, K. (2007). Suurperheet Suomessa. In V. Hatara, & H. Westermarck (Eds.), Rakkauden evoluutio (pp. 137-153). Helsinki, Finland: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta.

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2007). The promised land of non-governmental organizations. In I. Taipale (Ed.), 100 social innovations from Finland (pp. 66-67). Helsinki, Finland: Baltic Sea Centre Foundation.

Peltokoski, J. (2007). Tietotyö vapauttaa (Kirja-arvio). Työelämän tutkimus, 5 (3), 269-270.

Siisiäinen, M., Kivelä, P., & Kolehmainen, J. (2007). Työllisyysprojekti toimijaverkkona. Sosiologia, 44 (2007) (1), 19-34.

Siisiäinen, M. (2007). Uudet yhdistykset ja intressien representaatio. In T. Kaakkuriniemi, & J. Mykkänen (Eds.), Politiikan representaatio (pp. 302-327). Helsinki, Finland: Valtiotieteellinen yhdistys.

Jyrkämä, J. (2007, 28.6.2007). Vanhustenhuollon laitoksia on tuskin liikaa. Helsingin Sanomat.

Itäpuisto, M. (2007). Varoitusmerkinnöillä sikiövaurioita vastaan. Yhteiskuntapolitiikka, 72 (4), 447-450.

Hintikka, K. A. (2007). Web 2.0 - johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Helsinki, Finland: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.. TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja, 28. Retrieved from http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/20815/file/julkaisu_28.pd...

Hintikka, K. A. (2007). Wikipedia joukkoälyn muotona. Tieteessä tapahtuu, 24 (7), 17-19. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/viewFile/319/282

Kankainen, T. (2007). Yhdistykset, instituutiot ja luottamus. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 326. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18730/97895139309...

Siisiäinen, M. (2007). Yhdistysten kehitys Suomessa 1900-luvulla. In P. Haapala, & R. M. Toivo (Eds.), Suomen historian kartasto (pp. 271-273). Helsinki, Finland: Karttakeskus.

Jokinen, K. (2007). Yhteenliittymien ylistyksestä yksinäisiin sydämiin. Kulttuurintutkimus, 24 (1), 71-74.

Peltokoski, J. (2007). Yhteiskunnan sisällä ja sitä vastaan. Kommentti - Nuorisotutkimuksen verkkokanava, 10.9.2007. Retrieved from http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=289

Siisiäinen, M. (2006). "Demokratia Amerikassa" ja yhdistyssosiologian perusta. Tiede & Edistys, 31 (3), 205-214.

Litmanen, T. (2006). 5. Resources and Structures of Peace Movement. Elaborating the Resource Mobilization Theory. The Doubt. Transnational Review of Political and Social Analysis.

Peltokoski, J. (2006). Ain laulain työtäs tee. Sosiologia, 43 (2), 141-143.

Itäpuisto, M. (2006). Alkoholitutkimuksen unohdetut. Yhteiskuntapolitiikka, 71 (3), 282-287.

Kaidesoja, T. (2006). Analogiat käsitteelliseen muutokseen tähtäävässä tiedeopetuksessa. Kasvatus, 37 (5), 475-490.

Kauppinen, I. (2006). Andrew Sayerin moraalitalouskäsitteen kriittinen suhde kulttuuriseen käänteeseen. Sosiologia, 43 (3), 196-208.

Jakonen, M., Peltokoski, J., & Virtanen, A. (Eds.). (2006). Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto. Polemos, 7.

Kaidesoja, T. (2006). How Useful are Transcendental Arguments for Critical Realist Ontology? A Response to Morgan. Journal of Critical Realism, 5 (2), 344-353.

Peltokoski, J. (2006). Identiteetti. In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

(2006). Ilmasto muuttuu - Energiakentän rakenne ei Tutkimus maatilojen energiaresurssien käyttöönoton ja maatilamittakaavaisen energiantuotannon rakenteellisista esteistä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 71.

Ilmonen, K. (2006). Johan on markkinat. In Johan on markkinat (pp. 440s.). Tampere, Finland: Vastapaino.

Ilmonen, K. (2006). Johan on markkinat. Tampere, Finland: Vastapaino.

Ruuskanen, P., Maukonen, P., & Tuikkanen, A. (2006). Kansalaistoiminnan yliopistollinen opetus ja tutkimus Suomessa. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Muhonen, R., & Piesanen, E. (2006). Korkeakoulutus osana elämänlaajuista oppimista. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa. Näkökulmia ja keskustelua (pp. 185-213). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Itäpuisto, M. (2006). Kun nainen lähtee viinin matkaan. Dialogi, (6), 46-47.

Itäpuisto, M. (2006). Kun välittäminen on sairautta Läheisriippuvuus naisen identiteettinä. In M. Saastamoinen, & P. Rautio (Eds.), Minuus ja identiteetti (pp. 121-137). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Jokinen, K. (2006). Käänteet sosiologian ja kulttuurintutkimuksen itseymmärryksessä. Kulttuurintutkimus, 23 (1), 3-15.

Itäpuisto, M. (2006). Lapsen näkökulma päihdeongelmista kärsivässä perheessä. Lasinen lapsuus.

Jokinen, K. (2006). Lehti kirjoittajakouluna. Sosiologia, 43 (2), 77-78.

(2006). Lehti kirjoittajakouluna?. Sosiologia, 43 (2), 77-78.

Litmanen, T. (2006). Luku 11. Sähkömagneettiset kentät terveysriskinä. In Ionisoimaton säteily. Sähkömagneettiset kentät. (pp. 501-526). Säteily- ja ydinturvallisuus, 6. Helsinki, Finland: Säteilyturvakeskus.

Itäpuisto, M. (2006). Miksi lapsinäkökulma on tärkeä?. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Peltokoski, J. (2006). Nomadit tutkimusmatkalla. Megafoni-verkkojulkaisu, 12.5.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=339&artp=2

Peltokoski, J. (2006). Postfordismi. In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Peltokoski, J. (2006). Prekariaatti, palkitsematon elämä. In T. Hoikkala, & M. Salasvuo (Eds.), Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Retrieved from http://www.nuorisotutkimusseura.fi/prekaariruoska.pdf

(2006). Puhutteleva sosiologia. Sosiologia, 43 (4), 257-258.

Jokinen, K. (2006). Puhutteleva sosiologia. Sosiologia, 43 (4), 257-258.

Itäpuisto, M. (2006). Selviytyminen ja suojaavat tekijät. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Laari, J. (2006). Sosiaalifilosofia ja Simmel. Niin & näin, 13 (4), 65-69.

Nikula, J., Granberg, L., & Alanen, I. (2006). Sovhooseista maatalousyrityksiksi - Venäjän maatalouden tie. In J. Nikula (Ed.), Katse Venäjään - suomalaisen Venäjätutkimuksen antologia (pp. 189-228). Aleksanteri-sarja, 3/2006. Helsinki, Finland: Gummerus.

(2006). Suomalainen kansalaisyhteiskunta ja sen muutostrendit 1990-luvulla. In R. Heiskala (Ed.), Uusi jako (pp. avoin). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2006). Suomalainen yhteiskunta (2. painos). Helsinki, Finland: WSOY.

Litmanen, T., Jokela, K., & Kuustonen, J. (2006). Sähkömagneettiset kentät terveysriskinä. Helsinki, Finland: Säteilyturvakeskus.

Hintikka, K. A. (2006, 25.7.2006). Tietoverkoissa muhii joukkojen älyä - Ihmiset ratkoivat verkossa rikoksia, alkulukuja ja perustivat kuvatoimiston. Helsingin Sanomat.

(2006). Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto. Polemos, 4.

Itäpuisto, M. (2006). Vanhempien alkoholiongelma lapsen näkökulmasta. Irti, (4), 38-39.

Itäpuisto, M. (2006). Vanhempien päihteidenkäytön vaikutukset lapseen. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Siisiäinen, M., & Alapuro, R. (2006). Yhdistysten maa. In I. Taipale (Ed.), 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta (pp. 64-65). Helsinki, Finland: Kustannus oy Kunnia.

Ilmonen, K. (2006). Yksilöllistyminen, yhdistykset ja demokratian edellytykset Alexis de Tocquevillella. Tiede & Edistys, (3), 195-204.