Sociology 2006-2010

Aro, R. (2010). Good Consemers? - Normality and Sustainability in Consumer Culture. Ethnologia Fennica (Finnish Studies in Ethnology), vol. 37 (vol. 37), 71-85.

Hemminki, A. (2010). Kertomuksia avioerosta ja parisuhteen päättymisestä: suomalainen eropuhe pohjalaisten kirjoituksissa ja naistenlehdissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 399. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5156-6 Open access

Husu, H.-M. (2010). The Nation of Islam's Efforts to Raise Black Consciousness in 1950s and 1960s Usa: An Application of Bourdieu's Symbolic Domination and Doxa. The International Journal of Contemporary Sociology, 47 (2), 325-345.

Jokivuori, P. (2010). Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki, Finland: WSOYPro.

Jokivuori, P. (2010). Representativeness of the European social partner organisations: Metal sector – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0911017s/fi0911019q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Autumn 2010 collective bargaining round. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fi1010021i.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Tripartite programme to secure employment and sustainable economic growth. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fi1010031i.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Representativeness of the European social partner organisations: Inland water transport – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0809017s/fi0809019q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Finland – Developments in social partner organisations: employer organisations. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/fi0910049q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Trade union strategies to recruit new groups of workers – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/fi0901029q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions – Finland. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0912018s/fi0912019q.htm Open access

Jokivuori, P. (2010). Finland: Individual disputes at the workplace – alternative disputes resolution. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910039s/fi0910039q.htm Open access

Kankainen, T. (2010). Yhdistykset ovat suomalaisille yhä tärkeitä. Avain, (4), 26-28.

Kari, M., Kojo, M., & Litmanen, T. (2010). Community divided: adaptation and aversion towards the spent nuclear fuel repository in Eurajoki and its neighbouring municipalities. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4149-9 Open access

Kaskiharju, E. (2010). Koteja ja kodinomaisuutta: tutkimus vanhenemisen paikoista valtiopäiväpuheissa 1950-2005. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 393.

Kauppinen, I. (2010). Akateeminen kapitalismi aineettoman omaisuuden haltuunottamisena. Tiedepolitiikka, 35 (2), 17-32.

Kojo, M., Kari, M., & Litmanen, T. (2010). The socio-economic and communication challenges of spent nuclear fuel management in Finland. The post site selection phase of the repository project in Eurajoki. Progress in Nuclear Energy, 52 (2), 168-176. doi:10.1016/j.pnucene.2009.06.008

Konttinen, E., Ruuskanen, P., & Siisiäinen, M. (2010). Osallistuminen kansalaisyhteiskunnassa ja osallistumisen tutkimus. In K. Elo (Ed.), Suomalaisten kansalaisosallistumisen tutkimuksen bibliografia 2000-2009 (pp. 19-38). Oikeusministeriö: Selvityksiä ja ohjeita, 15 / 2010. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Litmanen, T. (2010). Deconstructed Touraine. The Radical Sociologist for the Sake of Social Actors and Society. In G. Martin, D. Houston, P. McLaren, & J. Suoranta (Eds.), Havoc of Capitalism: Educating for Social and Environmental Justice (pp. 229-252). Rotterdam: SensePublishers.

Litmanen, T. (2010). Riski ympäristösosiologisena käsitteenä. In Ympäristösosiologia (pp. 167-182). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Litmanen, T. (2010). Teknologinen modernisaatio ja ympäristösosiologia. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 183-196). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Litmanen, T. (2010). Nuclear power in societal flux: the renewal of nuclear power in context of global concern over energy security. Nuclear Safety and Simulation, 1 (4), 280-290. Retrieved from http://222.33.68.58:8080/Journals/?type=common&action=home Open access

Litmanen, T., Kojo, M., & Kari, M. (2010). The rationality of acceptance in a nuclear community: analysing residents' opinions on the expansion of the SNF repository in the municipality of Eurajoki, Finland. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Vol. 3 (No 1), 42-58. doi:10.1504/IJNGEE.2010.032704

Okkolin, M.-A., Lehtomäki, E., & Bhalalusesa, E. (2010). The Successful Education Sector Development in Tanzania – Comment on gender-balance and inclusive education. Gender and Education, 22 (1), 63-71. doi:10.1080/09540250802555416 Open access

Peltosalmi, J., & Siisiäinen, M. (2010). Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli II. Helsinki, Finland: Patentti- ja rekisterihallitus. Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja, 1/2010.

Pirkkalainen, P., Guglielmo, M., Mezzetti, P., Mohamoud, A., Ongayo, A. O., Schmitz-Pranghe, C., . . . , & Sinatti, G. (2010). Key criteria of “good practice” for constructive diaspora engagement in peacebulding. African Diaspora Policy Centre.. ADPC/ DIASPEACE discussion paper.. Retrieved from http://www.diaspora-centre.org/PUBLICATIONS Open access

Pirkkalainen, P., Sinatti, G., Ezzatti, R., Guglielmo, M., Horst, C., Mezzetti, P., & Saggiomo, V. (2010). Diasporas as partners in conflict resolution and peacebuilding. African Diaspora Policy Centre. DIASPEACE policy paper. Retrieved from http://www.diaspora-centre.org/PUBLICATIONS Open access

Ruuskanen, P. (2010). Trust, Gift and Power in Vertical Business Chains. In J. Heikkilä, M. Hannula, N. Helander, I. Iivonen, & M. Seppä (Eds.), Reseach Forum to Understand Business in knowledge Society. Proceedings of EBRF 2009. Tampere, Finland: Tampere University of Technology, University of Jyväskylä, University of Tampere.

Selin, J. (2010). Kansalaisuuden tuottaminen yhteisöllisissä huumehoidoissa. In M. Pyykkönen, & J. Kaisto (Eds.), Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. (pp. 213-229). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Siisiäinen, M. (2010). Uutta poliittista sosiologiaa. Työväentutkimus, 14, 87-89.

Siisiäinen, M. (2010). Osallistumisen ongelma. Kansalaisyhteiskunta, 1 (1), 8-40. Retrieved from http://www.kansalaisyhteiskunta.org Open access

Siisiäinen, M. (2010). Kolmannen sektorin kehityksen suuntaviivat ja tulavaisuuden haasteet Suomessa. In Kehityksen eturintamassa - Invalidisäätiön juhlakirja 2010 (pp. 13-27). Helsinki, Finland: ORTON Invalidisäätiö.

Tapio, T. (2010). "Meilä on kaikila samanlaiset tarinat": tarinankerrontatutkimus tornionlaaksolaisuudesta vanhimpien aapualaisten arjessa ja tulevaisuudessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 395.

Valkonen, J., & Litmanen, T. (2010). Ympäristö, talous ja kulutus. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 143-166). Helsinki, Finland: WSOYPro Oy.

Wilska, T.-A. (2010). Tytöt, pojat ja talous. In M.-L. Halko, A. Mikkola, & O.-P. Ruuskanen (Eds.), Naiset, miehet ja talous (pp. 119-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Wilska, T.-A. (2010). Isovanhemmat lapsiperheiden taloudellisena turvana. In S. Fågel, A. Rotkirch, & I. Söderling (Eds.), Farkkumummoja ja pehmovaareja -uusia ikkunoita isovanhemmuuteen (pp. 23-33). Helsinki, Finland: Väestöliitto.

Wollebæk, D., Ibsen, B., & Siisiäinen, M. (2010). Voluntary Associations at the Local Level in Three Nordic Countries. In R. Alapuro, & H. Stenius (Eds.), Nordic Associations in a European Perspective (pp. 121-150). Baden-Baden: Nomos.

Ylönen, M. (2010). Tieto, tiede ja asiantuntijuus. In Ympäristösosiologia (pp. 83-100). Helsinki, Finland: WSOY.

Ylönen, M., & Litmanen, T. (2010). Sosiologisia lähestymistapoja yhteiskunnan ympäristösuhteeseen. In Ympäristösosiologia (pp. 51-82). Helsinki, Finland: WSOYpro.

Siisiäinen, M., & Alanen, L. (Eds.). (2009). Erot ja eriarvoisuudet: Paikallisen elämän rakentuminen. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Litmanen, T., & Kojo, M. (Eds.). (2009). The Renewal of Nuclear Power in Finland. Hampshire: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230237032

Alanen, I. (2009). Shokkiterapian sosiologista arvostelua. In J. Nikula (Ed.), Maaseutuaiheita Rural Motifs. Essays in Honour of Professor Leo Granberg (pp. 218-232). Aleksanteri Series, 5/2009. Helsinki, Finland: Aleksanteri Institute and the Authors.

Alanen, I. (2009). Why did Russia fail in its agricultural reform? A comparative analysis of property rights in Russia and the Baltic countries. In K. Andersson, M. Lehtola, E. Eklund, & P. Salmi (Eds.), Beyond the rural-urban divide. Cross-continental perspectives on the differentiated countryside and its regulation (pp. 79-105). Research in Rural Sosiology and Development, Volume 14. Bingley : Emerald.

Alanen, L., & Siisiäinen, M. (2009). Alkusanat. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet : Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 7-8). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2009). NPO no kuni. In I. Taipale (Ed.), Finrando wo sekai ni michibiita no shakai kaikaku (pp. 210-212). Tokyo: Koojin no yuusha.

Autio, M., Wilska, T.-A., Lähteenmaa, J., & Kaartinen, R. (2009). The use of small instant loans among young adults – a gateway to a consumer insolvency?. International Journal of Consumer Studies, 33 (3), 407-415. Retrieved from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1470-6423

Jokinen, K. (2009). Virtuaaliympäristöt lapsen kotina. In R. Jallinoja (Ed.), Vieras perheessä (pp. 191-218). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Jokivuori, P. (2009). Finland – Greening the European economy: responses and initiatives by Member States and social partners. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0908019s/fi0908019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Flexicurity and industrial relations. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/fi0803039q.htm

Jokivuori, P. (2009). Multinational companies and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904049s/fi0904049q.htm

Jokivuori, P. (2009). Wage flexibility and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803019s/fi0803019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Finland: Wage formation. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0808019s/fi0808019q.htm

Jokivuori, P. (2009). The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Finland. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/fi0710029q.htm

Jokivuori, P. (2009). Collective bargaining and continuous vocational training. European Industrial Relations Observatory (EIRO). Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0804048s/fi0804049q.htm

Jokivuori, P. (2009). The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/fi0710029q.htm

Jokivuori, P. (2009). Wage flexibility and collective bargaining. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803019s/fi0803019q.htm

Jokivuori, P. (2009). Collective bargaining and continuous vocational training. European Industrial Relations Observatory.

Jokivuori, P. (2009). FINLAND: EIRO annual review — 2007. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/fi0803029q.htm

Kaidesoja, T. (2009). Studies on ontological and methodological foundations of critical realism in the social sciences. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 376.

Kaidesoja, T. (2009). Bhaskar and Bunge on Social Emergence. Journal for the Theory of Social Behaviour, 39 (2), 300-322.

Kankainen, T. (2009). Voluntary associations and trust in Finland. Research on Finnish Society, 2009 (2), 5-17. Retrieved from http://www.finnresearch.fi/4_kankainen_2009.pdf

Kankainen, T. (2009). Robert D. Putnam – sosiaalisen pääoman puolestapuhuja. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto . Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/robert-d-putnam-2013-sosiaalis...

Kankainen, T., Pessala, H., Siisiäinen, M., Stranius, L., Wass, H., & Wilhelmsson, N. (2009). Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Kankainen, T., & Salminen, V.-M. (2009). Sosiaaliset verkostot. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto . Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaaliset-verkostot/

Kankainen, T., & Siisiäinen, M. (2009). Yhdistykset ja sosiaaliset verkostot. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 243-282). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kauppinen, I., Eskelinen, T., Bruun, O., & Kuusela, H. (2009). Immateriaalitalous - kapitalismin uusin muoto. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kivelä, P. (2009). Viisikymppisten resurssit ja työelämään kiinnittyminen symbolisena pääomana. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet. Paikallisen elämän rakentuminen. (pp. 211-241). Jyväskylä, Finland: JY, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kivelä, P., & Salminen, V.-M. (2009). Viisi ikäryhmää Lievestuoreella - taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset resurssit. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet: paikallisen elämän rakentuminen (pp. 47-82). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kojo, M., Kari, M., & Litmanen, T. (2009). Extension of the Repository Under Excavation. The Opinions of the Local Residents in the Municipality of Eurajoki. In Proceedings Valdor 2009 8-11 June, Stockholm, Sweden. Retrieved from https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:41021974

Kouvo, A., & Kankainen, T. (2009). Sosiaalista pääomaa rakentamassa vai purkamassa? Suomalaiset hyvinvointipalvelut ja yleistynyt luottamus. Yhteiskuntapolitiikka, 74 (6/2009), 585-603.

Lehdonvirta, V., Wilska, T.-A., & Johnson, M. (2009). Virtual consumerism: case Habbo Hotel. Journal of Information, Communication & Society , 12 (7).

Litmanen, T. (2009). Transillumination of Finnish Nuclear Policy. Seeking a Shortcut a Low Carbon Society. In The Renewal of Nuclear Power in Finland (pp. 3-37). Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Litmanen, T. (2009). Temporary Nature of Societal Risk Evaluation. Understanding the Finnish Nuclear Decission. In The Renewal of Nuclear Power in Finland (pp. 192-217).

Maksimainen, J., Jokivuori, P., & Saariluoma, P. (2009). Value-Contents of Trust and CSR in the Field of ICT. In Research Forum to Understand Business in Knowledge Society - Program and Abstracts. EBRF.

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Mahdollisuus konkurssiin supistaisi yliopistoverkkoa. Ydin, 2009 (1).

Nurmi, A., Kojo, M., & Litmanen, T. (2009). Yleisökysymyksiä vailla vastauksia : käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennushankkeen yleisötilaisuudet Eurajoella 2008-2009. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston sosiologian yksikön työraportteja. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3753-9 Open access

Okkolin, M.-A. (2009). Educational Agency – Conceptualising the Assessment and Evaluation of Gender Equality and Education. In Web Portal for Women’s Studies and Gender Equality in Finland. Retrieved from http://www.minna.fi/c/document_library/get_file?uuid=50c7b57f-46fb-47c...

Palonen, E., Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Yliopistolakia on vastustettava. Keskisuomalainen, 14.2.2009.

Pirskanen, H. (2009). "Was your father a problem drinker?" The challenges of life story interviewing in researching adult sons of problem drinking fathers. Journal of Comparative Social Work, 4 (1).

Pohjola, K. (2009). Elokuvien ikärajoilla elämänhallintaa. In S. Kotilainen (Ed.), Suhteissa mediaan (pp. 149-166). Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja, 99. Jyväskylä, Finland: Gummerus Kirjapaino Oy/Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4750-7 Open access

Ruuskanen, P. (2009). Sosiaalinen pääoma. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan ja -toiminnan sanasto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-paaoma/

Salminen, V.-M. (2009). Nuorten ja kolmekymppisten paikallinen kiinnittyminen ja pääoman lajit. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet: paikallisen elämän rakentuminen (pp. 141-173). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M. (2009). New Voluntary Associations and the Representation of Interests. In M. Pyykkönen, N. Simanainen, & S. Sokka (Eds.), What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics (pp. 211-232). Jyväskylä, Finland: SoPhi/Minerva.

Siisiäinen, M. (2009). Differentia specifica of voluntary organizing in Finland. In A. Konttinen (Ed.), Civic Mind and Good Citizenship. Comparative Perspectives (pp. 85-111). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Siisiäinen, M. (2009). Resurssit, paikallisuus ja elämänkulku: tutkimushankkeen teoreettisialähtökohtia. In M. Siisiäinen, & L. Alanen (Eds.), Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen (pp. 35-46). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M. (2009). New and Old Associations as Trusting Networks: Tracing Social Capital in Jyväskylä. In J. Häkli, & C. Minca (Eds.), Social Capital and Urban Networks of Trust (pp. 267-294). Farnham: Ashgate.

(2009). Erot ja eriarvoisuudet - Paikallisen elämän rakentuminen. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Siisiäinen, M., & Blom, R. (2009). Associational Activeness and Attitudes Towards Political Citizenship in Finland from a Comparative Perspective. Journal of Civil Society, 5 (3), 265-281.

Siisiäinen, M., & Kankainen, T. (2009). Yhdistys. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/yhdistys

Siisiäinen, M., & Kankainen, T. (2009). Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. In Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. (pp. 91-137). Helsinki, Finland: Oikeusministeriö. Retrieved from http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247667713779

Wilska, T.-A. (2009). "Sosiologiset vastakkainasettelut nyky-yhteiskunnassa". Virkaanastujaisesitelmä. Sosiologia, 46 (4), 300-303.

Wilska, T.-A., & Haanpää, L. (2009). Ethical consumption among families with small children - a view from Finland. In Proceedings of 4th International Conference of Consumer Sciences. Queen Margaret University, Edinburgh. Edinburgh: Queen Margaret University.

Ylönen, M. (2009). kirja-arvio: Ympäristöasiantuntijuuden haasteet. Yhdyskuntasuunnittelu, 47 (1), 75-77.

Kopomaa, T., Peltonen, L., & Litmanen, T. (Eds.). (2008). Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Alanen, I., & Jokivuori, P. (2008). The Fate of employees in different status classes after decollectivisation from early 1990s until 2005 in one Estonian, Latvian and Lithuanian kolkhoz. In J. Abele (Ed.), 4th International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" (pp. 12-19). Jelgavas: LLU SZF.

Heiskanen, T., Kokkonen, J., Hintikka, K. A., Kola, P., Hintsa, T., & Näkki, P. (2008). Tutkimusparvi: the open research swarm in Finland. In MindTrek. Proceedings of the 12th international conference on Entertainment and media in the ubiquitous era. (pp. 154-158). New York, USA: ACM (Association of Computing Machinery). Retrieved from http://portal.acm.org/dl.cfm

Hintikka, K. A. (2008). Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä. Helsinki, Finland: TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja. Retrieved from http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/24123/file/julkaisu_32.pd...

Hintikka, K. A. (2008). Politiikkaa 2.0 – internet uusien puolueiden alustana (Katsauksia ja keskustelua). Politiikka , 50 (1), 69-74.

Hintikka, K. A. (2008). Tietokonevirusten mediaekologiaa (Arvostelu Jussi Parikan julkaistusta väitöskirjasta Digital Contagions: A Media Archaeology of Computer Viruses). Lähikuva, 22 (2).

Hintikka, K. A. (2008). Pirates in politics – Internet piracy as individualised politics. In T. Häyhtiö, & J. Rinne (Eds.), Net working/Networking: Citizen Initiated Internet Politics. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Hintikka, K. A. (2008). Joukkoviestintä vai viestintäjoukko?. In A. Asola (Ed.), Journalistit ja demokratia (pp. 28-35). Oikeusministeriön julkaisuja, 2008:05. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

Hintikka, K. A. (2008). Web 2.0 and the collective intelligence. In MindTrek. Proceedings of the 12th international conference on Entertainment and media in the ubiquitous era (pp. 163-166). New York, USA: ACM (Association for Computing Machinery). Retrieved from http://portal.acm.org/dl.cfm

Itäpuisto, M. (2008). Alkoholiongelmaisten vanhempien lapset psykologian tutkimuskohteena. Psykologia, 43 (2), 84-94.

Kankainen, T. (2008). Luottamus. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/luottamus

Kankainen, T. (2008). Tocqueville, Alexis de. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin Kansin sanahakemisto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/tocqueville-alexis-de

Kauppinen, I. (2008). Tiedon omistaminen on valtaa. Globalisoituvan patenttijärjestelmän poliittinen moraalitalous ja globaali kapitalismi. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 338.

Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2008). Taloudellisista intresseistä ja vanhoista kaunoista kumpuava korkeakoulupolitiikkamme. Tiedepolitiikka, 33 (3), 7-22.

Konttinen, E. (2008). Kansalaisyhteiskunta. In E. Konttinen, & P. Lappalainen (Eds.), Kansalaisyhteiskunnan sanasto. Retrieved from http://kans.jyu.fi/sanasto

Kuronen, M., & Hokkanen, T. (2008). Vanhemmuuspuhe ja sukupuolen tutkimisen vaikeus. In E. Sevón, & M. Notko (Eds.), Perhesuhteet puntarissa (pp. 27-42). Palmenia-sarja, 43. Helsinki, Finland: Palmenia. Helsinki University Press.

Litmanen, T. (2008). The changing role and contribution of social science to nuclear waste management in Finland. Energy & Environment, 19 (3+4), 427-453.

Litmanen, T. (2008). Uraanikaivoksien vastustaminen. Paikallistason nimby-kiistoja vai transnationaalia liikehdintää geopolitiikan ja globalisoituneen talouden muutoksiin?. In Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 123-152). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Litmanen, T., & Peltonen, L. (2008). Nimby-kiistojen ymmärtäminen ja selittäminen. In T. Kopomaa, L. Peltonen, & T. Litmanen (Eds.), Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 208-237). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Litmanen, T., Peltonen, L., & Kopomaa, T. (2008). Epilogi: Nimby-ilmiö yhteiskunnan ja tutkimuksen dilemmana. In Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 266-280). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Litmanen, T., & Tuikkanen, A. (2008). Global Sense of Risk. Media Reporting on Scientific Studies and Potential Risks of Mobile Phones. Journal of research and practice in information technology, 40 (2), 143-162.

Okkolin, M.-A. (2008). Hey teacher, leave us kids alone: kokemuksia ja näkemyksiä opetustyön kehittämisestä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1208774130-1

Pellizzoni, L., & Ylönen, M. (2008). Responsibility in Uncertain Times: An Institutional Perspective on Precaution. Global Environmental Politics, (3), 51-73.

Peltonen, L., & Litmanen, T. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit. Sijoituspäätösten sanelusta kohti vuorovaikutteista suunnittelua. In T. Kopomaa, L. Peltonen, & T. Litmanen (Eds.), Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (pp. 237-266). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Rannisto, A. (2008). Ruumiin merkityksestä. Sosiologia, 45 (2), 167-169.

Rannisto, A. (2008). Pragmatistisen ruumiinsosiologian mahdollisuuksia. Sosiologia, 45 (4), 366-367.

Salminen, V.-M. (2008). Kertomuksia sosiaalisen todellisuuden mittaamisesta. Sosiologia, 45 (1), 66-67.

Saresma, T. (2008). Feministinen kulttuurintutkimus- tutkimusperheen sisarpuoliko?. In E. Vainikkala, & H. Mikkola (Eds.), Nykyaika kulttuurintutkimuksessa (pp. 116-144). Jyväskylä, Finland: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Siisiäinen, M. (2008). Seurantalo - katoavaa yhdistysperinnettä?. In Yhdessä rakennetut - Suomalaiset seurantalot (pp. 39-41). Helsinki, Finland: Suomen Kotiseutuliitto. Retrieved from http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/

Siisiäinen, M. (2008). Symbolic power as a critical concept. In J. Houtsonen, & A. Antikainen (Eds.), Symbolic Power in Cultural Contexts (pp. 21-30). Rotterdam, Taipei: Sense Publishers.

Alanen, L., Salminen, V.-M., & Siisiäinen, M. (Eds.). (2007). Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Alanen, I. (2007). Rusija ir Baltijos šalys: nuosavybes teises ir dekolektyvizacijos politicos sekme. Žemes Ukio Mokslai / Agricultural Sciences, T. 14 (Priedas/Supplement), 73-77.

Alanen, L., Veli-Matti, S., & Siisiäinen, M. (2007). Johdanto. In L. Alanen, S. Veli-Matti, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 3-10). Jyväskylä, Finland: Kouluksen tutkimuslaitos.

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2007). The promised land of non-governmental organizations. In I. Taipale (Ed.), 100 social innovations from Finland (pp. 66-67). Helsinki, Finland: Baltic Sea Centre Foundation.

Hintikka, K. A. (2007). Web 2.0 - johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Helsinki, Finland: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.. TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja, 28. Retrieved from http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/20815/file/julkaisu_28.pd...

Hintikka, K. A. (2007). Wikipedia joukkoälyn muotona. Tieteessä tapahtuu, 24 (7), 17-19. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/viewFile/319/282

Hintikka, K. A. (2007). Kansalaisaktivismi internet-aikana. In M. Leskinen (Ed.), Sähköä toimintaan. Työväen Sivistysliitto.

Ilmonen, K. (2007). Suomalaiset yhdistykset ja luottamus vuosituhannen vaihteessa. Sosiologia, 44 (1), 3-18.

Ilmonen, K. (2007). Johan on markkinat. Tampere, Finland: Vastapaino.

Itäpuisto, M. (2007). Varoitusmerkinnöillä sikiövaurioita vastaan. Yhteiskuntapolitiikka, 72 (4), 447-450.

Itäpuisto, M. (2007). Sivistyksemme mitta?. Lapsiasiavaltuutettu. Retrieved from http://www.lapsiasia.fi/Resource.phx/lapsiasia/ajankohtaista/kolumni/a...

Itäpuisto, M. (2007). Miltä pullonkallistelu näyttää metrin korkeudelta katsottuna?. Kasper, (3), 11.

Itäpuisto, M., Haikonen, M., Kallas, M., Kekäläinen, M., Kortetmäki, T., Niskanen, M., . . . , & Taivassalo, L. (2007). Alkoholia mainostetaan eri kohderyhmille, myös nuorille. Dialogi, (5), 38-39.

Jokinen, K. (2007). Yhteenliittymien ylistyksestä yksinäisiin sydämiin. Kulttuurintutkimus, 24 (1), 71-74.

Jokinen, K. (2007). Suurperheet Suomessa. In V. Hatara, & H. Westermarck (Eds.), Rakkauden evoluutio (pp. 137-153). Helsinki, Finland: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta.

Jokinen, K., & Pohjola, K. (2007). Lasten media ja toimijuus. In A. Gretschel, & T. Kiilakoski (Eds.), Lasten ja nuorten kunta (pp. 177-190). Nuorisotutkimusseura. Julkaisusarja, 77. Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura.

Jokivuori, P. (2007). Massive job cuts due to restructuring in paper sector. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/11/articles/fi0711029i.htm

Jokivuori, P. (2007). Impact of the working time directive on collective bargaining in the road transport sector — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704039s/fi0704039q.htm

Jokivuori, P. (2007). Employers push for foreign labour recruitment drive. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/fi0710049i.htm

Jokivuori, P. (2007). Industrial relations in the postal sector — Finland. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704018s/fi0704019q.htm

Jokivuori, P. (2007). Nurses’ union rejects pay offer and calls for industrial action. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/fi0710039i.htm

Jokivuori, P. (2007). Rise in number of harassment cases in the workplace. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/fi0709029i.htm

Jokivuori, P. (2007). Progress towards sectoral collective agreements ongoing. European Industrial Relations Observatory. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/fi0709019i.htm

Jokivuori, P., & Hietala, R. (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki, Finland: WSOY.

Jyrkämä, J. (2007, 28.6.2007). Vanhustenhuollon laitoksia on tuskin liikaa. Helsingin Sanomat.

Kaidesoja, T. (2007). Darwinismista ja realismista. Sosiologia, 44 (3), 243-249.

Kaidesoja, T. (2007). Sosiaalisen rakenteen käsite Roy Bhaskarin kriittisessä realismissa. Sosiologia, 44 (2), 79-94.

Kaidesoja, T. (2007). Exploring the Concept of Causal Power in a Critical Realist Tradition. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37 (1), 63-87.

Kankainen, T. (2007). Yhdistykset, instituutiot ja luottamus. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 326. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18730/97895139309...

Kankainen, T., & Kouvo, A. (2007). Kipinöivä kansalaisyhteiskunta. Sosiologia, 4 (2).

Kivelä, P., & Siisiäinen, M. (2007). Sosiaalinen pääoma ja verkostot - teoriasta empiriaan. In L. Alanen, S. Veli-Matti, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 149-180). Jyväskylä, Finland: Kouluksen tutkimuslaitos.

Peltokoski, J. (2007). Tietotyö vapauttaa (Kirja-arvio). Työelämän tutkimus, 5 (3), 269-270.

Peltokoski, J. (2007). Yhteiskunnan sisällä ja sitä vastaan. Kommentti - Nuorisotutkimuksen verkkokanava, 10.9.2007. Retrieved from http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=289

Peltokoski, J. (2007). Mielivallan mielivaltaisuus. Sosiologia, 44 (1), 66-67.

Pirskanen, H. (2007). Isät ja alkoholi. Lasinen lapsuus -verkkoportaali. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi/julkaisuja/verkkokolumnit/syyskuu_pirskan...

Pirskanen, H. (2007). Sosialisaatio ja yksilön sosiaalinen kehitys. In P. Kuusela (Ed.), Sosiaalipsykologia. Yksilöstä yhteiskuntaan. (pp. 111-148). Kuopio: UniPress.

Rautio, S., & Pirskanen, H. (2007). Mistä mielekäs perhe-elämä koostuu?. Ryhmätyö, 36 (3), 30-36.

Ruuskanen, P. (2007). Sosiaalisella pääomalla selittäminen. In L. Alanen, V.-M. Salminen, & M. Siisiäinen (Eds.), Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät (pp. 11-38).

Salminen, V.-M. (2007). Kuoroharrastus - aktiivista kansalaistoimintaa ja kulttuurista eriytymistä. Musiikin suunta, 29 (1), 37-50.

Siisiäinen, M. (2007). Something Old and Something New: Finnish Voluntary Associations around the Turn of the Millennium. In I. Hannu, S. Anna-Katriina, & M. Eileen (Eds.), The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture (pp. 110-119). Research reports / University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences, 3/2007. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Dept. of Sport Sciences.

Siisiäinen, M. (2007). Uudet yhdistykset ja intressien representaatio. In T. Kaakkuriniemi, & J. Mykkänen (Eds.), Politiikan representaatio (pp. 302-327). Helsinki, Finland: Valtiotieteellinen yhdistys.

Siisiäinen, M. (2007). Yhdistysten kehitys Suomessa 1900-luvulla. In P. Haapala, & R. M. Toivo (Eds.), Suomen historian kartasto (pp. 271-273). Helsinki, Finland: Karttakeskus.

Siisiäinen, M., Kivelä, P., & Kolehmainen, J. (2007). Työllisyysprojekti toimijaverkkona. Sosiologia, 44 (2007) (1), 19-34.

(2006). Suomalainen kansalaisyhteiskunta ja sen muutostrendit 1990-luvulla. In R. Heiskala (Ed.), Uusi jako (pp. avoin). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

(2006). Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto. Polemos, 4.

Jakonen, M., Peltokoski, J., & Virtanen, A. (Eds.). (2006). Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto. Polemos, 7.

Hintikka, K. A. (2006, 25.7.2006). Tietoverkoissa muhii joukkojen älyä - Ihmiset ratkoivat verkossa rikoksia, alkulukuja ja perustivat kuvatoimiston. Helsingin Sanomat.

Ilmonen, K. (2006). Johan on markkinat. In Johan on markkinat (pp. 440s.). Tampere, Finland: Vastapaino.

Ilmonen, K. (2006). Yksilöllistyminen, yhdistykset ja demokratian edellytykset Alexis de Tocquevillella. Tiede & Edistys, (3), 195-204.

Itäpuisto, M. (2006). Kun välittäminen on sairautta Läheisriippuvuus naisen identiteettinä. In M. Saastamoinen, & P. Rautio (Eds.), Minuus ja identiteetti (pp. 121-137). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Itäpuisto, M. (2006). Alkoholitutkimuksen unohdetut. Yhteiskuntapolitiikka, 71 (3), 282-287.

Itäpuisto, M. (2006). Kun nainen lähtee viinin matkaan. Dialogi, (6), 46-47.

Itäpuisto, M. (2006). Vanhempien alkoholiongelma lapsen näkökulmasta. Irti, (4), 38-39.

Itäpuisto, M. (2006). Lapsen näkökulma päihdeongelmista kärsivässä perheessä. Lasinen lapsuus.

Itäpuisto, M. (2006). Miksi lapsinäkökulma on tärkeä?. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Itäpuisto, M. (2006). Vanhempien päihteidenkäytön vaikutukset lapseen. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Itäpuisto, M. (2006). Selviytyminen ja suojaavat tekijät. Lasinen lapsuus. Retrieved from http://www.lasinenlapsuus.fi

Jokinen, K. (2006). Lehti kirjoittajakouluna?. Sosiologia, 43 (2), 77-78.

Jokinen, K. (2006). Puhutteleva sosiologia. Sosiologia, 43 (4), 257-258.

Jokinen, K. (2006). Käänteet sosiologian ja kulttuurintutkimuksen itseymmärryksessä. Kulttuurintutkimus, 23 (1), 3-15.

Jokinen, K., & Saaristo, K. (2006). Suomalainen yhteiskunta (2. painos). Helsinki, Finland: WSOY.

Kaidesoja, T. (2006). How Useful are Transcendental Arguments for Critical Realist Ontology? A Response to Morgan. Journal of Critical Realism, 5 (2), 344-353.

Kaidesoja, T. (2006). Analogiat käsitteelliseen muutokseen tähtäävässä tiedeopetuksessa. Kasvatus, 37 (5), 475-490.

Kauppinen, I. (2006). Andrew Sayerin moraalitalouskäsitteen kriittinen suhde kulttuuriseen käänteeseen. Sosiologia, 43 (3), 196-208.

Laari, J. (2006). Sosiaalifilosofia ja Simmel. Niin & näin, 13 (4), 65-69.

Litmanen, T. (2006). 5. Resources and Structures of Peace Movement. Elaborating the Resource Mobilization Theory. The Doubt. Transnational Review of Political and Social Analysis.

Litmanen, T. (2006). Luku 11. Sähkömagneettiset kentät terveysriskinä. In Ionisoimaton säteily. Sähkömagneettiset kentät. (pp. 501-526). Säteily- ja ydinturvallisuus, 6. Helsinki, Finland: Säteilyturvakeskus.

Litmanen, T., Jokela, K., & Kuustonen, J. (2006). Sähkömagneettiset kentät terveysriskinä. Helsinki, Finland: Säteilyturvakeskus.

Muhonen, R., & Piesanen, E. (2006). Korkeakoulutus osana elämänlaajuista oppimista. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa. Näkökulmia ja keskustelua (pp. 185-213). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nikula, J., Granberg, L., & Alanen, I. (2006). Sovhooseista maatalousyrityksiksi - Venäjän maatalouden tie. In J. Nikula (Ed.), Katse Venäjään - suomalaisen Venäjätutkimuksen antologia (pp. 189-228). Aleksanteri-sarja, 3/2006. Helsinki, Finland: Gummerus.

Peltokoski, J. (2006). Identiteetti. In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Peltokoski, J. (2006). Postfordismi. In Uuden työn sanakirja. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Peltokoski, J. (2006). Prekariaatti, palkitsematon elämä. In T. Hoikkala, & M. Salasvuo (Eds.), Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Retrieved from http://www.nuorisotutkimusseura.fi/prekaariruoska.pdf

Peltokoski, J. (2006). Nomadit tutkimusmatkalla. Megafoni-verkkojulkaisu, 12.5.2005. Retrieved from http://megafoni.kulma.net/index.php?art=339&artp=2

Peltokoski, J. (2006). Ain laulain työtäs tee. Sosiologia, 43 (2), 141-143.

Ruuskanen, P., Maukonen, P., & Tuikkanen, A. (2006). Kansalaistoiminnan yliopistollinen opetus ja tutkimus Suomessa. Helsinki, Finland: Oikeusministeriö.

(2006). Ilmasto muuttuu - Energiakentän rakenne ei Tutkimus maatilojen energiaresurssien käyttöönoton ja maatilamittakaavaisen energiantuotannon rakenteellisista esteistä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja, 71.

Siisiäinen, M. (2006). "Demokratia Amerikassa" ja yhdistyssosiologian perusta. Tiede & Edistys, 31 (3), 205-214.

Siisiäinen, M., & Alapuro, R. (2006). Yhdistysten maa. In I. Taipale (Ed.), 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta (pp. 64-65). Helsinki, Finland: Kustannus oy Kunnia.