Sociology 2011-2015

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (Eds.). (2015). The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness. Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in European Political Sociology.

Ruuskanen, P., & Kontinen, T. (Eds.). (2015). Kansalaisyhteiskunta 1/2015. Teemanumero: Kolmannen sektorin muutos ja hybridiorganisaatiot. Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura. Retrieved from http://www.kytseura.fi/20

Aho, T. (2015). Rekkamiesten työn rytmihäiriöt. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (3), 300-316.

Berntsen, L. (2015). Agency of labour in a flexible pan-European labour market : a qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 526. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6215-9 Open access

Berntsen, L. (2015). Stepping up to strike : a union mobilization case study of Polish migrant workers in the Netherlands. Transfer: European Review of Labour and Research, 21 (4), 399-412. doi:10.1177/1024258914567427

Berntsen, L., & Lillie, N. (2015). Breaking the law? Varieties of social dumping in a pan-European labour market. In M. Bernaciak (Ed.), Market expansion and social dumping in Europe (pp. 43-60). London: Routledge.

Caro, E., Berntsen, L., Lillie, N., & Wagner, I. (2015). Posted Migration and Segregation in the European Construction Sector. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (10), 1600-1620. doi:10.1080/1369183X.2015.1015406 Open access

Danaj, S. (2015). Book review: Mobilizing against Inequality: Unions, Immigrant Workers, and the Crisis of Capitalism, edited by Lee H. Adler, Maite Tapia and Lowell Turner. British Journal of Industrial Relations, 53 (1), 164-165. doi:10.1111/bjir.12112

Danaj, S., & Sippola, M. (2015). Organising hyper-mobile transnational construction workers. Brussels: European Trade Union Institute. ETUI Policy Briefs, 11/2015. Retrieved from https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Emp... Open access

Eranti, V., & Lonkila, M. (2015). The social significance of the Facebook Like button. First Monday, 20 (6). doi:10.5210/fm.v20i6.5505 Open access

Hämäläinen, J., Suolanen, V., Oedewald, P., Gotcheva, N., Viitanen, K., Wahlström, M., . . . Tyrväinen, T. (2015). SAFIR2014 : the Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2011-2014 : final report. Teknologian tutkimuskeskus VTT. VTT Technology, 213. Retrieved from http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T213.pdf Open access

Jokivuori, P. (2015). Työpolitiikan koko kattaus. Työelämän tutkimus, 13 (3), 253-254.

Jokivuori, P., Ruuskanen, P., Siisiäinen, M., & Wilska, T.-A. (2015). Sosiologia yhteiskunnan rakenteiden ja toimijoiden tulkkina. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 144-184). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Kauppinen, I. (2015). Luc Boltanski - kritiikin sosiologian ja kriittisen sosiologian välimaastossa. In M. Pyykkönen, & I. Kauppinen (Eds.), 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (pp. 315-338). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Kauppinen, I. (2015). Towards a theory of transnational academic capitalism. British Journal of Sociology of Education, 36 (2), 336-353. doi:10.1080/01425692.2013.823833

Luukkanen, J., Kaivo-oja, J., Vehmas, J., Panula-Ontto, J., & Häyhä, L. (2015). Dynamic Sustainability. Sustainability Window Analysis of Chinese Poverty-Environment Nexus Development. Sustainability, 7 (11), 14488-14500. doi:10.3390/su71114488 Open access

Moisio, O.-P., Silvasti, T., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). Polkuja yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Pirkkalainen, P. (2015). The Role of the Diaspora in the Civil Society Development of Somalia/Somaliland: Reflections on the Finland-based Somali Diaspora. Journal für Entwicklungspolitik, 31 (1), 83-99.

Pirskanen, H., Jokinen, K., Kallinen, K., Minna, H.-V., & Rautakorpi, S. (2015). Researching Children’s Multiple Family Relations: Social Network Maps and Life-Lines as Methods. Qualitative Sociology Research, XI (1), 50-69. Retrieved from http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume32/QSR_11_1_Pirska... Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Precarization Effect. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 1-24). Palgrave Macmillan. Open access

Porta, D. d., Hänninen, S., Siisiäinen, M., & Silvasti, T. (2015). The Making and Unmaking of Precarity : Some Concluding Remarks. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 287-298). Palgrave Macmillan. Open access

Pyykkönen, M., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Ruuskanen, P. (2015). Sosiaalinen pääoma. In K. Eriksson (Ed.), Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa (pp. 214-233). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ruuskanen, P., & Kontinen, T. (2015). Kolmannen sektorin muutos ja hybridiorganisaatiot. Kansalaisyhteiskunta, 6 (1), 1-4. Retrieved from https://asiakas.kotisivukone.com/files/kyts.kotisivukone.com/KY-lehti/... Open access

Selander, K. (2015). Work Engagement in the Third Sector. Voluntas, 26 (4), 1391-1411. doi:10.1007/s11266-014-9465-y

Siisiäinen, M. (2015). Late-modern Hegemony and the Changing Role of Voluntary Associations in Finland. Alternatives, 40 (3-4), 264-280. doi:10.1177/0304375415617624

Siisiäinen, M. (2015). Osallisuus ja osallistuminen. Suuntaaja, 2015 (3). Retrieved from http://www.aspasaatio.fi/suuntaaja/suuntaaja-32015/osallisuus-ja-osall...

Siisiäinen, M., & Kankainen, T. (2015). Trust and Participation in Voluntary Associations of 8th Graders in 22 Countries. Voluntas, 26 (2), 673-692. doi:10.1007/s11266-014-9443-4

Siisiäinen, M., Luhtakallio, E., & Kankainen, T. (2015). The Transformation of Jobless Movement and the Segregation of the Unemployed in Finland since the 1990s. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 249-268). Palgrave Macmillan.

Syrjämäki, E., Kojo, M., & Litmanen, T. (2015). Muuttunut hanke : Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-yleisötilaisuudet Pyhäjoella vuosina 2013-2014. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. YFI julkaisuja, 2. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6246-3 Open access

Tuukkanen, T., & Wilska, T.-A. (2015). Online environments in children's everyday lives: children's, parent's and teacher's points of view. Young Consumers, 16 (1), 3-16. doi:10.1108/YC-03-2014-00430

Vanhanen, S. (2015). Emerging Joint Expertise? : Multiagency Collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. Finnish Yearbook of Population Research, 50, 85-95. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/article/view/49665 Open access

Wilska, T.-A. (2015). Koti ei ole vain katto pään päällä. Asukasviesti, p. 10. Retrieved from http://www.e-julkaisu.fi/espoon_asunnot/asukasviesti/4-2015/ Open access

Ylönen, M., & Litmanen, T. (2015). Signaled and Silenced Aspects of Nuclear Safety : A Critical Evaluation of International Nuclear Safety Thinking. Risk, Hazards and Crisis in Public Policy, 6 (1), 22-43. doi:10.1002/rhc3.12072

Aro, R., & Wilska, T.-A. (2014). Standard of living, consumption norms, and perceived necessities. International Journal of Sociology and Social Policy, 34 (9/10), 710-728. doi:10.1108/IJSSP-06-2013-0064

Berntsen, L. (2014). Book Review : Conflicting Commitments: The Politics of Enforcing Immigrant Worker Rights in San Jose and Houston, by Shannon Gleeson. British Journal of Industrial Relations, 52 (2), 389-390. doi:10.1111/bjir.12063

Cantwell, B., & Kauppinen, I. (2014). Academic Capitalism in Theory and Research. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 3-9). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Danaj, S., & Godole, J. (2014). Gender, Politics and the Albanian Media: A Women Parliamentarians' Account. In M. Raicheva-Stover, & E. Ibroscheva (Eds.), Women in Politics and Media (pp. 199-214). Bloomsbury Academic.

Grénman, M., Räikkönen, J., & Wilska, T.-A. (2014). Wellness : elämyksellinen hyvinvointikulutus haasteena kaupalle ja palveluliiketoiminnalle. Kulutustutkimus.Nyt, 8 (1), 45-59. Retrieved from http://www.kulutustutkimus.net/nyt/wp-content/uploads/2014/09/4_Greenm... Open access

Haapakoski, K. (2014). Hyve ammatillisessa toiminnassa. In N. Hämäläinen, J. Lemetti, & I. Niiniluoto (Eds.), Hyve (pp. 199-211). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 45. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Hintikka, K. A. (2014). Verkot ja poliittisen vaikuttamisen tulevaisuus : yhteiskunnallisten yhteenliittymien muotoja internetissä 2024. In R. Mickelsson (Ed.), Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa (pp. 181-214). TVA-julkaisuja, 2/2014. Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia ; Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitos. Retrieved from http://www.utu.fi/fi/yksikot/tva/tutkimus/julkaisut/Documents/Poliitti... Open access

Husu, H.-M. (2014). Luokka ja ruumiillisuus yhteiskunnallisten liikkeiden toiminnassa. Sukupuolentutkimus - Genusforskning, 27 (2), 67-70.

Jartti, T., Rantala, E., & Litmanen, T. (2014). Sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat : Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 126. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5797-1 Open access

Kaidesoja, T., & Kauppinen, I. (2014). How to Explain Academic Capitalism: A Mechanism-Based Approach. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 166-186). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kankainen, T. (2014). Työttömien yhdistyskenttä kehittää toimintaansa. Karenssisanomat, pp. 18-19. Retrieved from http://www.tvy.fi/images/karenssi/karenssisanomat-2014-1.pdf Open access

Kauppinen, I. (2014). Different meanings of ´knowledge as commodity` in the context of higher education. Critical Sociology, 40 (3), 1-17. doi:10.1177/0896920512471218

Kauppinen, I. (2014). Moral Economy of Patents : Case of Finnish Research Universities’ Patent Policies. Studies on Higher Education, 39 (10), 1732-1749. doi:10.1080/03075079.2013.806457

Kauppinen, I., & Cantwell, B. (2014). The Global Enterprise of Higher Education. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 137-146). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kauppinen, I., & Cantwell, B. (2014). Transnationalization of Academic Captalism through Global Production Networks. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 147-165). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Kauppinen, I., & Kaidesoja, T. (2014). A Shift Towards Academic Capitalism in Finland. Higher Education Policy, 27 (1), 23-41. doi:10.1057/hep.2013.11

Kauppinen, I., Mathies, C., & Weimer, L. (2014). Developing a Conceptual Model to Study the International Student Market. In B. Cantwell, & I. Kauppinen (Eds.), Academic Capitalism in the Age of Globalization (pp. 246-264). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Larkins, C., Kiili, J., & Palsanen, K. (2014). A lattice of participation: reflecting on examples of children's and young people's collective engagement in influencing social welfare policies and practices. European Journal of Social Work, 17 (5), 718-736. doi:10.1080/13691457.2014.928269 Open access

Lillie, N., Caro, E., Berntsen, L., & Wagner, I. (2014). Migration and human resource management. In M. M. Lucio (Ed.), International Human Resource Management: An Employment Relations Perspective (pp. 220-237). London: SAGE. Open access

Lillie, N., Wagner, I., & Berntsen, L. (2014). Distacco dei lavoratori, violazione delle norme e cambiamento istituzionale. Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 141 (1), 71-90. doi:10.3280/GDL2014-141003

Lillie, N., Wagner, I., & Berntsen, L. (2014). Posted Migration, Spaces of Exception, and the Politics of Labour Relations in the European Construction Industry. In M. Hauptmeier, & M. Vidal (Eds.), The Comparative Political Economy of Work (pp. 312-331). Palgrave Macmillan.

Litmanen, T., Kari, M., Vesalainen, J., & Kojo, M. (2014). Socio-technical risk governance through dyadic risk dialogue : copper corrosion as a safety challenge in the geological disposal of spent nuclear fuel. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Working paper / Demonstrating Safety, WP 2. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5739-1 Open access

Litmanen, T., Solomon, B. D., & Kari, M. (2014). The utmost ends of the nuclear fuel cycle: Finnish perceptions of the risks of uranium mining and nuclear waste management. Journal of Risk Research, 17 (8), 1037-1059. doi:10.1080/13669877.2013.841727

Muhonen, R. (2014). Opinteitä ikääntyvien yliopistoon : sotien sukupolvi ja yliopiston ylistys. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 506. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5854-1 Open access

Salo, M. (2014). Uusiutuva energia ja energiajärjestelmän konsensus : mekanisminen näkökulma liikenteen biopolttoaineiden ja syöttötariffin käyttöönottoon Suomessa. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 499. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5705-6 Open access

Siisiäinen, M. (2014). Nuorten työttömien järkevät valinnat ja nuorisotakuu. In A. Gretschel, K. Paakkunainen, A.-M. Souto, & L. Suurpää (Eds.), Nuorisotakuun arki ja politiikka (pp. 139-141). Nuorisotutkimusseura ry.

Siisiäinen, M. (2014). Työtä vailla olevat nuoret. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 91-125). Vastapaino.

Siisiäinen, M., Kankainen, T., & Luhtakallio, E. (2014). Työttömien liike. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 52-90). Vastapaino.

Silvasti, T., Lempiäinen, K., & Kankainen, T. (2014). Eriarvoisuuden uudet paikat. In K. Lempiäinen, & T. Silvasti (Eds.), Eriarvoisuuden rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa (pp. 7-19). Tampere, Finland: Vastapaino.

Tuukkanen, T. (2014). A framework for children's participation in online environments. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 510. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5936-4 Open access

Ung-Lanki, S. (2014). Constructing the Biotech Nonhuman Animal: Instrumentalism and Ambivalence. Society and Animals, 22 (5), 439-458. doi:10.1163/15685306-12341349

Wilska, T.-A. (2014). Kuluttajaksi sosiaalistumisen haasteet ja kuluttajakasvatus jälkimodernissa kulutusyhteiskunnassa. Aikuiskasvatus, 34 (1), 43-49.

Wilska, T.-A. (2014). Nuoret osallistuvat kulutusvalinnoillaan – vai osallistuvatko?. In S. Myllyniemi (Ed.), Vaikuttava osa: Nuorisobarometri 2013 (pp. 121-124). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 145. Opetus- ja kulttuuriministeriö; Nuorisoasiain neuvottelukunta; Nuorisotutkimusverkosto. Retrieved from https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2014/02/Nuorisobarometri_...

Ylilahti, M. (2014). Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen monenkirjava anti. Kuntoutus, 37 (1), 23-34.

Ylilahti, M. (2014). Työkykyä ylläpitävä kuntoutus saa monia merkityksiä. Työelämän tutkimus, 12 (1), 64-69.

Moisio, O.-P., Korhonen, P., & Wilska, T.-A. (Eds.). (2013). Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 121. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Heikkinen, E., Jyrkämä, J., & Rantanen, T. (Eds.). (2013). Gerontologia (3. ed.). Helsinki, Finland: Duodecim.

Aho, T. (2013). LATE - terveyttä toisella tavalla. Kulttuurintutkimus, 30 (2), 45-48. Retrieved from http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_45-48_LATE_-_terveytta_... Open access

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2013). The Promised Land of NGOs. In I. Taipale (Ed.), 100 Social Innovations from Finland (pp. 246-249). Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Gladarev, B., & Lonkila, M. (2013). Justifying Civic Activism in Russia and Finland. Journal of Civil Society, 9 (4), 375-390. doi:10.1080/17448689.2013.844450

Husu, H.-M. (2013). Bourdieu and Social Movements: Considering Identity Movements in terms of Field, Capital and Habitus. Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 12 (3). doi:10.1080/14742837.2012.704174

Husu, H.-M. (2013). Social movements and Bourdieu: class, embodiment and the politics of identity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 488. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5528-1 Open access

Jokivuori, P. (2013). Social partners’ involvement in pension reform in the EU. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1304032s/fi1304031q.htm

Jokivuori, P. (2013). Social partners urged to restart talks on centralised agreement. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/08/articles/fi1308011i.htm

Jokivuori, P. (2013). The representativeness of trade unions and employer associations in the textile and clothing sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1302024s/fi1302021q.htm

Jokivuori, P. (2013). Report sparks debate on use of experts in parliament. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/05/articles/fi1305011i.htm

Jokivuori, P. (2013). Finland: Impact of the crisis on industrial relations. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1301019s/fi1301011q.htm

Jokivuori, P. (2013). The representativeness of trade unions and employer associations in the sport and active leisure sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1105058s/fi1105051q.htm

Jokivuori, P. (2013). New national agreement talks collapse. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/04/articles/fi1304011i.htm

Jokivuori, P. (2013). The role of government and social partners in keeping older workers in the labour market. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1210012s/fi1210011q.htm

Jokivuori, P. (2013). The representativeness of trade unions and employer associations in the live performance sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1202038s/fi1202031q.htm

Jokivuori, P. (2013). The representativeness of trade unions and employer associations in the food and drink sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1207014s/fi1207011q.htm

Jokivuori, P. (2013). Social partners in labour market talks. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/03/articles/fi1303011i.htm

Jokivuori, P. (2013). The representativeness of trade unions and employer associations in the audiovisual sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1202044s/fi1202041q.htm

Jokivuori, P. (2013). Major reshuffle at Confederation of Finnish Industries. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/12/articles/fi1212011i.htm

Jokivuori, P. (2013). Social Partners Involvement in Unemployment benefit Regimes. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/fi1206011q.htm/...

Kaarlenkaski, T., & Ung-Lanki, S. (2013). Ikkunoita ihmistieteelliseen eläintutkimukseen. Elore, 2013 (1). Retrieved from http://www.elore.fi/arkisto/1_13/kaarlenkaski_ung-lanki.pdf Open access

Kauppinen, I. (2013). Academic capitalism and the informational fraction of the transnational capitalist class. Globalisation, Societies and Education, 11 (1), 1-22. doi:10.1080/14767724.2012.678763

Litmanen, T., Kojo, M., & Nurmi, A. (2013). Megaluokan sosiotekninen projekti välietappiin: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen haasteiden ja epävarmuuksien tulevaisuushallinta. Futura, 13 (2), 64-73. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1568551 Open access

Litmanen, T., Kojo, M., & Nurmi, A. (2013). Megaluokan sosiotekninen projekti väliarvioinnissa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen haasteiden ja epävarmuuksien tulevaisuushallinta. ATS Ydintekniikka, 42 (2), 10-14. Open access

Notko, M., Jokinen, K., Kuronen, M., Pirskanen, H., Malinen, K., & Harju-Veijola, M. (2013). Encountering ethics in studying challenging family relations. Families, Relationships and Societies, 2 (3), 395-408. doi:10.1332/204674313X665085 Open access

Palonen, K. (2013). Quentin Skinner’s "Rhetorical Turn" and the Chances for Political Thought. Philosophical Study, 3 (1), 9-22.

Pino, S. G., Berberi, A., Çaro, E., Kapllanaj, M., & Danaj, S. (2013). Efektet e gjakmarrjes mbi gratë e vajzat në Shqipëri (Effects of Blood Feuds on Women and Girls in Albania). Tirana: Albanian Institute for Public Affairs. Retrieved from http://aipa.umb.edu.al/pdf_docs/projekti-GjAKMARRJA-broshure.pdf

Pirkkalainen, P. (2013). Transnational responsibilities and multi-sited strategies: voluntary associations of Somali diaspora in Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 489. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5532-8 Open access

Pirkkalainen, P., Mezzetti, P., & Guglielmo, M. (2013). Somali Associations’ Trajectories in Italy and in Finland: Leaders building trust and finding legitimisation. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (7), ?. doi:10.1080/1369183X.2013.778146

Rautio, S. (2013). Parents’ Experiences of Early Support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27 (4), 927-934. doi:10.1111/scs.12006

Rautio, S. (2013). Diaries of family workers: empowerment and working with families with children. In M. Törrönen, O. Borodkina, V. Samoylova, & E. Heino (Eds.), Empowering Social Work : Research & Practice (pp. 158-170). Kotka: Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki, Kotka Unit. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41105 Open access

Ruuskanen, P., Selander, K., & Anttila, T. (2013). Palkkatyössä kolmannella sektorilla. In Työ- ja elinkeinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys. Työ- ja elinkeinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 20. Helsinki, Finland: Edita Publishing Oy. Retrieved from http://www.tem.fi/files/37094/TEMjul_20_2013_web_27062013.pdf Open access

Selin, J. (2013). Tracing the justifications of opioid maintenance treatment in Finland. Substance Use and Misuse, 48 (11), 1067-1068. doi:10.3109/10826084.2013.808528

Selin, J., Hakkarainen, P., Partanen, A., Tammi, T., & Tigerstedt, C. (2013). From political controversy to a technical problem? Fifteen years of opioid substitution treatment in Finland. International journal of drug policy, 24 (6), e66-e72. doi:10.1016/j.drugpo.2013.08.007

Tuukkanen, T., Kankaanranta, M., & Wilska, T.-A. (2013). Children’s life world as a perspective on their citizenship: The case of the Finnish Children's Parliament. Childhood, 20 (1), 131-147. doi:10.1177/0907568212451472

Tuukkanen, T., Wilska, T.-A., Iqbal, A., & Kankaanranta, M. (2013). Children’s Social Participation in Virtual Worlds. International journal of virtual communities and social networking, 5 (4), 59-73. doi:10.4018/ijvcsn.2013100104

Pellizzoni, L., & Ylönen, M. (Eds.). (2012). Neoliberalism and Technoscience. Critical Assessments. Surrey: Ashgate. Theory, Technology and society. Retrieved from https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&pageSubject=...

Aro, J., & Jokivuori, P. (2012). Miten yhteiskunta on mahdollinen?. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 123-141.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Blom, R., Kankainen, T., & Melin, H. (2012). Jakaantunut Suomi. Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta. Tampere, Finland: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, 10/2012. Open access

Hintikka, K. A. (2012). Puheenvuoro: Journalismia talkootyönä. Journalismikritiikin vuosikirja 2012, 2012 (1), 25-30. Retrieved from http://urn.fi/urn:nbn:uta-3-974 Open access

Jokivuori, P. (2012). Dispute over employees’ right to training days unresolved. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/10/articles/fi1210011i.htm Open access

Jokivuori, P. (2012). FINLAND: EIRO CAR on the Changing Business Landscape in the Electricity sector and Industrial Relations in Europe. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/country/finland.htm Open access

Jokivuori, P., Litmanen, T., & Ruuskanen, P. (2012). Marx, kriisit ja kapitalismi. In J. Nikula, & L. Granberg (Eds.), Talonpoikaisuuden ja post-sosialismin jäljillä : todellisuuksia tutkimassa Ilkka Alasen seurassa = Traces of peasantry and post-socialism : researching realities with Ilkka Alanen (pp. 231-242). SoPhi, 118. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4823-8 Open access

Jokivuori, P., & Ojala, S. (2012). Työhyvinvointi ja organisaation talous työntekijöiden silmin. In P. Pyöriä (Ed.), Työhynvointi ja organisaation menestys (pp. 23-40). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kankainen, T., & Siisiäinen, M. (2012). Hyvinvointi, luottamus ja yhdistysaktiivisuus. In P. Kupari, & M. Siisiäinen (Eds.), Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee: suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet (pp. 37-54). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kauppinen, I. (2012). Towards Transnational Academic Capitalism. Higher Education, 64 (4), 543-556. doi:10.1007/s10734-012-9511-x

Kivelä, P. (2012). Oman paikan taju: keski-ikäiset perheenäidit paikallisilla kentillä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 454. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4947-1 Open access

Kojo, M., Kari, M., & Litmanen, T. (2012). Nuclear community considering threats and benefits of final disposal. Local opinions regarding the spent nuclear fuel repository in Finland. International Journal of Environmental Technology and Management, 15 (2), 124-145. doi:10.1504/IJETM.2012.047231

Kouvo, A., Kankainen, T., & Niemelä, M. (2012). Welfare Benefits and Generalized Trust in Finland and Europe. In H. Ervasti, J. G. Andersen, T. Fridberg, & K. Ringdal (Eds.), The Future Of The Welfare State: Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe (pp. 195-213). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Lappalainen, P., & Siisiäinen, M. (2012). Vereine und Verbände in Gesellschaft und im Politischen System Finnlands: Veränderungen und Entwicklungen. In W. Reutter (Ed.), Verbände und Interessengruppen in den Ländern der Europäischen Union (pp. 179-210). Viesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Litmanen, T., Kojo, M., & Nurmi, A. (2012). Socio-Technical Challenges of Finland’s Nuclear Waste Policy: Discussion of the Techno-Scientific Community on the Geological Disposal of Spent Nuclear Fuel. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 3 (3), 84-103. doi:10.1002/rhc3.13 Open access

Luhtakallio, E., & Siisiäinen, M. (2012). The Movement of the Unemployed in Finland. In D. Chabanet, & J. Faniel (Eds.), The Mobilization of the Unemployed in Europe - From Acquiescence to Protest? (pp. 109-130). Houndmills: Palgrave Macmillan.

Nyrhinen, J., & Wilska, T.-A. (2012). Kohti vastuullista ylellisyyttä? Eettiset ja ekologiset trendit sekä luksuskulutus Suomessa. Kulutustutkimus.nyt, 6 (1/2012), 20-41. Retrieved from http://www.kulutustutkimus.net/nyt/wp-content/uploads/2012/05/Nyrhinen... Open access

Pellizzoni, L., & Ylönen, M. (2012). Hegemonic contingencies: Neoliberalized technoscience and neorationality. In Neoliberalism and Technoscience. Critical Assessments (pp. 47-74). Surrey: Ashgate. Retrieved from https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&pageSubject=...

Pellizzoni, L., & Ylönen, M. (2012). Introduction. In Neoliberalism and Technoscience. Critical Assessments (pp. 1-24). Surrey: Ashgate. Retrieved from https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&pageSubject=...

Ruuskanen, P. (2012). Poliittisia tulkintoja 2000-luvun talouskriisistä. Kirja-arvio: Markkinat ja demokratia (Björn Wahlroos 2012); Kurssi kohti konkurssia (Yrjö Kallinen ym. toim. 2011). Kansalaisyhteiskunta, 3 (1), 85-92. Retrieved from http://content.yudu.com/Library/A1yj7n/Kansalaisyhteiskunta/resources/... Open access

Salminen, V.-M. (2012). Socially Differentiated Networks and Attachment to Locality: A Study of the Inhabitants of Lievestuore and Pabrade. In S. Häyrynen, R. Turunen, & J. Nyman (Eds.), Locality, Memory, Reconstruction: The Cultural Challenges and Possibilities of Former Single-Industry Communities (pp. 197-222). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Salminen, V.-M. (2012). Verkostot, paikallisuus ja eriarvoisuus. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 434. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4678-4 Open access

Selander, K., Ruuskanen, P., & Anttila, T. (2012). Työn ja perheen ristiriidat kolmannen sektorin palkkatyössä. Työelämän tutkimus, 10 (3).

Siisiäinen, M. (2012, kevät 2012). Yhdistykset elävänä sosiaalisena pääomana Lievestuoreella. Keski-Suomen maaseutu, p. 27.

Tuukkanen, T., Iqbal, A., & Kankaanranta, M. (2012). Virtual worlds as children's participatory media: The opportunities and risks of participation. In P. Cunningham, & N. Fretwell (Eds.), Creating communities: Local, National and Global (pp. 193-205). London: CiCe. Open access

Wilska, T.-A. (2012). Vastuullisuutta ja vapaa-aikaa. Sähköinen liiketoiminta & matkailu. Retrieved from http://issuu.com/maalla-hanke/docs/matkailun_teemalehti_2012 Open access

Ylönen, M., & Pellizzoni, L. (2012). Conclusion. In Neoliberalism and Technoscience. Critical Assessments (pp. 231-238). Surrey: Ashgate. Retrieved from https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&pageSubject=...

Alanen, L., & Siisiäinen, M. (Eds.). (2011). Fields and capitals: constructing local life. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Aro, R., & Wilska, T.-A. (2011). Kun mikään ei riitä – vai riittäisikö jo?. Hyvinvointikatsaus, 13 (1/2011), 80-82. Retrieved from http://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2011_01.html

Danaj, S. (2011). They will save us, or shouldn’t they? An analysis of the role of the international community in the Albanian print media after the January 21st 2011 demonstrations. CEU Political Science Journal, 6 (3), 324-357. Retrieved from http://politicalscience.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/pa... Open access

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2011). Johdanto. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 4-28). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (Eds.). (2011). Tieto ja globalisaatio. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Halonen, K. (2011). Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 411. Retrieved from http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9789513943202.pdf Open access

Hintikka, K. A. (2011). Sosiaalinen media – yhteisö vai verkosto?. In K. Seppo (Ed.), Yksilölliset yhteisöt. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Hintikka, K. A., Antti, P., & Petri, K. (2011). Public Data - an introduction to opening information resources. (50. ed.). Helsinki, Finland: Ministry of Transport and Communications. Retrieved from http://www.julkinendata.fi/ Open access

Jartti, T., & Litmanen, T. (2011). Uraanin hyväksyttävyys: suomalaisten asennoituminen uraaniin, uraanin etsintään ja uraanin louhintaan. Maantieteellinen aikakauskirja Terra, 123 (3), 147-153. Retrieved from http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

Jokinen, K., & Pohjola, K. (2011). Children with their dreams - what kind of reveries are accepted in school context?. Education 3-13, 39 (2), 127-138. doi:10.1080/03004270903218955

Jokivuori, P. (2011). Social partners agree national pay settlement. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/10/articles/fi1110011i.htm Open access

Jokivuori, P. (2011). Unions fight over IT sector employees. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/08/articles/fi1108011i.htm

Jokivuori, P. (2011). Two new studies on unionisation and collective agreement coverage. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/07/articles/fi1107011i.htm

Jokivuori, P. (2011). New six-party coalition government formed. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/06/articles/fi1106021i.htm

Jokivuori, P. (2011). The representativeness of trade unions and employer associations in the banking sector. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009018s/fi1009011q.htm

Jokivuori, P. (2011). EIRO CAR on ‘Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public authorities.’. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1101019s/fi1101011q.htm

Jokivuori, P. (2011). Representativeness study of the European social partner organisations: Education sector – Finland. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/fi1001019q.htm

Jokivuori, P. (2011). Social partners disagree on fines for illegal industrial action. Irlanti: Dublin. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/05/articles/fi1105011i.htm

Jokivuori, P. (2011). Union says temporary agency workers need representation. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/03/articles/fi1103021i.htm

Jokivuori, P. (2011). New collective agreements for public sector employees. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/02/articles/fi1102051i.htm

Jokivuori, P. (2011). Prime Minister calls for tripartite cooperation. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/02/articles/fi1102041i.htm

Jokivuori, P. (2011). Doubts over Finland’s state productivity programme. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/12/articles/fi1012011i.htm

Jokivuori, P. (2011). Working group on strike reform falls apart. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/11/articles/fi1011011i.htm

Jokivuori, P. (2011). Finland: EIRO Annual Review 2009. Dublin: European Foundation. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004019s/fi1004019q.htm

Jokivuori, P. (2011). Cooperation Ombudsman starts work. Dublin: Eurofound. Retrieved from http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fi1010011i.htm Open access

Kankainen, T. (2011). Sosiaalisen pääoman varjopuolet?. Kansalaisyhteiskunta-lehti , 2011 (2), 70-. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti Open access

Kauppinen, I. (2011). Globaali kapitalismi, TRIPS ja aineettoman omaisuuden haltuunottamisen globaali vaihe. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 97-114). Tampere, Finland: Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö. Retrieved from http://tampub.uta.fi/handle/10024/65620 Open access

Litmanen, T. (2011). Rauhanliikkeen poliittinen subjektivaatio. Rauhanaatteen institutionalisoituminen ja kamppailu institutionaalistumisesta. Kosmopolis. Rauhan- konfliktin ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti, Vol. 41 (3/2011), 5-25. Retrieved from http://www.helsinki.fi/lehdet/kosmo/

Litmanen, T., & Kojo, M. (2011). Not excluding nuclear power: the dynamics and stability of nuclear power policy arrangements in Finland. Journal of Integrative Environmental Sciences, 8 (3), 171-194. doi:10.1080/1943815X.2011.585652

Litmanen, T., & Salo, M. (2011). Haastattelussa professori Alain Touraine. Kansalaisyhteiskunta, 2 (1), 112-124. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-1 Open access

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2011). Tieteen saturaatio. In M. Jakonen, & J. Tilli (Eds.), Yhteinen yliopisto. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Notko, M. (2011). Väkivalta, vallankäyttö ja vahingoittuminen naisten perhesuhteissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 406.

Nyrhinen, J., Wilska, T.-A., & Leppälä, M. (2011). Tulevaisuuden kuluttaja : Erika 2020-hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Working paper / Jyväskylä University. School of Business and Economics, 370. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4486-5 Open access

Näkki, P., Bäck, A., Ropponen, T., Kronqvist, J., Hintikka, K. A., Harju, A., . . . , & Kola, P. (2011). Social media for citizen participation. Report on the Somus project. Espoo: VTT. VTT Publications, 755. Retrieved from http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P755.pdf Open access

Pirkkalainen, P. (2011). Rahalähetyksiä, Rakennuksia ja Rauhaa? Diasporan monet kasvot Somalimaassa. Afrikan sarvi . Retrieved from http://www.afrikansarvi.fi Open access

Pirkkalainen, P. (2011). Tutkimusmatkalla Somalimaassa – Afrikan sarven rauhan saarekkeessa. Konneveden joulu.

Pirskanen, H. (2011). Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa. Helsinki, Finland: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53/2011., D 53.

Salo, M. (2011). Disregarding Wind Power: Introduction to Finnish Feed-in Tariff Policy. In M. Järvelä, & S. Juhola (Eds.), Energy, Policy, and the Environment: Modelling Sustainable Development for the North (pp. 115-131). New York: Springer.

Selin, J. (2011). Huumeriippuvuuden hoito ja lääketieteen haaste. Terapeuttinen järkeily ja hallinta psykososiaalisissa huumehoidoissa 1965-2005. Sosiologia, 48 (2), 117-133.

Selin, J. (2011). Implementation of substitution treatment in Finland. Beyond rationalisation and medicalisation. Nordic studies on alcohol and drugs, 28 (1), 29-42. Open access

Selin, J. (2011). Hallinnan näkökulmia huumeriippuvuuden hoitoon Suomessa vuosina 1965-2005. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 421.

Siisiäinen, M. (2011). Yhdistykset, joukkotoiminta ja myöhäismoderni hegemonia. In R. Rinne, & A. Jauhiainen (Eds.), Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (pp. 148-167). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Siisiäinen, M., & Alanen, L. (2011). Introduction: Researching local life in a Bourdieusian frame. In L. Alanen, & M. Siisiäinen (Eds.), Fields and capitals: constructing local life (pp. 11-28). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Siisiäinen, M., Kankainen, T., & Salminen, V.-M. (2011). Networks and voluntary associations as social capital in local fields. In L. Alanen, & M. Siisiäinen (Eds.), Fields and capitals: constructing local life (pp. 165-213). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.

Vierimaa, S.-M. (2011). Organising a transnational advocacy network. A Glance into the Finnish Expatriate Parliament and its member associations. In E. Heikkilä, & S. Koikkalainen (Eds.), Finns Abroad - New Forms of Mobility and Migration. Migration Studies, C 21. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Wilska, T.-A. (2011). Book review: Critical Pedagogies of Consumption : Living and Learning in the Shadow of the "Shopocalypse". Jennifer A. Sandlin and Peter McLaren (eds.). Teachers College Record, Vol. 113 (1). Retrieved from http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=16268

Wilska, T.-A. (2011). Generation. In D. Southerton (Ed.), Encyclopedia of Consumer Culture (pp. xxx-xxx). London: SAGE Publications.

Wilska, T.-A. (2011). State provision. In Encyclopedia of Consumer Pulture (pp. xxx-xxx). London: Sage publications.

Wilska, T.-A. (2011). Vastuullisuus yksityisen kuluttajan näkökulmasta. In Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa (pp. 189-209). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Wilska, T.-A. (2011). McDonaldisaatio, Disneysaatio ja suomalaisten lapsiperheiden vapaa-ajan kulutuspalvelut. Kulutustutkimus.Nyt, 7 (2/2011). Retrieved from http://www.kulutustutkimus.net/nyt/?page_id=161 Open access

Wilska, T.-A. (2011). Disneysaation hyödyntäminen matkailu- ja elämyspalveluissa. In J. Tuulaniemi (Ed.), Palvelumuotoilu (pp. 271-277). Helsinki, Finland: Talentum.

Ylilahti, M. (2011). Unikokemusten kerronnalliset ja kulttuuriset muodot - matkalla tulkintojen maailmoissa. Agricolan kirja-arvostelut, 28.7.2011 (28.7.2011 ). Retrieved from http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1787 Open access

Ylönen, M. (2011). Saastumisen kontrollin ideologia: vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960-2000. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 424. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4542-8 Open access