Social and Public Policy

Chou, Y.-C., Pfau-Effinger, B., Kröger, T., & Ranci, C. (2017). Impact of care responsibilities on women’s employment : a comparison between European and East Asian welfare states. European Societies, 19 (2), 157-177. doi:10.1080/14616696.2016.1268702

Husso, M., & Heiskala, R. (Eds.). (2016). Sukupuolikysymys. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Juhila, K., & Kröger, T. (Eds.). (2016). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 133. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5 Open access

Puupponen, A., & Silvasti, T. (Eds.). (2016). Janus, vol. 24, nro 4 (2016) : Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus -teemanumero. Sosiaalipoliittinen Yhdistys ry. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/issue/view/4231

Ala-Vähälä, T. (2016). Reception of the quality assurance commitments of the Bologna process in Finnish higher education institutions. Quality in Higher Education, 22 (2), 103-116. doi:10.1080/13538322.2016.1195966

Anttila, T., Oinas, T., & Mustosmäki, A. (2016). Työn organisointi, yhteistoiminta ja työntekijöiden hyvinvointi Suomessa ja Euroopassa : tutkimushankkeen loppuraportti 29.4.2016. Jyväskylä, Finland: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6669-0 Open access

Berntsen, L., & Lillie, N. (2016). Hyper-mobile migrant workers and Dutch trade union representation strategies at the Eemshaven construction sites. Economic and Industrial Democracy, 37 (1), 171-187. doi:10.1177/0143831X14537357

Chou, Y.-C., Kröger, T., & Pu, C.-y. (2016). Universal Breadwinner Versus Universal Caregiver Model : Fathers’ Involvement in Caregiving and Well-Being of Mothers of Offspring with Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 29 (1), 34-45. doi:10.1111/jar.12156

Coker, Y. (2016). Negotiating informal housing in Metro Manila : forging communities through participation. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 551. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6590-7 Open access

Danaj, S., & Caro, E. (2016). Becoming an EU citizen through Italy : the experience of Albanian immigrants (Diventare un cittadino EU attraverso l’Italia: l’esperienza degli immigrati albanesi). Mondi Migranti, 2016 (3), 95-108. doi:10.3280/MM2016-003007

Eskelinen, T. (2016). Aikapankki innostaa ja rikkoo rajoja. In P. Shilongo, A.-M. Koponen, T. Hirvilammi, & H. Koppelomäki (Eds.), Tovin arvo : aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä (pp. 17-20). Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Retrieved from http://www.aikaparantaa.net/uploads/9/7/6/0/9760237/tovin_arvo_teppo_e... Open access

Eskelinen, T. (2016). Financial risks and social justice : three perspectives. Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 63 (148), 1-16. doi:10.3167/th.2016.6314801

Eskelinen, T. (2016). Yhteiskuntatutkijana maailmassa : muutamia tulkintoja. In M. Fritsch, T. Hirvonen, & P. Kahila (Eds.), Aluetutkimuksen kymmenottelija : Heikki Eskelisen juhlakirja (pp. 184-192). Kirjokansi.

Eskelinen, T. (2016). Talouden ontologia ja toivon tuotanto. Versus, 7 (2), 3. Retrieved from http://www.ays.fi/versus/pdf/versus_7_3.pdf Open access

Eskelinen, T. (2016, 22.6.2016). Kasvukritiikin seuraava askel. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/kasvukritiikin-seuraava-askel/ Open access

Eskelinen, T. (2016). Sarath Davala, Renana Jhabvala, Soumya Kapoor Mehta & Guy Standing: Basic Income. A transformative policy for India [Book review]. Basic Income Studies, 11 (2), 139-141. doi:10.1515/bis-2016-0004

Eskelinen, T. (2016). Makroselityksistä, vakauttajavaltioista ja kapitalismista. Poliittinen talous, 4 (1). Retrieved from http://www.poliittinentalous.fi/ojs/index.php/poltal/article/view/53/5... Open access

Eskelinen, T. (2016). Time banks and city commoning. In J. M. Ramos (Ed.), The city as commons : A policy reader (pp. 41-43). Commons Transition Coalition. Retrieved from https://cdn5-blog.p2pfoundation.net/wp-content/uploads/city-as-commons...

Eskelinen, T. (2016, 30.6.2016). The European Left, Social Democracy, and the way ahead. LeftEast. Retrieved from http://www.criticatac.ro/lefteast/the-european-left-social-democracy-a... Open access

Eskelinen, T., & Lundbom, P. (2016). Koulunkäynninohjaajat : itseymmärrys ja kamppailu merkityksestä. Kasvatus ja aika, 10 (4), 44-61. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/a3_1601171059.pdf Open access

Eskelinen, T., & Ylönen, M. (2016, 15.7.2016). Kauppasäännöt voivat mahdollistaa veronkierron. Helsingin Sanomat. Retrieved from http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002910966.html

Hautamäki, A. (2016). Terveyden omaehtoinen edistäminen : kehityspolku. Helsinki, Finland: Tekes. Tekesin katsaus, 326/2016.

Heiskala, R., & Husso, M. (2016). Ego. In G. Ritzer (Ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Wiley-Blackwell. doi:10.1111/b.9781405124331.2007.x

Heiskala, R., & Husso, M. (2016). Suomalaisen sukupuoliradikalismin kolme aaltoa ja erojen politiikka. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 187-208). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Husso, M. (2016). Sukupuoli ruumiillisena tapaisuutena ja elettynä suhteena. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 73-91). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Husso, M. (2016). Institutionaalinen näkökulma sukupuoleen. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 54-69). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Husso, M., & Heiskala, R. (2016). Esipuhe. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 5-10). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ideho, B. (2016). Building capabilities among e-scrappers in informal electronic waste management : the case of the Nigerian e-scrappers. Environmental Sociology, 2 (2), 180-191. doi:10.1080/23251042.2016.1155791 Open access

Ideho, B. (2016). Social Protection, Economic Growth and Social Change : Goals, Issues and Trajectories in China, India, Brazil and South Africa. [Book Review]. Journal of Human Development and Capabilities, 17 (4), 611-612. doi:10.1080/19452829.2016.1226351

Juhila, K., & Kröger, T. (2016). Asumispoluista elämisen polkuihin. In K. Juhila, & T. Kröger (Eds.), Siirtymät ja valinnat asumispoluilla (pp. 215-224). SoPhi, 133. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5 Open access

Kivitalo, M., & Anttila, T. (2016). Yksinäisyys saa hahmon. Sosiologia, 53 (4), 434-436.

Kröger, T. (2016). Nya avhandlingar: Omsorgens pris i åtstramningstid. Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv (Petra Ulmanen). Socialvetenskaplig tidskrift, 23 (1), 77-80. Retrieved from http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/16292/14769 Open access

Känsälä, M., & Oinas, T. (2016). The division of domestic work among dual-career and other dual-earner couples in Finland. Community, Work and Family, 19 (4), 438-461. doi:10.1080/13668803.2015.1057105

Lillie, N. (2016). The Right Not to Have Rights: Posted Worker Acquiescence and the European Union Labor Rights Framework. Theoretical Inquiries in Law, 17 (1), 39-62. doi:10.1515/til-2016-0003 Open access

Lillie, N., & Simola, A. (2016). The Crisis of Free Movement in the European Union. Mondi Migranti, 2016 (3), 7-19. doi:10.3280/MM2016-003001 Open access

Mathew Puthenparambil, J., & Kröger, T. (2016). Using Private Social Care Services in Finland : Free or Forced Choices for Older People?. Journal of Social Service Research, 42 (2), 167-179. doi:10.1080/01488376.2015.1137534 Open access

Murtorinne-Lahtinen, M., Moilanen, S., Tammelin, M., Rönkä, A., & Laakso, M.-L. (2016). Mothers’ non-standard working schedules and family time : enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 119-135. doi:10.1108/IJSSP-02-2015-0022 Open access

Oinas, T., Anttila, T., & Mustosmäki, A. (2016). Työn organisoinnin muutos yksityisellä ja julkisella sektorilla : lisääntyvätkö uudet työn organisoinnin muodot Pohjoismaissa?. Yhteiskuntapolitiikka, 81 (6), 670-680.

Oinas, T., Anttila, T., & Nätti, J. (2016). Parempi työn laatu, pidemmät työurat? : työn laadun vaikutus varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen. In N. Järnefelt (Ed.), Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä (pp. 127-146). Tutkimuksia / Eläketurvakeskus, 2016, 8. Eläketurvakeskus. Retrieved from http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Tyoolot_ja_tyourat_tutkimuksia_ty... Open access

Oinas, T., Tammelin, M., & Anttila, T. (2016). Työ, perhe ja hoiva - heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään työuraan?. In N. Järnefelt (Ed.), Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä (pp. 79-103). Tutkimuksia / Eläketurvakeskus, 2016, 8. Eläketurvakeskus. Retrieved from http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Tyoolot_ja_tyourat_tutkimuksia_ty... Open access

Paloviita, A., Kortetmäki, T., Puupponen, A., & Silvasti, T. (2016). Vulnerability matrix of the food system : operationalizing vulnerability and addressing food security. Journal of Cleaner Production, 135, 1242-1255. doi:10.1016/j.jclepro.2016.07.018 Open access

Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2016). Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet : sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue ja ympäristö, 45 (1), 39-54. Retrieved from http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2016_1_s39-54.pdf Open access

Puupponen, A., & Silvasti, T. (2016). Näkökulmia kestävään hyvinvointiin ja eriarvoisuuteen. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 297-300. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/article/view/60250/21143 Open access

Ruuskanen, P., Selander, K., & Anttila, T. (2016). Third-sector job quality: evidence from Finland. Employee Relations, 38 (4), 521-535. doi:10.1108/ER-06-2015-0134

Silvasti, T. (2016, 3.8.2016). Onko hyväntekeväisyys aina hyvästä?. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/silvasti2 Open access

Silvasti, T. (2016). Mitä on kestävä hyvinvointi ja miten sitä voi tutkia?. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 410-413.

Silvasti, T., & Tikka, V. (2016). Home emergency preparedness : Finland. Workshop report. Transmango. Retrieved from http://transmango.eu/userfiles/update%2009112016/local%20case%20studie...

Silvasti, T., & Tikka, V. (2016). 'Local' level analysis of FNS pathways in Finland : Exploring two case studies: Home emergency preparedness and public catering practices. Transmango. Retrieved from http://transmango.eu/userfiles/update%2009112016/reports/6%20finland%2...

Taipale, S. (2016). Synchronicity matters: defining the characteristics of digital generations. Information, Communication & Society, 19 (1), 80-94. doi:10.1080/1369118X.2015.1093528 Open access

Taipale, S. (2016). Do the mobile-rich get richer? Internet use, travelling and social differentiations in Finland. New Media & Society, 18 (1), 44-61. doi:10.1177/1461444814536574

Tammelin, M., Anttila, T., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla - mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta?. Työelämän tutkimus, 14 (1), 1-4.

Tammelin, M., Salin, M., & Mustosmäki, A. (2016, 12.5.2016). Rajanveto työn ja perheen välille vaatii yhä enemmän taitoa. THL-Blogi. Retrieved from https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/rajanveto-tyon-ja-perhe... Open access

Tanskanen, J., & Anttila, T. (2016). A Prospective Study of Social Isolation, Loneliness, and Mortality in Finland. American Journal of Public Health, 106 (11), 2042-2048. doi:10.2105/AJPH.2016.303431

Tanskanen, J., Taipale, S., & Anttila, T. (2016). Revealing Hidden Curvilinear Relations Between Work Engagement and Its Predictors : Demonstrating the Added Value of Generalized Additive Model (GAM). Journal of Happiness Studies, 17 (1), 367-387. doi:10.1007/s10902-014-9599-z Open access

Vasara, P. (2016). Mahdollinen, välttämätön ja väistämätön : jatkuvuudet ja siirtymät iäkkäiden asumiskertomuksissa. In K. Juhila, & T. Kröger (Eds.), Siirtymät ja valinnat asumispoluilla (pp. 85-107). SoPhi, 133. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5 Open access

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A., & Roeters, A. (2016). Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families. Community, Work and Family, 19 (3), 261-280. doi:10.1080/13668803.2015.1024609

Xhaho, A., & Caro, E. (2016). Gendered work-family balance in migration : Albanian migrants in Greece. In V. Ducu, & Á. Telegdi-Csetri (Eds.), Managing Difference in Eastern-European Transnational Families (pp. 77-94). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. doi:10.3726/978-3-631-70237-6