Social Work 2016-2020

Kannasoja, S., Kuronen, M., & Poikolainen, T. (Eds.). (2016). Tutkiva sosiaalityö 2016: Sosiaalityön aika. Talentia ry; Talentia-lehti; Sosiaalityön tutkimuksen seura. Retrieved from http://talentia.e-julkaisu.com/2016/docs/tutkivasosiaalityo2016.pdf

Eräsaari, L. (2016). Yhteisösuhteille perustuva sosiaalityö. In M. Törrönen, K. Hänninen, P. Jouttimäki, T. Lehto-Lundén, P. Salovaara, & M. Veistilä (Eds.), Vastavuoroinen sosiaalityö (pp. 109-125). Gaudeamus.

Eräsaari, L. (2016). Uusliberalismi muuttaa naisten töitä julkisella sektorilla. Aikuiskasvatus, 36 (3), 220-225. Retrieved from http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/36/3/uusliber.pdf

Eräsaari, L. (2016). Sukupuolentutkimus-lehden vuoden artikkeli 2015. Sukupuolentutkimus, 29 (2), 47-48.

Eräsaari, L. (2016). Asunnottomat suomalaisina muukalaisina. Tieteessä tapahtuu, 34 (1), 60-63. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/55445 Open access

Hirvilammi, T., Matthies, A.-L., Närhi, K., & Stamm, I. (2016). Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja : analyysi kirjallisuudesta. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 301-319.

Hytönen, K.-M., Malinen, A., Salenius, P., Haikari, J., Markkola, P., Kuronen, M., & Koivisto, J. (2016). Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2016:22. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3806-9 Open access

Jolanki, O. (2016). Whose business it is anyway? : Distributing responsibilities between family members and formal carers. In J.-O. Östman, & A. Solin (Eds.), Discourses and Responsibility in Professional Settings (pp. 96-119). London: Equinox Publishing. doi:10.1558/equinox.26841

Kannasoja, S., Kuronen, M., & Poikolainen, T. (2016). Aika sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkiva sosiaalityö, 2016, 3-5. Retrieved from http://talentia.e-julkaisu.com/2016/docs/tutkivasosiaalityo2016.pdf Open access

Kiili, J. (2016). Children’s Public Participation, Middle-Class Families and Emotions. Children and Society, 30 (1), 25-35. doi:10.1111/chso.12106

Kiili, J. (2016). Lasten edustuksellisen osallistumisen jännitteet kunnallisessa lapsiparlamenttitoiminnassa. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (2), 123-138.

Kivipelto, M., Kotiranta, T., Kazi, M. A. F., Borg, P., Jauhiainen, T., & Korteniemi, P. (2016). An Evaluation Model for Social Work with Substance Abusers. Open Science Journal, 1 (3). Retrieved from http://osjournal.org/ojs/index.php/OSJ/article/view/330 Open access

Kokkonen, T. (2016). Sosiaalinen kansalaisuus kehittyvässä yhteiskunnassa : T. H. Marshallin sosiaalisia oikeuksia korostava kansalaisuuskäsitys hyvinvointivaltiota koskevan keskustelun innoittajana. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 557. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6734-5 Open access

Kokkonen, T., Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Miksi lahjani ei kelpaa? : näkökulmia työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten käsityksiin työelämään osallistumisesta. Nuorisotutkimus, 34 (2), 35-49.

Moilanen, J. (2016). Salatusta paljastetuksi, vaietusta puhutuksi. J@rgonia, 14 (28). Retrieved from http://jargonia.fi/wp-content/uploads/2016/12/7_Jargonia_28_arvio_Moil... Open access

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Moral distress among social workers : the role of insufficient resources. International Journal of Social Welfare, 25 (1), 86-97. doi:10.1111/ijsw.12163

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkinen sosiaalityö pysyvän niukkuuden aikakaudella. Tutkiva sosiaalityö, 2016, 6-11. Retrieved from http://talentia.e-julkaisu.com/2016/docs/tutkivasosiaalityo2016.pdf Open access

Mäntysaari, M. (2016). Hyvinvointiliberalismi ja uusliberalismi sosiaalityön toimintaympäristönä. In M. Törrönen, K. Hänninen, P. Jouttimäki, T. Lehto-Lundén, P. Salovaara, & M. Veistilä (Eds.), Vastavuoroinen sosiaalityö (pp. 75-86). Gaudeamus.

Mäntysaari, M., & Hänninen, J. (2016). Unohdettu sosiologi : Faina Jyrkilä sosiaalihuollon ja sosiaalisten ongelmien tutkijana. Sosiologia, 53 (4), 424-433.

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Conceptual and Historical Analysis of Ecological Social Work. In J. McKinnon, & M. Alston (Eds.), Ecological Social Work : Towards Sustainability (pp. 21-38). Palgrave Macmillan.

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Ekososiaalinen ajattelu yhteisötyössä. In I. Roivainen, & S. Ranta-Tyrkkö (Eds.), Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat (pp. 95-107). Tallinn: United Press Global.

Rantamäki, N., Kattilakoski, M., & Matthies, A.-L. (2016, 20.6.2016). Sotessa käännettävä katse keskitetystä paikalliseen. Maaseudun tulevaisuus.

Tammelin, M., Anttila, T., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla - mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta?. Työelämän tutkimus, 14 (1), 1-4.

Virkki, T. (2016). Habitual Trust in Encountering Violence at Work : Attitudes towards Client Violence among Finnish Social Workers and Nurses. In I. F. Shaw, M. Hardy, & J. Marsh (Eds.), Social Work Research : The Context of Social Work Research (pp. 65-85). Sage Library of Health and Social Welfare Series, 4. Sage Publications.

Virokannas, E. (2016). Exploring relationships and emotions through reflexive secondary data analysis : Peer supporters', professionals' and clients' experiences of a Finnish street-level substance misuse clinic. In G. Ruch, & I. Julkunen (Eds.), Relationship-Based Research in Social Work : Understanding Practice Research (pp. 173-194). Lontoo: Jessica Kingsley Publishers.