Sociology 2016-2020

Vanhanen, S., & Heikkilä, E. (2017). Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters, 14 (2), 273-284. Retrieved from http://www.tplondon.com/journal/index.php/ml/article/view/812 Open access

Keller, M., Halkier, B., & Wilska, T.-A. (Eds.). (2016). Environmental Policy and Governance, vol. 26, Issue 2, Special Issue: Environmental Policy and Governance Meet Everyday Life: The (im)possibilities of sustainable consumption in Europe. John Wiley & Sons Ltd..

Aro, R. (2016). Normality against Sustainability : Mobility practices of well-to-do households. Environmental Policy and Governance, 26 (2), 116-128. doi:10.1002/eet.1705

Aven, T., & Ylönen, M. (2016). Safety regulations : implications of the new risk perspectives. Reliability Engineering and System Safety, 149 (May), 164-171. doi:10.1016/j.ress.2016.01.007

Berntsen, L., & Lillie, N. (2016). Hyper-mobile migrant workers and Dutch trade union representation strategies at the Eemshaven construction sites. Economic and Industrial Democracy, 37 (1), 171-187. doi:10.1177/0143831X14537357

Danaj, S., & Caro, E. (2016). Becoming an EU citizen through Italy : the experience of Albanian immigrants (Diventare un cittadino EU attraverso l’Italia: l’esperienza degli immigrati albanesi). Mondi Migranti, 2016 (3), 95-108. doi:10.3280/MM2016-003007

Hansen, S., & Holm, H. (2016). Kun kuntaan tulee pakolaisia. In R. Gothóni, & U. Siirto (Eds.), Pakolaisuudesta kotiin (pp. 159-188). Gaudeamus.

Kauppinen, I., Coco, L., Choi, H., & Brajkovic, L. (2016). Blurring Boundaries and Borders: Interlocks Between AAU Institutions and Transnational Corporations. In S. Slaughter, & B. J. Taylor (Eds.), Higher Education, Stratification, and Workforce Development (pp. 35-57). Higher Education Dynamics, 45. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-21512-9_3

Kauppinen, I., & Ylilahti, M. (2016). Sosiologipäivät Jyväskylässä 17.-18.3.2016 : Sosiologisen mielikuvituksen tulevaisuus. Sosiologia, 53 (2), 192-193.

Keller, M., Halkier, B., & Wilska, T.-A. (2016). Policy and Governance for Sustainable Consumption at the Crossroads of Theories and Concepts. Environmental Policy and Governance, 26 (2), 75-88. doi:10.1002/eet.1702

Laitinen, H., & Taavetti, R. (2016). Valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja nuorten osallistumismahdollisuudet. Yhteiskuntapolitiikka, 81 (1), 55-68. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016060613325

Litmanen, T. (2016). Riski ympäristösosiologian käsitteenä. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 167-181). SoPhi, 129. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6197-8 Open access

Litmanen, T. (2016). Teknologinen modernisaatio ja ympäristösosiologia. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 183-196). SoPhi, 129. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6197-8 Open access

Litmanen, T., Jartti, T., & Rantala, E. (2016). Refining the preconditions of a social licence to operate (SLO) : reflections on citizens’ attitudes towards mining in two Finnish regions. The Extractive Industries and Society, 3 (3), 782-792. doi:10.1016/j.exis.2016.04.003 Open access

Lundbom, P. (2016). Eläinten puolustajat : suomalaisen eläinoikeusaktivismin muuttuva poliittinen tyyli ja toiseus. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 570. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6842-7 Open access

Peltosalmi, J., Eronen, A., Litmanen, T., Londén, P., & Ruuskanen, P. (2016). Järjestöbarometri 2016 : järjestöjen tulevaisuus. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Järjestöbarometri. Retrieved from http://www.soste.fi/media/soste_jarjestobarometri_2016.pdf Open access

Rantala, E., Jartti, T., & Litmanen, T. (2016). Uskomuksista ja oletuksista tutkittuun tietoon : kaivostoiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen. In T. Mononen, & L. Suopajärvi (Eds.), Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa (pp. 113-134). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Rautio, S. (2016). Neuvolan perhetyö vanhemmuuden varhaisena tukena ja yhteistyönä. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 550. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6578-5 Open access

Ruuskanen, P., Selander, K., & Anttila, T. (2016). Third-sector job quality: evidence from Finland. Employee Relations, 38 (4), 521-535. doi:10.1108/ER-06-2015-0134

Selander, K., & Ruuskanen, P. (2016). Why do Third Sector Employees Intend to Remain or Leave their Workplace?. Nordic Journal of Working Life Studies, 6 (2), 81-100. doi:10.19154/njwls.v6i2.4973 Open access

Valkonen, J., & Litmanen, T. (2016). Ympäristö, talous ja kulutus. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 143-166). SoPhi, 129. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6197-8 Open access

Wilska, T.-A. (2016). Sosiologia, mielikuvitus ja tulevaisuus. Jäsentiedote - Westermarck Society, 2016 (1), 1-3.

Wilska, T.-A. (2016). Sosiologia yhteisönä. Jäsentiedote - Westermarck Society, 2016 (2).

Wilska, T.-A., & Lintonen, T. (2016). The gender gap in teenagers’ incomes : a 30-year trend in Finland 1983–2013. Journal of Youth Studies, 19 (4), 421-437. doi:10.1080/13676261.2015.1083956

Ylilahti, M. (2016). Westermarck-seuran gradupalkinto 2015. Sosiologia, 53 (2), 229.

Ylönen, M. (2016). Tieto, tiede ja asiantuntijuus. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 83-100). SoPhi, 129. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6197-8 Open access

Ylönen, M., & Litmanen, T. (2016). Sosiologisia lähestymistapoja yhteiskunnan ympäristösuhteeseen. In J. Valkonen (Ed.), Ympäristösosiologia (pp. 51-82). SoPhi, 129. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6197-8 Open access

Zakeviciute, R. (2016). Socio-economic differentiation in the post-communist rural Baltics : the case of three kolkhozes. Journal of Baltic Studies, 47 (3), 349-368. doi:10.1080/01629778.2015.1127834