Tut­ki­mus yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tok­sella

 
 

Ra­jat ylit­tä­vän ja on­gel­ma­läh­töi­sen tut­ki­muk­sen asian­tun­ti­ja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta. Laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Tutkimuksen kolme painoalaa ovat (1) filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot, (2) kestävät yhteiskunnat sekä (3) hyvinvoinnin ja hoivan politiikat.

foodstudiesgroup1.jpg
takapihanaurinko.jpg
opinkivi yolla1 hero.jpg