01.11.2018

Haapakoski Kaisa, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher

Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 106

Biography

Kaisa Haapakoski is a postdoctoral researcher of Social Work, who has previously served as a university lecturer, university teacher and doctoral student. Before her academic career she worked as a social worker for several years.  Her research enlightens theories & ethics in rehabilitation, virtue ethical problems in rehabilitation and practices of abductive research.

At the moment Haapakoski investigates the reformations of  vocational rehabilitation as a member of TEAK-research and previously AMKU-research funded by Social Insurance Institution in Finland.  

Recent Publications

 • Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena. 2018. Monimenetelmällinen tutkimus ja integraatiotyö. Teoksessa Riitta Seppänen-Järvelä (Toim.) Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Kelan tutkimus, Työpapereita 144, 11–19. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/253836
 • Haapakoski, Kaisa. 2018. Vapaus ja sosiaalisuus - sosiaalisen kuntoutuksen arvostukset. Teoksessa Lindh, Härkäpää & Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 82-97.

 • Haapakoski, Kaisa; Kasila, Kirsti & Kettunen Tarja. 2018. Kokemusasiantuntijoiden sisäänpääsy sairaalaorganisaatioon. Päiväkirja-analyysin yhtymäkohdat Norbert Eliasin teoriaan. Janus 1/2018 (A1)

 • Haapakoski, Kaisa & Åkerblad, Leena. 2018. Tunnustamisen problematiikka ammatillisessa kuntoutuksessa. Kuntoutus 1/2018, 41–46.

 • Niemi, Petteri; Rautiainen, Antti; Kannasoja, Sirpa; Haapakoski, Kaisa; Pellinen, Jukka & Mäntysaari, Mikko. 2017. Hyvinvoinnin teoriat hyvinvoinnin edistämisessä ja poliittisessa päätöksenteossa. Hallinnon tutkimus 3/2017, 166–181. (A1)
 • Haapakoski, Kaisa. 2017. Tilaustutkimus, tutkijan luovuus ja keksinnöt. Tiedeblogi – Jyväskylän yliopisto. (E1)
 • Haapakoski, Kaisa. 2016. Sosiaalisen kuntoutuksen onnistuminen. Kuntoutus 3/2016, 37 - 43.
 • Doctoral dissertation: Haapakoski, Kaisa. 2015. Hyvä kuntoutustutkimustyössä. Abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 534. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Haapakoski, Kaisa. 2014. Hyve ammatillisessa toiminnassa. Teoksessa Hämäläinen N. Lemetti J. & Niiniluoto I. (toim.) Hyve. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, 199–211. (A3)
 • Haapakoski, Kaisa; Kannasoja, Sirpa & Mänttäri - van der Kuip, Maija. 2014. Konteksti sosiaalihuollon tutkimuksessa. Teoksessa R. Haverinen, M. Kuronen & T. Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 337–354. (A3)
 • Haapakoski, Kaisa. 2013. Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa. Sosiologia 50:1, 1/2013, 1–14. (A1)
 • Haapakoski, Kaisa. 2013. Sosiaalityöntekijä on tutkimusperustaisen sosiaalihuollon ydin. Talentia 3/2013, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, 30. (D1)
 • Haapakoski, Kaisa. 2012. Työhönkuntoutuksen vaikeus ja mahdollisuudet. Teoksessa Strömberg-Jakka M. & Karttunen T. (toim.) Sosiaalityön haasteet, tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus, 212–231. (D2)
 • Kuikka, Pekka; Salonen, Tarja; Niutanen, Pekka; Haapakoski, Kaisa; Polvi-Pohjola, Marjo. 2011. Pertti Ex ja laaja-alaiset ammatillisen opiskelukyvyn haasteet. NMI-Bulletin 3/2011, 43–51.
 • Blomberg, Pia; Haapakoski, Kaisa & Komulainen, Heidi. 2002. Projektin arviointitutkimuksen väliraportti. Teoksessa Simula H. (toim.) Hynttyyt yhdessä. Pohdintaa päihdeperheiden eheytymisestä. Helsinki: Sininauhaliitto, 44–59. (D2)