09.02.2018

Haapakoski Kaisa, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher

Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 106

Biography

Kaisa Haapakoski is a postdoctoral researcher of Social Work, who has previously served as a university lecturer, university teacher and doctoral student. Before her academic career she worked as a social worker for several years.  Her research enlightens theories & ethics in rehabilitation, virtue ethical problems in rehabilitation and practices of abductive research.

At the moment Haapakoski investigates the reformations of  vocational rehabilitation as a member of TEAK-research and previously AMKU-research funded by Social Insurance Institution in Finland.  

Recent Publications

Haapakoski, Kaisa. 2016. Sosiaalisen kuntoutuksen onnistuminen. Kuntoutus 3/2016, 37 - 43.

Doctoral dissertation: Haapakoski, Kaisa. 2015. Hyvä kuntoutustutkimustyössä. Abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 534. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Haapakoski, Kaisa. 2014. Hyve ammatillisessa toiminnassa. Teoksessa Hämäläinen N. Lemetti J. & Niiniluoto I. (toim.) Hyve. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, 199–211. (A3)

Haapakoski, Kaisa; Kannasoja, Sirpa & Mänttäri - van der Kuip, Maija. 2014. Konteksti sosiaalihuollon tutkimuksessa. Teoksessa R. Haverinen, M. Kuronen & T. Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 337–354. (A3)

Haapakoski, Kaisa. 2013. Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa. Sosiologia 50:1, 1/2013, 1–14. (A1)

Haapakoski, Kaisa. 2013. Sosiaalityöntekijä on tutkimusperustaisen sosiaalihuollon ydin. Talentia 3/2013, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, 30. (D1)

Haapakoski, Kaisa. 2012. Työhönkuntoutuksen vaikeus ja mahdollisuudet. Teoksessa Strömberg-Jakka M. & Karttunen T. (toim.) Sosiaalityön haasteet, tukea ammattilaisten arkeen. Jyväskylä: PS-kustannus, 212–231. (D2)

Kuikka, Pekka; Salonen, Tarja; Niutanen, Pekka; Haapakoski, Kaisa; Polvi-Pohjola, Marjo. 2011. Pertti Ex ja laaja-alaiset ammatillisen opiskelukyvyn haasteet. NMI-Bulletin 3/2011, 43–51.

Blomberg, Pia; Haapakoski, Kaisa & Komulainen, Heidi. 2002. Projektin arviointitutkimuksen väliraportti. Teoksessa Simula H. (toim.) Hynttyyt yhdessä. Pohdintaa päihdeperheiden eheytymisestä. Helsinki: Sininauhaliitto, 44–59. (D2)