07.08.2018

Harjunen Hannele, Yliopistonlehtori/Senior Lecturer

Harjunen Hannele, Yliopistonlehtori/Senior Lecturer
Subject:
Sukupuolentutkimus/Gender studies
Room:
Opinkivi 344.1.

Biography

Harjunen väitteli vuonna 2009 Jyväskylän yliopistosta naistutkimuksen oppiaineesta. Väitöskirjassaan ”Women and Fat: Approaches to the Social Study of Fatness” (Naiset ja lihavuus: näkökulmia lihavuuden yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen) Harjunen tutki lihavuutta yhteiskuntatieteellisen naistutkimuksen ja niin kutsutun kriittisen lihavuustutkimuksen näkökulmasta monisyisenä kysymyksenä ja ilmiönä, jolla on niin kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset kuin kokemukselliset ulottuvuutensa. Harjunen on kiinnostunut ruumiin ja ruumiillisuuden tutkimuksesta, eritoten ruumiiseen kohdistuvan sukupuolittavan ja eri tavoin normittavan vallan näkökulmasta.  Vuosina 2007–2009 Harjunen työskenteli tutkijana Ruotsissa Uumajan yliopiston Umeå centrum för genusforskning:ssa EU-tasa-arvotutkimushankkeessa The Quality of Gender + Equality Policies in the EU. Harjunen on toiminut vuosina 2011-2015 Suomen Akatemian tutkimuskonsortion Ravinnon rasva ja lihavuus: terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen -osahankkeen johtajana (JYU,THL ja KTTK). Harjusen post doc -tutkimushanke ”The Construction of Neoliberal Bodies” käsittelee uusliberalistisen talouden,ruumiin ja lihavuuden suhteita.

Hannele Harjunen, PhD in gender studies, works as a Senior Lecturer in gender Studies at the department of social sciences and philosophy. Dr. Harjunen defended her doctoral dissertation in gender studies: ”Women and Fat: Approaches to the Social Study of Fatness”, in 2009. Dr. Harjunen's  post doctoral research project "The Construction of Neoliberal Bodies" deals with the relationships between neoliberal economic rationale, body, gender and fatness (2011-2015). Dr. Harjunen acts as the leader of the Jyväskylä University subproject in an Academy of Finland Research Consortium: Fatty Foods and Fat Bodies. Diversification of Ideals and Practices of Healthy Eating and Healthy Bodies  (2011—2015).

Harjunen has worked as a researcher in the EU-project he Quality of Gender + Equality Policies at the Centre for Gender Studies at the University of Umeå in Sweden (2007-2009) and as a Visiting Scholar in Marymount Manhattan College in New York (2012) and Texas Christian University in Fort Worth, Texas (2015)

 

Areas of Interest

Sukupuoli, ruumis, ruumiin normit, kriittinen lihavuustutkimus, intersektionaalisuus/gender, body, body norms, fat studies, intersectionality

Research Areas

Fatness in Finland: Gender, class and discrimination Suomalainen lihavuus: sukupuoli, luokka ja syrjintäkokemukset 2018-2020, Kone Foundation

Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body 2015-2017.

Fatty Foods and Fat Bodies. Diversification of Ideals and Practices of Healthy Eating and Healthy Bodies (Ravinnon rasva ja lihavuus: terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen) 2011—2015. The Academy of Finland

The Quality of Gender + Equality Policies 2007-2009, University of Umeå, Sweden

Lived familiarity, power and violence (Eletty arkisuus, valta ja väkivalta) 2005-2007. Department of Social Sciences and philosophy, University of Jyväskylä. The Academy of Finland.

Displacement of Violence (Väkivallan ja välitilojen politiikat) 2000-2002 Department of Social Sciences and philosophy, University of Jyväskylä. the Academy of Finland.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Harjunen on tuonut yhteiskuntatieteellistä lihavuustutkimusta Suomeen ja tutkinut ja kirjoittanut aiheesta laajasti sekä osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun lihavuudesta 2000-luvun alusta saakka Suomessa ja kansainvälisesti. Harjusen tutkimus laajentaa ymmärrystä lihavuudesta ja kehon normeista sosiaalisena, poliittisena ja taloudellisena kysymyksenä sekä sukupuolitettuna kokemuksena. Tutkimuksen hyödyt ovat niin akateemiset, yhteiskunnalliset kuin yksilölliset.

Recent Publications

Kyrölä, Katariina and Harjunen, Hannele (2017) Phantom/Liminal Fat and Feminist Theories of the Body  Feminist Theory, August 2017 

Harjunen, Hannele (2017) Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body. London: Routledge

Harjunen, Hannele (2017) Terveys, talous ja tehokkaat ruumiit (Health, Economy and Effective Bodies). In Eskelinen, Harjunen, Hirvonen, Jokinen (Eds.) Tehostamistalous. University of Jyväskylä: SoPhi. 

Harjunen, Hannele (2016) Ulossulkemisia liikunnan kentällä: lihava liikkuva naisruumis katseiden kohteena. Teoksessa: Berg, Päivi ja Kokkonen Marja (toim.) Urheilun Takapuoli: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Karkulehto, Sanna, Saresma Tuija, Harjunen, Hannele ja Kantola, Johanna (2012) Intersektionaalisuus metodina sukupuolentutkimuksessa, Naistutkimus-Kvinnoforskning, 4, 2012, 17-28.

Carbin, Maria, Harjunen, Hannele and Elin Kvist (2012) (In) appropriate Mothers: Policy discourses on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland and Sweden, in Takcas, Judith and Kuhar, Roman: Doing Family: Gay and Lesbian family practices. Slovenia: Mirovni Institute.

Harjunen, Hannele (2012) Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä- Teoksessa: Harjunen, Hannele and Saresma, Tuija (toim.) Sukupuoli. Nyt!: Neuvotteluja ja purkamisia. Jyväskylä: Kampus Kustannus

Harjunen, Hannele (2009) Women and Fat: Approaches to the Social Study of Fatness. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research no: 379, 2009. The University of Jyväskylä.