22.01.2019

Husso Marita, Dosentti, Yliopistonlehtori/Docent, Senior Lecturer

Husso Marita, Dosentti, Yliopistonlehtori/Docent, Senior Lecturer
Subject:
Yhteiskuntapolitiikka/Social and public policy
Room:
Opinkivi 220.2.

Biography

Marita Husso (PhD, docent) is a senior lecturer at the Department of Social Sciences and Philosophy.  She has received her Ph.D. from the University of Jyväskylä in 2003. She has worked as a researcher and lecturer in social and public policy and a postdoctoral researcher and university researcher for the Academy of Finland. She is the leader of the Encountering Domestic Violence and Multi-Professional Cooperation among the Police and Social and Health Care Professionals (European Commission, JUST/2016/RGEN/AG/VAWA) research group and she has been either the director or deputy director of several research projects including Violence, Professional Practices and Occupational Health in Social and Health Care Sector (2011-2014 Emil Aaltonen Foundation), Encountering Violence in Social and Health Care Organizations (2011-2014 Academy of Finland), Agency, Care and Social Suffering (2008-2010 Academy of Finland), Violence Intervention  in the Specialist Health Care (2009-2010 EU Daphne III programme) and Capabilities, Institutions, Dispositifs and Power in Developed Societies (2006-2008 Academy of Finland).

Areas of Interest

Marita Husso’s research interests include violence studies, welfare service work, social suffering, vulnerability, theories of embodiment, sociology of food, organizational practices, gendered agency, feminist theory and sociology of emotions. Her recent publications consider e.g. gendered welfare service work and encountering violence in social and health care institutions.

The Relevance and Benefits of my Research

The results of the study have theoretical, methodological and practical implications. The project develops tools for the studies of cultural conceptions and gendered practices related to interpersonal violence and work life studies. Practically, the results of the research help to raise awareness and develop work life practices and service systems.

Recent Publications

Husso, Marita, HIrvonen, Helena & Notko, Marianne (2017) From rejection to understanding: towards a synthetic approach to interpersonal violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge. 227-234.

Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) (2017) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge. 237 p .

Husso, Marita, Virkki, Tuija, Hirvonen, Helena, Notko, Marianne & Eilola, Jari (2017) A Spatial-Temporal, Intersectional and Institutional Approach to Interpersonal Violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge. Pp. 1-13.

Risto Heiskala & Marita Husso (2016) Ego. In Ritzer, George (ed.) The Blackwell Encyclopaedia of Sociology.

Marita Husso (2016) Sukupuoli ruumiillisena tapaisuutena ja elettynä suhteena. Teoksessa Marita Husso & Risto Heiskala (toim.) (2016) Sukupuolikysymys. Gaudeamus. Pp. 73-92

Marita Husso & Risto Heiskala (Toim.) (2016) Sukupuolikysymys. Gaudeamus. 304 p.

Marita Husso & Risto Heiskala (2016) Institutionaalinen näkökulma sukupuoleen. Teoksessa Marita Husso & Risto Heiskala (toim.) Sukupuolikysymys. Gaudeamus. Pp. 54-69.

Risto Heiskala & Marita Husso (2016) Sukupuoliradikalismin kolme aaltoa ja erojen politiikka. Teoksessa Marita Husso & Risto heiskala (toim.) Sukupuolikysymys. Gaudeamus. Pp. 187-208.

Marjukka Huttunen, Marita Husso & Johanna Hietaniemi (2015) Sukupuoliero vanhempiin kohdistuneen parisuhdeväkivallan yleisyydessä ja sen kokemisessa lasten ja nuorten näkökulmasta. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti. 23(4), 369-386.

Tuija Virkki, Marita Husso, Marianne Notko, Juha Holma, Aarno Laitila & Mikko Mäntysaari (2015) Possibilities for Intervention in Domestic Violence: Frame Analysis of Health care Professionals’ Attitudes. Journal of Social Service Research, 41(1):6-24.

Marita Husso, Maija Mänttäri-van der Kuip, Mikko Mäntysaari & Tuija Kotiranta (2015). Väkivaltatyö Itä-Suomessa-Väistö-hankkeen arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomen Yliopistopaino. Tampere. 85 p.

Marita Husso & Mikko Mäntysaari (2014) Domestic violence interventions in health care. In Needman Ian et. al. (2014) Towards safety, security and wellbeing for all. Fourth International Conference on Violence at Health care Sector. Oud Consultancy & Kavanah, Amsterdam, 335-339.

Marita Husso, Tuija Virkki, Juha Holma, Marianne Notko ja Aarno Laitila (2014) Väkivallan kohtaamisen käytännöt ja kehittämisprojektien sudenkuopat. Teoksessa Haverinen, Riitta, Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino. Tampere, 261-282.

Marita Husso (2014). Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-based Violence in the EU. National Report Finland. European Institute for Gender Equality. Bryssel.

Risto Heiskala & Marita Husso (2013) Modernin maailman patologiat. In Saari, Juho (ed.) Suomen sillat tulevaisuuteen. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki, 297-323.

Suvi Ronkainen & Marita Husso (2013) Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tieteessä tapahtuu 2/2013, 51-53.

Marita Husso, Tuija Virkki, Marianne Notko, Juha Holma, Aarno Laitila & Mikko Mäntysaari (2012) Making Sense of Domestic Violence Intervention in Professional Health Care. Health and Social Care in the Community. 20(4), 347-355.

Marita Husso & Helena Hirvonen (2012) “Gendered Agency and Emotions in the Field of Care work.” Gender, Work and Organization. Special issue: Gender & Change: The Next step. Vol 19, no. 1, 2012, 29-51.

Helena Hirvonen & Marita Husso (2012) Living on a knife's edge: Temporal conflicts in welfare service work. Time & Society, 21(3): 351-370.

Marita Husso, Suvi keskinen ja Suvi Ronkainen (2012). Sukupuolistuneen väkivallan tutkimus. Tieteessä tapahtuu 6 /2012, 59-64.

Helena Hirvonen & Marita Husso (2012) Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat. Työelämäntutkimus 10 (2), 119-133.

Marita Husso (2012) Näkökulmia sukupuolen tutkimukseen. Kulttuurintutkimus 29 (2), 67-69.  

Tuija Virkki, Marita Husso, Marianne Notko, Juha Holma, Aarno Laitila ja Mikko Mäntysaari (2011) Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: Puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2011: 48:280-298.

Marianne Notko, Juha Holma, Marita Husso, Tuija Virkki, Aarno Laitila, Juhani Merikanto ja Mikko Mäntysaari. (2011) Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Duodecim 2011: 127: 1599-606.

Teaching

Marita Husso’s teaching focuses especially on violence studies, social problems, social theories, welfare work, gender studies and qualitative research methodologies. Her courses include:

YFIS200 - Qualitative research methodology. Advanced level

YKPA230 - Qualitative research methodology. Exercise course. Intermediate level

YKPS230 - Qualitative research methodology. Exercise course. Advanced level

STOA094 - Theoretical perspectives on social problems

YFIS3001 - Master thesis seminar I

YFIS3002 - Master thesis seminar II

STOS860 - Classics. Examiner

VVAA5001 - Violence studies introduction

VVAA5002 - Violence and institutions