21.11.2017

Itäpuisto Maritta, Yliopistonlehtori/University Lecturer

Subject:
Sosiaalityö/Social work
Room:
Opinkivi 205.1

I am currently working as a university lecturer at the Department of Social Sciences and Philosophy after several years outside university. Previously, I have worked as a teacher of sociology and in several organizations in research, development and training positions.

I received my doctorate from the University of Kuopio in 2005. In the doctoral thesis, as well as in other research projects after that, I have studied addiction problems (alcohol, gambling), mainly from the point of view of children, gamblers and clinical professionals.

Publications

 • Itäpuisto Maritta 2017. Siviilikriisinhallinta – tietoa perheelle ja läheisille. Kriisinhallintakeskus, Kuopio.
 • Itäpuisto Maritta 2016. Siviilikriisinhallinta – tietoa työnantajalle. Kriisinhallintakeskus, Kuopio. https://www.cmcfinland.fi/wp-content/uploads/2017/01/70921_Siviilikriisinhallinta_-_Tietoa_tyonantajalle.pdf
 • Itäpuisto Maritta 2015. Läheiset ja rahapeliongelma. Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-302-149-5.
 • Itäpuisto Maritta 2014. Helping the children of substance-abusing parents in the context of outpatient substance abuse treatment. Addiction Research and Theory 6 (22), 498-504.
 • Itäpuisto Maritta 2013. Päihdehoidon lapsi- ja vanhemmuussensitiivisyys. Yhteiskuntapolitiikka 78 (5), 533-543.
 • Itäpuisto Maritta 2012. Rahapeliongelmiin apua hakeneiden kokemukset peliongelman ratkaisemisesta ja formaalista avusta. Janus 20 (2), 131-148.
 • Itäpuisto Maritta 2012. Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksi otto ja pelaajan auttaminen. Opas. Pelissä-hanke: Jyväskylä.
 • Holmila Marja, Itäpuisto Maritta, Ilva Minna 2011. Invisible victims or competent agents: opinions and ways of coping among children aged 12-18 years with problem drinking parents. Drugs: education, prevention and policy 18 (3), 179-186.
 • Itäpuisto Maritta 2011. Peliongelmaisen hoitoon hakeutumisen esteet. Yhteiskuntapolitiikka 76 (3), 309-319.
 • Itäpuisto Maritta 2008. Alkoholiongelmaisten vanhempien lapset psykologian tutkimuskohteena. Psykologia 43 (2), 84-94.
 • Holmila Marja, Itäpuisto Maritta, Ilva Minna, Järventaus Antti 2008. Sensitive issue – vulnerable informants: Asking children and adolescents about sensitive issues on the Internet. Teoksessa Irmeli Järventie & Miia Lähde (toim.) Methodological Challenges in Childhood and Family Research. Tampere University Press, Childhood and Family Unit Net Series 4, 160-166.
 • Itäpuisto Maritta 2005. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 124.