15.12.2017

Jakonen Mikko, Senior Lecturer

Jakonen Mikko, Senior Lecturer
Subject:
Cultural policy
Room:
Opinkivi 336.2.

I defended my doctoral dissertation Multitude in Motion: Re-Readings on the Political Philosophy of Thomas Hobbes in April 2013. Before my Ph.D. degree I have completed two master’s degrees (on philosophy and political science) in 2006 and licentiate degree in political science at 2009. By my initial training I am a carpenter and I have worked as a carpenter for two and half years. In university I have worked as a grant researcher, junior lecturer, university teacher and senior lecturer in political science, post-doctoral researcher in Political science and a senior lecturer in Cultural policy. I have also worked as researcher at the project “The Concept of World Politics” funded by the Academy of Finland, in the Academy of Finland “Centre of Excellence: Philosophical Psychology, Morality and Politics” and in a project “HYVE 2020 / VIRTUE 2020”, funded by the TEKES (Ministry of Economic Affairs and Employment). At the moment I work as a senior lecturer in Cultural policy.

As a researcher I have been interested first of all about the history of political theory and political philosophy from antiquity to contemporary era. My doctoral dissertation concerned the political thought of Thomas Hobbes (1588-1679), especially his political theory of the concepts of motion and multitude. Among classical political thought, I have also been interested about contemporary thinkers, especially French political thought and philosophy.

Another field in my research has been issues concerning the changes of work and economy, especially precarization and questions related to politics of the economy. In 2006 I edited a Finnish book called Uuden työn sanakirja (“Dictionary of New Work”) with researchers Akseli Virtanen and Jukka Peltokoski. It combined a variety of theoretical new approaches to work, economy and precarization. Recently I have been doing research on changes related to work communities, coworking and working poor. In 2015 I edited a book with professor Tiina Silvasti called Talouden uudet muodot (“New Forms of Economy”) that considered the new possibilities of economic action after the economic and financial crisis, during the age of global ecological crisis. Issues related to creative economy, knowledge economy and cultural economy are closely connected to my research interests.

Among previously mentioned themes I have published articles on international relations, war, politics of the Finnish literature and issues concerning the politics of the education. I work also as a critic of social scientific and philosophical literature (more than 90 published reviews), columnists and translator (from English and French to Finnish). I have also given lectures and worked as an expert for other Finnish universities, Finnish Parliament, political parties and third sector operators. I have lectured around thirty full (24 hour) lecture series on various topics mostly in the University of Jyväskylä, both in Finnish and English. I have international research and teaching experience from the Université de Paris Ouest Nanterre, Laboratoire Sophiapol  (2008 and 2014), Université de Rennes 1, UFR de Philosophie (2010), University of London, Goldsmiths College, Department of Sociology (2010 and 2011) and Renmin Univeristy of China, School of International Studies, Beijing (2014). Among these I represent the University of Jyväskylä at the Finnish Union of University Researchers and Teachers. I also belong to the editorial boards of journals Tiede & Edistys and Acatiimi.

Why is my research important and for who?

The theoretical research that I am doing in the fields of political science, philosophy and social theory are an important part of the general social scientific research. It benefits both Finnish and international social scientists by creating and analyzing new concepts, interpretations and understanding about the theoretical ground that guides empirical research. Theoretical research has close connections also to the methodological development of the social sciences. Among these, theoretical research serves the students of the social sciences, economics and philosophy starting from basic studies to doctoral level. The results of the theoretical research sustain also general social debates and discussion, and produces new reading for those that are interested about theoretical and philosophical questions of society and politics.

My research on changes of work and economy is important, since it offers new critical and theoretical tools for making empirical research. The empirical research that I have done on this field benefits researchers of social scientific research of (political) economy both in universities and other research institutions. My research also contributes to the work of the (Finnish) parliament, political parties, trade unions and third / fourth sector agents. Among this, my research on changes of work and economy offers new material for journalists, media and generally for the readers interested on these topics.  

Find full list of publications in Tutka.

In Finnish:

Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta keväällä 2013 valtio-opin väitöskirjallani Multitude in Motion: Re-Readings on the Political Philosophy of Thomas Hobbes. Ennen väittelyäni olen suorittanut kaksi yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoa (pääaineina filosofia ja valtio-oppi) vuonna 2006, sekä valtio-opin lisensiaatin tutkinnon vuonna 2009. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen puuseppä (1997). Yliopistossa olen työskennellyt mm. apurahatutkijana, valtio-opin assistenttina, valtio-opin yliopistonopettajana ja kulttuuripolitiikan lehtorina. Olen toiminut myös tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”The Concept of World Politics”, Suomen akatemian huippuyksikössä ”Centre of Excellence: Philosophical Psychology, Morality and Politics”, sekä TEKES:in rahoittamassa HYVE 2020 -projektissa. Tällä hetkellä työskentelen kulttuuripolitiikan yliopistonlehtorina (ma.).

Tutkijana olen kiinnostunut ensiksikin poliittisen ajattelun ja poliittisen filosofian historiasta antiikista nykypäivään. Väitöstutkimukseni käsitteli 1600 -luvulla eläneen Thomas Hobbesin poliittista ajattelua, erityisesti hänen teoriaansa liikkeen ja väkijoukon käsitteistä. Klassikkojen lisäksi olen kiinnostunut myös nykyajattelijoista, erityisesti ranskalaisesta poliittisesta ajattelusta. Tutkimukseni toisen linjan on muodostanut uuteen työhön, prekarisaatioon sekä talouden politiikan liittyvät kysymykset. Vuonna 2006 toimitin yhdessä Jukka Peltokosken ja Akseli Virtasen kanssa Uuden työn sanakirjan (Tutkijaliitto), jossa pohdittiin teoreettisesti uuden työn ja prekarisaation kysymyksiä. Tällä hetkellä tutkin mm. työyhteisön muutoksia sekä tulevaisuuden työn ja politiikan hyveitä. Vuonna 2015 ilmestyi yhdessä Tiina Silvastin kanssa toimittamamme kirja Talouden uudet muodot (Into), jossa pohditaan taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia ja politiikkaa finanssikriisin jälkeen. Myös luovan talouden, tietotalouden ja kulttuuriteollisuuden kysymykset liittyvät tutkimusintresseihini.

Edellä mainittujen teemojen lisäksi olen julkaissut artikkeleita mm. kansainvälisestä politiikasta, sodasta, suomalaisen kirjallisuuden politiikasta sekä koulutukseen liittyvistä poliittisista kysymyksistä. Toimin myös tietokirjallisuuskriitikkona, kolumnistina ja suomentajana. Olen toiminut vierailevana tutkijana Pariisissa (2008 ja 2014), Rennesissä (2010) sekä Lontoossa (2010 ja 2011). Lisäksi olen luennoinut ja järjestänyt kymmeniä kursseja Jyväskylän yliopistossa, joista tärkeimpänä Poliittisen ajattelun klassikot -kurssi, jonka olen pitänyt myös Renmin -yliopistossa Pekingissä. Toimin Jyväskylän tieteentekijöidenliiton hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana. Kuulun Tieteentekijöiden liiton hallitukseen ja olen Acatiimi ja Tiede & Edistys -lehtien toimituskunnan jäsen.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle?

Teoreettinen tutkimukseni politiikan teorian, filosofian ja yhteiskuntateorian parissa on tärkeää yleistä yhteiskuntatieteellistä perustutkimusta. Se hyödyttää niin alan suomalaisia kuin kansainvälisiä tutkijoita luoden uusia käsitteitä, tulkintoja ja ymmärrystä empiiristä tutkimusta ohjaavasta teoreettisista perustoista. Teoreettisella tutkimuksella on yhteydet myös yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodologiseen kehitykseen. Lisäksi teoreettinen tutkimus ja opetus palvelee merkittävällä tavalla yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden ja filosofian opiskelijoita aina opintojen aloittamisesta opinnäytetöiden valmistumiseen. Teoreettisen tutkimuksen tuottamat julkaisut tukevat myös yleistä yhteiskunnallista keskustelua, sekä lukevaa yleisöä joilla kiinnostavat niin menneet kuin uudet yhteiskuntateoreettiset ja filosofiset kysymykset.

Työhön ja talouteen liittyvät tutkimukseni ovat tärkeitä, sillä ne tarjoavat kriittisiä ja teoreettisesti kunnianhimoisia mahdollisuuksia tehdä empiiristä tutkimusta. Niin teoreettiset kuin empiiriset työhön ja talouteen liittyvät tutkimukset hyödyttävät puolestaan monia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekijöitä niin yliopistoissa kuin sektoritutkimuslaitoksissa. Tutkimukseni palvelevat myös esimerkiksi eduskuntaa, puolueita, ammattiyhdistysliikettä sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi tutkimukseni tarjoavat uusia näkemyksiä työn ja talouden muutoksista journalisteille ja näistä asioista kiinnostuneelle lukijoille.