09.02.2018

Jartti Tuija, Projektitutkija/Project Researcher

Subject:
Sosiologia/Sociology
Room:
Opinkivi 303.2.

Areas of Interest

Environmental sociology, economic sociology, mining, extractive industry, extractives, uranium, social license to operate (SLO), quantitative research, survey research

Research Areas

Social scientific research on mining, citizens' attitudes towards mining and different extractives, survey research

Recent Publications

Jartti, T., Rantala, E. & Litmanen, T. (2014). Sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat: Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä [Preconditions and limits to social license to operate: Perceptions on the acceptance of mining in the regions of Uusimaa, North Karelia, Kainuu and Lapland]. SopHi. Jyväskylä.

Jartti, T., Sairinen, R. & Litmanen, T. (2012). Kaivosteollisuus kansalaisten arvioinnissa: Millaisen kaivosalan maakuntien asukkaat haluavat? [The mining industry in citizens' evaluation: What kind of a mining sector do residents of the regions want?] Maaseudun Uusi Aika, 20, 2, 48-58.

Jartti, T. & Litmanen, T. (2011). Uraanin hyväksyttävyys: Suomalaisten asennoituminen uraanin, uraanin etsintään ja uraanin louhintaan. [The acceptability of uranium: Finns' attitudes towards uranium, uranium exploration and uranium mining]. Terra, 123, 3, 145-153.