09.02.2018

Jokivuori Pertti, Lehtori/Lecturer

Subject:
Sosiologia/Sociology
Room:
Opinkivi 304.2.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Työelämän suhteita, luottamusta, joustavia työaikaratkaisuja ja paikallista sopimista käsittelevät sosiologiset tutkimukseni antavat tietoa ja työkaluja työelämän kehittämiseksi. Esimerkiksi työaikapankkia käsittelevä tutkimus mahdollistaa parhaiden käytänteiden levittämisen suomalaisille työpaikoille.

The Relevance and Benefits of my Research

Sociological research concerning industrial relations, trust in workplace, flexible working time arrangements and local, company-level bargaining provide the knowledge and tools for the development of working life. For example, a study on the working time banks allows the dissemination of best practice in Finnish workplaces.