02.10.2018

Kankainen Tomi, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher

Subject:
Sosiologia/Sociology

Biography

Tomi Kankainen is a postdoctoral researcher (Sociology) in the Department of Social Sciences and Philosophy at the University of Jyväskylä. Kankainen started his research career in the Academy of Finland’s Research Programme on Social Capital and Networks of Trust in 2004. His doctoral thesis (2007) analyzed the relationships between voluntary associations, institutions and trust.

Areas of Interest

- civil society

- social capital (especially trust and networks) 

- studies on equality

- methodology of social sciences (especially quantitative methods)

 

Recent Publications

Martti Siisiäinen, Eeva Luhtakallio & Tomi Kankainen.  (2015) "The Transformation of Jobless Movement and the Segregation of the Unemployed in Finland since the 1990s." In Della Porta, Donatella & Hänninen, Sakari & Siisiäinen, Martti & Silvasti, Tiina (eds.) Making and Unmaking Precariousness. Basingstoke: PalgraveMacMillan, October 2015.

Martti Siisiäinen & Tomi Kankainen (2015) "Trust and Participation in Voluntary Associations of 8th Graders in 22 Countries." Voluntas 26(2), 673-692.

Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen & Eeva Luhtakallio (2014) ” Työttömien liike." Teoksessa K. Lempiäinen & T. Silvasti (toim.), Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Tiina Silvasti, Kirsti Lempiäinen & Tomi Kankainen (2014) ”Eriarvoisuuden uudet paikat.” Teoksessa K. Lempiäinen & T. Silvasti (toim.), Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Antti Kouvo, Tomi Kankainen & Mikko Niemelä (2012) "Welfare Benefits and Generalized Trust in Finland and Europe." In H. Ervasti, J.G. Andersen, T. Fridberg & K. Ringdal (Eds.), The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 296-328.

Raimo Blom, Tomi Kankainen & Harri Melin (2012) Jakaantunut Suomi. Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja.

Tomi Kankainen & Martti Siisiäinen (2012) ”Hyvinvointi, luottamus ja yhdistysaktiivisuus.” Teoksessa P. Kupari & M. Siisiäinen (toim.), Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Martti Siisiäinen & Tomi Kankainen (2012) "Nuorten luottamus ja yhdistysjäsenyydet Pohjoismaissa ja Baltian maissa." Teoksessa J. Nikula & L. Granberg (toim.), Talonpoikaisuuden ja postsosialismin jäljillä. Jyvaskyla: SoPhi.