20.06.2017

Kannasoja Sirpa, Yliopistotutkija/Senior Researcher

Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 204.2.

 
Sosiaalityön opintojen ohella ja jälkeen työskentelin aikuissosiaalityössä sekä tein sosiaalityöntekijänä päihde- ja jälkihuoltotyötä nuorten parissa. Ammatillista työtä tehdessä kasvoi kiinnostus sosiaalityötä (tieteenalana) kohtaan. Vuonna 2013 väittelin nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn ja perhesuhteisiin liittyen. Väitöskirjatyöskentelyn jälkeen olen työskennellyt yliopistonlehtorina kolmisen vuotta, jonka jälkeen siirryin yliopistotutkijaksi PROMEQ-tutkimushankkeeseen. Tutkimushanke koostuu useista osahankkeista: osallistun ikäihmisten osahankkeeseen. Tavoitteenamme on tutkia osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia yksin asuvien ja paljon palveluita tarvitsevien iäkkäiden keskuudessa.

Tutkimusmenetelmällisesti olen kiinnostunut erityisesti interventiotutkimuksesta, yleisesti kvantitatiivisesta tutkimuksesta sekä mixed methods -tutkimuksesta. Kiinnostukseni kohdistuvat laajasti ajatellen ikääntymiseen, hyvinvointiin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja tutkimusetiikkaan.