09.02.2018

Kiili Johanna, Yliopistonlehtori/University Lecturer

Kiili Johanna, Yliopistonlehtori/University Lecturer
Subject:
Sosiaalityö/Social work
Room:
Opinkivi 202.2.

 

Biography

Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2006. Vuosien saatossa olen työskennellyt YFI- laitoksella sosiaalityön yksikössä assistenttina, lehtorina ja tutkijatohtorina. Tällä hetkellä toimin yliopistonlehtorina. Tutkimuskiinnostukseni kohdistuvat lapsuuteen, lasten osallistumiseen, sukupolvien välisiin suhteisiin ja kansalaisuuteen.

Research Areas

Lasten osallistuminen ja sukupolvien väliset suhteet kunnallisissa lapsiparlamenteissa. 2012–2014. Tutkijatohtorin projekti, rahoittajana Suomen Akatemian.

 

Olen mukana seuraavassa hankkeessa:
Sukupolviset kumppanuudet lasten hyvinvoinnin edistäjinä
. 2010–2013. Rahoittajana Suomen Akatemia. Hankkeen johtaja professori Leena Alanen

Recent Publications

Kiili, Johanna (2014) Children’s public participation, middle-class families and emotions. Children & Society (accepted, forthcoming)

Larkins, Cath; Kiili, Johanna & Palsanen, Kati (2014) A lattice of participation: reflecting on examples of children's and young people’s collective engagement in influencing social welfare policies and practices. The European Journal of Social Work. DOI:10.1080/13691457.2014.928269

Moilanen, Johanna; Kiili, Johanna & Alanen, Leena (2014) The practice of using support persons in the Finnish child welfare field. Towards a relational analysis. In T. Harrikari, P. Rauhala & E. Virokangas (Eds.) Social Change and Social Work. Ashgate.

Moilanen, Johanna, Kiili, Johanna & Alanen, Leena (2014) Struggling to Support: Genesis of the Practice of Using Support Persons in the Finnish Child Welfare Field. In Alanen, L; Brooker, L & Mayall B. (eds) Childhood with Bourdieu. Palgrave Macmillan (forthcoming January 2015).

Johanna Kiili: “It’s almost like official – Children’s participation as a relational and spatial question." Qualitative Studies, 4(1), 2013, 56-71.

Johanna Kiili: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja sukupolvisuhteiden hallinta. Kunnallisen lapsiparlamenttitoiminnan tarve, toteutus ja tavoitteet. Teoksessa Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. 2011, pp. 167-204. Tampere, Finland: Vastapaino.

Johanna Kiili: Lasten osallistuminen, toimijuus ja koulu. Koulun yhteydessä toteutetun lapsiparlamenttitoiminnan tarkastelua. [Children’s participation, agengy and school] Kasvatus, vol. 39 (2008) 1, 50–62.

Johanna Kiili: Lasten osallistuminen, sukupolvisuhteet ja vallankäyttö. [Children’s participation, generational relations and power] Janus, vol. 15 (2007) 2, 3–18.

Johanna Kiili: Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta. [Resources for children’s participation, dissertation] Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 283. Jyväskylä 2006: University of Jyväskylän.

Mirja Satka, Johanna Moilanen ja Johanna Kiili: Suomalaisen lapsipolitiikan mutkainen tie. [The winding road of Finnish Child Policy] Yhteiskuntapolitiikka, vol. 67 (2002) 3, 245–259.