09.02.2018

Korhonen Pekka, Professori/Professor

Korhonen Pekka, Professori/Professor
Subject:
Valtio-oppi/Political science
Room:
Opinkivi 241.1.

Kotisivu / Home page

 

Areas of Interest

My main fields of interest are in political and world political theory, rhetorical and narrative theory, as well as conceptual history. I have done research especially on the history of the concept of Asia during the past 2500 years in various languages from classical Greek, Roman, and Medieval authors to more recent Chinese, Japanese and American formulations of the concept. Related fields of research are the various processes of Asia Pacific integration, Asia-Europe relations, and East Asian politics, especially between Japan, China and both Koreas.

My side interests are in world demography, family politics, maps and history of cartography, politics of popular art - manga, anime and music, especially little known aspects of North Korean music - religious architecture, as well as boreal and temperate dendrology.

Research Areas

My current research is on conceptual contestations between East Asia and the West/Euro-America. The idea is to enhance understanding of the political changes taking place in the contemporary world system by investigating the intellectual roots and cultural heritage of different conceptualizations of the structure and functioning of the world in East Asia and the West. This takes place by investigating traditional Asian conceptualizations, their amalgamation with Western concepts, and their usages in contemporary discourse, all this in light of constant conceptual changes in the West. This is grounded on the theoretical perspective that conceptual transformation reflects political changes in the world. There is a special emphasis on China, because of its present phenomenal rise to the world economic and political scene, but general view is on the whole region, Japan, the Koreas and Southeast Asia included.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Kysymys on selkeä ja siihen voi selkeästi vastata. Olen maailmanpolitiikan professori ja tutkin yhtäältä niitä kansainvälispoliittisia prosesseja, joita nykymaailmassa on meneillään, ja toisaalta sitä käsitteellistä historiaa, jonka avulla nykyiset prosessit voi järkevästi mieltää laajemmassa perspektiivissä. Pidän tutkimuksiani varsin tärkeinä paitsi Suomen kaltaiselle maalle, jonka kohtuullisen pienenä toimijana on jatkuvasti tarkkailtava mitä kansainvälisessä ympäristössä tapahtuu, myös Keski-Suomen alueelle, jolle olisi varsin kohtalokasta, jos alan asiantuntemus keskittyisi vain Helsingin alueelle. Se vetäisi aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita myös pois Keski-Suomesta.

Tutkimusteni kohderyhmä on kolmenlainen. Artikkelieni ja kirjojeni suora kohdeyleisö on suomalainen ja kansainvälinen tutkijayhteisö, sekä muu asiasta lukemaan kiinnostunut väestö. Julkaisen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, japaniksi ja kiinaksi, joten tämä piiri on jokseenkin laaja. Tällä sektorilla pidetään yllä jyväskyläläisen ja suomalaisen tutkimuksen tasoa ja mainetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toinen kohderyhmä ovat ennen kaikkea Jyväskylän mutta myös muiden yliopistojen opiskelijat, keväästä 2017 alkaen myös Keski-Suomen lukioiden opiskelijat. Olen luennoinut henkilökohtaisesti paitsi Suomessa, myös Saksassa, Japanissa ja Kiinassa, sekä rakentanut vuodesta 2000 lähtien lukuisia verkkokursseja, joita on käytetty useimmissa suomalaisissa yliopistoissa. Vuonna 2017 aloitetaan yhteistyö myös lukiotason verkkokurssien muodossa. Valtio-oppi ja sen sisällä maailmanpolitiikka on suosittu sivuaine, joka on hyödyllinen hyvin monen alan pääaineopiskelijalle kansainvälispoliittisten tilanteiden ja niiden muutosten ymmärtämiseksi. Maailmanpolitiikkaa voi opiskella myös erillisenä opintokokonaisuutena, jos ei ole muuten valtio-opista kiinnostunut. Sen suorittajia on myös jatkuvasti. Kolmas kohderyhmä ovat tavalliset kansalaiset, joita asiantuntemukseni koskettaa pääosin tiedotusvälineiden haastattelujen kautta. Olen antanut kysyttäessä haastatteluja moniin eri sanoma- ja aikakauslehtiin sekä radioon, harvemmin televisioon. Koska luennoille osallistuminen on vapaata, on erityisesti maailmanpolitiikan luennoillani istunut ajoittain myös kiinnostuneita jyväskyläläisiä.