09.02.2018

Korvela Paul-Erik, Yliopistotutkija/University Researcher

Korvela Paul-Erik, Yliopistotutkija/University Researcher
Subject:
Valtio-oppi/Political science

Adjunct Professor of Political Science (valtio-opin dosentti). Currently working in the project ”East-West Conceptual Contestations” (2015-2018), funded by the Finnish Academy.

Areas of Interest: political theory, world politics

Editor-in-chief, Politiikka

Editor, Redescriptions

Recent publications: The Politics of World Politics. Edited with Kari Palonen and Anna Björk. SoPhi, Jyväskylä 2015 (free online version available here)

For updated list of publications, see TUTKA.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkin poliittisen käsitteistön muutoksia. Ilmiöt kuten sota, terrorismi tai demokratia ovat täysin riippuvaisia siitä mitä niihin katsotaan sisältyvän. Käsitteiden sisällöstä käydään poliittista kamppailua. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään esimerkiksi nykyisten konfliktien ja 'kriisien' luonnetta".