09.02.2018

Koskinen Veera, Tohtorikoulutettava/Doctoral Student

Subject:
Sosiologia/Sociology
Room:
Opinkivi 326.2.

Research areas

wellness, wellness consumption, wellness tourism, digital wellness, ageing consumers, spa tourism

Projects

DIGI 50+ Mature consumers, customer experience and value creation in digital and physical environments (TEKES)

Crossing Borders for Health and Wellbeing (Kone Foundation 2017-2020 ) 

Recent publications

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkin wellness-kuluttamista eli kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää kulutusta kulttuurisena, vallitseviin sosiaalisiin käytänteisiin ja ajattelutapoihin, kytköksissä olevana ilmiönä. Tutkimukseni tekee näkyväksi suomalaista hyvinvointiin liittyvää kulutuskulttuuria ja valottaa henkilökohtaisen hyvinvoinnin tavoitteluun liittyviä erityisyyksiä muun muassa iän ja elämänvaiheen näkökulmasta. Lisätäkseni ymmärrystä erilaisista kulutuskulttuureista, toteutan väitöskirjassani myös vertailuasetelman suomalaisten ja venäläisten wellness-kuluttajien välillä.