20.02.2019

Kumpulainen Kaisu, Yliopistonopettaja/University Teacher

Kumpulainen Kaisu, Yliopistonopettaja/University Teacher
Subject:
Kulttuuripolitiikka/Cultural Policy
Room:
Opinkivi 321.1.

Cultures, communities and change (KUMU) degree programme

PhD (Cultural Policy)


Research interests

 • Community development
 • Participation
 • Cultural sustainability
 • Rural policy

 

Selection of publications

 • Kumpulainen, Kaisu & Soini, Katriina (2019) How do community development activities affect the construction of rural places? A case study from Finland. Sociologia Ruralis.  Published online 15.2.2019.
 • Kumpulainen, Kaisu (2018) Kylät tulevaisuuden paikallisyhteisöinä. Maaseudun Uusi Aika 2-3/2018. Maaseutupolitiikan antologian juhlanumero.
 • Kumpulainen, Kaisu & Laukkanen-Abbey, Reena (2018) Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Keski-Suomen sydänpiiri keskellä kylää. Julkaisussa Susanna Nurmeksela (toim.) Hyvällä sykkeellä, Kylien parhaaksi – Kehittämistä ja kokeiluja Sykettä Kylässä –hankkeessa –julkaisu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 258, 32-36.
 • Kumpulainen, Kaisu (2017) The discoursive construction of an active rural community. Community Development Journal 52(4) pp. 611-627
 • Kumpulainen, Kaisu & Vehnämaa, Marja (2017) Konkreettisia keinoja maaseutututkijoiden ja kehittäjien yhteistyön syventämiseen - Maaseutuparlamentin työpajan satoa 30.9.2017. Maaseudun uusi aika 3/2017.
 • Kumpulainen, Kaisu (2016) Village of the Year competition constructing the ideal model of a rural community in Finland. Social Studies. Special issue on rural studies.
 • Kumpulainen, Kaisu (2016) Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. Janus. Teemanumero 4/2016 Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus.
 • Kumpulainen, Kaisu (2016) The discoursive construction of an active rural community. Community development journal, published online May, 26, 2016.
 • Kivitalo, Mari; Kumpulainen, Kaisu & Soini, Katriina (2015) Exploring Culture and Sustainability in Rural Finland. In Joost Dessein, Elena Battaglini & Lummina Horlings (eds.): Cultural Sustainability and Regional Development. Theories and practices of territorialisation. Routledge: Oxon, 94-107.
 • Kumpulainen, Kaisu (2014) Kun pienestä kunnasta tulee kylä - kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä. Research report in Regional Development. Publications of Ministry of Employment and the Economy 33/2014.
 • Kumpulainen, Kaisu (2013) Tutkimusmatka suomalaiseen kylätutkimukseen. Maaseudun Uusi Aika 20-vuotisjuhlanumero 2-3/2013. 
 • Kumpulainen, Kaisu (2013) Kylien asuttuna pitäminen vaatii paikallista aktiivisuutta ja yrittäjämäistä asennetta. Hyvinvointikatsaus 2/2013.
 • Kumpulainen, Kaisu (2012) Kylä sosiaalisena tilana. Maaseudun Uusi Aika, 3/2012. 
 • Kumpulainen, Kaisu (2012) Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 • Kumpulainen, Kaisu (2008) Mistä on Vuoden Kylät tehty? Maaseudun Uusi Aika 2/2008, 44-58.
 • Kumpulainen, Kaisu (2006) Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma: poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.