Kuoppamäki Sanna-Mari, Yliopistonopettaja/University Teacher

Kuoppamäki Sanna-Mari, Yliopistonopettaja/University Teacher
Studysubject:
Sosiologia / Sociology
Room:
Opinkivi 326.1.

Research Areas

Consumers, consumer behaviour, age, life course, generations, digital technologies, digital culture, digital participation, communication and media, online shopping, entertainment media, life course transitions, senior consumers

Projects

DIGI 50+ Mature consumers, customer experience and value creation in digital and physical environments

Recent publications

Teaching

  • SOSA411 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia I (kevät, 2017)
  • SOSS404 Kulutuksen ja elämäntavan sosiologia II (kevät ja syksy, 2017)  
  • Digitalisaatio, arkielämä ja elämänkaari (syksy, 2017)

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle?

Väestön ikääntymisen ja palveluympäristöjen digitalisaation seurauksena varttuneista kuluttajista on tullut yhä tärkeämpi kohderyhmä digitaalisille palveluille. Digitaalisten teknologioiden käyttö on yhteydessä varttuneiden kuluttajien hyvinvointiin, mutta ikääntyvät kuluttajat käyttävät digitaalisia teknologioita silti usein nuoria vähemmän ja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tutkimukseni tuottaa tietoa haasteista ja mahdollisuuksista, joita ikääntyvät kuluttajat kohtaavat digitaalisten teknologioiden käyttäjinä. Tutkin varttuneiden kuluttajien arvoja, asenteita ja kokemuksia digitaalisten palveluympäristöjen käyttäjinä sekä sitä, miten iän eri ulottuvuudet ovat yhteydessä digitaalisissa palveluympäristöissä toimimiseen.

Tutkimustietoani voivat hyödyntää tutkijat, opettajat, kouluttajat ja muut asiantuntijat, jotka työskentelevät digitaalisen median parissa. Tutkimukseni on hyödyllistä myös median, markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tietoa eri kohderyhmien kuluttajakäyttäytymisestä.