14.08.2018

Lahti Annukka, Projektitutkija/Project Researcher

Lahti Annukka, Projektitutkija/Project Researcher
Subject:
Sukupuolentutkimus/Gender studies
Room:
Opinkivi 344

Tutkimustyöni keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden kytkökset läheissuhteissa.  Olen käynnistänyt sukupuolentutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjani loppuvaiheiden ohella post doc -hankkeen Kun sateenkaaren päässä on ero, jossa tutkin sateenkaariparien ja -perheiden eroprosesseja. Hanke jatkaa englanninkielisen artikkeliväitöskirjani Jännitteinen biseksuaalisuus parisuhdepuheessa teemoja. Se sijoittuu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kolmanteen tutkimuksen painoalaan, hyvinvoinnin ja hoivan politiikkoihin. 

1. Väitöstutkimus: Jännitteinen biseksuaalisuus parisuhdepuheessa

Tutkin väitöskirjassani, miten kulttuuriset käsitykset biseksuaalisuudesta vain trendikkäänä, promiskuiteettisena ja yliseksuaalisena seksuaalisuutena sopivat, laajentavat tai ovat jännitteisessä suhteessa normatiivisiin parisuhdekäsityksiin: minkälaisia ristiriitaisuuksia, affektiivisia jännitteitä tai yllätyksiä on nähtävissä, kun haastattelemani suomalaiset biseksuaalit naiset ja heidän eri sukupuolia olevat kumppaninsa neuvottelevat biseksuaalisuuden ja parisuhteen merkityksistä. Neuvottelujen analyysissä nojauduin psykososiaaliseen menetelmään, jonka kautta kehittelen tapoja tutkia diskursiivisesti rakentuvien positioiden, identiteettien ja hierarkioiden lisäksi niitä rakentavia ja häiritseviä tunteita ja vaikeasti sanallistettavia affekteja.

2. Akatemiahanke: Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa

Vuoden 2015 syyskuusta lähtien olen osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa” tutkimushanketta: http://affective-inequalities.fi/. Tutkimme hankkeessa eriarvoisuuden affektiivista rakentumista intiimisuhteissa – ilmiötä, johon on vaikea tarttua vakiintuneilla tutkimuksen teon välineillä. Hankkeen keskiössä on pyrkiä kehittämään metodologiaa, jolla voisimme tavoittaa affektit entistä paremmin nimenomaan ruumiillistuneena kokemuksena.

3. Post doc -tutkimushanke: Kun sateenkaaren päässä on ero

Tutkin post doc -hankkeessani sateenkaariparien ja -perheiden eroprosesseja: https://sateenkaarierot.wordpress.com/. Ei-heteroseksuaalisista suhteista eroamisessa on omat erityispiirteensä. Pitkä kamppailu tasa-arvoisesta asemasta lain edessä on luonut paineita onnistua, tilanteen, jossa mahdollisista ongelmista helposti vaietaan. Moni pariskunta onkin jäänyt jo ennen eroa ilman tarvitsemaansa tukea, koska palvelujen piiriin ei välttämättä uskalleta hakeutua syrjinnän pelossa.  Analysoin tutkimuksessani sekä kysely- että haastatteluaineistoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilta parisuhteestaan eronneilta. Tutkimus tarkastelee erojen syitä ja eroprosessien luonnetta sekä sitä, miten sateenkaariparien ja -perheiden (muuttuva) yhteiskunnallinen asema kietoutuu eroissa yhteen affektiivisten prosessien kanssa.

1. Doctoral study: Bisexuality in relationships

My doctoral study explores how bisexuality, which is persistently culturally associated with temporariness, multiple partners and promiscuity, fits, fights and expands the normative cultural understanding of a relationship. In particular, my I examine how a sample of Finnish bisexual women and their (ex-)partners of various genders negotiate bisexuality in their relationships as psychosocial subjects.The dissertation explores  how intersecting cultural constructions of relationships, genders and (bi)sexualities shape those negotiations. The interview data is analyzed by utilizing psychoanalytically informed psychosocial methodology. The analysis shows that negotiations around bisexuality and relationships are not only made through discursive regulation, but are also shaped in interaction with affective, non-rational psychic dimensions of being in a relationship.

The study produces novel knowledge on the affective shaping of inequalities both between and within relationships, as well as on the ways in which those inequalities must be renegotiated during interviews.

The relevance and benefits of my research

I examine how bisexuality fits in the normative cultural understanding of a relationship. Because of the strength of the homo/hetero and man/woman binaries, it might be difficult to gain ‘a sense of being’ in an identity position or relationship as a bisexual person. The study helps to tackle bisexuality related inequalities in intimate relationships.

My dissertation work was funded by Department of Social Sciences and Philosophy (2013) and the national Graduate School for Family Studies (2014-2015), Finnish Concordia Foundation and Finnish Cultural Foundation.

2.  Academy of Finland funded research project (project 287983) 'Just the Two of Us? Affective inequalities in intimate relationships'

My study is also a part of the Academy of Finland funded research project (project 287983) 'Just the Two of Us? Affective inequalities in intimate relationships': http://affective-inequalities.fi/en/researchers/ In the project we theorize the arrangements of gender and sexuality in novel ways and develop methodological approaches for studying affect. 

An edited collection Affective Inequalities in Intimate Relationship’  (Routledge Research in Gender and Society, 2018) is just out hot off the press. The book is one of the outcomes of the research project ‘Just the two of us? Affective Inequalities in Intimate Relationships’. It is edited by Tuula Juvonen and Marjo Kolehmainen, and project members Raisa Jurva and I have also contributed to the collection. Please read more:
https://www.routledge.com/Affective-Inequalities-in-Intimate-Relationships/Juvonen-Kolehmainen/p/book/9781138092747

3. Post doc -project: Separation experiences of LGBTIQ people

My post doc research project focuses on an under researched topic – the relationship break-ups of sexual and gender minorities. I analyse both survey and interview data of LGBTIQ persons who have experienced recent relationship-break up. I explore the causes and separation experiences of LGBTIQ persons.  How do the continuously changing social positions of LGBTIQ persons and their relationships, entangle with the affective processes of break-ups? 

My research project on LGBTIQ break-ups is funded by Alli Paasikivi foundation. Please visit project website here (in Finnish).

Research interests

bisexuality, intimate relationships, same-sex marriage, non-normative relational arrangements, affect, queer studies, psychosocial studies

ORCHID ID: 0000-0002-2613-933X

Recent publications

Lahti, Annukka (2018). Listening to Old Tapes: Affective Intensities and Gendered Power in Bisexual Women’s and Ex-Partners’ Relationship Assemblages. In Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (eds.) Affective Inequalities in Intimate Relationships. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge

Lahti, A. (2018). Bisexual desires for more than one gender as a challenge to normative relationship ideals. Psychology and Sexuality, 9 (2), 132-147. 

Lahti, Annukka (2018). Too much? Excessive sexual experiences in bisexual women’s life stories. Subjectivity 11 (1), 21-39. 

Sihto, Tiina, Lahti, Annukka, Elmgren, Heidi & Jurva, Raisa (2018) Naisvalitus ja parisuhteen epätasa-arvot. Teoksessa: Eerola, Petteri & Pirskanen, Henna (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.

Hayfield, N., & Lahti, A. (2017). Reflecting on bisexual identities and relationships: Nikki Hayfield in conversation with Annukka Lahti. Psychology of Sexualities Review, 8 (2), 68-75. Open access: http://eprints.uwe.ac.uk/33449/

Lahti, Annukka (2015). Similar and equal relationships? Negotiating bisexuality in an enduring relationship. Feminism & Psychology 25 (4), 431–448. DOI: 10.1177/0959353515574786

Lahti, Annukka (2007). ”Ihan samanlaisia ku muutki ihmiset” – bi-naisten ja kumppanien parisuhteen tuottamisen strategiat. SQS-Journal 2007(1), 35–51.

Teaching

SPTA308 Sukupuoli mediassa

SPTA313 Queer-tutkimus