29.06.2017

Lappalainen Pertti, Yliopistonlehtori/University Lecturer

Subject:
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus/Expertise in Civic Society
Room:
Opinkivi 315.2.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Nykyinen tutkimukseni käsittelee kansalaisten osallisuutta ja osallistamista, joista muodostuvaa kokonaisuutta kutsun osallisuuspolitiikaksi. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin, millaisista aineksista osallisuuspolitiikka koostuu, miten kansalaisyhteiskunta voi tuottaa sitä ja millainen on osallisuuspolitiikan vaihtoehto.