20.09.2018

Mänttäri-van der Kuip Maija, Yliopistonlehtori/University Lecturer

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle? Tutkin hyvinvointialojen ammattilaisten toimintamahdollisuuksia ja työhyvinvointia julkisen sektorin muutoksessa. Näiden ammattilaisten hyvinvointi sekä heidän edellytyksensä tehdä hyvää työtä ovat kiinteästi kytköksissä asiakkaiden mahdollisuuksiin saada apua. Tämä on työni tärkeä motivaattori.
Mänttäri-van der Kuip Maija, Yliopistonlehtori/University Lecturer
Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 205.2

Työskentelen yliopistonlehtorina sosiaalityön yksikössä Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Kiinnostuksen kohteintani ovat erityisesti hyvinvointialojen ammattilaisten toimintamahdollisuudet, hyvinvointi sekä ammattilaisten moraalisen ahdingon kokemukset. Yleisesti tutkimusintressini kytkeytyvät hyvinvointivaltioiden ja työelämän muutoksiin, julkisen sektorin työhön, työhyvinvointiin sekä ammattietiikkaan. Tutkimus- ja opetustehtävien ohella toimi Työelämän tutkimus-lehden toimittajana.

Olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2008. Valmistumisen jälkeen työskentelin ohjaajana yhteisöhoidollisessa nuorisokodissa sekä sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa. Vuonna 2010 palasin kuitenkin takaisin yliopistolle jatko-opintojen pariin ja väittelin sosiaalityön oppiaineesta keväällä 2015. Artikkeliväitöskirjani käsitteli sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuuksia sekä työhyvinvointia tiukan talouden oloissa. Väitöksestä saakka olen työskennellyt tutkimus- ja opetustehtävissä.

 

Biography

I received my doctorate from the University of Jyväskylä in 2015 and I am currently working as a university lecturer at the Department of Social Sciences and Philosophy. 

Research Areas/ interests

My current research interests include welfare state transformations, well-being and professional ethics, labour studies and public sector work. My doctoral thesis concentrated on the work-related well-being of frontline social workers in an age of austerity.

Orcid ID: orcid.org/0000-0001-8660-8110

Recent Publications

von Bonsdorff, M., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2018). Back to work! : työ ja työelämän tutkimus kutsuvat vapaajakson jälkeen. Työelämän tutkimus, 16 (3), 151-153.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2018). Book Review: James Midgley, Espen Dahl and Amy Conley Wright (eds) Social Investment and Social Welfare: International and Critical Perspectives. Critical Social Policy, 38 (4), 800-801. doi:10.1177/0261018318787242d

Mänttäri-van der Kuip, M. & Tammelin, M. & Anttila, T. (2018). Organisaatioiden isomorfismi. Julkiset organisaatiot ja yhdenmukaisuuden paine. Yhteiskuntapolitiikka, 83 (3), 233-244.

Sihto, T. & Mänttäri-van der Kuip, M. (2018). Kohti avoimempaa työelämän tutkimusta?. Työelämän tutkimus, 16 (1), 71-76.

Mänttäri-van der Kuip, M, (2017). The challenges of measuring moral distress in the context of social and health care. SAGE Research Methods Cases. 10.4135/9781526406729

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkinen sosiaalityö pysyvän niukkuuden aikakaudella. Teoksessa S. Kannasoja, M. Kuronen & T. Poikolainen (toim.) Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön aika. Talentia ry./ Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Tammelin, M., Anttila, T., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla - mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta?. Työelämän tutkimus, 14 (1), 1-4.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Moral Distress among Social Workers - The Role of Insufficient Resources. International Journal of Social Welfare 25 (1), 86-97.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja toimintamahdollisuudet niukkuuden aikakaudella. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti23(3),329,335.

Husso, M., Mänttäri-van der Kuip, M., Mäntysaari, M., & Kotiranta, T. (2015). Väkivaltatyö Itä-Suomessa-Väistö-hankkeen arviointi. Työpaperi: 2015_030. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 524.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työyhteisölliset voimavarat subjektiivisen työhyvinvoinnin selittäjänä kunnallisessa sosiaalihuollossa. Työelämän tutkimus 13 (1), 3-19.

Rademaker, A. L. & Gordon, H. L. & Wéber, K. & Christmann, B. & Panic, G. & Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Transforming Societies – A Challenge for Social Work in Europe. Reflections of the PhD-Pre Conference debate. SocMag,  Issue No 14.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2014). The deteriorating work-related well-being among statutory social workers in a rigorous economic context. European Journal of Social Work 17 (5), 672-688.

Haapakoski, K., Kannasoja, S. & Mänttäri-van der Kuip, M. (2014). Konteksti sosiaalihuollon tutkimuksessa – erityistä vai ei? in Kuronen, M., Haverinen, R. & Pösö, T. Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus, Vastapaino.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2013). Julkinen sosiaalityö markkinoistumisen armoilla? Yhteiskuntapolitiikka 78 (1), 5-19.