24.04.2017

Mänttäri-van der Kuip Maija-Reetta, Yliopistonopettaja / University Teacher

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle? Tutkin sosiaalialan ammattilaisten toimintamahdollisuuksia ja työhyvinvointia julkisen sektorin muutoksessa. Työntekijöiden hyvinvointi sekä heidän edellytyksensä tehdä hyvää työtä ovat kiinteästi kytköksissä asiakkaiden mahdollisuuksiin saada apua. Tämä on työni tärkeä motivaattori.
Mänttäri-van der Kuip Maija-Reetta, Yliopistonopettaja / University Teacher
Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 203.1.

Valmistumisen jälkeen työskentelin ohjaajana nuorisokodissa sekä lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijänä. Vuonna 2010 palasin kuitenkin takaisin yliopistolle jatko-opintojen pariin ja väittelin sosiaalityön oppiaineesta keväällä 2015. Artikkeliväitöskirjani käsitteli sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuuksia sekä työhyvinvointia tiukan talouden oloissa.

Tällä hetkellä työskentelen yliopistonopettajana sosiaalityön yksikössä.

Kiinnostuksen kohteintani ovat erityisesti hyvinvointialojen ammattilaisten toimintamahdollisuudet sekä ammattilaisten moraalisen ahdingon kokemukset. Yleisesti tutkimusintressini kytkeytyvät työelämän muutokseen, julkisen sektorin työhön, työhyvinvointiin sekä ammattietiikkaan

Biography

I received my doctorate from the University of Jyväskylä in 2015 and I am currently working as a university teacher at the Department of Social Sciences and Philosophy. My doctoral thesis concentrated on the work-related well-being of frontline social workers in an age of austerity.

Research Areas/ interests

My further research interests include well-being and professional ethics, labour studies and public sector work.

Orcid ID: orcid.org/0000-0001-8660-8110

Recent Publications

Mänttäri-van der Kuip, M, (2017). The challenges of measuring moral distress in the context of social and health care. SAGE Research Methods Cases. 10.4135/9781526406729

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkinen sosiaalityö pysyvän niukkuuden aikakaudella. Teoksessa S. Kannasoja, M. Kuronen & T. Poikolainen (toim.) Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön aika. Talentia ry./ Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Tammelin, M., Anttila, T., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Julkisen sektorin palveluprosessit kevyiksi lean-tuotantomalleilla - mutta kevyttuotteet eivät aina laihduta?. Työelämän tutkimus, 14 (1), 1-4.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2016). Moral Distress among Social Workers - The Role of Insufficient Resources. International Journal of Social Welfare 25 (1), 86-97.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja toimintamahdollisuudet niukkuuden aikakaudella. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti23(3),329,335.

Husso, M., Mänttäri-van der Kuip, M., Mäntysaari, M., & Kotiranta, T. (2015). Väkivaltatyö Itä-Suomessa-Väistö-hankkeen arviointi. Työpaperi: 2015_030. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 524.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työyhteisölliset voimavarat subjektiivisen työhyvinvoinnin selittäjänä kunnallisessa sosiaalihuollossa. Työelämän tutkimus 13 (1), 3-19.

Rademaker, A. L. & Gordon, H. L. & Wéber, K. & Christmann, B. & Panic, G. & Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Transforming Societies – A Challenge for Social Work in Europe. Reflections of the PhD-Pre Conference debate. SocMag,  Issue No 14.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2014). The deteriorating work-related well-being among statutory social workers in a rigorous economic context. European Journal of Social Work 17 (5), 672-688.

Haapakoski, K., Kannasoja, S. & Mänttäri-van der Kuip, M. (2014) Konteksti sosiaalihuollon tutkimuksessa – erityistä vai ei? in Kuronen, M., Haverinen, R. & Pösö, T. Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus, Vastapaino.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2013). Julkinen sosiaalityö markkinoistumisen armoilla? Yhteiskuntapolitiikka 78 (1), 5-19.