06.08.2018

Mustosmäki Armi, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher

Mustosmäki Armi, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher
Subject:
Yhteiskuntapolitiikka/Social and public policy
Room:
Opinkivi 213.3.

Post-Doctoral Researcher interested in parenting culture studies, more specific focus on "negative" and forbidden emotions of mothers.

My PhD thesis focused on changing quality of work life, institutional theories and comparative research (more details below).  I have also participated in research projects on job quality, work-family balance and changes in organisation of work. 

Väitöskirjassani syvennyin työelämän muutoksia koskeviin keskusteluihin, vertailevaan tutkimukseen, pohjoismaisen mallin erityispiirteisiin ja institutionaaliseen teoriaan (lisätietoja alla). Olen osallistunut työelämän tutkimuksen projekteihin koskien työelämän laatua, työn organisoinnin muutoksia sekä  työn ja muun elämän yhteensovittamista. Olen kiinnostunut myös työelämän ja yhteiskunnan tasa-arvokysymyksistä sekä vanhemmuuden, erityisesti äitiyden kulttuurisesta tutkimuksesta. 

 

 

Väitöskirja/Dissertation 2017:

"How bright are the Nordic lights? Nordic job quality in a Comparative Perspective’".

In my article based dissertation I evaluate the existence and persistence of Nordic difference in terms of quality of jobs. The concepts of QWL and job quality, it's history, place on the political agenda as well as its usages in research are being analyzed. The study discusses Nordic working life model and how, relying on insights provided by institutional theories, it expected to produce high job quality, with relatively low class inequality in work life. In contrast, the institutional framework, especially the Nordic welfare state, are expected to result in comparatively high gender gap in job quality due to employer discrimination and segregated welfare state employment. The Nordic model is however facing constant pressures for change: technological change, globalization and increasing competition are expected to erode the institutions protecting workers. Thus, the study aims at recognizing how there are processes on local level which epitomize globalization in action, and contribute to institutional fragmentation, and possibly questioning the persistence of the Nordic working model.    

Areas of Interest

Comparative research in work life, job quality, organization of work, inequalities in working life, work-life balance.

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3335-8263

Publications

Anttila, T., Oinas, T. S., & Mustosmäki, A. (2018). Towards formalisation: The organisation of work in the public and private sectors in Nordic countries. Acta Sociologica published ahead of print: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699318761782

Mustosmäki, A. (2018)  Intensification of work In Tammelin, M. (ed.) Family, work and well-being: emergence of new issues. SpringerBriefs, pp. 77-90. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76463-4_7

Mustosmäki, A. (2017). Tuottaako pohjoismainen malli hyvää työelämän laatua vielä tulevaisuudessakin?. Talous ja yhteiskunta, 45 (4), 34-38. Open access: http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty42017/ty42017pdf/ty42017Mustosmaki.pdf

Mustosmäki, A. (2017). Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta : mutta kuinka kauan? Lectio praecursoria. Työelämän tutkimus, 15 (3), 281-286.

Mustosmäki, A., Oinas, T. & Anttila, T. (2017) Abating inequalities? Job quality at the intersection of class and gender in Finland 1977-2013. Acta Sociologica. Doi: 10.1177/0001699316657580 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699316657580

Tammelin, Mia & Mustosmäki, Armi (2017) Työn ja perheen yhteensovittaminen. In: Työelämän myytit ja todellisuus (Myths of Working Life). Edited by Pasi Pyöriä. Gaudeamus.

Oinas, T., Anttila, T. & Mustosmäki, A. (2016) Työn organisoinnin muutos yksityisellä ja julkisella sektorilla -lisääntyvätkö uudet työn organisoinnin muodot Pohjoismaissa? Yhteiskuntapolitiikka 81(6), 670-680. (Changing forms of work organization in Nordic public and private sector. Finnish journal of Social and public policy) https://www.julkari.fi/handle/10024/131586

Mustosmäki, A., Anttila, T. Oinas, T & Nätti, J. (2013) Konvergenssi vai divergenssi? Vertaileva tutkimus työelämän laadun muutoksesta Euroopassa 1995–2010. Yhteiskuntapolitiikka 78 (6), 618-631. (Convergence or divergence? Comparative study on changing job quality in Europe 1995-2010) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116034/mustosm%C3%A4ki.pdf?sequence=1

Oinas, T., Anttila, T., Mustosmäki, A. & Nätti, J. (2012) The Nordic Difference. Job Quality in Europe 1995-2010. Nordic Journal of Working Life Studies. 2(4), 135-152. http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/view/2308

Mustosmäki, A. & Anttila, T. (2012). Liukuhihna toimistossa. Teoksessa Pyöriä, P. (toim.)  ’Työhyvinvointi ja organisaation menestys’. Gaudeamus, Helsinki. (Assembly line in the office, published in book "Wellbeing at work and organizational success")

Mustosmäki, A., Anttila, T., Oinas, T. & Nätti, J. (2011)  Job Quality Trends in Europe – Implications for Work-Life Balance. IN: Sonja Drobnič & Ana Guillèn (Eds.). Work-Life Balance in Europe. The Role of Job Quality. Palgrave Macmillan, pp. 17-41. 

In media / Mediassa

Anna-lehti 17.11.2017: https://anna.fi/lifestyle/tyo-ja-raha/onko-tyoelama-huonontunut-vai-parjataanko-sita-turhaan

Suur-Jyväskylä-lehti, 2.8.2017 Euroopan paras työelämän laatu uhattuna? https://www.surkkari.fi/pdf/2017/38_Keskiviikko_02.08/SY_20170802_03.PDF

Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ajankohtaista 6.7.2017. https://www.jyu.fi/hytk/fi/ajankohtaista/nostot/onko-meilla-euroopan-paras-tyoelama  In English: University of Jyväskylä, Faculty of Humanities and Social Sciences, News: https://www.jyu.fi/hytk/en/news-and-events/highlights/do-the-nordic-countries-have-the-best-working-life-in-europe

HS pääkirjoitus 7.6.2017 Työelämän laatu on hyvää. Työelämän parantumisen lyhyt historia. https://www.hs.fi/paivanlehti/07062017/art-2000005242839.html

HS Mielipide 10.6.2017 Työelämän muutoksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi poliittisin keinoin. Pohjoismaiset instituutiot eivät suojele yhtäläisesti vanhojen ja uusien syntyvien alojen työntekijöitä. https://www.hs.fi/paivanlehti/10062017/art-2000005247560.html

PODCAST, Sage journals Acta Sociologica podcast 3:  Mustosmäki, A. (2016) Abating inequalities? Job quality at the intersection of class and gender in Finland 1977-2013. http://journals.sagepub.com/home/asj

BLOG Rajanveto työn ja perheen välille vaatii yhä enemmän taitoa.Mia Tammelin, Milla Salin & Armi Mustosmäki THL https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/rajanveto-tyon-ja-perheen-valille-vaatii-yha-enemman-tait-1

Expert positions

Toimitussihteeri, Työelämän tutkimus-lehti. Editorial secretary in Finnish Journal of Working Life Studies (2014, 2016-2017) http://www.tyoelamantutkimus.fi/tyoelaman-tutkimus-arbetslivsforskning-lehtitidskrift/

Työelämän myytit ja todellisuus: miten työelämä on muuttunut, miltä näyttää työelämän tulevaisuus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu. Ohjausalan seminaari Ohjataan yhdessä! –Tulevaisuuteen.  Invited speaker at Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Northern Ostrobothnia, Oulu. 15.9.2017. Seminar on Future of work for counselling professionals and advisers. Title: “Using History to Inform the Future of Work: How has work life changed, how does the future look like? 

Eduskunta, Tulevaisuusvaliokunta 22.3.2017, "Vastatieto – Tulevaisuuden tietoa ja asiantuntijuutta etsimässä" -raportin pilotin taustatoimittaja, aihe "Työn tulevaisuus ja byrokratialoukut" https://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/vastatieto-julkistus.aspx

 

Teaching 

YFIA2002 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien harjoitukset (5op) (Quantitative research methods 5scts)

YFIA700 Kandiseminaari (Seminar, Bachelors degree)

YFIP220 Yhteiskunta (Introduction to Finnish Society and Social and Public Policy, book exam)

YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan perusteet, lukupiiri (Introduction to Social and Public Policy, small group methods)

YKPA461 Työ- ja sosiaalipolitiikka, Kirjatentit (Employment and Social policy, book exam)

YKPA461 Työ- ja sosiaalipolitiikan lukupiiri (Employment and Social policy, small group methods)

DEVS307 Introduction to Quantitative Research Methods (5ects)

YFIA 205 Basics of Research methodology in Social Sciences

YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (Quantitative Research Methods, 5ects)

 

Past projects

Researcher in Yksin yhteiskunnassa (Solitary man – Social isolation, loneliness and their long term consequences). Kone Foundation, 2015–2017

Funding for PhD from LabourNet -The Finnish Doctoral Program on Labour and Welfare Studies (30months, 2012-->) http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/graduate_schools/labournet/index.html 

Työn organisointi, yhteistoiminta ja työntekijöiden hyvinvointi Suomessa ja Euroopassa. Työsuojelurahasto. 2013-2015

Successful Organisations and Employee Well-being in Knowledge-intensive Work. Academy of Finland. (SOWK, University of Tampere). [Member of research team 2010-2011]

Työelämän laatu ja laadun arvionti. (Quality of work life and its evaluation in Finland). Työsuojelurahasto/Finnish Work Environment Fund. [Member of research team 2009-2010]