16.08.2018

Närhi Kati, Professori / Professor

Närhi Kati, Professori / Professor
Subject:
Sosiaalityö / Social work
Room:
Opinkivi 207.1.

Biography

I was nominated as a full professor of social work at the University of Jyväskylä in 2014. During 1995-2007 I worked in various teaching and research positions in the Department of Social Sciences and Philosophy and 2011-2014 as a postdoctoral researcher (Academy of Finland) in Kokkola University Consortium Chydenius at the University of Jyväskylä. During 2007-2011 I led a few development and research projects in the Centre of Excellence on Social Welfare in Central Finland and in JAMK University of Applied Sciences. I received my PhD from the University of Jyväskylä in 2004 and it is titled “The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work”.

Orcid ID http://orcid.org/0000-0002-9071-0780

Research Areas

My research is focused on ecosocial work and ecosocial transition in social work. I am also interested in user involvement and user participation, community social work, structural social work and action research. Recently, I have been involved in three research projects funded by the Academy of Finland: The role of welfare services in participative citizenship of marginalised citizens, 2011-2014 (PALKO), Contribution of social work and systems of income security to the ecosocial transformation of society, 2015-2019 (ECOSOS) and Inclusive Promotion of Health and Wellbeing (PROMEQ), 2016-2019.

Relevance and Benefits of Research

By researching the ecosocial transition in societies and the role of social work in that transition, it is possible to increase knowledge about the mechanisms, barriers and possibilities concerning the transitions in society and in welfare service systems. Researching and developing the sustainability of welfare services opens various possibilities for social work practitioners to work with their service users together in supporting their sustainable wellbeing.    

Recent Publications

Kannasoja, S., Ristolainen, H., Tiilikainen, E., Joro, T., Kivitalo, M., Santala, L., Hujala, A., Rissanen, S., & Närhi, K. (2018) Parempaa elämänlaatua osallistavalla otteella - kokemuksia PROMEQ-hankkeesta. Gerontologia, 32(2), 147-151.

Kokkonen, Tuomo, Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2018) Transformation of the Finnish Welfare State. In Masoud Kamali & Jessica H. Jönsson (eds.) Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. Routledge Advances in Social Work. Routledge.

Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (eds.) (2018) Ympäristökysymys suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa [Environmental Issues in Finnish Social Work Research]. YFI-julkaisuja 5, Jyväskylän yliopisto.

Kokkonen, Tuomo, Mattila, Maija-Liisa, Närhi, Kati & Puttonen, Päivi (2018) Jaettu tieto hyvinvointipalvelujen kehittämisessä [Shared knowledge in developing welfare services]. In Tarja Juvonen, Jari Lindh, Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi (eds.) Sosiaalityö ja uusi asiantuntijuus. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2018. [Social work and the new expertise. The Yearbook of Social Work Research 2018.] United Press Global, 228-248.

Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2018) Ecological theories in Social Work. In Neil Thompson & Paul Stepney (eds.) Social Work Theory and Methods; The Essentials to be. New York: Routledge, 202-214.

Stamm, Ingo, Hirvilammi, Tuuli, Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2017) Ecosocial innovations as local models for a sustainable development, Journal on Innovation and Sustainability – RISUS, 8(4), 200-218.

Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (eds.) (2017) Ecosocial transition in society. Contribution of social work and social policy. Routledge Advances in Social Work. Oxford: Routledge.

Närhi, Kati (2017) The Changing Understanding of the ‘Person in Environment’ in Social Work Practice. In Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (eds.) Ecosocial transition in society. Contribution of social work and social policy. Routledge Advances in Social Work. Oxford: Routledge, 301-318.

Hirvilammi, Tuuli, Matthies, Aila-Leena, Närhi, Kati & Stamm, Ingo (2016) Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. [New models of work and income enabling sustainability transition - an analysis of literature.] Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti [The Journal of Social Policy and Social Work Research] 24 (4), 301-319.

Kokkonen, Tuomo, Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2016) Miksi lahjani ei kelpaa? Näkökulmia työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten käsityksiin työelämään osallistumisesta. [Why isn’t my gift enough? Perspectives on labour market participation of young men outside of labour market.]  Nuorisotutkimus [Youth research] 34 (2), 35-49.

Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2016) Conceptual and historical analysis of ecological social work. In McKinnon, Jennifer & Alston, Margaret (eds.) Ecological social work: toward sustainability. Houndmills, ENG: Palgrave Macmillan, 21-38.

Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2016) The ecosocial approach in social work as a framework for structural social work. International Social work. Prepublished June, 14, 2016, DOI: 10.1177/0020872816644663

Närhi, Kati & Aila-Leena Matthies (2016) Ekososiaalinen ajattelu yhteisötyössä. [Ecosocial thinking in community social work] In Irene Roivainen & Satu Ranta-Tyrkkö (eds.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and the basis of community social work], United Press Global, 95-107.

Närhi, Kati (2015) Ekososiaalinen viitekehys sosiaalityössä [Ecosocial approach in social work], Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti [The Journal of Social Policy and Social Work Research] 23 (3), 109-115.

Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä [Service user participation and street level practitioners’ discretion in welfare services]. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti [The Journal of Social Policy and Social Work Research] 22(3), 227-244.

Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2014) Ekososiaalinen lähestymistapa rakenteellisen sosiaalityön viitekehyksenä [Ecosocial Approach as a Framework for Structural Social Work]. In Anneli Pohjola, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (eds.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. [Structural social work. The Year book of Social Work Research]. Unipress, 87-116.

Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo (2013) Transformation of Participation Politics and Social Citizenship in Finnish Welfare Governance. In Aila-Leena Matthies & Lars Uggerhoej (eds.) Participation, Marginalisation and Welfare Services – Concepts, Politics and Practices across European Countries. Farnham: Ashgate, 95-112.

Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2013) Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. [Boundary Conditions of Participation and Agency of Young Men in Social and Employment Services]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä [Clients as Agents in Social Work]. Tampere: Vastapaino, 113-145.

Teaching (list of courses)

My teaching is divided into Social Work Master courses and Sosnet’s (Finnish National University Network for Social Work) national programme for specialisation education in social work, especially in structural social work.

STOA2005 - Asiakastyön taidot sosiaalityössä (ryhmä- ja yhteisötyö)

STOS001 - STOS002 Maisteriseminaarit

STOS3003 - Rakenteellinen sosiaalityö

STOS3006-STOS3007 Käytännöt III

STOS3012 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys