09.02.2018

Poikolainen Tytti, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Subject:
Sosiaalityö/Social Work
Room:
Opinkivi 217.1

Olen valmistunut sosiaalityöntekijäksi ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2013. tällä hetkellä työskentelen yliopistossa tohtorikoulutettavana sosiaalityön oppiaineessa.  

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Väitöskirjatutkimukseni aihe on moraalikieli lastensuojelua koskevassa ammattilaiskirjallisuudessa ja tutkimuksessa. Väitöskirja on sosiaalityön tutkimus, jossa käsitellään lastensuojeluun liittyvää tutkimusta ja ammatillisia julkaisuja moraalifilosofisista näkökulmista. Analyysi kohdistuu moraalikieleen ja sen heijastamiin moraalikäsityksiin.   Tutkimuksen ansio on muun muassa sen poikkeuksellinenkin kysymyksenasettelu, joka tuo sosiaalityön lastensuojelututkimukseen monitieteellisyyttä. Arvoja ja moraaliperiaatteita on tutkittu sosiaalityössä paljon esimerkiksi eettisten koodistojen osalta. Tässä kuitenkin analyysin kohteena on moraalikieli ja miten moraalikäsityksistä kommunikoidaan kielellisesti. Tarkastelu mahdollistaa moraalikäsitysten avaamisen ja jäsentämisen.

Analyysin kohteena on Euroopassa tapahtuneisiin lapsisurmiin liittyvä keskustelu ja tutkimus. Surmatapauksissa myös ammatillinen lastensuojelu on ollut mukana lasten elämissä. Ne ovat nousseet merkittäviksi puheenaiheiksi politiikan keskusteluissa, mediassa ja ammatillisessa sosiaalityössä.  En tutki tapauksia sinänsä, mutta olen halunnut aineiston, jossa on kyse ilmeisen moraalisesti sävyttyneistä kysymyksistä. Lapsisurmatapauksista on vaikea, joskaan ei ehkä mahdotonta, olla keskustella käyttämättä moraalikieltä. Omasta näkökulmastani arvoneutraalius ei ole myöskään tarpeen, mutta moraalikantojen ja -käsitteiden avaaminen on.   Tutkimuksessa selvitetään paitsi suoria moraaliargumentteja, myös implisiittisempiä arvoarvostelmia, jotka nostavat esiin tai peittävät mielipiteitä ja uskomuksia hyvään ja pahaan, oikeaan ja väärään ja muihin moraalisiin arvostelmiin liittyen.          

Julkaisut

 Poikolainen, T. (2017). Moral Language in Child Protection Research. Journal of Social Work Values and Ethics, 14 (1), 59-71.

http://jswve.org/download/14-1-Spring-2017/14-1-articles/59-Moral-Language-in-Child-Protection-Research-.pdf