05.07.2017

Ruohio Heidi, Yliopistonopettaja / University Teacher

Ruohio Heidi, Yliopistonopettaja / University Teacher
Room:
Opinkivi 203

Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi sosiaalityön oppiaineessa vuonna 2016 Turussa ja tällä hetkellä työskentelen Jyväskylän yliopistossa yliopistonopettajana.

Monografiamuotoisessa väitöskirjassani tarkastelin Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen kuulumisen kokemuksia sekä perheen että kansaan kuulumisen kontekstissa. Vaikka kansainvälinen adoptio on Suomessa määrällisesti melko marginaalinen perheenperustamisen ja yksilön siirtolaisuuden ilmiö, sitä tutkimalla voi avata kohderyhmää laajemmin biologisen syntyperän merkitystä yksilön kuulumisen kokemuksissa.

Muita tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat muun muassa kansainvälisesti adoptoitujen ylisukupolviset perhesuhteet, identiteetin ja etnisyyden tutkimus sekä siirtolaisuuden näkyvyys.

In English

I received my doctorate in 2016 and I am currently working as a university teacher in the University of Jyväskylä at the Department of Social Sciences and Philosophy.

My doctoral thesis was about transnational adoptees' experiences of belonging to the family and nation. My further research interests include adoptees' intergenerational family relations as well as identity and ethnicity issues and (in)visibility of migration.

Julkaisut

Ruohio, Heidi (2016) Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Ruohio, Heidi (2016) Mistä olet kotoisin? Kansainvälisesti adoptoidut nuoret aikuiset ja kuulumisen neuvottelut. Teoksessa Marja Peltola & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 67–77.

Ruohio, Heidi (2014) Ulkoisesti erilainen, sisäisesti samanlainen? Kansainvälisesti adoptoitujen identiteetti. Teoksessa Maarit Koskinen, Sari-Maaria Sarkkinen & Marjaana Svala (toim.) Kansainvälinen adoptio Suomessa. Tutkimusnäkökulmia adoptioon. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Ruohio, Heidi (2013). Kysyntä ja tarjonta kansainvälisessä adoptiossa. Siirtolaisuus Migration 1/2013. Ruohio, Heidi (2012). Kansainvälinen adoptio: missä mennään? Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2/2012. http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/2086105/VTL+Ty%C3%B6paperi+2_Ruohio.pdf

Ruohio, Heidi (2009) Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa. Helsinki: Väestöliitto.