20.06.2017

Ruuskanen Petri, Yliopistonlehtori / University Lecturer

Subject:
Sosiologia/Sociology
Room:
Opinkivi 305.2.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Tutkimukseni tarkastelee sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisten instituutioiden merkitystä yksilöiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen toiminta- ja uusiutumiskyvylle. Tutkimuskohteena ovat esimerkiksi yksilöiden työllistyminen sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kehitys. Tutkimus hyödyttää niin elinkeinoelämän, kuntasektorin kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoita tuomalla esiin niiden kehittymisen keskeisiä edellytyksiä ja ehtoja.