09.02.2018

Säilävaara Jenny, Tohtorikoulutettava/Doctoral Student

Subject:
Sukupuolentutkimus/Gender studies
Room:
Opinkivi 344.4
Tekeillä oleva väitöskirjatutkimukseni keskittyy suomalaisäitien kertomuksiin pitkän, yli vuoden jatkuvan, imetyksen vaikutuksista arjen käytäntöihin ja ihmissuhteisiin. Tutkimukseni neljä keskeistä näkökulmaa ovat tilat ja tilallisuus, relationaalisuus eli suhteisuus, representaatiot sekä ruumiillisuus. Etsin sukupuolentutkimukseen pohjaavalla tutkimusotteellani vastauksia tieteellisen ja julkisen keskustelun kysymyksiin, joihin hoitotieteinen, imetyksen terveydellisiin seikkoihin ja usein lapsen näkökulmaan keskittyvä, tutkimus ei pysty yksin vastaamaan. Tutkimukseni tuo uusia näkemyksiä imetykseen liittyvään keskusteluun, mutta myös laajemmin erilaisista äitiyksistä käytävään keskusteluu
 
My research
My PhD research focuses on long-term breastfeeding Finnish mothers and their experiences. I use the concepts of space/spatiality, relationality, representations and bodily experiences to bring foreward more information about this little researched subject.
 

Julkaisut/Recent Publications

2016 Imettämässä kaapissa? Pitkään imettäneet äidit ja normatiiviset tilat. Sukupuolentutkimus, 29(2), 7–20.