05.02.2018

Aho Timo, Tohtorikoulutettava/Doctoral Student

Subject:
Sosiologia/Sociology

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

"Rekkamiesten työkulttuuria koskevassa tutkimuksessa luodaan ymmärrystä siitä miten työelämän muutospaineet vaikuttavat työväentaustaisten miesten kokemuksiin ja toimintaan työssä. Tutkimus hyödyttää niin työntutkimuksesta ja miestutkimuksesta kiinnostunutta akateemista yhteisöä kuin myös kuljetusalan ja työhyvinvoinnin alueella toimivia tahoja."