15.08.2017

Virkki Tuija, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher

Virkki Tuija, Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher
Subject:
Sosiaaltyö/Social work
Room:
Opinkivi K13.1

Biography:

Tuija Virkki (PhD, adjunct professor) is a Research Fellow at the Department of Social Sciences and Philosophy. She received her PhD in Sociology from the University of Jyväskylä in 2004. Her multidisciplinary dissertation examined the relationship between feelings of anger and agency, and combined Foucault’s theory and narrative analysis.

In her recent researches Virkki has studied, for example, violence in close relationships and workplaces, practices of encountering violence in social and health care institutions, interaction between national and transnational policies on domestic violence, discourses of violence and hate speech, subjectivity and embodiment, gendered emotional cultures, ethics of care, political constructions of social exclusion and restructuring of social service system.

Esittely:

Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2004. Sosiologian väitöskirjani käsitteli vihan tunteiden ja toimijuuden välisiä yhteyksiä sekä toimijuuden muutoksen mahdollisuuksia sukupuolen ja sukupolven risteyskohdissa. Ennen väitöskirjaani olen tutkinut tunteiden ja toimijuuden lisäksi ruumiillisuuden ja subjektiuden suhteita. Väitöskirjani jälkeen olen jatkanut toimijuuden teeman parissa tutkimalla väkivaltaa niin läheisissä suhteissa kuin työelämässäkin, väkivallan tunnistamista ja vastuullista toimijuutta koskevan työnjaon muodostumista sosiaali- ja terveysalalla niin paikallisesti kuin monikulttuurisessa työssä ja ylirajaisissa yhteyksissä. Lisäksi olen tarkastellut kansallisten ja ylirajaisten väkivaltapolitiikoiden vuorovaikutusta, sosiaalisen syrjäytymisen määrittelyä EU-tasolla, suomalaisen sosiaalipalvelujärjestelmän muutosta sekä hyvinvointityön ammatillisia identiteettejä. 

Olen työskennellyt tutkijatohtorina, yliopistotutkijana ja yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä sekä erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella  ja johdan Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta "Yhteiskunnallisten erojen väkivaltaistavat tulkinnat. Läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan nykykeskusteluista ja hyvinvointivaltion ammattilaisten käsityksistä."

 

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle:

Tutkimukseni tarkastelee väkivallan kaltaisiin sosiaalisiin ongelmiin liittyviä vastuukysymyksiä sekä yksilöllisen toimijuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia. Tutkimustuloksistani hyötyvät poliittiset päättäjät, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin toimijat sekä yksittäiset kansalaiset.

 

Selected publications/Valikoima julkaisuja:

Virkki, Tuija (2017) At the Interface of National and Transnational: The Development of Finnish Policies against Domestic Violence in Terms of Gender Equality. Social Sciences 6 (1). Special Issue Women, Gender and Politics: An International Overview.

Virkki, Tuija & Jäppinen, Maija (2017) Gendering Responsibility. Finnish and Russian Helping Professionals' Views on Responsible Agency. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.

Husso, Marita, Virkki, Tuija, Hirvonen, Helena, Notko, Marianne & Eilola, Jari (2017) A Spatial-Temporal, Intersectional and Institutional Approach to Interpersonal Violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.  

Virkki, Tuija (2016) Habitual Trust in Encountering Violence. In Shaw, Ian F., Hardy, Mark & Marsh, Jeanne (eds) Social Work Research. London: SAGE, 65-86.

Virkki, Tuija (2015) Social and Health Care Professionals’ Views on Responsible Agency in the Process of Ending Intimate Partner Violence. Violence Against Women 21(6), 712–733.

Virkki, Tuija, Husso Marita, Notko Marianne, Holma Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko (2015) Possibilities for Intervention in Domestic Violence: Frame Analysis of Health Care Professionals’ Attitudes. Journal of Social Service Research 41(1), 6–24.

Virkki, Tuija & Lehtikangas, Mari (2014) Toimijuus, sukupuoli ja monikulttuurisuus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa tehtävässä auttamistyössä. Janus 22(2), 119–137 .

Husso, Marita, Virkki, Tuija, Holma, Juha, Notko, Marianne & Laitila, Aarno (2014) Väkivallan kohtaamisen käytännöt ja kehittämisprojektien sudenkuopat. In Haverinen, Riitta, Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (eds) Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 261–282.

Virkki, Tuija, Vartiainen, Anssi & Hänninen, Riitta (2012) Talouden ja hoivan ristipaineissa. Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Yhteiskuntapolitiikka 21(3), 253–264.

Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Holma, Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko (2012) Making Sense of Violence Intervention in Professional Health Care. Health and Social Care in the Community 20 (4), 347–355.

Kotiranta, Tuija & Virkki, Tuija (2011) Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria. In Niemi, Petteri, Kotiranta, Tuija & Haaki, Raili (eds) Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudeamus, 113–134.

Virkki, Tuija, Vartiainen, Anssi, Kettunen, Pekka & Heinämäki, Liisa (2011) Sosiaalipalvelut muutoksessa. Kuntalaisten ja työntekijöiden näkemyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportteja 56. Helsinki: THL.

Virkki, Tuija, Husso, Marita, Notko, Marianne, Laitila, Aarno, Holma, Juha & Mäntysaari, Mikko (2011) Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti/ Journal of Social Medicine. 48 (4), 280–293.

Notko, Marianne, Holma, Juha, Husso, Marita, Virkki, Tuija, Laitila, Aarno, Merikanto, Juhani & Mäntysaari, Mikko (2011) Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen. Duodecim 127 (15), 1599–1606

Virkki, Tuija (2008) Gender, Care and the Normalization of Violence: Similarities between Occupational Violence and Intimate Partner Abuse in Finland. NORA – Nordic Journal of Women’s Studies 15 (4), 220–235.

Virkki, Tuija (2008) Habitual Trust in Encountering Violence at Work. Journal of Social Work 8 (3), 247–268.

Virkki, Tuija (2008) The Art of Pacifying an Aggressive Client: Preventing Violence at Work. Gender, Work & Organization 15(1), 72–87.

Virkki, Tuija (2007) Emotional Capital in Caring Work. In Ashkanasy, Neal & Härtel, Charmine & Zerbe, Wilfred (eds.) Research on Emotions in Organization, Volume 3: Functionality, Intentionality and Morality. Amsterdam: Elsevier, 265–288.

 

Teaching/Opetus

YFIA200 - Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien kurssi. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luennot.

YFIA205 - Basics of Research Methodology in Social Sciences. Qualitative Research Methodology.

STOA094 - Teoreettisia lähestymistapoja sosiaalisiin ongelmiin

STOA705 - Kandidaattiseminaari

STO/YKP/SOSS001 - Väkivaltateemainen maisteriseminaari

STOS003 - Maisteriseminaari